عملگرOR از عملگر OR می توان برای تسهيل US بازیابی هر کدام واژهها استفاده نمود. برای این منظور باید این عملگر را با حروف بزرگ تایپ کرد. برای مثال اگر محقق به دنبال صفحاتی باشد که در عنوان ül واژه libraries یا library وجود داشته باشد باید به صورت زیر عمل کند:

همینطور می توان برای -جستجوی مفرد یا جمع واژه ای در عنوان صفحات وركب استفاده نمود. گوگل دقیقا واژه تایپ شده را جستجو می کند و برای بازیابی مشتقات واژه مانند مفردواژهها یا مترادفهای آنها باید عملگر orاستفاده کرد. allintitle: iran OR iran’s ORIranian ORPersian OR persian’s

– از عملگر NOT  

به منظور جلوگیری از بازیابی یک یا چند واژه در فرآیند جستجو استفاده می شود. برای این منظور باید قبل از واژه هایی که نباید در رکورد ظاهر شوند علامت منها (-) را بدون فاصله تایپ کرد، به گونه ای که قبل از علامت منها حتما یک فاصله وارد شده باشد. مثلا برایجستجوی صفحاتی که واجد واژه Persia در عنوان هستند، ولی واژه Persian یا Iran در عنوان آنهاوجود ندارد باید به صورت زیر عمل کرد.

هدف از جستجو در عنوان صفحاتوب کاھشیں ریزش کاذب اطلاعات و حذف رکوردهای بی ربطبه موضوع مورد نظر است . اگر در مورد موضوع مورد علاقه رکوردی پیدا نشد، باید کلمات تایپ شده  که بار اطلاعاتی در موضوع مورد نظر ندارند، حذف شود تا جستجو به صورت عام انجام شودو جامعیت جستجو بالا ** اگر باز هم رکوردی بازیابی نشد، باید عبارت  allintitle را حذف کرد تا واژه یا واژههای به کار رفته در محل های دیگر بازیابی شوند. در جستجوی ساده و خارج از عنوانصفحات وب نیز استفاده از راهبردهای جستجو، اعم از جستجوی عبارتی و با همه واژهها یا .. جستجو با استفاده از عملگرهای بولی به شیوه ای که برای عنوان توضیح داده شده امکان پذیر است.

physiological character OR Library OR Libraries NOT Persia-iran-persian.

جستجو در نشانی سایت وب یوآرال اگر محققی به دنبال نشانی سایت وبهایی باشد که واژه، نام شخص یا سازمان، علامت یا نام اختصاری خاصی که در آنها به کار رفته را بداند می تواند عمل جستجو در نشانی سایت وب (یوآرال)، را با تایپ عبارت allinurl (به معنی همه جستجو در نشانی سایت وب انجام گیرد) رابدون فاصله و بعد از آن نشانه دو نقطه (:) را بدون فاصله در خانه خالی مخصوص جستجو وقراردادن یک فاصله و تایپ واژه، نام، علامت یا نام اختصاری مورد نظر در خانه خالی مخصوصیجستجو و کلیک گزینه جستجوی گوگل یا زدن دکمه اینتر جستجو را به انجام رساند. مثلا اگرجستجوگری به دنبال نشانی سایت وب هایی است که واژه irandoc در آنها به کار رفته، باید بهصورت زیر عمل کند