خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارگاه تولید فندک آشپزخانه پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
کلیات

مقدمه :
به طور كلي خواص متنوع پلاستيك ها سبب شده كه آنها در تمام صنايع بدون استثنا كاربرد فراواني داشته باشند و اين كاربردها روز به روز بيشتر و متداولتر شده و در شرايط بهتري جايگزين مواد طبيعي مي شوند .
مي توان پيدايش محصولات جديد و نيز ايجاد گسترش فرهنگ استفاده از چنين پديده اي را نتيجه مستقيم ورود پلاستيك به عرصه زندگي روزمره دانست كه به دليل خواص مناسب امكان استفاده از چنين وسايلي را براي همگان فراهم آورده است.

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید فندک آشپزخانه

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
امروزه در کشور ما به دليل رونق صنعت پتروشيمي، ساخت انواع كالاي مصرفي و نهايي نيز با رشد روز افزوني روبرو است. به دليل توليد اكثر پلاستيك هاي پر مصرف در داخل كشور امكان توليد محصولات نهايي از اين موارد فراهم شده است. به نظر مي رسد كه با توجه به ضرورت عرفي استفاده از چنين وسيله اي و جاي داشتن آن در فرهنگ مصرفي عده اي از افراد و طبقات جامعه ميتوان به جاي اقدام به ورود آن از كشورهاي بيگانه و به هدر رفتن ارز مصرفي حاصل به برپايي واحد مشابه كه به اندازه كافي داراي توجيه فني و اقتصادي باشد، مبادرت ورزيد.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۹ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
فندك
نام كالاي مورد نظر فندك آشپزخانه مي باشد و جزو كالاهاي نهايي به حساب مي آيد . فندك وسيله اي است كه براي توليد جرقه و شعله به كار برده مي شود. كاربرد فندك عمدتا براي روشن كردن وسايل گازسوز و نفت سوز ميباشد.

طبقه بندي محصول
طبقه بندي فندك از جهات گوناگون قابل انجام است ، از آن جمله نحوه عملكرد فندك مي باشد . در اين طبقه بندي فندك ها به دو دسته تقسيم ميشوند كه عبارتند از :
۱٫ برقي: اين فندك ها به برق متناوب وصل مي شود ، يعني براي توليد جرقه از جريان برق استفاده ميشود.
۲٫ سايشي: در اين نوع فندك، نيروي مكانيكي عامل توليد جرقه مي باشد، به اين صورت كه دو سطح كه از جنس مخصوص مي باشند با سرعت روي هم حركت داده م يشوند و بنابراين جرقه توليد ميشود.

 

براساس يك نوع طبقه بندي ديگر فندك به سه دسته تقسيم ميشود كه در زير توضيح داده شده است.
۱٫ گرمايي: در اين نوع از فندك ها نيروي برق به گرما تبديل شده و عملا هيچگونه جرقه و شعله وجود ندارد ، مانند فندك اتومبيل . برخي از فندك هايي كه در آشپزخانه به كار مي رود به طور محدود از اين نوع ميباشند.

۲٫ جرقه اي: فندك جرقه اي در طبقه بندي فندك هاي آشپزخانه شرح داده ميشود.
۳٫ شعله اي : فندك شعله اي در واقع وسيله اي است كه پس از ايجاد جرقه، توسط منبع سوختي كه در آن تعبيه شده، شعله را به وجود مي آورد.

فندك هاي شعله اي خود به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف- گرمايي و سوخت : در اين نوع فندك گرما توسط برق شهر و يا باتري يا دينام كوچكي كه در داخل فندك تعبيه شده توليد و به همراه سوخت فندك شعله ايجاد ميشود.
ب- جرقه اي و سوخت : در اين نوع فندك، جر قه توسط برق، باتري يا عمل سايش ايجاد شده و باعث احتراق سوختي كه در فندك قرار گرفته ميشود و در نتيجه شعله به وجود مي آيد.
سوختهاي به كار برده شده در فندكها عبارتند از الكل، بنزين، نفت، گاز. به عنوان نمونه مي توان فندكهايي را كه از سوختهاي مايع استفاده ميكنند، در نظر گرفت . در اين فندك ها جرقه ابتدايي باعث بخار شدن سوخت مايعي كه در فتيله قرار دارد شده و در نتيجه فتيله گرم شده و با جرقه هاي بعدي سوخت بخار شده، محترق ميشود و شعله به وجود مي آيد. تقسيم بندي هاي فوق در حالت كلي مي باشد و در حالت خاص كه فندك آشپزخانه مد نظر مي باشد ، اين تقسيم بندي به صورت زير در مي آيد.
۱٫ برقي : از اين نوع فندك ها اصطلاحا به عنوان فندك هايي كه قوس الكتريكي ايجاد مي كنند ياد شده، ولي در واقع هيچگونه قوسي ايجاد نميشود بلكه همان جرقه هاي متناوب است كه در اثر جريان برق ايجاد ميشود.
۲٫ گازي جرقه اي: اين فندك در طبقه بندي شعله اي شرح داده شده است.
۳٫ جرقه اي : اين نوع فندك فق ط جرقه توليد كرده و توليد جرقه به دو روش سايشي و دينامي مي باشد . در روش سايش دو سطح زير در اثر حركت با سرعت، نسبت به يكديگر باعث ايجاد جرقه مي شوند . در روش دينامي در اثر فشار دادن دسته دينام تحريك شده و جرقه به وجود مي آيد . فندك هاي تفنگي و فشاري از اين نوع ميباشند.
توضيح اين نكته در مورد فندكهاي آشپزخانه برقي ضروري است كه اين فندكها جرقه متناوب را به دو صورت مستقيم و غير مستقيم از جريان برق به وجود مي آورند . در حالت نخست جريان برق مستقيما باعث توليد جرقه مي شود كه در اصطلاح به اين نوع فندك ، فندك جرقه الكتريكي با قوس مي گويند. در حالت دوم كه جريان حاصل شارژ خازن مي باشد، برق در خازن ذخيره مي شود و برق ذخيره شده در قسمت انتهايي توليد جرقه ميكند.

 

مشخصات فني محصول
درون فندك يك سيم پيچ جاي دارد كه بر روي لوله برنجي پيچيده شده و داخل لوله برنجي يك فنر وجود دارد كه در بالاي آن هسته آهني قرار گرفته است . سيم پيچ آهن رباي فندك به صورت سري در مسير ميله و پايه قرار مي گيرد و يك شاخه از جريان برق مستقيما به پايه متصل شده و ش اخه ديگر جريان برق نيز به صورت سري به سيم پيچ و فنر متصل مي شود. زماني كه اتصال ميله و پايه برقرار باشد و فندك را به جريان برق وصل كنيم، سيم پيچ آهنربا شده ميله را به سمت پايين جذب مي كند و در نتيجه در فاصله معيني بين پايه و ميله جرقه ايجاد مي شود. بلافاصله پس از جذب ميله توسط سيم پيچ به سمت پايين جريان برق قطع شده و سيم پيچ خاصيت آهنربايي خود را از دست مي دهد و ميله آهني توسط فنر با سختي مشخصي كه به اين منظور طراحي شده به سمت بالا رانده ميشود. با تكرار اين عمل جرقه هاي مكرري ايجاد ميشود.

مشخصات فني فندك از نظر جنس، استحكام و اجزا به شرح زير است. دسته فندك از جنس پلاستيك مي باشد. پلاستيك دسته بر اساس مرغوبيت كالاي توليد شده مي تواند از انواع مختلف در نظر گرفته شود . با توجه به اينكه نوع جنس پلاستيك تاثيري در فرايند توليد فندك ندارد، در شيفت هاي مختلف كاري ميتوان از جنس هاي مختلف براي توليد دسته فندك استفاده نمود كه البته اين كار هم اكنون توسط كارخانجات يا كارگاههاي توليد فندك صورت مي گيرد و فندكهاي توليد شده با جنس های مختلف و در نتيجه قيمت هاي مختلف عرضه ميگردد.
از آنجايي كه پوشش فلزي فندك نيرويي را تحمل نم يكند از ورق با ضخامت هاي مختلف براي توليد آن استفاده مي شود. حتي در برخي توليدات با توجه به شكل و جنس نمونه هاي مختلف به نظر مي رسد كه ميتوان براي اين قسمت از ورق هاي ضايعاتي استفاده نمود.

ميله فلزي به كار رفته درون سيم پيچ بايد خاصيت مگنت شوندگي داشته باشد، يعني در ميدان مغناطيسي جذب آهنربا شود و در عين حال خاصيت مغناطيس را در خود نگه ندارد كه براي اين منظور فولادهاي ساختماني مناسب به نظر ميرسد.

از جهت فني انتخاب ابعاد محدوده وسيعي را در بر مي گيرد و تنها با توجه به اصول ارگونومي، دسته بايد به گونه اي باشد كه به راحتي در دست جاي بگيرد . به همين دليل است كه در طراحي هاي مختلف، ابعاد متفاوت منظور ميشود كه از نظر فني هيچ برتري و تفاوتي ندارد.

كليد بايد در محلي قرار گيرد كه دسترسي به آن راحت باشد . فاصله محل جرقه تا دسته پلاستيك بايد به گونه اي باشد كه به هنگ ام ايجاد جرقه و روشن شدن شعله به دست و نيز قسمت پلاستيكي فندك آسيبي وارد نشود. معمولا اين فاصله در فندك هاي مختلف بين ۶ تا ۱۵ سانتيمتر متغير است. بسته بندي مورد نظر براي اين نوع فندكهاي آشپزخانه به صورت قرار دادن در داخل طلق هاي پلاستيكي و مقواهاي چاپ خورده رنگي كه پشت طلق قرار ميگيرد ، ميباشد. از آنجايي كه پوشش فلزي فندك نيرويي را تحمل نم يكند از ورق با ضخامت هاي مختلف براي توليد آن استفاده مي شود. حتي در برخي توليدات با توجه به شكل و جنس نمونه هاي مختلف به نظر مي رسد كه ميتوان براي اين قسمت از ورق هاي ضايعاتي استفاده نمود.

ميله فلزي به كار رفته درون سيم پيچ بايد خاصيت مگنت شوندگي داشته ب اشد، يعني در ميدان مغناطيسي جذب آهنربا شود و در عين حال خاصيت مغناطيس را در خود نگه ندارد كه براي اين منظور فولادهاي ساختماني مناسب به نظر ميرسد. از جهت فني انتخاب ابعاد محدوده وسيعي را در بر مي گيرد و تنها با توجه به اصول ارگونومي، دسته بايد به گونه اي باشد كه به راحتي در دست جاي بگيرد . به همين دليل است كه در طراحي هاي مختلف، ابعاد متفاوت منظور ميشود كه از نظر فني هيچ برتري و تفاوتي ندارد.كليد بايد در محلي قرار گيرد كه دسترسي به آن راحت باشد . فاصله محل جرقه تا دسته پلاستيك بايد به گونه اي باشد كه به هنگ ام ايجاد جرقه و روشن شدن شعله به دست و نيز قسمت پلاستيكي فندك آسيبي وارد نشود. معمولا اين فاصله در فندك هاي مختلف بين ۶ تا ۱۵ سانتيمتر متغير است.

بسته بندي مورد نظر براي اين نوع فندكهاي آشپزخانه به صورت قرار دادن در داخل طلق هاي پلاستيكي و مقواهاي چاپ خورده رنگي كه پشت طلق قرار ميگيرد ، ميباشد.

كد محصول
محصول بررسي شده در اين طرح فندك آشپزخانه با كد شناسايي كالا۳۶۹۹۱۲۴۱ مي باشد. بر اساس سيستم طبقه بندي آيسيك، عدد ۳۶ مربوط به ساخت مبلمان ، ۳۶۹۹ مربوط به ساير مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر و ۳۶۹۹۱۲۴۱ شامل فندك اجاق گاز مي باشد.

شماره تعرفه گمركي
تعرفه گمركي براي فندك سيگار و ساير فندك ها، حتي مكانيكي يا الكتريكي و اجزا و قطعات آنها غير از سنگ و فتيله ۹۶۱۳ مي باشد كه شامل موارد زير است.
۹۶۱۳ ساير فندكها

۹۶۱۳ اجزا و قطعات
۹۶۱۳ مربوط به فندكهاي آشپزخانه مي باشد كه موضوع بحث اين گزارش است.

شرايط واردات
حقوق ورودي براي فندكهاي آشپرخانه برابر ۳۰ % و براي اجزا و قطعات برابر ۱۵ % مي باشد. حقوق پايه طبق ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم تو سعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي مي باشد و معادل ۴% ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين مي شود، حقوق ورودي اطلاق مي شود.

بررسي و ارائه استاندارد ملي
تاكنون هيچگونه استاندارد ملي در رابطه با انواع مختلف فندك چه فندك آشپزخانه و چه انواع ديگر تدوين نشده است. در رابطه با استانداردهاي جهاني نيز تنها استاندارد زير وجود دارد.
ASTM F 400-87 : Standard Consumer Safety Specification For Lighters
و در رابطه با فندك هاي آشپزخانه به طور خاص استانداردي وجود ندارد.

بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصول
پارامترهاي مختلفي بر قيمت فروش محصول مؤثر هستند كه در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است.
۱٫ قيمت مواد اوليه مصرفي كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد مي باشد و نقش عمده اي را در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد.
۲٫ منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مواد اوليه و كانون هاي مصرف محصول، هزينه ها را تحت تاثير قرار خواهد داد.
۳٫ نوع تكنولوژي مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گذاري ، كيفيت محصول توليدي و ميزان ضايعات بر قيمت فروش محصول مؤثر خواهد بود.
۴٫ هزينه نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم در هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمام شده محصول دارد.

۵٫ ظرفيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول مؤثر است، به اين ترتيب كه افزايش ظرفيت توليد از طريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول ميگردد.

با توجه به نكات فوق ، قيمت فروش محصول توليد شده علاوه بر اينكه مي بايست هزينه هاي توليد را تامين نمايد، بايد در حدي باشد كه بتوان سهمي از بازار را به دست آورد. با توجه به استعلام قيمت انجام شده، انواع فندك هاي آشپزخانه از حدود ۲۵۰۰۰ ريال تا ۵۰۰۰۰ ريال بسته به اندازه و جنس مواد اوليه مصرفي در بازار به فروش مي رسد.

توضيح موارد مصرف و كاربرد
اصولا در اكث ر خانه ها براي روشن كردن وسايل پخت و پز از كبريت يا فندك استفاده مي شود . با توجه به اينكه فندك هاي برقي از لحاظ ايمني خطر كمتري نسبت به كبريت دارند ، در حال حاضر بيشتر مورد توجه هستند. اما از ذكر اين نكته نيز نبايد غافل شد كه در حال حاضر عمده اجاق گازهاي تو ليدي داراي پيلوت ميباشند و نيازي به فندك يا كبريت ندارند.

بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول
به عنوان كالاي جايگزين براي فندك مي توان كبريت را نام برد ولي به خاطر شعله مستقيم كبريت و خطرات ناشي از آتش سوزي در منزل و استفاده نامناسب از كبريت توسط كودكان و خطرات ناشي از آن، استفاده از فندكهاي الكتريكي در آشپزخانه مناسب تر مي باشد و همچنين به خاطر قيمت پايين تر و ايمني بيشتر نسبت به فندك هاي مكانيكي كه با سوخت كار مي كنند و داراي شعله مستقيم مي باشند، فندك هاي برقي مناسب تر ميباشند.

كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول

به دليل اينكه ارائه آمار توليد فندك هاي آشپزخانه در كشورهاي مختلف مقدور نبوده است، آمار صادرات كشورهاي عمده صادركننده اين محصول مد نظر قرار گرفته است و كشورهاي عمده صادر كننده در جدول ۱ آورده شده اند.

همانطور كه از جدول فوق پيداست، كشورهاي آسياي شرقي مانند چين، سنگاپور، تا يوان و هن گ کنگ و كشورهاي اروپايي مانند آلمان ، فرانسه و اسپانيا از توليد كنندگان عمده فندك هاي آشپزخانه در جهان به شمار ميروند.

شرايط صادرات
صادرات فندك آشپزخانه از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف مي باشد. بر طبق قانون معافيت صادرات كالا ۱۳۷۹ ، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هر ۲۷ گونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، دستگاه هاي اجرايي، شهرداري ها و شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند.

وضعيت عرضه و تقاضا
بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
در حال حاضر واحد توليد فندكهاي آشپزخانه در دو واحد دركشور موجود است.

بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا
در اين بخش طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا جهت توليد انواع فندك آشپزخانه ذكر شده است.

همانطور كه در جدول مشاهده مي شود تنها يك واحد به اندازه ۵% پيشرفت داشته و مابقي واحد ها فقط مجوز از وزارت صنايع و معادن اخذ نموده اند.
بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
۹۶۱۳ به كشور وارد ميگردد. ميزان واردات اين نوع فندك در جدول فندكهاي آشپزخانه با تعرفة ۸۰ نشان داده شده است

در نه ماه نخست سال ۱۳۸۶ معادل ۳۶۲ تن انواع فندك يكبار مصرف وارد كشور شده است . واردات سال ۸۶ عمدتا از كشورهاي امارات متحده عربي) ۶۲ (%، چين) ۲۲ )%و تركيه)۹ (%صورت گرفته است.

بررسي روند مصرف از آغاز برنامه
بر اساس آمار دريافتي از وزارت صنايع در حال حاضر فندك آشپزخانه در كشور توليد مي شود. با توجه به اينكه آمار واردات و صادرات براي سال ۱۳۸۶ موجود است ، برآورد مصرف فعلي براي سال ۱۳۸۶ انجام گرفته ۳ ميليون عدد فندك آشپزخانه در سه سال / است. متوسط واردات فندك يكبار مصرف در كشور تقريبا ۶ گذشته بوده است. ظرفيت موجود واحدهاي توليد فندك آشپزخانه در حال حاضر ۱۲۰۰۰۰ عدد است كه اگر فرض كنيم اين واحدها با بهره ۵۰ % فعاليت نمايند، ميزان توليد فندك آشپزخانه در كشور حدود ۳ ميليون عدد فندك آشپزخانه بوده / ۶۰۰۰۰ عدد ميباشد. در نتيجه مصرف ظاهري در سال ۱۳۸۶ برابر ۶۶ است. اكثر مصرف فندك آشپزخانه در كشور از طريق واردات تامين ميشود.
براي برآورد مصرف آتي فندك آشپزخانه در كشور بايد به اين نكته اذعان داشت كه در حال حاضر اكثر اجاق گازهاي توليدي در كشور مجهز به شمع بوده و براي روشن كردن آنها نيازي به فندك نميباشد.

در نتيجه به نظر ميرسد كه مصرف فندك آشپزخانه در كشور روند روبه رشدي نخواهد داشت و مصرف آتي نيز حداکثر به اندازه مصرف فعلي خواهد بود.

بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم
۹۶۱۳ از كشور صادر ميگردد. ميزان صادرات اين نوع فندك در / فندك هاي آشپزخانه با تعرفة ۸۰ جدول ۶ نشان داده شده است. همانطور كه ملاحظه ميشود، در سالهاي اخير صادرات فندك آشپزخانه از ايران به مقدار ناچيز صورت گرفته است.

بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم
بازار هدف به ب ازاري گويند كه خارج از مرزهاي يك كشور قرار داشته ولي هنوز به فعليت نرسيده است، اما در صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي ميتوان در آن بازارها نفوذ نمود.

امروزه كه عرضه كالاها در بازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي صورت مي گيرد، شناسايي و تعيين بازارهاي هدف صادراتي و مشتريان خاص در بازارهاي مذكور از اهميت ويژه اي برخوردار است . امروزه به جهت آنكه شمار عرضه كنندگان كالاها و خدمات مشابه بسيار زياد شده است، اين امكان براي مشتريان فراهم شده كه بتوانند كالاهاي مورد نظر خويش را از ميان انبوهي از كالاهاي عرضه شده انتخاب نمايند . از اين حيث صادر كنندگان در رقابتي شديد قرار گرفته اند و هر يك كه بازاريابي مطلوب تري داشته باشند ، در واقع برنده خواهند شد. بر اساس نظريه هاي نوين تجارت بين الملل يكي از مراحل توسعة بازارهاي صادراتي، مطالعه و تعيين راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است. در جدول ۷ آمار واردات جهاني فندكهاي آشپزخانه در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ درمناطق مختلف جهان ارائه گرديده است.

 

در جدول ۸ امكان كسب بازار صادراتي و سهم بازار از فندك آشپزخانه براي مناطق و كشورهاي مختلف بر اساس واردات ۲۰۰۷ ارائه گرديده است.

امكان كسب بازار صادراتي كشور از فندك آشپزخانه حدود ۷۰۴۵۵۸۸ عدد برآورد مي گردد . در جدول ۹ جمع بندي نهايي بازار فندك آشپزخانه ارائه مي گردد.

بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور

روشهاي ساخت فندک هاي آشپزخانه الکتريکي هرچند ممکن است به ظاهر اندکي متفاوت به نظر آيند، اما در عمل ممکن است تفاوت هايي در اشکال ظاهري وجود داشته باشد . به عنوان نمونه کليد فندک که مي تواند به صورت فشاري و يا ماشه اي باشد و يا در مورد پوشش فلزي که به صورت استوانه اي يا منشوري مي تواند باشد. در نهايت اين موارد در پروسه توليد تاثير به سزايي ندارد و تنها ممکن است از نظر ابعاد قالب مورد استفاده در بعضي مراحل تفاوتهايي وجود داشته باشد.

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید بخش سازمان صنایع صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
۱- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان .
۲- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .
۳- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .
۴- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .
۵- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس
۱- اشخاص حقيقی
– تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران
– حداقل سن ۱۸ سال تمام
– دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

۲- اشخاص حقوقی
– اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )
– ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور
مدارك مورد نياز:
۱- ارائه درخواست كتبی به مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان.
۲- اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن
۳- تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی
۴- تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست
۵- يك قطعه عكس از هريك از شركاء

۶- تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی
۷- پوشه فنردار
۸- درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست

 

اصلاحیه جواز تاسیس :
۱- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.
۲- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.
۳- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
۴- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.

۵- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:
پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :
۱- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
۵- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
۶- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :
۱- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.
۴- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.
۵- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
۶- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

فصل دوم
روش انجام کار

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش تولید محصولات فرفورژه نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، متد های نوین تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
تزريق پلاستيك بيشتر از هر فرايند ديگري در توليد محصولات ترموپلاستيك كاربرد دارد . بدين ترتيب به غير از ساخت قسمتهاي پلاستيكي محصول، ديگر قسمتها عمدتا از خارج كارخانه خريداري و مونتاژ ميگردد .
بديهي است كه با توجه به سقف تعريف شده سرمايه گذاري در واحدهاي صنايع كوچك طراحي يك سيستم صد درصد اتوماتيك و يا پي ريزي واحدي كه ساخت تمامي قطعات را مد نظر داشته باشد، غير ممكن بوده و تنها در مرحله ساخت قطعات پلاستيكي مي توان بر اتوماسيون دستگاهها و سيستم هاي كنترلي تاكيد كرد . در هر صورت روش كاربردي تمامي واحدهاي مشابه تلفيقي ار ساخت قطعات پلاستيكي و مونتاژ آنها در قسمت هاي مربوط ميباشد.
رشد و تکامل صنايع جهان تا حدود زيادي مرهون رقابت بين واحدهاي صنعتي مي باشد . در اين راستا هر واحد صنعتي با اف زايش کيفيت محصولات خود سعي در کسب سهم بيشتري از بازار دارد و اين روند به مرور زمان باعث بهبود کيفيت محصولات و در نتيجه رشد کيفي جوامع صنعتي شده است.