لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت علائم باليني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت علائم باليني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

بيمار:من خيلي سرما مي خورم

پزشك:چرااينقدرسرما مي خوريد؟

بيمار:مثل اينكه بدنم ضعيف شده ،اما لاغرنشده ام وشايد باتزريق اين آمپولهاي حساسيتي قدري چاق هم شده باشم

پزشك :چه علائمي داريدكه بفكرسرماخوردگي مي افتيد؟

بيمار:اولش گلوم دردمي گيره .آبريزش ازبيني پيدامي كنم و

بعدميريزه توسينه ام وشروع مي كنم به سرفه كردن .

اسلاید ۲ :

اخه اول سرمامي خورم وبعدعفونت ريه پيدا مي كنم .

پزشك :چرافكرمي كنيدعفونت ريه داريد مگرعكس گرفته ايد؟

بيمار:نه عكس كه ندارم اما وقتي سرفه مي كنم چرك ازگلوم بيرون مياد.

پزشك:اگرهمراه باسرفه،خلط خارج بشه وحتي رنگش هم تيره

باشه حتما نشونه عفونت ياچرك نيست ،مگه شماتب داشتيد؟

بيمار:نه تب نداشتم شايدهم داشته ام من كه تب گيرندارم

دكترگفتندريه ات عفونت كرده

اسلاید ۳ :

پزشك :رنگ خلطتون چه رنگ بود؟

بيمار:رنگش سفيده

پزشك :مگه خلط سفيدرنگ ميتونه چركي باشه؟

بيمار:نميدونم ولي سينه پهلو كرده ام

پزشك:شما تنگي نفس نداريد؟

بيمار:چرا،نفسم مي گيره ،وقتي كه نفسم كوتاه بشه دوقدم هم

نمي تونم راه برم

اسلاید ۴ :

پزشك :آيا تاحالاشده وسط شب ازخواب باتنگي نفس بيدار شديد؟

بيمار:همين ديشب نرديك سحريكدفعه باتنگي نفس ازخواب بيدارپريدم وازرختخواب خارج شدم

پزشك :چه مدت تنگي نفستون طول كشيد؟

بيمار:يه نيمساعتي نفسم بنداومده بود

پزشك :سرفه وخس خس هم داشتيد؟

اسلاید ۵ :

بيمار:بله بعدازاينكه نفسم خيلي گرفته بود،شروع كردم به سرفه كردن اخلاطم خارج مي شد (البته اولش سرفه ام خشكه اما ازوسطهاي كارتا آخرتنگي نفس،خلط ازريه ام

بيرون اومد)البته اين بلبل راخيلي وقته توريه م كارگذاشتن

پزشك:تنگي نفستون خودش خوب شد يا دواخورديد؟

بيمار:من كه دوا نداشتم يه آمپول توخونه بود اما كو آمپول زن

بچه هام مي خواستن منوبه بيمارستان منتقل كنن تا اومدن كاراروصاف وصوف كنن

اسلاید ۶ :

وتاكسي تلفني بياد من حالم داشت خوب ميشد مي ترسم دوباره

امشب حالم گل هم بشه .يه آمپولي يه دوايي بديد كه دوباره اينجوري نشم .

پزشك :ببينيد شما آسم داريدممكنه توفاميل درجه اولتون كسي

باشه كه آسم يا كهيريا سودا ياحساسيت بيني داشته باشه واين

زمينه بشما رسيده باشه .

بيمار:بله مادرم شايدآسم داشته باشه چراكه مثل من نفس شون

مي گرفت اون روزا براسينه پهلودوا مي خوردند.آخه خيلي

اسلاید ۷ :

وقته عمرشونو دادن به شما.

پزشك :بريدروتخت معاينه بنشينيد ولباس پشتتون 

رابالابزنين مي خوام ريه تون رومعاينه كنم .

بيمار:مي خوايد خس خس روگوش بديد،اخه نوه م درس دكتري مي خونه شاگردخودتونه مي گفت بش مي گن ويزاسم  ديگه اي نبود؟

پزشك:بله ويزدر شنود ريه تون بگوش رسيداما من دنباله رال

هم مي گشتم آخه درآسم پيوسته كه با انسدادراه هاي هوايي

همراه هست رال هم شنيده مي شه .

بيمار:ببخشيد توريه ام رال شنيديد يعني آسم من با انسداد قاطي

شده ،يعني بيماريم پيشرفت داشته ؟

پزشك :بله توسمع ريه تون علاوه برويز،رال هم شنيدم

بيمار:نكنه اين رالها گاهي باعفونت ريه كه اونام رال ايجادميكنن اشتباه مي شه؟

پزشك:كاملادرست گفتيدالبته رال اين دو بيماري هردودمي هستند

ولي درآسم پيوسته رالهاي اول دمي شنيده مي شه

 

اسلاید ۸ :

بيمار:من يكي ازبچه هام بيماري ريه داره، نكنه ازمن بهش

رسيده ؟

پزشك :درسته، خانمها بيماري رابه فرزندانشان بيش ازآقايون

ممكنه منتقل كنن آخه آسم ارثيه

بيمار:من گاهي بالاي قلبم درد مي گيره كه مدتها طول ميكشه

وبراي اين درددكترقلبم رفتم گفتن قلبتون خوبه ،اين دردممكنه

ازريه باشه .

پزشك:بله گاهي آسم ريوي بادردهاي قفسه سينه همراه است

اسلاید ۹ :

ولي بهرحال بهتراست cp ازنظر قلبي بررسي شود.

بيمار:اگرمن دچارخلط تيره بشم بايد چكاركنم ؟

پزشك :اگرسرفه هاي شما همراه باخلط چركي ممتد باشه

احتمال دوتشخيص مطرح مي شه:يكي ‍‍‍COPD وديگري

برونشيكتاري،اگربه تازگي رنگ خلط شما تغييركرده باشه

عفونت ريه مطرح وگرافي ريه بايستي درخواست شود.

گاهي ترشحات پشت حلق باسينه صاف كردن آنهم بيشتر اوقات صبح به رنگ تيره خارج مي شه وبسياري بحساب

خلط وحتي عفونت مي گذارند اگربدون سرفه  با صاف كردن

اسلاید ۱۰ :

گلوترشحات تيره صبحگاهي ازدهان خارج شود، اين ترشحات

دراثرهواتغيير رنگ داده اند وعفونت دركارنيست گواه ديگر

انست كه دفع ترشحات درطي روزروشن مي شود .