مقدمه

در راستای تحقق امر خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ايران و فراهم نمودن زمينه فعاليت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش‌های غير دولتی و ايجاد اشتغال در سطوح مختلف جامعه و نيز کاهش تصدی گری دولت در تخصيص منابع ملی به بخشهای مختلف، شرکت بيمه سينا(سهامی عام) با مشارکت بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی ايران و شرکت سرمايه گذاری نيرو (وابسته به وزارت نيرو) و صندوق ذخيره فرهنگیان کشور و بنياد علوی و اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر در سال

۱۳۸۲ با مجوز بيمه مرکزی ايران و با سرمايه ای معادل يکصد و چهل ميليارد رالو تأسيس يافت. يکی از شاخص ترين سهامداران اصلی اين شرکت بنياد علوی است که هسته اصلی و پايگاه شروع فعاليت اقتصادی در شکل گيری اين شرکت بوده و با توجه به اينکه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ايران قهراً مالکيت شرکت بيمه ملی را دارا بوده است در تشکيل و راه اندازی شرکت بيمه سينا از امتيازات خاص اين نهاد برخوردار بوده ، لذا شرکت بيمه سينا با اتکاء به نوع فعاليت و فلسفه وجودی اين بنياد توانسته است با بهره مندی از معافيت محدوديتهای مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ قانون تأسيس بيمه مرکزی ايران و بيمه گری موضوع ماده ۳۴ همين قانون بسياری از مشکلات و محدوديت ها را در شکل گيری و توسعه سريع اين شرکت حل و فصل نمايد، بديهی است ارزش و اعتبار سهامداران بزرگ و تأثير گذاری آنها در عملکرد شرکت بسيار مغتنم می باشد.
طبق قرار داد منعقده بين سایت اطلاع رسانی صنايع ايران و شركت بيمه سينا از تاریخ ۱۸-۱۰-۸۵ كليه اعضاء سايت اطلاع رسانی صنايع سلولزی ايران می توانند با معرفی نامه كتبی اين سايت از تخفيفات ويژه بيمه ای برخوردار گردند.
توضيح اين نكته ضروری است تخفيفات ويژه تعلق گرفته به اعضاء سايت اطلاع رسانی ايران غير قابل مقايسه با ديگر تخفيفات ارائه شده از طرف شركت های ديگر بيمه ای می باشد.

بيمه چگونه به وجود آمد؟
بيمه هاي غيرزندگي ، پيشينه بلند مدتي دارند. نوعي از بيمه هاي دريايي حدود ۳۰۰۰ سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . بيمه هاي زندگي نيز سابقه زيادي دارند.اين نوع بيمه ها نخستين بار هنگامي پديد آمد كه سربازان رومي قسمتي از دستمزدخود را در صندوقي جمع آوري كردند تا چنانچه در جنگ كشته شدند، آن پول به خانواده هايشان پرداخت شود.

بيمه در دنياي امروز :

امروز ديگر تصوراين كه گونه اي از فعاليت انسان بدون وجود بيمه شكل پذيردمشكل است . به ويژه آن كه در قرن بيستم تحولات تكنولوژي ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است . برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت موتور اتوموبيل است كه متعاقب آن بيمه اتوموبيل به يكي ازمهم ترين بخش هاي صنعت بيمه تبديل شده است .
توسعه مهم ديگر، افزايش تعداد ريسك هاي يگانه خيلي بزرگ است .نفتكش هاي غول پيكر و هواپيماهاي بسيار بزرگ نمونه هايي هستند كه نشان مي دهند سرمايه تحت پوشش بيمه ممكن

است صدها ميليون تومان ارزش داشته باشد. مشكلات مربوط به پوشش چنين سرمايه هاي عظيمي باعث شده است كه بيمه گران به پشتيباني يكديگر، يك خطر بزرگ را در سطح داخلي و بين المللي به صورت بيمه اتكايي مجدد بين خود توزيع كنند و از عهده جبران خسارت هاي هنگفت برآيند.
همراه با ارتقا و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز، بيمه ها نيز از زواياي مختلف و با شتاب توسعه يافته اند. زيان هايي كه ممكن است به طور ناخواسته در جريان فعاليت و زندگي عادي هر فردي به ديگران وارد آيد و در قبال آن ها مسؤول واقع شود بابيمه مسؤوليت تحت پوشش قرار ميگيرند.در اين خصوص ، مي توان به بيمه مسؤوليت پزشكان و بيمه مسؤوليت توليد كنندگان اشاره كرد. نمونه هاي جديدتر، بيمه افترا براي روزنامه نگاران و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون و بيمه آلودگي ناشي از نشت نفت از تانكرهاست . بيمه هاي سيل ، زلزله وخرابي كامپيوترنيز بر همين منوال ظهور كرده اند.
بيمه هاي زندگي نيز پيشرفت هاي شگرفي يافته و مجموعه متنوعي از انواع اين نوع بيمه را ارائه كرده است در اين زمينه انواع بيمه هاي مستمري و عمر و پس انداز به طور چشم گيري افزايش يافته است در ادامه ، بيمه گران رشته زندگي مجبور شده اندكه با مشكلات جديدي نظير بيماري ايدز مواجه شوند و درباره پيشرفت علم ژنتيك بينديشند.
مختصری از بيمه سينا
در راستای تحقق امر خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ايران و فراهم نمودن زمينه فعاليت های اقتصادی و اجتماعی بخشهای غير دولتی و ايجاد اشتغال در سطوح مختلف جامعه و نيز کاهش تصدی گری دولت در تخصيص منابع ملی به بخشهای مختلف، شرکت بيمه سينا(سهامی عام) با مشارکت بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی ايران و شرکت سرمايه گذاری نيرو (وابسته به وزارت نیرو) و صندوق ذخيره فرهنگيان کشور و بنياد علوی و اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر در سال ۱۳۸۲ با مجوز بيمه مرکزی ايران و با سرمايه ای معادل يکصد و چهل ميليارد رالد تأسيس يافت.(اين مبلغ درحال حاضر دويست و يک ميليارد رالک افزايش يافته است.) يکی از شاخص ترين سهامداران اصلی اين شرکت بنياد علوی است که هسته اصلی و پايگاه شروع فعاليت اقتصادی در شکل گيری اين شرکت بوده و با توجه به اينکه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ايران قهراً مالکيت شرکت بيمه ملی را دارا بوده است در تشکيل و راه اندازی شرکت بيمه سينا از امتيازات خاص اين نهاد برخوردار بوده ، لذا شرکت بيمه سينا با اتکاء به نوع فعاليت و فلسفه وجودی اين بنياد توانسته است با بهره مندی از معافيت محدوديتهای مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ قانون تأسيس بيمه مرکزی ايران و بيمه گری موضوع ماده ۳۴ همين قانون بسياری از مشکلات و محدوديت ها را در شکل گيری و توسعه سريع اين شرکت حل و فصل نمايد، بديهی است ارزش و اعتبار سهامداران بزرگ و تأثير گذاری آنها در عملکرد شرکت بسيار مغتنم می باشد.

بيمه هاي غيرزندگي:
بيمه دريايي كه امروز وجود دارد احتمالا در حدود سده هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در منطقه اي در شمال ايتاليا به وجود آمده است شخصي به نام لومباردز درسده هاي چهاردهم و پانزدهم انگليسي ها را با اين نوع فعاليت آشنا ساخت مفاهيم بيمه گر و بيمه گري ، نخستين بار در بيمه

دريايي مطرح شد. آن روزها هر بازرگاني كه حاضر به تقبل بخشي از يك خطر بود نام خود را همراه با سهمي كه از آن خطر قبول مي كرد در پايين صفحه اي كه جزئيات خطر مزبور در آن درج شده بود مي نوشت .آن وقت مالكان كشتي ها و بازرگانان دريافتند كه مي توانند كشتي ها را براي حمل

اجناس سودآور اعزام كنند زيرا مي دانستند چنانچه كشتي دچار حادثه شود ازاين طريق جبران خواهد شد. در سال ۱۶۶۶ آتش سوزي بسيار بزرگي در لندن روي داد كه باعث به وجودآمدن بيمه آتش سوزي شد. معلوم نيست كه نخستين بيمه آتش سوزي به صورت امروزي در چه زماني صادر شد اما گفته مي شود كه نخستين شركت بيمه آتش سوزي به نام اداره آتش در سال ۱۶۸۰ بنيان نهاده شد كه بعدها فونيكس لقب گرفت.

فصل اول

بيمه چيست ؟
بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند. خسارت هايي كه به اين قبيل افراد پرداخت ميگردد از پول هايي تأمين مي شود كه براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشاركت مي كنند. به بيان ديگر همه آن هايي كه خود را بيمه ميكنند با مشاركت در سرمايه اي كه متعلق به همه خريداران بيمه است ، در جبران خسارت و زيان هاي هريك از افراد بيمه شده ،شريك و سهيم مي شوند.
بيمه گران خطرهاي احتمالي را به خوبي مي شناسند و احتمال وقوع آن ها رامي دانند بنابر اين مي توانند ميزان حق بيمه اي را كه هر شخص بايد بپردازد به نحوي محاسبه كنند كه مبلغ جمع آوري شده براي جبران خسارت هايي كه پيش خواهد آمد، كافي باشد. بديهي است كه تنها تعدادي از آنان كه خود را بيمه كرده اندنياز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوري شده خواهند داشت .
بر اين اساس ، مقدار حق بيمه مربوط به هر نفر متقاضي بيمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه مي شود: نخست اين كه ، به طور كلي احتمال بروز خسارت در آينده چه قدر است و دوم ،آن كه احتمال وقوع حادثه براي بيمه گذار متقاضي بيمه بيشتريا كمتر از ميانگين احتمال خطر مزبور باشد. براي روشن شدن موضوع ۳ مثال مي آوريم .
۱٫ در بيمه هاي مربوط به اتوموبيل : جواني كه اتوموبيل پرقدرتي دارد ياراننده اي كه قبلا چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است ، از راننده ميان سال و با تجربه اي كه اتوموبيل كم قدرتي دارد و قبلا تصادف نكرده است ، حق بيمه بيشتري مي پردازد.
۲٫ در بيمه آتش سوزي : صاحب مغازه ساندويچ فروشي ، ازصاحب يك دفتر خدماتي حق بيمه بيشتري مي پردازد يعني ، هر چه احتمال خطربيشتر باشد، حق بيمه نيز بيشتر خواهد بود.
۳٫ براي فردي جوان و تندرست كه شغل بي خطري دارد خريدن بيمه زندگي آسان تر و حق بيمه آن هم كمتر خواهد بودتا فرد سال مندي كه شغل پرخطري دارد.
نفع بيمه پذير:
نفع بيمه پذير يك اصل اساسي بيمه است . مفهوم اين اصل آن است كه فردي كه در صدد گرفتن بيمه است بايد به طور قانوني اختيار بيمه كردن اموال ، حادثه يازندگي را داشته باشد. به بيا

ن ديگر، وقوع حادثه اي كه تحت پوشش بيمه است ، يامرگ بيمه شده بايد باعث زيان مالي براي خريدار بيمه شود. براي مثال ، آقاي الف نمي تواند خانه آقاي ب را بيمه كند زيرا تخريب خانه آقاي ب موجب زيان مالي براي آقاي الف نمي شود. بر همين قياس ، شما نمي توانيدزندگي ديگران را بيمه كنيد مگر آن كه منفعتي در زندگي فرد بيمه شده داشته باشيد.

ديگر اصول بيمه:
اصول بيمه را كه شامل همه بيمه ها مي شود به صورت زير بيان مي كنند:

الف- بيمه تنها به اندازه ارزش واقعي اموال تحت پوشش بيمه خسارت را جبران مي كند. براي مثال بيمه نميتواند زيان هاي عاطفي را تحت پوشش قرار دهد.
ب – همواره بايد تعداد فراواني خطرهاي همگون وجود داشته باشد تا بااستفاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بين همه بيمه گذاران توزيع كرد.
پ – بايد امكان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بيمه گران بتوانند حق بيمه متناسب با خطر مربوط را تعيين كنند.
ت – خسارت ها نبايد عمدي و قابل اجتناب باشند يا قبل از بيمه كردن ، به وجودآمده باشند. به طور بديهي نمي توان براي خانه اي كه آتش گرفته و فردي كه فوت كرده است بيمه نامه گرفت .
ث – زيان مالي برخي از خطرها چنان گسترده است كه فقط دولت توانايي مقابله با آن ها را دارد. اين نوع خطرها ) اغلب ناشي از جنگ يا تابش هاي هسته اي و راديواكتيو( به طور معمول بيمه پذير نيستند.

خطر :
بيمه نگراني ناشي از خطر را از زندگي مردم و فعاليت هاي اقتصادي دور مي كندو به بيمه گذاران آرامش خاطر مي دهد. بيمه گذار مي داند كه در ازاي پرداخت حق بيمه چنانچه حادثه نامنتظره اي رخ دهد، زيان مالي آن از محل حق بيمه هاي جمع آوري شده جبران خواهد شد. به بيان بهتر، بيمه گذار با پرداخت حق بيمه و دريافت بيمه نامه ، آرامش خاطر به دست مي آورد پس اگر حادثه اي رخ نداد وخسارتي نيز دريافت نشد، خريدن بيمه نامه بيهوده نبوده است.
بيمه قراردادی است بين بيمه گر و بيمه گذار که بيمه گر متعهد می شود در قبال در يافت وجهی تحت عنوان حق بيمه ، خسارات وارده به بيمه گذار را جبران نمايد. اصولاً بيـمه يك قـــرارداد و توافق بين شركت يا سازمان بيمه اي با افـراد و اقشـار جامعه است و هـر گونه توافقي كه در آن شده باشد لازم الاجراست.
انواع بيمه نامه ها
– بيمه های آتش سوزی شامل:بيمه آتش سوزی واحدهای مسکونی، صنعتی، غير صنعتی، تجاری، اداری و عمومی، بيمه آتش سوزی طرح فراگير ، بيمه آتش سوزی طرح مناطق زلزله خيز خفيف و شديد
– بيمه های باربری (حمل و نقل) شامل : بيمه های صادراتی ، وارداتی، داخلی و ترانزيت
– بيمه های مهندسی شامل: بيمه تمام خطر پيمانکاران (مقاطعه کاری C.A.R)، بيمه تمام خطر نصب (E.A.R) بيمه ماشين آلات پيمانکاری (C.P.M) بيمه شکست ماشين آلات (M.B.) بيمه سازه های تکميل شده (C.E.C.R)، بيمه بويلر و مخازن تحت فشار، بيمه فساد کالا در سردخانه (D.O.S) بيمه تجهيزات الکترونيکی(E.E) و…
– بيمه های مسئوليت شامل: بيمه مسئوليت کارفرما در مقابل کارکنان بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زمينی (داخلی)، بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللی بر اساس کنوانسيون C.M.R بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايی، بيمه مسئوليت حرفه ای پزشکان، پيراپزشکان، مهندسان طراح، ناظر و محاسب، بيمه مسئوليت حرفه ای وکلای دادگستری و بيمه مسئوليت سردفتران، بيمه مسئوليت ناشی از آتش سوزی، بيمه مسئولتی مديران اماکن مسکونی، تجاری ، ورزشی، پارکينگ ها، تعميرگاه ها، استخرها، ناجيان غريق، سينماها، سالنهای خودرو، بيمه مسئوليت مديران اماکن مسکونی، تجاری، ورزشی، پارکينگ ها، تعميرگاها، استخرها، ناجيان غريق، سينماها، سالنهای تئاتر و بيمه رايانه، بيمه مسئوليت توليد کنندگان و فروشندگان محصول، بيمه مسئوليت شکارچيان و محيط بانان، بيمه مسئولیت مدنی مسئولين فنی بيمارستان ها، درمانگاهها و کلينيک ها، بيمه های اعتباری (عدم وصول مطالبات)، بيمه دام بيمه صداقت در امانت، بيمه مسئوليت شرکتهای توزيع کننده گاز مايع، بيمه مسئوليت مستاجر در برابر موجر، بيمه مسئوليت سازمانهای دولتی، بيمه مسئوليت جامع (CGL)
– بيمه های عمر شامل: بيمه عمر زمانی، بيمه عمر مانده بدهکار، بيمه تمام عمر، بيمه عمر به شرط حيات، بيمه عمر و پس انداز (مختلط)، بيمه عمر سرمايه فرزندان
– بيمه های حوادث شامل: حوادث انفرادی و حوادث گروهی
– بيمه مازاد درمان گروهی
– بيمه کشتی
– بيمه بدنه هواپيما، بيمه مسئوليت شرکت های هواپيمايي نسبت به مسافران و خدمه پرواز، بيمه حوادث سرنشين هواپيما، بيمه مسئوليت شرکت های هواپيمايي نسبت به اشخاص ثالث.
– بيمه خودو شامل: بيمه بدنه خودرو، بيمه شخص ثالث خودرو.
– بيمه وکالت پوششی مطمئن و نوين از شرکت بيمه سينا
– بيمه مسافرين عازم به خارج از کشور (AXA)
– بيمه توريست گروهی
– بيمه ده ساله عيوب اساسی و پنهان ساختمان
– بيمه نوزاد شامل: معلوليت مادرزادی، معلوليت بيماری، معلوليت حادثه.

اهداف و سياستگذاريهای شرکت

ارکان شرکت عبارتند از: مجمع عمومی هيأت مديره، مديرعامل، معاونين، مشاورين، مديران ستادی، مديران مناطق، روسای مجتمع های تخصصی، روسای شعب و مسئولين صدور. اعضاء هيأت مديره نمايندگان رسمی سهامداران عمده شرکت می باشند، معاونين و مديران تخصصی شرکت به لحاظ داشتن تخصص و تجربه و شايستگی با معرفی مديرعامل در آزمونهای تخصصی بيمه مرکزی ايران شرکت نموده و طبق تأييدیه آن نهاد به کار مشغول شده اند. در استخدام و

به کارگيری پرسنل شرکت از چند ترکيب متفاوت و ارزشمند استفاده شده است. الف) هسته مرکزی: اين هسته از ترکيب مديران کارآمد و نخبه بيمه کشور تشکيل شده است که با احتساب تجارب مکتسبه در رشته های تخصصی مرتبط و جانبی می توان به ۲۷۰ سال تجربه کاری اشاره نمود، فعاليت اين گروه تحت نظر مديرعامل ضمن پاسداری و حراست از اهداف و ارکان اصلی شرکت، انتقال تجربه و دانش به مديران رسته های ميانی شرکت است که الزاماً و به حکم لياقت و پشتکار و هنر مديريت سکانداران آينده اين شرکت محسوب خواهند شد.
ب) مديران ميانی: اين گروه از ميان افراد تحصيل کرده و دارای تخصص های بيمه ای و فارغ التحصيل از مراکز علمی بيمه ای کشور بوده و پس از تأييد بيمه مرکزی ايران تصدی پست های مديريت ميانی را عهده دار می باشند که با ارشاد و راهنمائيهای سطوح بالا و استفاده از تجربيات گروه الف نقش بسيار حساسی را در تصميم گيريهای مديريتی ايفا می نمايند.
ج) گروه سوم: با داشتن شرايط تحصيلی و علمی گروه ب و برخورداری از توان و تجربيات بالا عهده دار سرپرستی امور بيمه ای در شعب شرکت در سراسر کشور ايران بوده و براساس اصل اختيار توأم با مسئوليت زير نظر گروه دوم(ج) خدمت می نمايند.
د) گروه چهارم:گروه کارشناسان و کارکنان زيرمجموعه گروههای سه گانه فوق بوده و کلاً با درجات تحصيلی کارشناسی بيمه، امور جاری بيمه ای شرکت را در رسته های صف و ستاد و با عناوين سازمانی، مسئول و رئيس و تحت نظر گروه سوم به بالا به انجام می رسانند، جهت مزيد آگاهی آن که به جز چند مورد محدود که به انجام امور خدماتی شرکت مشغولند کليه کارکنان اعم از بيمه ای، مالی و اداری دارای مدرک کارشناسی و کاردانی بوده و با استفاده از بهترين نرم افزارهای اختصاصی امور مربوطه را به نحو احسن انجام می دهند. شايان ذکر آن که شرکت بيمه سينا به دليل اينکه سهامداران عمده آن به نوعی از سطر در سلسله مراتب حکومتی و اداری و به صورت بلافصل تحت نظر مقام معظم رهبری خدمت می نمايند لذا کارکنان و مديران و مسئولين آن نيز با داشتن اعتقاد و تعهد و الزام عمل به موازين شرعی و اخلاق اسلامی و تمکين از ولی فقيه يکی از شرکتهای نادر و نمونه در جمهوری اسلامی ايران است.

اعضاء هيات مديره
در شرکتهای بيمه ای(سهامی عام) انتخاب هيأت مديره علاوه بر آن که منوط به آراء صاحبان سهام می باشد ولی در انتخاب آن از ترکيب معقول، دانش و تجربه و خدمت و توان تخصصی مديريت استفاده شده است، لذا به منظور آنکه به توان توصيه های صحيح و قابل اعتمادی را به مديرعامل که علی الاصول دارای تخصص و تجربه در کليه رشته های بيمه ای می باشد ارائه نمود بايد در انتخاب آنان به اين عوامل فوق استناد و استشهاد نمود، از اين رو هيأت مديره شرکت بيمه سينا با پنج عضو که سه عضو آن دارای درجه دکترای تخصصی و دو نفر واجد درجات کارشناسی

ارشد می باشند يکی از هيأت های سياست گذاری علمی و تجربی بخش خصوصی است که نظير آن را در ساير شرکتها کمتر می توان يافت. شرکت بيمه سينا در حاضر با عنايت به اصل استفاده بهينه از کارکنان موجود و جلوگيری از هزينه های غيرضرور و اضافی، سياست جديدی را مورد عمل قرار داده است که مالاً با استفاده از سطح نگهداشت کارکنان و جلوگيری از رشد بی رويه تشکيلات اداری و پرهيز از ايجاد شعب جديد توانسته است به بهره وری صحيح و قابل قبولی دست يابد، بديهی است چنانچه نيازی به خدمات جديد پشتيبانی باشد الزاماً از شرکتهای خد

ماتی استفاده خواهد شد.

انواع بيمه

۱ _ بيمه مهندسی
بيمه هاي مهندسي اصولاً خسارات فيزيكي ناگهاني و غير قابل پيش بيني را در طول مدت بيمه جبران مي نمايد. بيمه هاي مهندسي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند يك گروه براي دوره ساخت كه اين بيمه ها تمام خطر هستند و گروه ديگر براي زمان بهره برداري صادر مي شوند كه تمام خطر نيستند. در بيمه هاي تمام خطر مورد بيمه در مقابل كليه خطراتي كه در اثر حادثه بوجو

عناوين خطرات تحت پوشش نيست، بلكه فقط استثنائات ذكر مي شوند. دربيمه هاي غير تمام خطر اولاً مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث بيمه نيستند و ثانياً بايد خطرات تحت پوشش به صراحت قيد شوند.

الف) بيمه های دوره عمليات ساخت :
۱- بيمه تمام خطرپيمانکاران(مقاطعه کاری):(.Contractors All Risk Insurance (C.A.R اين بيمه نامه به طور کلی برای تمامی پروژه های راه وساختمان، از جمله: سدها، راه ها، شبکه های آبياری و زهکشی، کانال ها، احداث ساختمان های مسکونی، تجاری وغيره صادر می شود.
۲- بيمه تمام خطر نصب : (.Erection All Risk Insurance (E.A.R این بيمه برای پروژه هايی صادر می شود که ارزش اقلام مورد نصب بيش از ۵۰% ارزش مجموع کل پيمان يا قرارداد پروژه را تشکيل داده باشد، از آن جمله می توان به پروژه های خطوط انتقال نيرو، نصب کارخانجات و غيره اشاره کرد.
۳- بيمه ماشين آلات پيمانكاري: (.Contractors Plant Machinery Insurance (C.P.M اين بيمه نامه برای ماشين آلات پيمانکاران، از جمله : لودر، گريدر، بولدزر، ميکسر و غيره – که درکارگاه پروژه های عمرانی درمعرض خطرات گوناگونی قرار دارند – صادر می شود وخطراتی مانند: سقوط از ارتفاع، سرقت، آتش سوزی وغيره راتحت پوشش قرار می دهد.

ب) بيمه های دوره بهره برداری
۱ – بيمه شکست ماشين آلات : (.Machinery Breakdown Insurance (M.B اين بيمه تمامی خسارت های فيزيکی وارد به ماشين آلات وتاسيسات کارخانجات را تحت پوشش قرار می دهد و به طور معمول می توان بعد از اتمام بيمه تمام خطر نصب و پس از تحويل موقت نسبت به دريافت چنين پوششی اقدام لازم رابه عمل آورد.
۲ – بيمه سازه های تکمیل شده:(.Civil Engineening Complanted Risks Insurance (C.E.C.R اين بيمه نامه بعداز اتمام بيمه نامه تمام خطر پيمانکاران و برای زمان بهره برداری پروژه هایی مانند: سد، پل، راه و پروژه های آبياری و زهکشی صادر می شود .
۳ – بيمه بويلر ومخازن تحت فشار : دراين بيمه، جبران خسارت ناشی از انفجار، اعم از داخلی ويا خارجی ويا انهدام ماشين بخار، با رعايت مقررات و استانداردهايی که الزامی است، تحت پوشش قرار می گيرد .

۴ – بيمه فساد کالا در سردخانه ها : (.Deterioration Of Stock Insurance (D.O.S اين بيمه، جبران خسارت کالای فاسد شدنی درسردخانه وانبار ناشی از شکست ماشين آلات سردکننده ويا تخليه ونشت مواد سردکننده از لوله يخچال ها ويا خطرات ناشی از قطع برق عمومی را (به شرط اينکه تامين برق اضطراری امکان پذير نباشد) تحت پوشش قرار می دهد.
۵ – بيمه تجهيزات الکترونيکی : (.Electronic Equipment Insurance(E.E اين بيمه نامه خسارت فيزيکی وارد به تمامی دستگاههای الکترونيک، مانند : تلفن، تابلو برق، تلکس و وسايل تصويری ويا آموزشی و امثال اينها راتحت پوشش قرار می دهد .
۶ – بيمه عدم النفع،ناشی ازشکست ماشين آلات: Machinery Loss Of Profit Insurance اين بيمه بطور کلی بيمه نامه مکمل بيمه شکست ماشين آلات است وچنانچه دراثر حوادث تحت پوشش ، وقفه ای در واحد اقتصادی ويا خط توليد بوجود آيد وبيمه گذار بر اثر اين حادثه درآمدی را از دستداده و متحمل ضرر وزيان شود، تحت پوشش بيمه نامه عدم النفع ،خسارت وارده جبران می شود.

۲ _ بيمه مسئوليت
مسئوليت مدنی، عبارتست از تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگری- اعم از اينکه زيان مذکور دراثر عمل خود شخص مسئول- يا اعمالی از سوی عوامل وابسته به او و يا ناشی از اشيا واموال تحت مالکيت ياتصرف وی محقق شده باشد.

بيمه مسئوليت دارای انواع مختلف است وبدين شرح :
۱_ بيمه مسئوليت کارفرما در مقابل کارکنان : اين بيمه نامه تمامی خسارت های جانی (بدنی) کارکنان رادر محوطه کار ودرحين انجام کار که کارفرما مسئول آن شناخته شود تحت پوشش قرار می دهد.
۲_ بيمه مسئوليت متصديان حمل ونقل زمينی(داخلی) : دراين بيمه نامه، مسئوليت مدنی شرکت های حمل ونقل داخلی درمقابل صاحبان کالا، مطابق باقانون تجارت وشرايط بارنامه های صادره بيمه می شوند.
۳ _ بيمه مسئوليت متصديان حمل ونقل بين المللی براساس کنوانسيون C.M.R : اين بيمه نامه مسئوليت مدنی شرکت های حمل ونقل بين المللی را مطابق کنوانسيون بين المللی C.M.R تحت پوشش قرار می دهد.
۴ _ بيمه مسئوليت متصديان حمل ونقل هوايي : اين بيمه نامه مسئوليت شرکت های حمل ونقل هوايی را درمقابل صاحبان کالا، مطابق باشرايط بارنامه های حمل ونقل هوايی وکنوانسيون ورشو پوشش می دهد.
۵ _ بيمه مسئوليت حمل و نقل بين المللي دريايي: عبارت است از مسئوليت بيمه گذار در قبال صاحبان كالا در حدود مقرر قانون دريايي ايران مصوب سال ۱۳۴۳ و با رعايت قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئوليت مدني سال ۱۳۳۹ (هـ .ق .
۶ _ قرارداد تضمين تعهدات شرکت های حمل ونقل درمقابل گمرک : اين قرارداد تمام تعهدات شرکت های حمل ونقل بين المللی درارتباط با گمرک جمهوری اسلامی ايران و در ارتباط با حقوق و عوارض گمرکی، عمليات حمل ونقل کالا و خودرو را بيمه می کند.
۷ _ بيمه نامه مسئوليت حرفه ای: بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان، بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسان طراح، ناظر و محاسب، بيمه مسئوليت سردفتران و بيمه مسئوليت حرفه ای وکلای دادگستری .
۸ _ بيمه نامه های مسئوليت عمومی : ۱-۸) بيمه نامه مسئوليت ناشی از آتش سوزی ؛ ۲-۸) بيمه نامه مسئوليت مديران واحدهای اقامتی مانند هتل ها ؛ ۳-۸) بيمه نامه مسئوليت شرکت های نصاب سيستم های گازسوز خودرو؛ ۴-۸) بيمه نامه مسئوليت مديران اماکن مسکونی، تجاری، ورزشی، پارکينگ ها، تعميرگاه ها، استخرها، ناجيان غريق، سينماها، سالن های تئاتر وغيره ؛ ۵-۸) بيمه نامه مسئوليت ناشی از اجرای عمليات ساختمانی(ثالث) وغيره.
۹ _ بيمه رايانه : اين بيمه نامه ، تمامی خسارتهای فيزيکی وارد آمده به رايانه را طبق شرايط بيمه نامه جبران می کند .

۱۰ _ بيمه نامه مسئوليت توليدکنندگان و فروشندگان محصول ازجمله : عايقهاي رطوبتي، قطعات خودرو .
۱۱ _ بيمه نامه مسئولیت شکارچيان ومحيط بانان .
۱۲ _ بيمه نامه مسئوليت مدنی مسئولين فنی بيمارستان ها ، درمانگاهها وکلينيک ها .
۱۳ _ بيمه های اعتباری (عدم وصول مطالبات) .
۱۴ _ بيمه نامه دام: مانند اسب های مسابقه ودامداری های صنعتی ؛
۱۵ _ بيمه نامه صداقت درامانت، بيمه مسئوليت شرکت های توزيع کننده گاز مايع، بيمه مسئوليت مستاجر در برابر موجر وغيره.
۱۶ _ بيمه نامه مسئوليت سازمانهاي دولتي : شركت بيمه سينا ، بيمه مسئوليت مدني شهرداري ها ، شركتهاي توزيع نيروي برق وآب و فاضلاب را به اجرا در آورده است.
۱۷ _ بيمه نامه مسئوليت جامع CGL : مطابق با شرايط اين بيمه نامه پيمانكاران پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي مي توانند به صورت جامع مسئوليت خود را در قبال كاركنان و اشخاص ثالث توام تحت پوشش بيمه قرار دهند.

 

۳ _ بيمه کيفيت ساخت
تحقيقا” قسمت عمده ارزش دارائی ها در کشور به بخش ساختمان مربوط است وبخش اعظم ثروت اکثر مردم به مستغلات آنان اختصاص دارد، زمین و ساختمان ستون فقرات ثروت ملی است از اين رو حضور بخش ساختمان در بازار سرمايه کشور به عنوان يک ضرورت اساسی مطرح می باشد .
طی سالهای ۷۹ تا ۸۳ از تعداد ۴۵۰ هزار پروانه ساختمانی صادره شده توسط شهرداريها تعداد ۴۱۲ هزار واحد مسکونی با متوسط زیر بنای ۱۲۰ متر مربع يعنی حدود ۵۰ ميليون متر مربع ساليانه در مناطق شهری کشور وبا ارزش اعيانی معادل ۱۰۰ هزار ميليارد رالش به قيمت امروز ساخته وپايان کار صادر شده است . ميانگين شاخص های وضعيت مسکن نشان می دهد که حدود ۶۷ درصد واحدهای مسکونی ساخته شده طی ۵ سال گذشته با اسکلت فلزی وبتن آرمه بنا شده اند. بديهی است که ارتقاء کيفيت ساخت وساز در کشور وجلوگيری از مخاطراتی که اين دارائی عمده مردم را در پهنه سرزمين ايران تهديد می کند می بايست به عنوان يک هدف مهم در راس برنامه های بخش عمومی وخصوصی قرار گيرد. روند ساخت وساز در سالهای اخيربيانگر توجه سازندگان بخش ساختمان به نوع وکيفيت سازه ساختمانها ومقاوم نمودن آنان در مقابل خسارت های فيزيکی ناشی از عيوب پنهان زير بوده است .
کيفيت بد وغير استاندارد مواد، مصالح، تجهيزات وتاسيسات ساختمان. ۲- نقص وعيب ناشی از اشتباه وسهل انگاری عوامل انسانی واجرائی درطراحی ، اجراء ، کنترل وبازرسی فنی ساختمان. درکشور ما درمقايسه با ساير کشورهای توسعه يافته عوامل فوق از ريسک بيشتری برخوردارند لذا شناخت درست اين ريسک وتعريف آن عده کثيری از سازندگان وخريداران ساختمانهای نوساز را به منظور اخذ پوشش کافی برای حفظ سرمايه گذاری خود درقبال مخاطرات فوق ترغيب نموده وضرورت ايجاد پوشش بيمه عيوب اساسی و پنهان ساختمان را تائيد می نمايد.

تعهدات بيمه گر :
۱_ تامين هزينه تعمير، جايگزينی ، نوسازی و يا مستحکم کردن ساختمان ناشی از صدماتی که در ساختمان براثر آشکار شدن عيب يا عيوب پنهان ايجاد شده با شرايط مشابه وضعيت ساختمان قبل از وقوع خسارت .
۲_ تامين هزينه هائی که به منظور جلوگيری از تخريب وتوسعه خسارت صورت می گيرد.
۳_ تامين هزينه های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضايعات حداکثر تا پنج درصد مبلغ بيمه شده .
۴_ تامين هزينه های تعميرات مقدماتی در صورتی که بخشی از تعميرات نهائی را تشکيل داده و هزينه های کلی تعمير را افزايش ندهد.

مدت اعتبار بيمه نامه : مدت اعتبار این بيمه نامه از ساعت ۲۴ روزی که به عنوان آغاز بيمه قيد شده شروع می شود و در ساعت ۲۴ روز مشابه ده سال بعد پايان می پذيرد وبيمه گر تنها نسبت به خطرهائی که درفاصله بين اين دو تاريخ وقوع يافته متعهد می باشد مگر اينکه توافق ديگری صورت گیرد.

حق بيمه : مبلغی است که ميزان آن درشرايط خصوصی بيمه نامه تعيين شده (حداقل ۱٫۵ درصد مبلغ بيمه) و بيمه گذار موظف است آنرا هنگام عقد قرارداد بيمه يا به ترتيبی که در قرارداد بيمه مشخص می شود به بيمه گر پرداخت نمايد.

تاريخ شروع پوشش بيمه نامه : تاريخ يا تاريخ های صدور گواهی پايان کار تهيه شده توسط مهندس معماريامهندس ساختمان بيمه گذار می باشد در صورتيکه قراردادساختمان برای بيشتر از يک گواهی پايان کار باشد، تاريخ شروع پوشش بيمه نامه هر قسمت همان تاريخی است که گواهی پايان کار برای آن قسمت از ساختمانها صادر شده است مگر توافق ديگری صورت گيرد.

 

سرويس بازرسی: اشخاص حقيقی يا حقوقی که از طرف بيمه گر مسئول کنترل ، بررسی وصدور گواهی تائيد آزمايشات و نقشه ها ومقادير کارواسناد مشابه مربوط به فعاليت های ساختمان ويا هرموضوع مورد نياز بيمه گربه منظور تعين ميزان ريسک تحت پوشش اين بيمه نامه به کارگرفته می شوند.
گواهی بيمه گواهينامه ای که بوسيله بيمه گر قبل از شروع کارهای ساختمانی صادر می شود ودارای توافق نامه مورد نظر بيمه گر است . تا بتوان بيمه ای که دراين بيمه نامه تعريف شده است وحاوی مفاد و شرايط مندرج در گواهی نامه مذکور می باشد، صادر گردد.
گواهينامه تائيد کار اين گواهينامه ، قبل از شروع پوشش بيمه نامه توسط سرويس بازرسی برای بيمه گر ، صادر می شود وجزء لاينفک اسناد قرارداد است.

۴ _ بيمه کشتی :
در بيمه کشتی خسارات ياد شده در زير با توجه به شرايط بيمه نامه و نوع آن زير پوشش قرار می گيرد:
الف- خسارت وارده به کشتی در اثر آتش سوزی، انفجار، طوفان، به گل نشستن وبرخورد با صخره، برخورد شناور با شناورهای ديگر، برخورد هواپيما ويا وسايل مشابه يا سقوط اشياء از آنها با کشتی ويا برخورد با تجهيزات و تاسيسات ساحلی ، همچنين خسارت ناشی از زلزله ، آتشفشان و صاعقه و حوادث ناشی از بارگيری و تخليه و نيز خسارات ناشی از ترکيدن ديگ بخار ، شکستن شفت ، زيان های همگانی و هزينه نجات و خسارت وسيله و ادوات صيادی.
ب- مسئوليت ناشی از برخورد : اگرکشتی بيمه شده با کشتی يا شیء ديگری برخورد کند و بيمه گذار مسئوليت جبران خسارت را داشته باشد ، بيمه گر خسارت را مطابق شرايط بيمه نامه بشرح زير تامين خواهد کرد :
۱٫ خسارت کلی وجزئی وارده به کشتی ديگر يا محمولات آن ويا اشيای ديگر ونيز زيان ناشی از عدم استفاده کشتی ديگر ومحمولات آن .
۲٫ زيان همگانی، هزينه نجات کشتی ديگر ومحمولات آن .

۵ _ بيمه هواپيما
انواع بيمه های هوايی در ارتباط با هواپيماهای مسافربری و باری، هلي کوپتر و انواع هواپيماهای سبک و فوق سبک را می توان به شرح ذیل تقسیم نمود:
۱- بيمه بدنه هواپيما : در اين بيمه، بيمه گر مطابق شرايط بيمه نامه کليه خسارات کلی و جزئی وارده به بدنه هواپيما را پرداخت کرده، يا هواپيما را تعمير و يا جايگزين می نمايد.
۲- پوشش بيمه ای مخصوص سرنشينان هواپيما:
۱-۲_ بيمه مسئوليت قانونی شرکتهای هواپيمائی نسبت به مسافران و خدمه پروازی:
بر اساس اين پوشش بيمه گر مسئوليت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی ازحادثه (منجر به فوت و يا غير آن) وارد به مسافرين و خدمه پروازی، مادامی که به هواپيما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپيما هستند و يا در حالی که از هواپيما پياده می شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزينه های دائم و هزينه های درمانی را تحت پوشش قرار می دهد. قابل ذکر ا

ست که هنگام تنظيم بيمه نامه می بايست به پيمان ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۱۹۵۵ و نيز قانون ديات اسلامی توجه کامل داشت.
۲-۲_ بيمه حوادث سرنشين:
بر اساس اين بيمه نامه بيمه گذاران می توانند در صورت توافق بيمه گر و همچنين تأييد سازم

ان هواپيمائی کشوری، پوشش بيمه ای ارزانتری را نسبت به بيمه مسئوليت سرنشين ابتياع نمايند که فقط صدمات ناشی از حادثه وارد به سرنشينان که منجر به فوت يا نقص عضو دائم می گردد را جبران می نمايد.
۳- بيمه مسئوليت شرکتهای هواپيمايی نسبت به اشخاص ثالث:
اگر در اثر سقوط و يا برخورد هواپيما، اشخاص ثالث (به غير از سرنشينان هواپيما) دچار خسارت شوند بيمه گر با توجه به حدود و شرايط بيمه نامه و بنا به تشخيص محاکم صالحه، خسارات مالی و جانی را جبران خواهد کرد.

۶ _ بيمه آتش سوزی :
بعد از بيمه باربری بيمه آتش سوزی قديمی ترين نوع بيمه است .بيمه آتش سوزي يكي از بيمه هاي فراگير در هر جامعه اي محسوب مي شود و از عموميت زيادي برخوردار است زيرا هر واحد مسكوني ، اداري ، تجاري ، صنفي ، صنعتي و غير صنعتي و …. مي تواند تحت پوشش اين نوع بيمه نامه قرار گيرد . شرکت بيمه سينا در راستای تامين امنيت خاطر بيمه گزاران با انعقاد قرارداد با بزرگترين شرکت بيمه اتکائی جهان swiss re توانسته تعهداتی که در سطح کشور قبول می نمايد نزد شبکه اتکائی جهان توزيع کند .
خطرات اضافی بيمه آتش سوزی : در بيمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حريق , انفجار , صاعقه) خطرهايی مانند زلزله , آتشفشان , سيل , طوفان , رانش زمين , سقوط بهمن , ترکيدگی لوله آب , ضايعات ناشی از برف و باران , سقوط هواپيما و بالگرد , شکست شيشه , ظروف تحت فشار , خودسوزی , شورش آشوب بلوا و …. با توجه به نياز بيمه گذاران بصورت يکساله پوشش داده می شود که در صورت درخواست بيمه گذار کمتر از يکسال, با تعرفه کوتاه نيز می توان صادر نمود.

رديف نوع خطرات اضافی نرخ در هزار
۱ سيل و طغيان آب رودخانه ها ۲/۰
۲ زلزله با توجه به محل مورد بيمه , نوع سازه و نوع ريسک تعيين نرخ می گردد –
۳ طوفان , گردباد و تندباد ۱۵/۰
۴ ترکيدگی لوله آب ۲/۰
۵ ضايعات ناشی از برف و باران ۲/۰
۶ نشست , رانش و ريزش زمين ۱

۷ سقوط هواپيما , بالگرد و يا پرتاب قطعات آنها
۷-۱) مناطق دور از فرودگاه(بيش از ۵ کيلومتر)
۷-۲) مناطق نزديک به فرودگاه(کمتراز ۵ کيلومتر)
۰۵/۰
۱/۰
۸ شورش , آشوب , بلوا ۵/۰
۹ سرقت ۸ تا ۱۲
۱۰ شکست شيشه ۲۰
۱۱ ظروف تحت فشار ۱
۱۲ سقوط بهمن ۳/۰
۱۳ خود سوزی ۱
۱۴ هزينه پاکسازی ۵۰% بالاترين نرخ

انواع بيمه های آتش سوزی :
۱٫ بيمه آتش سوزی واحدهای مسکونی : اين بيمه نامه بصورت انفرادی و گروهی صادر شده و در بيمه آتش سوزی مجتمع ها , تخفيف گروهی در حق بيمه اعمال می شود.
۲٫ واحدهای صنعتی :مراکز صنعتی می توانند ساختمانها , ماشين آلات , تاسيسات , موجودی مواد اوليه , موجودی مواد در حال توليد , موجودی انبار ها و… خود را در مقابل خطرات مذکور به بهای روز بيمه نمايند.
۳٫ واحدهای غير صنعتی : مراکز غير صنعتی شامل : مراکز تجاری , مراکز اداری , مراکز خدماتی , مراکز عمومی و از اين قبيل می توانند ساختمان , تاسيسات , موجودی و … خود را در مقابل خطرات مذکور به بهای روز بيمه نمايند .
۴٫ طرح بيمه فراگير :در اين طرح بيمه گذار می تواند ساختمان خود را از ۵۰ ميليون رالط تا ۳۰۰ ميليون رالز و اثاثيه خود را از ۲۰ ميليون رال تا ۱۰۰ ميليون رالث و اثاثيه تحت پوشش سرقت از ۱۰ ميليون رالز تا ۵۰ ميليون رالر تحت پوشش قرار دهد . ضمناً بيمه گذار اين امکان را دارد مطابق ميل خود يک رديف از چهار رديف پيشنهادی مربوط به خطرات تحت پوشش را انتخاب نمايد که شامل ۱- حريق , انفجار , صاعقه ۲- حريق , انفجار , صاعقه , زلزله ۳- حريق , انفجار , صاعقه , زلزله , سيل ۴- حريق , انفجار , صاعقه , زلزله , سيل , سرقت می باشد . حق بيمه اين طرح از مبلغ ۱۳٫۵۰۰ رالب تا ۷۶۸٫۰۰۰ رالج با توجه به انتخاب بيمه گذار متغير می باشد
۵٫ طرح بيمه مناطق زلزله خيز خفيف و شديد :در اين طرح بيمه گذار می تواند از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ رالد تا ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رالم ساختمان و اثاثيه خود را تحت پوشش حريق , انفجار , صاعقه , زلزله قرار دهد . حق بیمه این طرح برای هر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سرمايه در مناطق زلزله خيز خفيف ۶٫۷۰۰ رالم و در مناطق زلزله خيز شديد ۹٫۷۰۰ رالز می باشد .

۷ _ بيمه باربری :
امروزه حمل و نقل به عنوان بخش يا نظامي بنيادين در ساختمان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نظامي هر كشوري نقش عمده اي ايفا مي نمايد و به همين دليل دست يابي به نظامي قوي، مستحكم، هماهنگ و كارآمد در حمل و نقل از ضرورتهاي اساسي اقتصاد كشور بوده و در زمره امور زيربنايي توسعه اقتصادي به شمار مي رود. با درك اهميت سيستم حمل و نقل و رابطه مهم آن با توسعه از يك طرف و گسترش روز افزون آن از طرف ديگر، وجود خدمات مناسب بيمه اي براي تقويت نظام حمل و نقل كشور بيش از پيش مورد توجه قرار مي گيرد.بيمه هاي باربري در سه نوع متفاوت (A, B, C) يا به گونه TOTAL LOSS ارائه مي شود. خطرات تحت پوشش در شرايطA, B, C به شرح جدول ذيل مي باشد: استثناء ها: (مواردي كه از شمول بيمه خارج است) ۱٫ اشعه يون ساز و آلودگي مواد راديو اكتيو ناشي از هرگونه سوخت يا فضولات

هسته اي ۲٫ عدم قبول ورود كالا از طرف بيمه گذار و يا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا ۳٫ سوء عمل ارادي بيمه گذار كه منجر به خسارت يا تلف شدن مورد بيمه شده باشد. ۴٫ نشت و ريزش عادي مورد بيمه و خطر هاي مشابه آنها، مانند كسري عادي وزن و فرسودگي و پوسيدگي ۵٫ تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ناكافي و نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه ۶٫ تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه ۷٫ ت

لف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي، شكست هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو و ماده راديواكتيو كار كند. ۸٫ عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي، نامناسب بودن كشتي، كرجي، وسيله حمل، كانتينر يا ليفت وان براي حمل سالم مورد بيمه.

خطرات بيمه شده كلوزها
A B C
آتش سوزي و انفجار
به گل نشستن، زمين گير شدن، برخورد با كف دريا،غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني
تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
تخليه كالا در بندر اضطراري
فدا كردن كالا در در جريان خسارت عمومي
به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي
تلف كلي هر بسته در حين بارگيري ، تخليه و ترانس شيپمنت
عدم تحويل يك بسته كامل تجاري *
*
*
*

*
*
*
*
* *

*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
زلزله، آتشفشان يا صاعقه
به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي
ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينر، ليفت وان يا محل انبار
خسارت هاي ناشي از كالاي مجاور
روغن زدگي، شكست، فرو رفتگي، آبديدگي، چنگك زدگي و ريزش و كسري
دزدي *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

طوفان
دزدي دريايي
آسيب و يا تخريب عمدي مورد بيمه كه توام با سوء نيت است از طرف هركس
خسارتهاي ناشي از باران، آفتاب و دم
سائيدگي، زنگ زدگي، نشت، لب پريدگي، كج شدن، خراشيدگي، ضربه ديدگي
كرم زدگي، موش خوردگي، آفتاب زدگي و … *
*
*
*
*
*

– خطر هاي جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا و تروريسم جزء استثناء هاي بيمه نامه است و در صورتي كه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار انجام پذيرد، اين خطر ها نيز مي توانند تحت پوشش قرار گيرند. حمل كالا در كانتينر، حمل كالا با هواپيما، حمل كالا با كشتي طبقه بندي شده ميان كشور هاي حوزه خليج فارس و درياي خزر و نيز پرداخت نقدي از جمله مواردي است كه در آنها مي توان به بيمه گذار تخفيف داد.

۸ _ بيمه بدنه خودرو :
در تشريح بيمه هاي خودرو و پوشش حوادث ناشي از تصادفات آن، مي توان بيمه وسايل نقليه را به دو قسمت بيمه بدنه و بيمه شخص ثالث تقسيم كرد:
– بيمه بدنه خودرو: بيمه بدنه خودرو جبران كننده خطرات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل رخ مي دهد و به طور معمول شامل سه خطر حادثه، آتش سوزي و سرقت كلي است؛ البته خطرات اضافی ديگري نيز از قبيل شكست شيشه به هر علت، سرقت در جا (جزئی) ، توقف در مدت تعمير وسيله نقليه و نوسان قيمت ها و … وجود دارد كه بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي، آنها را نيز تحت پوشش بدنه اتومبيل قرار دهد.

الف. خطرات اصلي: ۱٫ حادثه: خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت، اجزاء و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود. ۲٫ آتش سوزي: خسارتي كه در اثر آتش سوزي، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد. ۳٫ سرقت كلي: در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. ضمناً در صورت سرقت کلی, در صورتیکه ظرف مهلت ۶۰ روزه خودروی مسروقه

کشف نشود . بیمه گذار می تواند پس از انتقال سند به بيمه گر خسارت خود را دریافت کند .۴٫ بيمه محدود : بيمه گذار مي تواند پوشش محدود به يك يا چند خطر به شرح زير را خريداري كند:
۱٫ پوشش آتش سوزي (خسارت جزئي و كلي) ۲٫ پوشش سرقت (جزئي و كلي) ۳٫ حادثه (جزئي و كلي) ۴٫ فقط خسارت جزئي براي تمام خطرهاي تحت پوشش: (حادثه، آتش سوزي، سرقت) ۵٫ خسارت كلي براي تمام خطرات تحت پوشش: (حادثه، آتش سوزي، سرقت) ب. خطرات اضافي: بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اي اندك، براي خطرهايي كه در بيمه نامه هاي معمولي پوشش ندارند، بيمه تهيه كند.
اين پوششها عبارتند از: ۱٫ سرقت در جا : سرقت لوازم خودرو از قبيل راديو ضبط، لاستيك ها، آيينه ها و ساير اقلام مورد نظر قابل جبران است. ۲٫ شكست شيشه : اگر شيشه خودرو به تنهائی و به عللي غير از خطرات اصلي مانند: پرتاب سنگ از بيرون و يا شكست در اثر تغيير دما آسيب ببيند هزينه آن قابل جبران است. ۳٫ غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه به علت تعميرات : هرگاه در اثر تصادف، خودرو به تعميرگاه منتقل شود، براي مدت عدم استفاده، روزانه مبلغي به عنوان عدم النفع به بيمه گذار پرداخت مي شود كه در صورت خريد چنين پوششي حداقل مبلغ ۲۰٫۰۰۰ رال و حد اكثر ۱۵۰٫۰۰۰ ریال پرداخت خواهد شد . ۴٫ نوسان قيمت ها: با توجه به اينكه ارزش خودرو ممكن است در اثر شرايط بازار افزايش پيدا كرده و در هنگام حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه باشد، مي توان با خريد اين پوشش بدون اعمال ماده ۱۰ قانون بيمه، خسارت را به ارزش

واقعي روز دريافت كرد. لازم به ذكر است كه نوسان قيمت فقط در مورد خسارت هاي جزئي قابل پرداخت است. ۵٫ آسيب هاي طبيعي : خطرات سيل، زلزله، آتشفشان، با حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي گيرد. ۶٫ رنگ، اسید و مواد شيميايي : خسارت وارده بر اثر مواد شيميايي (اسيد، رنگ و …) در اين پوشش جبران مي شود.
تذكر مهم: بيمه گذار هنگام صدور بيمه نامه بدنه خودرو، در صورت تمايل مي تواند ۳۰ درصد حق بيمه را نقدي و بقيه را به اقساط پرداخت كند.
براي تشويق و تقدير از بيمه گذاراني كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه بدنه، هيچ گونه حادثه اي نداشته باشند، تخفيف عدم خسارت تعلق مي گيرد. تخفيف مزبور هنگام تجديد بيمه نامه سال بعد، از مبلغ حق بيمه كسر خواهد شد.
تخفيف عدم خسارت به شرح زير است:
يك سال ……………………….. ۲۵ درصد تخفيف در حق بيمه دو سال پي در پي

………………… ۳۵ درصد تخفيف در حق بيمه
سه سال پي در پي ………………. ۴۵ درصد تخفيف در حق بيمه چهار سال و بيشتر ………………. ۶۰ درصد تخفيف در حق بيمه

۹ _ بيمه شخص ثالث
بيمه شخص ثالث مطابق قانون بصورت اجباری اعمال می شود . در واقع بيمه شخص ثالث , تضمينی است از سوی دارندگان وسائل نقليه , به افراد ثالث که در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت مالی و يا جانی توسط بيمه گر قابل جبران خواهد بود .