مقـدمه و تشـكر
سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در واقع عامل مسلط در هر سيستم

حسابداري نيروي انساني شاغل در آن است كه يك سيستم را موفق يا نا موفق مي كند . اين نيروي انساني شاغل در سيستمهاي حسابداري دستگاهها ي مختلف و يا به عبارت ديگر حسابداران در معناي عام علاوه بر درستكاري ، امانت و پشتكار بايد از تخصص مهارت وتجربه لازم براي پرداختن به كار حسابداري بر حسب سطح شغل ، وظايف و مسئوليت ها ونوع عمليات مؤسسه برخوردار باشند .
مهمترين عملكرد يا وظيفه يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي است و هر سيستم

حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات عمليات مالي ورويدادهاي دارائي اثر مالي بر يك مؤسسه را گرد آوري نمايد، ثبت كند ودر گروه هاي همگن طبقه بندي كند وبالاخره گزارشهاي را فراهم كند كه تصميم گيرندگان مختلف درباره يك مؤسسه يا سازمان بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم بگيرند .
اگر اطلاعاتي كه در جريان فعاليت ها ي يك سازمان فراهم مي آيد به شكل مطلوب ارائه شود براي تصميم گيري هاي مختلف فايده چنداني ندارد . بنابراين تصميماتي كه توسط اداره كنندگان يك سازمان و يا توسط اشخاص ذيحق و ذينفع درباره يك مؤسسه گرفته مي شود بسيار متنوع و متعدد است .
واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود..مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.
بهره برداري بهينه از انرژي ، علي الخصوص انرژي الكتريكي با پيشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز در جوامع بشري مصرف انرژي مي باشد . نيروي برق به عنوان يكي از انرژي هاي ثانويه نقش مهمي در زندگي ايفا مي نمايد زيرا كه انرژي الكتريكي در زمان نياز به راحتي قابل انتقال بوده و به آساني به صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل مي باشد و همچنين باعث آلودگي محيط زيست نشده و به صورت مستمر سهم بيشتري از مصرف نهايي انرژي را به خود اختصاص مي دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ريزي و تصميم گيري نهايي در جهت توسعه و بهبود اين صنعت نقش اطلاع رساني و اهميت آمار هر چه بيشتر آشكار مي گردد.
از آنجایی که دانشجودر بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه یک واحد کار آموزی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را در یک سازمان رسمی بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.

در اینجا لازم است از استاد گرامی جناب آقاي دكتر محمدي که با صبر و بردباری مرا در ارائه این گزارش با صعه صدر راهنمایی و ارشاد نموده اند تشکر و قدر دانی نمایم و نهایت سپاسگذاری را از ایشان به عمل آورم.

 

فصل اول
چکیده مطالب

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قواعد اخلاقی، سنتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهمی بسزا دارند. قواعد

حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و قواعد دیگر جایگاه ویژه ای دارند و این ویژگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها چاره‌هایی اندیشیده است که اصطلاحاً به آن ضمانت اجرا می گویند. بخشی از این قواعد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است.
قانون کار «ج .ا.ا» حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بوده و هدف آن صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار و امور رفاهی نیروی کار می‌باشد. دامنه شمول آن نیز در ماده ۱۸۸ این قانون به صراحت تعیین گردیده است. لذا از دیرباز امنیت شغلی و رفاهی حال و آینده کارگر و خانواده‌اش در کنار قوانین کار، دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه دانش اجتماعی کار بوده است. تامین آرامش فکری یک کارگر و امید به تضمین مزایایی در آینده شرایط را برای بهره‌وری کارگر و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. در واقع قوانین تامین اجتماعی سعی دارند برای کارگران تضمینهایی را در زمینه شرایط کارگر، دوران بیکاری، حوادث بیماری از کارافتادگی و بازنشستگی و دوران بارداری و… در قبال مزد، مزایا و مستمری و بازگشت به کار فراهم نمایند.
لذا از آنجایی که کلیه افراد فعال در بازار کار، کارگر و یا کارفرما هستند و در واقع یکی از طرفهای این رابطه هستند و از قوانین تامین اجتماعی بهره می‌برند از اینرو دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی اقدام به طراحی دوره‌ای نموده که در آن کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد با قانون کار و تامین اجتماعی آشنایی بیشتر پیدا کنند.

تاریخچه سازمان تامین اجتماعی
تأمين اجتماعي استان كردستان نيز كه از سال ۱۳۳۸ تحت عنوان صندوق بيمه‌هاي اجتماعي شروع به فعاليت نموده است هم اكنون با داشتن ۱۱ شعبه در شهرستانهاي سنندج دو شعبه (تيپ ۱ و ۳)، سقز (تيپ ۳)، بيجار (تيپ ۴)، قروه (تيپ ۴)، كامياران (تيپ ۴)، مريوان (تيپ ۴)، بانه (تيپ ۴)، ديواندره (تيپ ۵)، دهگلان (تيپ ۵) و شعبه سروآباد كه در شهريورماه سال ۸۵ افتتاح شد در سطح استان در بخش بيمه‌اي بيش از ۱۸ نوع حمايت و تعهدات ارزنده‌ به بيمه شدگان و

مستمري بگيران تحت پوشش خود ارائه مي‌دهد كه آمار آنان به شرح ذيل است: در حال حاضر با

 

احتساب بيمه‌شدگان اصلي و تبعي به حدود يك سوم جمعيت استان از جمله كارگران بخش‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي، كاركنان قراردادي، پيماني، شركتي، ادارات و شركت‌ها رانندگان حمل بار و مسافر درون و برون شهري، قاليبافان، هنرمندان، بسيجيان، روحانيان، خادمين مساجد، كارگران ساختماني، كارفرمايان صنفي و … تحت پوشش تأمين اجتماعي مي‌باشد و از خدمات متنوعي اعم از تعهدات كوتاه مدت (كمك هزينه ايام بيماري و بارداري، اورتز، پروتز، بيمه بيكاري، غرامت دستمزد و …) و تعهدات بلندمدت (مستمري بگيران سه گانه) بهره‌مند مي‌گردند
بيمه چگونه به وجود آمد؟
بيمه هاي غيرزندگي ، پيشينه بلند مدتي دارند. نوعي از بيمه هاي دريايي حدود ۳۰۰۰ سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . بيمه هاي زندگي نيز سابقه زيادي دارند.اين نوع بيمه ها نخستين بار هنگامي پديد آمد كه سربازان رومي قسمتي از دستمزدخود را در صندوقي جمع آوري كردند تا چنانچه در جنگ كشته شدند، آن پول به خانواده هايشان پرداخت شود.
بيمه در دنياي امروز :
امروز ديگر تصوراين كه گونه اي از فعاليت انسان بدون وجود بيمه شكل پذيردمشكل است . به ويژه آن كه در قرن بيستم تحولات تكنولوژي ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است . برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت موتور اتوموبيل است كه متعاقب

آن بيمه اتوموبيل به يكي ازمهم ترين بخش هاي صنعت بيمه تبديل شده است .
توسعه مهم ديگر، افزايش تعداد ريسك هاي يگانه خيلي بزرگ است .نفتكش هاي غول پيكر و هواپيماهاي بسيار بزرگ نمونه هايي هستند كه نشان مي دهند سرمايه تحت پوشش بيمه ممكن است صدها ميليون تومان ارزش داشته باشد. مشكلات مربوط به پوشش چنين سرمايه هاي عظيمي باعث شده است كه بيمه گران به پشتيباني يكديگر، يك خطر بزرگ را در سطح داخلي و بين المللي به صورت بيمه اتكايي مجدد بين خود توزيع كنند و از عهده جبران خسارت هاي هنگفت برآيند.
همراه با ارتقا و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز، بيمه ها نيز از زواياي مختلف و با شتا

ب توسعه يافته اند. زيان هايي كه ممكن است به طور ناخواسته در جريان فعاليت و زندگي عادي هر فردي به ديگران وارد آيد و در قبال آن ها مسؤول واقع شود بابيمه مسؤوليت تحت پوشش قرار ميگيرند.در اين خصوص ، مي توان به بيمه مسؤوليت پزشكان و بيمه مسؤوليت توليد كنندگ

ان اشاره كرد. نمونه هاي جديدتر، بيمه افترا براي روزنامه نگاران و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون و بيمه آلودگي ناشي از نشت نفت از تانكرهاست . بيمه هاي سيل ، زلزله وخرابي كامپيوترنيز بر همين منوال ظهور كرده اند.
بيمه هاي زندگي نيز پيشرفت هاي شگرفي يافته و مجموعه متنوعي از انواع اين نوع بيمه را ارائه كرده است در اين زمينه انواع بيمه هاي مستمري و عمر و پس انداز به طور چشم گيري افزايش يافته است در ادامه ، بيمه گران رشته زندگي مجبور شده اندكه با مشكلات جديدي نظير بيماري ايدز مواجه شوند و درباره پيشرفت علم ژنتيك بينديشند.
تامین اجتماعی شعبه سنندج
رئیس
واحد درآمد : فعالیت در زمینه وصولیهای شعبه و امور مربوط به پیمانکاری
واحد بازرسی : انجام بازرسی از کارگاههای تحت پوشش
واحد اجرائیات : فعالیت در زمینه وصول بدهیهای معوقه شعبه
اموراداری : فعالیت در زمینه خدمت به ارباب رجوع وتسهیل در امور همکاران
واحد فرابری داده ها : فعالیت در زمینه پشتیبانی از سیستم های کامپیوتری و شبکه و دریافت وانتقال اطلاعات
واحد نامنویسی : فعالیت در زمینه جمع آوری سوابق بیمه شدگان و صدور دفترچه
واحد اموربیمه شدگان : فعالیت در زمینه بازنشستگی – از کارافتادگی – مستمری بازماندگان وارائه خدمات به بیمه شدگان

واحد حسابداری : امور مربوط به پرداختها وحقوق مزایای همکاران

معرفي صندوق تأمين اجتماعي
سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان بيمه‌گر اجتماعي است كه مأموريت اصلي آن پوشش كارگران مزد و حقوق بگير (به صورت اجباري) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختياري) است. جمعيت تحت پوشش اين سازمان، شامل حدود ۱/۷ ميليون نفر بيمه شده و نزديك به يك ميليون نفر مستمري‌بگير است كه با درنظر گرفتن افراد خانواده بيمه‌شدگان، جمعيت تحت پوشش اين سازمان براي خدمات درماني به بيش از ۲۷ ميليون نفر مي‌رسد. براساس قانون، س

ازمان تأمين اجتماعي يك سازمان عمومي غيردولتي است كه بخش عمده منابع مالي آن از محل حق بيمه‌ها (با مشاركت بيمه شده و كارفرما) تأمين مي‌شود و متكي به منابع دولتي نيست. به همين دليل، دارايي‌ها و سرمايه‌هاي آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌هاي متوالي است و نمي‌تواند قابل ادغام با هيچ يك از سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا غيردولتي باشد. تكيه‌گاه اصلي اين سازمان مشاركت سه‌جانبه كارفرمايان، بيمه‌شدگان و دولت در عرصه‌هاي مختلف سياستگذاري، تصميم‌گيري‌هاي كلان و تأمين منابع مالي است.
اصول و مباني بيمه‌گري اين سازمان به نحوي تنظيم شده كه بين اهداف اصلي آن با اهداف كلان نظام اقتصادي كشور همسويي كامل وجود دارد. از يك سو رونق فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي موجب افزايش جمعيت تحت پوشش بيمه و تقويت منابع مالي اين سازمان مي‌شود و از سوي ديگر پوشش بيمه‌اي كارگران به افزايش اطمينان خاطر، ايجاد امنيت روحي و سلامت جسمي و در نهايت ارتقاي بهره‌وري نيروي كار منجر مي‌گردد. همچنين همه عواملي كه فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي را تحت تأثير قرار دهد بر منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي نيز اثرگذار است. از جمله اين عوامل مي‌توان به بحران بيكاري، افزايش نرخ سالمندي، بي‌ثباتي در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش حوادث و سوانح در كشور و رشد روزافزون هزينه‌هاي درمان اشاره كرد.
تعهدات اين سازمان برابر استانداردهاي تعيين شده به وسيله سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي تأمين اجتماعي تنظيم شده و بالاترين حد اين استانداردها را در بر مي‌گيرد. چگونگي تحقق اين تعهدات و ارايه خدمات به وسيله اين سازمان را قانون معين كرده است.
سيستم‌هاي عمومي يكپارچه
۱- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي: در سطح وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سيستم‌هاي مكاتبات اداري، مالي، منابع انساني، (پرسنلي، حضور و غياب)، خدمات رفاهي، حقوق و دستمزد و… به عنوان سيستم‌هاي مكانيزه عمومي آن وزارتخانه است.
۲- سازمان تأمين اجتماعي: سيستم‌هاي عمومي شامل حسابداري، حقوق ودستمزد، تداركات، وام، دبيرخانه، پرسنلي، انبار، اموال و دارائي‌ها، حضور و غياب، امور رفاهي، قراردادها، آموزش و… در سطح سازمان تأمين اجتماعي ايجاد شده است. لازم به ذكر است نرم افزار كليه شعب يكسا
۳- سازمان بازنشستگي كشوري: سيستم‌هاي عمومي شامل حسابداري، دبيرخانه، سيستم بدون كاغذ، كارگزيني و… در سازمان بازنشستگي كشوري ايجاد شده است. همچنين سيستم برقراري حقوق بازنشستگان و موظفين به صورت يكپارچه در كل كشور اجرا شده است.
سيستم‌هاي اختصاصي يكپارچه:
۱- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي:
بانك اطلاعات ايرانيان: اين بانك اطلاعاتي شامل ركوردهاي اطلاعاتي سازمان تأمين اجتماعي،

خدمات درماني، بازنشستگي كشوري، بهزيستي، صندوق بيمه روستائيان و عشاير و… است. اين بانك قابليت ارائه خدماتي چون سرويس استعلام بيمه‌اي، گزارش‌هاي تحليلي بر روي داده‌هاي بانك و استخراج داده‌هاي مورد نياز در طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و… را دارا است. بانك اطلاعات ايرانيان با سازمان‌هاي زير مجموعه براي بروز رساني اطلاعات بانك ارتباط دارد.
سرويس استعلام بيمه: اين سرويس به علت تكميل نبودن اطلاعات و سوابق بيمه‌اي افراد در حال حاضر به صورت الكترونيكي به مردم ارائه نمي‌شود.
گزارش‌هاي تحليلي: شامل تعداد كارگاه‌هاي فعال و غير فعال، تعداد بيمه شده‌هاي اصلي و فرعي و… جهت ارائه به ساير سازمان‌ها.
۲- سازمان تأمين اجتماعي: سيستم‌هاي اختصاصي در سطح اين سازمان شامل سامانه ارائه فيش حقوقي مستمري بگيران، سامانه پرداخت الكترونيكي حق بيمه، سامانه نام نويسي، سامانه خدمات بين شعب و سامانه استعلام رانندگان است كه هيچ كدام از اين خدمات قابليت ارائه به روش الكترونيكي را ندارند.
علي‌رغم مكانيزه كردن سيستم‌هاي بيمه‌اي شعب تأمين اجتماعي هيچ كدام از اين شعب به صورت برخط (Online) با يكديگر در ارتباط نيستند و افراد متقاضي خدمات جهت دريافت خدمت مي‌بايست به همان شعبه كه حق بيمه پرداخت مي‌كنند، مراجعه كنند. مسئول فناوري اطلاعات سازمان تأمين اجتماعي عدم وجود معماري متمركز و يكپارچه در زمان طراحي اوليه سيستم‌ها و عدم امكان تغيير به سمت متمركز سازي و نيز فراهم نبودن بستر‌هاي ارتباطي و مخابراتي را از جمله دلايل فقدان خدمات يكپارچه در سطح سازمان تأمين اجتماعي مي‌داند.
شايان ذكر است در صورت يكپارچه سازي خدمات در سطح شعب اين سازمان امكان ارائه تعداد زيادي از خدمات از جمله خدمات دفترچه درماني، ارائه ليست ماهيانه بيمه، پرداخت هزينه درمان، پرونده الكترونيكي، سابقه الكترونيكي و… فراهم خواهد بود.

 

مهمترين تعهدات و خدمات سازمان تأمين اجتماعي برمبناي قانون تأمين اجتماعي و مقررات مربوط به آن، به شرح زير است:
 حمايت در برابر حوادث، بيماري‌ها و بارداري
 مستمري بازنشستگي
 مستمري از كارافتادگي
 مستمري بازماندگان
 مقرري بيمه بيكاري
 غرامت دستمزد ايام بيماري
 پرداخت هزينه وسايل كمك پزشكي

 كمك هزينه ازدواج
موسسه حسابرسي تامين اجتماعي
موسسه حسابرسي تامين اجتماعي در سال ۱۳۷۲ به صورت يك موسسه غيرتجاري تاسيس گرديد.موضوع فعاليت موسسه عبارتست از؛ تامين نيازهاي اساسي سازمان تامين اجتماعي اعم از بخشها و واحدهاي تابعه در زمينه حسابر

سي داخلي، بازرسي و ارائه خدمات مالي و مشاوره مديريت وهچنين تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي مورد نياز آنها، شامل امور مالي و حسابداري امور مشاوره مالياتي، مديريت و بيمه اي، رسيدگيهاي ويژه، طراحي نظامهاي اطلاعاتي مديريت، انجام مطالعات و تحقيقات در امور مالي،‌اقتصادي و سرمايه گذاري، انجام امور انحلال و تصفيه، نظارت بر شركتها، انجام حسابرسي در امور بيمه اي و …. .
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي كه به اختصار شستا ناميده مي شود ، در سال ۱۳۶۵ به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير سازمان با سرمايه اوليه ۲۰ ميليارد ريال تاسيس شد و در سالهاي بعد در طي چند مرحله مبادرت به افزايش سرمايه گرديد .

موضوع فعاليت شركت ، سرمايه¬ گذاري و مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني اعم از فعاليت توليدي، بازرگاني، خدماتي و تشكيل انواع شركتها در جهت نيل به اهداف شركت ميباشد .
از سال ۱۳۸۳ تاكنون به منظور اداره بهينه سرمايه گذاريها وصنايع تخصصي، شركتهاي سرمايه گذاري تخصصي،(هلدينگهاي تخصصي) تاسيس گرديد تا اداره شركتهاي د زير مي باشد:
۱- سرمايه گذاري صدر تأمين(كاشي وسراميك و مواد كاني و فراورده هاي نسوز) ۲- سرمايه گذاري سيمان تأمين ۳- سرمايه گذاري دارويي تأمين ۴- سرمايه گذاري نفت و گاز تأمين ۵- سرمايه گذاري صنايع عمومي تأمين ۶- سرمايه گذاري پتروشيمي و شيميائي تأمين ۷- سرمايه گذاري عمران و ساختمان ۸- سرمايه گذاري صبا تأمين.
تعريف بيمه شده

براساس قانون و مقررات تامين اجتماعي هر كارگري كه براي كارفرمايي كار مي كند و از او حقوق يا دستمزد (نقدي يا غيرنقدي) دريافت مي كند. اگر مشمول ساير قوانين بيمه اي كشور نباشد، مشمول قانون تامين اجتماعي است و از زماني كه تحت پوشش قرار گيرد بيمه شده محسوب مي شود. بنابر اين بيمه شده به كسي اطلاق مي شود كه رأسا مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.

(فرايند پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان )
۱٫عنوان فرايند:پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان
۲٫هدف از اجراي فرآيند :پرداخت به موقع حقوق و مزاياي پرسنل
۳٫عنوان خدمت گيرندگان :كليه پرسنل رسمي ،غيررسمي ومشمول قانون كار، مشمولين وظيفه وبازنشسته وموظفين

۴٫خدمت دهندگان :مديريت امورمالي

۵٫مدارك واطلاعات موردنياز:احكام صادره ازسوي كارگزيني سازمان ،صورت ريزبدهي كاركنان به بانك جهت بازپرداخت وام هاي معيشتي ،ضروري ،وام خريدكالا،وام خريدخودرو………….
احكام بازنشستگي صادره ازسوي سازمان بازنشستگي نمايندگي سنندج
۶٫فرم هاي موردنياز:-احكام كارگزيني ،فرم ليست پرداخت حقوق ،فرم كسورات بازنشستگي ،فرم پرداخت ماليات ،فرم پرداخت وام هاي كسرشده ازپرسنل ،…………
۷٫شرح مراحل انجام كار:
۱-۷-ارائه گزارش كار ازطرف مديريت امور اداري ( ۱۵ دقيقه )
۲-۷-پاراف گزارش كار وثبت در انديكاتور امور مالي ( ۵ دقيقه )
۳-۷-ارجاع به واحد حقوق و دستمزد جهت برررسي ( ۵ دقيقه )
۴-۷-بررسي وكنترل گزارش كار( ۲ روز)
۵-۷-كنترل وبررسي وام هاي دريافتي توسط همكاران ،( ۱ روز)
۶-۷-كنترل وبررسي اجاره منازل سازماني واداري (۲ ساعت )
۷-۷-كنترل وبررسي كسورات بيمه خدمات درماني تأمين اجتماعي ،عمروحوادث ،بيمه مشمولين ،صندوق معذوريت ………
۸-۷-كنترل وبررسي ماليات حقوق مكسوره از همكاران(۱۵دقيقه )
۹-۷-كنترل وبررسي جرائم مربوط به غيبت يا تأخير در ورودوخروج همكاران(۲۰دقيقه )
۱۰-۷-تهيه ليست ،كدبندي ،وتنظيم سند هزينه(۱روز)
۱۱-۷-ارائه به حسابداري جاري يا عمراني جهت رسيدگي(۶۰دقيقه )

۱۲-۷-ارائه به واحد اعتبار عمراني ياجاري به منظور تأمين اعتبار(۶۰دقيقه )
۱۳-۷-ارائه جهت صدور چك توسط متصدي صدور چك(۳۰دقيقه )
۱۴-۷-امضاي چك وسند توسط مديرمالي و ارسال جهت امضاء مقام مجاز(۱۵دقيقه )
۱۵-۷-امضاي چك و سند توسط مقام مجاز وعودت به امورمالي(۳۰دقيقه )
۱۶-۷-ارائه به بانك جهت واريز به حساب همكاران(۲ساعت )
۱۷-۷-تحويل فيش حقوق و دستمزد به همكاران(۲ساعت )
۸٫مسئوليت عوامل اجرائي :رياست سازمان (امضاي سندهزينه –حواله ،چك ) معاونت اداري ومالي در موارد تفويض شده (امضاي سند هزينه –حواله ،چك ) –مديريت امورمالي (امضاي تنظيم كننده –رسيدگي كننده –تأمين اعتبار-صدورچك )
۹٫تصويربخشنامه ها وآئين نامه ها: براساس قوانين ومقررات مالي محاسباتي –بخشنا

مه هاودستورالعملهاي كه در مديريت امورمالي موجود مي‌باشد.

۱۰٫فن آوري مورداستفاده :استفاده از رايانه و نرم افزارهاي مالي و حسابداري
۱۱٫مدت زمان انجام فرآيند :به ترتيب شرح مراحل انجام كار در بند هفت كه جهت مرحله مشخص وبطور متوسط از مرحله شروع تاپايان فرآيند حدود …روز كاري زمان لازم دارد

( فرایندارائه اسنادهزینه جهت پرداخت به اشخاص حقیقی یاحقوقی )

۱٫ عنوان فرایند: ارائه اسنادهزینه جهت پرداخت به اشخاص حقیقی یاحقوقی
۲٫ هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات مالی محاسباتی درپرداختهاوانجام کاردرکمترین زمان ممکن
۳٫ عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادکشاورزی استان درارتباط کاری می باشند
۴٫ خدمت دهندگان : ریاست سازمان – معاونت اداری ومالی – مدیریت امورمالی

۵٫ مدارک واطلاعات موردنیاز: اسنادهزینه باکلیه مستندات لازم که توسط معاونتهاومدیریتهای سازمان جهت پرداخت به مدیریت امورمالی ارائه می شود.
۶٫ فرم های مورداستفاده : درخواست وسفارش خریدیادرخواست ارائه خدمت – صورت وضعیت یامدارک هزینه اعم ازفاکتورو…..- رسیدانباریاصورت مجلس تحویل کالا- سندهزینه – حواله پرداخت
۷٫ شرح مراحل انجام کار:
۱٫ ۷ – ارائه اسنادهزینه به مدیریت امورمالی وپاراف آن .( ۵ دقیقه)
۲٫ ۷ – ثبت دردفترامورمالی .( ۵ دقیقه )

۳٫ ۷-ارجاع به حسابداری تملک دارائیهای سرمایه های یاهزینه ای . ( ۲ دقیقه)
۴٫ ۷ – ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( ۵ دقیقه )
۵٫ ۷ – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی – موافقتنامه هاوکنترل مدارک وامضاء های مجاز. ( ۳۰الی ۶۰ دقیقه باتوجه به حجم ونوع سندهزینه )
۶٫ ۷ – درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگس کننده .( ۵ دقیقه)
۷٫ ۷ – درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال دراسنادهزینه وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (۱۵ دقیقه)
۸٫ ۷-ارجاع اسنادهزینه به واحدتامین اعتبار. (۱۰ دقیقه)
۹٫ ۷- بررسی وثبت مبالغ هزینه براساس فصول مربوطه توسط واحدتامین اعتبار. ( ۱

۰ دقیقه)
۱۰٫ ۷- امضاءومهرتوسط واحدتامین اعتبار.( ۵ دقیقه)
۱۱٫ ۷- ارجاع به متصدی صدورچک .( ۵ دقیقه)
۱۲٫ ۷- صدورجک دروجه ذینفغ توسط متصدی صدورچک .( ۱۵ دقیقه)
۱۳٫ ۷- امضاء ومهرسند توسط متصدی صدورچک .( ۵ دقیقه)
۱۴٫ ۷- بررسی وکنترل مجدد کیله مدارک توسط مسئول حسابداری وارسال جهت امضاءمدیرامورمالی.( ۵ دقیقه )
۱۵٫ ۷- بررسی وکنترل وامضاء سندهزینه وچک صادره شده توسط مدیرمالی وارج

اع به دفترریاست سازمان یامعاونت اداری ومالی .( ۱۵ دقیقه)
۱۶٫ ۷- بررسی وامضاء توسط ریاست سازمان یامعاونت اداری ومالی وعودت به مدیریت امورمالی . (۱روز)
۱۷٫ ۷-اخذامضاء ازدریافت کننده چک .( ۵ دقیقه)
۱۸٫ ۷- مهرچک .تحویل آن به مشتری .( ۵ دقیقه)
۸- مسئولیت عوامل اجرائی : ریاست سازمان ( امضای سندهزینه – حواله – چک )- معاونت اداری ومالی درمواردتفویض شده ( امضای سندهزینه – حواله – چک )- معاونت ومدیریت مربوطه ( امضای مدارک هزینه )- مدیریت امورمالی ( امضای رسیدگی کننده – تامین اعتبار- سندهزینه – چک ).
۹- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی – دستورالعملهای مربوطه که درمدیریت امورمالی موجودمی باشد.
۱۰- فن آوری مورداستفاده : استفاده ازرایانه ونرافزارهای مالی وحسابداری درمراحل م

ختلف .
۱۱- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جهت مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان فرآیند حدود یک روزکاری زمان لازم دارد.

 

حقوق بيمه شدگان
حقوق بيمه شدگان ناشي ازتكاليف وتعهداتي است كه بر پايه قانون ومقررات تامين اجتماعي بر عهده سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته است برخي از اين حقوق به شرح زير است:
هركارگري (كه مشمول قانون تامين اجتماعي باشد ) حق دارد از اولين روز اشتغال به كار تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گيرد و مي تواند از سازمان تامين اجتماعي احقاق اين حق را در چارچوب اختيارات قانوني سازمان درخواست نمايد.
بيمه شدگان حق دارند به قوانين ومقررات و دستورالعملهايي كه حقوق و تكاليف آنان را نسبت به سازمان تامين احتماعي بيان مي كند دسترسي داشته باشند دراين زمينه سازمان تامين اجتماعي بايد ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نيز برطرف نمايد.
بيمه شدگان حق دارند در ازاي ايام اشتغال و پرداخت حق بيمه از مزاياي مقرر درقانون

(تعهدات سازمان ) مانند بيمه حوادث . بيماريها . بارداري . غرامت دستمزد ايام بيماري وبارداري . بازنشستگي . از كارافتادگي . فوت و… برخوردار شوند . بنابراين سازمان مكلف است با تشكيل پرونده انفرادي براي هريك از بيمه شدگان درگرد آوري ونگهداري سوابق آنان تلاش لازم را

بعمل آورد.
بيمه شدگان وافراد تحت تكفل آنان حق دارند متناسب با نياز خود ازخدمات درماني سازمان تامين اجتماعي بزخوردارشوند . اين خدمات صرفاً تابع نياز آنها است وسازمان نمي تواند خدمات درماني قابل ارائه به هر بيمه شده را با ميزان حق بيمه پرداختي او مرتبط نمايد.
تعهدات سازمان تامين اجتماعي درقبال هر بيمه شده مشروط به تداوم اشتغال او در كارگاه مشمول قانون است اما اگر براي بيمه شده اي كه تحت پوشش قرار گرفته براي مدتي از طرف كارفرما حق بيمه پرداخت نشود سازمان تامين اجتماعي نمي تواند تعهدات خود وحقوق بيمه شده را ناديده بگيرد . (دراين موارد سازمان ضمن انجام تعهدات خود به بيمه شده حق بيمه ياد شده را از كارفرما وصول مي نمايد).

بيمه شدگان حق دارند درصورتي كه برخي از تصميمات . مصوبات يا عملكرد سازمان تامين احتماعي موجب تضييع حقوق قانوني آنان شود . ابطال آن واحقاق حق خود را از دبوان عدالت اداري بخواهند.
بيمه شدگان حق دارند به هنگام تغيير شغل يا جابحايي محل اشتغال آنان از شعبه تامين

اجتماعي بخواهند كه سوابق بيمه اي آنان را به طور يكجا در شعب واقع درآخرين محل اشتغال گرد آوري و نگهداري نمايد. سازمان تامين احتماعي مكلف به پذيرش اين درخواست ها بوده ودرصورتي كه دراين جابجايي ها به سوابق بيمه شده لطمه اي وارد شود مسئول مي باشد.
بيمه شدگان حق دارند در صورتي كه سوابق آنان نزد سازمان تامين اجتماعي منجر به ايجاد مزاياي قانوني نزد ساير سازمانها و موسسات (مانند بانك ها ) يا احقاق حقوق از دست رفته آنان مي شود گواهي اين سوابق را از شعب تامين اجتماعي تقاضا نمايند.
بيمه چيست ؟
بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند. خسارت هايي كه به اين قبيل افراد پرداخت ميگردد از پول هايي تأمين مي شود كه براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشاركت مي كنند. به بيان ديگر همه آن هايي كه خود را بيمه ميكنند با مشاركت در سرمايه اي كه متعلق به همه خريداران بيمه است ، در جبران خسارت و زيان هاي هريك از افراد بيمه شده ،شريك و سهيم مي شوند.
بيمه گران خطرهاي احتمالي را به خوبي مي شناسند و احتمال وقوع آن ها رامي دانند بنابر اين مي توانند ميزان حق بيمه اي را كه هر شخص بايد بپردازد به نحوي محاسبه كنند كه مبلغ جمع آوري شده براي جبران خسارت هايي كه پيش خواهد آمد، كافي باشد. بديهي است كه تنها تعدادي از آنان كه خود را بيمه كرده اندنياز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوري شده خواهند داشت .
بر اين اساس ، مقدار حق بيمه مربوط به هر نفر متقاضي بيمه با توجه به دو عامل مهم م

حاسبه مي شود: نخست اين كه ، به طور كلي احتمال بروز خسارت در آينده چه قدر است و دوم ،آن كه احتمال وقوع حادثه براي بيمه گذار متقاضي بيمه بيشتريا كمتر از ميانگين احتمال خطر مزبور باشد. براي روشن شدن موضوع ۳ مثال مي آوريم .

۱٫ در بيمه هاي مربوط به اتوموبيل : جواني كه اتوموبيل پرقدرتي دارد ياراننده اي كه قبلا چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است ، از راننده ميان سال و با تجربه اي كه اتوموبيل كم قدرتي دارد و قبلا تصادف نكرده است ، حق بيمه بيشتري مي پردازد.
۲٫ در بيمه آتش سوزي : صاحب مغازه ساندويچ فروشي ، ازصاحب يك دفتر خدماتي حق بيمه بيشتري مي پردازد يعني ، هر چه احتمال خطربيشتر باشد، حق بيمه نيز بيشتر خواهد بود.
۳٫ براي فردي جوان و تندرست كه شغل بي خطري دارد خريدن بيمه زندگي آسان تر و حق بيمه آن هم كمتر خواهد بودتا فرد سال مندي كه شغل پرخطري دارد.
وضعيت تحقق دولت الكترونيك در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي توسط سازمان بازرسي كل كشور ‌بررسي‌ می شود.
اين بررسي‌ها در چهار بخش “وضعيت دستگاه از لحاظ ايجاد سيستم‌هاي عمومي و اختصاصي مكانيزه “، “وضعيت تعهدات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي فناوري اطلاعات “، “وضعيت تعهدات ساير دستگاه‌ها ” و “ارائه خدمات الكترونيكي به مردم ” انجام شده است.

‌وضعيت تعهدات ساير دستگاه‌ها
بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جهت تكميل و ارائه خدمات از پايگاه اطلاعاتي ايرانيان به تعامل و همكاري با دستگاه‌هاي مختلف نيازمند است و بر اساس بند م ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف به تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي به منظور جمع آوري و پردازش

اطلاعات مربوط و تعيين شاخص‌هاي ذيربط در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي است. در اين راستا آيين‌نامه اجرايي بند م ماده ۱۶ قانون مذكور(مصوب هيات محترم وزيران)سازمان‌هاي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي نظير شركت بيمه ايران، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد ۱۵ خرداد، صندوق‌هاي بازنشستگي صدا و سيما، صنعت نفت، مخابرات و… را موظف كرده تا نسبت به جمع آوري و تجميع اطلاعات حوزه بيمه‌اي، حمايتي و امدادي افراد تحت پوشش خود را در اختيار وزارت

رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهند. در حال حاضر اطلاعات مذكور از طريق سازمان‌ها و صندوق‌هاي ياد شده در اختيار وزارت مزبور قرار گرفته ليكن تعدادي از دستگاه‌ها نظير كميته امداد همكاري مناسبي در ارائه اطلاعات ندارند.

* بخش چهارم: ارائه خدمات الكترونيكي به مردم با توجه به بخشنامه معاون اول رئيس جمهور مطابق بخش نامه۳۷۳۵۷ / ۳۹۴۷۳ مورخ ۱۲ / ۳ / ۸۷ معاون اول رئيس جمهور، تكاليف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در اين خصوص به شرح ‌ذيل است.
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
بيمه خدمات درماني

بيمه بيكاري
بيمه بازنشستگي
سامانه كاريابي براي بيكاران: سامانه تجميع و كنترل سوابق بيمه‌اي و برقراري مستمري بازنشستگي‌ به صورت الكترونيكي انجام نمي‌شود و با مراجعه حضوري و پر كردن فرم‌هاي مربوطه انجام مي‌شود.
سامانه كاريابي و آموزش در دوره بيكاري‌ راه اندازي شده و مورد استفاده كارجويان قرار مي‌گيرد.
صدور و تمديد دفترچه‌هاي درماني‌ به‌صورت الكترونيكي انجام نشده و با مراجعه حضوري و پر كردن فرم‌ها در شعبه‌اي كه حق بيمه پرداخته مي‌شود، امكان‌پذير خواهد بود.

نام‌نويسي، تشكيل پرونده و تغيير وضعيت فرد اصلي، تبعي و خويش فرما‌ به صورت الكترونيكي انجام نشده و با مراجعه حضوري و پر كردن فرم‌ها در شعبه‌اي كه حق بيمه پرداخته مي‌شود، انجام مي‌شود.

نفع بيمه پذير:
نفع بيمه پذير يك اصل اساسي بيمه است . مفهوم اين اصل آن است كه فردي كه در صدد گرفتن بيمه است بايد به طور قانوني اختيار بيمه كردن اموال ، حادثه يازندگي را داشته باشد. به بيان ديگر، وقوع حادثه اي كه تحت پوشش بيمه است ، يامرگ بيمه شده بايد باعث زيان مالي براي خريدار بيمه شود. براي مثال ، آقاي الف نمي تواند خانه آقاي ب را بيمه كند زيرا تخريب خانه آقاي ب موجب زيان مالي براي آقاي الف نمي شود. بر همين قياس ، شما نمي توانيدزندگي ديگران را بيمه كنيد مگر آن كه منفعتي در زندگي فرد بيمه شده داشته باشيد.

ديگر اصول بيمه:
اصول بيمه را كه شامل همه بيمه ها مي شود به صورت زير بيان مي كنند:
الف- بيمه تنها به اندازه ارزش واقعي اموال تحت پوشش بيمه خسارت را جبران مي كند. براي مثال بيمه نميتواند زيان هاي عاطفي را تحت پوشش قرار دهد.
ب – همواره بايد تعداد فراواني خطرهاي همگون وجود داشته باشد تا بااست

فاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بين همه بيمه گذاران توزيع كرد.
پ – بايد امكان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بيمه گران بتوانند حق بيمه متناسب با خطر مربوط را تعيين كنند.
ت – خسارت ها نبايد عمدي و قابل اجتناب باشند يا قبل از بيمه كردن ، به وجودآمده باشند. به طور بديهي نمي توان براي خانه اي كه آتش گرفته و فردي كه فوت كرده است بيمه نامه گرفت .
ث – زيان مالي برخي از خطرها چنان گسترده است كه فقط دولت توانايي مقابله با آن ها را دارد. اين نوع خطرها ) اغلب ناشي از جنگ يا تابش هاي هسته اي و راديواكتيو( به طور معمول بيمه پذير نيستند.

آشنايي با كميسيونهاي پزشكي تامين اجتماعي
اقدامات لازم جهت حضور در كميسيون هاي پزشكي
بيمه شده اي كه به علت حوادث ناشي از كار و يا به هر علت ديگر، تمام يا درصدي از توان خود براي ادامه كار را از دست داده باشد، لازم است پس از دريافت گواهي از پزشك متخصص معالج مبني بر ازكارافتادگي كلي به شعبه اي كه حق بيمه وي به آن پرداخت مي شود، مراجعه نمايد. در شعبه تأمين اجتماعي پس از بررسي پرونده بيمه شده، فرمي در ۳ نسخه كه اطلاعات هويتي بيمه شده در آن ثبت شده است، به وي تحويل داده مي شود.
بيمه شده بايد اين فرم را براي تكميل كردن بخش مربوط به اطلاعات پزشكي آن، نزد پزشك معالج برده و بعداز تكميل مجددا فرم را به شعبه مربوطه تحويل دهد. در اين مرحله شعبه تأمين اجتماعي، ضمن الصاق مدارك و تكميل فرم هاي مورد نياز، بيمه شده را به كميسيون پزشكي سازمان معرفي مي نمايد.
بيمه شده تأمين اجتماعي كه از سوي يكي از شعب اين سازمان براي تعيين نوع و درصد از كارافتادگي به كميسيون پزشكي معرفي مي شود، بايد طبق مراحل زير اقدام كند:
به همراه مدارك درماني، خلاصه پرونده و در صورت لزوم پرونده فني، فرم بررسي و گزارش بازرسي حادثه منضم به اظهارنظر واحد بازرسي درخصوص ناشي و يا غيرناشي از كاربودن حادثه و معرفي نامه شعبه، به واحد نوبت دهي كميسيون پزشكي بدوي مراجعه كند.
در روز و ساعت تعيين شده، در محل برگزاري جلسه كميسيون پزشكي حاضر شود.
رأي كميسيون بدوي پس از صدور در روز برگزاري جلسه كميسيون به بيمه شده ابلاغ مي شود. بيمه شده در صورت قبول نداشتن رأي صادره مي تواند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، اعتراض كتبي خود را به شعبه تأمين اجتماعي مربوطه اعلام كند.

شعبه تامين اجتماعي، بيمه شده را به كميسيون پزشكي تجديدنظر معرفي مي كند.
بيمه شده اي كه به رأي كميسيون بدوي اعتراض دارد بايد پس از دريافت معفي نامه از شعبه تأمين اجتماعي، به واحد نوبت دهي كميسيون پزشكي تجديدنظر مراجعه كند.
كميسيون هاي پزشكي تأمين اجتماعي با حضور پزشكان متخصص و خوشنام هر رشته تشكيل مي شوند و رأي آنها پس از بررسي كامل پرونده پزشكي بيمه شده و مشاهده وضعيت او صادر مي شود. با اين حال بيمه شده مي تواند به رأي كميسيون هاي پزشكي بدوي اعتراض كند.
رأي كميسيون هاي پزشكي تجديدنظر تأمين اجتماعي قطعي و غيرقابل اعتراض است.
رأي كميسيون هاي پزشكي براساس مدارك پزشكي متقاضي صادر مي شود، بنابراين لازم است از ابتداي مراجعه خود تمام اسناد و مدارك پزشكي مرتبط را ارائه كنيد.
درصد از كارافتادگي بيمه شدگان براساس جداول خاصي كه ملاك عمل كميسيون هاي پزشكي هستند، تعيين مي شود. در اين جداول، براساس بيماري ها و و آسيب هاي مختلفي كه به فرد وارد مي شود و عوارض ناشي از آنها، درصد از كارافتادگي تعيين شده است.
مهمترين وظايف كميسيون هاي پزشكي
تعيين درصد از كارافتادگي تنها يكي از وظايف كميسيون پزشكي است
هر چند براساس ماده ۹۱ قانون تأمين اجتماعي، تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنان، مهمترين وظيفه كميسيون هاي پزشكي است، اما وظايف ديگري هم برعهده اين كميسيون ها گذاشته شده است كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:
بررسي وضعيت از كارافتادگي اوليه متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختياري.
بررسي وضعيت اشتغال بيمه شدگاني كه به علت وقوع حوادث ناشي از كار بايد به كارهاي سبك اشتغال داشته باشند.
بررسي و تأييد استراحت پزشكي ايام بيماري و بارداري بيمه شدگان كه از شوراهاي پزشكي ارجاع شده است.
نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت هزينه وسايل كمك پزشكي (اروتز و پروتز) مورد نياز بيمه.

مراحل و مدارك لازم براي صدور اولين دفترچه بيمه درمان
بيمه شدگان و مستمري بگيران براي دريافت اولين دفترچه بيمه براي خود و افراد تحت تكفل خود بايد اقدامات زير را انجام دهند:

تكميل فرم درخواست صدور دفترچه درمان توسط بيمه شده يا مستمري بگير.
ارائه يك قطعه عكس ۴ * ۳ از بيمه شده يا مستمري بگير و افراد تحت تكفل آنان

جهت الصاق به دفترچه درمان.
ارائه تصاوير صفحات اول و دوم شناسنامه عكس دار و يا گذرنامه افراد تحت تكفل بيمه شده يا مستمري بگير و رؤيت اصل آنها.
ارائه گواهي اشتغال به تحصيل يا از كارافتادگي فرزندان پسر بالاي ۱۹ سال.
ارائه تعهد كتبي بيمه شده يا مستمري بگير مبني بر عدم اشتغال به كار فرزند دخ

تر بالاي ۱۵ سال.
مدارك لازم جهت تامين اعتبار دفترچه بيمه درمان

براي تمديد و تأمين اعتبار دفترچه بيمه درمان بيمه شدگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي، اقدامات زير در شعبه صادركننده دفترچه انجام مي گيرد:
رؤيت شناسنامه فرزند دختر بالاي ۱۵ سال مبني بر عدم ازدواج.