کارآموزی حسابداری اداره پست

مقدمه :
كارآموزي مقوله‌اي است كه در جهت پختگي و تجربه آموزي شخص مفيد است . كارآموزي همچنين كه از خود لغت برمي‌آيد، به معناي آموختن كار و حرفه مي‌باشد. بسياري از كساني كه واحد كارآموزي را انتخاب مي‌كنند به آن به عنوان يك واحد خيلي ساده مي‌نگرند درحالي كه افرادي هم هستند كه قبول شدن در اين واحد درسي را نه به خاطر نمره بلكه به خاطر آموختن و تجربه كردن اهميت بيشتري قائل هستند و به همين خاطر و براي بالا بردن استعدادها و توانايي‌ها در مكانهاي مختلف حضور مي‌يابند و با اشتياق و علاقه مضاعف بكار مشغول مي‌شوند .
با توجه به موارد فوق مي‌توان گفت كه واحد كارآموزي به عنوان يكي از اساسي‌ترين دروس هر رشته محسوب مي‌شود و افراد مي‌توانند در اين مدت ( هر چند كوتاه ) استعدادها و انگيزه‌ها و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر شناخته و بتوانند براي شغل آيندة خود برنامه‌ريزي كنند و علاقه بر اين شغل چون كه كارآموز با محيط اجتماعي روبروست مي‌تواند خود را شخص اجتماعي با رفتار و منشهاي انساني تطبيق دهد و خود را به سوي يادگرفتن آداب و معاشرت كاري سوق دهد .
با توجه به اينكه رشته تحصيلي ما رشته حسابداري مي‌باشد، دقت عمل و صبر و حوصله در كارها يكي از مهمترين چيزهايي است كه در طول كار با حرفه خود با آنها روبرو هستيم بايد به آنها توجه نمائيم .
اميد است همه دانشجويان به مرحله‌اي از خودشناسي برسند كه استعدادها و توانائيها و انگيزه‌هاي خود را در رشته تحصيليشان بيابند .
انشاء ا…

آشنايي كلي با مكان كارآموزي :
تاريخچه اداره پست :
بهتر است قبل از شروع هر بحث و مبحثي بدانيم كه پست يعني چه و براي چه بوجود آمد وهدف اصلي اين اداره و سازمان چيست ؟ پس در اول يك تعريفي از پست مي‌كنيم.

تعريف پست ؟
پست به عنوان يك شبكه ارتباطي عمومي و گسترده نسبت به قبول انواع مراسلات پستي از فرستندگان و تسليم آنها به گيرندگان در چارچوب قوانين و دستورات در اسرع وقت اقدام مي‌نمايد .

رسالت پست :
رسالت پست اين است كه با مناسب‌ترين قيمتها انواع خدمات پستي را با سرعت، دقت و ايمني هر چه بيشتر انجام دهد .

پست به عنوان يك عامل توسعه اقتصادي :
پست بايد بتواند بدون هيچ محدوديتي خدماتش را مورد استفاده تمام مجامع و تمام گروهها قرار دهد بطوريكه مردم بتوانند بنا به درخواستها و احتياجاتشان در جنبش عمومي ارتباط و مبادله كه يكي از برجسته‌ترين مسائل زمان مي‌باشد در توسعة اقتصادي و غيره شركت نمايند . پست مانند حلقه زنجيري لازم در رشد عمومي توسعه اقتصادي نقش مهمي ايفا مي‌كند .

تاريخچه پست :
در زمانهاي بسيار دور كه انسانها زندگي اجتماعي را قبول كردند و به تشكيل يك زندگي گروهي و دسته‌جمعي موفق شدند، احتياج به برقراري ارتباط بين قبايل دور از هم نيز آشكار شد كه مرحله اول پيام نگاه كردن بود كه بعد از آن در مرحلة دوم صوت بود و در مرحله سوم اشاره كه بعد از آن در مرحله چهارم خط بود و قبل از ايجاد نوعي خط كه بتواند پيام كتبي باشد افرادي بودند كه پيام شفاهي را از محلي به محل ديگر مي‌رساندند .
مباني و ريشه‌هاي پست در اعماق و تاريكي شبهاي سازمان نهفته است و در قديمي‌ترين كشورها مانند ايران، مصر و يونان و ازبكستان يك نوع سيستم انتقال افكار با پيام‌آورهاي كتبي و شفاهي را مشاهده مي‌كنيم كه اساس و سازمان آن را تلاشگراني تشكيل مي‌دهند كه با استفاده از چاپارخانه اطلاعات را انتقال مي‌دادند . سرپرست چاپارخانه‌ها يا ايستگاههايش مؤظف بود كه پيوسته چند اسب و يك يا دو پيك آماده در اختيار داشته باشد و پيكها مي‌بايد با گرفتن پيغام و يا نامه سوار اسب شده و با سرعت هر چه تمامتر به ايستگاه بعدي بتازد و در آنجا نامه را با پيك آماده كه ادامه راه بود بسپارد، بدين ترتيب بايستي نامه‌ها را ايستگاه به ايستگاه انتقال داده و رسيد بگيرند .
و اما اصل مطلب در زمان ساسانيان يعني پس از هخامنشيان كه حدود ۱۸۰۰ سال پيش بود به چاپارخانه كلمه‌داد و بعد از ساسانيان به زبان عرب و بعد از آن در زمان عباسيان كه ۱۳۶۰ سال پيش بود پست تمبر نامه پيدا كرده و تشكيلات چاپاري به ديوان صاحب‌البرير تغيير نام پيدا مي‌كند .
در ۱۰۰۰ سال پيش به خاطر تغيير سلسله در ايران ديوان صاحب‌البرير دچار تغيير و تحول مي‌گردد كه دورة ركود پيش مي‌آيد و از اهميت آن كاسته مي‌شود و بعد از آن در سال ۹۵۰ سال پيش دوران سلجوقيان شروع مي‌شود بخاطر اينكه وزير پادشاه سلجوقي يعني خواجه نظام‌الملك به اهميت تقسيم پست در آن زمان ( ديوان صاحب‌البرير ) پي مي‌برد دوباره تحول نظامي براي پست بوجود مي‌آيد و بعد از آن مي‌رسيم به دوران سلطة مغولان در ايران بود كه بعلت نداشتن اطلاعات در اين مورد باعث ركود دستگاه اطالاعات ( پست ) گرديد و در همان زمان بود كه اصطلاح يام يا مچي بوجود آمد كه به مفهوم ايستگاه يا اسب چاپاري معروف بود كه نامه‌ها، بسته‌ها ، و سفارشات مردم را از مكاني به مكان ديگر منتقل مي‌كردند و اداره پست در حال حاضر هم با امكانات پيشرفته و سريع در خدمت عموم مردم مي‌باشد .

تاريخچه سازمان پست شهرستان ميانه :
تاريخچة اين سازمان مثل ساير سازمانها كه در شهر فعاليت و خدمت مي‌كنند اكثراً به دورة شاهنشاهي پهلوي يعني قبل از انقلاب برمي‌گردد . در زمان شاهنشاهي پهلوي بعلت محروميت اين شهرستان از امكانات و تجهيزات شهري چندان توجهي به اين شهر نشده بود ولي بعدها بنا به دلايلي من‌جمله مهاجرت اطرافيان به اين شهر و عبور و مرور دائمي تاجران و بازرگانان از اين شهر به استانهاي بزرگ مثل تهران و تبريز و ساير مراكز پيشرفت چشمگيري در اين شهر بوجود آمد و هم از لحاظ جغرافيايي مساحت شهر گسترش پيدا كرد و جمعيت

نيز رفته رفته زيادتر شد و مردم احتياج بيشتري به يك اداره بنام اداره پست در خود احساس كردند و براي اين كار اقداماتي كردند و بالاخره در سال ۱۳۱۰ اداره پست در اين شهرستان تأسيس شد و شهر ميانه به شهرستان ارتقا يافت و با شهرستان شدن اين شهر طبق توافق شهرداري و انجمنهاي شهري،زميني واقع در خيابان امام ـ خيابان جهاد سازندگي خريداري كردند و با همكاري تمام ارگانهاي دولتي ساختمان اداره پست را بنا كردند و در حال حاضر اين سازمان با چارت سازماني كه در صفحه قبل مي‌باشد انجام وظيفه مي‌كند .

نوع محصولات توليدي يا خدماتي :
اين سازمان سازمان توليدي نيست يعني هيچ محصولي در اينجا توليد و يا ساخته نمي‌شود بلكه خدماتي را انجام مي‌دهد و خدمات پست در هر شهري يك نقطة عطفي بشمار مي‌رود .
از طريق پست يك فرد مي‌تواند بدون جابجا شدن به فرد ديگري كه دور از او مي‌باشد نامه‌هاي شخصي ، خانوادگي ، اداري ، بازرگاني ـ انواع مطبوعات ( جمله ، نشريه ، روزنامه ، كتاب و … ) تمبرها و ساير اوراق بهادار ، عكس ، مناظر چاپ شده ، كارتهاي پستي اوراق صحافي شده ، اوراق اخطاريه ، صورت قيمت اشياء ، رسانه‌ها، و وكالت‌نامه‌ها تأليفات ، قبالجات ، پرونده‌ها، اسناد مختلف تجاري ، مطبوعات برجسته نابينايان ، مرسولات زندانيان ، مرسولات مربوط به اسراي جنگي ، نمونه‌هاي تجاري ، مواد زيست شناسي ، مواد راديو اكتيو ،‌انواع چكهاي پستي ، بليتهاي مسافرتي ، انواع اوراق مالي در زمينه مالياتها ، عوارض و حقوقها ، انواع سفارشات خدماتي ، خدمات خودرويي و ساير خدمات ارسال و يا از او دريافت دارد .

اداره پست عمليات و خدمات مهمي را انجام مي‌دهد من جمله :
الف ) قبول ، ب ) آماده‌سازي ، ج ) رهسپاري يا ارسال ، د ) توزيع در مرحله قبول و آماده‌سازي در واحدهاي پستي مبداء و مرحله رهسپاري يا ارسال بين مبداء‌و مقصد و مرحله توزيع در مقصد مي‌باشد .
مبداء : محل مراجعه فرستنده و تقديم مرسولات پستي مي‌باشد .
مقصد : محل توزيع و تسهيم مرسولات پستي به اشخاص ذي‌نفع مي‌باشد تمام واحدهاي پستي به صورت مبداء و بين راه و يا واسطه و مقصد عمل مي‌كنند .
قبول : يعني دريافت تمام مرسولات پستي در واحدهاي مختلف پست از فرستنده مشتري و يا ارباب رجوع برحسب قوانين و مقررات .

در حالت كلي اداره پست خدمات زيادي را در سطح كشور ارائه مي‌نمايد از جمله خدمات و فعاليتهاي اين سازمان مي‌توان به موارد زير اشاره نمود .
۱- ـ تمبر جاري ( فروش تمبر ) ، ۲- پيشتاز دو قبضه ، ۳- نقش تمبر ، ۴- پست تصويري داخلي ( از طريق فاكس ) ۵- امانات داخله ، ۶- پست پيشتاز داخله ، ۷- امانات خارجه ۸- بيمه كردن پيشتازنامه‌هايي كه داراي چك يا وجه نقد و يا اوراق بهادار مي‌باشد . ۹- پست پيشتاز خارجه ، ۱۰- پست تصويري خارجه ، ۱۱- فروش مدارك نظام وظيفه قرارداد با حوزه نظام وظيفه ، ۱۲- پست تلفني ( ۱۹۳ ) ، ۱۳- خدمات خودرو و اعم از خلافي شهري يا بين شهري ، تعويض گواهي‌نامه شهري و بين شهري ، ۱۴- گواهي‌نامه جديد و صدور ، تأييديه دفترچه برگ سبز ماشين ، ۱۵- استعلام كامل خودرو ، ۱۶- تأييد اصالت گواهي‌نامه ، ۱۷- حق ثبت‌نام ( در مورد دانشگاه ) ، ۱۸- اوراق تشخيص هــويـت ( در مورد سوء پيشينه است ) ، ۱۹- فروش دفترچه آزمون دانشگاه ، ۲۰- تصفيه نفت ، ۲۱- تأدية تحصيلي ، ۲۲- بسته‌بندي و لفاف ، ۲۳- صندوق شخصي ، ۲۴- اجــاره محــل ( در مورد خانه سازمان ) ، ۲۵- پرداخت حقوق ( حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان را در درب منزل تحويل مي‌دهد ) .

 

ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كار آموز :
شخص كار آموز بايد هميشه سعي كند به دنبال سازماني باشد كه با رشته خود مرتبط داشته باشد تا اينكه از هدفي كه از انجام كار آموزي دارد بهره كافي ببرد يك كار آموز رشته حسابداري يك شركتي يا نهاد دولتي را انتخاب كند و داراي يك سيستم حسابداري جامع باشد تا فرد كار آموز بتواند با مطالعه و فعاليت در بخشهاي مختلف حسابداري زير نظر حسابداران خبره فعاليت خود را شروع كند و لازم به توضيح است كه سرپرست

كار آموز كه حسابدار آن سازمان مي باشد از فعاليتهاي مالي كه انجام شده با راهنماييهاي خود براي تهيه صورتهاي مالي در اختيار كار آموز قرار دهد .
شخص كار آموز بايد آموخته‌هاي خود را در طي تحصيل دانشگاهي يا عملكرد حسابداري شركت مقايسه كند تا عينا مشاهده كند كه آيا حسابدارن اين سازمان مسلط به استانداردهاي حسابداري رايج در ايران و استانــداردهاي بين المللي مي‌باشد كه فرد
كارآموز آشنايي كاملي از استانداردهاي حسابداري بياموزد .

واحد حسابداري اين سازمان يك واحد مستقل نمي باشد بلكه به عنوان يك واحد دفتر حسابداري مشغول فعاليت حسابداري مي باشد و براي خود دفاتر قانوني داير نمي كند . فقط در آمد هاي روزانه كه توسط متصديان هر باجه مخصوص كه خود فعاليتهايي را انجام مي دهد و در قبال اين فعاليتها و خدمات در آمدي را جمع آوري مي كند به حسابداري تحويل مي دهد وحسابداري در يك دفتري به نام دفتر روزانه تمامي درآمدهاي تمامي باجه ها را ثبت مي كند و اين دفتر دو ساله مي باشد .

تمامي كارهاي حسابداري اين سازمان را واحد حسابداري اداره پست آذربايجان‌شرقي انجام مي‌دهد . يعني اينكه دفتر حسابداري اين سازمان زير نظر واحد حسابداري استان فعاليت مي كند تنها فعاليتي كه اين دفتر حسابداري انجام مي‌دهد كه قبلا نيز اشاره شد دريافت درآمد بخشهاي مختلف اين سازمان مي باشد و اين درآمد و هزينه ها در هر صبح روز بعد به حساب سازمان واريز مي نمايد و در آخر هر ماه مدارك ارسالي از واحد حسابداري استان كه نشان دهنده مقدار در آمد و هزينه اين سازمان مي باشد براي تطبيق با صورتهاي مالي ارسالي به اين سازمان فرستاده مي شود مدتي نيز در اين مورد فعاليت كردم .

موقعيت رشته كارآموزي در واحد صنعتي با بررسي جزئيات سازماني رشته كار آموز در واحد صنعتي :
با توجه به رشته تحصيلم كه حسابداري مي باشد تمامي سازمانهاي دولتي و يا غير دولتي به يك عامل بسيار مهم نياز دارند كه آن هم حسابداري در آن سازمان مي باشد حسابداري نقش بسزايي در خدمات دهي يا توليد در يك سازمان را دارد .

اداره پست با در نظر گرفتن خدمات يا فعاليتش يك سازمان خدماتي محسوب
مي‌شود اين سازمان به خاطر در آمد روزانه داشتن (حساب روزانه) در هر حال به حسابدار نياز مبرم پيدا مي‌كند يعني اينكه در آخر هر وقت اداري تمامي دريافتها و پرداختها از تمام قسمتهاي اين سازمان را جمع آوري كرده و در آمد روزانه سازمان را از طريق سود و زيان موقت روزانه‌اي حساب مي كند و اين اطلاعات مالي و در آمدهاي هزينه هاي روز مره را به تأييد رياست اداره مي رساند .

پس از تأييد و امضا رياست اداره در همان روز تمامي درآمد را به حساب مركزي پست استان واريز مي كند و سازمان مركزي استان با توجه به درآمدهاي يك دوره مالي كه شش ماهه محسوب مي شود از طريق نمودار تعيين مي‌كند اگر نمودار مذكور نزولي باشد امتياز مبني بر تخصيص اعتبارات بيشتر براي هزينه كردن در اختيار اين سازمان گذاشته مي شود و اين سازمان اكثرا حالت صعودي دارد .

بررسي شرح و وظايف رشته كار آموزدر واحد صنعتي :
اينجانب در اوايل كار آموزي خودم آشنايي كاملي در مورد تاريخچه اين سازمان و قسمتهاي مختلف اين سازمان پيدا كردم و در بخش امور مالي كه همان دفتر حسابداري مي باشد مشغول فعاليت شدم و در تهيه سود و زيان روزانه كه در عرض يك ساعت انجام مي‌شد فعاليت يك ماهه داشتم متأسفانه واحد حسابداري اين سازمان به عنوان دفتر حسابداري مشغول فعاليت نبود كه اين واحد ها از طريق استان كنترل مي‌شد در واقع

مي توان گفت : كه تحت نظر استان آذربايجان شرقي واقع شده است . اين واحد عملكرد فعاليتهاي مالي خود را بر روي فرمهاي ارسالي از استان كنترل مي شد .
اين واحد عملكرد فعاليتهاي خود را بر روي فرمهاي ارسالي از استان آورده و به حسابداري استان تحويل مي دهند و تمامي صورتهاي مالي اعم از ثبت دفتر روزنامه، تراز نامه ، سود و زيان و غيره را واحد حسابداري استان انجام مي دهد .

پس سيستم حسابداري جامعي كه بايد در يك سازمان مستقل باشد در اين سازمان وجود ندارد و تمام دفتر هاي حسابداري شهرستانها تابع استان از طريق سيستم حسابداري جامعي كه در واحد حسابداري استان مي باشد كنترل مي شود .

دفتر حسابداري اين سازمان براي پست بانك كه يكي از واحد هاي مستقل اين سازمان محسوب مي‌شود تراز آزمايش ماهانه تنظيم مي‌كند وآن تراز نامه را تا اطلاعات مالي براي تطبيق به واحد حسابداري استان ارسال مي‌شود .

و بعد از طي اين مراحل در واحد كارآموزيم ، در واحد دريافت و ارسال نامه‌هاي پيشتاز نيز مشغول فعاليت شدم اين بخش پر درآمدترين بخش سازمانهاي پست به شمار
مي رود كارهاي اين بخش با سيستم مكانيزه انجام مي شد وقتي مرسولات را دريافت
مي‌كرديم،مرسولات را در ترازوي ديجيتال وزنه مي‌كرديم اطلاعات شخص در كامپيوتر مي‌پرداختيم بعد از درج تمامي مشخصات مرسولات و شخص گيرنده و فرستنده براي پرينت آماده مي شد .

هزينه پستي مرسولات از طريق مردم و خطوط تلفن اطلاعات مربوط به افزايش نرخ در حافظه كامپيوتر داده مي‌شد و يا اينكه با محل Case (بدنه)‌كامپيوتر به واحد مركزي استان براي نرخ كد گذاري جديد ارسال مي شد .

در آخر وقت اداري به حساب در آمد اين بخش مي پرداختيم و به كمك متصدي اين باجه تعداد مرسولات را در يك دفتر ثبت روزانه مي نوشتيم كنترل مي‌كرديم و تعداد را كه در برگهاي مخصوص روزانه مي نوشتيم با كامپيوتر تطبيق مي داديم تا از درست بودن تعداد درآمد و هم مرسولات مطمئن شويم .
نامه‌هاي دريافتي با كد ۲۰ رقمي ( باركد ) كد بندي مي‌شوند . گزارشات را همراه با درآمد به دفتر امور مالي سازمان تحويل مي‌داديم و برگ آخر به امضاء حسابدار سازمان بايگاني مي‌شد و اين روال تا آخر هر ماه ادامه مي‌يافت .

امور جاري در دست اقدام :
تجديد بناي ساختمان اداري مركز پست شهرستان ميانه كه در حدود ۲۰ سال قبل احداث شده بود يكي از امورات جاري در دست اقدام مي‌باشد كه فعلاً از طريق سازمان شهرسازي اقدام مي‌شد و نسبت به تخريب و احداث مجدد آن اقداماتي انجام يافته و در دست مي‌باشد تا مساحت سازمان مورد استفاده فعلي اداره به يك و نيم برابر قبلي افزايش خواهد يافت .
يكي از امورات مهم در حال حاضر تعميرات و بازسازي ساختمان اداري مي‌باشد، همچنين كد گذاري كليه اماكن مسكوني تجاري و اداري شهرستان ميانه كه در حال انجام بوده و مي‌باشد و در حقيقت حدود ۷۰% آن انجام يافته و بقيه در حال انجام مي‌باشد .