مهندسی تاسیسات

۵۶۵- سیستم های تهویه.

http://www.hannabery.com/

۵۶۶- یک فهرست بسیار عالی از متخصصان، شرکت ها و افراد فعال در زمینه تهویه در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.hvacmall.com/

۵۶۷- در آدرس زیر می توانید اطلاعات فراوانی درباره سیستم های تهویه بیابید.

http://www.hvac-city.com/

۵۶۸- شرکت های تاسیساتی

http://www.hvacwebtech.com/

۵۶۹ – تاسیسات و تهویه.

http://www.hvaconline.com/

 

۵۷۰- یک سایت اطلاع رسانی در زمینه تاسیسات و تهویه در هلند را با مراجعه به آدرس زیرخواهند یافت .

http://www.hvac.nl/

۵۷۱- انواع تجهیزات دمنده ویژه سیستم های تاسیسات را با مراجعه به آدرس زیر میتوانید بیابید

.http://www.revcor.com

۵۷۲- شرکت گونکادر ترکیه متخصصی در زمینه تولید تجهیزات تاسیساتی و تهویه است. آدرس سایت وب آن را در زیر خواهید یافت.

 http://www.gonka-hvac.com/

۵۷۳-«منبع خوبی برای کسب اطلاعات در زمینه تجهیزات تهویه، تاسیسات و انواع وسایل دیگر در این زمینه را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.thehvacsource.com/

۵۷۴- سایتی برای آموزش در زمینه سیستم های خنک کننده، تاسیسات و تهویه در آدرس زیر قرار گرفته است.

 http://www.hvactraining.com/

۵۷۵- سایت یک توزیع کننده تجهیزات تاسیسات مورد نیاز برای آپارتمانها و ساختمانهای بزرگ در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.apconic.com/

۵۷۶- راهنماي کاملی از منابع مختلف در زمینه تاسیسات و تهویه در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.prestonguide.com/

۵۷۷- سایت وب شرکت Carmes که در زمینه تاسیسات و تهویه فعالیت میکند در آدرس زیر واقع شده است.

http://www.carnes.com/

۵۷۸- در آدرس زیر می توانید اطلاعات گوناگونی در زمینه سیستمهای تهویه به دست آورید.

http://www.ronthomaspe.com/

۵۷۹- انواع نرم افزارهای محاسبات در زمینه تاسیسات را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.wrightsoft.com/..

۵۸۰- یکی از بزرگترین منابع عرضه کتاب در زمینه تاسیسات و تهویه در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.havacbooks.com/

۵۸۱- شرکت MEC در سایت وب زیر اقدام به معرفی محصولات و خدمات خود کرده است.

http://www.qwik.com

۵۸۲- برای طراحی سیستم های تاسیساتی میتوانید به آدرس زیر مراجعه کرده و نرم افزار Auto DUCT را دریافت کنید.

http://www.autoduct.com/

۵۸۳- سایت وب شرکت Bayside را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید

http://www.baysidehvac.com/

۵۸۴- یک تولید کننده با بیش از ۶۰ سال سابقه در زمینه سیستم های تهویه سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است

. http://www.heat-timer.com/

۵۸۵- با یک شرکت خدماتی تاسیساتی می توانید در آدرس زیر آشنا شوید.

http://www.michaelmhvac.com/

۵۸۶- در آدرس زیر یک شرکت فعال در زمینه تاسیسات و تهویه را میتوانید بیابید.

http://www.customhvac.com/

۵۸۷- با شرکت MCSQVARED میتوانید در سایت وب آن که در آدرس زیر قرار دارد بیشتر آشنا شوید.

http://www.thecube.com/ Danfoss

۵۸۸- سایت وب شرکت DANFFOSSدر آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.grahamdrives.com/

۵۸۹- شرکت تاسیساتی AirDex سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.airdex.com/

۵۹۰- یک تولید کننده انواع فیلترهای صنعتی برای معرفی محصولات خود سایت وب قرار گرفته در آدرس زیر را ایجاد کرده است

http://www.hondurandisasterrelief.com/

۵۹۱- انواع تجهیزات مورد نیاز در سیستم های تاسیساتی در آدرس زیر قابل خریداری است.

http://www.comprodcorp.com/

۵۹۲- یک مجله ان لاین در زمینه تاسیسات و تهویه در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.vugcanpub.com/hvac/

۵۹۳- محصولات REGIN را با مراجعه به سایت وب این شرکت در آدرس زیر می توانید بیابید.

http://www.regin.com/

۵۹۴-یک منبع اطلاعات بسیار جالب در وب در زمینه تاسیسات و تهویه در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.hvacweb.com/

۵۹۵- یک تولید کننده تجهیزات تاسیساتی سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.airflowtechnology.com/

۵۹۶- آخرین دستاوردهای عرصه صنایع تاسیساتی در سایت وب زیر قابل دسترسی است.

HVACNews HVAC Publication carrying News, Company Profiles, Executive Interviews, Events, Videos, Jobs and Employer Information.

۵۹۷- سایت وب شرکت FASCO در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.fasco.com