کار اموزی دريچه هواي پرايد در شرکت مگا موتور

مگاموتور
فهرست
مقدمه
تاريخچه مگاموتور
فعاليتهاي شركت توليدي مگاموتور
اهداف
توليدات
ماموريت
برنامه ريزي آينده
مكانيزم كل قطعات دريچة هوا پرايد

تاريخچه مگاموتور
شركت توليدي موتور، گيربكس و اكسل سايپا (مگاموتور) با توجه به توانمندي فني، قدرت طراحي بالا بهره گيري از فن آوري روز و داشتن سازمان مناسب، عمده ترين شركت تامين قواي محركه در كشور به شمار مي رود. مگاموتور علاوه بر اينكه مجموعه سازي بزرگ به شمار مي آيد به منزله هولدينگ براي ساير شركتهاي تحت پوشش و زير مجموعه عمل مي كند.

سال تأسيس
۱۳۷۲ هجري شمسي
فعاليتهاي شركت توليدي مگاموتور:
– طراحي
– ساخت
– مونتاژ
– واردات
– صادرات
– خريد و فروش انواع قواي محركه خودروها

تعداد كاركنان شركت مگاموتور شامل:
۳۱۸۶ نفر بود كه:
۴۸۰ نفر پرسنل مگاموتور
۲۲۳۶ نفر پرسنل شركتهاي تابعه و وابسته
تعداد شركتهاي تحت پوشش
۲۴ شركت

– مأموريت
توليد و تأمين قواي محركه خودرو با رعايت استانداردهاي ايمني و زيست محيطي مديريت زنجيره تأمين با رعايت كيفيت، قيمت و تحويل به موقع تاكيد بر برآورده سازي منافع ذينفعان (جامعه ، مشتريان ، صاحبان سهام، كاركنان…) هدايت و رهبري شركت هاي تحت پوشش با هدف به حداكثر رساندن بازده سرمايه گذاري جذب به كارگيري و توسعه فناوري هاي روز دنيا.

– اهداف مگاموتور
افزايش توان طراحي و توسعه قواي محركه و به كارگيري سوخت هاي جايگزين افزايش سهم بازار از طريق تنوع توليدي قواي محركه متناسب با كلاس هاي مختلف خودرو توسعه و ارتقاء مديريت زنجيره تامين با رعايت كيفيت ، قيمت و تحويل به موقع كسب فرصت هاي سرمايه گذاري با سازندگان مجموعه هاي قواي محركه طرح در جهان
توسعه بازار و افزايش توان صادرات
افزايش بهره وري

توليدات مگاموتور
– موتور پرايد وپي – كي
– موتور نيسان
– موتور ريو سوخت در بنزين
– گيربكس پرايد و نيسان
– اكسل عقب و جلو پرايد
– اكسل عقب و جلو نيسان
– اكسل عقب زانتيا
– اكسل عقب ريو
– …. و موتور ال -۹۰۳

برنامه هاي آينده مگاموتور
– رسيدن به ظرفيت توليد ۸۰۰ هزار دستگاه انواع قواي محركه
– پروژه توليد موتور خودروي ۴۹۰
– توليد موتور ديزل براي خودروهاي سواري
– ايجاد مركز تحقيقات
– ايجاد سايت جديد مگاموتور
– تلاش براي استقرار مدل EFQM

مكانيزم كليه قطعات دريچه هوا پرايد
با اتصال اين مكانيزم به موتور ماشين هوا و سوخت مورد نياز به موتور پرايد برسد.
براي كنترل ورود و خروج هوا نياز به اين مكانيزم بوده، اين مكانيزم كه بر روي موتور پرايد سوار شده است . و نيز سوخت از كانال ديگر وارد موتور شده است.