پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی ( فاصله یاب لیزری )

فصل اول
کلیات
مقدمه :
اين گزارش شامل طرح پيش امكان سنجي براي توليد يكي از ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي با عنوان فاصله ياب ليزري مي باشد . بديهي است با توجه به تنوع ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي، تهيه يك طرح پيش امكان سنجي براي همه آنها، مقدور نمي باشد و از اينروي با توجه به اهميت و كاربرد فرآوان فاصله يابهاي ليزري در كارهاي آزمايشگاهي، در اين طرح توليد آن مورد برر سي و مطالعه اوليه قرار گرفته است . گرچه نتايج حاصل حاكي از مقروت به صرفه بودن توليد اين ابزار است، ليكن مشاور توصيه مي نمايد مطالعات تكميلي امكان سنجي براي محاسبه دقيق سود و زيان طرح و نرخ بازگشت سرمايه و ساير شاخصهاي موردنياز براي تصميم گيري صورت پذيرد.

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی ( فاصله یاب لیزری )

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
در بخش توليد توجه به استانداردهاي توليد بسيار با اهميت مي باشد به خصوص توليد در زمينه ماشين آلات و همچنين قطعات ماشين آلات توليد و قطعات نظامي دقت فراوان براي توليد مورد نياز است . وجود فاصله ياب در توليد اين محصولات بسيار موثر مي باشد خصوصاً آنكه فاصله ياب هاي قابل نصب در خطوط توليد داراي دقت بسيار بالا مي باشند.
توليد مناسب قطعات مي تواند موقعيت استراتژيك كشور را تثبيت كرده و ايران را به عنوان يكي از توليدكنندگان معتبر معرفي نمايد.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۵ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
امروز در صنايع مختلف وسايط گوناگوني جهت افزايش دقت توليد و سيستمهاي وناگونساخته شده است . مسافت ياب ليزري يا فاصله ياب ليزري يكي از اين سيستم ها مي باشد . بكارگيري فن آوري نوين پردازش اطلاعات و سيستمهاي الكترونيكي پيشرفته، توليدكنندگان را قادر مي سازد از اين وسائل جهت كنترل هوشمند خط توليد خود استفاده كنند . اولين قدم در اين راه، توليد حسگرهاي لازم جهت حس كردن شراط خطرناك مي باشد كه از جمله اساسي ترين آنها سنسورهاي فاصله ياب هستن د. اين سنسورها بايد قادر به درك فاصله مناسب بوده و قابل استفاده در شرايط گوناگون آب و هوايي و شدت نورهاي مختلف باشند.

اطلاعات جمع آوري شده از اين سنسورها توسط مدارهاي واسط به يك پردازشگر ارائه مي گردند. اين پردازشگر بر اساس يك سري محاسبات و قواعد، شرايط ر ا بررس و تحليل نموده و در صورت وجود خطر تصادف، راننده را آگاه مي نمايد.
طرز كار فاصله ياب ليزري براساس همان اصولي است كه در رادارهاي معمولي بكار مي رود. يك تپ ليزري YAG و یا CO2 به هدفي كه نشانه روي شده است ارسال مي شود . سپس تپ ارسالي به هدف خورده باز مي گردد و سپس توسط يك سيستم مناسب گيرنده نوري آشكار مي شود. فاصله مورد نظر با تعيين مدت زماني كه طول مي كشد تا تپ ارسالي مسير رفت وبرگشت را ط

ي كند، بدست مي آيد . طرح كلي يك فاصله ياب Nd:YAG متشكل از فرستنده )ليزر( گيرنده و دوربين است . سپس با ارسال تپ ارسالي به هدف ، نور پراكنده شده از هدف توسط عدسيهاي L1 و L2 روي يك آشكار ساز تمركز يافته و يك سيگنال الك تريكي حاصل مي شود . اگر لحظه t0 تپ ليزري از سيستم به سمت هدف ارسال شود و سيگنال بازگشتي در لحظهt1 آشكار شود، با توجه به اينكه نور با سرعت c در مدت زمان t1-t0 فاصله را پیموده است, فاصله x بدت می آی

د. مشاهده ميشود كه دقت در تعيين فاصله به دقت در تعيين زمان بستگي دارد

شماره تعرفه گمركي
دستگاه فاصله ياب ليزري در با شماره تعرفه ۹۰۱۵۱۰۰۰ به كشور وارد مي شود.

شرايط واردات
طبقه بندي كالاهاي وارداتي و صادراتي براساس تعرفه “سيستم هماهنگ توصيف و كد گذاري كالا انجام مي گيرد. به كالاي وارداتي حقوق گمركي و سود بازرگاني تعلق م ي گيرد كه ميزان آن به موجب قانون مقررات صادرات و واردات، تعيين مي گردد مسافت ياب با حقوق ورودي ۱۵ درصد اجازه ورود به كشور را دارند.

استاندارد ملي يا بين المللي
در داخل كشور و سايركشور هيچگونه استانداري براي اين محصول يافت نمي شود.

بررسي و ارايه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول

قيمت محصول مورد نظر كه داراي دقت فراوان (سانتي متر) باشد با قيمت ۱۰۰ هزار ريال در بازار قابل دسترسي مي باشد.
موارد مصرف و كاربرد
اين نوع ح سگر در خطوط توليد مورد استفاده قرار مي گيرد تا دقت در توليد را افزايش داده و ميزان خطا را كاهش دهد.

كالاهاي جايگزين

با توجه به اينكه خطا در فاصله ياب هاي ليزري بسيار پائين مي باشد لذا هيچ محصول جايگزين براي آن وجود ندارد.

شرايط صادرات
كالاهاي صادراتي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند لكن مشمول پرداخت هزينه هاي تخليه و بارگيري و انبار داري مي باشند.

بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي
براساس لوح فشرده سازندگان محصولات صنعتي وزارت صنايع و معادن كد ISIC به شماره۳۳۱۲۱۱۳۲ هيچ واحد فعال توليدكننده در زمينه توليد محصول طرح در كشور وجود ندارد.

واردات
واردات محصول طرح در سالهاي اخير با شماره تعرفه ۹۰۱۵۱۰ به شرح جدول زير مي باشد.

همانگونه كه مشاهده مي شود ميزان واردات در سالها ي گذشته متغير بوده است با توجه به تغيير برنامه پنجساله توسعه و روند افزايش احداث كارخانه ها در كشور قطعا ميزان واردات در سالهاي اخير افزايش خواهد يافت خصوصا اينكه ۲ واحد داراي مجوز توليد هنوز در پيشرفت صفر درصد قرار دارند.

صادرات
با توجه به عدم توليد محص ول در كشور، ميزان صادرات در سالهاي گذشته همواره صفر بوده است. با توجه به ميزان واردات صورت گرفته در سالهاي اخير و عدم توليد آن در كشور، به نظر مي رسد صادرات همچنان صفر باقي بماند.

مصرف
موارد كاربرد محصولات اين طرح عمدتاً خطوط توليد مي باشد اما از آنجا كه ت خمين ميزان نياز براساس مورد مصرف در كشور تقريبا غيرممكن به نظر مي رسد، پيش بيني ميزان نياز را براساس جايگزيني واردات در نظر مي گيريم.

مطالعات فني و تكنولوژيكي

طرح حاضر مطالعه و ارزيابي توليد و فروش فاصله ياب ليزري ۱ در ايران را پي مي گيرد . برآوردهاي مقدماتي حاكي از آن است كه در دهه آينده براي پاسخ به تقاضاي داخل و عدم وابستگي به واردات اين محصول مي بايست چندين واحد توليد فاصله ياب در ايران راه اندازي شود . بررسي هاي مقدماتي حاكي از آن است كه در قبال اين سرمايه گذاري اوليه، علاوه عدم وابستگي به واردات خا رجي بر ايجاد فرصت هاي شغلي، ارتقاء مهارت فني در كارگران غيرماهر و نيمه ماهر تاكيد دارد . لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در گزارش بر پايه داده هاي ثانويه موجود بوده و برمبناي اين محاسبات، ارزيابي حداقلي از تقاضاي بازار، سودآوري پروژه كاملاً مورد تاييد مي باشد.

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با د

يگر كشورها
اكنون به طراحي و ساخت فاصله ياب ليزري به روش فاز مي پردازيم در صورتي كه روشهاي ديگري نيز براي توليد وجود دارد . در اين نوع فاصله ياب ها از ليزرهايcw استف اده مي شود كه پرتو ليزر با موج سينوسي با فركانس حساب شده اي مدوله مي شود . پرتو ليزر پس از برخورد به هدف توسط يك آشكارساز نوري كه معمولا يك فتوديود مي باشد آشكار مي شود . از روي اختلاف فاز ميان دو موج سينوسي يعني پرتو خارج شده از ليزر و پرتو ورودي به فتوديود و كاليبره كردن آن مي توان فاصله را به دست آورد . اندازه گيري فاصله به روش فاز در محدوده فواصل زير ۱۰ متر ملاحظات فركانس بالا و مشكلات آن را مي طلبد كه از جمله آنها داشتن SNR مناسب در گيرنده در فركانس مدولاسيون مي باشد، اگر SNR از حدي پايين تر باشد خطاي اندازه گيري زياد مي شود و از طرفي اگر دامنه سيگنال در گيرنده از حدي بالاتر رود به علت اعوجاج هارمونيكي و اشباع رفتن المان هاي اكتيو دقت را از دست مي رود.
اين وسيله كاربردهاي زيادي در سيستم هاي هوشمند اعم از صنايع نظامي و غيره دارد از جمله :
مكان يابي يك جسم ثاب ت يا متحرك توسط يك جسم پرنده نزديك به آن، عمق يابي سيلوها، اندازه گيري سطوح مايعات مذاب در ريخته گري و ذوب فلزات، كنترل ترافيك، حمل و تخليه بار در بنادر و …

در حالت كلي روشهاي اندازه گيري فاصله با ليزر را مي توان به سه دسته عمده تقسيم كرد:
۱٫ روش زماني
۲٫ روش هندسي
۳٫ روش تداخل سنجي
در روش هندسي فاصله از روي يك يا چند تصوير از صحنه سه بعدي به دست مي آيد كه اي

ن روش خود ممكن است به دو صورت انجام شود : يكي بينايي استريواسكوپي ۲ و ديگري روش نورافكني ۳٫ در روش استريواسكوپي از يك صحنه از دو جهت متفاوت تصويربرداري مي شود، يك همخواني در نقاطي از اين تصاوير برقرار مي شود و از روي تفاوت ميان اين دو تصوير اطلاعات فاصله به دست مي آيد.
در روش نورافكني، از الگوهاي مختلف نوري براي روشنايي صحنه استفاده مي شود . تصاوير

به دست آمده در نتيجه اين نورافكني در به دست آوردن فاصله ما را ياري مي كند . چون اطلاعات فاصله به طور داخلي در محل الگوهاي نوري در تصاوير كد مي شود، اين روش نسبت به شدت نور بازتابيده حساس نمي باشد و فقط شدت بايد از يك آستانه مطمئن بالاتر باشد. بنابراين به ليزرهاي وات بالا نيازي نمي باشد . اصلي ترين عيب روش هندسي مساله تشكيل مناطق سايه م

ي باشد كه از عدم تطبيق گيرنده و فرستنده حاصل مي شود.
در روش فاصله يابي به روش تداخل سنجي ايده اصلي براساس تداخل دو يا چند بيم ليزر با طول موج هاي مختلف مي باشد (مانند تداخل سنج مايكلسون يا فبري – پروت ). اين نوع از فاصله ياب ها داراي دقت خيلي بالا مي باشند ولي معمولا براي اندازه گيري فواصل كوچكتر از نصف طول موج نوري استفاده مي شوند.
روش زماني به دو روش مجزاي پالسي و اندازه گيري شيفت فاز تقسيم مي شود . روش پالسي به اين صورت است كه يك پالس باريك و پرتوان به هدف شليك مي شود و انعكاس اين پالس توسط يك آ شكارساز نوري آشكار مي شود . از اختلاف زماني پديد آمده ميان پالس ارسال شده و

دريافت شده و كاليبره كردن آن، فاصله به دست مي آيد . روش پالسي معمولا براي فواصل طولاني استفاده مي شود و از آنجا كه پهناي پالس هاي ارسالي در حد چند نانوثانيه است لذا پهناي باند گيرنده بايد بالا باشد . همچنين ممكن است با كوچكترين تغيير در دامنه سيگنال داده شده به مقايسه كننده ها و يا سطح آستانه، آنها دچار خطا شويم لذا دقت آن محدود مي شود.
اندازه گيري شيفت فاز ميان سيگنال فتوالكتريك آشكار شده در گيرنده و سيگنال سينوسي مرج

ع (كه هم فركانس مي باشند) روش مناسبي براي اندازه گيري فواصل زير ۱۰۰ متر مي باشد.
در اين طرح ما تنها به چگونگي طراحي و ساخت يك فاصله ياب ليزري براي فاصله ۱متري تا ۱۰ متري به روش هتروداين در آشكارسازي فاز مي پردازيم.

اصول طراحي
شماي اصول كاركرد يك فاصله ياب ليزري به روش هترود اين در آشكارسازي فاز در شكل زير آمده است . ما جريان ليزر را با فركانس f1=15MHZ مدوله شده است و پرتو پس از برخورد به هدف توسط يك APD آشكارسازي مي شود . اختلاف فاز ميان موج سينوسي تحريك ليزر وسيگنال فتوالكتريك درگيرنده متناسب با رمان رفت و برگشت نور ليزر می باشد. این تناسب را مي توان به شكل زير بيان كرد:

كه در آن d فاصله تا هدف مي باشد كه بايد اندازه گيري شود. براي بيشترين فاصلهاندازه گيري در فركانس f1=15MHZ به ۱۰ متر محدود مي شود.

ساختار
الف: اپتيك
هدف از طراحي اپتيكي به دست آوردن عدسي هايي است كه فاصله ياب مورد نظر بتواند فاصله ۱متري تا ۱۰ متري را اندازه بگيرد و در نتيجه آن تغييرات توان نوري دريافت شده در اثر تغييرات فاصله مينيمم شود و SNR حداقل ۱۰ به ۱ حاصل شود.

دو روش معروف براي طراحي اپتيكي يكي روش كواكسيال و ديگري روش موازي مي باشد.
اپتيك ك واكسيال معمولا براي اندازه گيري فاصله استفاده نمي شود چون محورهاي اپتيكي گيرنده و فرستنده يكسان است . توان نوري در گيرنده در اين روش متناسب با عكس مجذور فاصله مي باشد و در نتيجه در محدوده فاصله ۱متري تا ۱۰ متري به نسبت ۱۰۰ به ۱ تغيير مي كند.
در اپتيك موازي از آنجا كه محورهاي اپتيكي گيرنده و فرستنده يكسان نمي باشند، توان نوري

دريافت شده در فاصله هاي خيلي كوتاه بسيار كم مي شود . در اين روش وقتي شي بين فاصله ياب و نقطه تقاطع محورهاي نوري قرار مي گيرد، تغييرات توان نوري دريافت شده مانند اپتيك كواكسيال مي باشد.
فاصله ياب ساخته شده مورد بحث از اپتيك موازي استفاده مي كند كه ما در آن باري فرستنده از يك لنز محدب كوچك به قطر ۱۴ ميلي متر و فاصله كانوني ۱۵ ميلي متر و براي گيرنده از لنز محدب به قطر ۵۰ ميلي متر و فاصله كانوني ۶۰ ميلي متر استفاده مي شود.

 

فرستنده :
براي فر ستنده از يك ديود ليزر mw و CW ،IR استفاده شده است . اين ديود ليزر توسط يك منبع جريان تحريك مي شود كه اين منبع جريان توسط فركانس ۱۵MHZ مدوله شود تا پرتو خروجي يك پرتو نوراني سينوسي با فركانس ۱۵Mhz باشد . از آنجا كه جريان زيادي براي تحريك ديود ليزر پيوسته ۲۰ mw لازم مي باشد و از طرف ديگر اين جريان زياد بايد با فركانس ۱۵MHZ مدوله شود، لذا با مسائل فركانس بالا و وات بالا مواجه مي شويم . شكل زير دياگرام درايو اين ديود ليزر را با اسيلاتور اصلي نشان مي دهد.

ب : گیرنده
در گيرنده از يك فتوديود ۴ APD كه ماكزيمم حساسيت آن در طول موجي نزديك به طول موج ليزر است استفاده شده است . فوتون هاي تابيده شده به فتوديود به جرياني از الكترون ها تبديل مي شد كه نسبت الكترونهاي آزاد شده به فوتونهاي تابيده شده همان گين ذاتيAPD است.
جريان توليد شده توسط يك PreAmp يه ولتاژ تبديل مي شود.این PreAmp بايد تا حد امكان كم نويرپز و داراي پهناي باند بالا باشد . ولتاژ به دست آمده توسط يك Amp تقويت مي شود . از آنجا كه ممكن است سيگنالهاي ناخواسته اي در سيگنال اصلي وجود داشته باشد كه ورودي ميكسر را به اشباع ببرد، لذا اين سيگنال را از يك فيلتر ميان گذر عبور داده م يشود و توسط يك تقويت كننده نهايي به حد لازم رسانده مي شود.

 

ج : پردازش
فاصله ياب هاي كه از روش آشكارسازي فاز استفاده مي كنند، خود به دو دسته تقسيم مي شوند:
يكي آشكارسازي فاز به طور مستقيم و ديگري آشكارسازي فاز به روش هتروداين.
در آشكارسازي مستقيم اختلاف فا ز ميان دو سينوسي فركانس بالا يعني سينوسي مدوله كننده نور ليزر و سيگنال سينوسي آشكار شده در گيرنده كاليبره مي شود، ولي در روش هتروداين،

 

سينوسي مدوله كننده نور ليزر و سينوسي آشكار شده در گيرنده با يك سينوسي با فركانس نزديك به فركانس مدولاسيون ليزر ميكس مي شو د. از آنجا كه ميكسر فاز را تغيير نمي دهد و از بين نمي برد، اختلاف فاز ميان سينوسي ها در فركانس مدولاسيون به اختلاف فاز در فركانسIF منتقل مي شود . براي كم كردن نويز معادل پهناي باند از فيلتر ميان گذر در فركانس IF استفاده مي شود . حال اختلاف فاز ميان اين دو سيگنال را مي توان توسط يك فازمتر اندازه گيري كرد . با معادل كردن اين اختلاف فاز با پهناي يك پالس و اندازه گيري آن توسط يك پروسسور، فاصله را كاليبره مي كنند و روي LCD نمایش داده می شود.
جدول ذيل نتايج اندازه گيري فاز (متناسب با فاصله ) بدون به كارگيريAGC را در فرکانس IF نشان می دهد.

مقداري خطا داريم . در مجموع با توجه به آزمايش هاي اوليه و وجود منابع زياد به خطاي درجه ۳ درجه خواهيم رسد كه معادل خطاي ۱۰ سانتي متر در ۱۰ متر مي باشد.
بهتر است در اينجا به نوعي از سنسورهاي فاصله ياب كه در سيستم هاي هوشمند اخطار تصادف در اتومبيلها استفاده مي شود كه در آن فاصله خودرو از موانع اندازه گيري ميشود و با توجه به سرعت نسبي خودرو با موانع و شرايط جوي، اخطار لازم به راننده داده مي شود به طوري كه در

صورت عدم توجه راننده به اخطارها، سيستم به طور اتوماتيك اقدام به كاهش سرعت خودر و مي نمايد . در اين سيستم ليزري از روش اندازه گيري زمان سير نور جهت اندازه گيري فاصله استفاده شده است.

سنسورهاي فاصله ياب موجود
در يك سيستم هوشمند اخطار تصادف، يكي از سنسورهاي مادون قرمز، ليزر، مايكروويو رادار Ultrasonic دوربين و يا مجموعه هاي از اين سنس ورها در شرايط مختلف براي سنجش فاصله اتومبيل با مانع، در جهات مختلف به كار مي رود . برخي از اين سنسورها براي اندازه گيري فاصله هاي كوتاه در هنگام پارك كردن خودرو استفاده مي شوند . اما در اينجا به سنسورهايي اشاره

شده است كه براي اندازه گيري فاصله خودرو به هنگا م حركت در اتوبان است . در اين حالت با توجه به سرعت زياد خودرو و با توه به زمان عكس العمل راننده و ميزان خط ترمز، دامنه لازم براي اندازه گيري بين ۱۰ تا ۱۰۰ متر است. بايد توجه داشت كه انتخاب سنسورهاي Ultrasonic و مادون قرمز معمولي (كه به صورت ليزر تابانده نشود) به دليل برد كم آنها، براي اندازه گيري فواصل زياد مانند اين مورد، ممكن نيست . در اين سنسورها انرژي اشعه تابشي (نوري يا صوتي ) در فضا با افزايش فاصله، به شدت تحليل مي رود و مقدار بسيار ناچيزي از آن به هدف مي رسد .

سنسورهاي ليزر، مايكروويو، رادار و دوربين (روش بينايي ماشين ) براي اين منظور قابل استفاده هستند . از بين اين سنسورها نوع ليزري با توجه به قيمت مناسبف دقت قابل قبول و امكان توليد در داخل كشور بر ساير سنسورها ارجحيت دارد.

مقايسه بين روش شدتي و روش اندازه گيري زمان سير نور
در ساخت سنسورهاي نوري و صوتي دو روش مختلف جهت سنجش فاصله وجود دارد كه يكي مبتني بر ميزان امواج بازگشتي از روي مانع (روش شدتي ) و ديگري بر مبناي اندازه گيري زمان سير موج از فرستنده به هدف و از هدف به فرستنده است . استفاده از روش دوم عليرغم مشكلات زياد در ساخت مدارات مربوط به آن، به لحاظ مقاومت بيشتر در برابر تغييرات محيطيف

 

مناسبتر است . با توجه به سرعت زياد سير نور، سيستم اندازه گيري زمان سير، براي سنسور ليزري بسيار پيچيده تر از مدارات لازم جهت اندازه گيري زمان سير صوت در روشهاي صوتي مي باشد . در اين روش، ليزر به سمت خدف تاباند ه ميشود و پس از بازگشت از روي هدف و دريافت توسط قسمت گيرنده، مدت زمان رفت و برگشت، اندازه گيري مي شود . سپس با توجه به ثابت بودن سرعت نور، فاصله به دست می آید.

روش ساخت سنسور به اين صورت مي باشد كه مدارهاي اوليه با كمك نرم افزار شبيه سازي گشته و دستگاه با قطعات موجود در كشور و Laser Pointer هاي عادي با توان كمتر از يك ميلي وات ساخته شده است . پس از آن سيستم در چندين مرحله بهينه سازي شده است . عملكرد مدارات ساخته شده با توجه به كارائي اندك قطعات بكار رفته در ساخت آنها بسيار اميدواركننده است، به طوري كه دست گاه قادر به درك اختلاف فاصله مانع در فواصل مختلف تا ۳۰ متر مي باشد . براي اندازه گيري فاصله هاي طولاني تركافيست كه از ديود ليزري مناسب با توان خروجي بالاتر استفاده گردد . دستگاه داراي يك خروجي است كه در آن متناسب با فاصله از مانع، عددي

 

نمايش داده مي شود . در زير نمودار حاصل از آزمايشهاي انجام شده با اين دستگاه را نشان مي دهد . از روي اين جدول و با كمك عدد نمايش داده شده، مي توان فاصله را تعيين نمود . همانگونه كه مشاهده مي شود نمودار، خطي است.

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم )به شكل اجمال ي ( در فرايند توليد محصول
منابع خطا
همانطور كه در قسمت قبل به آن اشاره شد توان نوري رسيده به گيرنده در محدوده مورد نظر ممكن است خيلي تغيير كند . مثلا در فواصل ۲ الي ۳متري خروجي تقويت كننده نهايي به اشباع برود و در فواصل نزديك ۱۰ متر خروجي تقويت كننده خيلي كوچك باشد كه براي مي كسر تعريف شده نباشد . و از طرف ديگر اگر حتي اشباع كننده در خروجي هم وجود نداشته باشد و سيگنال براي ۱۰ متر نيز طوري باشد كه باري ميكسر تعريف شده باشد، (با كم و زياد كردن وات ليزر براي فواصل مختلف مي توان اين كار را انجام داد ).
تغييرات دامنه سيگنال در حد ۵۰۰ ميلي ولت در ورودي ميكسر باعث مي شود شيفت فاز از حالت خطي بيرون آيد. بنابراين وجود يك AGC ضروري به نظر مي رسد.
منبع خطاي ديگر كه در فاصله ياب هاي ليزري نوع فاز وجود دارد عبارت است از تداخل ميان

 

مدارهاي گيرنده و فرستنده و باعث مي شود كه دقت محدود شود، چون در فركانس SNR,15MHZ را نمي توان خيلي بالا برد و از طرفي با جدا كردن منابع تغذيه گيرنده و فرستنده و شيلد كردن گيرنده تداخل كاملاً از بين نمي رود. از مشكلات اصلي در ساخت مدارها اين است كه در ساخت سيستم هاي اندازه گيري سرعت سير نور، نياز به كار با فركانسهاي بالا و مشكلا ت مربوط به نويزي شدن مدارات است. به منظور بهبود عملكرد مدار، قسمتهاي مختلف مدار روي بردهاي جداگانه ساخته و به خوبي از هم ايزوله شده اند . مشكل ديگر، خطرات ليزر براي انسان است

. اگر بخواهيم از ديودهاي ليزري توان بالا استفاده كنيم بايد از بي خطرترين نوع آن (ليزر كلاس ۱ ) استفاده شود. مدت زمان تابش ليزر توسط اين دستگاه، بسيار كوتاه (در حد چند ده نانو ثانيه ) و مطابق با استاندادهاي بين المللي در اين زمينه است كه بدين ترتيب، خطرات ناشي از استفاده از ليزر به حداقل كاهش ميابد . در زير به طور جداگانه مزايا و معايب كاربر د فاصله يابهاي ليزري در صنايع نظامي اشاره مي شود:

مزايا
۱٫ وزن سبك دستگاه و قيمت و پيچيدگي بسيار كمتر آن نسبت به رادارهاي عادي .
۲٫ قدرت كاري دستگاه در شرايط نه چندان مساعد ، حتي وقتي هدف در بالاي سطح آب
و يا روي زمين در حال حركت باشد .

معايب
اشكال فاصله ياب ليزري در آن است كه كاربرد دستگاه متضمن ديد مستقيم است و باريكه
ليزر در شرايط نامساعد به شدت در محيط جذب مي شود . فاصله يابهايي كه با برد تا تقريبا ۱۵km بكار برده مي شوند عبارتند از:
۱٫ فاصله ياب هاي دستي با برد ماكزيمم ۱۰kmو دقت کمتر از ۱۰ m
2. 2. فاصله يابهايي كه روي تانك سوارند .
۳٫ ۳٫ فاصله يابهاي ضد هوايي.
۴٫ در پيوست انواع فاصله يابهاي مورد استفاده در خطوط توليد صنعتي آورده شده است.

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید بخش سازمان صنایع صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
۱- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان .
۲- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .

۳- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .
۴- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .
۵- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس
۱- اشخاص حقيقی
– تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران
– حداقل سن ۱۸ سال تمام
– دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

۲- اشخاص حقوقی
– اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )
– ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور

مدارك مورد نياز:
۱- ارائه درخواست كتبی به مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان.
۲- اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن
۳- تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی
۴- تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست
۵- يك قطعه عكس از هريك از شركاء
۶- تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی
۷- پوشه فنردار
۸- درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست
اصلاحیه جواز تاسیس :
۱- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.

۲- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.
۳- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
۴- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.
۵- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:

پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :
۱- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
۴- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.
۵- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
۶- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :
۱- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.
۴- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.
۵- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
۶- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

فصل دوم
روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :
بازدید از کارخانه رای پردازان نیک
بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از کارخانه رای پردازان نیک به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در کارخانه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزیابی قرار دادیم ،

 

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش تجهیزات آزمایشگاهی نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، متد های نوین تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان
در زمینه جذب مشتریان می توان از روش های مختلف بازاریابی استفاده نمود ، تبلیغات تلویزیونی ، استفاده از بنر های و تیزر های تبلیغاتی ، استفاده از چاپ پوستر های تبلیغاتی، تبلیغات اینترنتی و ارائه روش های تبلیغاتی دیگر .