چگونه پایان نامه بنویسیم

توصیه هایی برای طرح ریزی، زمان بندی و شیوه نگارش پایان نامه

مقدمه:

نگارش پایان نامه تنها یک کار طاقت فرسای ضروری یا پیش نیازی دشوار برای گرفتن مدرک تحصیلی در دوره های عالی نیست، بلکه بخش اساسی و ضروری در تحصیلات تکمیلی یا دوره های عالی تحقیقات است. مهارت در نوشتن فی نفسه، یک فرآیند خلاق است، یعنی همیشه در موقع نوشتن است که اندیشه ها و نظرات آفریده می شوند و نتایج به دست می آیند. افزون براین، مهارتهایی از قبیل انتخاب مواد و اطلاعات، تحلیل انتقادی اطلاعات، ارزیابی نظرات و اندیشه ها و بیان نوشتاری که در زمان نوشتن پایان نامه پرورش مییابند، در آینده و درتمام دوره کار و اشتغال فرد ارزشمند و مفید هستند.

 نگارش پایان نامه برای شما یک وظیفه اساسی و مهم تلقی می شود چون احتمالاً چنین کار مهمی را قبلا انجام نداده اید و احتمال کمی دارد که چنین کاری را در آینده دوباره انجام دهید، مگر اینکه در دوره های بعدی تحصیلات تکمیلی یا تحقیقات عالی نیز اشتغال یابید. بنابراین عاقلانه است که همچنان که برای نوشتن پایان نامه خود برنامه ریزی می کنید و در طول نوشتن آن مهارتهای خود را توسعه می دهید، از راهنمایی های دیگران هم استفاده کنید. شما میتوانید از استاد راهنمای خود یا کسانی که قبلاً با موفقیت تحصیلات خود را به اتمام رساندهاند، راهنمایی بگیرید. به هر حال، بعضی از راهنماییهای کلی ممکن است مفید باشد. در این بخش پیشنهادهایی در مورد نگارش پایان نامه مطرح می شود که از نظر کسانی که قبلاً پایان نامه نوشته اند یا کسانی که دانشجویان دوره های عالی تحقیقات و تحصیلات تکمیلی را راهنمایی کرده اند، بسیار مفید بوده است.