حسابداری با نرم افزارحسابداری با نرم افزار

چكيده :
امروزه با گسترش حجم مبادلات بازرگاني و تجاري و معاملات امور حسابداري مربوط به درآمدها و هزينه ها با وسعت و گسترش روز افزوني روبرو مي باشد كه به دقت عمل و سرعت بالايي احتياج دارد .
در اين راستا و يا توجه به ابزاري پرقدرت و سريع ، شركت رايانگان فردا اقدام به ارائه نرم افزار حسابداري محاسبات با قابليتهاي بالا و بسيار نزديك باروشهاي حسابداري خاص كه در آن از دفاتر استفاده نموده و راهايي كه مدت زمان زيادي دارند استفاده كنند كه هدف از اين پروژه چگونگي آشنايي با مشخصات محيط اجرايي و نحوة كاركرد مناسب آن به طرز مختصر توضيح داده شده

است كه پس از جمع آوري اسناد و آشنايي با دفترها و گزارشات و ترازهاي آزمايشي ( ۲ ستوني و ۴ ستوني ) و سند سود و زيان و سند اختتاميه و چگونگي وارد كردن اطلاعات به آن محيط چگونگي خروج از آن محيط آشنايي به امور مالي شركت بتوان از راه كارهاي قديمي كه باعث كند شدن سرعت كارآيي مي شوند جلوگيري نموده و با استفاده از اين نرم افزار روشهاي حسابداري و نحوة محاسبة انها را كه مدت زمان زيادي را در پي دارند با قابليت هاي بالاو بسيار نزديك بدست آورد .

مقدمه :
از ديرباز از اطلاعات در فرايند تصميم گيري آگاهانه و هدفمند انسان اهميت داشته است . با پيشرفت جوامع اهميت اطلاعات در تصميم‌گيري بيشتر شده است . امروزه به عنوان يكي از شاخصهاي مهم قدرت جوامع و توسعه با بسيار آنها محسوب مي شود .
حسابداري فرآيندي است كه اطلاعات مالي را ايجاد مي كند و در كلية واحدهاي اقتصادي تصميم گيري ها بر اساس هم اطلاعات اخذ مي شود . در حال حاضر دانش حسابداري به عنوان يك دانش فراگير در آمده كه بسياري خود را نيازمند دانستن آن احساس مي كنند . براي مباحث مختلف حسابداري يك شركت تأليفهاي گوناگوني انجام شده است كه اكثر آنها تلفيقي از تجارب گذشتگان و ديدگاههاي محققان و صاحب نظران كنوني مي باشد .

افراد هر جامعه اي به منظور استفادة بهتر از منابع براي رفع احتياجات و خواسته هاي مادي و معنوي خود نيازمند به تصميم گيري صحيح اقتصادي و مالي دارند براي انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادي و مالي مناسب و صحيح از ضرورتهاي اجتناب ناپذيراست حسابداري حوزه اي از فعاليت هاي خدماتي است كه مي تواند اطلاعات اقتصادي و مالي را در قالب گزارشهاي مالي فراهم سازد .
هر واحد اقتصادي داراي اهداف خاصي است كه براي رسيدن به آنها به فعاليت هاي اقتصادي مي پردازد مجموعة فعاليت هاي اقتصادي كه در محيط ها انجام مي شود موجب رويدادهاي اقتصادي يا مالي مي گردد .
بنابراين رويداد اقتصادي يا مالي وقايعي هستند كه با خريد ، توليد ، توزيع و فروش كالا و ارائه خدمات يا فعاليت هايي مانند وام گرفتن و وام دادن سروكار دارند .
اطلاعات اقتصادي توسط حسابداران شناسايي شده و يا با استفاده از ابزار مناسب جمع‌آوري تجزيه و تحليل ، اندازه گيري و ثبت مي شود و پس از طبقه بندي و تلخيص به گونه هاي مناسب در قالب گزارشهاي مالي در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد . به منظور تهيه اطلاعات مالي مفيد ، رويداردهاي مالي به نحوي مناسب ثبت و خلاصه مي شوند و براي اين كار حساب ابزار

اصلي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالي به شمار مي آيد . در عمل حسابداران براي ثبت و خلاصه كردن رويدادهاي مالي از روشها و ابزارهاي ديگري استفاده نمايند كه آنها را قادر مي سازد اولاً اطلاعات مالي را به گونه اي دقيق تر و منظم تر ثبت كند و ثانياً سرعت و سهولت تهية اطلاعات مالي افزايش يافته و وقوع اشتباهات به حداقل كاهش يابد كه امروزه براي گسترش كارهاي حسابداري علم راههايي را در اختيار ما قرار داده است كه بتوان به آساني اطلاعات را وارد كرده و هر زمان كه لازم باشد بتوان به آساني و عمل و سرعت بالايي به آن دسترسي پيدا كرد كه شركت رايانه‌گان فردا از اين روش براي سهولت خود استفاده نموده‌اند .

مشخصات محيط اجرايي:
براي اجراي نرم افزار، بايد از مقدمات اوليه استفاده كنيم . كه اين مقدمات شامل دو بخشي است :
۱- مشخصات سخت افزاري
۲- مشخصات نرم افزاري

 

طريقه نصب :
اين نرم افزار بصورت يك شبه نرم افزاري شامل كتاب راهنما ۷ يا ۸ ديسكت و يك look كه يك قطعه سخت افزاري است مي‌باشد كه شامل كل نرم افزار و برنامه نصب آن مي‌باشد . كه بروي يك hard disk در سيستم نصب مي‌شود. در اين مرحله اول بايد كامپيوتر را خاموش نمود سپس lock متصل در مرحله دوم بعد از روشن كردن كامپيوتر ديسكت نرم افزاري را كه بصورت و يا مي‌باشد .
در ديسك خوان (A) و يا (B) كامپيوتر قرار مي‌دهيم .
بايد دقت داشته باشيم كه بعد از هر مرحله بايد كليد Enter را فشار دهيم.

در مرحله سوم بايد فرمانهاي مورد نياز را تايپ كنيم . مثلا اگر ديسك را در ديسك خوان B قرار مي‌دهيد . و مي‌خواهيم روي D برنامه نصب شود، فرمان مقابل را تايپ مي‌كنيم :
D:\>B:
B:\> INSTALL B: D:
كليد Enter را مي‌زنيم .
DEVICE= C:\DOS\HIME.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM 1024.
FILES=250
BUFFERS=60
DOS=HIGH, VMB
در مرحله يازدهم ايجاد يك فرماني در AUTOEXEC.BAT مي‌دهد كه اگر برنامه شما امكان نمودار گرافيكي را دارد طبق مشخصات زير:
PATH=C:\FG
SETTEMP C:\DOS
در مرحله آخر پس از نصب كامل و دريافت پيغام پاياني كافيست كامپيوتر راخاموش و دوباره روشن كنيد و فرمان زير را تايپ كنيم .
C:\>ACC
ورود به برنامه :
هنگام شروع كار با سيستم با دستور Acc در اعلان سيستم پنجره‌اي باز مي‌گردد كه بايد كه مربوط به شركت را در آن تايپ كنيم در صورت اشتباه مي‌توان اين رمز را تا سه بار تكرار كرد.
روز ابتدايي ENTER مي‌باشد كه بعد بايد آنرا تعريف كرد. بعد از دو پنجره‌اي باز مي‌گردد كه نام استفاده كنند و رمز آن را بايد مشخص كرد كه باد در نام استفاده كنند. SUPER را تايپ كرد و در رمز كليد ENTER را فشار دهيد كه مي‌توان اين دور فر را تغيير داد.
بعد از ورود پنجره ديگري باز مي‌گردد كه سال حالي جاري را نشان ميدهد كه پنجره‌اي باز مي‌گردد كه بايد سال ما بي را درآن وارد كرد.

 

شرح صفحه‌ي اصلي :
منو اصلي برنامه شامل عنوانهاي زير ميباشد كه روي صفحه مانيتور ملاحظه مي‌شود:
۱- سرفصل : براي تعريف كدهاي مربوط به حسابهاي مختلف در دفاتر كل ،‌معين ، ‌تضميني از اين منو استفاده مي‌شود.
۲- اسناد : تمامي اطلاعات مربوط يك سند از ايجاد آن تا تايپ نهايي و باطل شدن در مرحله چهارم درخواستهايي كه در مراحل قبل داشتيم را مشاهده مي‌كنيم.
حال در مرحله پنجم سيستم پيغامي براي ما مي‌نويسد بشرح زير:
لطفا ديسك بعدي را درون فلاپي درايو قرار دهيد و كليد ENTER را فشار دهيد و بعد از آنها بقيه ديسك‌ها را به ترتيب درون آن قرار دهيد.
مرحله ششم : يك ديسكت (۸/۴) و يا (۵/۷) را در سيستم قرار مي‌دهيم و با زدن كليدي سيستم ديسكت مربوطه را ميخواهند و پس از اتمام ديسكت بعدي را طبق يك
بينايي كه در زير آمده است مي‌خواهد.
Insertdisk r(1)-press akay when ready
در مرحله هفتم: با پيغامي كه دستگاه مي‌دهد بايد ديسك (۸/۶) را قرار مي‌دهيم .
Insert disk r(2) –press akay when ready.
در مرحله هشتم : با پيغامي كه دستگاه مي‌دهيد بايد ديسك (۸/۷) را در دسگاه قرار دهيم.
Insert disk v(3)-press akay when ready
در مرحله نهم : ديسكت كه در آن برنامه‌هاي بعدي است قرار مي‌دهيم .
در مرحله دهم تنظيم config sys با مشخصات زير :
اين منو انجام مي‌گيرد. كه اين اطلاعات توسط استفاده كننده وارد ماشين مي‌شود
۳- برگه‌ها و انبار:
در اين بخش كليد عمليات قبض و حواله و كاركس انبار و كارت حسابداري و فاكتور خريد و فروش ليست مغايرت انبار ، انبار گرداني ، استعلام انبار گرداني را شامل مي‌شود.
۴- دفاتر و گزارشات :
كليد گزارشات مالي ،‌توسط حسابدار ايجاد مي‌شود توسط اين منو انجام مي‌گيرد كه اين قسمت شامل دفاتر قانوني و گزارشات متفرقه مهم است .

۵-تراز:
گزارشات حسابداري به تراز حسابهاي معين ، كل ،‌تضمين و تراز سود و زيان زير منو

قابل دسترسي خواهد بود.
۶-پايان سال :
قسمت عمليات پايان سال شامل سند افتتاحيه و افتتاحيه و سند سود و زيان مي‌باشد .
۷-امكانات :
اين قسمت جهت استفاده از امكانات سيستم از قبيل مرتب كردن فايلها و برگرداندن نسخه پشتيباني و حالتهاي اوليد كه براي سيستم تعريف شده باشد.
۸-خروج:
در پايان كار براي خروج از برنامه از اين قسمت استفاده مي‌شود كه شامل تهيه نسخه پشتيباني براي نگهداري و بايگاني و خروج بدون Back up استفاده مي‌شود.

 

سرفصل :
با انتخاب سرفصل ، منوي زير ظاهر مي‌شود:
سرفصل اسناد برگه‌ها و انبار دفترها و گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل
سرفصل معين
سرفصل تفضيلي
سرفصل سود وزيان
گروه : منطقه و مركز هزينه
تعريف : انواع پروژه و اشخاص
انتساب سر رسيد به حساب
نموار درختي سر فصلها

تعيين كدهاي كالا
تعيين انواع واحد كالا
تعريف كالاي مركب
در اين منو مجموعه عمليات مربوط به تعاريف : سرفصلها و تغييرات سرفصلها، كدهاي مرجع، پروژه‌ها، اشخاص، حسابهاي سررسيد دار، مراكز هزينه، كدهاي كالا و نمايش موارد فوق گردآوري شده است.

سرفصل كل :
پس از انتخاب – سرفصل كل – با زدن كليد ENTER منوي انتخابي زير مشاهده مي‌شود :
سرفصل اسناد برگه‌ها و انبار دفترها و گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل

سرفصل تفضيلي
ايجاد سرفصل
تصحيح سرفصل
حذف سرفصل
ليست سرفصل
خروج

ايجاد سرفصل
بعد از اينكه كليد ENTER را فشار داديم پنجره‌اي باز مي‌شود كه شامل : كه حساب ، شرح حساب ، صفحات شماره مي‌باشد . در اولين گام بايد كد حساب را بصورت يك عدد سه رقمي كه از قبل براي سرفصل خود انتخاب كرده بوديم وارد مي‌كنيم سپس شرح آنرا در قسمت شرح تايپ مي‌كنيم .
كد حساب:
شرح حساب :
از صفحه شماره :…….. تا صفحه شماره …….
اگر X تايپ نماييد حساب در تراز ظاهر نمي‌شود.
آيا اين حساب طرف حساب نحوه فروش كالا مي‌باشد ؟

آيا اين حساب طرف حساب نحوه فروش كالا ميباشد؟
آيا اين حساب طرف حساب نحوه دريافت وجه مي‌باشد ؟
آيا اين حساب طرف حساب نحوه پرداخت وجه مي‌باشد ؟
آيا طرف حساب انتقال از اسناد دريافتي مي‌باشد ؟
آيا طرف حساب انتقال از اسناد پرداختي مي‌باشد ؟
آيا طرف حساب انتقال از اسناد در جريان وصول مي‌باشد ؟
مي‌توان گفت اين حساب معمولا بدهكار مي‌شود.

مي‌توان گفت اين حساب معمولا بستانكار بدهكار مي‌شود.
مي‌توان گفت اين حساب معمولا بدهكار ميشود.
ماهيت مانده حساب : بدهكار ( )
بستانكار( )
خنثي ( )
براي انصراف كليد (ESC) را مي‌زنيم .
حتما بايد توجه كرد كه سرفصل سه رقمي است و اين كدها همانهايي هستند كه در دفتر كل استفاده مي‌شدند و تعدا صفحات مربوط به تعداد صفحاتي است كه در دفاتر اصلي به هر سرفصل اختصاص دارد در صورتي كه مي‌خواهيم از آن استفاده كنيم بايد در قسمت اصلي آنرا غيرفعال كنيم .

حذف سرفصل
براي حذف اطلاعات سرفصل كل با انتخاب گزينه حذف سرفصل يك پنجره باز مي‌شود تا كاربر كد حسا ب مورد نظر خود را كه قصد حذف آن را دارد وارد كند.
سرفصل اسناد برگه‌ها و انبار دفترها و گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل

 

ايجاد سرفصل
تصحيح سرفصل
حذف سرفصل
كد حساب را واردنماييد

براي انصراف از قسمت حذف كليد ESC را بزنيد.
در صورتيكه كد حساب ،‌وجود نداشته باشد پيغام خطاي زير ظاهر مي‌شود :
اين كد موجود نيست
اگر كد حساب را صحيح داده باشيد اطلاعات مربوط به شرح كد روي صفحه مي‌آيد و پيغامي ظاهر مي‌شود تا كاربر يكبار ديگر از حذف اطلاعات اطمينان حاصل نمايد. با انتخاب بلي اطلاعات حذف شده و مجددا پنجره‌اي باز مي‌شود تا نظر كاربر را در مورد ادامه كار حذف اطلاعات يا برگشتن به منوي اصلي جويا شود. مي‌توانيد با انتخاب خير به منوي اصلي برگرديد.
كد حساب :۱۳۰
شرح حساب: بانكها
از صفحه شماره — تا صفحه شماره :–

ماهيت مانده حساب: بد
آيا كد و شرح مورد نظر درست است ؟
خير بلي
آيا مي‌خواهيد ادامه دهيد ؟
خير بلي

ليست سرفصل
با انتخاب اين گزينه منوي زير روي صفحه ظاهر مي‌شود.
ليست بر اساس سرفصل
ليست بر اساس شرح خاص
با انتخاب عنوان ليست بر اساس سرفصل و با زدن كليد ENTER پنجره زير باز خواهد شد.
شروع گزارش از كد حساب:..
با تايپ كد حساب مورد نظر و با زدن كليد ENTER منوي زير ظاهر خواهد شد.
نمايش ليست سرفصلها
چاپ ليست سرفصلها
خروج
در اين بخش ليست كليه سرفصلهاي تعريف شده بر روي صفحه نمايش يا چاپگر نشان داده مي‌شود .
ليست بر اساس سرفصل
ليست به شرط شرح خاص
خروج
نمايش لسيت سرفصلها

چاپ ليست سرفصلها
خروج
نمايش ليست سرفصلها
با انتخاب ليست سرفصلها با انتخاب نمايش ليست سرفصلها ليست كليه سرفصلهاي كل وارد شده را روي صفحه مي‌بينيد و به راحتي با زدن كليد‌هاي PAGE UP
PAGEDOWN اطلاعات قبلي و بعدي رامي‌توانيد ملاحظه نماييد.
ليست كد وشرح حساب سرفصلها كل
شرح حساب كد حساب از صفحه تا صفحه

بانكها ۱۳۰ ۶ ۱۰

صفحه بعد كليد PAGE DOWN
براي قبل كليد PAGE LP
براي خروج كليد ESC را بزنيد.
ليست بر اساس شرح خاص
و با انتخاب عنوان ليست براساس شرح خاص وبا زدن كليد ENTER پنجره زير باز خواهد شد. اين قسمت براي تهيه ليست سرفصلهايي است كه نام مورد نظر باشد به عبارتي فقط بخواهيد ليست سرفصل خاصي را ببينيد.
نام مورد نظر خود را تايپ نماييد

و بعد از وارد كردن كليد ESC را فشار دهيد
با زدن كليد ENTER منوي زير را ملاحظه خواهيد كرد .
نمايش ليست سر فصلها
چاپ ليست سرفصلها
خروج

با انتخاب نمايش ليست سرفصلها ليست كد و شرح حساب سرفصلهاي كل را روي صفحه خواهيد ديد.
ليست كد وشرح حساب سرفصلها كل
شرح حساب كد حساب از صفحه تا صفحه
اسناد دريافتي ۱۱۲ – –
اسناد پرداختي ۲۲۲ – –
سرفصل معين
پس ازانتخاب سرفصل معين با زدن كليد ENTER منوي انتخابي زير ظاهر مي‌شود. توجه‌داشته‌باشيد‌براي ايجاد سرفصل‌معين ميبايستي سرفصلهاي كل آنها ايجاد شده‌باشد.
سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل
سرفصل معين
سرفصل تفضيلي
ايجاد سرفصل معين
تصحيح سرفصل معين
حذف سرفصل معين
ليست سرفصل معين
خروج
ليست بر اساس شرح خاص
با انتخاب عنوان ليست بر اساس شرح خاص و با زدن كليد ENTER پنجره‌اي باز خواهد شد:
نام مورد نظر خود را تايپ كنيد

بعد از واردكردن متنهاي مورد نظر كليد ESC را فشار دهيد

و پس از تايپ متن مورد نظر با زدن كليد ENTER منوي زير ظاهر خواهد شد:
نمايش ليست سرفصلها
چاپ ليست سرفصلها
خروج

و با انتخاب نمايش ليست سرفصلها ليست كد و شرح حساب سرفصلهاي معين را روي صفحه خواهيد ديد.
ليست كد وشرح حساب سرفصلها معين
شرح حساب كل سرح حساب معين كد حساب از صفحه تا صفحه
اشخاص جاري ۲۲۰۰۱
بانكها ملي ۲۲۰۱۱

سرفصل تفضيلي
نحوه و كار و ايجاد سرفصل تفضيلي به همان نحوي مي‌باشد كه در سرفصل

معين توضيح داده شده است . با اين وصف توضيحات مختصري در مورد هر يك از انتخابهاي مربوط به سرفصل تفضيلي در اينجا ارائه مي‌شود.
سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل
سرفصل معين
سرفصل تفضيلي
ايجاد سرفصل معين
تصحيح سرفصل معين
حذف سرفصل معين

ليست سرفصل معين
خروج

كد حيال ۱۰۰۰/۰۰۰۱۳
شرح حساب
براي ادامه كار كليد ENTER خروج و اتمام ESC
ليست سرفصلها معين F5 ليست سرفصلهاي تفضيلي F6

 

كد سرفصل تفضيلي جديد وشرح آن را داخل پنجره‌اي كه باز شده وا رد نماييد و با زدن كليد ENTER كد سرفصل معين را كه قبلا وارد شده است روي صفحه خواهيد ديد. و در اين جا مي‌توانيد كد سرفصل تفضيلي و شرح بعدي را وارد كنيد و چنانچه لازم شد مي‌تواندي كد سرفصل معين را هم تغيير داده وكدتفضيلي ديگري و ارد نماييد. در غير اين صورت با زدن كليد ESE به منوي اصلي بر مي‌گرديد.

تصحيح سر فصل تفضيلي
براي تصيح سرفصل تفضيلي پس از انتخاب آن گزينه تصحيح سرفصل تفضيلي را از منوي بعدي انتخاب مي‌نماييد. به اين ترتيب پنجره‌اي باز مي‌شود تا كد سرفصل كل كد سرفصل معين و كد سرفصل تفضيلي را بطور جداگانه در آن وارد كنيد. پس از آن پنجره بعدي با اطلاعات مربوط به آن كد ظاهر مي‌شود تا بتوانيد اطلاعات را تصحيح نمايد.
سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل
سرفصل معين
سرفصل تفضيلي
ايجاد سرفصل معين

تصحيح سرفصل معين
حذف سرفصل معين
ليست سرفصل معين
خروج
سپس منوي بعدي ظاهر مي‌شود و در ادامه كار پرسش مي‌كند كه با انتخاب بلي مي‌توان مجددا كد تفضيلي ديگري را براي همان كد كل و معين وارد كرد يا اگر لازم است كد كل و معين را تغيير داد و آنها را نيز وارد نمود.
سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل
سرفصل معين
سرفصل تفضيلي
ايجاد سرفصل معين
تصحيح سرفصل معين
كد حساب :۱۳۰۰۰۱۰۰۰۱

شرح حساب:………
آيا مي‌خواهيد ادامه دهيد؟
بلي خير
تذكر :
چنانچه با استفاده از اين كد سندي صادر شده باشد برنامه اجازه و اصلاح و حذف اين كد را نخواهد داد و فقط شماره صفحه را مي‌توان در اين حالت تصحيح كرد .

حذف سر فصل تفضيلي

چنانچه بخواهيم سرفصل تفضيلي را كه قبلا ايجاد شده حذف كنيم از اين قسمت استفاده نماييد. بعد از زدن كليد ENTER پنجره‌اي ظاهر مي‌شود تا كد كل معين و تفضيلي را كه قبلا وارد شده تايپ كنيد.
سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل
سرفصل معين
سرفصل تفضيلي

ايجاد سرفصل معين
تصحيح سرفصل معين
حذف سرفصل
كد حساب را و ارد نماييد:۱۳۰۰۰۱۰۰۰۱
براي انصراف از قسمت حذف كليد ESC را بزنيد .

چنانچه كد در فايل وجود نداشته باشد پيغام خطاي زير ظاهر مي‌شود:
اين كد موجود نيست.

اگر كد حساب را صحيح داده باشيد اطلاعات مربوط به شرح كد روي مي‌آيد و
پيغامي ظاهر مي‌شود تا كاربر يكبار ديگر از حذف اطلاعات اطمينان حاصل نمايد . با انتخاب بلي اطلاعات حذف شده و مجددا پنجره‌اي باز مي‌شود تا نظر كاربر را در مورد ادامه كار حذف اطلاعات يا برگشتن به منوي اصلي جويا شود. مي‌توانيد با انتخاب خير به منوي اصلي بر

گرديد.

كد حساب را وارد نماييد:۱۳۰۰۰۱۰۰۰۱
شرح حساب : حساب آقاي آذريان فر آيا كد و شرح مورد نظر دست است ؟
خير بلي
آيا مي‌خواهيد ادامه دهيد ؟

خير بلي

ليست سرفصل تفضيلي
نحوه از اين قسمت عينا همان است كه در سرفصلهاي كل و معين توضيح داده شده است و براي ديدن ليست سرفصلهاي تفضيلي بر اساس سرفصل و شرح روي صفحه نمايش و چاپگر نيز از همين قسمت استفاده مي‌شود.

سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سرفصل كل
سرفصل معين
سرفصل تفضيلي

ايجاد سرفصل معين
تصحيح سرفصل معين
حذف سرفصل
ليست سرفصل
ليست بر اساس سرفصل

نمايش ليست سرفصلها
چاپ ليست سرفصلها
خروج
شروع گزارش از كد شماره :…..
اسناد :
بعد از اينكه كليد سرفصلها تعيين شد مي‌توان از قسمت منو كه در زير آمده سرفصل اصلي را انتخاب نمود و سپس كليد ENTER را فشار داد..
سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سند مركب
سيند يا ضلع لندي
دريافت و جه نقد چك
عمليات چك پردهي
كپي ،‌ابطال سند
ثبت نهايي سند

تعيين شماره سند
نمايش و چاپ سند
ليست سندهاي ايجاد شده
ليست سندهاي ثبت شده
ليست وضعيتهاي شماره سند
جستجو متن و مبلغ در سند
جستجو متن و مبلغ سند
سند مرجع ماهانه
سند مركب :
وقتي كه منوي بالا ظاهر شد و كادر سند مركب را انتخاب كرديم كليد ENTER را زده و يك منو خواهد دارد .
صدور سند
تصحيح سند
صدور سند : وقتي كه در منوي بالا صدور سند را انتخاب كرد ه و كليد ENTER را مي‌زنيم كه پنجره‌اي باز مي‌گردد.

شماره سند :….
با ESC به منوي اصلي بر مي‌گردد.
وقتي كه شماره سند را وارد كنيم و كليد ENTER را بزنيم يك پنجره‌اي كه در زير آمده نشان مي‌دهد.
شماره سند : تاريخ سند :
كد حساب مرجع م.ه شرح آرتيك بدهكار بستانكار

بايد توجه كرد كه شماره سند بطور سريال خواهد آمد و ما بايد فقط تاريخ سند را در اول وارد مي‌كرديم . و بعد كليد ENTER را مي‌زنيم و بايد تاريخ آن را در تمام قسمتها استفاده كنيم .
انتقال سند به دفاتر:
بعد از اينكه اطلاعات راوارد كرديم اگر اين اطلاعات كه با هم جمع شده باشد و جمع آنها باهم يكي باشد يا تراز باشد. يك پنجره براي ما باز مي‌شود كه از ما شرح را مي‌خواهد كه بعد از شرح كلي در آن كليد ENTER را فشار مي‌دهيم و بعد پيغامي به ما مي‌دهد كه آيا شرح سند درست است يا خير. بعد از اعلام اين كد شرح مشكلي نداشته بلي را انتخاب كرده سپس ENTERرا مي‌زنيم .
بعد از اين كار پنجره‌اي باز مي‌گردد بصورت زير
نمايش روي صفحه تصوير
نمايش روي چاپگر
اگر ما عنوان نمايش روي صفحه تصوير را با زدن كليد ENTER حاصل نشد را روي صفحه مانيتور مشاهده مي‌كنيم . وقتي كه سند به اتمام رسيد مي‌توان آنرا چاپ كرد . و براي اينكار كافي است كه عنوان نمايش روي چاپگر را انتخاب كنيم .
خروج موقت بدون انتقال به دفاتر:

اگر بخواهيم بدون وارد شدن اطلاعات به فايل اصلي از سند خارج شويم و در گزارشات اعمال نشود از خروج موقت استفاده مي‌نماييم. بايد توجه كنيم كه بعد از استفاده از خروج موقت و ادامه همين سند حتما از قسمت تصحيح اطلاعات استفاده نمائيم .
ابطال سند:
در هر مرحله مي‌توانيم با انتخاب ابطال سند سند را باطل نمائيم . البته در اين حالت كل اطلاعات حذف خواهد شد و با انتخاب اين عنوان و فشار دادن كليد
ENTER اين پنجره باز مي‌شو د.
آيا مي‌خواهيد اين سند باطل شود؟
تصحيح سند:
در اين جا مي‌توان سند را كه از طريق خروج موقت از آن خارج شده ايد و يا هنوز ثبت نكرده ايد تصحيح كنيد . با يد اول روي سند مركب ENTER كرده پنجره‌اي باز مي‌گردد كه در آن صدور سند و تصحيح سند و جود دا رد اگر تصحيح سند را انتخاب كرده سپسENTER را فشار دهيم پنجره‌اي باز مي‌گردد كه از ما شماره سند را دريافت مي‌نمايد وبعد از آن اگر بخواهيم خارج شويم بايد كليد F3 را بزنيم .
بعد از اينكه سند نشان داده شد قابل تصحيح مي‌باشد كه بعد از اينكه تاريخ تصحيح شد از كليد ESC را بزنيم.
بعد از اينكه سند نشان داده شد قابل تصحيح مي‌باشد كه بعد از اينكه تاريخ تصحيح شد. از كليد ESC استفاده مي‌كنيم تا اطلاعات د رگزارش وارد شود.

سند با مبلغ ارزي

اين سند براي عمليات و آرتيكهايي كه مبلغ ارزي داشته باشد استفاده مي‌شود. براي مثال اگر براي خريد كالايي مبلغ ارزي آن نيز براي شما مطرح باشد مي‌توانيد آن را در ستون مبلغ ارزي در اين سند وارد كنيد و در قسمت گزارشات متفرقه با انتخاب گزيد گزارش بر اساس مبالغ ارزي گزارش تهيه نماييد. تمامي مراحل استفاده اين سند مانند سند مركب است .

دريافت و جه نقد و چك:
با انتخاب عنوان دريافت وجه نقد و چك و فشار دادن كليد ENTER منوي زير باز مي‌گردد.
دريافت وجه نقد و چك از بدهكاران
دريافت وجه نقد و چك
انتقال چك از اسناد دريافتي
برگشت چك و انتقال بدهي به بدهكاران
انتقال چك از در جريان وصول
دريافت وجه نقد
دريافت چك

انتخاب هر كدام از موارد بالا نشان مي‌دهد كه با چك دريافتي خود چگونه عمل كرده ايم . آيا اين چك را بصورت مستقل دريافت كرده و يا اينكه توسط اين چك يكي از بدهي‌هاي خود را پاس كرده ايد .

 

و يا اينكه چك مذبور را از اسناد دريافتي به حساب وصولي انتقال دا ه ايد و يا اسناد در جريان وصول را به حساب بانك گذاشته ايد. در صورتيكه بدهكاران شما بخواهند بدهي خود را پاس كنند شما عنوان دريافت وجه نقد چك ا ز بدهكاران را انتخاب مي‌كنيد كه با زدن كليد ENTERمنوي زير ظاهر مي‌شود.
صدور سند
تصحيح سند
خروج

با انتخاب صدور سند و زدن كليد ENTER سند حسابداري مربوط به آن ظاهر مي‌شود ك بايد

اطلعاتي را به آن وارد كنيم . اگر بدهكارقرار است وجه خود را به صورت نقد پرداخت نمايد بايد ابتدا تاريخ را وارد كرده و با زدن كليد ENTER در قمست پرداخت كننده بايد پرداخت كننده را انتخاب كنيم و با وارد كنيم مبلغ مورد نظر وزن كليد ESC و انتخاب شرح و اتمام و انتقال به دفاتر سند حسابداري مربوطه به صورت اتوماتيك زده مي‌شود. و در صورتيكه بدهكار شما وجه خود را توسط چك پرداخت كرده باشد شما وارد سوا بع دي مي‌شويد كه سيستم بصورت هوشمند چك شماره جاري و مبلغ

مورد نظر سررسيد چك پرداخت شده شماره چك شماره جاري و مبلغ مورد نظر را وارد كرده و با شرح و اتمام سند حسابداري آن زده مي‌شود. و مي‌توانيم براي انصراف كليد F3 را
بزنيم .
اگر بخواهيم چك دريافتي خود را به حساب وصولي بگذاريم . عنوان انتقال از اسناد دريافتي و وقتي كه بخواهيم آنرا وصول كنيم عنوان انتقال از در جريان وصول را انتخاب كرده و كليد ENTER را مي‌زنيم .
عمليات چكهاي پرداختي :
در صورتي اين عنوان راانتخاب مي‌كنيم كه بخواهيم بدهي خود را بصورت نقدي يا به صورت چك پرداخت كنيم . اگر پرداخت بصورت نقدي باشد در قسمت اول نام دريافت كننده را وارد مي‌كنيم و اگر مي‌خواهيم چك صادر كنيم وارد قسمت بعدي مي‌شويم وسررسيد و ساير موارد را وارد مي‌كنيم .

شماره : تاريخ
دريافت كننده : پرداخت نقدي از صندوق مبلغ
شرح:
دريافت كننده سررسيد شماره شرح شماره جاري

براي انصراف مي‌توان كليد F3 را زد .

دفتر‌ها و گزارشات
بعد از ورود به اطلاعات در سند حسابداري مي‌توانيم تمامي دفاتر را از طريق قسمت گزارشات تهيه كنيم كه شامل عناوين زير است .

سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
دفتر روزنامه
دفتر يا دفترهاي كل
دفتر يا دفترهاي معين
دفتر يا دفترهاي تفضيلي
ساير گزارشات مهم
نمودارها و گزارشات مالي سالانه
گزارش رسيد چكها بدون تفكيك كد
گزارش دفتر چكهاي دريافت
گزارش دفتر چكهاي پرداختي

كليد عمليات روي چكها

دفتر روزنامه :
وقتي كه دفتر روزنامه را انتخاب كرديم منوي زير ظاهر ميشود.
نمايش روي صفحه تصوير
نمايش روي چاپگر
خروج
كه مي‌توان گزارش مورد نظر را روي صفحه تصوير يا روي چاپگر داشته باشيم.
كپي سند
براي اينكه سندي عينا بر روي يك سند جديد كپي شود از عنوان كپي سند استفاده نماييد. براي اين منظور كليد ENTER را فشار دهيد تا پنجره باز شود.
سندي كه از روي آن كپي تهيه ميشود:،.
سند جديد :……..
خروج= F3
كافيست شماره سندي كه بايستي از آن كپي تهيه شود و شماره سند جديد را وارد كرده كليد ENTER را بزنيد تا سند مورد نظر سند جديد كپي شود. براي ديدن كپي سند از طريق تصحيح سند وارد سند جديد شويد تا كپي سند را روي صفحه نمايش مشاهده كنيد. سپس با زدن كليد ENTER پنجره زير را ملاحظه خواهيد كرد :
توجه
براي ديدن سند به قسمت اطلاع سند مراجعه كنيد
الصاق سند:
اگر دو سند داشته باشيد كه بخواهيد يكي از آنها را به ادامه سند ديگر الصاق نماييد از اين قسمت استفاده مي‌كنيد . براي اين منظور الصاق سند را انتخاب كرده روي آن ENT
سندي كه در سند ديگر ادغام مي‌شود:……….
سندي كه به آن اعمال الصاق مي‌كنيم :…………
پس از تايپ شماره سندهاي مورد نظر با زدن كليد ENTER پنجره زير را مشاهده خواهيد كرد :
شماره سند ( ) از اين به بعد حذف اطلاعات آنرا در سند شماره ( ) خواهيد يافت .
آيا اين عمل را تاييد مي‌كنيد ؟
خير بلي
در اينجا بلي را انتخاب كرده كليد ENTER را بزنيد. سند مورد نظر شما بدنبال سند ديگري الصاق مي‌شود.
براي مشاهده اين سند اگر از طريق تصحيح سند وارد شويد سند الصاقي را روي صفحه نمايش خواهيد ديد.

ابطال سند
بطور كلي شما فقط وقتي مجاز به ابطال سند خواهيد ديد كه آن سند در قسمت ثبت نهايي سند ثبت نشده باشد . با انتخاب عنوان ابطال سند بايد شماره سند مورد نظرتان را در پنجره‌اي كه باز خواهد شد تايپ نماييد.
سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سند مركب
سند يا مبلغ ارزي
عمليات چكهاي دريافتي
عمليات چكهاي پرداختي
كپي ، الصاق،‌ابطال سند ، لطفاً شماره سند را وارد كنيد :]
ثبت نهايي سند
تعيين شماره سند
نمايش و چاپ سندها
و با تايپ شماره سند ، سند مورد نظر را ملاحظه خواهيد كرد :
شماره سند:
تاريخ سند: شماره صفحه :

كد حساب شرح آرتيكل مبلغ جز بدهكار بستانكار

براي خروج و صفحه بعد كليد PAGE DOWN
بعد از مشاهده سند مورد نظر و با زدن كليد PAGE DOWN اين منو ظاهر مي‌شود:
ابطال
خروج
در صورت انتخاب ابطال سند منوي زير را مي‌خواهيد ديد:

آيا مي‌خواهيد اين سند باطل شود؟
خير بلي
باانتخاب بلي سند موردنظر باطل خواهد شد و اگر نخواهيد سند را ابطال نماييد خير راانتخاب كرده ENTER كنيد تا به منوي اصلي باز گرديد . چنانچه در تصميم خود در ابطال سند باقي هستيد با انتخاب بلي و زدن كليد ENTER سند حذف خواهد شد و پنجره زير ظاهر مي‌گردد:
آيا مي‌خواهيد ادامه دهيد ؟
خير بلي

حال اگر مي‌خواهيد سند ديگري را نيز ابطال نماييد و مي‌توانيد بلي را انتخاب كرده ENTER كنيد در غير اينصورت خير را انتخاب كرده و با زدن كليد ENTER به منوي اصلي باز گرديد .
ثبت نهايي سند
هر سند را بعد از تاييد مسئول حسابداري مسئول امور مالي و مدير عامل مي‌توان ثبت نمود . توجه داشتاه باشيد كه سند ثبت شده قابل اصلاح وحذف كردن نمي‌باشد بنابراين هر سند را پس از اطمينان كامل ثبت كنيد. با انتخاب عنوان ثبت نهايي سند و با زدن كليد ENTER در اين قسمت پيغامي روي صفحه ظاهر خواهد شد مبني بر اينكه شما مي‌بايست سند‌ها را بترتيب تاريخ ثبت كنيد.
توجه

لطفا سندها را بترتيب تاريخ سند ثبت كنيد.
شماره و تاريخ آخرين سند ثبت شده ( ) وـ( ) مي‌باشد
(براي مثال اگر آخرين سند ثبت شده در تاريخ ۰۲/۰۲/۷۴ باشد ديگر نمي‌توانيد سندي را كه تاريخ آن ۰۱/۰۱/۷۴ باشد ثبت كنيد. سريال جديد سندها براساس تاريخ رديف شده است و نمي‌توان سندها را با تاريخ‌هاي گذشته ثبت كرد.) سپس با زدن كليد ENTER پنجره‌اي به شكل زير باز مي‌شود:
تاريخ

از تاريخ :……..
تا تاريخ :………
براي انصراف از كليد F3 استفاده كنيد.
با وارد كردن محدوده تاريخي و با زدن كليد ENTER پنجره ديگري به شكل زير باز خواهد شد:
پس از تايپ شماره سندهاي مورد نظر با فشار دادن كليد ENTER سند انتخابي شما براي ثبت نهايي روي صفحه نمايش پديدار خواهد شد:
شماره سند: تاريخ سند: شماره صفحه :
كد حساب شرح آرتيكل مبلغ جز بدهكار بستانكار

جمع :
با زدن كليد PAGE DOWN منوي زير ظاهر مي‌شود:
سند ثبت شود
سند ثبت نشود
انصراف از ثبت سندها
در اينجا سه انتخاب خواهيد داشت : مي‌توانيد سند را ثبت نهايي كنيد يا ثبت نكنيد در صورت انصراف با انتخاب سطر سوم و زدن كليد ENTER به منوي اصلي باز مي‌گرديد در صورتي كه سطر اول را انتخاب كنيد پرسش زير را روي صفحه خواهيد ديد :
آيا مي‌خواهيد سند ( ) به شماره ( ) ثبت شود؟

خير بلي
در صورت تاييد بلي را انتخاب كنيد در غير اينصورت مي‌توانيد با انتخاب خير از اين قسمت خارج شويد. بعد از انتخاب بلي در صورتي كه تاريخ سند طبق تذكر اوليه به ترتيب بوده باشد پنجره‌اي باز خواهد شد كه در آن مشخص مي‌كند سند مذكور به چه شماره‌اي ثبت خواهد شد. براي مثال شما ممكن است ۱۰۰ شماره سند صادر كرده باشيد و فقط ۹۰ سند مورد تاييد باشد . در اين صورت كليه سندها سريال جديدي را خواهند گرفت كه اين سريال و شماره جديد سند در اين پنجره نشان داده مي‌شود. از اين به بعد از اين سند را در ليست سندهاي ثبت شده با اين شماره مشاهده خواهيد كرد.
براي ادامه كار كليدي را فشار دهيد
سند فوق با شماره جديد ثبت خواهد شد

با زدن كليد ENTER بالاي صفحه نمايش پنجره زير باز خواهد شد:
ثبت سند پايان يافت

 

تعيين شماره سند
اگر سندي را باطل كرده باشيد و يا با خروج موقت از سند حسابداري خارج شده باشيد مي‌بايست براي اضافه كردن شماره سريال سندها را از اين قسمت استفاده كنيد.
سرفصل اسناد برگه و انبار دفترهاو گزارشات تراز پايان سال امكانات خروج
سند مركب
سند يا مبلغ ارزي
عمليات چكهاي دريافتي
عمليات چكهاي پرداختي
كپي ، الصاق،‌ابطال سند ،
ثبت نهايي سند
تعيين شماره سند لطفاً شماره سند را وارد كنيد : ….

نمايش و چاپ سندها
توجه داشته باشيد شماره جديدي كه وارد مي‌كنيد نبايد با شماره سندهاي موجود يكي باشد درغير اينصورت پيغام خطا را مشاهده خواهيد كرد :
سند شماره : موجود است
شماره حواله : شماره قبض:
مي‌توانيد سند يا حواله يا قبض را تصحيح كنيد
درصورت عدم موفقيت پشتيباني ۱ را انجام دهيد .
براي مواقعي كه بخواهيد سندي را باطل و به جاي آن سند ديگري صادر كنيد مي‌بايستي شماره آن سند را در اين قسمت وارد كنيد و سند جديد را با همان شماره مجددا صادر نماييد . بعد از اتمام كار شماره سريال را به شماره آخرين
سند برگردانيد .

نمايش و چاپ سندها
براي ديدن سندهايي كه صادر شده‌اند مي‌توانيد از اين قسمت استفاده كنيد كه شامل منوي زير مي‌باشد :
نمايش و چاپ سندهاي ايجاد شده
نمايش و چاپ سندهاي ثبت شده

نمايش و چاپ سندهاي ايجاد شده
براي ديدن سندي كه قبلا صادر شده مي‌تو انيد از اين قسمت استفاده كنيد با زدن كليد ENTER منوي زير را خواهيد ديد:
سند ريز عملكرد (سند ۶ ستوني)
سند ريز عملكرد (سند ۴ ستوني)
سند ريز عملكرد (سند ۳ ستوني )

سند ريز عملكرد ۲(سند ۳ ستوني)
سند سر جمع
سند يا مبلغ ارزي
با انتخاب هر يك از موارد بالا نوع نمايش سند را طبق منوي زير خواهيد ديد:
نمايش روي صفحه تصوير
نمايش روي چاپگر
بعد از انتخاب نوع نمايش پنجره‌اي باز خواهد شد كه بايد شماره سند خود را

در آن قسمت وارد كنيد .
از شماره سند:……..
تا شماره سند:…….
براي انصراف از كليد F3 استفاده كنيد.
پس لز وارد كردن شماره سند و زدن كليد ENTER سند را مشاهده خواهيد كرد.
عملكرد هر يك از قسمتها به شرح زير ميباشد :
سند ريز عملكرد (سند ۶ ستوني)
در سند حسابداري سه ستون براي ارقام در نظر گرفته شده است كه شامل ستون بدهكار ، بستانكار و جزء‌ مي‌باشد . در سند ۶ ستوني شماشش ستون براي ارقام خود داريد كه شامل بدهكار و بستانكار براي كدهاي كل ، بدهكار و بستانكار براي كدهاي معين بدهكار و بستانكار براي كدهاي تفضيلي مي‌باشد .
سند ريز عملكرد (سند ۶ ستوني )
در سند حسابداري سه ستون براي ارقام در نظر گرفته شده است كه شامل ستون هر دو يك سند معمولي هستند كه شامل ستون بدهكا
هر دو يك سند معمولي هستند كه شامل ستون بدهكار ، بستانكار و جزء خواهد بود.
سند ريزعملكرد (سند ۴ ستوني )
سندي است كه شامل ستون بدهكار ،‌بستانكار و جزء در سه سطح كل معين و تفضيلي خواهد بود.
سند سرجمع
اين سند عملكرد كدهاي كل را در يك سند نشان خواهد داد و براي سندهايي كه ت عداد آرتيكلهاي آن زياد مي‌باشد سند مركب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
سند با مبلغ ارزي
از اين قسمت براي ديدن سندهايي كه از قسمت سند با مبلغ

ارزي صادر گرديده باشد استفاده مي‌شود.
ليست سندهاي ايجاد شده
براي ديدن شماره ، تاريخ ، و شرح سندهاي صادر شده مي‌توانيد از اين قسمت استفاده نماييد .ب ا انتخاب عنوان فوق و با زدن كليد ENTER ليست سندها روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد.
شماره آخرين سندي وارد كامپيوتر شده است : شماره صفحه :
ليست سندهايي كه وارد كامپيوتر شده است :

شرح سند تاريخ سند شماره سند

صفحه بعد كليد PAGE DOWN
براي خروج كليد PAGE UP
براي خروج كليد F3 را بزنيد.
ليست سندهاي ثبت شده
اين قسمت نيز شامل شماره تاريخ و شرح سندهاي ثبت شده است .
ليست وضعيت شماره سند
براي مشاهده شماره سندهاي ثبت شده ايجاد شده خروج موقت استفاده نشده از اين قسمت استفاده نماييد. با انتخاب عنوان ليست و ضعيت شماره سندها و بازدن كليد ENTER منوي زير ظاهر خواهد شد:
نمايش روي صفحه تصوير

نمايش روي چاپگر
و با انتخاب عنوان نمايش روي صفحه تصوير و با فشار دادن كليد ENTER پنجره زير نمايان خواهد شد:
از تاريخ : / /
تاتاريخ ،: / /
براي انصراف از كليد F3 استفاده كنيد.
بعد از تايپ محدوده تاريخي مورد نظر خود كليد ENTER را بزنيد منوي زير ظاهر مي‌شود:
ليست اسناد ايجاد شده براساس تاريخ
ليست اسناد ايجاد شده براساس سند
ليست كليه اسناد براساس تاريخ

ليست كليه اسناد براساس سند
با انتخاب هر يك از عناوين فوق و با زدن كليد ENTER ليست اسناد مورد نظرتان را مشاهده خواهيد كرد .
مثلا اگر ليست اسناد ايجاد شده بر اساس تاريخ را انتخاب كرده باشدي شكل زير ظاهر خواهد شد.
وضعيت تاريخ : اسناد
سند ثبت شده سند ايجاد شده خروج موقت استفاده شده

جستجوي متن و مبلغ در سند
با انتخاب عنوان فوق و يا زدن كليد ENTER منوي زير ظاهر مي‌شود:
جستجو در شرح
جستجو در مبلغ
اگر شرح سندي را مي‌توانيد ولي مبلغ وشماره سند را نمي‌دانيد كه چيست روي عنوان جستجو در شرح ENTER كنيد تا پنجره زير باز شود.
انتهاي مورد نظر خود را يك به كي وارد كنيد
بعد از وارد كردن متنهاي مورد نظر كليد ESC را فشار دهيد
پس از تايپ متن مورد نظر و بازدن كليد ESC ` پنجره زير باز مي‌شود:

تاريخ سند
از تاريخ : / /
تاتاريخ ،: / /
براي انصراف از كليد F3 استفاده كنيد.

با وارد كردن محدوده تاريخي مورد نظر خود شكل زير ظاهر خواهد شد و با انتخاب عدد مورد نظر نمايش آن سند را خواهيد ديد.
شرح قبض حواله سند تاريخ بدهكار بستانكار

سند سرجمع ماهانه

شركتهايي كه با مميز دارايي به توافق رسيده‌اند كه سند سر جمع ماهانه را بنويسند به عبارتي به جاي دفتر روزنامه دوازده سند سرجمع تهيه مي‌كنند از اين قسمت استفاده مينمايد.
با انتخاب عنوان فوق و با زدن كليد ENTER منوي زير ظاهر خواهد شد.
نمايش روي صفحه تصوير
نمايش روي چاپگر
چنانچه بخواهيد گزارشات را روي صفحه مشاهده كنيد باانتخاب عنوان نمايش روي صفحه تصوير و با زدن كليد ENTER منوي زير ظاهر خواهد شد.