جهاد كشاورزي يكي ازمهمترين بخشهاي اقتصادي است بنابراين انسجام فعاليتهاي اين بخش مي تواند در برنامه هاي توسعه واثرگذاري آن برسايربخشهاي اقتصادي موثرباشد. متمركزكردن امكانات ونيروي انساني ماهردراين بخش موجبات تسهيل درخدمات رساني به بهره برداران را فراهم مي نمايد. باتوجه به اين مهم فراهم ساختن بسترمناسب ، مستلزم تحولات اساسي

درساختاركشاورزي ، بهره برداري مطلوب از منابع توليد و ساماندهي وبرنامه ريزي علمي مي باشد.
تشكيل وزارت جهادكشاورزي درسال ۱۳۷۹، شرايط مناسبي را براي هماهنگي زيربخشهاي كشاورزي و عمران روستايي فراهم ساخت تابامديريت واحدومنسجم بتوان سرمايه گذاري،

شتغال وتوليد راهدايت ورهبري نمود. نگاهي به آمارهاي استان كردستان نشان مي دهد كه استان باداشتن بيش از يك ميليون هكتار (۱۱۰۳۵۰۰ هكتار اراضي مزروعي) ، ۵(پنچ) حوزة مهم آبخيز با ۴/۷ ميليارد مترمكعب آب سطحي ۵/۳ ميليون واحد دامي حدود ۳۲۰۰۰۰ هكتارجنگل و ۱۴۰۰۰۰۰ هكتار مرتع و …. داراي منابع خدادادي مناسب براي سرمايه گذاري توليد واشتغال مي باشد .
هدف از حسابداري در اين سازمان آشنايي بيشتر نسبت به تعاوني بخش كشاورزي و آشنايي

بيشتر به وظايف حرفه اي اين سازمان مي باشد . حدود عمليات آن تهيه و تدارك مواد و وسايل مورد احتياج حرفه اي اعضاء مي باشد . دوم انجام عمليات جمع آوري نگهداري ، تبديل ، طبقه بندي ، بستر بندي ، حمل ونقل ، يا فروش محصول اعضاء ، سوم انجام خدمات بر منظور بهبود امور حرفه اي اعضاء با توجه به نوع درست تر فعاليت شركت چهارم ايجاد مجتمع هاي كشاورزي ، دامداري و دامپروري و … جهت بهره برداري جمعي و مشترك اعضاء مي باشد كه مزاياهاي ديگري دارد .

زمينه هاي شكل گيري جهاد سازندگي و علل و عوامل پيدايش آن را بايستي در انقلاب اسلامي جستجو كرد شعائر انقلاب اسلامي برخاسته از مكتبي بود كه امام خميني ره به عنوان يك احياگر ديني توانست آن مكتب را در عرصه هاي مختلف اجتماعي به شكلي پويا نشان دهد امام خميني استقلال كشور را مهمترين عامل رهايي از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاكيد امام بر استقلال كشور پس از انقلاب اسلامي لازم بود كه اين استقلال در همه ابعاد، زمينه ظهور و بروز پيداكند .
بخش كشاورزي با توجه به توسعه و عمران روستاها در دستگاههاي اجرايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرضه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آورده است. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده است تا در جهت اصلاح نظام اداري، كاهش تصديهاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري وكارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كارها ….و تجميع امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ نمايد. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهادكشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات مديران وزيران در تاريخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ توسط شوراي نگهبان تاييد شد .
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اقشار وگروههاي مختلف مردمي به سهم خود به نقش آفريني در تثبيت دستاوردهاي انقلاب نوپا پرداختند دانشجويان هم به عنو

ان بخشي از مردم دست به ايجاد يك ارتباط منسجم زدند پس از پيروزي انقلاب اسلامي جمعي از دانشجويان دانشگاههاي كشور خدمت حضرت امام مي روند و با ارائه فعاليتهاي انجام شده و عملكردشان به محضر ايشان، درخواست ارايه طريق مي نمايند .

 

فصل اول

۱-۱- تاریخچه جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران :
مركز آموزش جهاد كشاوزي استان كردستان :
مركز آموزش جهاد كشاورزي از سال ۱۳۶۰ در روستاي موچش واقع در ۶۰ كيلو متري شهرستان سنندج فعاليت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مركز فوق در اختيار واحد ژاندارمري قرار گرفت و از شهريور ماه ۱۳۶۱ مركز به شهرستان سنندج انتقال

يافت و با پذيرش ۲۸ نفر دانش آموزش روستايي آغاز به كار كرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگي از سال ۱۳۶۶ فعاليت خود را آغاز و از سال ۱۳۶۹ با الحاق قسمتهايي از وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي فعاليتها گسترده تر و اين واحد به نام مركز آموزش شهيد غواصيه نام گرفت و از آن تاريخ نسبت به برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنين پيگيري مسائل مربوط به دانشجويان بورسيه و تعهد خدمتي راكه از اهم وظايف بود شروع نمودو از سال ۸۱ هر دو مركز بصورت مشترك فعاليتهاي فوق الذكر را ادامه ميدهند .

۱-۲- اسنامه و تشكيلات جهاد کشاورزی :
اسنامه و تشكيلات جهاد کشاورزی در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تصويب شد و بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز كه تحت عنوان «تحليل طرحهاي عمراني بخش كشاورزي» منتشر شده آمده است: بخش كشاورزي تامين كننده ۷/۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت ۱۳۷۶) ، يك پنجم اشتغال كشور، ۲۳ درصد ارزش صادرات غيرنفتي، ۸۲ درصد از غذاي مصرفي كشور و ۹۰ درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي است و با وجود نوسان سياست‌هاي چندين دهه اخير، اين بخش توانسته است ضمن تقويت ساير بخشهاي

اقتصادي با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز ظرفيتهاي نويني را ارائه دهد. به همين دليل توجه به توسعه بخش كشاورزي به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي، ضروري است.
از سوي ديگر با توجه به اين كه حدود ۹۷ درصد توليدات كشاورزي به وسيله بخش غيردولتي انجام مي‌شود، عملا نقش دولت به عنوان توليد كننده در اين بخش بي‌رنگ مي‌باشد. لذا با توجه به ماهيت بخش كشاورزي و عدم نقش مستقيم دولت در توليدات اين بخش، وظيفه اعمال حاكميت

دولت بايد صرفا از طريق توسعه زيرساختها و توجه به گسترش تحقيقات،‌ آموزش و ترويج صورت پذيرد. در اين زمينه بايد نيروي انساني كارآمد به ايفاي نقش پرداخته و اعتبارات دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه، صرفا به ساخت زيربناها ، گسترش تحقيقات، توسعه برنامه‌هاي آموزشي و همچنين ترويج يافته‌هاي تحقيقاتي در تمامي زير بخشهاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات و

آبزيان، جنگلها، مراتع و آبخيزداري تخصيص داده شود و وظايف تصدي گري دولت كه به وسيله شركتهاي مادر تخصصي و سازمانهاي مربوطه و همچنين بانك تخصصي در حمايت ازكشاورزان اعمال مي‌شود به وسيله بنگاههاي اقتصادي كارا و سالم به انجام برسد تا يارانه‌هاي تخصيصي براي حمايت از كشاورزان در بخشهاي در نظر گرفته شده به كارگرفته شده و از مصرف يارانه‌هاي سنگين دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه و تبصره‌هاي تكليفي (كه صرفا براي توليد كنندگان واقعي اين بخش مي‌باشد) براي گذران اداره واحدهاي مذكور جدا جلوگيري شود.
همچنين بايد از طريق اعمال سياستهاي صحيح قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي (زراعي و دامي) و ارائه بموقع تسهيلات اعتباري و حمايت كامل از كشاورزان و توليداتشان – از طريق بيمه محصولات كشاورزي – و بالاخره با كارآمد‌نمودن و تقويت تشكل‌هاي تعاوني و صنفي روستايي نسبت به ياري بخش كشاورزي و زحمتكشان اين بخش زيربنايي همت گماشت.
مركز پژوهشها سپس با تشريح فرصتها و چالشهاي پيش روي بخش كشاورزي كشور افزود: از يك سو انبوه و فراواني جمعيت و اعمال قوانين ارث در تقسيم ماترك موجب كوچك شدن سرانه مداوم زمين‌ شده‌ و مشكل ديگر نيز اين است كه ميانگين سن كشاورزان كشور ۴۶ سال است و ۸۰ درصد كشاورزان كم سواد و بي‌سواد، ۱۷ درصد داراي تحصيلات ابتدايي و متوسطه و فقط ۳ درصد با تحصيلات دانشگاهي مي‌باشند.

در همين حال راههاي روستايي توسعه نيافته‌اند و وسايل حمل و نقل نيز به ميزان كافي و مورد نياز در اختيار توليد كنندگان قرار نمي‌گيرد، بازار به صورت مستقيم در اختيار توليد كنندگان محصولات كشاورزي نيست و كشاورز مجبور است كه در اسرع وقت و تقريبا به اولين مشتري، محصول خود را بفروشد. درآمد حاصل از توليد محصول نيز بايد سه نياز اساسي را پوشش دهد: گذران معيشتي

خانوار زارع، پرداخت بدهي (بانك و بخش خصوصي) و تمهيد مقدمات توليد آتي. در حالي كه كمي درآمد نه تنها امكان سرمايه‌گذاري مجدد را نمي‌دهد، بلكه با توجه به فصلي بودن زمان درآمد كشاورز، موجب مقروض بودن دائمي او مي‌شود. يك مشكل ديگر اين است كه نظام نقدينگي بر بخش كشاورزي حاكم است ونظام اعتباري در اين بخش معنا ندارد و بر اساس آخرين گزارشها، نرخ سرمايه‌گذاري در اين بخش منفي است و كاهش ضريب مكانيزاسيون، شاهدي بر اين ادعا مي‌باشد.
طرح تاسيس ” مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقيقاتی کشاورزی” در سال ۱۳۵۴ تصويب گرديد و

در مهرماه ۱۳۶۶ نام آن به مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی تغير يافت. کتابخانه مرکز در تاريخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ با گردآوری مجموعه ای مجهز و مبتنی بر اصول کتابداری علمی در سازمان حيات خود را آغاز نمود.کتابخانه مرکز دارای مجموعه‌ای نسبتا جامع به زبان‌های فارسی و لاتين شامل انواع کتاب‌های مرجع و غير مرجع، اسناد و مدارک علمی و تحقيقاتی کشاورزی، پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، نشريات ادواری، ميکروفيش، نقشه و پوستر، عکس و …. بود. موضوعات اصلی منابع اطلاعاتی موجود در اين کتابخانه‌ عبارت بود از: کشاورزی، دامپروری، شيلات، دامپروری، منابع طبيعی و برخی رشته‌های وابسته به آنها. کتابها بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره (L.C.) تنظيم شده و شيوه تنظيم اسناد به صورت نمايه‌سازی هم آرا و نظام دسترسی به مخزن کتابخانه و نشريات به‌صورت قفسه باز و اسناد و مدارک براساس نظام بسته بود. مراجعين کتابخانه را محققان و پژوهشگران کارکنان و مسئولين سازمان و مؤسسات، استادان و دانشجويان دانشگاهها و … تشکيل می دادند.
سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی يکی از قديمی ترين و گسترده ترين سازمانهای تحقيقاتی و آموزشی کشور است بعضی از واحدهای آن مانند موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقيقات آفات و بيماريهای گياهی،موئسسه تحقيقات علوم دامی کشور و تعدادی از واحدهای آموزشي آن با قدمتی نزديک به هشتاد سال، تحولات عظيمی را در بخش کشاورزی بويژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوجود آورده اند .
در تيرماه سال ۱۳۵۳ قانون تشكيل “سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي” وابسته به وزار

ت كشاورزي ومنابع طبيعي با هدف تمركز و توسعه فعاليتهاي كشاورزي و منابع‌طبيعي و هماهنگي باپيشرفتها و تحقيقات جهاني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
در ارديبهشت ماه سال۱۳۴۵ قانون تشكيل“سازمان آموزش كشاورزي” وابسته به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب مجلس شوراي ملي گرديد.

در ارديبهشت ماه سال۱۳۵۷مجموعه تشكيلات تفصيلي“سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع‌طبيعي” وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي به تصويب هيات امناء آن رسيد .
در خردادماه سال ۱۳۵۹با تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و به منظور رفع مشكلات سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع‌طبيعي وظايف واختيارات هيئت امناء سازمان مذكور كه در قانون تشكيل اين سازمان مصوب مورخ نهم تيرماه ۱۳۵۳ تعيين گرديده بود به وزيركشاورزي ومنابع‌طبيعي واگذار گرديد .
در آذر ماه سال ۱۳۶۲با تصويب قانون تشكيل ”وزارت جهاد سازندگي“ و طبق ماده ۴ قانون مزبوركليه وظايف عمران روستايي به وزارت جهاد سازندگي واگذار و از آن پس وزارت كشاورزي و عمران روستايي، وزارت كشاورزي ناميده شد .
در مهر ماه سال ۱۳۶۹با تصويب قانون تفكيك وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي كليه امور مربوط به زراعت، آب خاك داخل مزرعه و هيات هاي هفت نفره بر عهده وزارت كشاورزي و امور مربوط به حفظ، احيا وگسترش و بهره برداري از منابع طبيعي،كليه اموردام و طيوروعمران روستايي، بهسازي، صنايع روستايي وآب رساني روستاها برعهده وزارت جهاد سازندگي قرارگرفت.
در بهمن ماه سال ۱۳۷۱بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور درسي و ششمين و سي و هفتمين جلسات شوراي عالي اداري تشكيل“سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي” با الحاق سازمان آموزش كشاورزي و انتزاع وظايف مربوط به ترويج كشاورزي از حوزه ستادي وزارت كشاورزي به تصويب رسيد .
در شهريور ماه سال۱۳۷۶ مجموعه اهداف، وظايف و پستهاي“سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي”، موسسات و مراكز تابعه آن براساس ضوابط اجرايي تبصره۳۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تاييد نهايي سازمان امور اداري و

استخدامي كشور رسيد .
در ديماه سال ۱۳۷۹ بامصوبه مجلس شوراي اسلامي و در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع‌طبيعي و افزايش كمي

و كيفي محصولات كشاورزي و در جهت تامين مواد غذايي،رشد سرمايه‌گذاري، عمران و توسعه روستاها ومناطق عشايري و همچنين در جهت انسجام بخشيدن به برنامه‌ها و سياست‌ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهادكشاورزي تشكيل گرديد .
در سال ۱۳۸۰ در اجراي قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي معاونت آموزش و تحقيقات از حوزه( وزارت جهاد سازندگي سابق) با كليه موسسات و مراكز تحت پوشش آن شامل: موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي، موسسه تحقيقات دامپروري(موسسه تحقيقات علوم دامي كشور)، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مركزتحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، مركز تحقيقات مهندسي (پژوهشكده مهندسي جهاد) و مركز آموزش عالي امام خميني (ره) در سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي ادغام گرديدند .
در تيرماه ۱۳۸۱براساس نود و سومين جلسه مورخ ۱۵/۴/۸۱ شوراي عالي اداري اصلاح ساختار تشكيلاتي وزارت جهادكشاورزي در رابطه با وظيفه ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي به تصويب رسيد و كليه وظايف و فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي وزارت جهادكشاورزي در موسسات، شركت‌هاي دولتي، مراكز و واحدهاي سازماني مستقل از سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در اين سازمان تجميع گرديد و با اين اصلاحيه نام سازمان مذكور از سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي تغييريافت و در اجراي اين مصوبه مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستائي (انتزاع از حوزه ستادي وزارت)، موسسه تحقيقات شيلات ايران (الحاقي از شركت سهامي شيلات ايران)، مركزتحقيقات چاي (الحاقي از سازمان چاي كشور)، مركز تحقيقات كرم ابريشم (الحاقي از شركت پرورش كرم ابريشم ايران) به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي انتقال يافتند .
در سال ۱۳۸۰ پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی با يکديگر ، کتابخانه مركز اطلاعات و مدارک علمي كشاورزي‌ نيز‌ در پی ادغام‌ دو کتابخانه مركز اطلاع‌رساني‌ و خدمات‌ علمي‌ جهاد سازندگي‌ و مركز اطلاعات‌ و مدارک ‌علمي‌ کشاورزي‌ فعاليتهای گسترده تری را آغاز نمود.
بررسي عملكرد بخش كشاورزي دراستان كردستان وضعيت بخش پتانسيل ها وچشم انداز آن رابراي برنامه ريزان ، مديران وبهره برداران آشكارمي سازد۰ بنابراين گزارش عملكرد اين بخ

ش در سال ۱۳۸۱ ، باهمكاري كليه زيربخشها تهيه وتدوين شده است تاتصويري از اثربخشي وكارائي رادرزمينه هاي اعتبارات عمراني ، جاري وتسهيلات بانكي نمايان سازد.
مركز تحقيقات جهادكشاورزي مريوان به انجام تحقيقات كاربردي وارائه الگوهاي نوين تحقيقات متناسب با ويژگيها و استعدادهاونيازهاي پژوهشي استان با هدف حركت بسوي استقلا

ل خودكفائي وتوسعه پايدار فعاليت خودرا شروع نموده است ودر حقيقت زيربناي توسعه روستايي استان ميباشدباتوجه به اين مهم ارائه نتايج تحقيقاتي به بخشهاي اجرايي موجب تسريع دراجراي پروژه هاوبهينه شدن فعاليتهاي توليدي در سطح روستاخواهدبود ودرحال حاضر داراي هفت بخش تحقيقاتي است كه عبارتند از:(منابع طبيعي، علوم دامي، دامپزشكي، آبخيزداري،اصلاح وتهيه نهال وبذر،آفات وبيماريهاي گياهي ،آب وخاك)كه هم اكنون عهده دار تحقيقات درزمينه هاي مختلف ميباشد.

ضرورت پيدايش و علل شكل گيري جهاد سازندگي :
۱- انقلاب اسلامي و اسقلال :
زمينه هاي شكل گيري جهاد سازندگي و علل و عوامل پيدايش آن را بايستي در انقلاب اسلامي جستجو كرد شعائر انقلاب اسلامي برخاسته از مكتبي بود كه امام خميني ره به عنوان يك احياگر ديني توانست آن مكتب را در عرصه هاي مختلف اجتماعي به شكلي پويا نشان دهد امام خميني استقلال كشور را مهمترين عامل رهايي از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاكيد امام بر استقلال كشور پس از انقلاب اسلامي لازم بود كه اين استقلال در همه ابعاد، زمينه ظهور و بروز پيداكند .
۲- استقلال اقتصادي :

زيربناي اقتصادي كشور قبل از انقلاب مبتني بر يك ساختار وابسته و ديكته شده از سوي كشورهاي غربي در جهت نيل به اهداف خودشان بود عوامل متعددي چون فقر و محروميت، توازن در شهرياروستا، مهاجرتهاي بي رويه روستائيان به شهر و توزيع ناعادلانه درآمدها به اين معضل دامن مي زد، ازطرف ديگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگيري بينوايان در طول تاريخ از يك ساختار فرهنگي عميق برخوردار بوده، لذا ضرورتي داشت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييري بنيادين در امور زيربنايي كشور صورت پذيرد .

 

۳- تركيب سازماني ادارات دولتي :
با پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيلات دولت شاهنشاهي با همه ابواب جمعي اش به دولت انقلاب به ارث رسيد و اين در حالي بودكه ايجاد هرگونه تغيير اساسي در تشكيلات دولت مقبول نمي افتاد. از سوي ديگر انقلاب بر حفظ همان نهادهاي سنتي تاكيد داشت. اگر قرار بود تركيب ساختاري يك سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهي بود چراكه ارتش بيشترين نقش را دركمك به حفظ آن رژيم ايفا مي كرد و مي بايست در اولويت حذف قرارگيرد. همچنين تركيب سازماني دولت شاهنشاهي، توان خدمت دهي به روستائيان را نداشت و بيشتر به شهرنشينان توجه داشت افكار عمومي، بوروكراسي رايج در ادارات و موئسسات دولتي را ر نمي تابيد. حذف بوروكراسي دولتي نياز به زمان داشت و انقلاب اسلامي نمي توانست بيش از اين شاهد ادامه محروميت روستائيان باشد .
۴ – اولويت سرمايه گذاري در روستاها :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور طبيعي در مردم اين انتظار ايجاد شدكه انقلاب بايد توجه اي ويژه اي به محرومين بنمايد. فقر و محروميت بيشتر شامل حال اطبقات روستايي مي شد. بي توجهي كامل به روستائيان در ۲۰ سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي منجر به مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر و در نتيجه تخليه روستاها و بي رونق شدن زندگي روستايي و افزايش فقر و محروميت گرديده بود از طرف ديگر شعارهايي كه مردم در زمان وقوع انقلاب عليه نظام شاهنشاهي مي دادند باز اين توقع را تشديد مي كرد كه انقلابيون بتوانند سايه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،كدخدايان و….. ) را از سرآنان بردارند .
۵ – بررسي جمعيت و اشتغال در مناطق روستايي كشور

۶ – سهم بخش كشاورزي در توليد ملي، صادرات و اشتغال
۷ – خدمات ( آموزشي، بهداشتي و ساير تاسيسات و امكانات )
۸ – درآمد هزينه خانوار روستايي
۹ – نتايج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارايه شده مي توان ضرورت توجه به روستاها و تشك
۱- ۵۳% ازجمعيت كشورراجمعيت روستايي تشكيل داده است (سال ۱۳۵۵) .
۲- نرخ بيكاري در مناطق روستايي كشور ۳/۱۴% است كه بيش از مناطق شهري ۱/۵% مي باشد (سال ۱۳۵۵ ) .
۳- ۳/۲۹% آباديهاي كشور در سال ۱۳۵۵، خالي از سكنه شده بودند و ۷/۶۰% روستاها زير ۱۰۰ نفر جمعيت داشته كه در حقيقت ۴/۶% جمعيت روستايي را در خود جاي داده است .
۴- از مجموع شاغلين در سال ۱۳۵۹ ، ۳۴% در بخش كشاورزي مشغول به كار بوده اند و در مناطق روستايي ۹/۵۸% شاغلين در بخش كشاورزي به كار مشغول بوده اند .
۵- در سال ۱۳۵۸ ، ۸/۱۲% توليد ناخالص ملي متعلق به بخش كشاورزي است و ۳/۸۹% صادرات غيرنفتي كشور هم مربوط به كالاهي سنتي وكشاورزي مي باشد .
۶- درصد بيسوادي در مناطق روستايي كشور ۵/۶۹% در مناطق شهري كشور ۵/۳۴% مي باشد ( سال ۱۳۵۵ ) .

۷- ۷/۶% روستاها با ۹/۱۶% خانوار روستايي و ۳/۱۶% جمعيت روستايي از برق، ۴/۱۸% روستاها با ۵/۲۴% خانوار روستايي و ۶/۲۳% جمعيت روستايي از آب آشاميدني برخوردار بوده اند و ۸۰۰۰ كيلومتر راه روستايي نيز موجود بوده است ( تا سال ۱۳۵۷ ) .
۸- خانوارهاي روستايي از تسهيلات و لوازم عمده زندگي كمتري نسبت به شهرنشينان برخوردار بوده اند ( سال ۱۳۵۵ ) .

 

۹- هزينه هاي خانوار روستايي بيش از درآمد آنها بوده و در مقايسه با نقاط شهري كشور ازپس انداز منفي بيشتري برخودارمي باشند ( سال۱۳۵۸ ) .

فوايد حسابداري دولتي در جهاد کشاورزی :
نقش حسابداري در موسسات دولتي ثبت وطبقه بندي وخلاصه كردن عمليات انجام شده در جهت تهيه اطلاعات مالي مفيد براي دولت ونتيجتاً تنظيم عمليات بعدي براي پيش بيني صحيح اعتبارات در بودجه كشور مي باشد بطور خلاصه مي توان فوايد حسابداري دولتي را به شرح زير توجيه كرد.
۱-نظارت در پرداخت هزينه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانين
۲-مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي از لحاظ انطباق هزينه هاي ادارات دولتي با اعتبارات پيش بيني شده در بودجه
۳-كنترل عمليات ماموران اداره امور مالي از لحاظ صحت ودرستي
۴-تهيه اطلاعات مالي وگزارشها وصورت حسابها براي راهنمايي مسئولان سازمانهاي دولتي

فن دفتر داري
بكار بردن قواعد واصول فن حسابداري وثبت معاملات يا فعاليت هاي مالي اشخاص وموسسات را در حسابها ودفاتري كه منطبق با احتياج موسسات باشد فن دفتر داري مي نامند.
دفتر داري ممكن است ساده يايك طرفه ، مترادف يا دوطرفه باشد در دفترداري ساده معاملات فقط در يك جا ثبت مي شود يا به عبارت ديگر به يك طرف از معاملات توجه مي شود وحال آنكه در دفترداري مترادف باتوجه به اينكه هر فعاليت مالي در دوجا اثر مي گذارد يكي در بدهكار حساب گيرنده وديگري بستانكار حساب دهنده كه امروزه سيستم نگهداري حساب دوطرفه مي باشد. پايه واساس دفتر داري دو طرفه تشخيص بدهكار وبستانكار حساب است .
تنخواه گردان
در قانون محاسبات عمومي به چهار نوع تنخواه اشاره شده است .
۱-تنخواه گردان خزانه
۲-تنخواه گردان حسابداري
۳-تنخواه گردان پرداخت
۴-تنخواه گردان شهرستان
تنخواه گردان خزانه :
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب در آمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي شود ومنتهي تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي شود.
تنخواه گردان حسابداري :
عيارتست از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي ان

جام بعضي از هزينه هاي سال جاري وتعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا درذقبال حواله هاي صادر شده واريز وبا صدور در خواست وجه مجدداً در يافت گردد.
تنخواه گردان پرداخت :
عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب براي انجام پاره اي هزينه هاي جزيي در اختيار جمعدار قرار مي گيرد تا به تدريج كه 
تنخواه گردان شهرستان :
براي هر ذيحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوص در شعبه بانك مركزي ودر صورت نبودن شعبه مركزي در بانك ملي ودر صورت نبودن بانك ملي در يكي از بانكهاي دولتي محل افتتاح ووجه لازم براي پرداخت حواله هاي ادارات دولتي محل بحساب مذبور منتقل مي شود ذيحساب در قبال حواله هاي پرداخت شده در خواست وجه صادر وبه خزانه مي فرستد . خزانه وجه در خواست ها را در حدود اعتبارات ابلاغي به حساب بانكي ذيحساب منتقل مي كند تقاضاي برقراري تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب عنوان وزارت امور اقتصادي وداراي اداره كل نظارت براجراي بودجه به عمل مي آيد.
تقاضاي رسيده باتوجه به اعتبارات مصوب مورد رسيدگي قرار گرفته وحكم برقراري تنخواه گردان از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي صادر خواهد شد.
سند در يافت اوراق بهادار:
جهت برگزاري مناقصه در سازمان جهادكشاورزي كمسيوني از چند نفر مسئولين تشكيل مي گردد. وپاكت هاي شركت كننده گان در مناقصه با حضور اعضاي كميسيون كه شامل معاون اداري ومالي ،مسئول امورمالي ،دبير كميسيون معاملات ، مسئول اداره حقوقي ومسئول ماشين آلات برگزار مي شود وافراد برنده مشخص وافرادي كه برنده نشده اند مشخص مي گردد. وكليه چك هاي تضميني طي نامه اي تحويل اوراق بهادار مي گرددورسيد در يافت صادر وتحويل نماينده كميسيون معاملات مي شود.
سند استرداد اوراق بهادار:
افرادي كه در مناقصه برنده نشده اند چكهاي آنها سند استراد صادر شده وتحويل صاحبان تضمين مي گردد. وافراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحويل ضمانتنامه بانكي چك هاي شركت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده مي شود ودر اين ميان بعضي از افراد كه برنده دوم مي باشند در صورت انصراف برنده اول چك برنده اول به نحو دولت ضبط مي شود وبه حساب خزانه و.اريز مي شود. وبا نفر دوم قرارداد انجام مي گيرد ودر صورتي كه برنده قرارداد ببندد چك نفر دوم آزاد ميشود
كليات
مي دانيم كه براي تشكيل هر سازمان هدفي لازم است .بعداز تعيين هدف وتدوين آن وسائل وابزاري كه بارهبري ومديريت وهمكاري نيروي انساني واستفاده صحيح ازساير عوامل تشكيل دهنده امكان نيل به اهداف فراهم گردد.اولين عاملي كه براي تشكيل سازمان مورد نيازاست جاومكان مي باشد وبعد وسائل وابزار ودرمورد سازمانهاي توليدي مواد اوليه ومشين آلات نيز به آن اضافه مي شود .به اين ترتيب سازمان شكل گرفته ومصداق مي يابد.
بعد ازفراهم شدن مقدمات برنامه كارتنظيم وبه مرحله اجرا درمي آيد .اولين قدم دراين قسمت ازكار تبديل سرمايه نقدي به غير نقدي مي باشد كه جهت روشن شدن بيشتر مطلب توضيحي هرچند كوتاه ارائه خواهد خواهد شد.
قدم آغازين تهيه وتدارك جاومكان مناسب براي توليد ونگهداري وتوزي

ع مواد وكالا مي باشد كه جزء مراحل اوليه واصلي حركت به سوي هدف محسوب ميگردد .چرا كه بايد محلي داشته باشد تاماشين آلات توليدي درآن مستقر شده وبه كار بافتد . مواد اوليه خام مورد نياز كه تدارك وخريداري گرديده است درآنجا نگهداري شود تا درفرصت هاي بعدي تبديل به كالاي ساخته شده گردد وبعد ازبسته بندي براي فروش آماده توزيع شود .درجوار اين محل ها نيز قسمتي بايد وجود داشته باشد كه واحدهاي ستادي وپشتيباني در آنجا مستقر گردند.
براي تامين محل دوحالت ممكن است پيش آيد.حالت اول محلي ساخته شده ومناسب وجود داشته باشد واقدام به خريد آن گردد.يااينكه محلي را بايد ساخت كه دراين حالت زميني خريداري شده وسپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد.تااينجا ملاحظه ميشود كه مقداري ازسرمايه نقدي تبديل به نوع ديگر ازسرمايه يعني اموال غير منقول گرديده است .
دومين حركت خريد ماشين آلات و وسائل توليد است كه مقداري از سرمايه را به خود اختصاص مي دهد. به اين ترتيب سرمايه نيز به نوعي ديگر ازاموال يعني مال منقول تبديل ميگردد.ماشين آلات به محل استقرار خود حمل وطبق برنامه هاي ازپيش تعيين شده در آنجا نصب مي شود ودرحقيقت از حالت منقول به غير منقول تبديل وضعيت مي دهد .ملاحظه ميشود كه باز هم سرمايه نقدي است كه تغيير شكل پيدا مي كند.
به تدريج محل كارخانه آماده ميشود ، محل اداري ومالي متناسب بانياز ساخته وفعاليت آغاز ميگردد. هنوز امكان بهره برداري وجود ندارد .بايد اقدامات ديگري نيز بعمل آيد وآن تهيه وتدارك وسائل وابزار كاراست ، چه اداري وچه فني كه باز هم ملاحظه مي شود سرمايه نقدي تبديل به نوعي مال گرديده است .
تااينجا به روشني پيدا است كه كل سرمايه ازحالت نقدي تبديل به غير نقدي ودرحقيقت به شكل اموال تغيير وضعيت داده است .اموالي كه به اين ترتيب گد آوري شده از اهميت ويژه اي برخوردار بوده ودقيقاً وجود آنها حيات اقتصادي موسسه را رقم مي زند.
اين واقيت جنبه عام دارد ودر كليه سازمان ها وموسسات اعم ازدولتي وغير دولتي ،مشمول وغيرمشمول بنحوي مصداق پيدا مي كند.
هيات امناء

ترکيب هيات امناء سازمان جهاد كشاورزي :

• وزيرجهاد كشاورزي (رئيس هيات امناء)
• وزير علوم ، تحقيقات و فناوري
• رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
• رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
• معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی(دبير هيات امناء)
• يک نفر از معاونين اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کش

اورزی
• ۲ نفر از اعضا برجسته هيات علمی دانشگاهها به معرفی وزير علوم، تحقيقات و فناوری
• ۳ نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی

شرح وظايف هيئت امناي سازمان جهادكشاورزي :
• تصويب راهبردها و سياست های کلی تحقيقات و آموزش سازمان بر اساس جهت گيريهای وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.
• تصويب برنامه های بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت سازمان.
• تصويب رويکردهای کلان تحقيقاتی و آموزشی سازمان.
• تصويب نحوه مصرف بودجه ساليانه و موافقتنامه های بودجه هزينه ای و در آمدهای اختصاصی سازمان
• اتخاذ روشهای مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای غير دولتی
• تصويب آيين نامه های مالی، اداری، انتظامی، تشکيلاتی، تحقيقاتی و آموزشی که توسط رئيس سازمان پيشنهاد می شود.
• تصويب ايجاد، ادغام، انحلال و يا انتقال موسسات ، مراکز و ايستگاههای تحقيقاتی و آموزشی.
• تصويب تعرفه هاي ارائه خدمات و ضوابط تعيين قيمت فروش محصولات توليدی موئسسات ومراكز تحقيقات سازمان با رعايت قوانين و مقررات عمومی کشور .
• تصويب سياست های کلی در خصوص نحوه توزيع در آمدهای اختصاصی سازمان
• تصويب برقراری روابط تحقيقاتی، آموزشی و فنی سازمان با سازمانها و مجامع پژوهشی و آموزشی بين المللی و خارجی و پرداخت حق عضويت سازمانه در اين قبيل سازمانه

ا و موسسات.
• اتخاذ تصميم در مورد گزارشها و پيشنهاداتی‌كه از طرف رئيس سازمان مطرح ميشود.
اهداف ، برنامه ها و خدمات سازمان جهاد كشاورزي
اهداف و برنامه ها
وزارت جهاد كشاورزي _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مص

وب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت:
١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار.
٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور.
٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري .
٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي.
٥_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم.
٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها .
ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج :
١_ انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي زير
الف_ آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداري آفات و بيماريهاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن .
ب_ بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي ، تدوين شيوه هاي مناسب و استفاده از فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور.
ج_ افزايش بهره بروري ، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي.
د_ بيماري ها ، مايه ها ، سرم ها و مواد بيولوژيك لازم براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان و مشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور.

٢_ حفاظت جمع آوري ، ارزيابي ، احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكي ، تنوع زيستي گياهي و ژرم پلاسم گياهان زراعي ، باغي ، زينتي ، دارويي ، مرتعي ، جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزي در چارچوب وطايف محول شده .
٣_ مطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري.
٤_ برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي علمي – كاربردي و فني – حرفه اي شاغلان بون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوط .
٥_ مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها و نظام هاي توليد و بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها.
٦_ برنامه ريزي و ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و نيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي برنامه هاي ترويجي.
ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري:
١_ بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشور به منظور تهيه طرح هاي آبخيز داري و جلوگيري از فرسايش خاك و تهيه برنامه جامع استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و بهره برداري بهينه از اين اراضي .
٢_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منطور جلوگيري از تغيير و تبديل كاربردي اراضي كشاورزي و جنگل.
٣_ حفظ، احياء گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعي و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمينه اجراي طرح هاي بزرگ جنگل كاري ، جنگل داري ، مرتع داري، ايجاد پارك هاي جنگلي و تفريگاه هاي طبيعي در چارچوب هدف ها و سياست هاي توسعه پايدار و اعمال نظارت هاي لازم .
٤_ برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و تثبيت شن هاي روان وبياباني زدايي.
٥_ تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود.
د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي:
١_ توسعه مكانيزاسيون با توجه به ويژگيهاي اقليمي و فرهنگي مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتي و فني مورد نياز.
٢_ يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بر بهبود بهره وري از آب .
٣_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ و اصلاح خاك و فراهم آوردن موجبات بهره برداري مطلوب از آن.
٤_ فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزايش اثر بخشي و بازدهي آبياري در مزارع و باغ ها.
٥_ برنامه ريزي براي انتقال آب شبكه هاي ٣و٤ و انهار سنتس و قنوات ، توزيع و مصرف آب كشاورزي و انجام اقدامات لازم به منظور احداث، و نگهداري تاسيسات مربوط در چارچوب قوانين موجود.

٦_ انجام وظايف ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب – مصرف ١٣٦١_ و اصلاحات بعدي آن.
٧_ برنامه ريزي و انجام مطالعات لازم به منظور طراحي و اجراي طرح هاي كوچك توسعه منابع آب پس از كسب مجوز لازم از مقررات نيرو.
٨_ برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداري و بهره برداري از بنادر شيلاتي و تاسيسات زيربنايي با رعايت وظايف ساير وزارتخانه ها.
٩_ برنامه ريزي، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه و ع
١٠_ برنامه ريزي و ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چهارچوب طرح هاي جامع ناحيه اي.
١١_ توسعه و حمايت صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور.
ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان:
١_ برنامه ريزي و اتخاذ تابير لازم به منظور افزايش بهره وري از عوامل و منابع توليد كشاورزي و دستيابي به الگوهاي كشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفيت هاي توليد و شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور.
٢_ تامين بهداشت دام و فرآورده هاي مربوط به آن و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام، قرنطينه دام و كنترل بهداشتي كشتارگاه ها و نظارت بهداشتي بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداري دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام و ساير تاسيسات و مراكز تهيه ، نگهداري و عرضه فرآورده هاي خام دامي.
٣_ نظارت و كنترل بر توليد، واردات و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي مورد مصرف دامي.
٤_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و گسترش شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت ، پيشگيري، قرنطينه گياهي و تشخيص و مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي ، همگاني و ساير آفات و بيماري هاي گياهي و نظارت بر ورود، توليد توزيع و مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص هاي زيست محيطي كشور.
٥_ برنامه ريزي و تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حفظ منابع دام، طيور و اصلاح نژاد و بهبود تغذيه دام.
٦_ توسعه كمي و كيفي توليدات دامي و تدوين واجراي نظام دامداري كشور و ساماندهي كشتارگاه ها .
٧_ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ احياء توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزي پروري در كشور.
ز_ امور حمايتي:

١_ حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و روستايي با مشاركت توليد كنندگان و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تامين اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان بخش كشاورزي.

٢_ اجراي سياست ها و روش هاي حمايتي و بيمه اي به منظور حمايت از توليد كنندگان ، توليدات و تاسيسات بخش كشاورزي و پرداخت خسارت به توليد كنندگان خسارت ديده براساس سياست هاي اتخاذ شده .
٣_ برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي حمايتي و تشويقي به منظور توسعه و ارتقاي فناوري ماشين آلات و اداوات بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي مصوب.
٤_ فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي و دامي، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غير دولتي و در صورت لزوم توسعه وزارتخانه و اعمال نظارت هاي لازم در اين زمينه.
٥_ انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد تشكل هاي غير دولتي مورد نياز بخش كشاورزي و ارائه خدمات و حمايت هاي مالي و فني به آنها و اعمال نظارت هاي لازم.
٦_ پيشنهاد برنامه هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و نيز قيمت تضميني به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي به هيات وزيران و خريد بموقع محصولات كشاورزي.
٧_ فراهم آوردن تسهيلات و امكانات و انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم براي توسعه صادرات محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياست ها و برنامه هاي بازرگاني كشور.
٨_ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد.
وظايف و اختيارات شوراي سازمان جهادكشاورزي :
اظهار نظر درآئين نامه ضوابط تشخيص محققان و درجات آنها بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي و تعيين اولويت ها با توجه به اعتبارات مصوب اظهار نظر در مورد تشكيلات موسسات و مراكز تحقيقات بررسي بودجه واعتبارات سازمان (اعم از سازمان مركزي و موسسات ومراكز تحقيقاتي تابع).
وظايف سازمان جهاد كشاورزي :
مطالعه و تحقيق به منظور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد . ملي و توسعه روستايي و عشايري
تعيين سياست‌ها و راهبردهاي كاربردي و توسعه‌اي تحقيقات و آموزش، در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي بخش كشاورزي و تصويب يا پيشنهاد مقررات
ضوابط و تعرفه‌هاي مرتبط با وظايف و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهادكشاورزي و نظارت بر حسن اجراي آنها .

مطالعه، بررسي و ارزشيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرح‌ها وفعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان جهادكشاورزي .
تدوين و مديريت برنامه‌هاي راهبردي تحول آفريني، كارآمدي و بهينه‌سازي ساختارها، فرآيندها و فعاليت‌هاي سازمان جهادكشاورزي .
هدايت، راهبري، برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌ها و تدوين استاندارد

هاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان .
هدايت و راهبري برنامه‌هاي آموزشي براي اصلاح هرم نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي .
برنامه‌ريزي و راهبري كشاورزي با مجامع، موسسات ارتباطات و همكاري‌هاي تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهاد .
علمي، تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج از كشور برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و ارزشيابي راهبردي موسسات و مراكز وابسته و تابعه
هماهنگي و همكاري تحقيقاتي و آموزشي با معاونت‌هاي اجرائي وزارت جهاد كشاورزي و ساير موسسات و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارت متبوع
ايجاد فرصت‌هاي مطالعاتي و زمينه‌هاي آموزشي در چارچوب همكاري‌هاي تحقيقاتي و آموزشي با دانشگاهها، موسسات و مراكز پژوهشي و آموزشي داخلي و خارجي .
برنامه‌ريزي راهبردي براي پشتيباني برنامه‌ها و طرحها در ستاد، موسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي وابسته و تابعه سازمان .
انجام ساير وظايف مربوط و مرتبط در چارچوب اهداف و ماموريت‌هاي سازمان .
تدوين برنامه هاي راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي كشاورزي:
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي بزرگترين و قديمي‌ترين سازمان تحقيقاتي دربين نهادهاي تحقيقاتي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي كشور مي‌باشد .اين سازمان باداشتن ۲۴ موسسه و مركز تحقيقات ملي، ۲۸ مركز تحقيقاتي استاني، ۵ مركز تحقيقات منطقه‌ايي و ۳۱۶ ايستگاه تحقيقاتي در گسترده‌ايي به وسعت پهناي كشور قرار گرفته وبا داشتن بيش از ۱۴۰۰۰ پرسنل كه قريب ۲۲۳۰ نفر از آنها عضو هيأت علمي مي‌ باشند بامديريت حجم فراوان نيروي انساني متخصص مواجه مي‌باشد
اين سازمان به منظور هدايت و هماهنگي فعاليتهاي پژوهشي واحدهاي وابسته به خود و رفع چالشهايي كه در حال حاضر با آنها مواجه بوده و يا در آينده باآنها مواجه خواهد گشت، پس از بررسي‌ها و جلسات كارشناسي فراوان، الگوي تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي تحقيقات محصولي، موضوعي و منطقه‌ايي را به عنوان اساسي ترين وزيربنايي ترين اقدام در جهت ساماندهي تحقيقات انتخاب نموده است .
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي به منظور هماهنگي، انسجام و كاربرديتركردن فعاليت‌هاي تحقيقاتي موسسات و مراكز تحقيقاتي تابعه خود، ۷۰ برنامه راهبردي تحقيقات محصولي وموضوعي را تهيه و تدوين مي‌نمايد .
اين برنامه‌ها در زمينه مهمترين محصولات وموضوع‌هاي مرتبط با بخش كشا

نولوژي كشاورزي، جنگل و مرتع، آب و خاك وخواهد بود .
كليه برنامه‌ها با مشاركت ذي‌نفعان مرتبط با هر محصول يا موضوع اعماز بخش‌هاي اجرايي، توليدكنندگان بخش‌هاي غير دولتي، دانشگاهيان، مروجان، اعضاي هيات علمي موسسه‌ها و مراكز تحقيقاتي تهيه و تدوين مي‌شود .
اين گروه‌ها پس ازتحليل وضع موجود و شناسايي نيازها و مشكلات اساسي هر محصول با موضوع به بررسي نتايج تحقيقات گذشته پرداخته و سپس برنامه‌هاي تحقيقاتي آينده آن محصول يا موضوع را براساس اصول و موازين علمي برنامه ريزي راهبردي سازمانهاي تحقيقاتي مشخص مي‌ نمايند .
برنامه‌هاي راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي ، الگويي براي ساماندهي تحقيقات كشور خواهند بود . با اجراي برنامه‌هاي راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي،فعاليت‌هاي پژوهشي كشور ، كاربردي تر گرديده و در زمينه اعتبارات صرفه جويي قابل توجهي خواهد شد ضمن آنكه هدايت برنامه‌هاي تحقيقاتي به سمت نيازهاي واقعي كشور سوق پيدا مي‌كند .
۲-۲- دفاتر حسابداري :
پس از جمع آوري اسناد و مدارك ثبتيه تجزيه و تحليل رويدادهاي مالي و تنظيم سند حسابداري رويدادهاي مزبور به شكلي مناسب در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تنظيم كرد : گروه اول دفاتر وسعي يا قانوني شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد . و گروه دوم دفاتر غير وسعي يا كمكي كه شامل دفاتر معين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد .
دفتر روزنامه عمومي :
در دفتر روزنامه عمومي دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند . به دفتر روزنامه عمومي دفتر ثبت اوليه يا به اختصار دفتر روزنامه هم گفته مي شود . دفتر روزنامه عمومي شكل مشخص و ثابتي ندارد . ولي نمونه زير كه به نام روزنامه ساده يا دو ستوني مشهور است بيشتر مورد استفاده حسابداران قرار مي گيرد .
دفتر روزنامه
شماره رديف تاريخ شرح بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

ترتيب نوشتن رويداد مالي در دفتر روزنامه عبارت است از :

۱- تاريخ رويداد مالي
۲- عنوان حسابي كه بدهكار مي شود ثبت مبلغ بدهكار در ستون بدهكار
۳- عنوان حسابي كه بستانكار مي شود ثبت مبلغ بستانكار در ستون بستانكار
۴- شرح مختصري از رويداد مالي
در تحرير دفتر روزنامه نكات زير بايد دعايت شود :
• بيش از آن كه معادله اي در دفتر روزنامه ثبت شود بايد تمام صفحات آن را شماره گذاري كرد .
هيچ يك از صفحات دفتر روزنامه نبايد باطل يا از آن خارج شود .
• معادلات بايد در روزي كه واقع مي شود در دفتر روزنامه ثبت مي شود .

• دفتر يايد بسيار پاكيزه نگهداري شود .
• مطالب و ارقام بايد با خطي خوانا و با قلم نوشته شود .
• هيچ مطلبي نبايد بين سطور و يا در حاشيه نوشته شود .
• از قلم خوردگي بايد اجتناب شود مگر در موارد استثنايي و تنها براي تصحيح اشتباه .
• مطالب نوشته شده را به هيچ وجه نبايد پاك كرد ، تراشيد يا با مواد شيميايي و نظاير آن محو كرد .
• تمام اطلاعات مربوط به يك معامله بايد در يك صفحه دفتر روزنامه نوشته شود .
• اگر جاي كافي براي ثبت كامل يك معامله در صفحه اي از دفتر روزنامه وجود نداشت جاي خالي بستر و معامله در صفحه بعد نوشته شود .
در كتابي ديگر دفتر روزنامه را طور ديگري تعريف كرده : دفتر روزنامه دفتري است كه معاملات و عمليات مالي يك موسسه بطور روزنامه و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شود .
دفتر كل : يكي ديگر از دفاتر مورد استفاده حسابداران براي ثبت رويدادهاي مالي دفتر كل است . دفتر كل عبارت است از مجموعه حسابهايي كه براي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي يك واحد اقتصـادي استفــاده مي شود . دفتر كل را دفتر ثبت نهايي هم مي گويند و پس از آنكه رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه ثبت شد مبالغ بدهكار و بستانكار هر رويداد مالي به ترتيب در بدهكار و بستانكار حسابهاي مربوط در دفتر كل نوشته مي شود كه به اين كار انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر كل يا نقل به حسابها گفته مي شود . در دفتر كل هر حساب همانند حساب T دو طرف راست و چپ دارد كه بدهكار و بستانكار ناميده مي شود .

دفتر كل
شماره رديف تاريخ شرح بدهكار بستانكار تشخيص باقيمانده
روز ماه

در نگهداري و نوشتن دفتر كل بايد نكاتي بشرح زير مورد ملاحظه قرار گيرد :
۱- شماره گذاري صفحات دفتر كل از رقم يك شروع و به ترتيب ادامه يابد .
۲- براي هر يك از حساب هاي دفتر كل با توجه به حجم فعاليت يك يا جند صفحه جداگانه اختصاص داده شود . معمولا صفحات ابتدايي دفتر كل به حساب هاي دارايي اختصاص مي يابد حسابهاي بدهي و سرمايه به ترتيب بعد از حسابهاي دارايي قرار مي گيرد .
پس از آماده سازي دفتر كل مي توان رويدادهاي مالي را كه در دفتر روزنامه نوشته شده اند در دفتر كل ثبت كرد . هميشه نوشتن دفتر كل بعد از ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انجام مي گيرد بنابراين هيچ رويدادي در دفتر كل نوشته نمي شود مگر آنكه قبلا در دفتر روزنامه ثبت شده باشد .
براي ثبت رويدادهاي مالي در دفتر كل ابتدا رويداد مالي ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتيب زير انجام مي شود :
۱- پيدا كردن صفحه حسابي كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است .
۲- نوشتن شماره رويداد مالي ( شماره روزنامه ) در ستـون مـربـوطه در حسـاب
دفتر كل .
۳- ثبت تاريخ رويداد مالي در ستون تاريخ .
۴- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار .
۵- نوشتن شرح مختصري از رويداد مالي در ستون شرح .
۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب .
۷- درج شماره صفحه اي از دفتر كل كه دريف بدهكار رويداد مالي درآن نوشته شده در ستون عطف دفتر روزنامه .
۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوطه .
۹- تعيين نوع مانده حساب در ستون تشخيص با نوشتن كلمه “ بد “ به جاي بدهكار يا

“ بس” به جاي بستانكار .
دفتر معين:
دفتر معين دفتری است که حسابهای فرعی هر کدام جداگانه در آن نوشته می شود معمولا برای هر حساب اصلی دفتر کل يک دفتر معين نگه داری می شود و اين دفتر شامل حسابهای فرعی مربوط به آن حساب اصلی خواهد بود و کليه فعاليت يک اداره به ريز در آن ثبت می شود.
دفترمعين
شماره سند تاريخ شماره انبار شرح واردات ارزش ريال موجودي هزينه كالا ارزش ريال
روز ماه

۳

۶ ۱
۱ خريد از شركت …… ** * ***
قانون دفتر معين را چنين تعريف می نمايد:
دفتر معين دفتری است که برای تفکيک و مجزا ساختن هر يک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگه داری شود.
کارتهای حساب در حکم دفاتر معين است نگه داری دفاتر معين بستگی کامل به احتياجات اداره سازمان جهادكشاورزي دارد و در صورتی که اقلام مربوط به يک حساب اصلی متعدد نباشد و يا حساب فرعی نداشته باشد نيازی به نگه داری دفتر معين نخواهد بود مانند حساب درآمد و هزينه و …
دفاتر معين از روی برگه های حسابداری نوشته می شود و شماره مربوط به هر حساب فرعی نيز بر روی برگه در قسمت شماره دفتر معين نوشته می شود تا معلوم شود که برگهای حسابداری در دفتر معين نوشته شده است تقسيم صفحات دفاتر معين به حسابهای فرعی بستگی کامل به احتياجات اداره سازمان جهادكشاورزي دارد و بايستی بنياد سازمان جهادكشاورزي قبل از آغاز سال جديد دفاتر جديد را با توجه به تجربيات گذشته تقسيم بندی نموده و فهرست آن را در ابتدای دفتر منعکس نمايد تا راهنمای مراجعه کنندگان به دفتر و حسابها باشد اينگونه حسابها است که در واقع بايستی صحيحآ و به جای خود نگه داری شود و تمام اين تشريفات و ساير دفاتر و اوراق برای صحت ثبت اين گونه حسابها می باشد.
موازنه حسابهای دفاترمعين:موازنه حسابهای دفاتر معين عينآ به شرحی است که برای دفتر کل به تفصيل بيان شده است در اينجا کافی است ياد آور شويم که بايستی عمليات ح

سابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمايد:
۱- دفتر معين بانک – شامل کليه حسابهائی که از طرف سازمان جهادكشاورزي در بانک افتتاح می شود – مانند حساب جاری بانک درآمدها
۲- دفتر معين سپرده— که برای هرسپرده گزار می بايست سرفصل جدا گانه اختصاص داده شود
۳- دفتر معين پيش پرداختها – که به همان ترتيب می بايست برای پيش پرداخت گيرنده و به نام سر فصل جداگانه اختصاص داده می شود
۴- دفتر معين درآمدها – برای هر يک از منابع درآمد در سازمان جهادكشاورزي

صفحه يا صفحات جدا گانه ای اختصاس می يابد .
۵- دفتر معين بدهکار – برای هر واحد بدهکار صفحه يا صفحات جدا گانه اختصاص داده می شود .
۶- دفتر معين بستانکاران – عبارت است از وجوهی که حساب ادارات دولتی از جمله اجراعيات و ماليات و دارائی – کسورات باز نشستگی – بيمه وصولی و برای هر وصول صفحه جداگانه ای اختصاص می يابد.
۱-۱- انبارگرداني :
در ابتدا به توضيح مختصري از انبار مي پردازيم :
انبار محل و فضايي است كه مواد اوليه براي ساخت محصولات كالاي نيم ساخته در جريان ساخت، محصول ساخته شده، مواد و لوازم مصرفي، قطعات يدكي و ماشين آلات، ابزار آلات و اجناس اسقاطي و…. بر اساس سسيستم محيطي طبقه بندي و جاگذاري شده اند و از دو بعد فيزيكي و اطلاعاتي مورد بررسي و توجه قرار مي گيرند .
دركل در جهادكشاورزي سه نوع انبار داريم :
انبار پوشيده
انبار سر پوشيده ( هانگارد )
انبارهاي باز ( بار انداز )
انبار پوشيده : از تمام اطراف بسته بوده و داري سقف ووسايل ايمني كامل است .
انبار سر پوشيده ( هانگارد ) : فقط داراي سقف بوده و چهار طرف آن باز مي باشد . اين نوع انبار كالاها را فقط در برابر باران و آفتاب محافظت مي نمايد. در اين انبار بيشتر آهن آلات نگهداري مي شود. براي اين است كه چهار طرف انبار باز است كه بارگيري وحمل آهن آلات به راحتي انجام گيرد .
انبارهاي باز: فاقد سقف بوده و فقط فضايي براي تخليه بار مي باشد. در اين انبار كالاهايي چون تير سيماني، ايرانيت سيماني، تيرچه چدني و امثال اينها نگهداري مي شود .
در جهاد كشاورزي از لحاظ كالاهايي كه در انبارها نگهداري مي شوند آنها به انبار كالاهاي عمومي، انبار كالاي سيمان و انبار كالاي بزرگ تقسيم مي شوند .
انبار عمومي : انباري است كه كلا كالاهاي تمامي ادارات در آن نگهداري مي شود .
انبار سيمان : انباري است كه فقط مختص به سيمان است يعني فقط سيمان در آن نگهداري مي شود .

انباركالاهاي بزرگ : انباري است كه ماشين آلاتي چون كمپاين، ماشين بذر پاشي، ماشين كود پاشي و… در آن نگهداري مي شود .
طبقه بندي كالاهاي مورد نياز سازمان : كليه نيازهاي سازمان را شامل مي شود به گروههاي عمده تقسيم نموده و هرگروه را با توجه به عمليات و فعاليتها، در انباري خاص جاي داده و آن انبار را به همان نام ناميده است مثلا انبار باغباني، انبار زراعت .
در جهادكشاورزي چندين نوع اداره داريم و هريك از اين اداره ها يك انبار براي خود دارد به همين دليل چندين نوع انبار داريم حالا به انواع اداره ها و انبارهاي جهادكشاورزي مي پردازيم .

۱ _ اداره باغباني ۲ _ ستادي ۳ _ پشتيباني ۴ _ زراعت ۵ _ امور دام و شيلات ۶ _ طرح و برنامه ۷ _ ترويج ۸ _ حفظ نباتات ۹ _ امور اراضي ۱۰ _ صنايع روستايي ۱۱ _ آب و خاك ۱۲ _ قرنطينه
همانطور كه در بالا گفته شد اين اداره ها هركدام براي خود يك انبار خاص دارند و اسم هر انبار به نام آن اداره است . مثلا انبار باغباني مربوط به اداره باغباني است ، انبار زراعت مربوط به اداره زراعت است . كل اين انبارها در يك انبار بزرگ سرپوشيده به اسم انبار مركزي قرار گرفته است .
اين انبارها در داخل انبار مركزي كاملا از همديگر جدا هستند يعني هركدام از اين انبارها اتاقي براي خود دارند و هيچ نوع ارتباطي با همديگر ندارند .
مثلا انبار باغباني به انبار زراعت هيچ ارتباطي ندارد يا انبار ترويج يا انبار زراعت هيچ ارتباطي با هم ندارند . در ضمن انبار دار براي جداكردن انبارها در انبار مركزي مي تواند از سليقه خود استفاده كند .
اين انبارها هركدام كالاي مربوط به اداره خود را دارند يعني هر يك از اين اداره ها در انبارهاي خود كالاهاي تخصصي برخوردارند، چون هر اداره با بودجه خود كالاي مورد نياز خود را خريداري مي كند
حالا به انواع كالاهاي انبار مي پردازيم :
انبار باغباني : سم، نهال، كود و بذر در انبار باغباني است . و ملزوماتي چون قيچي، چاقو، ميوه چين، چسپ پيوند زدن و….. وجود دارد .
انبار ستادي : در اين انبار ملزومات اداري وجود دارد . مانند ميز، صندلي، كامپيوتر، كاغذ و …. وجود دارد . دركل اين انبار يك انبار عمومي است اگر يك كالا يا كالاهايي براي اداره باشد وارد انبار ستادي مي شود .
انبار پشتيباني : در اين انباركلا قطعات ماشين آلات وجود دارد. در جهادكشاورزي قبلا از ماشين آلات سنگين استفاده مي شد اما در حال حاضر از ماشين آلات سبك استفاده مي شود .
انبار زراعت : در اين انبار فقط كود، بذر و سم وجود دارد .

انبار امور دام و شيلات : در اين انبار كالاهايي چون سيمان، پنجره اي وجود دارد . از اين كالاها براي بهينه سازي جايگاه دام استفاده مي شود. به طور مثال براي درست كردن طويله براي حيوانات، براي زنبورداري هم در اين انبار وسايل زنبورداري وجود دارد مانند كلاه، دستكش، قضبه و …. وجود دارد .
انبار طرح و برنامه : اين اداره در شهرستان انباري ندارد و تحت نظر انبار ستادي است . اما در استان اين اداره براي خود انبار دارد .

انبار ترويج : در اين انبار مواد خوراكي وجود دارد. اين موادهاي خوراكي براي مراسمات يا كلاسهاي طرح بهداشتي مصرف مي شود. اين كلاسها براي تقويت كشاورزان براي باغداري، بهداشتي كردن شير و شرح دادن بيماريهاي بين انسان و دام تشكيل مي شود .
انبار حفظ نباتات : در اين انبار كلا قطعات سم پاشي يا وسايلي كه مربوط به سم پاشي مي باشد وجود دارد. مانند دستگاه سم پاشي و سم و براي مبارزه با موش و آفات نباتي استفاده مي شود .
انبار مواد اراضي : اين اداره نه در استان و نه در شهرستان انباري ندارد و تحت نظر ستادي هستند و اگر كالايي نياز داشته باشند مربوط به لوازم التحرير مي باشد .
انبار صنايع دستي : در اين انبار انواع لوله و الكترو موتورها وجود دارد و وسايل نقشه كشي ههچون دوربين، پايه دوربين وجود دارد. در ضمن اين اداره به باغداراني كه مي خواهند استخر بسازند وام مي دهند .
انبار قرنطينه : اين اداره مربوط به كالاهايي است كه از مرز وارد ايران مي شوند. اين اداره بر اين كالاها نظارت دارند . نظارتي همچون كه آيا اين كالايي كه وارد ايران مي شود مجاز است يا قاچاق، آيا جواز ورود دارد .
در ميان اين اداره ها به ترتيب اداره ستادي، پشتيباني و ترويج بيشتر از ساير اداره هاي ديگر به انبار نياز دارند يا به بيان ساده اي بگوييم انبارهاي اين اداره ها بيشتر از ساير انبارها مورد استفاده قرار مي گيرند. بعد از اين اداره ها ، اداره زراعت هم انبارش بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد .
اين بياني بود در باره انبارهاي جهادكشاورزي و انواع كالاهاي موجود در اين انبارها. حالا به چگونگي وارد شدن كالاها به انبار مي پردازيم :
در جهادكشاورزي كالاها به سه طريق وارد انبار مي شوند :
كالاهاي ترانزيت
كالاهاي خريداري
كالاهاي حواله اي ( رسيده اي )
كالاهاي ترانزيت :كالايي است وقتي از استان مي آيد ديگر به انبار نمي رود و مستقيما به سر پروژه يا طرح مي رود. اين نوع كالاها خيلي كم مورد استفاده قرار مي گيرند. حالاكار انباردار در اين نوع كالا اين است كه اول برگ درخواست كالا را دريافت مي كند بعد برگه حواله اي كه از استان صادره شده است را دريافت مي كند.
كالاي خريداري : كالاي خريداري كالايي است كه توسط مامور خريد ياكارپرداز خريداري مي

شود . بايد مامور خريد يا كارپرداز حتما فاكتور خريد را همراه داشته باشند. چون انباردار از روي فاكتور خريد كالا را تحويل مي گيرد و آن را وارد انبار مي كند.
كالاي حواله اي ( رسيده ) : استان به يك اداره اعلام مي كند كه يك كالا داريد و بياييد آنرا تحويل بگيريد.
اداره وقتي كالايي نياز داشته باشد بايد اول اعلام نيازكند و برگه سفارش خريداري كند . اين برگ سفارش خريد بايد اول شخص درخواست كننده آنرا امضاء كند بعد مسئول فني اداره هم آنر

 

ا بايد امضاء كند و حسابدار هم بايد آنرا تائيد و امضاء كند و بعد از آن هم مدير بايد آنرا تائيد و امضاء كند . پس از تصميم گيريهاي نهايي مدير است .
برگ سفارش خريد يا درخواست خريد : در مواقعي كه موجوديهاكفايت نمي كند وكمتر از نياز هستند صادر مي شوند .
وقتي كه برگ سفارش خريد يا برگ درخواست خريد اين مراحل را طي كند آن موقع است كه مامور خريد يا كارپرداز اقدام به خريد كالا مي كند و وقتي كه كالا را خريداري كرد بعد از خريد مي خواهد كالا را تحويل انبار دهد حالا به چگونگي وارد شدن كالا به انبار مي پردازيم :
انباردار بايد اول از همه اعلام وصول يا رسيد انبار كند پس بايد اولا كلا” مشخصات كالا را در سبد انبار بنويسد و پس از اولين مرحله در دومين مرحله بايد آن كالا كد گذاري شود و پس از كدگذاري بايد آنرا وارد كارت الصاق نمود و پس از اين مرحله بايد آن كالا وارد كارت كاردكس شود و پس از اينكه وارد كارت كاردكس شد آن كارت وارد خود كاردكس مي شود . بعد از اين مراحل حسابدار هم بايد آن كالا را وارد سيستم انبار كامپيوتر كند .
تعريف و فوايد كدگذاري كالاها : به ايجاد رويه و سيستمي كه به وسيله آن اطلاعات و نشانه هاي مورد نياز از شخصي به شخص ديگري يا از نقطه هاي به نقطه ديگر به طور خلاصه منتقل مي شود كدگذاري گويند .
فوايدكدگذاري كالاهاي انبار عبارتند از :

جلوگيري از درج جملاتي طويل و توصيفي جهت شناسايي ساده و دقيق تركالاها .
استانداردكردن كالاها و كمك به جمع آوري صحيح آمار و اطلاعات و محاسبات لازم .