لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

ذهن ما باغچه است
گل در آن بايد كاشت
گر نكاری ،  گل من
علف هرز در آن مي رويد
زحمت كاشتن يك گل سرخ
كمتر از  زحمت برداشتن  هرزگی آن علف است

مرحوم مجتبی کاشانی

آينده خود را، خودتان شكل دهيد، وگرنه ديگري آن را برايتان شكل خواهد داد

آينده خود را، خودتان شكل دهيد، وگرنه ديگري آن را برايتان شكل خواهد داد

وقتی نمی دانی به کجا خواهی رفت
به هرطرف می خواهی برو !

آینده مکانی نیست که آنجا میرویم،آینده جایی است که آنرا می سازیم،
راههایی که به آینده ختم می شوند یافتنی نیستند،بلکه ساختنی اند بگونه ای که ساختن این راه ها هم آینده و هم سازنده را بکلی دگرگون می کند.

آينده از آن كيست ؟
از آن كساني است براي لحظه هاي زندگي طرح و برنامه دارند
از آن كساني است انتخاب مي كنند كه كجا باشند، كجا بروند، چگونه بروند و كدام راه را انتخاب كنند
از آن كساني است كه تكليف خودشان را با زندگي خودشان تعيين مي كنند

موفقيت از آن كيست؟
از آن كساني است كه به جاي ايستادن در برابر امواج، بر آن سوار مي شوند
از آن كساني است كه با جاي ساختن سد در برابر امواج ، قايقي بر روي آن مي سازند
از آن كساني است كه مي دانند چرا زندگي مي كنند، كجا هستند و به كجا خواهند رفت

كاخ آينده شما
آجر هاي باورهاي شما بناهاي آينده شما را خواهند ساخت
اگر اين آجر ها هوشمندانه ، محكم، متناسب، با ثبات و نظم وترتيب چيده شوند زيباترين آينده از آن شما است
محدوديت فقط ساخته ذهن ما است ، ما بيش از محدوديت هاي محيط محدود در باور هاي خودمان هستيم

آينده از آن كيست؟
اميد و بينش مثبت نسبت به آينده
هدف و برنامه مشخص براي آينده
مهارت تفكر و تصميم گيري و حل مسئله
مهارت هاي ارتباطي:
باخود
با ديگران
با جهان

آينده از آن خالقين موفقيت است