كناف جديدترين سيستم در تزئينات داخلي ساختمان است كه به علت مزاياي فراوان آن از جمله ضد زلزله بودن، مقاوم در برابر آتش ،رطوبت (عايق حرارتي و صدا) در بهينه سازي ساختمان كاربرد فراوان دارد.
كناف ، يك شركت سهامي است كه براي اولين بار در آلمان وجود داشته و در سال ۱۳۵۸ وارد ايران شده است. هم اكنون شركتي با عنوان كناف در ايران در تهران وجود دارد كه با ۱۷ سهم ايران است و ۷۳ سهم از آلمان است و شعبات آن در سرتاسر ايران وجود دارد كه يكي از شعبات آن در مشهد است كه آن شعبه ما هستيم .

 

دسته بندي كناف :
۱ـ سقف مشبك (آرم استرانگ (armstrng
2ـ سقف ساده
۳ـ سقف دكور آتيو
۴ـ ديوار پوششي
۵ ـ ديوار جدا كننده (پارتيش )

هـدف
اولين دليل انتخاب اين پروژه تازگي آن در ايران است و دومين دليل علاقه اي كه گروه نسبت به اين كار جديد نشان دادند بود.

اين پروژه به علت مقاومتش در برابر زلزله، كاهش وزن، اقتصادي بودن ، سبكي، سرعت در نصب و از همه مهم تر به دليل زيبايي كه به محيط خانه مي بخشد باعث مي شود كه مردم بيشتر به خريد اين محصول جذب شوند و اين امر باعث پيشرفت در كار و همچنين افزايش سود ما مي شود چرا كه ما اولين شركت هايي هستيم كه در حال فعاليت در كار كناف هستيم و افراد بيشتري به ما مراجعه مي كنند.
يكي ديگر از دلايل ما براي انتخاب اين كار زيبا شدن شهر و همچنين پيشرفت كشور از نظر پيمان كاري و از همه مهمتر وارد شدن در عرصه ي رقابت پيمان كاري.

 

توصيف پروژه
شركت ما يك شركت ساختماني است كه در بلوار سجاد داير خواهد شد در شركت ما خدماتي از جمله نصب سقف هاي كاذب ، ديوار پوششي و جدا كننده به مشتريان ارائه مي گرد د
در اين شركت كاركناني كه استخدام مي شوند هر كدام بايد حداقل تجربه ي فني داشته باشند ما براي نصب اين سيستم به افرادي نياز داريم كه از هوش و دقت و سرعت بالايي برخوردار باشند .
شركت ما نيازي به بازارياب ندارد زيرا اكثر مردم به كار كناف نياز دارند و خود آن ها به ما مراجعه مي كنند .

توجيه پروژه
علت انتخاب اين پروژه دلايل مختلفي دارد كه به شرح زير است:
۱ـ علاقه زياد گروه به اين رشته
۲ـ سرمايه اي كه براي راه اندازي اين شركت لازم است را ما در اختيار داريم
۳ـ اكثر مردم به وجود چنين شركتهايي نياز دارند.
۴ـ چون كشور در حال توسعه است وجود چنين شركت هايي لازم و ضروري است.
۵ـ چون اين كار جديد است و با پيشرفت جامعه مطابقت دارد.

دريافت بيمه
براي دريافت بيمه ما مي توانيم با مراجعه به هر يك از سازمانهاي بيمه موجود كه هر ماه مبلغي در يافت ميكند تمام كاركنان و شركت و وسايل موجود در شركت را در برابر انواع حوادث احتمالي بيمه نماييم.
دريافت مجوز
از آنجايي كه مدرك تحصيلي ما تحت ليسانس كناف مي باشد مي توانيم با مراجعه به نمايندگي كناف ايران در تهران مجوز مربوط به تاسيس شركتمان را دريافت نماييم .
اما در حال حاضر به علت اينكه كار ما مربوط به شاخه ي پيمانكاري است ما نيازي به
مجوز اداري براي كار نداريم .

 

محل تأسيس و شرايط ساختماني
محل تاسيس واقع در بلوار سجاد مي باشد و شرايط ذيل را دارا مي باشد .
شرايط ساختمان
۱ ـ متراژ ۸۰ متر مربع است .
۲ ـ كليه ديوارها نصفه سنگ است .
۳ ـ كف سالن سنگ و كف آشپزخانه سراميك مي باشد .

۴ ـ آشپزخانه اُپن و داراي تهويه است .
۵ ـ محل نور گير است .
۶ ـ براي نگهداري وسايل ( ابزار كار ) و مصالح دو انبار مجزا دارد .

برآورد نيروي انساني و حقوق و دستمزد
كارهاي شركت طبق مدرك افراد درجه بندي شده است :
متوسط حقوق هرماه تعداد تخصص و ميزان تحصيلات نيروي انساني رديف
۱۵۰۰۰۰۰ ريال ۱ كارشناسي مدير عامل ۱
۱۵۰۰۰۰۰ ريال ۱ كارشناس حسابداري كارشناسي مدير امور مالي ۲
۱۵۰۰۰۰۰ ريال ۱ كارشناس مديريت مدير پروژه ۳
۱۵۰۰۰۰۰ ريال ۳ كارشناس عمران كارشناس فني ۴
۱۵۰۰۰۰۰ ريال ۱ ديپلم كامپيوتر منشي ۵

در صورت گسترده شدن كار نياز به استخدام كارمند جديد در رابطه با تخصصهاي اصلي شركت مي باشد كه در زمان استخدام نحوه پرداخت و ميزان حقوق پرداختي برآورد مي گردد .
چون سرمايه اوليه متعلق به همه افراد گروه است ، بنابراين براي پيشرفت بيشتر در كار نبايد حقوق زيادي به كاركنان شركت تعلق بگيرد .

برآورد تجهيزات و برآورد قيمت

قيمت في تعداد نوع كالا رديف
۵۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۳ تفنگ هيلتي ۱
۱۲۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۵ دريل ۲
۱۳۰۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰ ۵ اسكروبان (پيچ گوشتي برق) ۳
۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵ قيچي ۴

۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵ انبردست ۵
۱۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۵ دمباريك ۶
۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵ متر ۷
۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵ اره ۸
۱۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۵ تيغ كاتر ۹

 

برآورد ساير اقلام مورد نياز شركت
محاسبات مالي :
براي يك ماه
مبلغ هزينه (به ريال) شرح هزينه ها رديف
۰۰۰/۵۰۰/۱ هزينه اجاره ۱
۰۰۰/۴۰۰/۱ هزينه انرژي ها ۲
۰۰۰/۵۰۰/۱ حقوق كاركنان ۳
۲۷۱/۰۹۹/۱ استهلاك ۴
۰۰۰/۰۰۰/۲ هزينه پيش بيني نشده ۵
۰۰۰/۵۰۰/۲ هزينه آگهي ۶
۲۷۱/۹۹۹/۹ جمع كل ۷

۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ميانگين درآمد يك ماه است كه با ظرفيت تقريبي براي هر ماه به دست مي آيد
كل سرمايه گذاري سرمايه در گردش سرمايه ثابت
۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۷۶۵/۴۲ ۰۰۰/۷۶۵/۵۲

برآورد ساير اقلام مورد نياز شركت

 

قيمت في به ريال تعداد نوع كالا رديف
۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۶۰۰ ۵ ميز ۱
۰۰۰/۴۰۰/۲ ۰۰۰/۳۰۰ ۸ صندلي ۲

۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ۱ خط تلفن ۳
۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۱ مبل (۸ نفره) ۴
۰۰۰/۸۰ ۰۰۰/۴۰ ۲ گلدان ۵
۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۵۰ ۱ سماور ۶

۰۰۰/۶۰ ۰۰۰/۶۰ ۱ ليوان ۶ تايي ۷
۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۵۰ ۲ فنجان ۶ تايي ۸
۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۱۰ ۲ سيني ۹
۰۰۰/۲۵۰ ۰۰۰/۵۰ ۵ قندان ۱۰
۰۰۰/۳۰ ۰۰۰/۳۰ ۱ قوري ۱۱
۰۰۰/۰۰۰/۶ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ۱ گاز ۱۲
۰۰۰/.۰۰۰/۳ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۳ گوشي تلفن ۱۳
۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۲۰۰ ۲ قفسه ۱۴
۰۰۰/۰۰۰/۵ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۱ كامپيوتر ۱۵
۷۶۸۰۰۰۰ ۱۹۰۷۵۰۰۰ جمع
برآورد استهـلاك
استهلاك ساليانه= نرخ استهلاك × برآورد تجهيزات
هزينه استهلاك سه ماهه = ۳×هزينه استهلاك يك ماه
۱۵۰۰۰۰۰۰+۶۰۰۰۰۰۰+۶۵۰۰۰۰۰+۵۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰+۷۵۰۰۰۰+۵۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰+
۷۵۰۰۰+۱۸۰۰۰۰۰+۲۴۰۰۰۰۰+۱۵۰۰۰۰۰+۳۰۰۰۰۰۰+۸۰۰۰۰+۵۰۰۰۰+۶۰۰۰۰+
۱۰۰۰۰۰+۲۰۰۰۰+۲۵۰۰۰۰+۳۰۰۰۰+۶۰۰۰۰۰۰+۳۰۰۰۰۰۰+۴۰۰۰۰۰+۵۰۰۰۰۰۰۰=
۵۲۷۶۵۰۰۰
استهلاك سالانه ۱۳۱۹۱۲۵۰=۲۵% * ۵۲۷۶۵۰۰۰
استهلاك ۲ ماهه ۲۱۹۸۵۴۲ = ۱۲÷۲ × ۲۵% * ۵۲۷۶۵۰۰۰
استهلاك يك ماهه ۱۰۹۹۲۷ = ۱۲ ÷ ۱ ×۲۵% × ۵۲۷۶۵۰۰۰

جدول هزينه و سود و زيان براي ۲ ماه با ظرفيت كامل :
هزينه ها به ريال مي باشد
۰۰۰/۰۰۰/۴۵ درآمد

۰۰۰/۰۰۰/۳ هزينه اجاره
۰۰۰/۰۰۰/۲ هزينه آگهي
۰۰۰/۸۰۰/۲ هزينه انرژي
۵۴۲/۱۹۸/۲ هزينه استهلاك
۰۰۰/۰۰۰/۲ هزينه پيش بيني نشده
۵۴۲/۳۹۸/۲۶ جمع هزينه
۴۵۸/۶۰۱/۱۸ سود ويژه

نحوه جذب سرمايه :
سرمايه مورد نياز ما از آورده هاي شخصي تامين خواهد گرديد . چون گروه ما ۶ نفره است ، اگر هر نفر عضو گروه۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ريال تهيه كنند سرمايه اوليه ما ۰۰۰/ ۰۰۰/۱۵۰ ريال مي شود كه با توجه به هزينه ها كافي است .