مقدمه:

جهاد كشاورزي يكي ازمهمترين بخشهاي اقتصادي است بنابراين انسجام فعاليتهاي اين بخش مي تواند در برنامه هاي توسعه واثرگذاري آن برسايربخشهاي اقتصادي موثرباشد۰ متمركزكردن امكانات ونيروي انساني ماهردراين بخش موجبات تسهيل درخدمات رساني به بهره برداران را فراهم مي نمايد۰ باتوجه به اين مهم فراهم ساختن بسترمناسب ، مستلزم تحولات اساسي

درساختاركشاورزي ، بهره برداري مطلوب از منابع توليد و ساماندهي وبرنامه ريزي علمي مي باشد۰
تشكيل وزارت جهادكشاورزي درسال ۱۳۷۹، شرايط مناسبي را براي هماهنگي زيربخشهاي كشاورزي و عمران روستايي فراهم ساخت تابامديريت واحدومنسجم بتوان سرمايه گذاري، اشتغال وتوليد راهدايت ورهبري نمود۰ نگاهي به آمارهاي استان كردستان نشان مي دهد كه استان باداشتن بيش از يك ميليون هكتار (۱۱۰۳۵۰۰ هكتار اراضي مزروعي) ، ۵(پنچ) حوزة مهم آبخيز با ۴/۷ ميليارد مترمكعب آب سطحي ۵/۳ ميليون واحد دامي حدود ۳۲۰۰۰۰ هكتارجنگل و ۱۴۰۰۰۰۰ هكتار مرتع و ۰۰۰ داراي منابع خدادادي مناسب براي سرمايه گذاري توليد واشتغال مي باشد ۰
هدف از حسابداري در اين سازمان آشنايي بيشتر نسبت به تعاوني بخش كشاورزي و آشنايي بيشتر به وظايف حرفه اي اين سازمان مي باشد . حدود عمليات آن تهيه و تدارك مواد و وسايل مورد احتياج حرفه اي اعضاء مي باشد . دوم انجام عمليات جمع آوري نگهداري ، تبديل ، طبقه بندي ، بستر بندي ، حمل ونقل ، يا فروش محصول اعضاء ، سوم انجام خدمات بر منظور بهبود امور حرفه اي اعضاء با توجه به نوع درست تر فعاليت شركت چهارم ايجاد مجتمع هاي كشاورزي ، دامداري و دامپروري و … جهت بهره برداري جمعي و مشترك اعضاء مي باشد كه مزاياهاي ديگري دارد .

چکیده :
زمينه هاي شكل گيري جهاد سازندگي و علل و عوامل پيدايش آن را بايستي در انقلاب اسلامي جستجو كرد شعائر انقلاب اسلامي برخاسته از مكتبي بود كه امام خميني ره به عنوان يك احياگر ديني توانست آن مكتب را در عرصه هاي مختلف اجتماعي به شكلي پويا نشان دهد امام خميني استقلال كشور را مهمترين عامل رهايي از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاكيد امام بر استقلال كشور پس از انقلاب اسلامي لازم بود كه اين استقلال در همه ابعاد، زمينه ظهور و بروز پيداكند .

بخش كشاورزي با توجه به توسعه و عمران روستاها در دستگاههاي اجرايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرضه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آورده است. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده است تا در جهت اصلاح نظام اداري، كاهش تصديهاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري وكارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي

اجرايي، حذف موازي كارها ….و تجميع امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ نمايد. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهادكشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات مديران وزيران در تاريخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ توسط شوراي نگهبان تاييد شد .
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اقشار وگروههاي مختلف مردمي

به سهم خود به نقش آفريني در تثبيت دستاوردهاي انقلاب نوپا پرداختند دانشجويان هم به عنوان بخشي از مردم دست به ايجاد يك ارتباط منسجم زدند پس از پيروزي انقلاب اسلامي جمعي از دانشجويان دانشگاههاي كشور خدمت حضرت امام مي روند و با ارائه فعاليتهاي انجام شده و عملكردشان به محضر ايشان، درخواست ارايه طريق مي نمايند .

فصل اول

۱-۱- تاریخچه جهاد کشاورزی استان کردستان :
مركز آموزش جهاد كشاوزي استان كردستان :
مركز آموزش جهاد كشاورزي از سال ۱۳۶۰ در روستاي موچش واقع در ۶۰ كيلو متري شهرستان سنندج فعاليت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مركز فوق در اختيار واحد ژاندارمري قرار گرفت و از شهريور ماه ۱۳۶۱ مركز به شهرستان سنندج انتقال يافت و با پذيرش ۲۸ نفر دانش آموزش روستايي آغاز به كار كرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگي از سال ۱۳۶۶ فعاليت خود را آغاز و از سال ۱۳۶۹ با الحاق قسمتهايي از وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي فعاليتها گسترده تر و اين واحد به نام مركز آموزش شهيد غواصيه نام گرفت و از آن تاريخ نسبت به برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنين پيگيري مسائل مربوط به دانشجويان بورسيه و تعهد خدمتي راكه از اهم وظايف بود شروع نمودو از سال ۸۱ هر دو مركز بصورت مشترك فعاليتهاي فوق الذكر را ادامه ميدهند .

۱-۲- اسنامه و تشكيلات جهاد کشاورزی :
اسنامه و تشكيلات جهاد کشاورزی در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تصويب شد و بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز كه تحت عنوان «تحليل طرحهاي عمراني بخش كشاورزي» منتشر شده آمده است: بخش كشاورزي تامين كننده ۷/۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت ۱۳۷۶) ، يك پنجم اشتغال كشور، ۲۳ درصد ارزش صادرات غيرنفتي، ۸۲ درصد از غذاي مصرفي كشور و ۹۰ درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي است و با وجود نوسان سياست‌هاي چندين دهه اخير، اين بخش توانسته است ضمن تقويت ساير بخشهاي

اقتصادي با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز ظرفيتهاي نويني را ارائه دهد. به همين دليل توجه به توسعه بخش كشاورزي به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي، ضروري است.
از سوي ديگر با توجه به اين كه حدود ۹۷ درصد توليدات كشاورزي به وسيله بخش غيردولتي انجام مي‌شود، عملا نقش دولت به عنوان توليد كننده در اين بخش بي‌رنگ مي‌باشد. لذا با توجه به ماهيت بخش كشاورزي و عدم نقش مستقيم دولت در توليدات اين بخش، وظيفه اعمال حاكميت

دولت بايد صرفا از طريق توسعه زيرساختها و توجه به گسترش تحقيقات،‌ آموزش و ترويج صورت پذيرد. در اين زمينه بايد نيروي انساني كارآمد به ايفاي نقش پرداخته و اعتبارات دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه، صرفا به ساخت زيربناها ، گسترش تحقيقات، توسعه برنامه‌هاي آموزش

ي و همچنين ترويج يافته‌هاي تحقيقاتي در تمامي زير بخشهاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات و آبزيان، جنگلها، مراتع و آبخيزداري تخصيص داده شود و وظايف تصدي گري دولت كه به وسيله شركتهاي مادر تخصصي و سازمانهاي مربوطه و همچنين بانك تخصصي در حمايت

ازكشاورزان اعمال مي‌شود به وسيله بنگاههاي اقتصادي كارا و سالم به انجام برسد تا يارانه‌هاي تخصيصي براي حمايت از كشاورزان در بخشهاي در نظر گرفته شده به كارگرفته شده و از مصرف يارانه‌هاي سنگين دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه و تبصره‌هاي تكليفي (كه صرفا براي توليد كنندگان واقعي اين بخش مي‌باشد) براي گذران اداره واحدهاي مذكور جدا جلوگيري شود.
همچنين بايد از طريق اعمال سياستهاي صحيح قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي (زراعي و دامي) و ارائه بموقع تسهيلات اعتباري و حمايت كامل از كشاورزان و توليداتشان – از طريق بيمه محصولات كشاورزي – و بالاخره با كارآمد‌نمودن و تقويت تشكل‌هاي تعاوني و صنفي روستايي نسبت به ياري بخش كشاورزي و زحمتكشان اين بخش زيربنايي همت گماشت.
مركز پژوهشها سپس با تشريح فرصتها و چالشهاي پيش روي بخش كشاورزي كشور افزود: از يك سو انبوه و فراواني جمعيت و اعمال قوانين ارث در تقسيم ماترك موجب كوچك شدن سرانه مداوم زمين‌ شده‌ و مشكل ديگر نيز اين است كه ميانگين سن كشاورزان كشور ۴۶ سال است و ۸۰

درصد كشاورزان كم سواد و بي‌سواد، ۱۷ درصد داراي تحصيلات ابتدايي و متوسطه و فقط ۳ درصد با تحصيلات دانشگاهي مي‌باشند.
در همين حال راههاي روستايي توسعه نيافته‌اند و وسايل حمل و نقل نيز به ميزان كافي و مورد نياز در اختيار توليد كنندگان قرار نمي‌گيرد، بازار به صورت مستقيم در اختيار توليد كنندگان محصولات كشاورزي نيست و كشاورز مجبور است كه در اسرع وقت و تقريبا به اولين مشتري، محصول خود

را بفروشد. درآمد حاصل از توليد محصول نيز بايد سه نياز اساسي را پوشش دهد: گذران معيشتي خانوار زارع، پرداخت بدهي (بانك و بخش خصوصي) و تمهيد مقدمات توليد آتي. در حالي كه كمي درآمد نه تنها امكان سرمايه‌گذاري مجدد را نمي‌دهد، بلكه با توجه به فصلي بودن زمان درآمد

كشاورز، موجب مقروض بودن دائمي او مي‌شود. يك مشكل ديگر اين است كه نظام نقدينگي بر بخش كشاورزي حاكم است ونظام اعتباري در اين بخش معنا ندارد و بر اساس آخرين گزارشها، نرخ سرمايه‌گذاري در اين بخش منفي است و كاهش ضريب مكانيزاسيون، شاهدي بر اين ادعا

مي‌باشد.
طرح تاسيس ” مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقيقاتی کشاورزی” در سال ۱۳۵۴ تصويب گرديد و در مهرماه ۱۳۶۶ نام آن به مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی تغير يافت. کتابخانه مرکز در تاريخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ با گردآوری مجموعه ای مجهز و مبتنی بر اصول کتابداری علمی در سازمان حيات خود را آغاز نمود.کتابخانه مرکز دارای مجموعه‌ای نسبتا جامع به زبان‌های فارسی و لاتين شامل انواع کتاب‌های مرجع و غير مرجع، اسناد و مدارک علمی و تحقيقاتی کشاورزی، پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، نشريات ادواری، ميکروفيش، نقشه و پوستر، عکس و …. بود. موضوعات اصلی منابع اطلاعاتی موجود در اين کتابخانه‌ عبارت بود از: کشاورزی، دامپروری، شيلات، دامپروری، منابع طبيعی و برخی رشته‌های وابسته به آنها. کتابها بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره (L.C.) تنظيم شده و شيوه تنظيم اسناد به صورت نمايه‌سازی هم آرا و نظام دسترسی به مخزن کتابخانه و نشريات به‌صورت قفسه باز و اسناد و مدارک براساس نظام بسته بود. مراجعين کتابخانه را محققان و پژوهشگران کارکنان و مسئولين سازمان و مؤسسات، استادان و دانشجويان دانشگاهها و … تشکيل می دادند.

سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی يکی از قديمی ترين و گسترده ترين سازمانهای تحقيقاتی و آموزشی کشور است بعضی از واحدهای آن مانند موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقيقات آفات و بيماريهای  به هشتاد سال، تحولات عظيمی را در بخش کشاورزی بويژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوجود آورده اند .
در تيرماه سال ۱۳۵۳ قانون تشكيل “سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي” وابسته به وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي با هدف تمركز و توسعه فعاليتهاي كشاورزي و منابع‌طبيعي و هماهنگي باپيشرفتها و تحقيقات جهاني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
در ارديبهشت ماه سال۱۳۴۵ قانون تشكيل“سازمان آموزش كشاورزي” وابسته به وزارت كشاورزي

و منابع طبيعي به تصويب مجلس شوراي ملي گرديد.
در ارديبهشت ماه سال۱۳۵۷مجموعه تشكيلات تفصيلي“سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع‌طبيعي” وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي به تصويب هيات امناء آن رسيد .
در خردادماه سال ۱۳۵۹با تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و به منظور رفع مشكلات سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع‌طبيعي وظايف واختيارات هيئت امناء سازمان مذكور كه در قانون تشكيل اين سازمان مصوب مورخ نهم تيرماه ۱۳۵۳ تعيين گرديده بود به وزيركشاورزي ومنابع‌طبيعي واگذار گرديد .
در آذر ماه سال ۱۳۶۲با تصويب قانون تشكيل ”وزارت جهاد سازندگي“ و طبق ماده ۴ قانون مزبوركليه وظايف عمران روستايي به وزارت جهاد سازندگي واگذار و از آن پس وزارت كشاورزي و عمران روستايي، وزارت كشاورزي ناميده شد .
در مهر ماه سال ۱۳۶۹با تصويب قانون تفكيك وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي كليه امور مربوط به زراعت، آب خاك داخل مزرعه و هيات هاي هفت نفره بر عهده وزارت كشاورزي و امور مربوط به حفظ، احيا وگسترش و بهره برداري از منابع طبيعي،كليه اموردام و طيوروعمران روستايي، بهسازي، صنايع روستايي وآب رساني روستاها برعهده وزارت جهاد سازندگي قرارگرفت .
در بهمن ماه سال ۱۳۷۱بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور درسي و ششمين و سي و هفتمين جلسات شوراي عالي اداري تشكيل“سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي” با الحاق سازمان آموزش كشاورزي و انتزاع وظايف مربوط به ترويج كشاورزي از حوزه ستادي وزارت كشاورزي به تصويب رسيد .

در شهريور ماه سال۱۳۷۶ مجموعه اهداف، وظايف و پستهاي“سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي”، موسسات و مراكز تابعه آن براساس ضوابط اجرايي تبصره۳۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تاييد نهايي سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد . دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع‌طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و در جهت تامين مواد غذايي،رشد سرمايه‌گذاري، عمران و توسعه روستاها ومناطق عشايري و همچنين در جهت انسجام بخشيدن به برنامه‌ها و سياست‌ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهادكشاورزي تشكيل گرديد .
در سال ۱۳۸۰ در اجراي قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي معاونت آموزش و تحقيقات از حوزه( وزارت جهاد سازندگي سابق) با كليه موسسات و مراكز تحت پوشش آن شامل: موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي، موسسه تحقيقات دامپروري(موسسه تحقيقات علوم دامي كشور)، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مركزتحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، مركز تحقيقات مهندسي (پژوهشكده مهندسي جهاد) و مركز آموزش عالي امام خميني (ره) در سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي ادغام گرديدند .
در تيرماه ۱۳۸۱براساس نود و سومين جلسه مورخ ۱۵/۴/۸۱ شوراي عالي اداري اصلاح ساختار تشكيلاتي وزارت جهادكشاورزي در رابطه با وظيفه ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي به تصويب رسيد و كليه وظايف و فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي وزارت جهادكشاورزي در موسسات، شركت‌هاي دولتي، مراكز و واحدهاي سازماني مستقل از سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در اين سازمان تجميع گرديد و با اين اصلاحيه نام سازمان مذكور از سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي تغييريافت و در اجراي اين مصوبه مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستائي (انتزاع از حوزه ستادي وزارت)، موسسه تحقيقات شيلات ايران (الحاقي از شركت سهامي شيلات ايران)، مركزتحقيقات چاي (الحاقي از سازمان چاي كشور)، مركز تحقيقات كرم ابريشم (الحاقي از شركت پرورش كرم ابريشم ايران) به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي انتقال يافتند .
در سال ۱۳۸۰ پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی با يکديگر ، کتابخانه مركز

اطلاعات و مدارک علمي كشاورزي‌ نيز‌ در پی ادغام‌ دو کتابخانه مركز اطلاع‌رساني‌ و خدمات‌ علمي‌ جهاد سازندگي‌ و مركز اطلاعات‌ و مدارک ‌علمي‌ کشاورزي‌ فعاليتهای گسترده تری را آغاز نمود.
بررسي عملكرد بخش كشاورزي دراستان كردستان وضعيت بخش پتانسيل ها وچشم انداز آن رابراي برنامه ريزان ، مديران وبهره برداران آشكارمي سازد۰ بنابراين گزارش عملكرد اين بخش در

سال ۱۳۸۱ ، باهمكاري كليه زيربخشها تهيه وتدوين شده است تاتصويري از اثربخشي وكارائي رادرزمينه هاي اعتبارات عمراني ، جاري وتسهيلات بانكي نمايان سازد۰
مركز تحقيقات جهادكشاورزي مريوان به انجام تحقيقات كاربردي وارائه الگوهاي نوين تحقيقات

متناسب با ويژگيها و استعدادهاونيازهاي پژوهشي استان با هدف حركت بسوي استقلال خودكفائي وتوسعه پايدار فعاليت خودرا شروع نموده است ودر حقيقت زيربناي توسعه روستايي استان ميباشدباتوجه به اين مهم ارائه نتايج تحقيقاتي به بخشهاي اجرايي موجب تسريع دراجراي پروژه هاوبهينه شدن فعاليتهاي توليدي در سطح روستاخواهدبود ودرحال حاضر داراي هفت بخش تحقيقاتي است كه عبارتند از:(منابع طبيعي، علوم دامي، دامپزشكي، آبخيزداري،اصلاح وتهيه نهال وبذر،آفات وبيماريهاي گياهي ،آب وخاك)كه هم اكنون عهده دار تحقيقات درزمينه هاي مختلف ميباشد۰

۱-۳- مركز آموزش جهاد كشاوزي استان كردستان :
مركز آموزش جهاد كشاورزي از سال ۱۳۶۰ در روستاي موچش واقع در ۶۰ كيلو متري شهرستان سنندج فعاليت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مركز فوق در اختيار واحد ژاندارمري قرار گرفت و از شهريور ماه ۱۳۶۱ مركز به شهرستان سنندج انتقال يافت و با پذيرش ۲۸ نفر دانش آموزش روستايي آغاز به كار كرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگي از سال ۱۳۶۶ فعاليت خود را آغاز و از سال ۱۳۶۹ با الحاق قسمتهايي از وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي فعاليتها گسترده تر و اين واحد به نام مركز آموزش شهيد غواصيه نام گرفت و از آن تاريخ نسبت به برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنين پيگيري مسائل مربوط به دانشجويان بورسيه و تعهد خدمتي راكه از اهم وظايف بود شروع نمودو از سال ۸۱ هر دو مركز بصورت مشترك فعاليتهاي فوق الذكر را ادامه ميدهند.

ضرورت پيدايش و علل شكل گيري جهاد سازندگي :
۱- انقلاب اسلامي و اسقلال :
زمينه هاي شكل گيري جهاد سازندگي و علل و عوامل پيدايش آن را بايستي در انقلاب اسلامي جستجو كرد شعائر انقلاب اسلامي برخاسته از مكتبي بود كه امام خميني ره به عنوان يك احياگر ديني توانست آن مكتب را در عرصه هاي مختلف اجتماعي به شكلي پويا نشان دهد امام خميني استقلال كشور را مهمترين عامل رهايي از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاكيد امام بر استقلال كشور پس از انقلاب اسلامي لازم بود كه اين استقلال در همه ابعاد، زمينه ظهور و بروز پيداكند .
۲- استقلال اقتصادي :
زيربناي اقتصادي كشور قبل از انقلاب مبتني بر يك ساختار وابسته و ديكته شده از سوي

كشورهاي غربي در جهت نيل به اهداف خودشان بود عوامل متعددي چون فقر و محروميت، توازن در شهرياروستا، مهاجرتهاي بي رويه روستائيان به شهر و توزيع ناعادلانه درآمدها به اين معضل دامن مي زد، ازطرف ديگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگيري بينوايان در طول تاريخ از يك ساختار فرهنگي عميق برخوردار بوده، لذا ضرورتي داشت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييري بنيادين در امور زيربنايي كشور صورت پذيرد .

 

۳- تركيب سازماني ادارات دولتي :
با پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيلات دولت شاهنشاهي با همه ابواب جمعي اش به دولت انقلاب به ارث رسيد و اين در حالي بودكه ايجاد هرگونه تغيير اساسي در تشكيلات دولت مقبول نمي افتاد. از سوي ديگر انقلاب بر حفظ همان نهادهاي سنتي تاكيد داشت. اگر قرار بود تركيب ساختاري يك سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهي بود چراكه ارتش بيشترين نقش را دركمك به حفظ آن رژيم ايفا مي كرد و مي بايست در اولويت حذف قرارگيرد. همچنين تركيب سازماني دولت شاهنشاهي، توان خدمت دهي به روستائيان را نداشت و بيشتر به شهرنشينان توجه داشت افكار عمومي، بوروكراسي رايج در ادارات و موئسسات دولتي را ر نمي تابيد. حذف بوروكراسي دولتي نياز به زمان داشت و انقلاب اسلامي نمي توانست بيش از اين شاهد ادامه محروميت روستائيان باشد .
۴ – اولويت سرمايه گذاري در روستاها :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور طبيعي در مردم اين انتظار ايجاد شدكه انقلاب بايد توجه اي ويژه اي به محرومين بنمايد. فقر و محروميت بيشتر شامل حال اطبقات روستايي مي شد. بي توجهي كامل به روستائيان در ۲۰ سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي منجر به مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر و در نتيجه تخليه روستاها و بي رونق شدن زندگي روستايي و افزايش فقر و محروميت گرديده بود از طرف ديگر شعارهايي كه مردم در زمان وقوع انقلاب عليه نظام شاهنشاهي مي دادند باز اين توقع را تشديد مي كرد كه انقلابيون بتوانند سايه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،كدخدايان و….. ) را از سرآنان بردارند .
۵ – بررسي جمعيت و اشتغال در مناطق روستايي كشور
۶ – سهم بخش كشاورزي در توليد ملي، صادرات و اشتغال
۷ – خدمات ( آموزشي، بهداشتي و ساير تاسيسات و امكانات )
۸ – درآمد هزينه خانوار روستايي
۹ – نتايج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارايه شده مي توان ضرورت توجه به روستاها و تشكيل سازماني كه متولي امور روستاها باشد را به صورت زير خلاصه نمود (سال ۱۳۸۵ ) :
۱- ۵۳% ازجمعيت كشورراجمعيت روستايي تشكيل داده است (سال ۱۳۵۵) .

۲- نرخ بيكاري در مناطق روستايي كشور ۳/۱۴% است كه بيش از مناطق شهري ۱/۵% مي باشد (سال ۱۳۵۵ ) .
۳- ۳/۲۹% آباديهاي كشور در سال ۱۳۵۵، خالي از سكنه شده بودند و ۷/۶۰% روستاها زير ۱۰۰ نفر جمعيت داشته كه در حقيقت ۴/۶% جمعيت روستايي را در خود جاي داده است .
۴- از مجموع شاغلين در سال ۱۳۵۹ ، ۳۴% در بخش كشاورزي مشغول به كار بوده اند و در مناطق روستايي ۹/۵۸% شاغلين در بخش كشاورزي به كار مشغول بوده اند .
۵- در سال ۱۳۵۸ ، ۸/۱۲% توليد ناخالص ملي متعلق به بخش كشاورزي است و ۳/۸۹% صادرات غيرنفتي كشور هم مربوط به كالاهي سنتي وكشاورزي مي باشد .
۶- درصد بيسوادي در مناطق روستايي كشور ۵/۶۹% در مناطق شهري كشور ۵/۳۴% مي

باشد ( سال ۱۳۵۵ ) .
۷- ۷/۶% روستاها با ۹/۱۶% خانوار روستايي و ۳/۱۶% جمعيت روستايي از برق، ۴/۱۸% روستاها با ۵/۲۴% خانوار روستايي و ۶/۲۳% جمعيت روستايي از آب آشاميدني برخوردار بوده اند و ۸۰۰۰ كيلومتر راه روستايي نيز موجود بوده است ( تا سال ۱۳۵۷ ) .
۸- خانوارهاي روستايي از تسهيلات و لوازم عمده زندگي كمتري نسبت به شهرنشينان برخوردار بوده اند ( سال ۱۳۵۵ ) .
۹- هزينه هاي خانوار روستايي بيش از درآمد آنها بوده و در مقايسه با نقاط شهري كشور ازپس انداز منفي بيشتري برخودارمي باشند ( سال۱۳۵۸ ) .

۱-۴- فوايد حسابداري دولتي در جهاد کشاورزی :
نقش حسابداري در موسسات دولتي ثبت وطبقه بندي وخلاصه كردن عمليات انجام شده در جهت تهيه اطلاعات مالي مفيد براي دولت ونتيجتاً تنظيم عمليات بعدي براي پيش بيني صحيح اعتبارات در بودجه كشور مي باشد بطور خلاصه مي توان فوايد حسابداري دولتي را به شرح زير توجيه كرد.
۱-نظارت در پرداخت هزينه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانين
۲-مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي از لحاظ انطباق هزينه هاي ادارات دولتي با اعتبارات پيش بيني شده در بودجه
۳-كنترل عمليات ماموران اداره امور مالي از لحاظ صحت ودرستي
۴-تهيه اطلاعات مالي وگزارشها وصورت حسابها براي راهنمايي مسئولان سازمانهاي دولتي

فن دفتر داري
بكار بردن قواعد واصول فن حسابداري وثبت معاملات يا فعاليت هاي مالي اشخاص وموسسا

ت را در حسابها ودفاتري كه منطبق با احتياج موسسات باشد فن دفتر داري مي نامند.
دفتر داري ممكن است ساده يايك طرفه ، مترادف يا دوطرفه باشد در دفترداري ساده معاملات فقط در يك جا ثبت مي شود يا به عبارت ديگر به يك طرف از معاملات توجه مي شود وحال آنكه در دفترداري مترادف باتوجه به اينكه هر فعاليت مالي در دوجا اثر مي گذارد يكي در بدهكار حساد. پايه واساس دفتر داري دو طرفه تشخيص بدهكار وبستانكار حساب است .
تنخواه گردان
در قانون محاسبات عمومي به چهار نوع تنخواه اشاره شده است .
۱-تنخواه گردان خزانه
۲-تنخواه گردان حسابداري
۳-تنخواه گردان پرداخت
۴-تنخواه گردان شهرستان
تنخواه گردان خزانه :
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب در آمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي شود ومنتهي تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي شود.
تنخواه گردان حسابداري :
عيارتست از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري وتعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا درذقبال حواله هاي صادر شده واريز وبا صدور در خواست وجه مجدداً در يافت گردد.
تنخواه گردان پرداخت :
عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب براي انجام پاره اي هزينه هاي جزيي در اختيار جمعدار قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل ومجدداً وجه در يافت دارد.
تنخواه گردان شهرستان :
براي هر ذيحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوص در شعبه بانك مركزي ودر صورت نبودن شعبه مركزي در بانك ملي ودر صورت نبودن بانك ملي در يكي از بانكهاي دولتي محل افتتاح ووجه لازم براي پرداخت حواله هاي ادارات دولتي محل بحساب مذبور منتقل مي شود ذيحساب در قبال

حواله هاي پرداخت شده در خواست وجه صادر وبه خزانه مي فرستد . خزانه وجه در خواست ها را در حدود اعتبارات ابلاغي به حساب بانكي ذيحساب منتقل مي كند تقاضاي برقراري تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب عنوان وزارت امور اقتصادي وداراي اداره كل نظارت براجراي بودجه به عمل مي آيد.
تقاضاي رسيده باتوجه به اعتبارات مصوب مورد رسيدگي قرار گرفته وحكم برقراري تنخواه گردان از

طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي صادر خواهد شد.
سند در يافت اوراق بهادار:
جهت برگزاري مناقصه در سازمان جهادكشاورزي كمسيوني از چند نفر مسئولين تشكيل مي گردد. وپاكت هاي شركت كننده گان در مناقصه با حضور اعضاي كميسيون كه شامل معاون اداري ومالي ،مسئول امورمالي ،دبير كميسيون معاملات ، مسئول اداره حقوقي ومسئول ماشين آلات برگ

زار مي شود وافراد برنده مشخص وافرادي كه برنده نشده اند مشخص مي گردد. وكليه چك هاي تضميني طي نامه اي تحويل اوراق بهادار مي گرددورسيد در يافت صادر وتحويل نماينده كميسيون معاملات مي شود.
سند استرداد اوراق بهادار:
افرادي كه در مناقصه برنده نشده اند چكهاي آنها سند استراد صادر شده وتحويل صاحبان تضمين مي گردد. وافراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحويل ضمانتنامه بانكي چك هاي شركت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده مي شود ودر اين ميان بعضي از افراد كه برنده دوم مي باشند در صورت انصراف برنده اول چك برنده اول به نحو دولت ضبط مي شود وبه حساب خزانه و.اريز مي شود. وبا نفر دوم قرارداد انجام مي گيرد ودر صورتي كه برنده قرارداد ببندد چك نفر دوم آزاد ميشود
كليات
مي دانيم كه براي تشكيل هر سازمان هدفي لازم است .بعداز تعيين هدف وتدوين آن وسائل وابزاري كه بارهبري ومديريت وهمكاري نيروي انساني واستفاده صحيح ازساير عوامل تش

كيل دهنده امكان نيل به اهداف فراهم گردد.اولين عاملي كه براي تشكيل سازمان مورد نيازاست جاومكان مي باشد وبعد وسائل وابزار ودرمورد سازمانهاي توليدي مواد اوليه وماشين آلات نيز به آن اضافه مي شود .به اين ترتيب سازمان شكل گرفته ومصداق مي يابد.
بعد ازفراهم شدن مقدمات برنامه كارتنظيم وبه مرحله اجرا درمي آيد .اولين قدم دراين قس

مت ازكار تبديل سرمايه نقدي به غير نقدي مي باشد كه جهت روشن شدن بيشتر مطلب توضيحي هرچند كوتاه ارائه خواهد خواهد شد.
قدم آغازين تهيه وتدارك جاومكان مناسب براي توليد ونگهداري وتوزيع مواد وكالا مي باشد كه جزء مراحل اوليه واصلي حركت به سوي هدف محسوب ميگردد .چرا كه بايد محلي داشته باشد تاماشين آلات توليدي درآن مستقر شده وبه كار بافتد . مواد اوليه خام مورد نياز كه تدارك وخريداري گرديده است درآنجا نگهداري شود تا درفرصت هاي بعدي تبديل به كالاي ساخته شده گردد وبعد ازبسته بندي براي فروش آماده توزيع شود .درجوار اين محل ها نيز قسمتي بايد وجود داشته باشد كه واحدهاي ستادي وپشتيباني در آنجا مستقر گردند.
براي تامين محل دوحالت ممكن است پيش آيد.حالت اول محلي ساخته شده ومناسب وجود داشته باشد واقدام به خريد آن گردد.يااينكه محلي را بايد ساخت كه دراين حالت زميني خريداري شده وسپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد.تااينجا ملاحظه ميشود كه مقداري ازسرمايه نقدي تبديل به نوع ديگر ازسرمايه يعني اموال غير منقول گرديده است .
دومين حركت خريد ماشين آلات و وسائل توليد است كه مقداري از سرمايه را به خود اختصاص مي دهد. به اين ترتيب سرمايه نيز به نوعي ديگر ازاموال يعني مال منقول تبديل ميگردد.ماشين آلات به محل استقرار خود حمل وطبق برنامه هاي ازپيش تعيين شده در آنجا نصب مي شود ودرحقيقت از حالت منقول به غير منقول تبديل وضعيت مي دهد .ملاحظه ميشود كه باز هم سرمايه نقدي است كه تغيير شكل پيدا مي كند.
به تدريج محل كارخانه آماده ميشود ، محل اداري ومالي متناسب بانياز ساخته وفعاليت آغاز ميگردد. هنوز امكان بهره برداري وجود ندارد .بايد اقدامات ديگري نيز بعمل آيد وآن تهيه وتدارك وسائل وابزار كاراست ، چه اداري وچه فني كه باز هم ملاحظه مي شود سرمايه نقدي تبديل به نوعي مال گرديده است .
تااينجا به روشني پيدا است كه كل سرمايه ازحالت نقدي تبديل به غير نقدي ودرحقيقت به شكل اموال تغيير وضعيت داده است .اموالي كه به اين ترتيب گد آوري شده از اهميت ويژه اي برخوردار بوده ودقيقاً وجود آنها حيات اقتصادي موسسه را رقم مي زند.
اين واقيت جنبه عام دارد ودر كليه سازمان ها وموسسات اعم ازدولتي وغير دولتي ،مشمول وغيرمشمول بنحوي مصداق پيدا مي كند.

هيات امناء

ترکيب هيات امناء سازمان جهاد كشاورزي :

• وزيرجهاد كشاورزي (رئيس هيات امناء)
• وزير علوم ، تحقيقات و فناوري
• رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
• رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
• معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی(دبير هيات امناء)
• يک نفر از معاونين اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی
• ۲ نفر از اعضا برجسته هيات علمی دانشگاهها به معرفی وزير علوم، تحقيقات و فنا

وری
• ۳ نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی

شرح وظايف هيئت امناي سازمان جهادكشاورزي :
• تصويب راهبردها و سياست های کلی تحقيقات و آموزش سازمان بر اساس جهت گيريهای وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.
• تصويب برنامه های بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت سازمان.
• تصويب رويکردهای کلان تحقيقاتی و آموزشی سازمان.
• تصويب نحوه مصرف بودجه ساليانه و موافقتنامه های بودجه هزينه ای و در آمدهای اختصاصی سازمان
• اتخاذ روشهای مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای غير دولتی
• تصويب آيين نامه های مالی، اداری، انتظامی، تشکيلاتی، تحقيقاتی و آموزشی که توسط رئيس سازمان پيشنهاد می شود.
• تصويب ايجاد، ادغام، انحلال و يا انتقال موسسات ، مراکز و ايستگاههای تحقيقاتی و آموزشی.
• تصويب تعرفه هاي ارائه خدمات و ضوابط تعيين قيمت فروش محصولات توليدی موئسسات ومراكز تحقيقات سازمان با رعايت قوانين و مقررات عمومی کشور .
• تصويب سياست های کلی در خصوص نحوه توزيع در آمدهای اختصاصی سازمان
• تصويب برقراری روابط تحقيقاتی، آموزشی و فنی سازمان با سازمانها و مجامع پژوهشی و آموزشی بين المللی و خارجی و پرداخت حق عضويت سازمانه در اين قبيل سازمانها و موسسات.
• اتخاذ تصميم در مورد گزارشها و پيشنهاداتی‌كه از طرف رئيس سازمان مطرح ميشود.

( فرایندارائه اسنادهزینه جهت پرداخت به اشخاص حقیقی یاحقوقی )

۱٫ عنوان فرایند: ارائه اسنادهزینه جهت پرداخت به اشخاص حقیقی یاحقوقی
۲٫ هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات مالی محاسباتی درپرداختهاوانجام کاردرکمترین زمان ممکن
۳٫ عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادک

شاورزی استان درارتباط کاری می باشند
۴٫ خدمت دهندگان : ریاست سازمان – معاونت اداری ومالی – مدیریت امورمالی
۵٫ مدارک واطلاعات موردنیاز: اسنادهزینه باکلیه مستندات لازم که توسط معاونتهاومدیریتهای سازمان جهت پرداخت به مدیریت امورمالی ارائه می شود.
۶٫ فرم های مورداستفاده : درخواست وسفارش خریدیادرخواست ارائه خدمت – صورت وضعیت یامدارک هزینه اعم ازفاکتورو…..- رسیدانباریاصورت مجلس تحویل کالا- سندهزینه – ح

واله پرداخت
۷٫ شرح مراحل انجام کار:
۱٫ ۷ – ارائه اسنادهزینه به مدیریت امورمالی وپاراف آن .( ۵ دقیقه)
۲٫ ۷ – ثبت دردفترامورمالی .( ۵ دقیقه )
۳٫ ۷-ارجاع به حسابداری تملک دارائیهای سرمایه های یاهزینه ای . ( ۲ دقیقه)
۴٫ ۷ – ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( ۵ دقیقه )
۵٫ ۷ – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی – موافقتنامه هاوکنترل مدارک وامضاء های مجاز. ( ۳۰الی ۶۰ دقیقه باتوجه به حجم ونوع سندهزینه )
۶٫ ۷ – درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگس کننده .( ۵ دقیقه)
۷٫ ۷ – درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال دراسنادهزینه وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (۱۵ دقیقه)
۸٫ ۷-ارجاع اسنادهزینه به واحدتامین اعتبار. (۱۰ دقیقه)
۹٫ ۷- بررسی وثبت مبالغ هزینه براساس فصول مربوطه توسط واحدتامین اعتبار. ( ۱۰ دقیقه)
۱۰٫ ۷- امضاءومهرتوسط واحدتامین اعتبار.( ۵ دقیقه)
۱۱٫ ۷- ارجاع به متصدی صدورچک .( ۵ دقیقه)
۱۲٫ ۷- صدورجک دروجه ذینفغ توسط متصدی صدورچک .( ۱۵ دقیقه)
۱۳٫ ۷- امضاء ومهرسند توسط متصدی صدورچک .( ۵ دقیقه)
۱۴٫ ۷- بررسی وکنترل مجدد کیله مدارک توسط مسئول حسابداری وارسال جهت امضاءمدیرامورمالی.( ۵ دقیقه )

۱۵٫ ۷- بررسی وکنترل وامضاء سندهزینه وچک صادره شده توسط مدیرمالی وارجاع به دفترریاست سازمان یامعاونت اداری ومالی .( ۱۵ دقیقه)
۱۶٫ ۷- بررسی وامضاء توسط ریاست سازمان یامعاونت اداری ومالی وعودت به مدیریت امورمالی . (۱روز)
۱۷٫ ۷-اخذامضاء ازدریافت کننده چک .( ۵ دقیقه)
۱۸٫ ۷- مهرچک .تحویل آن به مشتری .( ۵ دقیقه)
۸- مسئولیت عوامل اجرائی : ریاست سازمان ( امضای سندهزینه – حواله – چک )- معاونت اداری ومالی درمواردتفویض شده ( امضای سندهزینه – حواله – چک )- معاونت ومدیریت مربوطه ( امضای مدارک هزینه )- مدیریت امورمالی ( امضای رسیدگی کننده – تامین اعتبار- سندهزینه – چک ).
۹- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی – دستورالعملهای مربوطه که درمدیریت امورمالی موجودمی باشد.
۱۰- فن آوری مورداستفاده : استفاده ازرایانه ونرافزارهای مالی وحسابداری درمراحل مختلف .
۱۱- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جهت مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان فرآیند حدود یک روزکاری زمان لازم دارد.

( فراینداستردادتضمین حسن انجام تعهدات قراردادبه اشخاص حقیقی یاحقوقی )

۱٫ عنوان فرایند: استرداد تضمین حسن انجام تعهدات.
۲٫ هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات مالی محاسباتی دراسترداد تضمین

ات .
۳٫ عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادکشاورزی استان درارتباط کاری می باشند.
۴٫ خدمت دهندگان : مدیریت امورمالی .
۵٫ مدارک واطلاعات موردنیاز: ارائه فرم استرداد تضمین حسن انجام تعهدات- صورت جلسه تحویل موقت – صورت وضعیت قطعی انجام کارکه به تائیدمقامات مجازرسیده باشد.
۶٫ فرم های مورداستفاده : فرم استراداد تضمین – صورت وضعیت – صورت جلسات تحویل .
۷٫ شرح مراحل انجام کار:
۱٫ ۷ – ارائه فر م استرداد تضمین به مدیریت امورمالی وپاراف آن .( ۲ دقیقه)
۲٫ ۷ – ثبت دردفترامورمالی .(۳ دقیقه )
۳٫ ۷-ارجاع به حسابداری تملک دارائیهای سرمایه های یاهزینه ای . ( ۲ دقیقه)
۴٫ ۷ – ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( ۲ دقیقه )
۵٫ ۷ – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی کنترل مدارک وامضاء های مجاز. (۱۰دقیقه )
۶٫ ۷- درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگس کننده .(۱ دقیقه)
۷٫ ۷–درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (۱۰ دقیقه)
۸٫ ۷-ارجاع فرم تائیدشده به جمعداری اموال واوراق بهادار(امین اموال ). (۲ دقیقه)
۹٫ ۷ – بررسی وکنترل براساس مشخصات قرارداد. ( ۵ دقیقه)
۱۰٫ ۷ – صدوربرگه استرداد تضمین واخذ امضاء ازتحویل گیرنده وارجاع به مدیرمالی . (۵ دقیقه)
۱۱٫ ۷- بررسی وامضاء تضمین ظهرنویسی شده یا نامه ابطال ضمانتنامه توسط مدیرامورمالی . ( ۵ دقیقه )
۸- مسئولیت عوامل اجرائی : مدیریت امورمالی ( امضای تضمین ظهرنویسی شده –نامه ابطال ضمانتنامه ).
۹- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی –

دستورالعملهای مربوطه که درمدیریت امورمالی موجودمی باشد.
۱۰- فن آوری مورداستفاده : استفاده ازرایانه ونرافزارهای مالی ثبت واسترداد تضمینات درمراحل مختلف .
۱۱- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جه

ت هر مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان فرآیند حدود ۳۰ دقیقه زمان لازم دارد.

( فراینداسترداد سپرده حسن انجام کارقراردادبه اشخاص حقیقی یاحقوقی )

۱٫ عنوان فرایند: استردادسپرده حسن انجام کار.
۲٫ هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات مالی محاسباتی دراسترداد سپرده درکمترین زمان ممکن .
۳٫ عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادکشاورزی استان درارتباط کاری می باشند.
۴٫ خدمت دهندگان : ریاست سازمان –مدیریت امورمالی .
۵٫ مدارک واطلاعات موردنیاز: ارائه فرم آزادسازی سپرده حسن انجام کار-صورت جلسه تحویل کارکه توسط معاونتهاومدیریت های مربوطه به مدیریت امورمالی ارجاع می گردد.مفاصاحساب تامین اجتماعی و…
۶٫ فرم های مورداستفاده : فرم آزادسازی سپرده حسن انجام کار- صورت جلسه تحویل موقت / قطعی کار.
۷٫ شرح مراحل انجام کار:
۷-۱– ارائه فر م / نامه آزادسازی سپرده حسن انجام کاروپاراف آن .( ۲ دقیقه )
۷-۲- ثبت دردفترامورمالی .(۳ دقیقه )
۷-۳-ارجاع به حسابداری تملک دارائیهای سرمایه های یاهزینه ای . ( ۲ دقیقه)
۷٫ ۴ – ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( ۲ دقیقه )
۷٫ ۵ – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی کنترل مدارک وامضاء های مجاز. (۲۰ دقیقه )
۷٫ ۶ – درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگس کننده .(۵ دقیقه)
۷٫ ۷–درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (۱۰ دقیقه)
۷٫ ۸- اعلام مبالغ دریافتی بابت سپرده به خزانه معین استان برابرمقررات . (۱ روز)
۹٫۷ – دریافت وجه ازخزانه استان . ( ۱ دقیقه)
۷٫ ۱۰ –واریزبحساب مربوطه وثبت دردفاتر . (۱ دقیقه)
۱۱٫۷- صدورسندوچک توسط مسئولین مربوطه درحسابداری . ( ۲۰دقیقه )
۷٫ ۱۲ – بررسی وامضاء توسط مسئول حسابداری ( ۵ دقیقه )
۷٫ ۱۳- بررسی وکنترل مجددتوسط مدیرامورمالی وارسال به دفترریاست سازمان یامعاونت اداری ومالی (۱۵ دقیقه )

۷٫ ۱۴- بررسی وامضاء توسط مقامات مجازسازمان وعودت به مدیریت امورمالی ( ۱روز)
۷٫ ۱۵– اخذامضاء ومهرچک (۵دقیقه ).
۷٫ ۱۶- تحویل چک به مشتری .
۸- مسئولیت عوامل اجرائی : ریاست سازمان (امضای چک وسند پرداخت )- مقام مجازازطرف رئیس سازمان ( امضاء مدارک پرداخت )– مدیرامورمالی ( امضای چک –سند پرداخت – مدارک ).
۹- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی – دستورالعملهای مربوطه که درمدیریت امورمالی موجودمی باشد.
۱۰- فن آوری مورداستفاده : استفاده ازرایانه ونرافزارهای مالی ثبت واستردادسپرده وحسابداری درمراحل مختلف .
۱۱- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جهت هر مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان فرآیند حدود ۵ روز زمان لازم دارد. قابل توجه است که جهت پرداخت به موقع سپرده افراد حقیقی وحقوقی مبلغی تحت عنوان تنخواه گردان ازخزانه معین استان دریافت وسپرده های موردنظر باتوجه به میزان موجودی بانک ازمحل تنخواه گردان پرداخت می شود که درصورت موجودی زمان پرداخت ۱روزکاری طول می کشد.

( فرایندتحویل کالا ازانبار)

۱٫عنوان فرایند: تحویل کالا ازانبار.
۲٫هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات درتحویل کالا درکمترین زمان ممکن .
۳٫عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادکشاورزی استان درارتباط کاری می باشند.
۴٫ خدمت دهندگان : معاونت /مدیریت مربوطه –مدیریت امورمالی- مدیریت امورپشتیبانی .
۵٫ مدارک واطلاعات موردنیاز: ارائه برگه درخواست کالا که توسط معاونتهاومدیریت های مربوطه به مدیریت امورمالی ارجاع می گردد.
۶٫فرم های مورداستفاده : فرم درخواست کالا .
۷٫شرح مراحل انجام کار:
۷-۱– ارائه فر م / نامه آزادسازی سپرده حسن انجام کاروپاراف آن .( ۵ دقیقه )
۷-۲- ثبت دردفترامورمالی .(۳ دقیقه )
۷-۳-ارجاع به حسابداری انبارها . ( ۲ دقیقه)
۷٫ ۴ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( ۲ دقیقه )
۷٫ ۵ – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی کنترل مدارک وامضاء های مجاز. (۲۰ دقیقه )
۷٫ ۶ – درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگی کننده .(۵ دقیقه)
۷٫ ۷–درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (۱۰ دقیقه)

۷٫ ۸- بررسی وصدوربرگه حواله توسط متصدی صدورحواله . (۱۵ روز)
۹٫۷ – بررسی وامضاء توسط مسئول حسابداری انبارهایا مدیرامئرمالی . ( ۵ دقیقه)
۷٫ ۱۰ –ارجاع به مدیریت امورپشتیبانی .
۱۱٫۷-بررسی وامضاء توسط مدیرامورپشتیبانی وارجاع به انبار.
۷٫ ۱۲ – بررسی وتحویل کالا به تحویل گیرنده با گرفتن امضاء ازتحویل گیرنده.
۸- مسئولیت عوامل اجرائی : ریاست سازمان – مقام مجازازطرف رئیس سازمان – مدیریت امورمالی .
۹- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی – دستورالع

ملهای مربوطه که درمدیریت امورمالی موجودمی باشد.
۱۰- فن آوری مورداستفاده : استفاده ازرایانه ونرافزارهای مالی حسابداری انبار درمراحل مختلف .
۱۱- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جهت هر مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان بند ۷-۹ فرآیند حدود ۴۵ دقیقه زمان لازم دارد.

فصل دوم
۲-۱- اهداف ، برنامه ها و خدمات سازمان جهاد كشاورزي
اهداف و برنامه ها
وزارت جهاد كشاورزي _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت:
١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار.
٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور.
٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري .
٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي.
٥_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم.
٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها .

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج :
١_ انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي زير
الف_ آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداري آفات و بيماريهاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن .

ب_ بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي ، تدوين شيوه هاي مناسب و استفاده از فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور.
ج_ افزايش بهره بروري ، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش

كشاورزي.
د_ بيماري ها ، مايه ها ، سرم ها و مواد بيولوژيك لازم براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان و مشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور.
٢_ حفاظت جمع آوري ، ارزيابي ، احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكي ، تنوع زيستي گياهي و ژرم پلاسم گياهان زراعي ، باغي ، زينتي ، دارويي ، مرتعي ، جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزي در چارچوب وطايف محول شده .
٣_ مطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري.
٤_ برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي علمي – كاربردي و فني – حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چهارچوب سياست هاي مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوط .
٥_ مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها و نظام هاي توليد و بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها.
٦_ برنامه ريزي و ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و نيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي برنامه هاي ترويجي.

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري:
١_ بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشور به منظور تهيه طرح هاي آبخيز داري و جلوگيري از فرسايش خاك و تهيه برنامه جامع استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و بهره برداري بهينه از اين اراضي .
٢_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منطور جلوگيري از تغيير و تبديل كاربردي اراضي كشاورزي و جنگل.
٣_ حفظ، احياء گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعي و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمينه اجراي طرح هاي بزرگ جنگل كاري ، جنگل داري ، مرتع داري، ايجاد پارك هاي جنگلي و تفريگاه هاي طبيعي در چارچوب هدف ها و سياست هاي توسعه پايدار و اعمال نظارت هاي لازم .
٤_ برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و تثبيت شن هاي روان وبياباني زدايي.
٥_ تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود.

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي:
١_ توسعه مكانيزاسيون با توجه به ويژگيهاي اقليمي و فرهنگي مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتي و فني مورد نياز.
٢_ يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بر بهبود بهره وري از آب .

٣_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ و اصلاح خاك و فراهم آوردن موجبات بهره برداري مطلوب از آن.
٤_ فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزايش اثر بخشي و بازدهي آبياري در مزارع و باغ ها.
٥_ برنامه ريزي براي انتقال آب شبكه هاي ٣و٤ و انهار سنتس و قنوات ، توزيع و مصرف آب كشاورزي و انجام اقدامات لازم به منظور احداث، و نگهداري تاسيسات مربوط در چارچوب قوانين موجود.
٦_ انجام وظايف ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب – مصرف ١٣٦١_ و اصلاحات بعدي آن.
٧_ برنامه ريزي و انجام مطالعات لازم به منظور طراحي و اجراي طرح هاي كوچك توسعه منابع آب پس از كسب مجوز لازم از مقررات نيرو.
٨_ برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداري و بهره برداري از بنادر شيلاتي و تاسيسات زيربنايي با رعايت وظايف ساير وزارتخانه ها.
٩_ برنامه ريزي، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاه ها.
١٠_ برنامه ريزي و ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چهارچوب طرح هاي جامع ناحيه اي.
١١_ توسعه و حمايت صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور.

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان:
١_ برنامه ريزي و اتخاذ تابير لازم به منظور افزايش بهره وري از عوامل و منابع توليد كشاورزي و دستيابي به الگوهاي كشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفيت هاي توليد و شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور.
٢_ تامين بهداشت دام و فرآورده هاي مربوط به آن و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام، قرنطينه دام و كنترل بهداشتي كشتارگاه ها و نظارت بهداشتي بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداري دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام و ساير تاسيسات و مراكز تهيه ، نگهداري و عرضه فرآورده هاي خام دامي.
٣_ نظارت و كنترل بر توليد، واردات و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي مورد مصرف دامي.
٤_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و گسترش شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت ، پيشگيري، قرنطينه گياهي و تشخيص و مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي ، همگاني و ساير آفات و بيماري هاي گياهي و نظارت بر ورود، توليد توزيع و مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص هاي زيست محيطي كشور.
٥_ برنامه ريزي و تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حفظ منابع دام، طيور

و اصلاح نژاد و بهبود تغذيه دام.
٦_ توسعه كمي و كيفي توليدات دامي و تدوين واجراي نظام دامداري كشور و ساماندهي كشتارگاه ها .
٧_ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ احياء توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزي پروري در كشور.
ز_ امور حمايتي:

١_ حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و روستايي با مشاركت توليد كنندگان و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تامين اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان بخش كشاورزي.
٢_ اجراي سياست ها و روش هاي حمايتي و بيمه اي به منظور حمايت از توليد كنندگان ، توليدات و تاسيسات بخش كشاورزي و پرداخت خسارت به توليد كنندگان خسارت ديده براساس سياست هاي اتخاذ شده .
٣_ برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي حمايتي و تشويقي به منظور توسعه و ارتقاي فناوري ماشين آلات و اداوات بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي مصوب.
٤_ فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي و دامي، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غير دولتي و در صورت لزوم توسعه وزارتخانه و اعمال نظارت هاي لازم در اين زمينه.
٥_ انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد تشكل هاي غير دولتي مورد نياز بخش كشاورزي و ارائه خدمات و حمايت هاي مالي و فني به آنها و اعمال نظارت هاي لازم.
٦_ پيشنهاد برنامه هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و نيز قيمت تضميني به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي به هيات وزيران و خريد بموقع محصولات كشاورزي.
٧_ فراهم آوردن تسهيلات و امكانات و انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم براي توسعه صادرات محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياست ها و برنامه هاي بازرگاني كشور.
٨_ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد.

وظايف و اختيارات شوراي سازمان جهادكشاورزي :

اظهار نظر درآئين نامه ضوابط تشخيص محققان و درجات آنها
بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي و تعيين اولويت ها با توجه به اعتبارات مصوب
اظهار نظر در مورد تشكيلات موسسات و مراكز تحقيقاتي
بررسي بودجه واعتبارات سازمان (اعم از سازمان مركزي و موسسات ومراكز تحقيقاتي تابع)
اظهار نظر درباره تعرفه خدمات و بهاي فروش توليدات موسسات و مراكز تحقيقاتي تابع

طرح طبقه بندی مشاغل حکم کارگـزينی
۱ـ نام خانوادگی : ۲ـ نام : ۳ـ شماره پرسنلی:

۴ـ شماره شناسنامه: ۵ـ نام پدر: ۶ـ تاريخ تولد: ۷ـ محل صدور:
۸ـ وضعيت تاهل: ۹ـ تعداد اولاد: ۱۰ـ وضعيت سربازی:
۱۱ـ آخرين مدرک تحصيلی: ۱۲ـ تاريخ استخدام: ۱۳ـ کد شغل:
۱۴ـ عنوان شغل: ۱۵ـ عنوان پست: ۱۶ـ واحد سازمانی:
۱۷ـ گروه: ۱۸ـ رتبه: ۲۱ـ واحد سازمانی:
۱۹ـ نوع حکم: مزد گروه (مزد شغل) : ريال
۲۰ـ شرح حکم : مزد سنوات :
مزد رتبه :

جمع مزد مبنا :
۲۲ ـ مزايا
تفاوت تطبيق :
مسکن :
خواربار:
۲۴ـ تاريخ اجرای حکم: عائله مندی:
۲۵ شماره حکم :
۲۶ـ تاريخ صدور:

۲۷ـ محل امضاهای مجاز :
۲۸-نسخه: ۲۳ـ جمع کل مزد و مزايا :

(کارت حضور و غياب)
شماره کارت :
نام و نام خانوادگی :
قسمت :
ماه :
روزهای ماه قبل از ظهر بعد از ظهر اضافه کاری جمع کار روز
ورود خروج ورود خروج ورود خروج

امضاء : ……………………………………………………………………………………….

سيستم پرداخـت حقوق و دستمـزد كاركنان جهاد استان :

برای جبران خدمات کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان سيستمی که توسط سازمان بکار گرفته می شود. به هر يک از کارکنان بر مبنای ساعات حضور در محل کار حقوق و دستمزد پرداخت می شود و اين از وظايف مديريت است که اطمينان حاصل کند کارها در خلال مدت زمانی که کارکنان در محل کار حضور دارند، توسط آنان انجام می گيرد. بنابر اين ، اين گونه سيستم از طريق ثبت مقدار زمانی که توسط کارکنان در محل کار صرف می شود. عمل می کنند. س

پس ، دستمزد متعلقه به کارکنان از طريق حاصلضرب تعداد ساعات صرف شده در نرخ قانوني دستمزد برای هرساعت محاسبه می شود .
در سيستمهای پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای زمان، پرداخت نرخ دستمزد بالاتر برای هر ساعت کار مازاد بر ساعات کار عادی روزانه يا هفتگی، امری کاملا عادی و متعارف است . مبلغ مازاد بر نرخ عادی دستمزد را که در ازای ساعات کارکرد اضافی پرداخت می شود ، اصطلاحا فوق العاده اضافه کاری می نامند.
سيستم پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای زمان اغلب در مواردی بکار گرفته می‌شود که اندازه گيری بازده دشوار است نظير پرداخت حقوق و دستمزد در قبال وظايف اداری يا در مواردی که فعاليتها به نحو قابل ملاحظه ای متنوعند، نظير وضعيتهایی که در ماشين آلات توليدی به طور مکرر تغيير داده می شود يا در وضعيتهايی که به کيفيت محصولات فوق العاده بها داده می شود و استفاده از ساير سيستمها ممکن است کارکنان را در جهت اولويت دادن به سرعت توليد محصول که نتيجه آن احتمالا کاهش کيفيت محصولات و خدمات خواهد بود تشويق کند.
مثال)آقای (الف) يکی از کارکنان خطو توليد شرکت صنعتی «آلفا» است که طی هفته به طور عادی ۴۴ ساعت کار می کند و به ازای هر ساعت کار مبلغ ۴۰۰۰ ريال دستمزد دريافت می دارد. چنانچه آقای (الف) ساعات اضافی کار کند به ازای هر ساعت کار اضافی، مبلغی معادل ۴۰% مازاد بر نرخ عادی، دستمزد به وی پرداخت می شود.
آقای (الف) طی هفته اول آذرماه ۲×۱۳، ۴۹ ساعت کار مستقيم انجام داده است دستمزد ناخالص وی به شرح زير محاسبه می گردد :
دستمزد به نرخ عادی ريال ۴۰۰۰ × ۴۹ ساعت = ۱۹۶۰۰۰
فوق العاده اضافه کاری ۴۰% × ۴۰۰۰ × ۵ = ۸۰۰۰

۲-۱- وظايف سازمان جهاد كشاورزي :

مطالعه و تحقيق به منظور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد . ملي و توسعه روستايي و عشايري
تعيين سياست‌ها و راهبردهاي كاربردي و توسعه‌اي تحقيقات و آموزش، در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي بخش كشاورزي و تصويب يا پيشنهاد مقررات
ضوابط و تعرفه‌هاي مرتبط با وظايف و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهادكشاورزي و

نظارت بر حسن اجراي آنها .
مطالعه، بررسي و ارزشيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرح‌ها وفعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان جهادكشاورزي .
تدوين و مديريت برنامه‌هاي راهبردي تحول آفريني، كارآمدي و بهينه‌سازي ساختارها، فرآيندها و فعاليت‌هاي سازمان جهادكشاورزي .
هدايت، راهبري، برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌ها و تدوين استانداردهاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان .

هدايت و راهبري برنامه‌هاي آموزشي براي اصلاح هرم نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي .
برنامه‌ريزي و راهبري كشاورزي با مجامع، موسسات ارتباطات و همكاري‌هاي تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهاد .
علمي، تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج از كشور برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و ارزشيابي راهبردي موسسات و مراكز وابسته و تابعه

هماهنگي و همكاري تحقيقاتي و آموزشي با معاونت‌هاي اجرائي وزارت جهاد كشاورزي و ساير

موسسات و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارت متبوع
ايجاد فرصت‌هاي مطالعاتي و زمينه‌هاي آموزشي در چارچوب همكاري‌هاي تحقيقاتي و آموزشي با دانشگاهها، موسسات و مراكز پژوهشي و آموزشي داخلي و خارجي .
برنامه‌ريزي راهبردي براي پشتيباني برنامه‌ها و طرحها در ستاد، موسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي وابسته و تابعه سازمان .
انجام ساير وظايف مربوط و مرتبط در چارچوب اهداف و ماموريت‌هاي سازمان .
تدوين برنامه هاي راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي كشاورزي:
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي بزرگترين و قديمي‌ترين سازمان تحقيقاتي دربين نهادهاي تحقيقاتي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي كشور مي‌باشد .
اين سازمان باداشتن ۲۴ موسسه و مركز تحقيقات ملي، ۲۸ مركز تحقيقاتي استاني، ۵ مركز تحقيقات منطقه‌ايي و ۳۱۶ ايستگاه تحقيقاتي در گسترده‌ايي به وسعت پهناي كشور قرار گرفته وبا داشتن بيش از ۱۴۰۰۰ پرسنل كه قريب ۲۲۳۰ نفر از آنها عضو هيأت علمي مي‌ باشند بامديريت حجم فراوان نيروي انساني متخصص مواجه مي‌باشد
اين سازمان به منظور هدايت و هماهنگي فعاليتهاي پژوهشي واحدهاي وابسته به خود و رفع چالشهايي كه در حال حاضر با آنها مواجه بوده و يا در آينده باآنها مواجه خواهد گشت، پس از بررسي‌ها و جلسات كارشناسي فراوان، الگوي تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي تحقيقات محصولي، موضوعي و منطقه‌ايي را به عنوان اساسي ترين وزيربنايي ترين اقدام در جهت ساماندهي تحقيقات انتخاب نموده است .
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي به منظور هماهنگي، انسجام و كاربرديتركردن فعاليت‌هاي تحقيقاتي موسسات و مراكز تحقيقاتي تابعه خود، ۷۰ برنامه راهبردي تحقيقات محصولي وموضوعي را تهيه و تدوين مي‌نمايد .
اين برنامه‌ها در زمينه مهمترين محصولات وموضوع‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي مانند گندم، جو، دانه‌هاي روغني، برنج، پسته، شيلات و آبزيان، گوشت سفيد و قرمز، بيوتكنولوژي كشاورزي، جنگل و مرتع، آب و خاك وخواهد بود .
كليه برنامه‌ها با مشاركت ذي‌نفعان مرتبط با هر محصول يا موضوع اعماز بخش‌هاي اجرايي،

توليدكنندگان بخش‌هاي غير دولتي، دانشگاهيان، مروجان، اعضاي هيات علمي موسسه‌ها و مراكز تحقيقاتي تهيه و تدوين مي‌شود .
اين گروه‌ها پس ازتحليل وضع موجود و شناسايي نيازها و مشكلات اساسي هر محصول با موضوع به بررسي نتايج تحقيقات گذشته پرداخته و سپس برنامه‌هاي تحقيقاتي آينده آن محصول يا موضوع را براساس اصول و موازين علمي برنامه ريزي راهبردي سازمانهاي تحقيقاتي مشخص مي‌ نماين

د .
برنامه‌هاي راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي ، الگويي براي ساماندهي تحقيقات كشور

خواهند بود . با اجراي برنامه‌هاي راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي،فعاليت‌هاي پژوهشي كشور ، كاربردي تر گرديده و در زمينه اعتبارات صرفه جويي قابل توجهي خواهد شد ضمن آنكه هدايت برنامه‌هاي تحقيقاتي به سمت نيازهاي واقعي كشور سوق پيدا مي‌كند .

۲-۲- دفاتر حسابداري :
پس از جمع آوري اسناد و مدارك ثبتيه تجزيه و تحليل رويدادهاي مالي و تنظيم سند حسابداري رويدادهاي مزبور به شكلي مناسب در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تنظيم كرد : گروه اول دفاتر وسعي يا قانوني شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد . و گروه دوم دفاتر غير وسعي يا كمكي كه شامل دفاتر معين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد .
در دفتر روزنامه عمومي دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند . به دفتر روزنامه عمومي دفتر ثبت اوليه يا به اختصار دفتر روزنامه هم گفته مي شود . دفتر روزنامه عمومي شكل مشخص و ثابتي ندارد . ولي نمونه زير كه به نام روزنامه ساده يا دو ستوني مشهور است بيشتر مورد استفاده حسابداران قرار مي گيرد .

دفتر روزنامه
شماره رديف تاريخ شرح بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

ترتيب نوشتن رويداد مالي در دفتر روزنامه عبارت است از :
۱- تاريخ رويداد مالي
۲- عنوان حسابي كه بدهكار مي شود ثبت مبلغ بدهكار در ستون بدهكار
۳- عنوان حسابي كه بستانكار مي شود ثبت مبلغ بستانكار در ستون بستانكار
۴- شرح مختصري از رويداد مالي
در تحرير دفتر روزنامه نكات زير بايد دعايت شود :
• بيش از آن كه معادله اي در دفتر روزنامه ثبت شود بايد تمام صفحات آن را شماره گذاري كرد .
هيچ يك از صفحات دفتر روزنامه نبايد باطل يا از آن خارج شود .
• معادلات بايد در روزي كه واقع مي شود در دفتر روزنامه ثبت مي شود .
• دفتر يايد بسيار پاكيزه نگهداري شود .
• مطالب و ارقام بايد با خطي خوانا و با قلم نوشته شود .
• هيچ مطلبي نبايد بين سطور و يا در حاشيه نوشته شود .
• از قلم خوردگي بايد اجتناب شود مگر در موارد استثنايي و تنها براي تصحيح اشتباه .
• مطالب نوشته شده را به هيچ وجه نبايد پاك كرد ، تراشيد يا با مواد شيميايي و نظاير آن محو كرد .
• تمام اطلاعات مربوط به يك معامله بايد در يك صفحه دفتر روزنامه نوشته شود .

• اگر جاي كافي براي ثبت كامل يك معامله در صفحه اي از دفتر روزنامه وجود نداشت جاي خالي بستر و معامله در صفحه بعد نوشته شود .
در كتابي ديگر دفتر روزنامه را طور ديگري تعريف كرده : دفتر روزنامه دفتري است كه معاملات و عمليات مالي يك موسسه بطور روزنامه و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شود .
دفتر كل : يكي ديگر از دفاتر مورد استفاده حسابداران براي ثبت رويدادهاي مالي دفتر كل است . دفتر كل عبارت است از مجموعه حسابهايي كه براي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي يك واحد اقتصـادي استفــاده مي شود . دفتر كل را دفتر ثبت نهايي هم مي گويند و پس از آنكه رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه ثبت شد مبالغ بدهكار و بستانكار هر رويداد مالي به ترتيب در بدهكار و بستانكار حسابهاي مربوط در دفتر كل نوشته مي شود كه به اين كار انتقال

همانند حساب T دو طرف راست و چپ دارد كه بدهكار و بستانكار ناميده مي شود .

دفتر كل
شماره رديف تاريخ شرح بدهكار بستانكار تشخيص باقيمانده
روز ماه

در نگهداري و نوشتن دفتر كل بايد نكاتي بشرح زير مورد ملاحظه قرار گيرد :
۱- شماره گذاري صفحات دفتر كل از رقم يك شروع و به ترتيب ادامه يابد .
۲- براي هر يك از حساب هاي دفتر كل با توجه به حجم فعاليت يك يا جند صفحه جداگانه اختصاص داده شود . معمولا صفحات ابتدايي دفتر كل به حساب هاي دارايي اختصاص مي يابد حسابهاي بدهي و سرمايه به ترتيب بعد از حسابهاي دارايي قرار مي گيرد .
پس از آماده سازي دفتر كل مي توان رويدادهاي مالي را كه در دفتر روزنامه نوشته شده اند در دفتر كل ثبت كرد . هميشه نوشتن دفتر كل بعد از ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انجام مي گيرد بنابراين هيچ رويدادي در دفتر كل نوشته نمي شود مگر آنكه قبلا در دفتر روزنامه ثبت شده باشد .
براي ثبت رويدادهاي مالي در دفتر كل ابتدا رويداد مالي ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتيب زير انجام مي شود :
۱- پيدا كردن صفحه حسابي كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است .
۲- نوشتن شماره رويداد مالي ( شماره روزنامه ) در ستـون مـربـوطه در حسـاب

دفتر كل .
۳- ثبت تاريخ رويداد مالي در ستون تاريخ .
۴- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار .
۵- نوشتن شرح مختصري از رويداد مالي در ستون شرح .
۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب .
۷- درج شماره صفحه اي از دفتر كل كه دريف بدهكار رويداد مالي درآن نوشته شده در ستون عطف دفتر روزنامه .