نحوه تنظیم ونگارش پایان نامه

گزارش تحقیق باید به شیوه ابتکاری، روشن و مختصر نوشته شود. اگر چه گزارش باید با انشایی فصیح و صریح نوشته شود. اما باید از ابهام و فضل فروشی به دور باشد. حتی عمیق ترین، پیچیده ترین و گسترده ترین افکار و اندیشه ها را میتوان با زبانی ساده و جمله هایی کوتاه و مربوط به هم به بهترین شیوه توضیح داد. از بکار بردن عبارت های عامیانه و مبتذل و همراه با چرب زبانی و نیز سبک خودمانی و عامیانه باید پرهیز کرد. چون نخستین هدف از گزارش تحقق عینیت آن است، بنابراین هیچ عنصر اغوا کننده و مجاب کننده ای نباید در آن وجود داشته باشد.بنا بر نظر پاشا شریفی (۱۳۸۰)” گزارش تحقیق باید توصیف کننده و توضیح دهنده باشد، نه آنکه بخواهد خواننده را متقاعد کند یا او را به عملی وادارد.” رعایت یک چنین ملاحظاتی است که گزارش تحقیقی را از مقاله و انشاءهای نمایشی متمایز می کند.

برای رعایت جنبه عینیت گزارش باید از بکار بردن ضمایر شخصی مانند: من ، ما، شما، مال من، مال ما و …. خود داری شود به جای این گونه کلمه ها میتوان عباراتی مانند “پژوهشگر ” یا محقق ” را به کار برد. به جای گفتن اینکه ” من از هر گروه ده نفر را انتخاب کردم” بهتر است از جمله مجهول ستفاده شود” از هر گروه ده نفر انتخاب شدند. “در مورد استادان یا نویسندگانی که نام آنها در گزارش ذکرمی شود، تنها به ذکر نام خانوادگی آنان باید اکتفا کرد. از بکار بردن عناوینی مانند پروفسور، دکتر، آقای رئیس دانشکده و مانند اینها باید خودداری شود.در نوشتن گزارش تحقیق رعایت آیین نگارش، دستور زبان، نقطه گذاری و شیوه نوشتار فارسی از جمله نکته های مهمی هستند که نویسنده گزارش تحقیقی باید مورد توجه قراردهد.

به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها، رعایت موارد ذیل لازم است. لذا توصیه میشود هنگام نگارش پایان نامه به نکات زیر توجه شود:

۱- متن پایان نامه بر روی کاغذ   ()A4 (۲۱ × ۲۹/۵) از نوع ۸۰ گرمی درج شود.

۲- جلد پایان نامه از نوع گالینگور و متناسب با رنگبندی اعلام شده انتخاب شود و موارد روی جلد به شکل زرکوب چاپ شوند. پایان نامه های رشته پزشکی از رنگ قلم نقرهای استفاده شود.

۳- متن پایاننامه در محیط نرم افزاری ۲۰۰۳ office یا بالاتر با اندازه قلم ۱۲ و نوع قلم میترا و فاصله بین سطر ۹/. نگاشته شود.

۴- برای متن های زبان انگلیسی از قلم TimS neW roman با اندازه قلم ۱۲ و فاصله بین سطر ۸/. استفاده شود.

۵- محتوای تمام جدول ها، نمودارها و زیر نوشته تمام آنها بایستی به خط فارسی نوشته شود.

۶- نقشه ها، تصویرها و جدول هایی که تولید دیگران هستند. با ذکر منبع در متن آورده شوند.

۷- در هر صفحه، فاصله نوشتار از سمت راست ۳/۵ سانتی متر، سمت چپ ۲/۵، بالا ۲/۵ و پایین ۲/۵سانتی متر باشد. برای پایان نامه هایی که به زبان انگلیسی نگاشته می شوند اندازه فاصله سمت چپ و راست برعکس میباشد.

۸- در بخش منابع از بکار بردن القاب و عناوینی همچون: آقا، خانم، دکتر، مهندسی، پروفسور و … خودداری گردد

۹-هنگام نوشتن منابع فقط منبع ها ومرجع هایی را که از آن ها درنگارش متن پایان نامه استفاده شده ودردسترس بوده اند ذکر شوند.به گونه ای که از هرمنبعی که در فهرست منابع درج شده اثری در پایان نامه وجود داشته باشد.

۱۰-متن پایان نامه بدون کادر و حاشیه های تزئینی باشد.

۱۱-بر روی عطف پایان نامه عنوان تحقیق نام ونام خانوادگی دانشجو وسال تدوین پایان نامه از بالا به پایین نوشته شود.

 

عنوان مختصر پایان نامه                نام ونام خانوادگی دانشجو              سال دفاع