چگونه  فهرست عناوین به صورت خودکار توسط Word ایجاد می شود؟

متاسفانه دیده شده که برخی از دانشجویان برای ایجاد فهرست عناوین مطالب پایان نامه خود یا آن را به صورت دست نویسی مینویسند یا با راههای پیش پاافتاده با word آن را ایجاد می کنند مثل زدن نقطه، تایپ عناوین به صورت تک تک و نوشتن شماره صفحات. غافل از اینکه این نرم افزار همه این کارها را به راحتی و به صورت خودکار انجام میدهد. عناوینی را که میخواهید در فهرست دیده شوندباید Heading بندی کنید. برای این کار ابتدا عنوان خود را به حالتselect درآورده و از تب Home ومنوی Styles یکی از فرمتهای ۲ Heading 1 ، ۲Heading یا ۳ Heading را انتخاب کنید.

18

پس از انتخاب یکی از حالات، رنگ ، اندازه و فونت نوشته شما تغییر میکند. آن را به حالت دلخواه خود درست کرده و این فرمت را با استفاده از format painter به سایر عناوین موجود در متن اختصاص دهید. لازم به ذکر است که با دوبار کلیک روی این ابزار، برای همیشه به حالت انتخاب درمی آید و دیگر لازم نیست هر بار روی آن کلیک کنید.

پس از اتمام کار مکان نما را به صفحهای منتقل کنید که میخواهید فهرست در آن ایجاد شود. ازتب Reference و منوی Table Of Contents یکی از قالبها را به دلخواه انتخاب میکنیم.

19

مشاهده می کنید که تمامی عناوین انتخاب شده همراه باشماره صفحه ایجاد می شوند.اگر میخواهید این فهرست به سمت راست منتقل شود، با کلیک برروی سه نقطه بالای پنجره فهرست تمام آن را Select all کرده و با استفاده از کلیدهای ترکیبی CtrL+shift آن را به سمت راست منتقل کنید.

20

در مواقع بعدی اگر یک عنوان اضافه شد یا شماره صفحه برخی از عناوین تغییر پیدا کرد با انتخاب گزینه Update Table در بالای پنجره فهرست می توانید آن را به روز کنید. با انتخاب گزینه Update page number only فقط شماره صفحات بهروز شده و با انتخاب Update entire table اگر عنوان جدیدی اضافه شده بود، وارد جدول خواهد شد.

 

21

23