خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارخانه تولید پانلهای گچی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله

عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
مطالعات بازار

مقدمه:
تامين نياز مسکن و فضاي مناسب جهت سکونت در جوامع بشري با توجه به رشد روند افزون جمعيت يکي از مشکلاتي است که در کليه کشورهاي جهان وجوددارد از اينروبه منظورحصول نتايج مطلوب در زمينه افزايش فضاي کافي براي اسکان جمعيت،درمراکزمختلف تحقيقاتي وپژوهشي اغلب کشورها ازمايشاتي بر روي مصالح ساختماني ،مواد مورد نياز در ساخت بنا ،استفاده از امکانات موجود درهر کشور و… انجام مي پذيرد. اين تحقيقات جهت ساخت و کاربرد مصالح ساختماني که علاوه بر سهولت استحکام عمليات ساختماني را تسريع بخشدوزمان اتمام ساختمان راکاهش دهدانجام گرفته و نتايج مطلوب و ثمربخشي به

دست امده است که ازان جمله،توليد قطعات پيش ساخته شده پوشش هاي داخلي و خارجي ساختمان ها مي باشد . باتوجه به اين که اغلب معادن مصالح ساختماني از قبيل گچ ،اهک و سيمان به فراواني در ايران وجود دارد، از اين روبهره گيري از پيشرفت هاي کشورهاي صنعتي که در زمينه ساخت مصالح ساختماني پيش ساخته و کاربرد ان

تجربيات فراوان داشته و در صنعت ساختمان سازي، خود به وفورازاين گونه مصالح و مواد استفاده مي نمايند، بيش از پيش ضرورت دارد. عمليات ساختماني موثر واستفاده اقتصادي از مصالح ساختماني ،نياز به داشتن دانش کافي درموردخواص وويژگيهاي مصالح،کاربرداقتصادي-صنعتي مناسب قطعات پيش ساخته،توليدحمل ونقل ومونتاژانها در محل دارد.ازجمله قطعات پيش ساخته اي که در ساليان اخير در ساختمان سازي کاربرد پيدا کرده است، قطعات پيش ساخته گچي است که موضوع اين گزارش مي باشد. مشخصه قطعات پيش ساخته گچي متاثر از خواص کليه مواد مصرفي،خواص مخلوط گچ و خواص قطعات ساخته شده مي باشد. مخلوط کردن مواد با يکديگر وتاثير متقابل خواص مواد مصرفي ،از عوامل مهم مي باشند .

۱-۱- منابع گچ
۱-۱-۱- گچ طبيعي
ساختمان سنگ هاي گچ قابل اسخراج کاملا متفاوت هستند . مهمترين نوع، گچ وورقه اي مطبق ناميده مي شود.سنگ گچ اليافي شکل وآلاباستر(سنگ گچ دانه اي)سنگ گچ پودري شکل (ژيبسيت) نيز وجود دارد. يک نوع نيزبه نام گچ خاکي معروف است که مخلوطي از گچ هاي پودري وخاک رس بوده ودر سطح زمين گستردگي پيدا مي کند . سنگ گچ خالص معمولا به رنگ سفيد است ولي سنگ گچ قرمز تا زرد محتوي اکسيد آهن است ،در صورتي که رنگ ان خاکستري تا سياه
باشد دليل ان وجود خاک رس وبيتومين مي باشد .

سنگ انيدريت خالص تمايل به رنگ آبي دارد ولي معمولا داراي رنگ خاکستري با لکه هاي متمايل به رنگ آبي است .رگه هاي سفيد رنگ که گاهي بين سنگ گچ وسنگ انيدريت ديده مي شوداغلب از گلابريت ويا نمک گلابر به وجود امده اند.

۲-۱-۱- گچ شيميايي وانيدريت شيميايي (مصنوعي)

گچ شيميايي وانيدريت شيميايي،سولفات کلسيم اب دار يا بدون آبي هستند که به عنوان محصول جانبي بعضي از صنايع،توليد مي شوند. اين مواد از واکنش ترکيبات کلسيم با اسيد سولفوريک به دست مي آيند که به سه گروه تقسيم مي شوند:
۱- در فرايند اسيد فسفريک به روش تر، از ترکيب سنگ معدن فسفات دار (فسفات خام )با اسيد سولفوريک،براساس فرمول زير گچ شيميايي بدست مي ايد:
Ca5(po4)3f+5h2so+10h2o___5caso4,2h0o+3hpo4+1/2h2f2

از يک تن فسفات خام،مقدار ۷/۱تن گچ يا معادل هر تن  مقدار ۵تن گچ به دست مي ايد.
۲- در توليد اسيد فلئوريدريک از ترکيب فلورين با اسيد سولفوريک براساس واکنش زير،انيدريت حاصل مي شود. ازيک تن فلورين ۷۵/۱ تن انيدريت توليد مي شود:
af2+h2so___casd4+h2f2
به مقدار جزئي سولفات کلسيم دي هيدرات از توليد اسيدهاي الي مانند اسيد تارتاريک ،اسيد سيتريک و اسيد اکساليت يا اسيدهاي معدني مانند اسيدبوريک به دست مي ايد.

اين قبيل مواد گچ دار داراي مقدار زيادي سولفات کلسيم هستند و رنگ انها سفيد و به صورت کلوخه هاي مرطوب و نرم رسوب داده مي شوند. با اين وجود مواد ناخالصي موجود در انها برخلاف مواد ناخالصي کخ در سنگ معدن طبيعي وجود دارد مزاحمت فراواني ايجاد مي نمايند .
۳-۱-۲-مواد گچ دار حاصل از گوگرد زدايي دود صنايع به مقدارمتنابهي ماده گچدار ازگوگرد زدايي دودهاي حاصل از سوخت کربن (زغال سنگ ) وسوختهاي مايع و گازطبيعي محتوي اکسيدگوگرد تشکيل مي شود.

دراين روش اکسيد گوگرد در مجاورت اهک يا با سنگ اهک کاملا پودر شده ترکيب و به صورت گچ رسوب مي کند. در حال حاضر مقدار اکسد گوگردي که از صنايع مختلف در هوا پراکنده مي شود،ساليانه بيش از ۶۵ ميليون تن در جهان مي باشد که معادل ۱۷۲ ميليون تن کلسيم دي هيدرات است . البته فقط در کوره هاي سوخت کارخانجات بزرگ نظير نيروگاه توليد الکتريسته ،
عمل گوگرد زدايي دود به صورت رسوب سولفات کلسيم با اهميت است ، زيرا که هزينه زياد و مشکلات صنعتي فراواني در بردارد.

۲-۱- بررسي عرضه و تقاضاي محصول در بازار داخلي و خارجي
۱-۲-۱- گچ در ايران
درايران ذخاير قابل ملاحظه اي از گچ يا انيدريت وجود دارد. موقعيت چينه شناسي اين ذخاير متفاوت بوده و بررسي اجمالي نشان مي دهد انباشتگي هاي گچي،رابطه نزديک باحرکات تکتونيکي(زمين زايي ياخشک زايي)دارند.پس از حرکات کوهزاي اسينتيک،شرايط پلات فورمي در سر تاسر ايران حکمفرما مي شود.اين شرايط تقريبا از کامبرين پسين تا اواسط ترياس تداوم داشته است.همزمان با حرکات زمين از عمق اب در روي پلات فورم ايران کاسته و حتي همزمان خروج زمين،از درون اب نيز انجام ميگرفت. اين حرکات عامل موثري جهت تشکيل حوضه هاي تبخيري و تشکيل رسوبات وابسته بوده است، به طوري که ميتوان به ذخاير گچ پرکامبرين پسين ، کامبرين ، دونين ، کربونيفر ، پرين و ترياس اشاره نمود .

در نتيجه حرکات کامبرين جوان،شرايط پاراليک سبب تشکيل رسوبات دلتايي وبه طور محلي رسوبات گچي در ژوراسيک زيرين مي شود. در ژوراسيک مياني و فوقاني ،دريا عمق بيشتري داشته ولي در اواخر ژوراسيک پس از حرکات کوه زايي کامبرين پسين از عمق دريا کاسته شده و نهشته هاي گچي ضخيم در قسمت وسيعي از ژوراسيک فوقاني ايران گذاشته مي شود. اين شرايط تا اوايل کرتاسه زيرين ادامه مي يابد و به طور محلي مي توان به افق هاي گچ دار در

رسوبات اوايل کرتاسه زيرين ادامه وسيعي از ژوراسيک فوقاني ايران گذاشته مي شوداين شرايط تا اوايل کرتاسه زيرين ادامه مي يابد و به طور محلي مي توان به افق هاي گچدار در رسوبات اوايل کرتاسه زيرين ايران برخورد نمود. در دوره شياري ، درياي کم عمق ودر حال نشستن ،قسمت اعظم ايران را مي پو شاند و شرايط مناسبي براي تشکيل رسوبات گچي فراهم مي ايد. گچهاي تشکيل شده در زمانهاي ائوسن،اليگوسن و ميوسن از جمله اين نوع مي باشد. در جدول ۱-۱ موقعيت چينه شناسي ذخاير گچدار ايران مشخص شده است .

به طور کلي مي توان گفت که در هر نقطه از ايران به شعاع ۱۰۰ کيلومتر،ميتوان معدن گچ پيدا کرد،بويژه در کوير مرکزي که همه جاي ان گچ يافت مي شود. نشانهاي زمينهاي گچي ان است که،هيچگونه گياهي در ان نمي رويد. مهمترين مناطقي که در انها معدن گچ يافت مي شود به قرار زير است.

به طرف شمال خوي منطقه اي به اسم نوائي،شمال اروميه،بستان اباد و۶۰ کيلو متري شرق تبريز، در دره احر از مشکانبر تا احر و از انجا بسوي سرخاني (جايي که اب رودخانه اردبيل و اهر بهم مي پيوندد)،پيرامون کليبرژ ،اطراف اردبيل و سراب ،بين ميانه و زنجان ،در دره امام شهر طالقان ، ميان لوشان و شهرک، در چالوس و گچسر معادن گچ وجود دارد. در شمال تهران از اهار تا لواسان ،رگه گچ مرمري(aiabaster ديده مي شود. در جنوب شرق تهران،ميان جاجرود و اسلک به طرف جنوب،معادن گچ ديده مي شود. از سر دره خار تانزديک امام شهر،سراسر دشت جوين معادن گچ وجود دارد

 

جدول ۱-۱-موقعيت چينه شناسي ذخاير گچدار ايران
زمان زمين شناسي نام سازنده ليتولوژي محل
برکامبرين بسين سري ريزو دولومي ،گچ،ماسه،ماسه،شيل و کلاتيک شمال کرمان
سري دوزو گچ دولومي ماسه شيل شمال کرمان

سازند قرمز نمک،گچ،دولومي کوهي زاگرس
سازند راور اسليت،گچ،دولومي وکلاتيک شمال کرمان تا شمال زاور
کامبرين کالشانه دولومي ،اهک،شيل،گچ ولکاتيک ناحيه شيرگشت

دونين سازند پاده ماسه،شيل ،کوارتيزيت،گچ نواحي شيرگشت ،جام
شمال اسفراين،سرب راور نيرو
کربنيفر سازندگچال گچ،دولومي منحصرا در غرب طبس
پرمين نامگذاري نشده سازندخوا گچ،اهک،دولومي،گچ در شرق مهاباد(گوجر)
کوهي زاگرس

ترياس مياني سازند شتري ،سازند خانه کت دولومي گچ،دولومي ،شيل ،گچ شمال مهاباد،شمال راور،کوهي زاگرس
ژوراسيک فوقاني -وحدانيدريت
هيت
-سازندادييه
-سازند الن
-ژيپس و
ملافير
اهک هي پکتن دار
گچ هي مگو
سازنده بندو
گنبدهي نمکي
گچي يندرت-ژيپس انيدريت-دولومي شيل انيدريت اهک
گچ وملافير
اهک گچ

 

گچ اهک
ماسه سنگ شيل گچ
گچ نمک ماسه اهک کوههي زاگرس

کوههي زاگرس
کوههي زاگرس
کوههي البرز
در فاصله بين طبس
و کرمان
غرب و جنوب غرب
طبس

شمال کرمان
شمال و جنوب راور
کرتاسه زيرين نامگذاري نشده ماسه سنگ گچ در فاصله شمال کرمان تا جنوب طبس
ائوسن سازند کند

سازند ساجون
سازند زيارت ماسه سنگ کنگلومرات

گچ،مارون ،اهک،گچ، دولومي
اهک ،گچ دره چالوس ،بين دماوند و ايوانکي و بسياري از نواحي البرز در کوه هي زاگرس به طور محلي در قسمت زيرين سازند در بعضي از نواحي البرز

اطراف مشهد ،معدن سنگ گچ مرمري ممتازي وجود دارد که با اشياء زينتي ساخته مي شود، پيرامون جنوب ساري به طرف کياسر سنگ گچ مرمري خوب يافت مي شود. سمال مبارک اباد، اب علي ،بين قوچان وفاروج و شيروان وبجنورد در بستر گاماس ابرود، اطراف غرب باختران ،بين باختران و خانقين ،در مليلان از خرم اباد به طرف اسلام اباد غرب، پيرامون قم گچ مرمري ممتاز ديده مي شود.بين بهبهان وگچساران، بين بهبهان وشيراز،به خصوص نقاطي که گچين ناميده ميشودپيرامون کرمان در حوزه جنوب و جنوب غربي ايران که سنگ هاي انهاته نشيني است ، معادن گچ فراوان است. به طور کلي در شرق ايران ،مانند ترب

ت جام ،تربت حيدريه ،قاين ،باخزر بيرجند معادن گچ ديده مي شود در همه کناره هاي کوير ايران ، گچ فراوان است. بين زاهدان و شوزه گز، بين زاهدان و هپايبد معادن گچ فراوان يافت مي شود.همچنين در بمپور و ريگان، به طرف بزمان وايرانشهر کوه هاي جنوب بلوچستان معادن گچ وجود دارد.

طبق نظريه هاي جديد. وجود سازنده هاي بسيار ضخيم وگسترده گچ، نتيجه رسوب گذاري مستقيم سولفات کلسيم در يک محيط دريايي است که بر اثر و کمانيسم يون هاي  در اب دريا به حالت اشباع در آمده وطي يک پروسس ژئوشيميايي،کاني ژيپس يا انيدريت (سولفات کلسيم) تشکيل شده ورسوب مي نمايد بعضي دلايل صحرايي نشان مي دهد که اغلب کانسارهاي بزرگ ژيپس در اصل انيدريت بوده اند که بعدا طي عمل آبگيري باعث تشکيل ژيپس شده

است . به دليل مشابه بودن شرايط تشکيل ،اغلب لايه هاي ژيپس و انيدريت همراه با لايه هاي نمک مي باشند . در واقع در بسياري از کانساري نمک ، لايه هاي ژيپس وانيدريت به صورت متناوب با ساير لايه هاي نمک، قسمت تحتاني کانسارهاي نمک را تشکيل مي دهند. در مرداب هاي تبخيري،سولفات کلسيم به صورت انديدريت و گچ در مرحله اول تبخير تشکيل مي شود وزمانيکه بترتيب ميزان caso4,mgcl2 به يک نقطه تراکم مشخص مي رسد نمک شروع به متبلور

شده مي کند. مقادير قابل توجهي از ژيبس بر اثر اب گيري انيدريت ،در لايه هاي رسوبي (ناشي از عملکرد اب هاي فرو رو ) در شرايط فشار تشکيل مي شوند. عمل تبديل انيدريت به ژيپس با افزايش زياد ولي تدريجي در حجم سنگ همراه است (تابيش از ۳۰ درصد )، که اين عمل باعث بروز پديده هاي به هم خوردگي  متعدد و پيچيده در شکل قرار گرفتن لايه هاي گچي مي شود و معمولا خاصيت گچ در اين است که به علت پلاستيسيه زياد به شکل

توده يا عدسي در ايد. اکثريت کانسارهاي عظيم ژيپس دنيا به اين صورت تشکيل مي شوند در عمق هاي زياد ،فشار ناشي از وزن سنگ هاي بالايي انقدر زياد است که مانع هر نوع افزايش حجم در سنگ مي شود. بنابراين لايه هايي از انيدريت که فشار زيادي از طبقات بالايي خود تحمل مي نمايند ممکن است حتي
در مجاورت اب فرورونيز تبديل به ژيپس نگردند. به علاوه ممکن است ژيپسهاي اصل بر اثر عمل فشار زياد ناشي از وزن طبقات بالا، اب خود را از دست داده و تبديل به انيدريت شوند.

ژيپس ممکن است در ناحيه اکسيداسيون کانسارهاي سولفوري نيز به مقدار جزيي ديده شود. همچنين ژيپس مي تواند به عنوان يک مينرال تيپيک هيدروترمال در کانسارهاي سولفوري ديده شود که در درون شکاف ها به صورت کريستال هاي بزرگ تجمع مي نمايند.
انيدريت به مقدار جزيي به صورت رگه هاي هيدروترمال و همچنين در کانسارهاي ناشي از دگرگوني مجاورتي ديده مي شود. جدول ۲-۱ موقعيت و ذخاير معادن گچ در ايران را نشان مي دهد.

 

گچ خاک :
در نواحي کويري و درياچه هاي فصلي و نقاط پست بعضي از دشت ها،تجمع هايي از مخلوط گچ و خاک رس در افق هاي سطحي خاک وجود دارندکه اصطلاحا به ان ها گچ خاک گفته مي شود.

در صورتي که ذخاير گچ خاک داراي درصد بالايي از ژيپس باشند مي توان از انها به عنوان ماده اوليه کوره هاي سنتي گچ پزي بهره برداري کرد. از گچ خاکهايي که داراي بيش از ۷۰ درصد بلورهاي ژيپس مي باشند گچ پخته قابل قبول و نسبتا مرغوب تهيه مي گردد.

در اغلب دشت هايي که تجمع هاي گچ خاک گسترش دارند،سطح اب زير زميني بسيار بالا بوده و نزديک به سطح زمين است يه طوري که در بعضي از انها دريا چه هاي فصلي تشکيل مي گردد. الوده شده خاک سطحي به بلورهاي پراکنده ژيپس نتيجه عمل لوله هاي تغذيه مي باشد که املاح سولفات (سولفات کلسيم) محلول در اب زير زميني را به افق هاي سطحي خاک اورده است بعد از تبخير اب بالا رونده (شعريه) حامل املاح ، سولفات کلسيم به صورت بلورهاي ژيپس در خاک بر

جاي مي ماند. با گذشت زمان و استمرار اين عمل درصد ژيپس در خاک سطحي بالا رفته و تشکيل ذخاير ايران گچ خاک را مي دهند.

جدول ۲-۱ موقعيت و ذخائر معادن گچ
معدن استان موقعيت ذخيره قطعي ميزان استخراج عيار
پلنگ اباد مرکزي ۴۵ ک جنوب غربي ساده ۲۵۶۳۱۸۸ ۸۰۰۰۰ ۹۸

گارلون غربي ” ۴۵ک غرب ساوه ۳۴۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ –
افشار ميانه اذربايجان شرقي ۲۴ ک جنوب شرقي ميانه ۲۲۵۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۹۸
گچ سوفيان ” ۱۰ ک شمال غربي سوفيان ۴۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۸۰
گروس ” ۴۳ک شمال غربي تبريز ۲۵۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۸۰

کلو ” ۷ک شمال شرقي بستان اباد ۴۸۰۲۴۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۹۸
فره کوره ” ۴ ک بستان اباد ۲۷۵۶۳۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ –
مرکيد ” ۷۰ک شمال شرقي تبريز ۴۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰ –
قرخ سقز ” ۴۳ک جنوب غربي هشترود ۵۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰ ۹۸
خورشيد ” ۳۷ک جنوب غربي هشترود ۱۳۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۵۰/۲۰
برج والي ” ۱۷ک جنوب غربي هشترود ۵۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۸۰

قلعه جوق ” ۱۶ک جنوب غربي هشترود ۷۳۹۲۰۰ ۶۰۰۰ –
کلاتکش ” ۲۷ک شمال غربي تبريز ۲۱۶۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۸۰
گچ مولو ” ۴۹ ک جنوب غربي جلفا ۹۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ –
زيارتگاهصوفيان ” ۵ک شمال شرقي صوفيان ۱۷۶۱۹۰۰ ۸۰۰۰ ۴۷

بادلوميانه ” ۲۸ک جنوب شرقي ميانه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۲۱
گچ شيخ رجب ” ۵۵ک شمال شرقي تبريز ۱۷۲۵۰۰۰ ۷۰۰۰ –
اکين اباد ” ۲۰ک شمال غربي بستان اباد ۱۴۲۴۶۲۰ ۳۰۰۰۰ –

کوره ابلاغ اذربايجان غربي ۵۳ک شمال شرقي خوي ۸۷۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰ –
چوپان لو ” ۲۷ک شرق سلماس ۶۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ –
قهرمان لو ” ۱۰ک شمال شرقي اروميه ۲۷۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ –
شيرکي وقره تپه ” ۱۹ک شمال سلماس ۹۷۹۲۷۱ ۱۳۰۰۰۰ –

شکريازي ” ۱۹ک شرق سلماس ۲۸۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ –
جورس ” ۱۱ک جنوب شرقي قره سيالدين ۱۹۰۷۸۵ ۱۵۰۰۰ –
دواغلي ماکو ” ۱۰۰ک شمال شرقي ماکو ۱۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ –
مرجان کرمانشاه ۱۷ک شمال غربي گيلان غرب ۲۳۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۹۷
اناريه غربي ” ۵ک جنوب غربي گيلان غرب ۶۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۹۵

اناريه شرقي ” ۴ک جنوب غربي گيلان غرب ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۵
گراوه ” ۲۰ک جنوب غربي قصر شيرين ۲۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۹۰
قلات شيراز فارس ۳۹ک شمال غربي شيراز ۳۷۸۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۹۸
پارخلار ” ۳۱ک شمال لار ۸۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۹۵
کوه برکه ” ۵۵ک شمال غربي لارستان ۲۸۹۸۰۰ ۱۰۰۰۰ ۷۹

چاهوي کهنه ” ۴۶ک شرق لارستان – ۸۰۰۰ ۹۱
پسکوهک شيراز ” ۸ک شمال غربي شيراز ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۹۱
زينل اباد لارستان ” ۹۲ک غرب لار – ۱۰۰۰۰ ۹۱
پاقلات لامرد ” ۸ک شمال غربي پاقلات لامرد ۸۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۷۶
بونوگوش کرگدن ” ۱۱۰ک غرب شيراز ۴۳۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۹۰
تنگ ترکان ” ۲۵ک جنوب غربي کازرون ۶۶۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۹۸

نودان ” ۱۱۵ک جنوب غربي شيراز ۶۴۴۸۰۰۰ ۵۰۰۰ ۹۱
اب کنارون ” ۲۲ک جنوب غربي کازرون – ۲۵۰۰۰ ۹۵
لايلور دهبيد ” ۲۵ک جنوب غربي خرمي ۱۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۹۶
فسا ” ۱۲ک غرب فسا ۴۵۶۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۹۰
گودشولان ” ۲ک شمال کازرون ۱۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۹۱

ده زير جهرم ” ۴۲ک شمال شرق جهرم ۷۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۹۱
بيشه زرد جهرم ” ۴۰ک جنوب غربي جهرم ۴۳۳۲۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۹۱
حيدر اباد داراب ” ۳۵ک جنوب غربي داراب ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰ ۹۵
هربدان داراب ” ۲۱ک جنوب داراب – ۴۵۰۰ ۹۰

سرگاه گله دار ” ۱۱ک شمال روستاي سرگاه ۲۶۰۰۰۰ ۱۱۲۵۰ ۹۱
کهنه مرغوغلات ” ۱۰ک شمال سروستان ۷۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۹۱
خانه نحر ” ۶۱ک شمال جهرم ۲۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۹۰
فدامي اب شور ” ۵ک فدامي اب شور داراب ۷۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۱

عين البلاق ” ۲۴ک جنوب غربي روستاي خرمي ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۹۵
تنگ سرخان ” ۱۰ک جنوب شرقي سلوستان ۵۰۷۱۵۰۰ ۶۰۰۰۰ ۹۱
په روز کهنه ” ۲۸ک شمال شرقي اوز ۱۹۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۹۴
حکيم باشي ” ۱۳۳ک غرب شيراز ۱۳۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۹۸
ديده بان ” ۱ک شمال شرقي ديغه بان ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۵
نيمه لارستان ” ۱۹ک جنوب شرقي لار ۱۱۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۵
ديکانک ” ۹۰ک جاده شيراز کازرون ۴۸۳۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۹۱
نرگسيه کمارج ” ۳۵ک غرب کازرون ۳۷۳۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۹۱

حاجي اباد غوري ” ۳۰ک شمال کازرون ۳۲۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۹۱
خشيار ممستي ” ۲۳ک جنوب ممستي ۱۱۰۴۰۰۰ ۴۵۰۰۰ –
گچ ۸۰ زيار کرمان ۱۲ک غرب احمداباد زرند ۷۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰ –
گچ ده شار بالا ” ۲۴ک شمال شرق کرمان ۴۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ –
گچ زيد اباد ” ۲۳ک شمال شرق سيرجان ۱۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ –
کريم اباد ابنيل ” ۵۰ک شمال غرب کرمان ۲۲۵۰۰۰۰ ۸۰۰۰ –
باغک اصفهن ۳۷ک کاشان ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ –
شوراباد قم ” ۵۰ک کاشان – ۳۰۰۰۰ –
گچ گوجان چهارمحال و بختياري ۴۹ک غرب شهرکرد ۱۷۲۵۰۰ ۲۰۰۰۰ –
تل نقاس خان ” ۲۸ک غرب شيراز ۱۳۸۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۹۱

معدن استان موقعيت ذخيره قطعي ميزان استخراج عيار
گچ رستم بيگ ” ۱۸۰ک جنوب شرقي شهر کرد ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ –
اهرم خور موج بوشهر ۶۰ ک جنوب شرق بوشهر – ۶۰۰۰۰ ۷۰
بي بي دولت ” ۶ک غرب ابدان – ۷۰۰۰ –
گچ دره پهن بوشهر ۳ ک شمال شرقي روستاي عربي – ۱۰۰۰۰ ۹۲
راهدار ۱ ” ۱۵ ک شمال شرق برازجان – ۳۵۰۰۰ ۷۸
بندو جنوبي ” ۷ک شرق خور موج – ۱۰۰۰۰ –

تنگ دپو ” ۱۷ ک شمال برازجان — ۴۰۰۰ –
دره کفتاري ” ۲کشمال شرقي روستاي عربي – ۴۰۰۰۰ –
گچ کردوان ” ۴ک شمال غرب کردوان عليا – ۴۰۰۰ –
گچ قمچه قاي زنجان ۵۰ک جنوب زنجان ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ –
گچ ناردره سمنان ۶۵کشمال غرب سمنان ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ –

گچ سمنان ” ۱۵ک غرب سمنان ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ –
گچ گرجي ” ۲۰ک شمال شرق شاهرود ۷۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ –
سردره ايوانکي ” ۱۵ک شمال غرب گرمسار ۱۱۱۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۹۸
گچ افتر ” شمال غرب سمنان افتر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ –
گچ کلاته رودبار ” شمال دامغان کلاته رودبار ۲۳۵۵۰۰ ۲۴۰۰۰ –
گچ زيوان ” ۳۰ک شمال غرب سمنان ۳۹۶۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰ –
مومنن اباد ” ۱۸ک شمال غرب سمنان ۶۶۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ –

جنوب سياه ” ۲۹ک شمال شرق شاهرود ۶۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۹۸
گچ اسکدر ” غرب سمنان ۲۸۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ –
گچ چاه قلقل ” ۸۰ک غرب سمنان ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ –
گچ سياه کوه ” ۲۵ک شمال شرق شاهرود ۴۶۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ –
گومش گستر يزد ۴۰ک شمال يزد ۱۶۰۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ۹۱

معدن استان موقعيت ذخيره قطعي ميزان استخراج عيار
عصراباد ” ۴۰ک شمال يزد ۱۴۸۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ۹۱
گچ توچال تهران ۳۵ک شرق تهران ۱۷۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ –
گچ زعفرانيه ” ۶۸ک جنوب غربي تهران ۳۷۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ –
گچ چلقز ” ۳۴ک شرق تهران ۱۳۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ –
گچ قلفک ” ۸۴ک شرق تهران ۷۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ –

لومان و زيارت ” ۸۵ک شمال شرق تهران ۱۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ –
گرمابسرد ” ۵۶ک جنوب شرقي دماوند ۱۷۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ –
حاجي ابادنيزار قم ۶۶ک جنوب قم – ۱۵۰۰۰۰ –
لاجينک ۱ ” ۱۵ک جاده قديم قم – ساوه ۹۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ –
لاجينک ۳ ” ۱۵ک مسير قم به ساوه ۱۵۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰ –

حصار سرخ ” ۵۶ک جنوب غربي قم ۲۶۷۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰ –
گچ نجف اباد قزوين ۱۷۸ک جنوب شرقي زنجان ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ –
گچ ساغران ” ۲۳۰ک جنوب غربي تهران ۷۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ –

۲-۲-۱-توليد و مصرف گچ در خارج از کشور
درجدول ۳-۱ کشورهاي عمده توليد کننده گچ بين سال هاي ۱۹۹۳تا ۱۹۹۸ اورده شده است. همان گونه که ملاحضه مي شد در سال ۱۹۹۸، گچ توليدي در جهان حدود ۱۰۷ميليون تن بوده است که ايلات متحده امريکا باتوليد بيش از ۱۸درصد اين مقدار جايگاه اول را براي چندمين سال پياپي به خود اختصاص داده است.ضمن اينکه مطابق جدول ۴-۱عمده ترين کشور وارد کننده گچ نيز مي باشد. با نگاه اجمالي به اين جدول مي توان مشاهده نمود که کشورهاي صنعتي و توسعه يافته مصرف کنندگان جدي گچ مي باشند. اين ميزان مصرف ، اکترا در صنعت ساختمان استفاده مي شود.
در جدول ۵-۱ نيز کشورهاي عمده صادر کننده گچ ارائه شده اند. اطلاعات قيد شده در اين بخش از  و مينرال اکسپورت در فوريه ۲۰۰۰اخذ گرديده اند.

۳-۲-۱-توليد و مصرف پانل هاي گچي در داخل و خارج از کشور
اگر چه استفاده از پانل هاي گچي با سرعت زيادي رو به افزايش است،اما تنها در کشورهاي پيشرفته صنعتي اين ماده به مقدار زيادي توليد مي شود. در کشورهاي در حال توسعه (به ويژه در خاورميانه و ساير نقاط اسيا) از گچ به جاي سيمان (براي چسباندن قطعات )و يا براي سفيد کاري استفاده مي شود.به هر حال در سال ۱۹۹۸حداقل۶۰ بيليون فوت مربع پانل هاي گچي توليدشده است که تقريبا۵۰ درصد ان توسط امريکا ،

جدول ۳-۱- عمده کشورهاي توليد کننده گچ (تن )
نام كشور ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳
امريكا ۱۵۸۱۲۰۰۰ ۱۷۲۰۰۰۰۰ ۱۶۶۰۰۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰۰
چين ۱۰۶۰۰۰۰۰ ۶۸۲۰۰۰۰ ۷۳۴۰۰۰۰ ۹۱۰۰۰۰۰ ۹۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰
كانادا ۷۸۷۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰۰ ۸۰۵۵۰۰۰ ۸۲۰۲۰۰۰ ۸۶۸۱۰۰۰ ۸۰۹۵۰۰۰
ايران ۷۷۹۹۰۰۰ ۸۴۳۰۰۰ ۸۲۳۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰۰۰ ۷۸۶۹۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰

تايلند ۷۴۵۴۸۰۰ ۸۱۳۹۸۰۰ ۸۵۳۳۰۰۰ ۸۹۳۴۰۰۰ ۸۵۵۷۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰
اسپانيا ۶۴۶۶۷۰۰ ۷۲۵۰۰۰۰ ۷۴۹۵۰۰۰ ۷۲۵۹۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰۰
مكزيك ۵۳۳۹۰۰۰ ۵۰۴۰۰۰۰ ۴۸۵۴۰۰۰ ۶۰۶۴۷۰۰ ۵۸۶۹۰۰۰ ۷۰۴۵۰۰۰
فرانسه ۵۰۰۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰ ۴۵۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰

انگلستان ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
آلمان ۲۶۷۰۰۰۰ ۲۲۶۴۰۰۰ ۲۸۲۹۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
هند ۱۷۲۸۰۰۰ ۱۷۲۹۰۰۰ ۱۷۴۴۰۰۰ ۲۴۴۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰
روسيه ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۶۹۷۰۰۰ ۱۵۳۴۰۰۰ ۵۵۹۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
استراليا ۱۴۸۶۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰
ايتاليا ۱۳۸۳۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰۰ ۲۳۶۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
كل جهان ۹۲۰۰۰۰۰۰ ۹۶۳۰۰۰۰۰ ۹۸۴۰۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ ۱۰۷۰۰۰۰۰۰

۲۰درصد توسط اروپاي غربي و ۲۰درصد توسط اسيا و حدود۱۰درصد توسط بقيه نقاط دنيا بوده است.
ايالات متحده امريکا مهم ترين کشور در عرصه تجارت بين المليل گچي است که محصولات گچي وگچ خام واردکرده (عمدتا از مکزيک و کانادا )و محصولات گچي را به ۷۲ کشور دنيا صادر مي کند. صادرات امريکا به کشورهايي در اسيا،اروپا و امريکاي لاتين صورت مي گيرد.درسال ۱۹۹۸ توليد پانل هاي گچيت در امريکا با ۷ درصد افزايش نسبت به سال ۱۹۹۷ به ۸/۲۸ بيليون فوت مربع رسيد که اين توليد حدود دوسوم نياز داخلي کشور امريکا را براورده کرد. ساخت منازل،مراکز تجاري

و ادارات از جمله دلايل افزايش توجه به مصرف اين پانل ها مي باشد.طبق امار، بيش از ۸۰ گچ در امريکا به صورت کلسينه شده و ۲۰ درصد ان بصورت کلسيه نشده (در کشاورزي و توليد سيمان ) توليد شده است که در حدود ۹۵درصد از گچ کلسينه شده توليدي به پانل هاي گچي صادر و در همين مدت حدود ۲/۱ بيليون فوت مربع از اين محصول را به کشور خود وارد کرده است .

باتوجه به استقبال از مصرف پانل هاي گچي در اسيا و اروپا،پيش بيني ميشود که اين ماه مهم ترين مصرف کننده گچ خام طي سال هاي اتي باشد . در ايران کارخانجات بزرگ توليد گچ (نظير ايران گچ گچ تهران گچ سمنان ،گچ دليجان ،گچ ساوه و …) مقدار محدودي پانل هاي گچي توليد مي نمايند ولي متاسفانه اماري ازميزان توليد ومصرف پانل هاي گچي درداخل کشوروجود ندارد.

درحالي که انواع مختلف ديوارهاي گچي (مقاوم به حرارت ،مقاوم به اب ورطوبت اکوستيک،تقويت شده توسط الياف ،دکوراسيون و…)در خارج کشور يافت ميشوددر داخل عمدتا ديوارهاي گچي به ضخامت ۸ سانتيمترموجود هستند که جهت ساخت ديوارهاي جانبي در داخل ساختمانها و پارتيشن بندي استفاده مي شوند. منتها با افزايش ساخت و ساز و همچنين اشکار شده مزاياي اين گونه مصالح ،ميتوان به افزايش مصرف انها طي سالهاي اتي اميدوار بود. علاوه بر کارخانجات ذکر شده واحدي به نام  در جوار کارخانه ايران گچ واقع است که منحصرا قطعات پيش ساخته گچي توليد مي نمايد.۲۰درصد مالکيت اين واحد متعلق به شرکت ايران گچ و بقيه متعلق به شرکا الماني است. کليه تجهيزات اين کارخانه خارجي بوده و با مديريت کارشناسان الماني اداره مي شود. گچ مورد نيازاين واحد توسط شرکت ايران گچ تامين شده و تنها عمليات ساخت قطعات پيش ساخته در داخل کارخانه انجام ميگيرد. ظرفيت اين واحد برابر با شش ميليون متر مربع انواع قطعات پيش ساخته به ضخامت هاي ۵/۹ ،۱۲،۱۸و۱۵ ميلي متر است . کليه توليدات اين واحد به کشورهاي خارجي صادر مي شود.

 

۲-۱-بررسي کانون هاي مصرف قطعات پيش ساخته گچي
تنها محل استفاده پانل هاي گچي ، صنعت ساختمان سازي مي باشد که از اين گونه قطعات در ساخت انواع ساختمان هاي مسکوني ،تجاري، اداري،اموزشي و بيمارستان ها استفاده مي شود. روکش ديواره ،پارتيشن بندي اتاق ها و بهسازي نماي سقف هااز جمله موارد مصرف ديوارهاي گچي در صنعت ساختمان مي باشند .

کاربرد هاي اين محصول در بخش ۱-۲ بيشتر تشريح خواهد شد .
۳-۱ براورد تقاضاي محصول
گچ يکي از قديمي ترين موادي است که از زمان هاي قديم در ساختمان سازي ودر کليه نقاط جهان بکار رفته است به طوري که امروزه مي توان ساختمانهاي قديمي و تاريخي را يافت که با گچ ساخته شده و هنوز پابرجاست .
توليد گچ در طي قرون، پيشرفت فراواني نموده بطوري که امروزه گچ را درانواع مختلف که علاوه بر استفاده در صنعت ساختمان ، در ساير صنايع و پزشکي نيز کاربرد دارد توليد مي نمايند. فراواني و سهولت بکارگيري و ارزاني قيمت ان سبب گرديده است در قسمت هاي مختلف ساختمان از قبيل ديوار،نما، پوشش و… مورد استفاده قرار گيرد.
خوشبختانه به دليل وجود معادن فراوان گچ در ايران ،اين ماده از دير باز شناخته شده وبه کار رفته است . در حال حاضر کارخانجات گچ پزي به شيوه کاملا فني، انواع مختلف گچ را در ظرفيت هاي بالا توليد مي نمايند . امروزه در جهان با شناخت دقيق خواص فيزيکي و شيميايي گچ به نحو مطلوب تر از ان استفاده ميشود،زيرا فراواني و ارزاني ان سبب گرديده است که در صنعت ساختمان بتواند با ساير موادي که براي منظور مشابهي بکار مي رود رقابت نموده و کاملا جايگزين گردد. از ان جمله ساخت ديوارهاي گچي و بلوک هاي گچي به جاي ديوار و پارتيشن است . در بررسي هايي که توسط مراکز تحقيقاتي کشور المان صورت گرفته است ملاحظه مي شود که يک متر مربع
ديوار ساخته شده از بلوک گچي ۶۹ درصد هزينه هاي بناي همان ديوار با اجر و ملات را دارد و همچنين زمان ساخت ديوار بلوک گچي به ميزان ۵۹ درصدزمان بناي همان ديوار با اجر و ملات مي باشد.
ديوارهاي ساخته شده از بلوک گچ با ضخامت ۸ سانتي متر ،ضخامت کمتري از ديوار اجري خواهد داشت،اين تفاوت ضخامت در حدود۵/۲ سانتيمتر مي باشد. با وجود مزاياي استفاده از پانل هاي گچي ، هنوز در کشورهاي توسعه نيافته و از جمله کشور ما ،استفاده از اين نوع ديواره ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است که به مرور اين مساله با درک بهتر مزيت هاي اقتصادي فني و رفاهي
پانل هاي پيش ساخته (که در بخش ۲-۱-۳- به تعدادي از انها اشاره خواهد شد)مرتفع مي گردد. به اين ترتيب پيش بيني مي شود که در اينده اي نزديک، استقبال از اين مصالح ساختماني سودمند بيشتر شد. البته بايد در نظر داشت که در غياب امار توليد و مصرف در داخل کشور امکان براورد دقيق و باتکيه بر ارقام وجودندارد .

۴-۱ بررسي روند قيمت پانل هاي گچي در داخل و خارج از کشور
با اين که موارد استفاده از ديواره هاي گچي در ممالک پيشرفته بسيار زياد مي شود. به کارگيري اين گونه مواد در کشورهاي در حال توسعه و از جمله کشور ما چندان مورد نظر نبوده است. به همين دليل کمتر سعي شده است از دانش روزو پيشرفت هاي حاصله در اين زمينه استفاده شود. با وجود متنوع بودن شکل و ابعاد پانل هاي گچي در کشورهاي صنعتي ، در ايران عمدتا ديواره هاي گچي به ضخامت ۸ سانتي متر در بازار موجود هستند که قيمت انها در حدود

۷تا۱۲درصدافزايش نشان ميدهد. درايران فعلاوه بر اشنايي بيشتر مردم با اين محصول واقبال روزافزون به ان،تورم موجود در کشور نيز افزايش قيمت کالاموثر است. در عرصه تجارت خارجي ،ميانگين قيمت هر تن گچ در سال ۱۹۹۸،۹۲/۶دلار براي گچ خام و ۰۲/۱۷ دلار براي گچ کلسينه شده بوده است. در همين سال قيمت ديوارهاي پيش ساخته بسته به ضخامت ،ابعاد و نوع ان (مقاوم به اب و رطوبت ،صفحات ساده، صفحات دکوراسيون ،چندلايه ،تقويت شده به کمک الياف و…) ۱ تا ۸۵/۲دلار به ازاي هر متر مربع ذکر شده است که نسبت به سال قبل ۵تا۳۰درصد افزايش قيمت را نشان ميدهد. کارشناسان اين مساله را مربوط به تقاضاي روز افزون بازار براي اين نوع محصولات مي دانند. اين افزايش قيمت طي چند سال گذشته با سرعت هاي متفاوت اتفاق افتاده است و همان گونه که ذکر شده ، مهم ترين عامل موثر بر ان تقاضاي جهاني براي انواع محصولات ديوارهاي گچي مي باشد.

 

۵-۱- براورد قيمت محصول در خارج از کشور
همان گونه که در بخش پيش نيز ذکر شد، به دليل اقبال به محصولات گچي اماده،قيمت انها تقريبا همه ساله افزايس داشته است. بنابراين انتظار مي رود که درسال هاي اتي تقاضاي اين محصولات همچنان باقي بوده و بنابراين قيمت ان به طور متوسط ،ساليانه ۵تا ۱۰ درصد رشد داشته باشد. البته احتمالا با گذشت بيشتر زمان ، ثبات بيشتري بر بازار حکمفرما خواهد شد.

۶-۱-بررسي ظرفيت باتوجه به وضعيت بازار
با توجه به اينکه پانل هاي گچي يک محصول نسبتا جديد در بازار داخلي مي باشند،وضعيت بازارموجود نميتواند ملاک مناسبي براي تعيين ظرفيت باشد، بنابراين بيشتر به اقتصادي و مقرون به صرفه بودن طرح براي پيش بيني ظرفيت توجه شده و مساله امار بازار محصول با توجه به دسترس نبودن ،کمتر مد نظر بوده است براساس مطالعات انجام شده و مشورت هاي صورت گرفته با صاحبان تخصص در اين رشته ظرفيت مناسب اين کارخانه توليد ۴۵۰۰۰ متر مربع پانل به ضخامت ۸ سانتي متر در سال مي باشد با توجه به اين که هر متر مربع از اين پانل حدود ۶۰ کيلوگرم است، وزن اين مقدار محصول ،ساليانه حدود ۲۴۰۰۰ تن خواهد بود. اين مقدار محصول براي ۳۰۰ روز کاري سه شيفته مي باشد علاوه براين ظرفيت توليد متاثر از تنوع قطعات توليدي نيز مي باشد.

دستيابي به تکنولوژي هاي نوين توليد ديوارهاي پيش ساخته مورد ديگري است که مي تواند مد نظر قرار گيرد تا در اينده ، اين واحد و واحدهاي مشابه بتوانند باتغييرات بسيار کم در مواد اوليه مصرفي و فرايند توليد، انواع ويزه با ارزش اين نوع محصول را نيز توليد کند .

فصل دوم
بررسي فني طرح

۱-۲- کاربرد و خواص انواع گچ
۱-۱-۲- انواع گچ صنعتي
از گچ کلسينه شده براي روکاري استفاده مي شود. بهترين نوع براي اين منظور گچ چند فازي است، زيرا ترکيب فازي ان باعث تسريع درشروع خودگيري وخاتمه خودگيري درزمان مناسب،صافي سطح،پلاستيته مناسب، قابليت استفاده بدون نياز به ماده افزودني ديگر خشک شدن سريع سطح کار شده و دانسيته مناسب و استحکام خوب مي شود.
گچ نيمه هيدرات B براي روکاري مناسب نيست،زيرا خود گيري ان بسيار ديرشروع و بسيار زود خاتمه مي يابد، همچنين توزيع اندازه ذرات ان براي اين کار برد مناسب نمي باشند. با اين وجود مي توان با افزودن بعضي عوامل خارجي،ان را قابل کاربرد براي اين منظور ساخت که در اين صورت گچ مخلوط ويا گچ نيمه هيدرات ممانعت شده شناخته مي شود.
از انيدريت به عنوان کفپوش استفاده مي شود، زيرا در اين صورت ترد بودن ان ديگر يک عيب به حساب نم ايد. مقدار بسيار زيادي انيدريت در صنعت معدن کاري به عنوان ماده ساختماني سقف راهروي معادن و همچنين محفظه هاي تهويه هوا در معادن زغال به کار مي رود. ذرات خشک انيدريت با دانه بندي زير۸ميلي متر در معادن استخراج زغال (به روش زير زميني )استفاده فراوان دارند.
دانه هاي ريز انيدريت طبيعي و فلوئوروائيدريت فر اوري شده به عنوان عامل ايجاد چسبندگي در گچ هاي مورداستفاده براي کفپوش بکارمي روند. دراين مورد ازماسه و گچ به نسبت ۵به۲ استفاده شدو پس از مخلوط کردن با مقدار مناسب اب به وسيله پمپ به داخل مکان هايي که نياز به کفپوش شدن دارند فرستاده مي شوند. روان شدن دوغاب در محل ،خود باعث ايجاد يک سطح صاف در محل مي شود. از دوغاب انيدريت به تنهايي نيز براي اين منظور استفاده شده است. به اين ترتيب با توجه به اين که مقدار انقباض انيدريت بسيار کم است ، مي توان يک سطح بزرگ رابدون وجودو يا مشاهده هر گونه ترکي ، اماده کرد. ازگچ طبيعي وانيدريت براي توليد سيمان نيز استفاده مي شودمطابق استاندادdin در سيمان پرتلند تا حداکثر ۳درصد وزني so3وبراي سيمان کوره بلند تا حداکثر۴درصد وزني so3 ميتوان از اين مورد استفاده کرد. در روسيه يک نوع سيمان گچي مخصوص با مخلوط کردن سنگ گچ و سيليس توليد مي شود که باتوجه به مقاومت ان نسبت به اب از اين مخلوط در ساخت ديوارهاي قابل شستشو درمنازل روستايي استفاده فراوان مي شود.
از نيمه هيدرات گچ aبه عنوان يک ماده قالبگيري محکم براي ساخت کاشي پشت بام ، ريخته گري فلزات و دندانسازي استفاده مي شود. اگر نيمه هيدرات هاي a.b باهم مخلوط شوند. يک ماده قابلگيري مناسب ،به ويژه براي سراميک ها توليد مي شود. زيرا با تغيير نسبت نميه هيدرات  به  ميتوان استحکام و زمان خودگيري مناسب را اختيار کرد. گچ قالبگيري براي ريخته گري مواد مورد نياز در جراحي و همچينين بانداژهاي ارتوپدي نيز به کار ميرود . استفاده ديگر گچ در توليد گچ تحرير است که اکنون تقريبا در دنيا استفاده خود را از دست داده است و تنها در برخي کشورهاي پر جمعيت با امکانات مالي کم ، مورد استفاده دارد .
از سولفات کلسيم دي هيدرات به عنوان پايدار کننده خاک و کم کردن اثر سديم (در کشاورزي)نيز استفاده مي شود. از ان همچنين به عنوان کود شيميايي در خاک هاي گوگردي استفاده مي شود. سولفات کلسيم دي هيدرات به عنوان پايدار کننده خاک و کم کردن اثر سديم درکشاورزي نيز استفاده مي شود از ان همچنين به عنوان کود شيميايي در خاک هاي گوگردي استفاده مي شود.
سولفات کلسيم، به ويژه به شکل گچ طبيعي ،انيدرايت وگچفسفردار(phosphogypsum) براي توليد اسيد سيولفوريک از روش muller-kuhne بکار برده مي شودبه اين ترتيب ميتوان اسيد سولفوريک مورد نياز براي تهيه فسفات خام را از گچ فسفردار به دست اورد بنابراين واحد هاي اسيد فسفريک ،که منبع اسيد سولفوريک به راحتي دراختيار انها نيست مي توانند از اين روش استفاده کنند.
از انيدريت ۳ به عنوان يک ماده جاذب رطوبت (خشک کننده)در ازمايشگاه ها مي توان استفاده نمود. در صنايع کاغذ ،از گچ با دانه بندي بسيار ريز مي توان به عنوان پر کننده در صنايع کاغذ، از گچ با دانه بندي بسيار ريز مي توان به عنوان پر کننده در صنايع کاغذ استفاده نمود.

۲-۱-۲- قطعات پيش ساخته گچي
کليه مصالح ساختماني گچي براي مکانهاي داخي بدون تحمل بار و فضاهاي خشک، مناسب مي باشد، گچي پيش ساخته قبلا در کارخانه خشک شده ودر حالت خشک به کار گرفته مي شوند . قطعات گچي به طور عادي در هواي ازاد پس لز چند روز خشک مي شود.
قطعات پيش ساخته گچي را مي توان پس از کارگذاردن و نصب در حالي که رطوبت انها کمتر از دو درصد باشد رنگ کاري کرده يا با کاغذ ديواري ياکاشي کاري پوشانيدسطوح گچي داراي واکنش خثني هستند.
در جدول ۱-۲ برخي ويژگي هاي محصولات گچي جمع اوري شده است گچ کار شده به دليل اين که داراي وزن مخصوص ظاهري نسبتا کم و تخلخل زياد است لذا قابليت انتقال دماي را نشان مي دهد زيرا قطر تخليل هاي موجود در گچ نسبتا بزرگ است جذب و دفع سريع بخار اب به راحتي انجام مي گيردکه در اصطلاح باعث تنفس ان مي شود بنابراين سطوح گچي ديوارها در منزل و محل کار عرق نمي کند و گرم مي باشد به طور کلي مزاياي استفاده از اين گونه قطعات به شرح زير است:

۱-ديوار بلوک گچي در مقابل صدا مقاوم بوده بلوک گچي به ضخامت ۸ سانتيمتر اصوات برابر با ۳۴دسي بل هر گونه صدا را تضعيف مي نمايد در مقايسه با روکش سيمان و ديوار اجري ، مقاومت در مقابل صداي ضخامت يک سانتيمتر بلوک گچي برابر با  ۳ ضخامت ديوار اجري  روکش سيمان و  ضخامت بتون مي باشد.

۲-در مقابل شعله اتش مقاوم بوده و ۵ بار بيش از بتون مقاومت مي نمايد.
۳-تا دماي ۸۵ درجه سانتيگراد عايق حرارت است .

۴-به راحتي قابل جابجائي مي باشد.
۵-زوايا و گوشه هاي دقيق را مي توان با برش ايجاد کرد.
۶-فضاي کمتري را اشغال مي نمايد.
۷-مانع از نفوذ حشرات موذي مي گردد.

۸-به دليل سطوح صافي که دارد احتياج به زير سازي جهت چسباندن کاغد ديواري و يا ساير پوشش ها ندارد.
۹-حمل ونقل ان به سهولت انجام گرفته و داراي کمترين تلفات مي باشد.
۱۰–نصب انها فوق العاده ساده بوده واحتياج به متخصص تلفات مي باشد.
۱۱- بعضي ازانواع انها (به عنوان مثال پانلهاي توليد شده توسط کارخانهtemple استحکام ديوارهي که روي ان کار گزاري شده اند را افزايش مي دهند.
خواست و مزاياي فوق سبب گرديده است که از بلوکهاي گچي جهت پارتيشن و تقسيم فضا در مراکز اموزشي، بيمارستانها،مراکز بهداشتي و ادارات به نحو موثري استفاده شود علاوه بر استحکام از زيبايي نيز برخوردار بوده و کاملا بهداشتي نيز مي باشد.

صفحات گچي براي مصارف روکار
اين صفحات ، ورقهاي بزرگ و نازک (با ضخامت ۲۵-۸ ميليمتر گچي هستند که اطراف ان بع وسيله کاغذ ضخيم يا مقوا پوشيده شده و داراي وزن مخصوص ظاهري برابر ۹۵/۰ -۷۵/. گرم بر سانتيمتر مکعب است. براي توليد اين نوع ورقها گچ بتا را با اب و مواد افزودني ديگري مانند چسب و غيره در مخلوط کن مداوم ريخته و همگن مي کنند، به گونه اي که خمير سيال و زود گير حاصل ميشود. اين خمير مايع بر روي مقوا که در روي مقوا ضخامت ۶/. ميليمتر به وزن ۳۵۰-۳۰۰ گرم در هر متر مربع ) که در روي نوار متحرکي قرار گرفته و بطور مداوم قرار ميگرد ، ريخته ميشود. همزمان با اين عمل ، رول ورق مقوايي ديگري برا روي سطح گچ ريخته شده قرار مي گيرد و انگاه از بين دو غلتک شکل دهنده مي گذرد در اين صورت تمام اطراف گچ توسط اين مقوا پوشيده شده و قطعاتي به عرض در حدود ۲/۱-۲۵/۱متر و ضخامتي بين ۲۵-۵/۹ ميليمترحاصل مي شود.

گچ محور شده بين اين دولايه مقوا پس از مدت کمي سخت شده و ورق گچ در مرحله بعدي قيچي ويژه اي به طولهاي مورد نياز بريده مي شود و مقدار اب باقي مانده که در حدود يک سوم وزن ان است در يک خشکن طبقه اي با دماي غير مستقيم يا مستقيم به روش مداوم خشک مي گردد صفحات گچي نسبت به نوع کاربردشان در انواع مختلف از نظر ابعاد هندسي نوع لبه وزن استحکام پايداري در مقام رطوبت و فشار توليد مي شوند صفحات گچي ويزه اي نيز با خواص مقاومت در مقابل اتش توليد مي شود که محتوي مقداري الياف شيشه است .

صفحات گچي براي روکش هاي داخل ساختمان مانند پوشش ديواره ها و سقف مناسب مي باشد. ورقها را بوسيله گچ ملات ويژه (مانند گچ چونه)به ديوارمعمولي يا بتن مي چسبانند يا بوسيله پيچ يا ميخ هاي ويژه به زير سازي پيش اماده شده چوبي يا فلزي متصل مي نمايد درزها بوسيله گچ بتونه کاري گرفته شده و کاملا صاف مي شود. به گونه اي که يک سطح کاملا مسطح و يک نواختي حاصل مي شود.

همچنين اين ورق ها براي جدا کردن فضاهاي داخل ساختمان، با خواص مختلف قابل استفاده است. ورق ها را مي توان به ابعاد مورد نياز با پوشش هاي مختلف توليد کرده يا با قرار دادن ورق هاي پلي استرول و غيره ما بين دو ورق از اين صفحات به عنوان ديوارکهاي سبک و جداکننده استفاده نمود. با سوراخ کردن پالنها و چسباندن اشکال رنگي مي توان به عنوان دکراسيون از ان استفاده کرده و يا بوسيله فويل المينيوم انها را در مقابل بخار اب مقاوم ساخت.

بلوکهاي گچي (ديوارک )
مخلوطي از گچ نيمه هيدرات با اب (نسبت اب وگچ بين ۱-۹/۰) در مخلوط کننده بصورت دو غاب گچ تهيه شده و در غالب هاي مخصوص ،اغلب بين ۱۸الي ۲۴ در هر بار ريخته و توليد ميشود. پس از گذشت ۸الي ۱۰ دقيقه اين بلوکها ازقالب خارج و خشک مي نمايند.
بلوکهاي گچي را معمولا در ابعاد ۵۰۰×۶۶۶ ميليمتر با ضخامت ۶۰،۷۰،۸۰ يا۱۰۰ ميليمتر توليد مي نمايند . وزن مخصوص ظاهري انها بين ۷-۹ گرم بر سانتيمتر مکعب است .اين نوع از قطعات پيش ساخته گچي براي جداسازي فضا ها و ديوار داخل ساختمان مورد مصرف قرار مي گيرد. اطراف بلوک گچي فرو رفتگي و برامدگي ويژه اي ايجاد ميشود(کام و زبانه) که در همديگر جفت مي شوند و درز انها بوسيله گچ مخصوص بتونه کاري کاملا پوشيده ومسطح مي گردد.

قطعات پيش ساخته گچ سقفي
اين قطعات از گچ بتا و اب با مقدار بسيار کمي الياف شيشه تولي ميشود. در غاب گچ تهيه شده در قالب لاستيک ريخته و شکل مورد نظر را به خود ميگيرد. قطعات سقفي اغلب بعنوان دکور و صداگيري در پوشش سقف بکار گرفته مي شود. نسب انها بر روي زير سازي هايي که قبلا گرفته به عمل مي ايد. ابعاد اين سقف پوش ها ۶۲۵*۶۲۵ ميليمتر و وزنها انها بين ۱۰-۲۰ کيلوگرم در هر متر مربع ميباشد.

۲-۲- اثر عوامل مختلف برروي خواص گچ
۱-۲-۲- اثر نوع توليد بر روي خواص گچ
روشهاي مختلف پخت سنگ گچ اثرات گوناگوني برروي تشکيل ترکيب فازهارادارد در يک پخت مستقيم تملس شعله بدون دود يا هواي گرم با مواد خام سبب مي شود که به سادگي محدوه وسيعي از ترکيب فازهاي مختلف بوجود ايد . در پخت غير مستقيم حرارت دادن به سنگ گچ توسط سطوح گرم شده و انتقال حرارت به سنگ گچ توسط تماس انها با سطوح( کوره گچ پز) صورت مي گيرد و گچ حاصل از نوع مرغوب مي باشد در اين روش براي توليد گچ هاي تک فازي ،
دهيدراته شدن تحت شرايط به خصوصي به کار مي رود در جدول۲-۲ طبقه بندي کوره ها و محصولات توليدي انها اورده شده است.

۲-۲-۲- شکل دانه و توضيح ان
هر چند شکا، توضيح دانه و همچنين وزن مخصوص سطحي بر روي مقدار اب مورد نياز جهت ايجاد خمير گچ با غلضت مناسب و معين کمتر تاثير داردبا اين حال پودر گچ نسبت به گچ دانه درشت به اب بيشتري احتياج دارد.

۳-۲-۲- پير شدن (کهنگي)
گچ پخته به مرور زمان خواص خود را در حين انبار کردن تغيير مي دهدکه به ان پيز شدن گفته مي شوداثر پيري گچ و مقدار اب در گچي موثر بوده وهر قدر پيري بيشتر باشد مقدار اب مورد نياز نسبت به گچ تازه کمتراست بر اثر جذب بخار اب زياد ممکن است جوانه هاي دي هيدرات تشکيل شوند که عمل هيدراته شدن را بعدا شتاب مي دهند.
چون عمل پيري گچ پخته شده بطور طبيعي ،به کندي انجام مي گيرد خواص گچ به مرور مداوم تغيير مي يابد. لذا روشي وجود دارد که گچ را بطور مصنوعي پير مي سازند تا در موقع انبار کردن گچ پخته ،ديگر عمل پيري انجام نگيرد. بااضافه نمودن ۲/۰ درصد وزني کلريد کلسيم يا مواد نمکي موثر،پير کردن مصنوعي صورت مي گيرد .

۴-۲-۲- سرد کردن و عمليات پس از ان
از عوامل مهمي که بر صد ترکيب فازها در حين توليد گچ تاثير زيادي مي گذارد روش سرد کردن رنگ گچ پخته شده و عمليات بعدي است که برروي ان انجام ميشود. انبار کردن براي مدت زمان زياد در دماي حدود ۱۲۵ C سبب مي شود که انيدريت /// فعال شده و توسط گرفتن اب تبلور، دي هيدرات باقيمانده در حين پخت مطابق واکنش زير به نيمه هيدرات تبديل شود:
۳caso4(iii)+caso4.2h2o__4caso4.1/2h2o
بنابراين درصد انيدريت  مطابق واکنش فوق در گچ پخته شده تغيير مي کند.

۳-۲-تکنولوژي توليد سولفات هاي کلسيم (گچ پخته )
براي توليد سولفات هاي کلسيم گيرش دار ،روشهاي متعددي وجود دارد که تنها چند طريق ان در صنعت توليد گچ از اهميت بيشتري برخوردار است .
مهمترين سوالاتي که جهت انتخاب توليد روش توليد گچ مطرح است، نوع کاربرد گچ پخته شده و خواصي که بايد داشته باشد ،ترکيب شيميايي سنگ گچ و مواد ناخالصي ان ، خواص فيزيکي و سنگ شناسي سنگ گچ ، نوع خرد کردن قبل و بعد از پخت و بالاخره روش حرارت دادن به منظور اب زدايي مي باشند.

۱-۳-۲- استخراج ،خرد کردن و يکنواخت کردن گچ طبيعي
سنگ معدنهاي حاصل از انفجار داراي ابعاد بزرگ و محتوي صفر الي ۳ درصد رطوبت معدن مي باشد. براي خرد کردن سنگ هاي درشت از سنگ شکنهاي پرتابي، فکي ، تک غلطکي با غربال و سيستم برگشت دهنده براي سنگ معدنهاي با ابعاد متوسط از اسيابهاي خرد کننده پرتابي يا غلطکي و براي سنگهاي کوچک از اسيابهاي چکشي يا اسياب مخروطي استفاده مي شود.
سنگ گچ طبيعي وانيدريت طبيعي ازمعادن روي زمين استخراج مي شوند.استخراج معادن سنگ گچ روي زمين معمولا به صورت پلکاني ، حفاري و با انفجار صورت ميگيرد و در معادن زير زميني به روش اتاق و پايه استخراج مي گردد.
درجه خرد کردن سنگ معدن بر اساس نوع و روش سيستم پخت و يا نوع مصرف مواد پخته تعيين ميشود، بعنوان مثال دانه بندي مواد براي کوره دوار از صفرتا۲۵ ميلي متر و براي سيستم گچ پز بين صفر الي ۲/۰ ميلي متر و براي روش پخت نواري ۶۰-۴ ميليمتر بوده و دانه بندي انيدريت يا سنگ گچ براي استفاده در کارخانه سيمان۵۰ -۵ ميليمتر انتخاب مي گردد.
غالبا مواد خرد شده ،قبل از پخت تا حدودي بطور يکنواخت مخلوط مي شوند. عمل همگن کردن به طريق مخلوط کردن طبقه اي درمکاني که گنجايش حداقل يک هفته توليد را داشته باشد انجام مي پذيرد .
خصوصيات سنگ گچ بعنوان ماده اوليه صنايع توليد گچ پخته در اين است که تحت تاثير گرما اب تبلور خود را بصورت جزئي يا کلي از دست داده و بصورت گچ پخته در ميايد، ولي درمجاورت اب مجددا به حالت اوليه خود باز مي گردد اين اعمال شيميايي که به از دست دادن اب تبلور (دهيدراته شدن) و باز پس گرفتن اب مولکولي (ري هيدراته شدن) تعبير مي شود اساس تکنولوژي توليد گچ را تشکيل مي دهند به طور کلي سنگ گچ و گچ پخته شده سمي نيستند .

الف – از دست دادن اب تبلور (دهيدرات )
سنگ گچ با وزن مخصوص ظاهري ۳/۲ تن بر متر مکعب — گچ پخته
Caso4,2h2o+ ___caso4,1/2ho+3/2h2
Caso,2h2o+ ___caso2+2h2o

ب) باز پس گيري اب مولکولي (ري هيدرات)
گچ پخته با وزن مخصوص ۵/۱-۵/۰ تن بر متر مکعب — گچ گرفته شده (گچ هيدراته يا گچ کشته )
Caso4,1/2h2o+3/2h2o__caso4.2h2o+
Cas o 4,2ho2o__caso4.2ho+

فازهاي سيستم  :
سيستم caso4.h2o شامل ۵ فاز است. از اين ميان چهار فاز مي توانند دردماوفشار عادي به وجود ايند که شامل سولفات کلسيم دي هيدرات، سولفات کلسيم نيمه هيدرات، انيدريت ۳ و انيدريت ۲ مي باشند. فاز ۵ يعني انيدريت يک ، فقط در دماي بيش ۱۱۸۰ در جه سانتيگراد تشکيل مي شود.جدول ۳-۳ مهمترين مشخصات فازهاي سيستم caso4.h2o را نشان مي دهد . فقط ۴ فاز اول از نقطه نظر صنعتي مهم هستند فاز سولفات کلسيم دهيدرات فراورده مبدا براي هيدراته کردن و فراورده نهايي براي هيدراته شدن مي باشد. فاز سولفات کلسيم نيمه هيدرات به شکل بتا و الفا تشکيل مي شود که دوحالت متمايز اين فاز مي باشد.
اين دو فاز از لحاظ تکنيک، کاربرد وانرژي و روش توليد با يکديگر اختلاف دارند . نيمه هيدرات نوع بتا ،بصورت توده از ذرات ريز و درشت پفکي شکل است که از تک بلورهاي فوق العاده ظريف ساخته شده است .
نيمه هيدرات نوع الفا شامل ذرات اوليه حجيم و اغلب شفاف است که بطور متراکم و يا اشکال منظم به نظر مي ايد. براي فاز انيدريت ۳ که انيدريت محلول نيز ناميده ميشود، ۳ حالت متمايز يعني بتا انيدريت  ، بتا انيدريت والفا انيدريت  يافت شده است .
انيدريت  همانند انيدريت موجود در طبيعت است که در دماي بالا از دهيدراته شدن سولفات کلسيم دهيدرات يا نيمه هيدرات و يا هيدرات  بوجود مي ايد و انيدريت مرده يا سوخته نيز ناميده مي شود.
در دماي پايين تر از ۴۰ درجه سانتيگراد يعني در شرايط عادي فقط سولفات کلسيم دهيدرات پايدار هست. فازهاي ديگر دهيدرات در دماهاي بالاتر ضمن از دست دادن اب به ترتيب زير تشکيل مي شود:
دي هيدرات __ نيمه هيدرات ___ انيدريت ///___ انيدريت //
نيمه هيدرات و انيدريت ۳ دو فاز نيمه پايدار که مانند انيدريت  در دماي زير ۴۰ درجه سانتيگراد در مجاورت اب به دهيدرات تبديل مي شود. انيدريت  بين دماي ۴۰ و ۱۸۰ درجه سانتيگراد پايدار است.