گزارش کارآموزی اداره مخابرات استان قزوین

پیشگفتار :
در طول دوره کارآموزی در شرکت مخابرات استان قزوین با اطلاعات بسیار ارزنده ای آشنا شدم ، فعالیت در یک شرکت عظیم و بسیار پر مخاطب با تعداد بسیار بالای کارکنان در سراسر کشور و همچنین مباحث خاص به این شرکت باعث شد تا در این دوره تجارب ارزنده ای کسب کنم ، آشنایی با سیستم های حقوق و دستمزد و نحوه عقدق قرارداد ها در این سازمان و همچنین نحوه محاسبات حقوق و مزایای پرسنل و آشنایی با سیستم های حسابداری و انبارداری موجود در این شرکت از دیگر تجارب کسب شده در این دوره بود که در زیر به استحضار شما استاد گرامی خواهم رساند .

فصل اول
معرفی اداره مخابرات استان قزوین

مقـــدمه
امروزه توسعه ارتباطات افق هاي نويني را پيش روي بشر قرار داده است. افقهايي كه به پيشرفت دانش، حذف فاصله هاي جغرافيائي،‌تسهيل ارتباطات در حوزه هاي صنعت، اقتصاد، فرهنگ، سياست و اجتماع منجر ميشود. ابزار رشد و ارتقاء جوامع با توجه به قابليتهاي ناشي از دستاوردهاي نوين صنعت ارتباطات و فن آوري اطلاعات دگرگون و متحول شده است. شركت مخابرات استان قزوين همپاي تحولات عظيم حوزه ارتباطات از گذشته تاكنون بر مدار توسعه روز

افزون و دستيابي به آخرين تكنولوژي هاي ارتباطي توانسته است علاوه بر ارتقاء‌ جايگاه خود با ايجاد امكانات مخابراتي و ارتباطي نيازمندي هاي موجود در بخش ارتباطات استان را تسهيل نمايد. در اين مختصر نگاهي كوتاه به تاريخچه فعاليتهاي شركت مخابرات استان از بدو تاسيس تا كنون مي اندازيم.
اولين تلفن مغناطيسی در سال ۱۲۸۸ ه.ش با ۱۶۹ شماره داير شدکه شماره های مرکز را با وديعه ۶۰۰ تومان بصورت اقساط به متقاضيان واگذار می کرد. طی سالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۴۱ نرخ رشد تلفن به کندی پيش می رفت، بطوريکه در سال ۱۳۴۱ تعدادمتقاضيان ۷۵۰ نفر بود. در اين ميان وزارت پست و تلگراف وتلفن به منظور خودکار کردن مرکز تلفن قزوين و توسعه خطوط تلفنی يک مرکز ۲ هزار شماره ايی EMD از نوع F6 از آلمان خريداری کرد. اوايل سال ۱۳۴۱ از مرکز جديد به مشترکان شماره تلفن چهار رقمی واگذار شد و مشترکان قادر به برقراری ارتباط خودکار شدند و اپراتوری که در مرکز مغناطيسی وظيفه برقراری ارتباط را داشت حذف شد.مردم با مشاهده اين امکانات به خريد خط تلفن رغبت نشان دادندو مخابرات از نظر در آمدی رونق خوبی گرفت . بدين ترتيب وديعه تلفن ۲۲۰۰ تومان شد که بصورت نقد واقساط به متقاضيان واگذار می شد . می توان گفت از آن سال ساختار مخابرات به شکل امروزی در آمدو توسعه يافت و سر انجام شرکت مخابرات استان قزوين در شهريور ماه ۱۳۷۶ تاسيس شد.

تلفن ثابت
از بدو تاسيس شرکت مخابرات استان قزوين تاکنون، ۳۲۲ مرکز مخابراتی پرظرفيت و کم ظرفيت در اين استان مورد بهره برداری قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، در حال حاضر تعداد ۳۷۸۳۹۰ شماره تلفن ثابت در استان مشغول به كار است كه شركت مخابرات آمادگي واگذاري ۱۲ هزار شماره ديگر را در مراكز مختلف دارد.
بطور کلی میتوان گفت ضريب نفوذ تلفن در استان قزوین ۳۰/۳۲درصد است که به طور تقريبی ۵

برابر نسبت به ده سال گذشته رشد داشته است . به عبارت ديگر از هر ۱۰۰ نفر بيش از ۳۲ نفر در استان قزوين دارای تلفن خانگی هستند.اين رقم در شهر قزوين ، به عنوان مرکز استان از۹۴/۱۱ درصد به ۱۵/۳۹ درصد طی يک دهه اخير افزايش يافته است.

ارتباطات سيار
با توجه به اين که استان قزوين در مسير ۹ استان کشور واقع شده است ، به عنوان يک منطقه عبوری مطرح است. بنابراين خدمات دهی به مشترکانی که از طريق قزوين عبور و مرور می کننداز جمله موضوعاتی است که همواره در زمينه ارتباطات سيار استان مطرح است.
هم اکنون ۲۷۷ ايستگاه BTS در استان قزوين وجود دارد که ۲۷۵ ايستگاه آن پس از استان شدن اين منطقه نصب و راه اندازی شده است . واگذاری تلفن همراه در استان قزوين در حال حاضر به روز است و تعداد ۴۴۷۵۴۶ شماره تلفن همراه دائمي و اعتباري در اين استان داير است. درحال حاضر ۴۷۷ کيلومتر از جاده های اصلی و ۸۳۹ کيلومتر از کل جاده های آسفالته استان تحت پوشش تلفن همراه قراردارند. همچنين ضريب نفوذ تلفن همراه نيز در اين استان از ۱۱/۰ در صد در شهريور ماه ۷۶ به ۲۰/۳۸ درصد در وضعيت کنونی افزايش يافته است.

فناوری اطلاعات
در سال ۸۵ اينترنت پرسرعت برای نخستين بار در قزوين راه اندازی شد . هم اکنون تعداد پورتهای دسترسی به ديتا توسط شرکتهای ADSL تعداد ۱۰۲۷۴ پورت و ۲۷۲۸ مشترک است .تعداد مشترکین دیتا (ملی) ۸۹۵ مشترک است. ضريب نفوذ اينترنت در پايان مرداد ماه سال گذشته ۳۱/۱۸ در صد بوده است ، که در حال حاضر اين رقم ۰۳/۲۶ درصد پيش بينی شده است.
بر اساس اين گزارش ، ۲۲۷ کيلومتر شبکه خطوط اصلي فيبر نوری و ۱۹۰۵ کيلومتر شبکه خطوط فرعی فيبر نوری در استان ايجاد شده است . تعداد ۲۴ شهر استان قزوين تحت پوشش شبکه ديتا قراردارند.

 

ارتباطات روستايی
در زمينه ارتباطات روستايی ، ۸۱۰ روستای دارای ارتباط وجود دارد که از اين تعداد ۶۴۷ روستا پس از تاسيس شرکت مخابرات استان برقراری ارتباط شده اند. هم اکنون ۵۶۵ روستا دارای تلفن خانگی هستند که ۵۳۵ روستا پس از تاسيس شرکت دارای امکان برقراری ارتباط شده اند.
جهت پوشش دهی ارتباطات روستايی با توجه به اينکه استفاده از کابل و سوييچ ثابت نيازمند زمان و سرمايه قابل توجهی بوده است ، بسياری از روستاهای استان با استفاده از GSM روستايی تحت پوشش قرار گرفته اند.
تجهيز ۱۷۸ روستای انسان به پروژه ICT روستايی از ديگر اقدامات شرکت مخابرات استان قزوين در زمينه برقراری ارتباطات روستايی است كه همگي مورد بهره برداری قرار گرفته اند. ارتباطات روستايی در استان قزوين دارای ضريب نفوذ ۱۷/۲۸ درصد است. اين رقم در بدو تاسيس شرکت ۴۹/۱ درصد بوده است.
تعداد تلفن های همگانی در حال حاضر ۳۷۳۳ دستگاه مي باشد.
کلیات اساسنامه :
ماده۱-شركت سهامي مخابرات استان كه در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي شود بر اساس قانون اصلاح ماده ۷ قانون تاسيس شركت مخابرات استان مصوب ۶/۲/۱۳۷۳ تاسيس مي گردد تا برابر مقررات اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره گردد.
ماده ۲- مركز اصلي شركت مركز اداره كل مخابرات موجود استانها است و شركت مي تواند براي اجراي فعاليتهاي مقرر‏، در ساير نقاط استان نسبت به تشكيل واحدهاي تابع اقدام نمايد.
ماده ۳- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به شر

كت مخابرات ايران است.
ماده ۴- مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است.
ماده ۵- موضوع و هدف شركت ‏، عبارت است از تاسيس و توسعه شبكه و تاسيسات مخابراتي در حوزه عملياتي شركت و نگهداري و بهره برداري از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه هاي وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات ايران و انجام وظايف و اختيارات مقرر در قانون تاسيس شركت مخابرات ايران در حوزه استان …………… و اجراي تكاليف شركت مخابرات در مواردي كه تفويض اختيار مي شود.
تبصره ۱-آن قسمت از فعاليت شركت مخابرات ايران در بخش ارتباطات بين شهري و بين المللي اعم از تاسيس ، توسعه ، نگهداري و بهره برداري مراكز تلفن بين شهري (اس. تي. دي) ايستگاههاي ماهواره اي مايكروويو و غيره و نيز متعلقات آن همچنان تحت مسئوليت و كنترل شركت مخابرات است.
تبصره ۲-تصميمات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران (شركت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومي شركتهاي استاني نخواهد بود

چارت سازمانی :

فصل دوم
آشنایی با نحوه محاسبات سیستم حقوق و دستمزد در شرکت مخابرات استان قزوین

۱- تعريف قرارداد كار
قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد.
براي صحت قرارداد كار در زمان انعقادقرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

مشروعيت مورد قرارداد
معين بودن موضوع قرارداد
عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر لازم به ذكراست اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات رسد. قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد ذيل باشد:
نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد

حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن
ساعات كار، تعطيلات و مرخصي ها
محل انجام كار
تاريخ انعقاد قرارداد كار

 

مدت قرارداد، چنانچه كاربراي مدت معين باشد
موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ايجاب نمايد
در مواردي كه قرارداد كتبي باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و دركارگاههائيكه فاقد شورا هستند در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.

۳- دوره آزمايشي
طرفين با توافق يكديگر مي‌توانند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. درصورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهدبود.
مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالاسه ماه مي‌باشد.

۴- قراردادهاي كارمزدي
كارمزد عبارت است از مزدي كه بابت انجام مقدار كاري مشخص كه از نظر كمي قابل اندازه گيري يا شمارش باشد به ازاي هر واحدكار تعيين و پرداخت مي شود. كارمزد برحسب آنكه حاصل كار موردنظر مربوط به يك نفر يا يك گروه مشخصي از كارگران يا مجموعه كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت كارمزد انفرادي، كارمزد گروهي و كارمزدجمعي تعيين مي‌گردد.

در نظام كارمزد گروهي و جمعي بايد علاوه برشغل هر يك ازكارگران، سهم هر يك درميزان فعاليت و كارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد.

 

قرارداد كارمزدي برحسب آنكه اولين واحد يا قطعه، ملاك محاسبه كارمزد قرار گيرد ساده و چنانچه براي مازاد بر تعدادمشخص باشد تركيبي است. در صورت تركيبي بودن، نرخ كارمزد تعيين شده نبايد كمتر از جمع مزدثابت تقسيم بر تعداد كاري كه مزدثابت بابت آن تعيين شده است باشد.

درصورت توقف كار به واسطه قواي قهريه يا حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون كار اجراء خواهدشد. ولي هر گاه عوامل توقف كاربراي كارفرما قابل پيش بيني بوده و خارج از اختيار كارگر باشد، كارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبي) مكلف به پرداخت مزد مدت توقف كار به ماخذ متوسط كارمزد آخرين ماه كاركرد كارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخيص موراد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.

 

۴-۱- نحوه محاسبه حقوق و مزايا قراردادهاي كارمزدي
مجموع مزد كارمزدي كه براساس آئين نامه به كارگر پرداخت مي شود نبايد كمتر ازحداقل مزد قانوني به نسبت ساعات عادي كار باشد.

ارجاع كار اضافي به كارگران كارمزدي علاوه بر ساعات عادي كار و نيز كار نوبتي و كار در شب براي آنان تابع مقررات قانون كار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت كار يا شب‌كاري كارگران كارمزد نرخ كارمزد آنهاست.
چنانچه بجاي روز جمعه روز ديگري به عنوان تعطيل هفتگي توافق شده باشد نرخ كارمزد و نيز مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبي) در روز جمعه ۴۰% اضافه مي‌شود. نحوه محاسبه مزد روزهاي تعطيل و جمعه و روزهاي تعطيل رسمي و مرخصي كارگران كارمزد تابع ماده ۴۳ قانون كار مي‌باشد.

هر گاه قرارداد كارمزدي به صورت پاره وقت (كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار) باشد، مزاياي رفاهي انگيزه‌اي به نسبت ساعات كار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات كار قانوني محاسبه و پرداخت مي‌شود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون كار در مورد كارگران كارمزد، ميانگين مجموع پرداختي ها در آخرين ۹۰ روز كاركرد كارگر است.

در صورتي كه به موجب عرف و رويه ديگري در كارگاه مزد و مزايايي بيش از آنچه دراين آئين نامه مقرر شده است جاري باشد، عرف و رويه مذكور براي كارگران مشمول و همچنين كارگراني كه بعداً به صورت كارمزدي دركارگاه استخدام مي‌شوند جاري است.

تغيير نظام كارمزدي به ساير نظامهاي مزدي يا بالعكس در مورد تمام يا قسمتي ازكاركنان در كارگاه بايستي پس از تائيد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي و يا نمايندگان قانوني كارگران كارگاه به تصويب وزارت كار و امور اجتماعي برسد.

۵- قراردادهاي مزدساعتي

مزدساعتي مزدي است كه بابت ساعاتي كه وقت كارگر در اختيار كارفرماست محاسبه و پرداخت مي‌شود. درقراردادهاي مزدساعتي، نوع كار(صرف نظر از مقدار و ميزان آن) و نيز ساعات كار در روز يا هفته يا ماه مشخص مي‌گردد.

اعمال نظام مزد ساعتي در موارد ذيل مجاز است:
متصديان حمل و نقل كالا و مسافر
كارگران مطب‌هاي خصوصي پزشكان، كلينكيهاي پزشكي و پيراپزشكي، دامپزشكي و نظاير آنها در صورتي كه مدت فعاليت آنها كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.
مشاغل غيرتمام وقت در زمينه هاي مشاوره و نظاير آنها مشاغل مربوط به نگهداري و مراقبت از اموال، تاسيسات و ساختمان و حيوانات به شرطي كه ساعات كار كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.

مشاغل آموزشي و پژوهشي
البته ذكر مشاغل فوق مانع از اعمال ساير نظامهاي مزدي در فعاليتهاي مذكور نخواهد بود اما استفاده از نظام مزد ساعتي جز در موراد معوقه فوق موكول به اخذ موافقت وزارت كار و امور اجتماعي است.

۵-۱- محاسبه حقوق ومزايا قراردادهاي مزدساعتي
در نظام مزد ساعتي، كارفرما مكلف است علاوه بر مزد ثابت، مزاياي رفاهي از قبيل حق مسكن، حق خوار بار و كمك عائله مندي را به نسبت ساعات كار محاسبه و به كارگر پرداخت نمايد.

مزد كارگراني كه مشمول نظام مزد ساعتي مي‌باشند به تناسب ساعات كار عادي كار در شبانه روز نبايد كمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روزمزدي باشد. در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه استمرار دارد يا به صورت فصلي فعاليت مي كنند كارگران مشمو

ل مزدساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطيلات رسمي با استفاده ازمزد را دارند.

هر گاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع مزد هر روز مساوي باشند مزد مذكور معادل روزهاي كار است در غير اين صورت ماخذ محاسبه، ميانگين مزد ساعتي كارگر در روزهاي آخرين ماه كاركرد وي خواهد بود.

مبلغ پرداختي به هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع مواد ۱۸ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ قانون كار در مورد كارگران مشمول نظام مزدساعتي، ميانگين مجموع پرداختي ها در آخرين ۹۰ روز كاركرد كارگر است.
در كارگاههائي كه داراي عرف و رويه خاص در مورد مزد ساعتي مي‌باشند در صورتي كه بر اساس عرف و رويه موجود مزد و مزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف و رويه موجود مزد و مزاياي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف و رويه مذكور مناط اعتباراست.

تغيير نظام مزد ساعتي به ساير نظامهاي مزدي در اجراي ماده ۲۶ قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائيد وزارت كار و اموراجتماعي امكان پذيراست.

۶- قراردادهاي كارمزد ساعتي
كارمزد ساعتي مزدي است كه در مقابل انجام كار مشخص در زمان مشخص پرداخت مي‌شود. در قرارداد كارمزد ساعتي بايد ميزان و مقدار كار متناسب با زمان مشخص باشد.

كارمزد ساعتي برحسب آنكه حاصل كار مورد نظر مربوط به يك نفر يا گروه مشخصي از كارگران يا مجموعه كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت كارمزد ساعتي انفرادي، كارمزد ساعتي گروهي و كارمزد ساعتي جمعي تعيين مي‌گردد.

در نظام كارمزد ساعتي گروهي و جمعي بايد علاوه بر شغل هر يك از كارگران، سهم هر يك در ميزان فعاليت و كارمزد ساعتي متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد. مشاغل قابل شمول در نظام كارمزد ساعتي نوعاً مشاغلي هستند كه استاندارد زمان انجام كار توسط ابزار و يا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده ياقابل مشخص شدن باشند.
استفاده از نظام كارمزد ساعتي در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه مستمر دارد و يا به صورت فصلي يا در مقاطع زماني خاص فعاليت ندارند موكول به اخذ موافقت اداره كار و اموراجتماعي محل است.

فعاليتهايي كه توسط صاحبان حرفه، پيشه و مشاغل آزاد مستقيماً به مصرف كننده عرضه مي‌شود و در مدت معين و محدود انجام مي‌گيرند مشمول مقررات كارمزد ساعتي نميباشند (مانندمعلمين خصوصي كه بطور پاره وقت و غير مستمرانجام وظيفه مي‌نمايند).

۶-۱- نحوه محاسبه حقوق ومزايا قراردادهاي كارمزد ساعتي
مزد كارگراني كه مشمول نظام كارمزد ساعتي نمي‌باشند به تناسب ساعات عادي كار شبانه روز نبايد كمتر از مزد مشاغل در نظام روزمزدي باشد. دركارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه مستمر دارد و يا به صورت فصلي كار مي كنند كارگران مشمول كارمزد ساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطيلات با استفاده از مزد را دارند.

هرگاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع كارمزد هر روز مساوي باشند مزدايام مذكور معادل كارمزد روزهاي كار است. در غيراين صورت ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد ساعتي كارگر در روزهاي كارآخرين ماه كارخواهد بود.

ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع پايان كار موضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون كار در مورد كارگران مشمول كارمزد ساعتي مي‌باشند.

درصورتي كه بر اساس عرف و رويه موجود مزد و مزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه

به كاركنان مشمول پرداخت مي‌شود، عرف و رويه مذكور معتبر خواهد بود.

تغيير نظام كارمزد ساعتي به ساير نظامهاي مزد در اجراي ماده ۲۶ قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائيد وزارت كار و امور اجتماعي امكان پذيراست. ساير مقررات كار و ضوابط و مقررات قانون كار ناظر به كارگران كه در بالا به آن اشاره‌اي نشد، در مورد كارگران مشمول نظام كارمزدي، مزدساعتي و كارمزد ساعتي نيزحاكم است.