ژورنال های الکترونیکی -جذابترین و مهمترین بخش های کتابخانه دیجیتال:

یکی از جذابترین و مهمترین بخش های کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه ژورنال های الکترونیکی می باشد. هم اکنون دهها ناشر بزرگ بین المللی با بیش از ۱۰/۰۰۰ عنوان ژورنال الکترونیکی و نشریه تمام متن / تمام تصویر، حدود ۱۰ میلیون مقاله معتبر علمی را از طریق کتابخانه دیجیتال و در قالب مجموعه های زیر در اختیار دانشجویان، اساتید و محققین دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده اند.

Elsevier E-Journals (Science Direct)

Elsevier بزرگترین ناشر ژورنال های الکترونیکی با بیش از ۱۶۰۰ عنوان می – باشد. این مجموعه که تحت عنوان Science Direct در اختیار محققین دانشگاه قرار گرفته، از مهمترین مجموعه های کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاداسلامی است و تقریباً تمامی موضوعات به خصوص علوم پایه، علوم محض، کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، اقتصاد و علوم انسانی و علوم اجتماعی را با ؛ سال پیشینه (Back File) پوشش میدهد. این مجموعه نشریات کلیه ناشرین وابسته به Elsevier که شامل ۱۰ ناشر بزرگ دیگر میباشد را نیز پوشش میدهد.

Springer E-Journals (Springer Link)

Springer دومین ناشر بزرگ ژورنال الکترونیکی در دنیا است که با بیش از ۵۰؛ عنوان در زمینه های ریاضیات، روانشناسی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم، کامپیوتر، زیستشناسی و … نشریات معتبری را منتشر می نماید. دسترسی به ژورنال های این ناشر از سال ۱۹۹۵ به بعد در کتابخانه دیجیتال دانشگاه میسراست.

 

Kluwer E-Journals (Kluwer Online)

انتشار بیش از ۱۵۰ ژورنال الکترونیکی و حدود ۹۰۰ کتاب الکترونیکی بسیارمعتبر و با درجه علمی بالا از سوی Kluwer، آن را به یکی از بزرگترین ناشرین

الکترونیکی دنیا تبدیل کرده است این نشریات پوشش متنوعی از پزشکی تامهندسی وعلوم انسانی تااقتصاد واز علوم زیستی تا کشاورزی دارد.

Emerald Full Text

مجموعه Emeraldکه توسط MCB University Press lis  منتشر  میشوداز معتبرترین ژورنال های علوم و تکنولوژی اطلاعات، کتابداری، مدیریت واقتصاد تشکیل شده است و گران ترین ژورنال ها را در این موضوعات پوشش میدهد. این مجموعه شامل ۱۳۰ عنوان ژورنال الکترونیکی است

Taylor & Francis E-Journals

Francis & Taylor یکی از مهم ترین ناشرین ژورنال در دنیاست که هم اکنون بیش از ۸۰۰ ژورنال الکترونیکی از حدود ۱۰ ناشر مهم منتشر می کند. . . . این مجموعه در زمینه های مهندسی، علوم پایه، روانشناسی، اقتصاد و مدیریت،علوم انسانی و اجتماعی دارای ژورنال های بسیار می باشد.

Ovid @ Journals

OVid TfchnologieS از مهم ترین ناشرین ژورنال و منابع الکترونیکی پزشکی است. این مجموعه ۲۵۰ عنوان ژورنال الکترونيکی کلينکال پزشکی را از ناشر LWW در موضوعات پزشکی، پرس تاری، روانپزشکی و غیره پوشش می دهد.

IOP  E-Journals

IOP از مراجع مهم علوم پایه و رایج در رشته فیزیک و علوم وابسته به آن است. در مجموعه IOP ، ۳۴ ژورنال معتبر که توسط انجمن فیزیک انگلستان Institute of Physics منتشر میگردد با پوشش زمانی گسترده در اختیار دانشجویان و محققین رشته های فیزیک، ریاضی و دیگر رشته های علوم پایه دانشگاه است.

Oxford University Press E-Journals

دانشگاه Oxford قدیمی ترین دانشگاه دنیا، مجموعه ژورنال های الکترونیکی خود که بیش از ۱۸۰ ژورنال بسیار معتبر علمی است رادر کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی عرضه کرده است. این نشریات در تمام زمینه های علمی، مقالات مهمی را در اختیار محققین قرار میدهد.

ProQuest 5000

این ناشر بزرگ بین المللی که ژورنالهای ۳۰۰۰ ناشر دیگر را زیر یک چتر گرد آورده است، بیش از ۳۵۰۰ ژورنال نمام متن  تمام تصویر را با پوشش زمانی ۱۹۸۶ به بعد در اختیار محققین قرار می دهد. دانشجویان رشته های مدیریت، اقتصاد، بازرگانی، علوم تربیتی و آموزشی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، مذهب، روانشناسی، پزشکی، فنی و مهندسی و علوم زیستی و کشاورزی ژورنال های بسیار معتبری را در این مجموعه خواهند یافت.

Gale Group (Info Trac OneFile)

Gale Group بیش از ۴۵۰۰ عنوان ژورنال تخصصی به صورت تمام متن  تمام تصویر را در مجموعه ای به نام Info Rrac OneFile گرد آورده است. موضوعات اصلی این مجموعه به تجارت، کامپیوتر، اقتصاد، آموزش، محیط زیست، علوم اجتماعی، علوم انسانی، تکنولوژی، هنر و ادبیات، قانون و حقوق، پزشکی، سیاست اختصاص دارد. همچنین یکی دیگر از برجستگی های این مجموعه ارائه آخرین اطلاعات روزنامه ها و منابع خبری دنیا بوده که حائزاهمیت می باشد.