خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید بالاست مهتابی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
کلیات

مقدمه :
در مطالعات امکان سنجي از ديدگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي و آناليز قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي جهت تصميم گيري سرمايه گذاران جهت اجرا يا عدم اجراي طرح مورد استفاده قرار مي گيرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجي مقدماتي برخي از كالاهايي است كه از سوي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت بروزرساني و بررسي هاي بيشتر از تيرماه ١٣٨٧ به اين مهندسين مشاور واگذار شده است لذا اين مهندسين مشاور با توجه به اطلاعات اوليه و ويژگيهاي كالا كه از سوي آن سازمان به عنوان محدوده كار تعريف شده به تهيه امكان سنجي مقدماتي طرح هاي مذكور پرداخته است. اين مهندسين مشاور جهت استانداردسازي مباني كه بايستي در اجراي اين طرح مدنظر قرار گيرد همچون ميزان سرماي هگذاري لازم، برآورد هزينه هاي تاسيسات و ماشين آلات و چگونگي انجام ساير مطالعات اقدام به تهيه و تدوين دستورالعمل نمود كه مطالعه اين دستورالعمل مي تواند سرمايه گذار محترم را در چگونگي محاسبات مالي و بررسي هاي فني اين مطالعات راهنمايي نمايد.

در اين مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز نيز بررسي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمايهگذاران محترم بتوانند کليه اطلاعات مورد نياز را کسب و درجهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديدگاه باز و مسيرشفاف در حد مطالعات امكان سنجي مقدماتي اقدام نمايند.

مطالعات حاضر در خصوص طرح توليد “بالاست القايي” يا “چوك” لامپ مهتابي ميباشد و بايد يادآوري نمود كه منظور از اصطلاح ترانس مهتابي كه امروزه به غلط رواج يافته است همان بالاست القايي يا مغناطيسي لامپ مهتابي است. لازم به ذكر است كه پيش از اين مطالعات امكان سنجي توليد ترانس مهتابي كه از سوي سازمان صنايع كوچك تعريف گرديده بود توسط اين مهندسين مشاور بررسي و انجام گرفته است لذا به دليل يكسان بودن ماهيت اين دو محصول مطالعات فني و بازار بالاست القائي لامپ مهتابي نيز كام ً لا شبيه ترانس

مهتابي مي باشد. بايد اذعان نمود كه اين مطالعات بدون در نظر گرفتن ورود دو محصول جديد به صنايع الكترونيك و تاثير آنها در روند مصرف و توليد بالاست مهتابي صورت گرفته است. اين دو محصول جديد يكي “بالاست _الكترونيكي” است كه در حال جايگزيني بالاستهاي القايي مهتابي است و ديگري لامپهاي كم مصرف ميباشند كه به تدريج جايگزين لامپهاي

فلورسنت يا مهتابي مي شوند. بايد گفت كه ورود اين دو محصول به بازار تاثير زيادي بر بازار بالاست القائي (ترانس) مهتابي خواهد گذاشت بهطوريكه بازار اين محصول را در آينده دچار ركود خواهد نمود. لازم به ذكر است كه در سالهاي اخير نيز توليدكنندگان زيادي در كشور نسبت به توليد اين نوع از بالاستهاي جديد اقدام نموده و برخي از توليدكنندگان بالاستهاي القايي نيز درصدد جايگزيني محصول خود با تكنولوژيهاي نوين يعني بالاست الكترونيكي هستند. روند توليد و واردات لامپهاي كم مصرف نيز در داخل كشور كه به توليد سالانه ٥٠ ميليون عدد در سال افزايش يافته است موجب كاهش مصرف لامپهاي مهتابي و در نتيجه كاهش مصرف اجزاي مختلف آن همچون بالاستمهتابي گرديده است كه خوانندگان محترم بايد اين نكته را در نظر داشته باشند.

 

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید بالاست مهتابی

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
صنايع الكتريكي به عنوان يكي از صنايع پيشروي دنياي صنعتي توانسته است موجب تحول عظيمي در اقتصاد بسياري از كشورها از جمله كشورهاي خاور دور گردد. اشتغال زايي مناسب، سودآوري بالا و دوره كوتاه بازگشت سرمايه اين صنعت را به يكي از جذابترين حوزه هاي سرمايه گذاري تبديل نموده است. لامپ هاي فلورسنت به عنوان يك محصول الكتريكي در روشنايي بسياري از اماكن به كار ميرود. مزيت اصلي لامپ هاي فلورسنت ايجاد نور يكنواخت بوده و به دليل مصرف اندك برق، در سطح وسيعي مورد استفاده قرار ميگيرند. استفاده

فراوان از انواع و اشكال مختلف اين لامپ ها ) ميلهاي، حلقوي و… ( در روشنايي محيط كارگاهها و كارخانجات، بيمارستانها و مراكز درماني، مدارس و دانشگاهها، ادارات و فروشگاهها، اهميت توليد اين محصول و لوازم جانبي آن شامل بالاست، استارت و … را آشكار ميسازد. علاوه بر آن تركيب نور حاصل از لامپ هاي فلورسنت با نور زرد حاصل از لامپ هاي رشته اي (تنگستن) براي حفظ بهداشت و سلامتي چشم مورد تاكيد پزشكان ميباشد.

لذا با توجه به موارد ذكر شده و نيز تاكيد بر توسعه صنايع و توليدات داخلي و اينكه بسياري از نيازهاي بازار اين محصولات از طريق واردات تامين ميشود كه اين امر موجب خروج ارز از كشور مي گردد لذا طرح حاضر داراي اهميت مي باشد.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۴ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
معرفي محصول
عمر كوتاه و مصرف بالاي انرژي لامپهاي رشته اي سبب گرديد تا لامپهايي با کيفيت و بازدهي بالا توليد گردد كه اين لامپهاي جديد مشكل لامپهای رشتهای را نداشتند. اين لامپها با توان خروجی بالا و نور زياد درصد بيشتری از انرژی الکتريکی را به نور تبديل میکنند. امروزه اين لامپها تحت عنوان لامپهای مهتابی معروف هستند.
برای راه اندازی مهتابی و اصو ً لا لامپهای فلورسنت مسلما به يك مبدل Ac به dc نياز است و ترانس مهتابي يا چوك كه در لامپ هاي مهتابي استفاده مي شود در واقع يك افزايش دهنده ولتاژ به صورت لحظهاي مي باشد زيرا لامپ مهتابي براي اينكه در لحظه اول شروع به كار كند به ولتاژي بالاي ٢٢٠ ولت )حدود ٦٠٠ ولت ( نياز دارد. نحوه كار اين نوع از بالاستها به صورت القائي يا مغناطيسي بوده و با اصول كار بالاستهاي الكترونيكي كام ً لا متفاوت است.

نام و کد محصول آيسيک
با توجه به مشخصات فني ارائه شده محصول از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران طرح حاضر مربوط به بالاست مهتابي مي باشد كه مشخصات فني محصول اين طرح در جدول ١ ارائه شده است.

شماره تعرفه گمرکي
مطابق طبقه بندي موجود در مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، شماره تعرفه محصولات بشرح جدول شماره ٣ مي باشد.

شرايط واردات محصول
طبق کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني سال ١٣٨٦ محدوديت خاصي جهت واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد لذا با پرداخت حقوق گمرکي طبق جدول شماره ٣ امکان واردات وجود دارد.

بررسي استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهاي تدوين شده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سايت اين مؤسسه، شماره استاندارد ملي خاصي براي اين محصول بدست نيامد.

بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصولات
جهت تعيين قيمت هر كالا بايستي بازارهاي تعيين كننده قيمت آنرا مورد بررسي قرار داد. در كشور ما بازارهاي تعيين كننده قيمت شامل ارگانهاي ذيل ميباشد.
• نهادهاي رسمي مانند وزارت بازرگاني )سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان( سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان بورس فلزات و…

‐ بازارهاي غير رسمي مانند اصناف و بازاريان
لازم به ذكر است كه قيمت اغلب كالاهاي اساسي كه در سبد كالاي مصرفي خانواده قرار دارد و يا جزو كالاهاي استراتژيكي و حساس محسوب ميشوند توسط ارگانهاي رسمي تعيين ميشود و ساير كالاها مانند كالاي مورد بررسي در اين طرح توسط بازار هاي غير رسمي و فروشندگان و واسطه ها تعيين ميگردد.

مروري بر قيمت هاي داخلي
با توجه به مطالب ذكر شده قيمت داخلي محصولات طرح حاضر به همراه مشخصات توليدكنندگان )فروشندگان( در جداول ارائه شده است.

مروري بر قيمت هاي جهاني
با توجه به مؤلفه هاي تأثيرگذار در قيمت جهاني كه شامل كشور سازنده، كيفيت محصولات و هزينه نيروي انساني آنها مي باشد لذا اين محصول در بازار جهاني داراي نوسان قيمت زيادي مي باشند بنابراين جهت دسترسي به قيمتهاي جهاني مي بايستي كشور سازنده محصول و كيفيت دلخواه مشخص گرديده و سپس قيمت آن اخذ شود. از عوامل موثر در افزايش كيفيت اين محصول به مواردي مانند بي صدا بودن، روشن شدن لامپ مهتابي بدون تاخير، بالا بردن عمر لامپ مهتابي، عدم تاثير بر روي ظاهر لامپ مهتابي ميتوان اشاره نمود.
با توجه به توضيحات فوق قيمت بدست آمده از شركتهاي وارد كننده اين محصول در حدود ١ الي ٢ يورو بدست آمده است.

معرفي موارد مصرف و كاربرد محصول
اين محصول در لامپ فلورسنت يا همان لامپ مهتابي به كار برده مي شود كه كاربرد اين لامپها در روشنايي محيط كارگاهها و كارخانجات، بيمارستانها و مراكز درماني، مدارس و دانشگاهها، ادارات و منازل ميباشد. چوك )بالاست) استارتر و فيلامان لامپها با يكديگر سري مي باشند و استارتر كليدي است كه با عبور جريان گرم شده و باز ميشود.
در لحظه اول استارت قطع و وصل شده و اين كار باعث ايجاد افزايش لحظهاي ولتاژ دربالاست ميشود و در لحظه اي كه ولتاژ بالا رفت و گاز داخل لامپ گرم شد مسيرجريان به جاي عبور از استارتر از لامپ مهتابي عبور ميكند و استارت از مدار خارج مي شود.

 

بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
اين محصول يكي از اجزاي اصلي به كار رفته در لامپ هاي مهتابي است كه اين لامپها مصارف گستردهاي در روشنايي منازل، ادارات، مدارس و بسياري از محيط هاي ديگر دارند. نحوه عمل اين بالاستها به صورت القايي (مغناطيسي( ميباشد درحاليكه در سالهاي اخير محصول جديدي بنام بالاست الكترونيكي به بازار عرضه گرديده كه داراي عمر طولاني تر و بازدهي بيشتري نسبت به بالاستهاي القائي مهتابي است. با استفاده از اين نوع بالاست در لامپهاي مهتابي مزاياي ذيل حاصل گرديده است:

• بالاست القائي يا چوك، استارت و خازن حذف شده است.
• لامپ فلورسنت بدون شوك، چشمك و شوك سريعًا روشن مي شود.
• موجب افزايش در يكنواختي و شفافيت نور لامپ مهتابي ميگردد.
• به جاي يك لامپ امكان روشن كردن چند لامپ مهتابي به طور همزمان وجود دارد.
• سبب افزايش ٦٠ درصدي طول عمر لامپ مي گردد.

• وزن بسيار سبك تري نسبت به بالاست القائي مهتابي دارد.
• قابليت استفاده از ولتاژ ١٥٠ تا ٢٨٠ (براي مناطق ضعيف) به طور خودكار را دارد.
• سبب عدم ايجاد حرارت و و تأثير در دماي محيط ميگردد.
• موجب صرفه جويي در مصرف برق خواهد گرديد.

بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه بالاستهاي الكترونيكي به تدريج جايگزين بالاستهاي القائي مهتابي شود. هرچند در حال حاضر نيز برخي توليد كنندگان نسبت به توليد اين بالاستها اقدام نمودهاند اما روند توليد آن هنوز محدود است.

همچنين ورود و عرضه لامپهاي كم مصرف به بازار و مزاياي بالاتر آن نسبت به لامپهاي مهتابي سبب كاهش مصرف لامپ مهتابي و درنتيجه كاهش مصرف قطعات جانبي آن مانند بالاست خواهد شد و لذا روند مصرف بالاستهاي القائي مهتابي در آينده به شكل نزولي برآورد ميشود.

کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول
همانگونه كه ذكر شد محصول مورد مطالعه داراي كاربردهايي وسيع و در اماكن گوناگون ميباشد. از اينرو مي توان گفت که توليد و مصرف آنها در بسياري از کشورهاي جهان عموميت دارد. اما كشورهايي كه به دليل كيفيت بالاي محصول خود و يا به دليل قيمت مناسب آن داراي توليد بيشتري مي باشند شامل تايوان، هنگكنگ و چين ميباشند. با توجه به عموميت مصرف اين محصول در سطح دنيا كشورهاي با جمعيت بيشتر داراي استفاده بيشتري از اين محصولات مي باشند. از عمدهترين كشورهايي كه محصول توليدي ما به آنها صادر ميشود ميتوان آذربايجان، عراق، تاجيكستان و سوريه را نام برد و كشورهاي چين و تايوان از جمله كشورهايي ميباشند كه بخش عمده اين كالا را به كشور ما صادر ميكنند.

شرايط صادرات محصول
از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگاني جهت صادرات محصول توليدي طرح هيچگونه شرايط و محدوديتي وجود ندارد. ليکن از آنجايي که اين محصول يک کالاي صنعتي و مهندسي محسوب مي گردد از اينرو ورود به بازارهاي جهاني مستلزم برخورداري توليدکننده از شرايطي مي باشد که در جدول ٦ به آن شرايط اشاره شده است.

شرایط ورود به بازار جهانی:

وضعيت عرضه و تقاضا
بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد طي ٥ سال گذشته
بررسي ظرفيت هاي بهره برداري
از آنجايي كه ملاك اين مهندسين مشاور صرفا اطلاعات اخذ شده از لوح فشرده وزارت صنايع و معادن منتهي به ١٣٨٧ و آمار واردات و صادرات موجود در كتاب آمار بازرگاني خارجي گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده است /٣/١ لذا به ناچار اين آمار عينا درج شده است اما بر اساس تجربه و شواهد موجود ميتوان اذعان نمود كه اين آمار تقريبي بوده و با خطا همراه است.

بررسي روند ظرفيت نصب شده واحدهاي فعال در کشور
با توجه به جدول شماره ٧ براساس تاريخ پروانه بهره برداري واحدهاي فعال موجود ظرفيت اسمي سالانه نصب شده اين واحدها در کشور به شرح جدول ٨ ارائه شده است.

بررسي روند توليد واقعي واحدهاي فعال در کشور
در جدول ٨ ظرفيت اسمي واحدهاي فعال درتوليد محصول طرح ارائه شد ليکن جهت بررسي روند توليد واقعي واحدهاي فوق بايداذعان كرد که بخش عمده اين واحدها از مالکيت خصوصي برخوردار هستند لذا امکان دسترسي به آمار توليد واقعي آنها بسيار دشوار مي باشد بنابراين نمي توان به صورت دقيق آمار توليد واقعي محصول مورد مطالعه را در اين واحدها برآورد کرد. به همين دليل جهت برآورد تعداد توليد واقعي مجموعه واحدهاي توليدي کشور از روش مطالعات ميداني استفاده شده و توليد واقعي معادل ٧٠ درصد ظرفيت اسمي فرض گرديده است. در جدول ٩ توليد واقعي كه بر اين اساس برآورد شده ارائه شده است.

بررسي سطح تکنولوژي توليد در واحدهاي فعال
فرآيند توليد بالاستهاي القائي مهتابي به صورت زير است.

مراحل مختلف توليد بالاست القائي مهتابي فوق الذكر متناسب با نوع ماده اوليه و نوع عمليات توليد به طور عمومي به شرح ذيل مي باشد.

١‐ بوبين پيچ
٨٤*٢٣* در اين مرحله توسط بوبين پيچ، سيم لاكي به صورت سيم پيچ مكعب مستطيل شكل به ابعاد ١٩ ميلي متر بر روي كاغذ پريشمان و فيبر كاغذي پيچيده مي شود.

٢‐ تهيه هسته
شكل هسته توسط پرس هاي جداگانه اي توليد و در ظروف جداگانهاي ريخته شده و U وT در اين مرحله ورقهاي به قسمت مونتاژ هدايت ميشوند.

٣‐ تهيه ورق شاسي
در اين مرحله توسط پرس ضربهاي جداگانه اي ورق شاسي تهيه مي شود و به قسمت مونتاژ هدايت مي شود.

٤‐ مرحله مونتاژ
شكل داخل سيم پيچ قرار داده مي شود تا هسته كامل بالاست بدست U وT در اين مرحله تعداد ١٣٧ عدد ورق آيد. هسته كامل شده روي ورق شاسي قرار داده مي شود.

٥‐ لاك زني
در اين مرحله جهت عايق بندي و جلوگيري از لرزش صفحات فلزي هسته، كل مجموعه مونتاژ شده در مرحله قبلي لاك زني شده و سپس توسط خشك كن نقالهاي خشك مي شود.

٦‐ تزريق پلاستيك
در اين مرحله توسط دستگاه تزريق پلاستيك، پودر مواد از جنس باكاليت به شكل در پوش هسته بالاست مهتابي در مي آيد.

٧‐ بسته بندي
در اين مرحله بالاست در يك جعبه مقوايي قرار گرفته وسپس هر ٢٥ عدد بالاست در يك كارتن بسته بندي و به انبار فرستاده مي شود.

نگاهي به راندمان توليد ) درصد استفاده از ظرفيت اسمي( در واحدهاي توليدي فعال
محصول مورد مطالعه، كالايي است كه در كليه بخش هاي خانگي، صنعتي و اداري مورد استفاده قرار مي گيرد بنابراين برنامه ريزي توليد واحدهاي صنعتي به طور کامل تابع سياست هاي صنايع مي باشد. در جدول شماره ٨ ظرفيت نصب شده توليد اين محصول در کشور ارائه شده است و در خصوص راندمان توليد مي توان اذعان نمود که هر واحد صنعتي متناسب با توان رقابتي خود سهمي را از بازار کسب مي نمايد لذا در اينجا بر اساس مطالعات ميداني و تجارب مشاور تهيه کننده طرح حاضر متوسط راندمان توليد معادل ٧٠ درصد برآورد شده است.

نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد محصول
در جدول ١٠ مشخصات ماشين آلات مورد نياز و برخي از شرکت هاي سازنده آنها ارائه شده است.

پيشبيني عرضه در بازار آينده کشور
عرضه محصول توليدي اين طرح در آينده پيش بيني مي شود از طريق توليد واحدهاي فعال و راه اندازي طرح هاي در حال اجرا و همچنين واردات انجام گيرد که در ادامه به بررسي هر يك پرداخته مي شود.

پيشبيني توليد داخل واحدهاي فعال
در جدول شماره ٨ ظرفيت نصب شده کشور در زمينه توليد اين محصول در سنوات گذشته ارائه شد. همچنين در جدول شماره ٩ توليد واقعي اين محصولات برآورد گرديد از اينرو با در نظر گرفتن ظرفيت و توليد واقعي انجام شده در سالهاي گذشته، عرضه اين واحدها در آينده سالانه ٩.٥ ميليون عدد پيش بيني شده است.

ب ( پيشبيني توليد داخل واحدهاي در حال اجرا
در جدول شماره ١١ فهرست طرح هاي در حال اجرا در کشور در زمينه توليد بالاستهاي القائي مهتابي ارائه شده است بنابراين مطابق سوابق موجود بر حسب درصد پيشرفت فعلي طرحها زمان هاي بهره برداري از آنها بشرح جدول ١٢ پيش بيني شده است.

با توجه به جدول ١٢ كه در آن ظرفيت طرح هاي در حال اجرا در كشور ارائه شده و در آينده به ظرفيت نصب شده موجود اضافه خواهد شد لذا در جدول ١٣ ادامه وضعيت نهايي عرضه محصولات اين طرح در سنوات آتي پيش بيني شده است.

بررسي روند واردات محصول طي ٥ سال گذشته
در قسمت بررسي شماره تعرفه محصولات مورد مطالعه، شماره تعرفه محصول ارائه گرديد از اينرو در اين قسمت بر اساس شماره فوق ميزان واردات در سالهاي گذشته از سالنامه آمار بازرگاني خارجي کشور استخراج شده است.

جمع بندی عرضه :

بررسي روند مصرف طي ٥ سال گذشته
جهت برآورد ميزان مصرف در گذشته از شيوه برآورد مصرف ظاهري که از رابطه ذيل حاصل مي شود استفاده شده است و بر اساس آن مطابق جدول ١٦ جمع بندي گرديده است.

روند مصرف طی ۵ سال گذشته :

برآورد قابليت صادرات در آينده
در جدول شماره ١٧ سابقه صادراتي کشورمان در مورد بالاست مهتابي ارائه شد از اينرو جهت برآورد قابليت صادرات در آينده از اطلاعات صادرات سالهاي گذشته استفاده شده و با انجام رگرسيون از آن قابليت صادرات در آينده برآورد شده است. البته بايستي اذعان نمود كه يارانه هاي موجود در بخش انرژي صنعت، يكي از مزيت هاي كشورمان براي صادرات مي باشد. چنانچه با مباحث جديد مطرح شده در سطح كشور قرار باشد يارانه هاي انرژي حذف گردند لذا
صادرات صنعتي با چالش مواجه مي گردد كه خواننده محترم مي بايستي به اين نكته توجه داشته باشد.همچنين با توجه به پيشرفتهاي ايجاد شده سالهاي اخير در صنايع الكترونيك و ورود بالاستهاي الكترونيكي به اين عرصه روند نزولي تقاضاي اين محصول در كشور نميتوان به صادرات اين كالا به ساير كشورها اميدوار بود اما با توجه به ارقام بدست آمده از رگرسيون اعداد صادرات سالهاي گذشته قابليت صادرات در آينده طبق جدول ١٨ برآورد شده است.

بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات در آينده
برآورد ميزان تقاضاي داخل در آينده
موارد کاربرد محصول مورد مطالعه و همچنين وضعيت نامناسب بازار اين محصول در قسمت هاي گذشته ارائه شده. از اين رو مناسب ترين راه جهت برآورد ميزان تقاضاي داخلي آينده اين محصول با توجه به وضعيت بازار آن با رشد تنها ٦ درصدي نسبت به سال هاي قبل در نظر گرفته شده است.

جمع بندي و نتيجه گيري مطالعات بازار
ميزان واردات مورد نياز اين محصول جهت جبران كسري آن طي سالهاي آتي بشرح جدول ٢٠ ادامه برآورد شده است.

با توجه به مازاد بودن عرضه اين محصول و روند رو به كاهش واردات و با توجه به توليد نسل جديد بالاست ها )بالاست هاي الكترونيكي( كه ورود آنها موجب حذف بالاست هاي القايي و استارت از لامپ هاي مهتابي ميگردد بازار و روند مصرف اين محصول در آينده دچار ركود مي باشد. همچنين روند توليد لامپ هاي كم مصرف و افزايش تقاضاي بازار جهت اين محصول تاثير بسزائي در روند مصرف لامپهاي ديگر همچون لامپ هاي رشته اي و لامپ هاي مهتابي و اجزاي مربوط به آنها خواهد داشت كه اين مسئله نيز درخور توجه است. لذا با توجه به اين مسائل بازار ترانس مهتابي در آينده وضعيت مطلوبي نداشته و احداث واحدهاي جديد جهت توليد اين محصول توجيه پذير نخواهد بود و پيشنهاد نميگردد.

بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده و وضعيت بازار در آينده بهتر است تا سرمايه گذاري هاي جديد در جهت توليد محصولات با تكنولوژي هاي نوين مانند بالاست هاي الكترونيكي و لامپ هاي كم مصرف صورت گيرد. البته بايستي مجددا اعلام نمود نتيج هگيري فوق بر اساس جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صادره از سوي وزارت صنايع و معادن م يباشد. طبق توضيحات قبلي و تجربه كارشناسان امر معمولا آمارهاي مذكور با چالش هايي مواجه است كه خواننده محترم در تصميم گيري خود مي بايستي به اين موضوع توجه ويژه داشته باشد.

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید بخش سازمان صنایع صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
۱- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان .
۲- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .
۳- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .
۴- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .
۵- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .