مقالات رشته برنامه ریزی درسی

اخرین مقالات رشته برنامه ریزی درسی

دانلود فایل پاورپوینت فصل یک و دو علوم سوم راهنمایی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :یک جمله از نیلز بور وقتی بحث اتم در میان باشد زبان را فقط به آن صورت میتوان به کار برد که در شعر به کار میرود شاعر نیز نمیخواهد وقایع را دقیق بیان کند بلکه میخواهد در ذهن شنونده تصاویری تولید و ارتباطات ذهنی بر قرار کند اسلاید 2 :چگونگی مطالعه ی اتم žاتم به قدری ...

دانلود فایل پاورپوینت نحوه ارائه مطالب علمی و فنی

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل اول مفهوم ارائه اسلاید 2 : عناوین فصل اول 1- تعريف ارائه 2- سيستم ارائه 3- انواع ارائه از نظر نوع رسانه 4- عوامل موثر در ارائه اسلاید 3 : 1-1 تعریف ارائه در لغت به معنای نشان دادن و نمایش دادن آمده است و در زبان فارسی بصورت ارائه کردن و ارائه دادن بکار می رود در واقع ارائه انتقال مفهوم از ذهن ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی پایگاه های انتشاراتی

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : معرفی پایگاه Emerald ارزیابی پایگاه Emerald معرفی پایگاه Lisa ارزیابی پایگاه Lisa اسلاید 2 : نام پايگاه انتشاراتي: )Emeraldامرالد) نام شركت مادر: MCB UP Ltd نمايندگي در ايران: موسسه Rose System داراي شبكه Rose-Net سابقه انتشارات: Emerald نام تجاري شركت MCB است كه به عنوان شركت انتشاراتي مستقل در سال 1967 در انگلستان تأسيس شده است. نوع اطلاعات: نشريات الكترونيكي (E-Journal) و پايگاه ...

دانلود فایل پاورپوینت روش تدریس مهارت خواندن

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : —3-1 کلیاتی در مورد خط و انواع آن —خط به عنوان یک وسیله ثانوی برای نمایاندن عناصر آوایی زبان به وجود آمده است و خط را مهمتر از زبان گفتاری می دانند. —اهمیت ابداع خط تا حدی است که تاریخ ابداع آن به عنوان مبدا تاریخ انتخاب شده است و زمان پیش از آن را ماقبل ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی کارآفرینی دانشگاهی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1)تعریف کار آفرینی و کار آفرینی دانشگاهی 2)هدف کار آفرینی دانشگاهی 3)خصیصه  های کار آفرینان 4)اهمیت آموزش کار آفرینی 5)ضرورت اشاعه فرهنگ و اخلاق کار آفرینی در دانشگاه 6)هدف آموزش کار آفرینی 7)چارجوبی برای آموزش کار آفرینی 8)نشانگرهای کار آفرینی دانشگاهی 9) اصول یادگیری در کار آفرینی دانشگاهی 10)دانشگاه تهران در مسیر کار آفرینی دانشگاهی اسلاید 2 :  1)کار آفرینی:   فرایند ایجاد ارزش افزوده از ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش روش های تدریس

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سخنرانی ارائه کلامی اطلاعات به وسیله یک شخص ماهر و کار آزموده است.الگوی ارتباطی در سخنرانی انتقال یک سویه اطلاعات از مدرس به یادگیرندگان است. اسلاید 2 : فعالیت اصلی آموزش ارائه اطلاعات باشد. اطلاعات به جزنزد مدرس جای دیگری در دسترس نیست. اطلاعات فقط برای یاد داری کوتاه مدت مورد توجه باشند. اشتیاق شدیدی از سوی یادگیرندگان به ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی هدایت تحصیلی

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ´افراد در هدف گزینی به چهار شیوه عمل می کنند: .1بدون هدف زندگی می کنند .2کمال گرا بوده و اهداف سطح بالا و دست نایافتنی انتخاب می کنند .3اهداف سطح پاییین اتخاذ می کنند. .4به دنبال اهداف واقعی و معقول هستند. اسلاید 2 : ´دست یافتنی باشد ´متناسب با تیپ شخصیتی باشد ´تمام نیاز های فرد را رفع نماید. ´با توجه به اوضاع ...

دانلود فایل پاورپوینت جملات پایه و پیرو

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : يكي از ويژگي هاي زبان عربي اين است كه :‌جمله هاي مختلف بدون هيچ ارتباطي به يكديگر پيوند دارند  ودر كنار يكديگر قرار مي گيرند و معناي جمله اصلي را گسترش مي دهند. در زبان فارسي به جمله اصلي((پايه)) و جمله مركب((پيرو)) گفته مي شود مجموع اين دوجمله ((جمله مرکب)) ناميده می شود. اسلاید 2 : انواع ...

دانلود فایل پاورپوینت اهداف آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : اهداف کلی فصل آشنایی با: 1-  تعریف و تحلیل مفاهیم اهداف اموزشی. 2- ضرورت تعیین و تنظیم هدف های اموزشی. 3- منابع تعیین هدفهای اموزشی. 4- حیطه اهداف اموزشی. اسلاید 2 : تعریف و تحلیل مفاهیم اهداف اموزشی متخصصان و روانشناسان تربیتی ، در زمینه مفاهیم و تعاریف هدفهای اموزشی دیدگاه های متفاوتی ارائه کردند. بعضی از صاحب نظران هدف را مرحله نهایی یک سلسله فعالیت ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی تحصیلی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انواع ارزشيابي ارزشيابي سنتي(فعلي يا موجود) ارزشيابي توصيفي(كيفي يا بديل) اسلاید 2 : اصطلاحات و مفاهيم مربوط به ارزشيابي اندازه گيري آزمون آزمودن سنجش ارزشيابي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي اسلاید 3 : ارزشيابي سنتي و كاستي هاي آن vسطحي سنجي vاعتبار و روايي اندك vاندازه گيري كمّي و غير مستقيم vمغالطه ي هدف و وسيله vمغالطه ي جزء و كل vاضطراب امتحان vفشار نهادي براي كسب نمره vايجاد رقابت نا مطلوب vامتحان ابزار تهديد و ...

دانلود فایل پاورپوینت روش های نظارت و راهنمایی آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : - روش های نظارت و راهنمای آموزشی هدف نظارت و راهنمایی آموزشی اصلاح فرآیند آموزش و یادگیری از طریق همکاری حرفه ای متقابل راهنمای آموزشی با معلم است این امر صرفاً به کمک به معلمان د رحل مسائل و مشکلات فعلی یا فوری آنان محدود نمی شود ، بلکه صرفاً نوعی همکاری حرفه ای است ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول آموزش موثر

PowerPoint قابل ویرایش
54 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : پس از پايان اين جلسه انتظار مي‌رود شركت كنندگان بتوانند: 1-        عوامل مؤثر در موفقيت يك دورة آموزشي را در سه دسته قبل، و حين، بعد از آموزش طبقه‌بندي و نام ببرند. 2-        شرايط فيزيكي مناسب براي يك دورة آموزشي را نام ببرند. 3-        حيطه‌هاي مختلف يادگيري راشرح دهند. 4-        روش مناسب آموزش هريك از حيطه‌ها را نام ببرند. 5-        انواع رويكردهاي آموزشي را ...

دانلود فایل پاورپوینت روش فنون تدریس در مدارس

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : روش هاي آموزش مجموعه تدابیري که با استفاده از امکانات موجود براي رسیدن به هدفی مورد استفاده قرار میگیرد، روش گفته       می شود که نهایتا به یادگیري درفراگیران منجرمی شود. هرروش آموزشی و تدریس داراي معیارها و شرایط خاصی است: اسلاید 2 : یک روش مطلوب، اولا و قبل از هر چیز باید با پایه هاي بیولوژیکی ...

دانلود فایل پاورپوینت چگونگی شکل گیری تندخوانی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پس از جنگ جهانی دوم تجربه به انسان آموخت که چشم و ذهن او این قابلیت را دارد که با تمرین به حدی بالاتر از ادراک برسد و با سرعت بیشتری ببیند و تشخیص دهد . ماجرا از این قرار بود که در جنگ جهانی دوم متوجه شدند که بعضی از خلبانان اهداف مورد نظر ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش و پرورش: ردهL و گسترش مراکز آموزشی ایران : رده LGR

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :     اولین ویرایش رده آموزش  و پرورش (L) رده بندی کتابخانه کنگره در سال 1910 منتشر گردید. افراد متعددی در گسترش بخش های مختلف این ویرایش نقش داشتند. بعد از آن ویرایش دوم این رده با تغییرات و اضافات فراوان در سال 1928 منتشر شد. ویرایش سوم نیز در سال 1951 منتشر و در ...

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی آموزش همسالان

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : برنامه ریزی آموزش همسالانبرنامه‌ریزی، اساس یک طرح موفق آموزش همسالان است اجزای اصلی فرایند برنامه‌ریزی در آموزش همسالان به قرار زیر است:–شناسایی گروه هدف –طراحی اهداف –مدیریت اجرایی –طراحی راهکار ارزشیابی اسلاید 2 : 1-شناسایی گروه هدفطراحی یک طرح آموزش همسالان با در نظرگرفتن متغیرها، ویژگی‌ها و نیازهای گروه هدف صورت می‌گیرد. شناسایی گروه هدف در تصمیم‌گیری درخصوص محتوا، نحوه اجرا ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزش یابی توصیفی چیست ؟

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : ارزش یابی توصیفی چیست ؟ ارزشیابی موسوم به توصیفی طرحی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی است که یکی از ویژگی های آن اعلام نتایج ارزشیابی به صورت توصیفی است. معلم با به کار گیری روش ها و ابزارهای متنوع به دنبال اطلاعاتی است که بر اساس آن بتواند درباره ی بهبود یادگیری دانش آموزان و بهینه سازی ...

دانلود فایل پاورپوینت گزارش دستاوردهای اجرای طرح توسعه سوادآموزی در منطقه دشتیاری

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کلیات طرح منشاء تعريف پروژه و دلايل و ضرورت اجراي طرح شرح پروژه ويژگيهاي روش مورد استفاده معرفي همكاران در پروژه   نحوه اجرا تعداد و وضعيت دانش آموزان پيش از اجراي پروژه تعداد معلمان بومي آموزش داده شده در اين پروژه ملزوماتي كه در اجراي پروژه مهيا گرديد فعاليتها و تقسيم كار انجام شده زمانبندي اجراي پروژه روش سنجش اثر بخشي پروژه   نتايج و دستاوردهاي ...

دانلود فایل پاورپوینت سند نهضت مطالعه مفید

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :    يكي از مسائل مهم كه همت مضاعف و كار مضاعف مي طلبد ، مسئله ي توليد فكر است. كتابخواني، افزايش معلومات عمومي در زمينه هاي گوناگون .                           (1/1/1389 – مقام معظم رهبري ) اسلاید 2 :      ماده 1- مقدمه :    نقش والا و حساس مطالعه در تكامل فردي و اجتماعي كه در نهايت ...

دانلود فایل پاورپوینت برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان به کلاس های فارسی

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نیاز‌های آموزگاران در امر تعلیم و تربیت جهان هر روزه در حال تغییر و تحول است. جامعه، انسانها و امکانات آموزشی متحول میگردند. این تحولات نیازمند متد و روش‌های نوین تعلیم و تربیتی، جهت امر آموزش موفق می‌‌باشند. اسلاید 2 : هدف از برقراری ارتباط با دانش آموزان - ایجاد محیطی‌ سالم و آرام برای رسیدن به هدفی مشترک - ایجاد ...

دانلود فایل پاورپوینت گزیده ای از درس های ارائه شده در کلاس

PowerPoint قابل ویرایش
8 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : انواع استدلال: قياس :استدلالي است كه تفكر از كلي شروع و به جزئي ختم مي شود- يعني مقدمه كلي است و نتايج جزئي هستند. مثال: همه دانشجويان اين كلاس باسواد هستند              هر دانشجويي باسواد است(كلي) علي دانشجوي باسواد است(جزئي) بهترين شكل استدلال قياس است. استقراء :از جزئي به كلي. يعني مقدمات جزئي و نتايج كلي.        تام : استقرايي ...

دانلود فایل پاورپوینت اهداف اساسی طرح ارزشیابی توصیفی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ 20 گرایی تاکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تاکید بر محتوای کتاب ها فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان افزایش بهداشت روانی محیط یاد دهی - یادگیری با کاهش فشارهای روانی ناشی از نظام ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستم آموزش در کشور آلمان

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : —آلمان (به آلمانی : Deutschland)با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان )به آلمانی : BRD:Bundesrepublik Deutschland)، کشوری در قاره اروپا با پایتخت برلین است. آلمان از شمال با دریای شمال، دانمارک و دریای بالتیک، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پيشينه مكاتب بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه در مورد چگونگي اداره سازمان ها (واحدهاي تجاري / اداري) پيشينيان از جمله : مصريان ، چيني يان، ايرانيان، روميان و آلمان ها و ديگران داراي بينيش ها و سيستم هاي خاص و متناسب با سازمان هاي اداري و تجاري خود بوده اند. . دوره ای ...

دانلود فایل پاورپوینت زبان انگلیسی درس هفتم سال اول راهنمایی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Is it a map? No, it is not. What is it? It is a door. اسلاید 2 : Is it a door? No, it is not. What is it? It is a wall. اسلاید 4 : Is it a bus? No, it is not. What is it? It is a car. اسلاید 5 : Is it a watch? No, it is not. What is it? It is a clock. اسلاید 6 : Is it a car? No, it ...