خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارگاه تولید پیچ فولادی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در

این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
کلیات

مقدمه :
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پیچ هاي فولادي میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز

شناسایی شده و در نهایت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید پیچ فولادی

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
قطعه سازي یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار میآید. این قطعات خود به عنوان کالاي واسط هاي براي تولید دیگر ماشینآلات، تجهیزات و ادوات صنعتی مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازي به مفهوم توسعه صنعت ماشینسازي کشور است و لذا مجموعه قطعه سازي و ماشین سازي را میتوان به عنوان یکی از محورهاي توسعه کشورها تلقی کرد. محصولات مورد مطالعه در صنایع مختلف داراي کاربرد هستند و بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعات فوق به عنوان زیرساخت هاي صنعت کشور می توانند به شمار آمده و بنابراین از درجه اهمیت بالایی نیز برخوردار میباشند.

 

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۶ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
نام و کد محصولات
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید پیچ هاي فولادي میباشد. پیچ ها در صنعت براي ایجاد اتصالات جدا شدنی مورد استفاده قرار می گیرد و تقریبا به جرأت می توان گفت که هیچ ماشین یا تجهیزي در جهان وجود ندارد که پیچ ها به اشکال مختلف در آن کاربرد نداشته باشند . پیچ ها عموما به همراه مهره و واشر مورد استفاده قرار می گیرند که البته در پاره اي نقاط مهره بصورت سر خود در محل اتصال ساخته شده و لذا پیچ در این مکان ها بصورت تنهائی مورد استفاده قرار می گیرد .

از نقطه نظر تنوع ، پیچ ها را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
• پیچ هايصنعتی عمومی
• پیچ هايصنعتی تخصصی
• پیچ هاي مورد استفاده درصنایع خودرو
• پیچ هاي ریز و کوچک
• پیچ هاي خودرو

• پیچ هاي خاص
فرایند تولید و ماشین آلات مورد استفاده در هر کدام از گروه هاي فوق الذکر نسبتا متفاوت است. از اینرو واحدهاي تولیدي یک یا چند گروه را انتخاب و تولید می نمایند . در طرح حاضر هدف تولید پیچ و مهره هاي فولادي صنعتی در حالت تخصصی می باشد که ذیلا نمونه هایی از آنها نشان داده شده است .
در اینجا به منظور آشنائی بیشتر مشخصات فنی انواع پیچ و مهره هاي تولیدي طرح ذیلا آمده است .

شماره تعرفه گمرکی
قطعات مورد مطالعه از کاربردهاي متنوعی در صنعت برخوردار هستند از اینرو وزارت بازرگانی نیز شماره تعرفه هاي متنوعی براي آن وضع کرده است. در جدول زیر این شماره ها ارائه شده است.

شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیري شده است که محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی ، امکان واردات وجود خواهد داشت.

 

بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهاي تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، استانداردهاي ملی زیر براي محصولات مورد مطالعه استخراج شده است .

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمتهاي داخلی
قیمت پیچ و مهره بر اساس مشخصه هاي زیر تعیین می گردد:
• ابعاد و اندازه
• جنسمواد
• استاندارد مورد استفاده ساخت
• پوشش سطح
• تعداد خرید
• گام پیچ
با توجه بر مطالب ذکر شده می توان گفت که تنوع پیچ و مهره ها بسیار بالا بوده و هر کدام از آنها از قیمت متفاوتی برخوردار هستند و لذا نمی توان قیمت خاصی را براي آنها ارائه کرد ولی بطور کلی می توان قیمت فروش هر کیلو پیچ و مهره را معادل ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ ریال عنوان کرد .

مروري بر قیمت هاي جهانی
همانند مطالب عنوان شده قبل ، در مورد قیمت جهانی پیچ و مهره ها نیز نمیتوان اقدام به تعریف رقم خاصی نمود. چرا که قیمت ها تابع مشخصات فنی محصول تولیدي خواهد بود و نظر بر اینکه یک کارخانه تولید کننده پیچ و مهره اقدام به تولید رنج وسیعی از پیچ و مهره ها مینماید از اینرو ارائه قیمت واحد براي آن امکان نایذیر میباشد. لازم به ذکر است که در بررسی امکان پذیري صادرات قطعات صنعتی ، عموما مزیت هاي رقابتی تولید در کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورت وجود مزیت ، صادرات شکل می گیرد.

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
پیچ و مهره ها بعنوان اتصالات بازشدنی در بسیاري از صنایع و محصولات مختلف داراي کاربرد هستند . نقش این قطعات اتصال دو یا چند قطعه به همدیگر است . همچنین پیشتر نیز ذکر گردید که پیچ و مهره هاي تولیدي طرح حاضر براي مصارف صنعتی تخصصی در نظر گرفته شده است و این قطعات محصولات خاص محسوب می گردند . از اینرو با توجه بر مشخصات پیچ و مهره هاي تولیدي طرح ، موارد کاربرد آن به شرح زیر خواهد بود :
• اتصالات خط لوله نفت و گاز

• اتصالات و لوله کشی هاي اتنقال بخار
• اتصالات کلیه گازها و سیال هاي تحت فشار
• دیگ هاي بخار
• قالب ها
• ماشین آلاتصنعتی
• ماشین آلات سنگین
• کلیه نقاط اتصال که نیازمند تحمل نیروي بالا براي پیچ و مهره لازم است

بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
پیچ و مهره هاي صنعتی در محل هاي مورد استفاده بدون جایگزینی مورد استفاده قرار می گیرند . این نوع محل ها )اتصالات( نیازمند بکار گیري اتصالاتی است که قابلیت تحمل نیروهاي وارده را داشته باشد . استحکام مکانیکی ، استحکام کششی ، مقاومت در مقابل بارهاي ضربه اي و غیره از خصوصیات بارز پیچ و مهره هاي مورد استفاده در این اتصالات می باشد . و لذا در مجموع می توان گفت که به جز پیچ و مهره هاي مورد مطالعه ، سایر پیچ و مهره ها در این اتصالات نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند و در نهایت قابل نتیجه گیري است که محصولات مورد مطالعه داراي کالاي جایگزین نمی باشند .

 

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
قطعات مورد مطالعه در کلیه حوزه هاي صنعت کشورها داراي کاربرد هستند ، از اینرو می توان گفت که تولید و مصرف آنها در کلیه کشورهاي جهان می توانند عمومیت داشته باشند .
لیکن در برخی کشورها تولید و مصرف از حجم بالائی به نسبت سایر کشورهاي جهان برخوردار است که در اینجا به کشورهاي فوق اشاره شده است .
• آمریکا
• کشورهاي اروپایی
• روسیه
• چین
• ژاپن
• هندوستان
در اینجا لازم به ذکر است که هرچند کشورهاي نام برده شده در بالا، به عنوان کشورهاي بزرگ در تولید ماشین آلات صنعتی در جهان محسوب میگردند ولی نظر بر اینکه کلیه کشورهاي جهان می توانند بعنوان تولید کننده ماشین آلات صنعتی در جهان معرفی گردند ، لیکن کشورهاي معرفی شده همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد داراي سهم بیشتر در بازارهاي جهانی می باشند .

معرفی شرایط صادرات
از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، براي صادرات محصولات تولیدي طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالاي صنعتی و مهندسی محسوب میگردند، از اینرو ورود به بازارهاي جهانی مستلزم برخورداري تولیدکننده از شرایطی میباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است.

وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی ظرفیت هاي بهره برداري
با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، فهرست واحد هاي صنعتی در حال تولید پیچ و مهره هاي فولادي استخراج و جمع بندي آن در جدول زیر ارائه شده است .

بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید پیچ و مهره هاي صنعتی در کشور
با توجه به جدول شماره ۴ ، براساس تاریخ شروع بهرهبرداري واحدهاي فعال موجود، روند ظرفیت نصب شده تولید پیچ ومهره در کشور به شرح جدول زیر جمعبندي شده است.

بررسی روند تولید واقعی پیچ و مهره هاي صنعتی در کشور
در جدول بالا، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنها درتولید پیچ و مهره هاي صنعتی آورده شد. لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحدهاي فوق باید گفت که بخش عمده این واحدها از مالکیت خصوصی برخوردار هستند. لذا امکان دسترسی به آمار تولید واقعی آنها بسیار دشوار میباشد. بنابراین نمیتوان به صورت دقیق آمار تولید واقعی پیچ و مهره هاي صنعتی مورد مطالعه را در این واحد برآورد کرد. بنابراین براي برآورد تعداد تولید واقعی مجموعه واحدهاي قطعه ساز کشور، از روش مطالعات میدانی استفاده شده و تولید واقعی را معادل ۷۰ درصد ظرفیت اسمی در نظر خواهیم گرفت . در جدول زیر تولید واقعی بر آین اساس برآورد شده است.

بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال
فرایند تولید پیچ و مهره هاي صنعتی به صورت زیر است:

با توجه به فرایند بالا میتوان گفت که تکنولوژي مورد استفاده در پیچ سازي در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژي ها وجود ندارد. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر میتواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود:
• توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد
• اجراي دقیق سیکل عملیات حرارتی
• دقت عمل و کیفیت قالبهاي دنده زنی
نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهاي تولیدي فعال
قطعات مورد مطالعه، محصولات واسطه اي هستند که در صنایع مختلف و ماشین سازي و غیره کاربرد دارند. بنابراین برنامه ریزي تولید واحدهاي صنعتی قطعه ساز به طور کامل تابع سیاستهاي خریداران مانند ماشین سازان ، صنعتگران و همچنین واردات وصادرات میباشد .

در جدول شماره ۵ ظرفیت نصب شده تولید پیچ و مهره هاي صنعتی در کشور آورده شده است و در خصوص راندمان تولید می توان گفت که هر واحد صنعتی متناسب با توان رقابتی خود سهمی را از بازار کسب می نماید . راندمان تولید واحدهاي موجود کشور ، مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته ۷۰ درصد بر آورد شده است .

نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
فرایند تولید پیچ هاي صنعتی نیازمند استفاده از ماشین آلات زیر میباشد. همچنین با مراجعه به تعدادي از قطعه سازان فعال کشور، کشورها و شرکت هاي سازنده آنها نیز در جدول زیر جمع آوري شده است.

بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا
با مراجعه به بانک اطلاعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخصات طرح هاي جدید در حال ایجاد تولید پیچ و مهره هاي صنعتی، جمع آوري و در جدول زیر وارد شده است:

پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور
عرضه پیچ و مهره هاي صنعتی که در حوزه هاي مختلف صنعت داراي کاربرد است ، در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرحهاي در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

الف( پیشبینی تولید داخل واحدهاي فعال
در جدول شماره ۵ ظرفیت نصب شده کشور تولید پیچ و مهره هاي صنعتی براي سال هاي گذشته آورده شد. همچنین در جدول شماره ۶ تولید واقعی این قطعات برآورد گردید . از اینرو با در نظر گرفتن ظرفیت و تولید واقعی انجام شده در سالهاي گذشته ، عرضه این واحدها در آینده سالانه ۱۷۱۲۵ تن پیشبینی شده است.

ب( پیشبینی تولید داخل واحدهاي در حال ایجاد
در جدول شماره ۸ فهرست طرحهاي در حال ایجاد کشور آورده شد. بنابراین مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرح ها ، مقاطع بهره برداري از آنها به صورت زیر فرض شده است :

با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرح هاي در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل ییش بینی است:

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۱۳۸۵
در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه ، شماره تعرفه این قطعات ارائه گردید . از اینرو در این قسمت بر اساس شماره هاي فوق میزان واردات در سالهاي گذشته از سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور استخراج شده است .

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا یایان برنامه توسعه چهارم
برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده
موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي گذشته آورده شده است و همانطوري که اشاره شد، پیچ و مهره هاي صنعتی ، در حوزه هاي مختلف صنعت مانند ماشین آلات صنعتی ، نفت و گاز ، تجهیزات کشاورزي ، تسلیحات نظامی لوازم خانگی و … داراي کاربرد است . از اینرو مناسب ترین راه براي پیش بینی تقاضا در آینده ، استفاده از روش رگرسیون مصرف در گذشته می باشد که این امر در جدول زیر انجام گردیده است .

 

برآورد قابلیت صادرات در آینده
در جدول شماره ۱۴ سابقه صادراتی کشورمان در مورد پیچ مهره هاي صنعتی آورده شد .از اینرو براي پیش بینی قابلیت صادرات در آینده ، از اطلاعات صادرات سالهاي گذشته استفاده شده و با انجام رگرسیون از آن ، قابلیت صادرات در آینده برآورد و در جدل زیر جمع بندي شده است .

برآورد تقاضاي کل
تقاضاي کل مجموع تقاضاي بازار داخل و صادرات است که با استفاده از جداول ۱۵ و ۱۶به شرح زیر برآورد شده است.

جمع بندي و نتیجه گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگاه توجیه یذیري بازار
از موازنه عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سالهاي آینده بازار کشور از مازاد عرضه برخوردار خواهد بود و یس از آن با بهره برداري از واحدهاي در حال ایجاد ، این وضعیت افزایش پیدا خواهد کرد . بنابراین قابل نتیجه گیري است که ایجاد واحدهاي جدید براي تولید این قطعات به لحاظ بازار

توجیه ناپذیر است . از طرف دیگر در برآورد عرضه در آینده ، میزان واردات صفر در نظر گرفته شد ولی همانطوریکه می دانیم واردات صفر در صنعت مفهومی ندارد ، چرا که تولید کلیه قطعات مورد مطالعه ) از نظر مشخصات فنی و مهندسی ( معمولا در کشور ها اقتصادي نمی باشد و روي همین امر واردات حتی در صورت افزایش تولید داخل ، وجود خواهد داشت . از اینرو با پذیرش وجود واردات در آینده ، میزان مازاد عرضه از وضعیت موجود نیز بالاتر خواهدرفت که بدین وسیله نبود توجیه بازار براي محصولات طرح بیش از پیشنمایان می گردد .

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید بخش سازمان صنایع صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
۱- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان .
۲- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .
۳- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .
۴- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .
۵- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس
۱- اشخاص حقيقی
– تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران
– حداقل سن ۱۸ سال تمام
– دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
۲- اشخاص حقوقی
– اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )
– ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور

مدارك مورد نياز:
۱- ارائه درخواست كتبی به مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان.
۲- اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن
۳- تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی
۴- تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست
۵- يك قطعه عكس از هريك از شركاء
۶- تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی

و تكميلی
۷- پوشه فنردار
۸- درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست

اصلاحیه جواز تاسیس :
۱- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.
۲- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.

۳- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
۴- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.
۵- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:
پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :
۱- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
۴- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.
۵- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
۶- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :
۱- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.
۴- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.

۵- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
۶- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

فصل دوم
روش انجام کار

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش تولید محصولات فرفورژه نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، متد های نوین تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :