پروژه درس ديمكاري سیستم های کشاورزی غرب

سيستمهاي كشاورزي غرب : The Agrcultre system of the occid ert
برجسته ترين ويژگي كشاورزي اندازه نسبتاً بزرگ زمين هاي زيركشت است . زراعتهاي بزرگ اساس و مبنا هستند ؛ زمينهاي زير كشت كوچك مورد اعتراض و ايراد هستند .

يادداشت ( نكته ) : كشت تخصصي براي توليد سبزيجات در كنار (مجاورت) زمينهاي شهري يك پديده نسبتاً جديدي است و فقط يك زمين كوچك را مورد اثر قرار ميدهد . زراعتهاي بزرگ غرب متعهد ترين (مشغولترين ) بخش در توليدات مواد غذايي و به مقدار كمي مواد خام شبيه پشم براي جمعيت هاي شهري دنيا هستند كه بطور عمده كارخانجات و تجارت در ارتباط هستند .

به منظور توليد اين مواد مصرفي عظيم و در همان زمان قراردادن آنها در فروشگاه ها با نرخ هاي پائين ، بطور عملي همه مناطق گرم اشغال نشده دنيا ، كه براي انسانهاي نژاد سفيد مناسب هستند براي بهره برداري آماده هستند بيشتر نواحي آمريكاي شمالي ، از آرژانتين ، از آفريقاي جنوبي و قطعات بزرگ استراليا و عملاً همه نيوزلند در طول صد سال اخير براي توليد كانتينرهاي بي انتهاي محموله هاي مواد غذايي و مواد خام مورد نياز بوسيله فروشگاههاي بزگ دنيا مورد بهره برداري قرارگرفته اند ( به خدمت گرفته شده اند ) .

ضعف اين سيستم كشاورزي كتمان واقعيتي است كه تازه است و هنوز به حمايتي كه قرنها تجربه موفق مي توانست به تنهايي تهيه كند نرسيده است . در ابتدا اين سيستم كشاورزي روي بهره برداري از ذخاير مواد غذايي و مواد آلي مجتمع در زمينهاي بكر پايه گذاري شده بود . كه در بهترين شرايط نمي توانست بيشتر از يك تعداد محدودي سال طول بكشد . حتي امروزه عملاً هيچ تلاشي براي استفاده از مقدار عظيمي از كاه گندم و ضايعات سبزيجات ديگر ( روييدنيهاي ديگر) براي نگهداري ذخاير مواد آلي در خاك صورت نگرفته است .براي مثال نواحي جديد آمريكاي شمالي به زودي نشانه هاي از تحليل رفتگي را نشان ميدهند .در مورد زمينهاي زراعي قديمي اروپا كود دهي لازم ميباشد براي تهيه مقدار زيادي نيتروژن تركيبي مورد نياز ، همه منابع ممكن است به استثناء يك عامل تبديل سيستميك توليدات عظيم كشاورزي به هوموس يكي بعد از ديگري مورد بهر برداري قرارگرفته اند :

گوانواز جزاير خاموش سواحل پرو ، نيترات سديم از شيلي ، آمونيم از زغال سنگ و اخيراً تركيبات نيتروژن سنتيك از اتمسفر بدست آورده مي‌شود. اين مواد بوسيله كلاسهاي ديگري از كود هاي آلي نيتروژني مانند گوانو مصنوعي ، خون خشك شده و اجساد زايدكشتارگاه ، كيك هاي روغني و ضايعات پشمي بوسيله توليدات كشاورزي و بوسيله گروهي از مواد مصنوعي و كودهاي فسفات مختلفي و پتاسي تكميل مي شوند .

اين مواد تهيه شده از مواد كنسانتره اي ( فسفره ) قادرند توليدات كشاورزي را در سطح بالايي نگهدارند .
حقيقت وجود آنها براي يك زمان به انحراف كردن توجه بهره برداري كامل بوسيله توليدات زراعي گرايش دارد . اخيراً اگرچه يك تغيير مكاني اتفاق افتاده است و يك مقدار زيادي از تلاشهاي علمي براي مشكلات كه گرداگرد ( اطراف ) تولدات عظيم ، حيواني و گياهي از خود كشاورزي جمع شده صورت گرفته است نياز به نگهداري ذخيره مواد آلي خاك در خاك امروزه بطور گسترده شناخته شده است .

بعد اندازه گيريهايي بزرگ زمين هاي زيركشت و ضرورت كوددهي ، هزينه بالا بكارگيري از ساير ويژگيهاي عمده زراعت غرب است ، تعدا انسانها در هر مايل مربع از زمينهاي كشاورزي كه واقعاً تعداد كساني كه كار ميكنند پائين است.

نكته : اشكال مقايسه اي كه از توليد محصول زراعي همه كارگر براي مقطع ۵ ساله جنگ جهاني قبلي ، بوسيله وزارت كشاورزي آمريكا آماده شده است آموزنده هستند . تعداد كارگران استخدام شده براي هر ناحيه ۱۰۰۰ هكتاري از زمينهاي محصولات زراعي تقريباً در ايتاليا ۲۳۵ ،۱۶۰ در آلمان ،۱۲۰ در فرانسه ،

۱۰۵ در انگلستان و ولز ،۶۰ در اسكاتلند ولي در آمريكا فقط ۴۱ نفر بود . در كانادا منطبق با Riddell ، اشكال سال ۱۹۱۱ نشان ميدهند كه براي هر ۱۰۰۰ هكتار زمين زراعي فقط ۱۶ كارگر متعلق شده است اين مشاهدات بيان ميكنند كه در سه استان دشتي ( آلبرتا – مانيتوبا-ساسكاچوان ) اشكال حتي بسيار قابل توجه هستند . نواحي تحت محصولات زراعي ۰۹۱/۶۷۷/۱۷ جريب بود و تعداد مشغولين در كشاورزي ۸۷۲/۲۸۳ بود بنابراين هر شخص استخدام شده و مسئول براي ۶۲ جريب بود. هر ۱۰۰۰ جريب فقط به ۱۶ كارگر نيازمند است از اين زمان اين داده‌ها منتشر شده بودند ، به نظر ميرسد اندازه جمعيت كارگري در كشاورزي در آمريكاي شمالي تقليل مي يابد هنوز حمايت مي شوند.

اين حالت از چيز ها از گراني و كاهش و كمبود جمعيت كارگري بوجود آمده اند كه بطور طبيعي مطالعه طرحهاي رهايي بخش از كارگري را شامل مي شود كه كاربرد وسايل ماشين آنها را رهبري مي كرد . هرگاه يك ماشين مي توانست اختراع شود كه رهايي بخش كار كارگري باشد ، آن به سرعت گسترش مي يافت . موتور ها از انواع مختلف مبناء و اساس هر چيزي هستند . نشانه هميشگي از دروگر هاي كمپاني در همه نواحي در حال توليد گندم ، آخرين مثال از مكانيزاسيون كشاورزي در غرب است .

ويژگي ديگر از اين سيستم گسترده از كشاورزي طبقه بندي شده ، بزرگ توسعه صنايع تبديلي ،نگهداري مواد غذايي ، از انتقال و از بازاريابي ، كه توليدات كشاورزي به ارزاني و به سرعت به مراكز پخش و مصرف انتقال داده مي شوند . كمبود زيادي از ذخاير در هر مرحله وجود ندارد.

پول هميشه براي هر ماشين جديدي و براي هر توسعه جديدي كه بطور مشابهي به يك سودسهام بر مي گردد پيدا شود. زمين و ذخاير فراوان هستند . انتقال با كيفيت مطلوب و فروش خوب بيشتر ميشود . بطور مقايسه ذخاير كوچك از نيروي كارگري مناسب و هزينه بالا مشكلات عمده غرب را بوجود مي آورد.

اين سيستم كشاورزي ضرورتاً مدرن و بطور عمده به عنوان يكي از اجزاي كشفيات ماشين بخار و استفاده سريع از ذخاير زغال سنگ ، روغن و قدرت ، آب توسعه يافته اند . آن امكان ساخته شدن فقط بوسيله وجود نواحي عظيمي از زمينهاي بكر در بخشهايي از سطح زمين كه نژادهاي سفيد مي توانند زندگي و كار كنند را دارد. از آنجائيكه نقاط ضعف بطور آماده ذكر شد در اين روش از توليدات محصولات زراعي ، آنست كه اين روش تازه است و عدم برگشت پذيري كه يك مقطع طولاني از تجربه عملي مي‌تواندآنها را قرار گيرد و تهيه كند . زمين مادري هم با ذخيره فراوان از كود هاي اختصاصي كه هميشه مي تواند براي يك زمان مورد استفاده قرارگيرد تهيه شده است . هر سيستم موفق از كشاورزي اگرچه حقيقتاً بايد بر اساس چشم انداز طولاني پايه گذاري شود و گرنه روز تسويه مسلم و حتمي است ( ضرب المثل ) .

دركنار اين روش بهره برداري از زمين يك رشد عظيم از علم وجود دارد. تلاشهاي انجام شده براي بدست آوردن كمك هايي از يك تعداد علوم پراكنده در مطالعه مشكلات كشاورزي و در افزايش توليدات خاك انجام شده است . اين روشها بر اساس موفقيتهاي آزمايشهاي مختلف و متعدد تعويض شده است ، كه هر سال يم ميزان زيادي از نتايج پرينت شده ( ثبت شده ) مي گويند و به زارع اطلاع ميدهند .در ابتدا كار هاي علمي بطور طبيعي خودشان را براي حل مشكلات محل وقف مي كنند ( مشغول مي كنند) و براي تفسير هاي ( توضيح هاي ) علمي عمليات كشاورزي مجهز مي شوند . اين حالت امروزه مورد تصويب و تأييد است يك يادداشت جديد در حال شروع براي چاپ كردن در انتشارات موقعيت هاي آزمايشي است . بدين معني كه از هدايت و اطلاع كه مي تواند تنها پيش رود

بوسيله انسانهايي كه تحصيلات و آموزش در نظريات علمي همراه با هدفهاي سياستمدارانه تركيب شده است . احساس تنها در حال رشد نيست بلكه آن در امتداد مشاغل ( كارهاي ) علمي كه صرفاً براي حل مشكلات با اهميت است بيان شده است . موجودي ( چيزي ) كه بيشتر موردنياز است . فعاليت عمده علم در كشاورزي آينده تهيه هدايت و راهنمايي آگاهانه در رويه هاي عمومي و اشاره كردن ميسر است .

سياستهاي كشاورزي شرق :
زمينهاي زارعي روستايي :
ويژگي مهم سيستم هاي كشاورزي شرق اندازه كوچك زمينهاي زراعي است ارتباط بين قدرت انسان و جريب هاي كشت شده در هندوستان در جدول I داده شده است در اين جدول ، بر اساس گزارش سرشماري سال ۱۹۲۱، تعداد كارگران و جريب هاي كشت شده براي استانهاي اصلي هندوستان بريتانيايي حساب شده است . ضمناً اين اشكال نشان ميدهند كه چطور حرارت عامل تنازع بقاء در اين بخش از استوا است .

جدول I ارتباط بين قدرت انسان و جريب هاي كشت شده در هندوستان اين زمينهاي كم اهميت ( كم قدرت ) توسط روشهاي پيشرفته به كرات مورد كشت قرار گرفته اند ( آن روشهايي كه براي جريب هاي بزرگ مورد استفاده هستند ) كه هم انرژي انسان و دام و هم انرژي ذخيره‌اي خاك بطور كامل مورد بهره برداري قرارگرفتند چنين سيستم كشاورزي فقط در مواقع كمبود و ضعف ( نارسايي ) مي تواند نتيجه دهد . خط آشكار يا روش آشكار پيشرفت ، معرفي تدريجي

بسياري از روشهاي گسترده كه تأمين كود مناسب درون ابزار كارنده معمولي كه براي ثابت كردن يك فاكتور مهم مجبور شده است . اگر ما به شرق دور توجه كنيم به چين و ژاپن ، يك سيستم مشابه اي از زمين هاي زراعي كوچك بوسيله يك فشار حرارتي يا بيشتر در جمعيت انسانها و دامها ( چهارپايان ) همراه شده است .

براي معرفي به كشاورزان قرن چهاردهم ، فرمانروايان يا سه جزيزه اصلي از ژاپن را كه در سال ۱۹۰۷ ، ۰۰۳/۹۷۷/۴۶ نفر جمعيت و مشتمل بر ۲۰۰۰۰ مايل مربع زمين هاي زير كشت شده داشت شناسايي كردند . اين جمعيت ميزان ۳۴۹/۲ نفر براي هر مايل مربع يا بيشتر است ۳ نفر براي هر جريب است . يادداشتهايي كه اين اشكال موافقت بسيار نزديك با سهميه هاي داده شده در كتاب سال ژاپن ۱۹۳۱ كه تعداد اشخاص ( افراد ) را براي هر كيلومتر مربع ۹۶۹ داده است در دست است برابر با ۴۳۳ /۲ براي هر مايل مربع .

بعلاوه در ژاپن روي هر مايل مربع از زمين كشت يك جمعيت زيادي از حيوانات تغذيه ميكنند ( ۶۹ اسب و ۵۶ گله ، نزديك به همه افراد استخدام شده در بخش كارگري و ۸۲۵ تا از هاكيان ، ۱۳ خوك ، بز و گوسفند .

اگر چه آمار دقيقي در چين در دست نيست ، مثالهاي بوسيله معرفي فرمانروايان در شرايط موضوعات ( امور ) كه با ژاپن غير مشابه است ذكر شده است . در استان شانتانگل يك زارع همراه با يك خانواده ۱۲ نفري ، يك الاغ ، يك گاو و دو خوك روي ۵/۲ جريب زمين نگهداري مي كنند . يك فاصله جمعيتي در ميزان ، ۳۰۷۲ نفر ، ۲۱۲ گله الاغ و ۵۱۲ خوك براي هر مايل مربع . ميانگين زمين زراعي مشاهده شده هفت چيني يك ظرفيت نگهداري از ۱۷۸۳ نفر ، ۲۱۲ گله و ۳۹۱ خوك را بدست آورده است ، نزديك به ۲۰۰۰ مصرف كننده و ۴۰۰ انتقال دهنده مواد غذايي بطور متراكم براي هر مايل مربع از زمين زراعي . در مقايسه با اين اشكال قابل توجه آمارهاي مشابه در سال ۱۹۰۰ در مورد ايالات متحده براي هر مايل مربع بود : جمعيت ۶۱ اسبها و ۳۰ قاطرها .

مشكلات كشاورزي گرم سيري براي بيشتر بخشها به كوچكي زمين هاي زراعي نسبت داده مي شود . هدف اصلي از اين كشاورزي روستايي توليد محصولات زراعي است .
اداره ( نگهداري ) حيوانات اهميت اش بسيار كمتر است ، در هندوستان محصولات زراعي بطور كامل در دو كلاس رشد مي كنند :
۱٫ محصولات زراعي غذايي و علوفه اي
۲٫ محصولات زراعي پولي ( فروشي ، پولساز )
اولي شامل ميشود ، به ترتيب ناحيه ها : برنج ، ارزن ، گندم ، حبوبات و محصولات علوفه اي ، جو و ذرت و چغندر و نيشكر .گياهان زراعي پولساز بسيار مختلفند : پنبه و دانه هاي روغني بسيار با اهميت هستند بدنبال آنها كف و ساير فيبر ها ، تنباكو ، چاي ، ترياك ( خشخاش ) ، اندئلو و كافه هستند. در آينده بنظر ميرسد كه محصولات زراعي غذايي و علوفه اي ۸۲% نواحي كل تحت و محصولات زراعي پولساز ، as for as ( به دوري ) گسترش (مقدار ) جالب توجه شده ، نسبتاً غير اهميت هستند :
جدول II – آمار هاي كشاورزي هندوستان بريتانيايي – ۱۹۲۶ –۱۹۲۷
فعاليت اوليه كشاورزي هندوستان به منظور تهيه مواد زراعي و براي دامهايشان توليد غذا مي باشد . در مقايسه با اين كار همه روشهاي ديكر روشهاي كمكي هستند . خانه هاي ساخته شده از گل ، گالي پوشها با گرامينه‌هاي علفي و خانه هاي تقريباً خالي از اثاثيه هستند . هزينه روي پوشش و حرارت منشاء گرفته از رسوم كشور و طبيعت اقليم ، كه بسيار كمتر است از كشور هاي اروپايي است با اين همه محصولات زراعي يك مقدار پول كمي همراه با اينكه براي پرداختن بازدهي زمين و براي خريد مقدار كمي از مواد لازم در فروشگاههاي روستايي نياز است . بنابر اين رشد محصولات زراعي پولساز براي گسترش در حدود يك پنجم مساحت كل نواحي زير كشت كشور است.
توليد بعد تبديل به پول نقد، قبلاً هم در آسيابهاي محلي و انتقال به نواحي شهر كار شده است. به منظور مقداري گسترش محصولات زراعي، همچنين توليد اقتصادي خاك به علاوه درصد كوچكي از دانه‌ها غذاي توليد شده به كشورهاي خارجي فرستاده شده است. در بعضي از كميتهاي بزرگ محصولات چغندر و نيشكري از «جاوا» و «موريتيموس» و اقليمهاي اروپايي منشاء گرفته‌اند. وقتي كه ما به جزئيات مديريت خاك مي‌پردازيم يك تفاوت برجسته كه بيشتر ميان روشها در مدل‌هاي غربي و كشتهاي دستي روستايي شرق به يكباره آشكار است.
در چين حاصلخيزي براي يك قرن در يك مرحله بالا بدون اهمين كوددهي مصنوعي را شامل شده است. اگر چه آن زمينها در سال ۱۸۸۸ ميلادي بدون شخم بود، ‌بعد يك اختلاف نظر ثبت شده در سي سال اخير، كه علم غربي سرانجام به عنوان دوري اهميت بخش بكار گرفته شده بوسيله محصولات زراعي متداول درقوت بخشيدن به خاك مورد قبول قرار گرفت. با اين همه كشورهايي كه در تجربه آموزش روستائيان شرق با درسهاي مشابه دارند. گياهان گلومنيوزه در تناوب درهر جايي يا مكاني يكي از عمليات ثابت قديمي آنها است.

روي آلوويوم طرحهاي آندوژنتيكي عمق و سيستم گسترش ريشه نخودفرنگي بوسيله روستائيان به عنوان يك روش كار مناسب براي تبليغ يك دوره سطح زير خاك بهره‌برداري شده است كه اينها در نواحي نزديك بسته‌بندي شده، خاكهاي سيلتي را نيز نيازمند هستند. درمورد بهترين زارعين مديريت عمومي خاك به طور جزئي تبديل و بهره‌برداري از نيتروژن تركيبي به طور آماده يك مقدار بالايي در دسترس وجود داشته است. اين روش در مورد استانهاي متحد هندوستان

بوسيله كلارك در نشريات اخير گزارش شده است كه تا اندازه‌اي در پيوست B ضميمه شده شرح داده شده است. در چين و ژاپن نه تنها روش مديريت خاك بيروني مزرعه بلكه از مواد غذايي براي گياهان زراعي از همه نوع سبزيجات و كودهاي حيوانات نيز تكميل شده است. تمجيد از يك و يا بيشتر نتايج بدست آمده آورده شده بوسيله فرمانروايان از كارهاي ناتمام شده آنها است. (كشاورزان قرن ۱۴) كه بايد تا اندازه‌اي در كتابهاي متن هر مدرسه كشاورزي و دانشگاه دنيا توصيه شود، ويژگيهاي ديگر اين كشاورزي است.

 

زمان كشت برنج از نقطه نظر تهيه خاك و آب
در مطالعات علمي روشهاي مديريت خاك تحت اينكه گياهان زراعي برنج منشأش از شرق توليد شده، تجارب علمي اوليه بنظر مي‌رسد كه براي انكاركردن يكي از اصول اساسي علم كشاورزي غرب كه اسماً وابستگي غلات به مواد نيتروژني است. محصول زراعي وسيع برنج در بسياري از بخشهاي هندوستان روي

زمينهاي مشابه سال به سال بدون اضافه‌كردن هرنوع مواد كودي توليده شده‌اند. زمينهاي زراعي برنج كشور مي‏فرستند محصولات مازاد خود را در كميتهاي بزرگ به مراكز جمعيتي يا شهرها مي‏فرستند، ولي هيچ اهميت متناسب براي نيتروژن تركيبي وجود ندارد. برمه به عنوان مثال از يك ناحيه‌اي كه برنج را به عنوان گياه فصلي در طول ۲۰ سال پاياني ۱۹۲۴ ميلادي حدود ۲۵ ميليون تن محصول زراعي مازاد داشته كه از نواحي به وسعت ۱۰ ميليون جريب صادر شده است. تا

اندازه‌اي برنج حدود ۲/۱ درصد از نيتروژن شامل مي‌شود. مقدار اين عنصر در خارج از فصل در طول ۲۰ سال درارگانهاي زايشي، يا ذخيره شده يا حمل شده است.

تا اندازه‌اي اين مقدار ثابت نيتروژن بوسيله كودهاي مهم ساخته نشده است. به منظور پيدا كردن اين مقدار تدريجي كاهش حاصلخيزي را پيش‌بيني مي‌كنيم. با اين وجود همه در برمه و هم در بنگلادش جايي پيدا نمي‌شود كه برنج در زمينهاي مشابهي از سال به سالي ديگر كشت داده شود. بطور خلاصه خاك بيشتر شامل شده از مواد مصرفي تازه ار نيتروژن از مكانهاي يكسان. به عبارت ديگر محصولات زراعي خود بايد باعث رشد شوند، تنها منبعي مشابه از تثبيت اتمسفر است شايد اين يكي از مشكلات كشاورزي نواحي خشك باشد كه از اول مورد بحث و گفتگو قرار مي‌گيرد.

تفاوت مهم ديگر ميان شرق و مغرب در ارتباط با تهيه بخش كارگري است. در شرق تهيه بخش كارگري درهر جايي به اندازه كافي است تا اندازه‌اي بطور طبيعي از تراكم زياد جمعيت روستايي پيدا خواهد شد، درواقع در هندوستان بخش كارگري آنچنان فراوان است كه اگر زماني بوسيله زارعين و گاوهايشان براي تنها يكسال كه مي‌تواند بوسيله مقداري پول حساب شود، اين نيازمندي احساس مي‌شود. درميزانهاي محلي بخش كارگري، بطور كامل يك شكل بزرگي را به دست آورده خواهد شد. يكي از مشكلات مشخص توسعه كشاورزي در هندوستان كشف بهتربن مسائل بهره‌برداري از زهكشي دايمي است. بنابراين فقدان بخش كارگري انساني درتوسعه كشاورزي شرق وجود ندارد. فاكتور مطلوب ديگر وجود نژادهاي عالي گاوهاي كاري و بوفالو است.

يادداشت: بوفالو يك گاو شيري شرق است نه تنها بخش كارگري مفيد دركشت برنج است ولي همچنين زندگي يا زيست و توليد كميتهاي زياد از شيربرنج كه براي يك جيره غذايي كه بهترين گاوهاي شيري آمريكا و اروپا فاقد آنهاست، توانايي دارد.

فرآيندهاي گوارشي تغذيه بوفالو از موضوعاتي است كه براي خلاصي جستن از توجه به بحثهاي تغذيه جانوران بوجودآمده است. ويژگي آخر اين سيستم اخير كشاورزي فقدان سرمايه است. دوباره يك تضاد بزرگي ميان شرق و غرب بوجود آمده است. وجود دارد مقدار كمي يا هيچ سرمايه‌اي از افزايش زمينهاي زراعي كه به طور دستي كشت ميِ‌شوند. نواحي وسيع هندوستان درهر ميزان كشت كاران دست دارند در رباخواري و وام هم مهم است. براي سالهاي بسياري يكي از پيش مشغله‌هاي دولت كشف حماقتهاي خودش است ( بي‌ملاحظگي‌هاي وام دهي براي هدفهاي غيرتوليدي) و نگهداري مي‌شود در روي زمينها. توسعه اخير شركتهاي تعاوني و افزايش سريع در تعداد واحدهاي اوليه اين اجتماعات احتمال موفقيت را افزايش داده است.

كشت: درحاليكه زمينهاي زراعي كوچك بوسيله جمعيت انبوهي همراه شده از ويژگيهاي مهم كشاورزي غرب است. با اين وجود استثناءهايي هم وجود دارد در حاليكه اين بخش از اقدامات مهم اروپائي گرمسيري كه جنگلهاي مادري را جابجا كرده و به جاي آنها گسترش كشت محصولات زراعي مانند نيشكر، چاي، كائوچو وكافه تاسيس شده است. به كارگري براي آن مناطق از منابع بومي بدست آورده مي‌شود. سرمايه و مديريت بوسيله اروپاييها تامين مي‌شود. كشتهاي اين نوع بطور معمول همه بالاتر از شرق و ويژگي‌هاي مهم كشاورزي جاوا، سيلان، مناطق اتحاديه مالاريا، آسام و زمينهاي بلند هندجنوبي هستند. يكي از ويژگيهاي اين كشاورزي توجه به هزينه‌هاي مربوط به كوددهاي است.