ممانعت از انجام پژوهش های تکراری

 از آنجا که چکیده ها مرور تعداد بیشتری از متون را امکانپذیر میسازند، خطر عدم آگاهی از تلاش های پژوهشی تکراری شده در جاهای دیگر، کمتر وجود دارد. در بخش صنعت و تجارت، تکرار تهیه فراورده رقیب می تواند به معنای از دست دادن هزینه پژوهشی به لحاظ صرف وقت کارکنان فنی و متخصصی پنداشته شود. از دست رفتن زمان نیز میتواند به مفهوم جذب سهم اندکی از بازار باشد. تکرار پژوهش دانشگاهی می تواند باعث شرمندگی جدی و از دست دادن شأن و مقام باشد (پائو، ۱۳۷۹: ۱۸۲).برای مثال، در دو دانشگاه، پایان نامه مشابهی تحت عنوان «بررسی علل اضطراب دانش آموزان منطقه ۳ تهران در درس ریاضی» انجام گیرد.

از بین رفتن موانع زبانی

چکیده هایی که به زبان کاربر نوشته میشوند، کمک میکنند تا کاربر بتواند به مباحث سایر زبانها دست یابد و بدین ترتیب بر موانع زبانی غلبه کند (نشاط، ۱۳۸۱: ۷۲۱). این نکته را باید مد نظر قرار داد که دشواری دسترسی به مطالب خارجی دلیل اصلی بیشترین افراد در چشم پوشی از انتشارات مجله های [ غیر بومی ] می باشد. بر این اساسی، چکیده ها میتوانند بر شکاف زبانی پل و پیوندی بزنند و هدف اصلی آنها، جایگزینی آنها به جای اصل مواد و مطالعه آنها در عوض خواندن اصلی مدرک است (پائو، ۱۳۷۹: ۱۸۳). پس این گونه چکیده ها اغلب طولانی تر هستند و جزئیات بیشتری را در بردارند. در رشته کتابداری، فصلنامه کتاب که متن اصلی آن فارسی است، برای اشاعه اطلاعات حوزه کتابداری، اقدام به تهیه چکیده به زبان انگلیسی نیز می کند تا علاقهمندان از سایر کشورها بتوانند از طریق زبان چکیده که انگلیسی است، از یافته های علمی کتابداری در ایران مطلع شوند.

بهبود بازیابی اطلاعات

چکیده ها به منزله وسیله ای کمکی در بازیابی اطلاعات، به عنوان ابزار بهبود بخش نمایه نیز به کار می روند، به ویژه در نظام نمایه سازی دارای مهار واژگانی بسیار ساختارمند، از واژه های چکیده میتوان برای افزایش جامعیت در بازیابی سود برد. در موضوع های نوظهور و تازه، واژه های چکیده جزء جدایی ناپذیر هدف جستجو است. در این موارد، احتمال دارد اصطلاح های موضوعی به خوبی جهت واژگان مهار شده فراهم نشده باشد. به جای جستجو براساس توصیف گرها، زبان طبیعی جستجوی متن آزاد چکیده ها میتواند در بازیابی های بیشتری، مفید واقع شود (پائو، ۱۸۴:۱۳۸۱).برای مثال، کشف داروی بیماری ایذر و یا درمان سرطان با نوعی ورزشی.

 مقابله با تولید مستمر و بیش از حد متون علمی

 با تخصصی شدن علوم، تولید متون در قالبهای مختلف مانند کتاب، مقاله، گزارش و غیره افزایش یافته است، چکیده ها میتوانند با این روند رو به رشد مقابله کنند و در وقت و هزینه کاربران صرفه جویی نمایند، زیرا انسان مانند زمانهای دور فرصت مطالعه تمام متون را ندارد.

محدودیت ذهن انسان در یادگیری

ذهن انسان اطلاعات را تنها برای مدت کوتاهی حفظ میکند، مگر اینکه از اهمیت و موقعیت ویژهای برخوردار باشند (نشاط، ۱۳۸۱: ۷۲۱).

تسهیل انتخاب متن مورد نظر

از نظر لنکستر، شاید اولین و مهمترین کاربرد چکیده این است که چکیده ها انتخاب را آسان می کنند، یعنی چکیدهها به خواننده کمک میکنند تا تصمیم بگیرد که آیا مدرک مورد علاقه او هست یا خیر. در این صورت، چکیدهها – مثلاً از طریق ممانعت از تهیه مقالاتی که مورد علاقه نیست – در وقت صرفه جویی کمک میکنند.

دربعضی موارد ممکن است یک چکیده تمام نمای خوب جایگزین مطالعه مدرکی شود که مورد علاقه بهره گیر است(لنکستر۱۳۸۲