گزارش کار اموزی تولید کلید و پریز و قطعات همردیف

خلاصه گزارش طرح
۱-۱: عنوان و تعريف محصول : توليد كليد و پريز و قطعات همرديف (دو شاخه – شاسي زنگ و …)
Switch – Gear and Wall – PLUG

و اصطلاحاً به ابزار الكتريكي گفته مي شود كه وظيفه اصلي آن و قطع و وصل جريانهاي الكتريكي مي باشد . اين تعريف بر اساس استانداردهاي شماره ۶۴۷ و ۶۳۵ آئين نامه تدوين اجباري كليد و پريز ارائه شده است .
۱-۲ : توليد ساليانه ظرفيت : ۲ ميليون عدد در سال

۱-۳ : تعداد روز كاري : ۲۷۰ روز
۱-۴: تعداد شيفت و مدت زمان شيفت به ساعت : ۲ شيفت ۵/۷ ساعته
۱-۵ : مساحت زمين و سطح زير بناي مورد نياز : زمين ۵۰۰۰ متر مربع و زيربنا ۱۲۸۶ متر مربع
۱-۶ : سرمايه گذاري ثابت و كل سرمايه گذاري طرح : ۱۰۰۲۳۵۰۰ (يك ميليارد و دويست و سي پنج ميليون تومان)
T.C = 17500000

۱-۷ : تعداد كل كاركنان : ۸۹ نفر
۱-۸ : قيمت فروش محصول و در آمد حاصل از توليد و فروش در حداكثر ظرفيت بهره برداري :
قيمت فروش محصول برابر با ۳۶۰ ميليون تومان و در امد حاصل از فروش ۸۳۰ ميليون ريال
۱-۹: سود ويژه در ظرفيت نهايي : ۱۴۲۵۰۰۰۰ (يك ميليارد و چهار صدو بيست و پنج ميليون تومان )
۱-۱۰ : ارزش افزوده خالص ساليانه :

سرمايه گذاري سرانه : اين سرمايه گذاري در حالت سرمايه گذاري ثابت به ازاء هر نفر ۱۲۰۰۰۰۰ (يك ميليون دويست هزار تومان)
۱-۱۲ : نقطه سر به سر (BEP = 913855)
1-13 : عمر مفيد طرح و نرخ بازده آن : ۵ سال – بازده در سال ۵ برابر با ۲۸/۵۲
۲- مطالعات اقتصادي :

۱-۲- تعريف محصول از نظر مشخصات ظاهري و شكل ، فرمول ، عمر مفيد ، حد استاندارد و …
كليد و پريز و قطعات همرديف چون دو شاخه اجزاء الكتريكي هستند كه وظيفه آنها قطع و وصل جريان الكتريكي تا سطح پتانسيل ۵۰۰ مي باشد . جنس بدنه آنها از باكاليت است . رنگ آن كرم روشن و به صورت يك عايق الكتريكي عمل مي كند . ابعاد كليد و پريز ۸*۸ سانتيمتر مربع – وزن آن ۷۵-۵۵ گرم است . حداكثر جريان الكتريكي قابل تحمل آن ۲۵ آمپر است . از نظر استاندارد بايد طوري باشد كه كليه آزمايشات هدايت جريان الكتريكي – عايق بودن بدنه در برابر جريان نشتي و … كار مطمئن آنها را ايجاد كند و در مصرف عادي ان خطري احساس

نشود . نشانه هاي معرف كليد و پريز و ۲ شاخه از نظر جريان الكتريكي و سطح ولتاژ و يا علائم تجاري آن بايد طوري باشد كه قابل رويت باشد . از نظر ابعات رعايت استاندارد ضوري است و كليد و پريز ديگر ابزارهاي الكتريكي بايد طوري ساخته شوند كه پس از نصب قسمتهاي برق۴ دارد آنها در دسترس نباشد . عمر مفيد آن با توجه به ميزان استفاده الكتريكي از آن ۱۰-۵ سال مي باشد .

۲-۲- موارد مصرف و كاربرد محصول يا محصولات توليدي : ابزار الكتريكي كه وظيفه قطع و وصل جريانهاي الكتريكي را به عهده دارند .
۳-۲- كالاهاي رقيب و يا كالاي جانشين كيفيت آنها :
كالاهاي رقيب طيف گسترده اي دارند كه تفاوت آنها با كالاي طراحي شده عمدتاً شامل ۲ بخش است . بخش اوب مربوط به نوع تركيبات جديد مواد مي باشد كه مي تواند از انواع پلي مريزاتها – پلي كندنساتها – مواد عايقي هتروگن سراميكي آلياژهاي با تلفات حرارتي كمتر از مس و … مي باشد و بخش دوم كه شايد نقش با اهميت تري نسبت به بخش اول دارد مربوط به استفاده از تكنولوژي ماشين پيشرفته است .

۴-۲- قيمت فروش محصول در بازار :
قيمت فروش كالاي مشابه كليد و پريز داخلي بين ۶۰۰-۳۰۰ ريال متغير است . كه كالاي توليد مورد نظر با ماشين آلات ساخت داخل به قيمت ۳۴۲ به فروش خواهد رسيد . قيمت آن در بازار خارجي ۱-۵ دلاي مي باشد .
۳- بررسي هاي فني :

۱-۳- بررسي تكنولژي هاي مختلف و انتخاب تكنولوژي مناسب با ذكر مشخصات فني و ظرفيتها : گلوگاه و بخش با اهميت طرح پرس ها مي باشند و گرچه امروزه در ساخت اين كالا از ماشين هاي پيشرفته با كنترل كامپيوتري با رسعت هاي بالاي توليد استفاده مي شود ليكن در اين طرح ما از ماشين هاي پرس نيمه اتوماتيك ساخت داخل استفاده مي نمائيم . راندمان توليد ۶۵ در صد در ظرفيت كامل مي باشد . از نظر اهميت پرس هيدروليك بالاترين درجه اهميت در توليد را دارد و از نظر حجم فعاليت بالاترين ميزان مربوط به فعاليت مونتاژ است .
۲-۳- بررسي روش هاي مختلف توليد محصول و انتخاب بهترين روش توليد:

چنانچه روش توليد را مستقيل از نوع و برتري ماشين آلات نسبت به يكديگر بدانيم روش هاي بسياري را مي توان دربهينه كردن دقت و سرعت نيروي انساني به كار رفته در عمليات مونتاژ يافت تعداد ماشين آلات در توليد بدنه و قطعات فلزي كليد و پريز وجود ندارد . پرس هاي هيدروليك و تزريقي بدنه كليد و پريز را توليد مي كنند و پرسهاي ضربه اي كنتاكتها و قطعات فلزي را توليد مي كنند و فرآيند توليد به اين صورت است كه با كاليت و يا تركيبات شيميايي مناسب ديگر كه يك فرآورده ۱۰۰ درصد داخلي است بطور همزمان و بطور سري به پرس ها هدايت شده و در زمان پخت لازم بدنه ساخته مي شود . همزمان با اين فعاليت توسط پرس هاي ضربه اي قطعات متعدد فلزي مورد نياز ساخته مي شود مجموع اين ۲ بخش به انبار كالاي نيم ساخته هدايت و از آنجا به سالن مونتاژ هدايت مي شود . در سالن مونتاژ فعاليت مونتاژ از قطعات كوچكترو داخلي كليد يا پريز شروع مي شود و به ترتيب قطعات بزرگتر روي آن سوار مي شود .

۳-۳ : بررسي شيوه هاي كنترل توليد محصول :
با توجه به اهميت كالا از نظر ايمني و حفاظت و لزوم رعايت استاندارد هاي اجباري كنترل كيفي محصول به طور پيوسته و از ابتدا ورود مواد اوليه تا مراحل پاياني و تكميلي مونتاژ صورت مي گيرد .اهميت كنترل خواص عايقي بدنه و مقاومت قابل قبول آن در برابر جريانهاي الكتريكي و رطوبت كنترل مقاومت مكانيكي آن در برابر ضربه هاي فيزيكي احتمالي بر كسي پنهان نيست كنترلها در تمام ايستگاههاي توليد به طور پيوسته ضروري است و آزمايشات تست شيمي مواد – تست هاي الكتريكي – فيزيكي از نظر ابعاد و رعايت استاندارد – نشانه گذاري ايمني – ترمينالها ساختمان – قدرت قطع كليد – لوازم و آناليز مواد بكار رفته – ضخامت مكانيكي – فاصله هوائي بين اجزاء – مقاومت در برابر حرارت – رطوبت ضربه و نمونه برداريهاي مختلف و متعدد از تمام مراحل توليد مي يايد صورت گيرد .

استانداردهاي شماره ۶۳۵,۴۶۲ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجباري است و بايد رعايت گردد .
۳-۴ : مشخصات مواد اوليه – مصرف – قيمت و محل تامين آنها :

-اور، فرمالدئيد : باكاليت بعنوان مهمترين ماده اوليه جهت ساخت و توليد بدنه عايق الكتريكي است اين ماده در بالاترين ميزان ظرفيت از صنايع پتروشيمي شهرستان شيراز قابل تامين مي باشد قيمت يك كيلوگرم :آن ۳۵۰ تومان و ميزان مصرف ساليانه آن ۲۲۵۰۰۰ كيلوگرم مي باشد .
– انواع پيچ و مهره : جهت اتصال رابط هاي فلزي و بدنه با قيمت واحد ۹/۱ ريال تعداد مورد نياز ۱۵۰۰۰۰۰۰ عدد – از منابع داخلي
– فنر : جهت مصرف در دكمه كليد با قيمت واحد ۱۵۰ تومان – تعداد مورد نياز ۱۰۰۰۰۰۰عدد از منابع داخلي .

– كنتاكت هاي الكتريكي : ساخته شده از تسمه هاي مسي نازك به ضخامت ۱-۵/۰ ميلي متر از منابع داخلي به ميزان ۴۰۰۰۰۰۰ عدد و قيمت واحد ۱۰ تومان از منابع داخلي .
– جعبه مقوايي : جهت بسته بندي محصول به ميزان ۱۵۰۰۰۰ متر مربع و قيمت واحد ۴۰ تومان از منابع داخلي
– ورق برنجي ۶/۰-۵/۰ ميلي متر به ميزان ۴۰ تن و قيمت واحد ۳۲۰ دلار قابل تامين از منابع خارجي
– ورق آهني ۷۵/۰-۵/۱ ميليمتر به ميزان ۱۰۰ تن و قيمت واحد ۹۰۰ دلار از منابع خارجي تهيه شده مي شود .
جمع هزينه هاي مواد اوليه

۴۵۰ ميليون تومان
۵-۳ : ماشين آلات و تجهيزات :
الف : پرس هيدروليك با مشخصات :
يكصد تني با قالب ۴ حفره اي توان مصرفي الكترو موتورkw 20و ظرفيت توليد ۱۴۰ عدد در ساعت
زمان پخت : ۱دقيقه راندمان ۶۰درصد
تعداد كارگر مورد نياز : يك نفر
قيمت هر دستگاه ۵۰ ميليون تومان-ساخت داخل

ب: پرس ضربه اي با مشخصات
۴۰ تني – قدرت مصرفي الكترو موتور kw 15 راندمان ۸۰ درصد
ظرفبت توليد : ۱۷۰۰قطعه فلزي در ساعت
تعداد كارگر مورد نياز يك نفر
قيمت هر دستگاه ۳۵ميلون تومان

ج: وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي: جهت و كنترل كيفي ۲۰ ميليون تومان
مدلA-15باقطر كارگيري ۵۰۰ميليون متر تا روي ميز
قدرت مصرفي لكترو موتور kw 2
ساخت داخل قيمت هر دستگاه ۵/۱ ميليون تومان
د- قالبها :
جهت دستگاههاي پرس در ۲۰ اندازه مختلف

ساخت داخل
قيمت هر سايز آن ۱۲۵۰۰۰۰ ريال
ه- دريل :
مدل ستون ۲۰- MA قدرت الكترو موتور ۰/۵۵ kw – قطر مته كاري ۵ ميلي متر
ساخت داخل
قيمت هر دستگاه ۳۵۰ هزار تومان

و : دستگاه بر چسب زن علامات : ساخت داخل ۳ عدد قيمت واحد ۳۰۰۵۰۰۰ تومان
جمع ۱۰۰۵۰۰۰ ريال
ز: قلاويز:
با مقاومت ۱۰ كيلو بر ميلي متر مربع و قطر كارگيري حداكثر ۳ ميلي متر

قدرت مصرفي الكترو موتور kw 5/0
ساخت داخل و قيمت هر دستگاه ۸۰۰ هزار تومان
۲-۵-۳ : محاسبه تعداد ماشين آلات و بالانس خط توليد :
الف : ماشين پرس هيدروليك
ظرفيت ۱ دستگاه در سال = ۱(دقيقه زمان پخت مواد )۴(تعداد حفره دستگاه )*۶/۰(راندمان دستگاه )*۶۰ (دقيقه)*۲(شيفت)*۵/۷(ساعت)*۲۷۰(روز كاري در سال )=۵۸۳۲۰۰عدد در سال

۲۰۰۰۰۰۰تقسيم بر ۵۸۳۲۰۰تقريباً ۴
ب : ماشين پرس ضربه اي

ظرفيت دستگاه در سال = ۱ دقيقه * ۲۷۰۰(ميزان توليد قطعه در دقيقه )*۲(شيفت )*۵/۷(ساعت )*۲۷۰(روز كاري )= ۰۰۰/۹۳۵/۱۰ بظور متوسط عدد در سال تعداد دستگاه مورد نياز = ۱۲۰۰۰۰۰۰قطعه تقسيم بر ۱۰۹۳۵۰۰۰ = ۱/۱كه تقريبا=۲
۲= تعداد دستگاه مورد نياز با توجه به تعميرات ۱ دستگاه
ج : ماشين هاي سري تراش و دريل با توجه به نوع كار و حجم كار براي ۲ برابر ظرفيت فعلي نيز كافي هستند و ملاك انتخاب تعداد كارگري است كه با هر دستگاه كار مي كنند براي دريل ۴ دستگاه مورد نياز است .