کارآموزی حسابداری – مديريت امور مالي شهرداري

فصل اول

آشنائي كلي با مكان كارآموزي :
۱-۱ تاريخچه
۱-۲ اسامي شهرداران ميانه ( بعد از انقلاب اسلامي )
۱-۳ چارت سازماني
۱-۴ انواع محصولات توليدي يا خدمات
۱-۵ شرح مختصري از فرآيند خدماتي
۱-۶ اهداف سازمان

۱-۱ تاريخچه :
ميانه در جنوب شرقي استان آذربايجان شرقي بر سر راه جاده ترانزيت تبريز – تهران با وسعتي معادل ۵۵۹۰ كيليومتر مربع قرار گرفته است . ميانه با مساحت ۹/۸ درصد از كل مساحت استان وسيعترين شهرستان استان مي باشد . اين شهرستان بين دو رشته كوه برغوش در شمال و قافلانكوه در جنوب قرار گرفته و از شمال به شهرستان سراب ، از جنوب به استان زنجان ، از شرق به خلخال و از غرب به هشترود محدود است .
ميانه در تاريخ به اسامي گرمرود و ميانج ياد شده . طبق اسناد و مدارك و نوشته هاي مورخان از لحاظ تاريخي پشتوانه غني و پرباري دارد . ميانه از دير باز شهري فرهنگي و مذهبي بشمار مي رود . اين شهر بر اثر حملات مغول يكبار به كلي ويران شده و در دوره هاي بعدي مجدداً روبه عمران و آبادي نهاده است . داراي دو رودخانه شهر چاي و
قوري چاي مي باشد .
دانشگاههاي پيام نور و دانشگاه آزاد اسلامي با رشته هاي مختلف و متعدد خود پذيراي انبوه مشتاقان علم و تحصيل معرفت مي باشد . جمعيت ميانه حدود ۷۷۸۹۰ نفر مي باشد . ميانه داراي آثار و ابنيه تاريخي بسياري است كه شكوه و زيبائي معماري دوره اسلامي در آنها بخوبي مشهود و چشمگير است .
شهرداري ميانه كه سازمان خدماتي و اداري مورد نظر و محل كارآموزي اينجانب
مي باشد در سال ۱۳۱۴ تاسيس و از نظر درجه بندي سازمان شهرداريها در رده هفتم قرار دارد . شهرداري يكي از اساسي ترين و مهمترين نهادهاي سازنده و ارگانهاي شهري است كه شهرداري ميانه نيز در راستاي طرحها و هدفهاي سازنده خود مي كوشد تا شهري آباد در پيش رو داشته باشيم كه اميدواريم با تلاشهاي دلسوزانه تر و آگاهانه تر دست اندركاران ، كمرنگي آن پررنگتر و چشمگير تر شود .
۲-۱ اسامس شهرداران ميانه ( بعد از انقلاب اسلامي ):

رديف نام و نام خانوادگي شروع اتمام
۱ قاسم مهداد ۹/۱/۵۸ ۲/۴/۵۸
۲ رضا جباريان ۳/۴/۵۸ ۳۱/۳/۵۹
۳ رضا عليجاني فريد ۱/۴/۵۹ ۵/۴/۶۱
۴ جمشيد تقي زاده ۶/۴/۶۱ ۱۶/۱۱/۶۲

۵ جليل فرج پور ۱۶/۱۱/۶۳ ۷/۵/۶۳
۶ حيدر غيبي ۷/۵/۶۳ ۱/۴/۶۴
۷ بيوك مهديلي ۱/۸/۶۴ ۸/۹/۶۵
۸ ميرعبدالله عزيززاده ۹/۹/۶۵ ۲۳/۹/۶۶
۹ جواد نجفي آذر (سرپرست) ۲۴/۹/۶ ۳/۱۱/۶۶
۱۰ صمد صمدي پور ۴/۱۱/۶۶ ۵/۳/۶۷
۱۱ سليمان رادفر(سرپرست) ۶/۳/۶۷ ۳۰/۹/۶۷
۱۲ بهروز كميشي ۳۰/۹/۶۷ ۹/۱۰/۶۸

۱۴ سيد اسماعيل حسيني ۸/۴/۷۲ ۲۵/۵/۷۳
۱۵ مختار جميلي ۲۵/۵/۷۳ ۳/۱۰/۷۴
۱۶ محمد مهديلو ۴/۱۰/۷۴ ۱۹/۸/۷۵
۱۷ جواد حاجي زاده ۲۰/۸/۷۵ ۱۹/۳/۷۸
۱۸ غلامرضا رجيلي(سرپرست) ۱۶/۴/۷۸ ۱۹/۷/۷۸
۱۹ عبدالله مختاري ۱۹/۷/۷۸ ۱/۲/۸۱
۲۰ مجيد خانمحمدي ۲۲/۲/۸۱
۲۱ ابراهيم جاهد

۴-۱ نوع محصولات توليدي يا خدماتي
شهرداري سازماني خدمتي است و در توليد نقشي ندارد و فعاليتها و عمكرد آن مربوط خدمات شهري مي باشد كه از عمده فعاليتهاي آن مي توان مختصري به شرح زير بيان كرد :
۱- ايجاد ، حفظ و نگهداري از مكانهاي عمومي مانند : كتابخانه ها ، قرائت خانه ها ، آزمايشگاهها ، پلها ، پاركينگهاي عمومي و ۰۰۰٫
۲- ايجاد و نگهداري از تفرجگاههاي عمومي مانند : پاركها ، باغهاي عمومي ، ورزشگاهها و ايجاد فضاي سبز .
۳- اجاد معابر و گذرگاه و بازسازي آنها ،‌مانند : پلها ، خيابانهاي درون شهري ، معابر عمومي ، وروديهاي شهر ، پايانه هاي مسافربري و ۰۰۰٫
۴- اجاد ميادين و زيباسازي شهر ، ايجاد ميادين و چهارراه ها ، ساخت مجسمه ها و نقاشي بزرگان ، جدول كشي و نقاشي ساختمانها و ديوارهاي بزرگ ، نصب مجسمه هاي تزئيني و ۰۰۰٫
۵- خدمات بهداشتي و نظافتي ، ايجاد آبراهها ، كنال كشي ،‌ جمع اوري زباله هاي شهري و دفع بهداشتي آنها ،‌نظافت خابانها و معابر عمومي و ۰۰۰٫
۶- ساير خدمات شهرداري : آتش نشاني و اطفاء حريق ، ساخت كشتارگا

هها ، پلاك گذاري كوچه ها ، نام گذاري خيابانها ، صدور پروانه ساخت منازل ،‌ صدور پروانه كسب ، اخذ مالياتهاي اختصاصي و ۰۰۰٫
از ديگر فعاليتهاي شهرداري كه مي توان ذكر كرد جلوگيري از ايجاد اماكن و تاسيسات غيرقانوني ، برآورد و تنظيم بودجه و متمم و اصلاح بودجه شهرداري مي باشد .

۱-۵ شرح مختصري از فرآيند خدماتي
شهرداري نهادي محلي و خودكفا مي باشد كه در جهت توسعه و عمران و آباداني شهر در قالب مقررات و دستورالعملها و آيين نامه هاي مصوب كل و در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي نمايد . مي توان گفت :

كه شهرداري در خصوص نظافت سطح شهر و بازسازي معابر ، خيابانهاي سطح شهر ، زيبا سازي شهر و ميادين و گذرگاهها و كنترل ساخت و ساز سطح شهر و كنترل اصناف و كسبه و صدور مجوزهاي قانوني فعاليت مي كند .
بخشي از اوقات فراغت افراد در خانه ها و بخشي ديگر در فضاهاي بيرون شهر سپري
مي شود . فضاهاي گذران اوقات در شهر به مديريت خاص خود نياز دارد و يكي از بهترين فضاي اين اوقات پارك و كتابخانه مي باشد كه شهرداري در حدود اعتبارات مصوب و بر اساس بند ۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداري وظيفه احداث آن را بعهده دارد .
شهرداري ها بر حسب ماده ۹۹ از قانون شهرداري مي بايست براي حريم شهر نقشه شهرسازس تهيه كند . تفرجگاههاي پيرامون شهر چنانكه از نامشان پيداست معمولاً در حريم شهرها قرار مي گيرند و شهرداري موظف است بر اساس طرحهاي مصوب ، بر ساخت و ساز در اين محدوده نظارت كند و با تخلات سازماني ( بر اساس ماده ۱۰۰) و تخلفهاي بهداشتي بر اساس ماده ۵۵ بند ۲۰ برخورد كند . براي اينكه تبليغات و اطلاعيه ها در سطح شهر به طور صحيح و به جا انجام پذيرد ، شهرداري موظف است در معبر و مكانهاي مناسب تابلوهاي اعلانات ديواري جهت نصب آگهي و اطلاعيه در سطح شهر نصب كند و همچنين تهيه و نصب تابلوهاي جديد اسامي ( راهنماي ) شهركها .
شهرداري با اخذ عوارض نقل و انتقالات و نوسازي و صدور مجوزهاي كب و پروانه ساخت و ديگر عوارض مي تواند ايجاد درآمد كند و وظايف خود را به خوبي و بموقع انجام دهد .
شوراي اسلامي شهرها موظفند كه براي شهرداري ها يك شهردار مناسب و كاردان انتخاب و انتصاب نمايند و شهردار منتصب نيز موظف است تا كليه عملكردهاي كارمندان را كنترل و نظارت كند تا وظايف خود را به نحو احسن ايفاء نمايد .

۱-۶ اهداف سازمان
شهرداري به عنوان يك سازمان انتفاعي بوده و همواره در ايجاد اماكن و اموال عمومي براي رف

اه جامعه تلاش نموده است و سعي كرده تا شهر و اطراف آن از فضا و سيماي خوبي برخوردار باشد تا شهرهاي ما نيز مثل ساير كشورها پيشرفت داشته باشد و روبه آباداني برود .
از اهداف شهرداري ميانه مي توان به تكميل و بهره برداري كامل پايانه مسافربري ميانه نام برد و همچنين كتابخانه ( قرائت خانه ) و پارك لاله وقع در محوطه سابق پاركينگ پايانه مسافربري قديم ميانه ، ارائه خدمات به شهروندان مناطقي كه با كمبود و يا فقدان كتابخانه عمومي مواجه هستند . تشكيل ساير مراكز فرهنگي نيز از طرحهاي آتي شهرداري

مي باشد.
بازسازي پياده روها ، بهره برداري فاضلاب شهري ، نوسازي معابر و آسفالتكاري و مرمت خيابانهاي شهر ميانه از جمله ديگر برنامه ها و طرحهاي شهرداري ميانه هستند . شهرداري ميانه در اجراي طرحها و احداث خيابانهاي مصوب شهر ، نياز به همكاري و مشاركت جدي شهروندان ميانه دارد و از عموم مردم دعوت به همكاري مي نمايد .

فصل دوم

ارزيابي بخشهاي متبط با امور مالي و حسابداري
۲-۱ موقعيت حسابداري درشهرداري با بررسي جزئيات سازماني
۲-۲ بررسي شرح وظايف كارآموز در سازمان
۲-۳ امر جاري د دست اقدام
۲-۴ برنامه هاي آينده
۲-۵ تكنيكهائي كه توسط رشته مورد نظر در سازمان بكار مي رود

۲-۱ موقعيت حسابداري در شهرداري با بررسي جزئيات آن
با توجه باينكه رشته بنده حسابداري مي باشد و مربوط به امور مالي و حسابداري است ، بنابراين به بررسي امور مالي كه حسابداري زير نظر آن مي باشد ، قرار مي دهيم . مي توان گفت ك

ه در شهرداري امور مالي چند زير بخش دارد كه عبارتند از :
امور مالي ، حسابداري و درآمد
سيستم حسابداري شهرداري ، دولتي نقدي و تعهدي است كه كليه دريافتها اعم از عوارض ، نوسازي ، عوارض صدور پروانه كسب و ساخت و ساز و درآمدهاي كارشناسي به صورت نقد بوده كه در هنگام وصول از اشخاص از طريق حسابهاي بانكي و با دريافت فيش بانكي استرداد مي شود و در مقابل برخي موارد از قبيل موقع عقد قرار داد چك يا سفته از پيمانكاران يا اشخاصه موقع سررسيد با ارائه چك و سفته گرفته شده ، به اشخاص از حسابها خارج مي شود .
كليه پرداختها و دريافتهاي سازمان در واحد حسابداري صورت مي گيرد و از نظر موقعيت سازماني واحد حسابداري و امور مالي به عنوان قلب سازمان محسوب مي شود .

۲-۲ بررسي شرح وظايف كارآموز در سازمان
اينجانب براي ورود به شهردار