لطفا به نکات زیر در هنگام خرید پاورپوینت بالندگی سازمانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه پاورپوینت بالندگی سازمانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

مقدمه:                                                                                          

امروزه سازمانها در فضایی متلاطم و متغییر قرار گرفته اند و امواج سهمگین تغییر و تحول انها را با مخاطرات زیاد روبرو کرده است.پذیرش واقعیت تغییر و تحول از سوی مدیران به عنوان اصلی بنیادی در زندگی شغلی انها اهمیت حیاتی داردسازمانهایی موفق هستند که بتوانند به تغییرات محیطی به سرعت پاسخ دهند.مدیران باید عامل تغییر باشند اگر نباشند باید بهای گزافی برای تغییر بپردازند. تصمیم گیرندگان اصلی هر سازمان باید تحلیل و تفسیر تهدیدها و فرصتها و محدودیتهای محیط پاسخ مناسب طراحی و به اجرا بگذارند . در این میان سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که از تهدیدات فرصت بسازند وحداکثر استفاده را از فرصتها داشته باشند. اگر قرار است که سازمان تغییر کند باید باوری در مدیران و اعضای سازمان ایجاد شود واین باور این است که تغییر امری ضروری و الزامی است.

اسلاید ۲ :

ضرورت ایجاد تغییر  :                                                                                        

اگر سازمان خواهان بقا و افزایش اثر بخشی خود است باید نسبت به تغییرات محیطی حساس بوده و عکس العمل مناسب نشان دهد.سازمانها باید محیط خود را تشخیص دهند وتغییرات حاصله در محیط را احساس نموده و با توجه به این تحولات اقدامات

 

اسلاید ۳ :

 چه عوامل یا متغییرهای محیطی موجب تغییر در سازمان می شوند:                   

ریچارد ال – دفت محیط را به ده بخش تقسیم میکند :                                    

الف. رقباواندازه و بزرگی صنعت و رقابت وصنایع مربوطه                           .

ب. عرضه کنندگان و تولید کنندگان و خدمات  .                                         

پ. بازار کار وسازمانهای کاریابی و دانشگاههاو   کا رکنان سایر شرکتها   و اتحادیه های کارگری                                                                              

ت. بازار او راق  بهادار و بانکها و صند وقهای  پس انداز و سازما نهای خصوصی       سرما یه گذاری .                                                                        

ث. مشتریان  و ارباب رجوع  و مصرف کنندگان با لقوه محصولات  و خدمات.

 

اسلاید ۴ :

د. روشهای تولید و مراکز تحقیق  و دستگاههای خود کار و مواد جدید.               

ذ. رکود اقتصادی  و نرخ بیکاری  و نرخ تورم  و  نرخ سرمایه گذاری                     

ح. قوانین ومقررات  و ما لیاتها و خدمات و سیستم دولتی  وامور سیاسی                 

.                                                       

ز. سن و ارزشها و باورها و مذهب و اخلاق کاری.                                         

س. رقابت با شرکتهای خارجی و ورود به بازارهای خارجی وقوانین و مقررات گمرکی و نرخ ارز

اسلاید ۵ :

ریشه های پیدایش بالندگی سازمانی:                                                          

الف- انقلاب صنعتی ب-  مدیریت علمی تیلور  ج- دیوانسالاری         

در میان دانشمندان که به پدید شدن اندیشه های فکری بالندگی سازمانی یاریهای کلیدی و بنیادی دادند می توان کرت لوین را نام برد.                                              

نظریه های علوم اجتماعی کرت لوین و روانشناسی ابراهام مازلو و کارل راجرز تاثیر

زیادی بر تکامل دانش بالندگی داشته اند. دیدگاههای فنی – اجتماعی درمانی تاویستاک در انگلستان نیز کمک بسیاری به این دانش کرده است.                               

در واقع اصطلاح بهبود و بالندگی سازمانی را رابرت بلیک و جون موتن ( موسس شبکه مدیریت ) و هربرت شپرد ( پیش کسوت دانش بهبود) و ریچارد بکهارد ( مشاور بهبود سازمانی ) به صورت گسترده مطرح کردند. خلاصه این که دانش

بهبود و بالندگی سازمان به سرعت در حال رشد است و بسیاری از سازمانها از فنونی

جهت بهبود و اثر بخشی سازمان خود استفاده کرده اند و تعداد دیگری از سازمانها و شرکتها گروه های مشاور بالندگی سازمان در داخل سازمانشان تشکیل داده اند.    

نخستین دوره دکترا برای اموزش متخصصان بالندگی توسط (شپرد) در ( انستیتو تکنولوزی ) شروع شد.

اسلاید ۶ :

بالندگی سازمانی چیست؟                                                                     

عبارتست از (( کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری برای بالندگی و به سازی برنامه ریزی شده و تقویت و تاکید بر استراتژی ها  ساختارها و فرایندهای سازمانی برای بهبود اثر بخشی سازمان )) . ( کامینکر)                                              

به گفته بکهارد بالندگی سازمانی تلاشی است : الف- برنامه ریزی شده  ب- ذر کل سازمان .  ج  – مدیریت شده از بالا   د- جهت افزایش اثر بخشی و سلامت سازمان

 

 

اسلاید ۷ :

ترزاکلوین ورالف کیلمن مطالعه ای انجام داده اند که نشان میدهد که چرا سازمانها به تهیهء برنامه های بزرگ تغییر دست میزنند. انان دریافته اند که بیشترین دلایلی که

برای تغییر ذکر شده عبارت بوده از : الف – سطح رقابت ب- بقا ج- عملکرد بهبود یافته

اسلاید ۸ :

ویژ گی های بالندگی سازمانی:                                                    

 الف – تغییر برنامه ریزی شده ب- نگرش همکارانه ج- تاکید بر عملکرد  د -گرایشهای انسان گرا  و-  نگرش نظامدار ه- روش علمی                  

ویژگیهای سازمانها ی بالنده :                                                      

الف – گشودگی و شفاف بودن نظام  ب-  اعتماد به یکدیگر پ – بازخورد از درون وبیرون  ت- مشارکت با دیگران  ث- قدرتمند سازی   ج- ساختار سازمانی تخت                                                                    

.                                                               

اسلاید ۹ :

مشکلات شروع برنامه بالندگی سازمانی:                                         

الف- عدم تامین بودجه

 ب- عدم حمایت مدیریت رده عالی از برنامه های بهبود .

 ج- عدم تعهد سازمان.

 د-  عدم پذیرش برنامه بالندگی توسط اعضای سازمان.