مقررات پایان نامه

۱- پایان نامه کارشناسی ارشد باید نتایج یک پژوهش انفرادی منحصر به فرد را ارائه کند. پایان نامه به خصوص پایان نامه  دکتری (Ph.D) نیز نتایج پژوهشی منحصر به فردی را که سهم عمدهای در آن رشته ایفا خواهد کرد، عرضه خواهد نمود و برای دانشجو فرصت یادگیری مناسبی را فراهم خواهد آورد. همه پایان نامه ها باید شواهد و مدارکی در مورد مطالعه و پژوهشی سیستماتیک و توانایی ربط دادن نتایج پژوهش به پیکره عمومی دانش در ان رشته خاص را نشان دهند.

۲- برای حفظ و یکپارچگی و شکل یکسان در سراسر پایان نامه، مقررات صوری اختصاصی تری نیز وجود دارد که حجم، چارچوب نگارش و نحوه حروف چینی متن را مشخص میسازد که این مقررات ویژه بعداً ارائه خواهد شد. شما باید تمام این مقررات را در موقع برنامه ریزی و تهیه پایان نامه رعایت کنید.

۳- اگر چه راهنمایی ها و مقررات کلی یا ویژهای وجود دارد که نحوه تهیه پایان نامه را مشخص میسازد، اما اغلب آسانترین راه آن است که از طریق بررسی پایان نامه هایی که اخیراً در همان رشته یا رشته های مشابه نگارش یافته و به کتابخانه دانشکده ها داده شده اند، مقررات مورد نیاز را عملا بررسی کرده و بشناسید. مراقب باشید از دو اشکالی که در زیر مطرح می شود، پرهیز نمایید:

الف – از تهیه پایان نامه ای که از هر جهت با پایان نامه های قبلی مشابه و همانند باشد، خودداری کنید. شما باید تحقیق مستقلی داشته باشید و از هرگونه کپی برداری از پایان نامه های قبلی بپرهیزید. در صورتی که این امر ثابت شود، در جریان تحصیلی، فراغت از تحصیل یا حتی در اشتغال شما اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد.

ب – تصور نکنید که احتمال موفقیت و یا اخذ درجه مستقیماً با حجم یا ضخامت پایان نامه شما رابطه دارد. پیش نویسی آن را به بحث بگذارید. ارزیابان و داوران و ناظران تحصیلات تکمیلی هر گونه کپی برداری و مبالغه کردن را به راحتی متوجه می شوند. بررسی کنید که آیا در هر بخش پایان نامه، از نظر مقررات محدوده ای در مورد تعداد لغات مجاز وجود دارد یا نه (مثلاً در بعضی دانشگاه ها به خصوصی دانشکاه آزاد اسلامی مشهد، مرسوم است که چکیده تحقیق از ۱۵۰ کلمه تجاوز نکند). توجه داشته باشید که یک پایان نامه خیلی حجیم، زمان زیادی برای تایپ کردن و اصلاح لازم دارد و هزینه تایپ، حروف چینی و تکثیر آن زیادتر است.