ساختار فولکسونومی

مهم ترین ویژگی فولکسونومی، فقدان استانداردهای پذیرفته شده در روند رده بینالی داده هاست. در ساختار فولکسونومی، نظارتی بر لغات همنام مشابه، مترادفها و متضادها صورت نمی گیرد و موارد غیر متعارف لغوی به وفور یافت می شود. برای مثال اگر در اصطلاحنامه ها، از لغات Mac Mac OS، و Macintosh به Apple ارجاع داده می شد، در این ساختار تمامی این لغات خود به عنوان یک نقطه بازیابی در نظر گرفته می شوند. گاه تعداد تگ هایی که برای توصیف یک صفحه وب یا تصویر استفاده می شوند از رقم ۵۰ نیز تجاوز می کند و این موضوع بی نظمی در نتایج جستجوی کاربران را افزایش می دهد. یک نقطه ضعف دیگر که اخیراً تلاش هایی برای رفع آن صورت گرفته، عدم کارائی استفاده از یک تک واژه دقیق تر و بهتر یک صفحه وب یا هر نوع فرمت اطلاعاتی دیگر، از واژه های بیشتری به عنوان تگ استفاده کند یا اینکه دو واژه مرتبط را به شکل سرهم به عنوان یک تک واژه به کار برد. مثلاً، استفاده از واژه “library Science” به صورت مجزا از یکدیگر کافی به نظر نمی رسید و کاربر بایستی با ترفندهایی مانند چسباندن این دو کلمه یا نشانه گذاری بین آن دو مفهوم دقیق خود را از کتابداری نشان دهد تا در نتایج جستجو کلمات Library و Science، دو مفهوم جدا از یکدیگر تلقی نشود. البته در بیشتر نرم افزارهای جدید که امکان ایجاد تگ ها را فراهم می کنند، این مشکل تا حدی برطرف شده اما مشکلی که هنوز لاینحل باقی مانده و چالشی های عمدهای را نیز در پی داشته است، مسئله عدم محلودیت کاربر در استفاده از تگ ها برای توصیف و طبقه بندی منابع اینترنتی و اطلاعات و اسناد و بی است. در کلی، مواردی مانند ابهام در برچسب ها، عدم تفکیک و دقت بین مترادفها، متشابهات و متضادها، بی دقتی در انتخاب ترکیب های اخص و اعم، و نیز وجود غلطهای املایی و معنایی متعدد در برچسبهای ایجاد شده توسط کاربران، باعث شده است که انتقاداتی از سوی برخی متخصصان ردهبندی علوم و اطلاع شناسـان به فولکسونومی وارد گردد. از دیدگاه این افراد، عدم توجه فولکسونومی به کنترل واژگان، باعث شده است که این نحو رده بندی از اعتبار علمی لازم برای سازماندهی دانش در محیز های الکترونیک برخوردار نباشد.