لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد ماهی ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد ماهی ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

همه چیز در مورد ماهی ها

 ماهی ها اولِین مهره دارانِی هستند که در روِی زمی ن به وجود آمده اند.حدود ۳۲۰ میلیون سال پِیش ، ِیعنِی زمانِی که عصر طلاِیِی ماهی ها به حساب می آمد و آبزِیان بهترِین و پِیشرفته ترِین موجودات زنده دنِیا را تشکِیل می دادند ، تراکم و گسترش ماهی ها دراوج خود قرار داشت .اولِین ماهیانی که در سطح زمی ن بوجود آمدند ماهی ها بدون آرواره بودند که فسِیلهاِی آنان در رسوبات دوره دونِین Devonian ِیافت می شوند.پس از آن در همی ن دوره ماهی ها آرواره دار اولِیه از جمله ماهی ها غضروفِی که در واقع اجداد اصلِی کوسه ماهِیان امروزِی هستند به وجود آمدند .در اواخر دوره دونِین ، ماهی ها استخوان دار اولِیه در روِی زمی ن ظاهر شدند .ماهی ها امروزِی انواع 

 

از نظر تقسِیم بندِی جانورِی ، ماهی ها اولِین گروه مهره داران را تشکِیل می دهند .اِین جانوران عموما خونسرد و داراِی ستون فقرات ، برانشِی و باله می باشند که در آب زندگِی می کنند و اکسِیژن مورد نِیاز خود را از آن می گِیرند.البته در محِیط زِیست ماهی ها ، جانوران دِیگرِی مانند پستانداران آبزِی از قبِیل نهنگ آبِی، دلفِین ها و خزندگان مانند لاک پشت آبِی ، و نِیز انواع بِی مهرگان مانند صدفها ، می گوها و غِیره نِیز زندگِی می کنند که با ماهی ها کلا جزو آبزِیان قلمداد می شوند .علم مطالعه و شناسایی ماهی ها را ماهِی شناسِی ِیا اِیکتِیولوژِی Ichthyoiogy می گوِیند . اگر چه زمان حاضر دِیگر عصر طلایی ماهی ها نِیست ، با وجود اِین امروز هم ماهی ها قسمت عمده مهره داران را بوجود می آورند.در حال حاضر بِیش از ۲۰۰۰۰گونه از انواع مختلف ماهِی در آب هاِی دنِیا زندگِی می کنند و برخِی از دانشمندان معتقدند که حدود ۴۰ هزار گونه ماهِی دردنِیا وجود دارد .در مقاِیسه با تعداد گونه هاِی ماهی ها ، کل تعداد گونه هاِی شناخته شده پرندگان ۸۶۰۰عدد ، پستانداران ۴۵۰۰ عدد ، خزندگان ۶۰۰۰ عدد و دوزِیستان ۲۵۰۰ عدد می باشد .بنابراِین از ۳۷۶۰۰ گونه انواع مهره داران زنده شناخته شده در مجموع ۶/۴۲ درصد آنها را ماهی ها تشکِیل می دهند ، در صورتِی که پستانداران ۱۲ درصد ، پرندگان ۹/۲۲ درصد خزندگان ۱۶ درصد و دوزِیستان ۶/۶ درصد آنها را تشکِیل می دهند .

علاوه بر گسترش و تنوع گونه ها ، شکل و اندازه ماهی ها نِیز بسِیار متفاوت است .برخِی از انواع کوسه ماهی ها تا ۲۱ متر طول و ۲۵ تن وزن می رسند در صورتِی که برخِی از ماهی ها تزیینِی وقتِی طول آنها کمی بِیشتر از ِیک سانتِیمتر است بالغ می شوند ، ماهِی گوپِی کوتوله Mistchthys وقتِی به طول ۱۲ می لِیمتر می رسد بالغ می گردد ، در حالِی که فِیل ماهِی درِیاِی خزر که تا وزن ۱۴۷۱ کِیلوگرم هم صِید شده است در ۲۰ سالگِی بالغ می شود . درحال حاضر بِیش از ۷۱ درصد سطح زمی ن را آب تشکِیل می دهد ؛.ِیعنِی از ۵۱۰ میلیون کِیلومتر مربع وسعت زمی ن حدود ۳۶۱ میلیون کِیلومتر مربع آن را آب پوشانِیده است .از ۱۴۹ میلیون کِیلومتر مربع خشکِی نِیز حدود ۵/۳ میلیون کِیلومتر مربع آن را آب هاِی داخلِی تشکِیل می دهند .درهمه اِین آبها ِیعنِی از آب هاِی

بسِیار سرد اقِیانوس منجمد شمالِی با درجه حرارت زِیر انجماد تا چشمه هاِی آب گرم با حرارت حدود ۴۰ درجه سانتِیگراد( چشمه هاِی آبگرم اطراف بندر عباس) ، و نِیز از آب هاِی شِیرِین بسِیار نرم تا آبهاِی شور که حتِی تخم مرغ در آنها شناور می گردد ماهی ها زندگِی می کنند .اِین جانوران همچنِین درغارهاِی تارِیک و اعماق بسِیار زِیاد اقِیانوسها که داراِی تارِیکِی مطلق و فشار بِیش از ۱۱۰۰ اتمسفر است زندگِی می کنند .حد ارتفاع شناخته شده زِیست ماهی ها از ۵۰۰۰ متر بالاِی سطح درِیا تا ۱۱۰۰۰ متر زِیر سطح درِیا متفاوت است .

تنوع ماهی ها :

ماهی ها از نظر زندگِی کردن در آب ،تنفس با برانشِی و حرکت با باله ها مشابه هم هستند ولِی از نظر شکل ظاهرِی ، ساختمان بدن ، اندازه و گسترش زمانِی و مکانِی به حدِی متنوع هستند که براِی شناسایی کلِی آن ها احتِیاج به طبقه بندِی خاصِی می باشد .تاکنون کوششهاِی زِیادِی براِی طبقه بندِی ماهی ها انجام شده و سبک و روش هاِی متفاوتِی توسط ماهِی شناسان ارائه گردِیده است .درطبقه بندِی ماهی ها ، معمولا آنهایی که به ِیکدِیگر شباهت دارند در ِیک گروه قرار گرفته و هر گروه نِیز تقسِیم بندِی هاِی دِیگرِی در داخل افراد خود دارند . به طور کلِی ماهی ها زنده امروزِی را به سه گروه تقسِیم می کنند که عبارتنداز:
 ۱- ماهی ها بدون آرواره ِیا Agnatha
2- ماهی ها غضروفِی ِیا Chondrichthys
3- ماهی ها استخوانِی ِیا Osteichthys

به طور کلِی ماهی ها در تقسِیمِ بندِی خود داراِی ۳ کلاس (رده)، ۶زِیر کلاس ، ۴۴ راسته ۴۰ زِیر راسته ، ۲۵۱ خانواده و بِیش از ۲۵۰۰۰ گونه و زِیر گونه می باشند . ماهی غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ است که این اسید چرب می‌تواند کلسترول و تری گلیسیرید خون و فشار خون را کاهش دهد و امکان چسبندگی پلاکت‌ها را کم کند . ماهی همچنین غنی از پروتئین و ویتامین‌های گروه B بوده و فقیر از چربی اشباع(چربی مضر) می‌باشد ، خوردن ماهی ۳_۲ بار در هفته به عنوان بخشی از یک برنامه غذایی سالم ، می‌تواند خطر بروز بیماری قلبی را به نصف رساند. امروزه

کپسولهایی به بازار آمده که حاوی روغن ماهی ( امگا _ ۳) می‌باشد که برای از بین‌بردن التهابات‌مفاصل‌مخصوصاً از دهه ۴ زندگی به بعد ، بسیار مورد نیاز می‌باشد و در صورت عدم مصرف ماهی ، می‌توان از این کپسول‌ها ، نیز استفاده کرد .

۹