لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مگس سفيد گلخانه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مگس سفيد گلخانه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مگس سفید گلخانه:

مگس سفید گلخانه حشره ای است با دامنه میزبانی بسیار وسیع که در حدود ۲۵۰ گونه گیاه میزبان شامل گیاهان زراعی  زینتی  و علف های هرز برای ان شناسایی و معرفی شده است .

این افت در مزارعه و گلخانه های شیشه ای پلاستیکی و پاسیو های منازل با مکیدن شیره نباتی گیاهانی چون توتون لوبیا سویا گوجه فرنگی بادمجان خیار فلفل بنت قنسول داوودی شمعدانی ایجاد خسارت نموده وبازار پسندی انها را کاهش میدهد این حشره در شرایط اب هوای گرگان و گنبد به همراه  در زاعت پنبه و همچنین روی علف هرز گاو پنبه مشاهد شده است .

حشرات کامل و مراحل نا بالغ این افت از شیره پرورده گیاه تغذیه و مقدار زیادی عسلک دفع میکند که با نشستن زرات گرد غبار  ونیز رشد قارچهای ساپرو فیت مانند کپک های سیاه روی این ماده مغذی از سطح فتوسنتز کننده گیاه کاسته شده و در نهایت منجر به افت کمی وکیفی محصول خواهد شد .

علاوه بر این حشرات کامل مگس سفید گلخانه به عنوان ناقل دو نوع ویروس گیاهی شناخته شده که از این طریق مشکلاتی را به خصوص در صیفی و سبزی کاری ها بو جود اورده است .

اسلاید ۲ :

مشخصات ظاهری :

مگس سفید گلخانه دارای پنج مرحله زیستی شامل تخم سه سن لاروی یا پورگی ومرحله شفیرگی است  . مرحله شفیرگی شامل سه حالت جدا گانه به نامهای لارو سن چهارم  پیش شفیره و شفیره میباشد که از لحاظ شکل ظاهری و فیزیولوژی با یکدیگر تفاوتهای دارند تخم های مگس سفید گلخانه بیضی شکل بوده ودر قاعده عریض تر و داریای پایه میباشد که حشره ماده انها را به وسیله همین پایه اغلب در سطح زیرین برگ قرار میدهد تخم ها در ابتدا شیری رنگ بوده پس از مدتی به رنگ ارغوانی یا سیاه یا قهوهای مایل به سیاه در می ایند سن اول پورگی در ابتدا متحرک است از نظر شکل ظاهری دارای بدنی بیضوی وکشیده که در حاشیه وتا اندازه ای در سطح پشتی دارای پوشش مومی سفید رنگ میباشد سنین دوم و سوم پورگی بدنی شفاف دارد .

 

اسلاید ۳ :

به نحوی که اندامهای داخلی انها از بیرون قابل روئیت است لارو سن چهارم یا به عبارتی اولین حالت مرحله شفیرگی که از تعویض جلد سن سوم پورگی بوجود می اید در مقایسه با سن سوم پورگی دارای ابعاد بزرگتری است و همچنین در حاشیه بدن اثار ائلیه ریشکهای جانبی دیده میشود با سپری شدن حالتهای سن چهارم لاروی و پییش شفیرگی به تدریج طول و عرض و ضخامت شفیره افزئده شده به نحوی که در انتهای مرحله شفیرگی سطوح پشتی وشکمی ان از یکدیگر فاصله گرفته و بین انها را دیوارهای مومی پر میکند همچنین ریشک های جانبی کامل شده ودر سطح پشتی شفیره زمائم مومی خار مانندی ظاهر میگردد .

اسلاید ۴ :

 

اسلاید ۵ :

. حشرات ماده تخمهایشان را اغلب در سطح زیرین برگهای جوان قرار میدهند که علت این امر حفاظت مراحل مختلف زیستی از بارندگی موقیت مخرج در سطح پشتی سنین پورگی و نحوه ترشح مواد دفعی میباشد.

 تخم ریزی روی برگهای صاف و بدون کرک به صورت گروهی و دایره وار انجام میشود که این امر نشان میدهد حشرات کامل میتواند در حین تغذیه تخم ریزی کنند .

مگس سفید گلخانه در تمام مراحل زندگی اعم از سنین پورگی و حشره کامل از گیاه تغذیه میکند و تنها در اخرین مراحل شفیرگی تغذیه متوقف میشود بهترین شرایط تولیدی برای تولید مثل و رشد نمو این افت دمای ۲۱ تا۲۶ درجه سانتی گراد وروطبت نسبی ۷۰ تا۸۰ درصد میباشد نوع گیاه میزبان حتی در حد واریته و رقم و همچنین شرایط محیطی غیر زنده از قبیل درجه حرارت رطوبت و دوره روشنایی تاثیر بسیار زیادی روی معیار ها و اختصاصات زیستی این حشره میگزارد که برای مثل تاثیر نوع گیاه میزبان روی برخی از این ویژگی ها در جدول شماره ۱ امده است .

دوره رشد نمو مگس سفید گلخانه در دمای ۲۵ +_۱درجه سانتی گراد روی گیاه لوبیا سبز رقم کانتاندر ۲۱ روز تعیین گردید که در مقایسه با دوره رشد نمو این حشره روی گوجه فرنگی رقم اور بانا به طور متوسط یک نیم روز طولانی تر بود و میزان تخم ریزی این افت روی گیاه لوبیا سبز در حدود ۶۰ عدد بدست امد  .

برای زمستان گزرانی مرحله خاصی از این حشره سازگار نشده است و بقا ئ ان در طبیعت به مناسب بودن گیاه میزبان در طی سال بستگی دارد اما در دماهای پائین دوام و ماندگاری برگ گیاه در شرایط سخت اب و هوایی ازست که میتواند در زمستان گزرانی مگس سفید موثر باشد محتمل ترین مرحله زیستی این حشره نسبت به سرما مرحله تخم میباشد میتواند دمای ۳ درجه سانتی گراد زیر صفر را به مدت ۱۵ روز تحمل کند .

اسلاید ۶ :

دشمنان طبیعی مگسها سفید:

قارچهای بیماری زا بند پایان شکار گر و پارا زیتوئید از مهترین دشمنان طبیعی مگس سفید محسوب میشوند تا کنون قاچهای مختلفی از ۱۳ جنس به عنوان عوامل بیماری زای مگس سفید گلخانه مگسهای سفید مرکبات مگس سفید پنبه و ………….. گزارش شده است که مهترین انها شامل قارچها  میباشد.

 که استرین های مناسب انها به صورت تجاری تولید و به بازار عرضه شده اند بند پایان شکار گر مگس سفید شامل انکبوت ها کنه ها ، کفش دوزک ها سن های شکار گر خانوادهای دوبالان خانوادهای  بال توری ها میباشند.

 به غیر از برخی بال توری ها و کفش دوزک ها که به  منظور کنترل مگس سفید تکثیر و رها سازی میشود سایر شکار گر ها به طور طبیعی در تعادل جمعیت انها عمل میکند زنبور های پارازیتوئید مگس هاس سفید به شش جنس از سه خانواده تعلق دارد .

اسلاید ۷ :

زنبور انکار سیا فور موزا:

با توجه به کاربرد وسیعی که  زنبور برای کنترل مگس سفید گلخانه پیدا کرده است میتوان گفت که این زنبور یکی از بهترین پاراتزوئید های شناخته شده در تاریخ مبارزه بیو لوژیک میباشد که اخیرا نیز در جهت مبارزه  در کشت های زیر پوشش از ان استفاده شده است از این زنبور در بسیاری از کشورهای ارو پایی و امریکایی استفاده می شود به نحوی که در سال ۱۹۸۵ سطح رها سازی ان ۲۴۰۰هکتار و در سال ۱۹۹۰ به ۷۰۰۰ هکتار از گلخانه ها و کشت زار ها زیر پوشش در سراسر جهان رسید است به دلیل تو زیع و رهاسازی مداوم انکار سیا فور موزا در نقاط مختلف این زنبور دارای انتشار جهانی می باشد .

اسلاید ۸ :

زیست شناسی و مشخصات ظا هری :

زنبور انکار سیا فورا از نظر تولید مثل دارای بکر زائی از نوع ماده زائی بوده و افراد نر در این گونه بسیار نادر است حشره کامل جنس ماده برای یافتن میزبان متنا سب در سطح پشتی برگ حرکت کرده پس از رسیدن به پوره مگس سفید به  مدت ۳۰ تا ۴۰ ثانیه از طریق حرکات شاخک و حرکت رفت برگشت روی بدن میزبان کیفیت ان را ارزیابی میکند .

این زنبور قادر است پورهای سالم را از پارازیته تمیز دهد و در صورت مناسب بودن میزبان درون ان تخمریزی میکند که این عمل ۲ تا۳ دقیقه به طول می انجامد از میان  سنین پورگی مگس سفید گلخانه زنبور انکار سیا فورموزا سن سوم را جهت تخمریزی ترجیح میدهد در برخی موارد زنبور پس از وارد کردن تخمریزی خود در بدن میزبان اقدام به تخمریزی نمیکند .

 و پس از این عمل یا مانند یک حشره شکار گر از محتویات بدن ان تغذیه نموده و یا به جستجوی میزبانهای دیگر میپر دازد حشرات کامل زنبور تا مین پروتئین ومواد قندی که در روند تخمک زائی مورد نیاز میباشد علاوه بر پورههای مگس سفید از عسلک  شهد گل ها و قطرات اب موجود در سطح اندام های گیاه نیز  تغذیه میکند زنبور های ماده بسیار ریز و حدود ۶۰/۰ میلی متر طول دارند سر وقفسه سینه قهوهای شکم زرد رنگ شاخک انها هشت بندی است هر زنبور ماده میتواند در شرایط محیطی مناسب به طور متوست یک صد عدد مگس سفید گلخانه را روی گیاه لوبیا سبز که دارای برگ های صاف و کم کرک میباشد پارازیته کند البته در شرایط بسیار مناسب  و فراهم بودن کلیه عوامل زنده و غیر زنده مورد نیاز این زنبور برخی از سوشهای ان تا ۴۰۰ عدد پوره را نیز پارازیته کرده اند زنبور انکار سیا فور موزا تخم های خود را به شکا انفرادی درون بدن پوره میزبان قرار میدهد .  

اسلاید ۹ :

در شرایط محیطی معمولی با دمای ۲۴ تا۲۶ درجه سانتی گراد رطوب نسبی ۶۵ تا ۷۵ در صد و ۱۶ ساعت روشنایی ضرف مدت ۵/۱۶ مراحل نابالغ زنبور شامل تخم سه سن لاروی و شفیره رشد نمو میکند ممعمولا در اواخر سن سه لاروی یا اوایل دوره شفیرگی زنبور بدن میزبان سیاه رنگ میشود که از روی این علایم به سهولت میتوان به درصد پارازیتیسم و تعداد شفیرهای پارازیته مگس سفید را تعیین نمود بنا بر انچه که گفته شد دوره رشد نمو مراحل نا بالغ زنبور براساس رنگ بدن میزبان به دو مرحله سفید و سیاه رنگ تقسیم میشود برای مثال از کل ۱۶ روز دوره رشد و نمو مراحل نا بالغ زنبور ۵/۹ روز به مرحله سفید رنگ و ۷ روز به مرحله سیاه رنگ تعلق دارد پس از اتمام اين مرحله شفيرگي حشره كامل زنبور به كمك قطعات دهاني خود سطح پشتي شفيره مگس سفيد را سوراخ نموده و از ان خارج مي شود .

اسلاید ۱۰ :

نحوه تكثير زنبور انكار سيا فورموزا:

با توجه به اينكه تا كنون براي زنبور انكار سيا فورموزا ميزبان واسطي يافت نشده است جهت تكثير ان از ميزبان اصلي يعني مگس سفيد گلخانه استفاده ميشود در تكثير اين زنبور اساس كار تهيه بوته هاي توتون الوده به پوره هاي مگس سفيد مي باشد به نحوي كه برگهاي انها به طور يكنواخت داراي تراكم مناسبي از سن سوم پورگي افت باشند به اين منظور بايد از واريته هاي مخصوص توتون  كه برگهاي پهن و كم كرك داشته و به بيماريهاي گياهي مقاوم مي باشد.

 استفاده نمود تراكم بيش از حد پوره هاي افت ترشح مقدار قابل توجهي عسلك را در پي خواهد داشت كه مشكلاتي را براي تحرك و جستجو گري زنبور به وجود مياورد و از طرفي هم تراكم بسيار كم ميزبان  افت راندمان را باعث خواهد شد.

 پس از تخمريزي حشرات كامل مگس سفيد در پشت برگهاي توتون ميبايست انها را با دميدن هوا از روي بوته زودود زماني كه پوره ها به سن سوم رسيدند چنين گياهاني را در اختيار زنبور قرار داده تا پورهاي مگس سفيد را پارازيته كند پس از سپري شدن مراحل زيستي زنبور و نيز خارج شدن حشرات كامل مگس سفيد از شفيره هاي غير پارازيته برگهاي كه صرفا شفيره هاي پارازيته سياه رنگ را شامل ميشود ميتوان در سرد خانه ذخيره يا مسقيما جهت رهاسازي از انها استفاده كرد .