گزارش كار آموزي در شركت غذايي پيچك

فصل اول:

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

۱-فصل اول
۱-۱-تاريخچه فعاليت شركت
شركت پيچك در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۴۸ به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره ۱۳۷۵۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۴۸ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.
شركت در تاريخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۷۲ به شركت سهامي عام تبديل شده است. مركز اصلي شركت در تهران، خيابان باقرخان، خيابان دكتر قريب شماره ۱۳۷ و محل كارخانه در شهريار، قريه بردآباد واقع است.

فعاليت اصلي شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده(۳) اساسنامه عبارت از تهيه و توليد انواع مواد غذايي عمليات دامداري، كشاورزي، باغداري، ساخت انواع كنسرو، غذاهاي منجمد، ايجاد سردخانه جهت نگهداري فرآورده هاي فوق و ميوه تازه و واردات ماشين آلات، مواد اوليه مورد نياز شركت و صادرات است.
به موجب پروانه بهره برداري شماره ۳۶۰۵۰۹ مورخ ۳۰/۱۲/۵۴ كه توسط وزارت صنايع صادر شده، بهره برداري از كارخانه شركت با ظرفيت ۱۸۰۰ تن در تاريخ ۳۰/۱۲/۵۴ آغاز شده است.
وضعيت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است:
سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۲
نفر نفر
كاركنان دائم ۸۵ ۹۰
كاركنان موقت ۳۵ ۱۸
۱۲۰ ۱۰۸

مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در مواد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.

۳-۱-شرح مختصري از مكان كارآموزي
مشخصات توليدي شركت:
توليدات شركت را محصولات غذايي و سبزيجات منجمد تشكيل مي دهد كه در بسته بنديهائي به صورت قوطي، شيشه و يا پلاستيك عرضه مي گردد. اين محصولات در حال حاضر شامل كنسرو (ماهي تن، خورشت قرمه سبزي، خورشت قيمه سيب زميني، لوبيا چيتي با گوشت و سس، لوبيا سبز و نخود فرنگي) كمپوت، خيارشور، سس مايونز و انواع سبزيجات منجمد(باقلا و لوبيا سبز، نخود فرنگي، پياز و باميه) مي باشد كه به صورت مرحله اي و انبوه توليد مي شوند.
اغلب محصولات به تبع مواد اوليه نياز در ساخت آنها در فصلهاي بخصوصي از سال

توليد شده و طي سال به فروش مي رسند در نتيجه برنامه ريزي خريد مواد اوليه مورد نياز و عقد قراردادها در زمان مناسب و وجود سرمياه در گردش كافي، از عوامل مهمي است كه در ميزان توليد محصولات دخالت مؤثر دارند.
عمليات توليدي در پنج كارگاه توليدي «تن ماهي»، «كنسروهاي گوشتي»، «سبزيجات منجمد و كنسورهاي غير گوشتي»، «سس مايونز» و «همبرگر و كباب لوله اي» انجام مي شود.

فصل دوم:

ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي

۱-۲-اصول و مباي كلي حسابها
اصول و اهداف كلي حسابها، ايجاد امكان طبقه بندي و تفكيك حسابها به منظور جمع آوري و كنترل اطلاعات و ارقام مالي و تهيه و ارائه گزارشات و اعمال كنترلهاي داخلي مي باشد. حسابهاي شركت با خصوصيات سادگي، سهولت و انعطاف پذيري طراحي خواهند سد به نحوي كه بتوان علاوه بر محاسبات مربوط به تعيين قيمت تمام شده محصولات در مقاطع ضروري، قابليت كنترل بر مواد مصرفي و هزينه ها و مغايرت مربوطه را امكانپذير ساخت.

۲-۲-اصول و مباني كلي حسابهاي مالي

حسابهاي دارائيهاي ثابت شركت بر اساس نوع و يا داوير استفاده كننده تنظيم شده است. بر همين اساس وسائط نقليه بر مبناي نوع و ساير دارائيهاي ثابت بر اساس محل استقرار داوير استفاده كننده تفكيك گرديده اند. مظر به اينكه احتمال فقدان اطلاعات لازم در طبقه بندي دارايئاهاي ثابت مطابق حسابهاي تنظيمي در برخي از موارد وجود خواهد داشت لذا جهت هر يك از گروه دارائيها ثابت فوق كه اين احتمال وجود دارد يك حساب تحت عنوان «تفكيك نشده» ايجاد خواهد شد كه اين حساب تا هنگام تفكيك كامل آن گروه بر اساس طبقه بندي جديد مورد استفاده واقع ميگردد.
از آنجائيكه سياست كلي و متداول شركت وصول مبلغ فروش قبل از صدور صورتحساب و تحويل كالا و نتيجتاً به صورت پيش ديافت ميباشد، ثبت حسابداري مربوطه از طريق حساب جاري مشتريان انجام ميپذيرد.
در مواردي نيز كه فروش اعتباري بوده و يا وصول مبلغ فروش پس از صدور صورتحساب مي باشد، ثبت حسابداري از طريق جاري مشتريان بعمل خواهد آمد. در پايان سال مالي مانده بدهكار هر يك از مشتريان به حساب بدهكاران تجاري و يا مانده بستنكاري آنها به حساب پيش دريافتها منتقل خواهد شد.
در صورت تشخيص مديريت و به منظور ايجاد امكان كنترل صحيح و منطقي بر موجوديهاي شركت برخي از گروههاي موجودي به دو بخش اقلام عمده و جزئي قابل تفكيك مي باشد. اقلام عمده از طريق ايجاد كارت حسابداري انبار كنترل و هزينه مصرف آنها به هنگام استفاده، در حسابهاي مربوط حسب مورد منظور خواهد شد. مصرف اقلام جزئي بر اساس بودجه در پايان هر ماه به حساب هزينه منظور شده و تعديلات لازم در پايان ماه و همچنين سال مالي س از شمارش عيني به عمل خواهد آمد. تفكيك موجوديهاي شركت به اقلام عمده و جزئي با استفاده از دستورالعملي كه به همين منظور تهيه مي گردد به عمل خواهد آمد.
در نظام پيشنهادي حساب صندوق حذف گرديده و پرداختهائي كه در حال حاضر توسط صندوق انجام مي گيرد از طريق حسابهاي تنخواه گردان مورد ثبت قرار خواهد گرفت. همچنين كليه دريافتها عيناً در همان روز يا روز بعد به حساب بانك واريز و در حساب جاري شركت ثبت ميشود

۳-۲-كليات توليد
محصولات توليدي شركت عبارت از انواع كنسروهاي گوشتي و غير گوشتي، فرآورده‌هاي گوشتي، سبزيجات منجمد، كمپوت، خيارشور و سس مايونز ميباشد كه در پنج كارگاه توليدي «تن ماهي»، «كنسروهاي گوشتي»، «همبرگر و كباب لوله اي»، «سبزيجات منجمد و كنسروهاي غير گوشتي» و «سس مايونز» كلاً تحت نظارت مديريت توليد انجام ميشود.

نحوه توليد محصولات به صورت انبوه بر اساس برنامه خريد و رسيد مواد اوليه ميباشد. شركت علاوه بر توليد محصولات جهت فروش، سفارشاتي نيز از بعضي ارگانهاي دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور توليد محصولات كارمزدي با كيفيت اختصاصي دريافت مينمايد. انجام خدمات توليدي كارمزدي در اغلب موارد با دريافت مواد اوليه از جانب مشتريان صورت مي پذيرد.
برنامه توليد با توجه به عوامل زير توسط مديريت كارخانه براي مقاطع ساليانه تعيين و ابلاغ ميشود. لكن، طي سال با توجه به سهميه شركت از مواد اوليه و امكانات خريد مواد اوليه غير سهميه اي امكان تغييرات در مقدار توليدات پيش بيني شده وجود دارد.
۱- ظرفيت توليد واقعي ماشين آلات
۲- ميزان مواد اوليه و بسته بندي موجود و قابل دسترس با توجه به سهميه شركت و امكانات خريد
مواد اوليه و بسته يندي مورد مصرف كارگاههاي توليدي از انبارهاي مربوط روزانه درخواست و تحويل شده و محصولات توليدي پس از گذراندن دوره قرنطينه(محصولات با بسته بندي قوطي) و قبل از مرحله اتيكت زني به انبار محصول تحويل مي گردد. مرحلع اتيكت زني گرچه جزئي از مراحل تكميل

توليد است ولي در حال حاضر توسط پرسنلي كه در اختيار انبار محصول قرار دارد انجام ميشود.
ضايعات ايجاد شده در كارگاه هاي شركت به دو دسته تقسيم مي شوند:ضايعات دست اول مربوط به ابتداي خط توليد بوده و اصطلاحاً ضايعات اول خط ناميده مي شوند. اين ضايعات شامل ضايعات ماهي، گوشت، قوطي، درب قوطي، شيشه، درب شيشه، پياز و سبزيجات خام و خيار ميباشد. تعدادي از اقلام ضايعاتي از جمله ضايعات ماهي و شيشه قابل فروش و بقيه ضايعات اول خط دور ريختني ميباشند. ضايعات دسته دوم مربوط به ضايعاتي است كه در طول خط توليد ايجاد مي ش

ود كه در مراحل مختلف توليد امكان به وجود آمدن آنها ميرود اينگونه ضايعات در صورتيكه قابل برگشت به خط توليد باشند، مجدداً مورد استفاده قرار ميگيرند و در صورتيكه غير قابل استفاده باشند جزء ضايعات توليد محسوب مي گردند.
سرويسهاي اصلي مورد استفاده خطوط توليد عبارتند از بخار و هواي فشرده براي مصرف پخت در اتوكلاهاو و شستشوي ظروف بسته بندي (قوطي و شيشه) و نيروي برق براي به حركت درآوردن ماشين آلات خطوط توليد.

۴-۲-اصول و عوامل قيمت تمام شده
طرح حسابداري صنعتي در مورد محصولات كارگاه هاي توليد پنج گانه شركت بر اساس روش هزينه يابي مرحله اي با نرخ گذاري استاندارد مي باشد. در اين روش پيش از شروع سال مالي با استفاده از استانداردهاي نرخ و مصرف مواد و همچنين بودجه هزينه هاي شركت، قيمت تمام شده محصولات توليدي به صورت مرحله اي پيش بيني و محاسبه ميگردد. محاسبات مربوط به قيمت تمام شده استاندارد محصولات با استفاده از بودجهشركت انجام شده و بر پايه ظرفيت توليدي خطوط نيروي انساني مورد نياز، مصارف مواد و پيش بيني هزينه هاي سربار صورت مي پذيرد. در طي دوره مالي مقادير واقعي مصرف مواد و اقلام هزينه ها به صورت واقعي در حسابهاي شركت به ثبت رسيده و محصولات توليد شده با نرخهاي استاندارد انعكاس مي يابد. از مقايسه ارقام واقعي و ثبت شده در حسابها جهت هر يك از عوامل قيمت تمام شده، مغايراتي پديد مي آيد كه در حسابهاي مغايرتهاي مربوط ثبت ميشود. اين مغايرتها پس از تجزيه و تحليلهاي موردي منجر به اطلاعاتي در

زمينه ياري رساندن به مديريت در اعمال كنترلهاي عملياتي و در نتيجه بر حسب نتايج حاصله از تحليلها، مغايرتها ميتوانند به صورت جزئي از قيت تمام شده توليد محصولات به حساب آمده و يا تحت عنوان هزينه هاي غير مترقبه منظور شود.

بر پايه طرح پيشنهادي، سيستم حسابداري صنعتي شركت از نظر دفترداري به صورت ادغام شده با حسابداري مالي موجود در نظر گرفته شده است به نحوي كه عوامل بهاي تمام شده در همان دفاتر و روزنامه كل كه فعاليتهاي مالي نيز در آن به ثبت ميرسد انعكاس مي يابد.

۵-۲-عوامل قيمت تمام شده
عوامل قيمت تمام شده محصولات از دو بخش اساسي«مواد اوليه و بسته بندي اصلي» و «سربار» تشكيل ميگردد.

۱-۵-۲-مواد اوليه و بسته بندي اصلي
مواد اوليه و بسته بندي اصلي به موادي اطلاق مي شود كه از نظر سهم آنها در قيمت تمام شده محصولات قابل توجه ميباشند. مواد اوليه و بسته بندي كه اصلي تلقي ميشوند شامل: ماهي، گوشت، پروتئين سويا، روغن، تخم مرغ، پياز خام، لوبيا، نخود، خيار، قوطي و شيشه مي باشد كه ميتوانند در انواع مختلف خريداري و مصرف شده و با نرخ استاندارد در حسابها ثبت شوند.

۲-۵-۲-سربار (هزينه هاي توليدي)
هزينه هاي توليد متشكل از حقوق و مزايا و سربار بوده و به صورت هزينه هاي مستقيم توليدي و هزينه هاي خدماتي كه اساساً در خدمت توليد قرار دارند ميباشند.
از آنجا كه كار به صورت پارچه كاري انجام نشده و دستمزد كارگران ماهانه و ثابت پرداخ

ت ميگردد، لذا هزينه حقوق و مزايا ميتواند به عنوان يكي از اقلام هزينه هاي سربار دايره تلقي شده و همراه با آن مورد تحليل و كنترل قرار گيرد.
هزينه هاي حقوق و مزايا و سربار شركت در سه گروه هزينه به شرح زير طبقه بندي و در حسابهاي شركت نگهداري ميگردند.
۱٫ هزينه هاي ثابت: كليه هزينه هاي انجام شده در دواير توليدي بر حسب عامل هزينه

به تفكيك هر يك از دواير توليدي در حسابهاي معين شركت ثبت ميگردند. آن دسته از هزينه ها كه به صورت مشترك در چند دايره تحقق مي يابند پس از تجزيه و تحليل بر حسب محل وقوع به نسبت منطقي تقسيم (تسهيم اوليه) و سهم هر دايره مشخص و ثبتهاي لازم در زمان تحقيق انجام ميگيرد و مصرف مواد اوليه و بسته بندي اصلي مستقيماً به حساب كار در جريان مربوطه منتقل و ماهيت خود را به صورت دارائي جاري حفظ مينمايد. هزينه مواد مصرفي (افزودنيها) در حساب هزينه هاي توليد ثبت مي گردد.
۲٫ هزينه هاي خدماتي: كليه هزينه هاي انجام شده در اين دواير (دوايري سرويسهاي لازم را جهت توليد محصولات فراهم مي كنند مانند واحد فني و يا دوايري كه به همه بخشهاي شركت خدمات لازم ارائه مينمايد مانند ترانسپورت و رستوران) نيز به شرح فوق در دفاتر ثبت ميشوند. مواد مصرفي در دواير خدماتي ربطي به اقلام متشكله محصولات نداشته و صرفاً هزينه بوده و يا در جهت تعمير قطعات، ابزار و دارائي ثابت به كارگرفته ميشود.
۳٫ هزينه هاي تشكلاتي: كليه هزينه هائي كه در ساير دواير تحقق مي يابند ( به عنوان مثال دواير مالي، اداري، تداركات و…) به غير از برخي هزينه ها كه جنبه عمومي براي كل شركت دارند تحت اين سر فصل در دفاتر ثبت يشوند. مواد مصرفي اين دواير صرفاً جنبه هزينه خواهد داشت. هزينه هاي عمومي مانند هزينه هاي سود تضمين شده و كارمزد بانكي وامها تحت عنوان هزينه هاي عمومي ثبت ميگردند.

۶-۲-ضايعات توليدي
اختلاف مقداري مواد مصرفي و محصولات توليدي در حالت عادي توليد به دو بخش افت عادي و ضيعات قابل تفكيك است. افت عادي تفاوت مقدار آن بخش از مواد مصرفي است كه به صورت فيزيكي قابل شمارش نبوده و ميزان آن از طريق آزمايش و با در نظر گرفتن استانداردهاي صنعت مواد غذايي تعيين ميگردد. ضايعات عادي ناشي از عملكرد توليد عبارت از مواد، نيمه ساخته و يا محصولاتي است كه در جريان و به دلايلي كه ناشي از طبيعت توليد مي باشد به ميزان متعارف و استاندارد، ايجاد شده و به صورت فيزيكي قابل شمارش و اندازه گيري ميباشد كه هر دو مورد به عنوان بخشي از قيمت تمام شده محصولات محسوب ميگردند.