مقالات رشته ریاضیات

اخرین مقالات رشته ریاضیات

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی بانظریه مجموعه‌های فازی

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چند مفهوم مقدماتی نماد گذاری عدد اصلی یک مجموعه فازی عملگرهای مجموعه‌ای و ویژگی‌های آن‌ها افراز فازی چند عملگر ديگر حاصلضرب دکارتي برش‌ها و تحدب اسلاید 2 : مثال فرض کنید: X=[0,100] و به عنوان سن باشد و زیر مجموعه فازی A از X پیری را نشان می‌دهد، آنگاه: اسلاید 3 : مثال در مثال زیر مجموعه A بیانگر ” آپارتمان‌های نامناسب برای یک خانواده 4 نفره“ است: این ...

دانلود فایل پاورپوینت اندازه گیری متغیرها

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف عملیاتی مقیاس های اندازه گیری روش های اندازه گیری روایی و اعتبار ابزار اسلاید 2 : تعریف عملیاتی چیست؟ به واسطه تعریف عملیاتی از یک مفهوم با دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری آن، میتوان اجزاء آنرا به بخش های قابل اندازه گیری و قابل مشاهده تفکیک کرد. اسلاید 3 : ضرورت عملیاتی چیست؟ یکی از مشکلات جدی پژوهش در سازمان ها مسئله ...

دانلود فایل پاورپوینت عملیات منطقی و رابطه‌ای

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :oتعریف: عملياتي که بر اساس مقادير منطقي true و false (يا 0 و 1) استوار باشد را عمليات منطقي مي‌گويند. 4-1- عملگرهاي رابطه‌اي عملگرهاي رابطه‌اي زير در متلب تعريف شده‌اند: < , > , <= , >= , == , ~= اسلاید 2 :4-1-1- مقايسه دو آرايه با استفاده از عملگرهاي رابطه‌اي مي‌توان دو آرايه را عنصر به عنصر ...

دانلود فایل پاورپوینت رابطه ی طول و عرض نقاط

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :یاد آوری اسلاید 2 :1 - نقاط زیر را روی دستگاه مختصات خود مشخص کنید. 2- نقطه ی B که روی صفحه می بینید چه مختصاتی دارد؟ اسلاید 3 :رابطه ی طول و عرض نقاط اسلاید 4 :عرض هر نقطه سه برابر طول ان است. اسلاید 5 :رسم خطی که معادله آن داده شده است. اسلاید 6 :خط های غیر مبدا گذر اسلاید 7 :شیب خط اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت مجموعه اعداد ریاضی

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مجموعه اعداد: اسلاید 2 : نمایش مجموعه های اعداد: ما مجموعه های اعداد را به 4 صورت نشان میدهیم. اسلاید 3 : عضویA={-1،0،1،2} 1- عضوی مثال: اسلاید 4 : روی محور 2 - روی محور مثال: اسلاید 5 : هندسیA= 3-هندسی مثال اسلاید 6 : علائم ریاضیA={x|x € Z , -2<x<3} 4-علائم ریاضی مثال: اسلاید 7 : برای نوشتن اعداد زوج کوچکتر از 10 به زبان ریاضی ابتدا آکلاد ...

دانلود فایل پاورپوینت آمار و مدل سازی ریاضی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اطلاعات به چند دست تقسیم می شوند ؟ چون اطلاعات کمی (اطلاعاتی که به صورت اعداد و ارقام بیان شدند ) قابل تفسیر نیستند و برای همه کس یک معنای واحد دارد ، اما اطلاعات کیفی (توصیفی) این طور نیستند ممکن است شنونده برداشت های متفاوتی از آن داشته باشد . اولین اقدام در ...

دانلود فایل پاورپوینت نکات المپیادی معادله

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : : مثال           پاسخ: اسلاید 2 : روش حل معادلهمنظور از حل معادله پیدا کردن عددی است که اگر به جای مجهول قرار بدهیم ، تساوی بر قرار شود . برای مشخص کردن جوابهای معادله اول باید هر چه عبارت مجهول داریم ، ببریم یک طرف تساوی و هر چه عدد معلوم داریم ، ببریم طرف دیگر ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با آنالیز رگرسیون Regression Analysis

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : پیش نیاز بسیاری از مباحث بعدی پرکاربردترین شکل آنالیز وابستگی ها روابط بین مجموعه ای از متغیرهای مستقل و یک متغیر وابسته برای پاسخ به توصیف استنباط پیش بینی اسلاید 2 : رابطه رگرسیون کامل و دقیق نیست متغیرهای غیر قابل شناسایی یا غیر قابل اندازه گیری مثال قد و وزن 20 زن 2 زن با قد یکسان، وزن یکسان ندارند یعنی: قد تنها فاکتور تأثیرگذار روی وزن نیست اسلاید 3 : اگر هیچ اطلاعی از ...

دانلود فایل پاورپوینت عملگرهای اجتماع و اشتراک و متمّم

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نُرم‌های مثلثی تعریف1: یک تابع دو متغیره به صورت à I  I×I : T(x,y) را یک T-نرم گوییم، اگر در شرایط زیر صدق کند: .1 .2یکنوایی  .3جابجایی .4شرکتپذیری اسلاید 2 : تعریف2: یک تابع دو متغیره به صورت à I  I×I : S(x,y) را یک T-همنرم یا S-نرم گوییم، اگر در شرایط زیر صدق کند: .1 .2یکنوایی  .3جابجایی .4شرکتپذیری  * T-نرم‌ها و S-نرم‌ها دوگان یکدیگرند. یعنی ...

دانلود فایل پاورپوینت مبحث اعداد طبیعی سوم راهنمایی

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اعداد طبیعیاعداد طبیعی برای شمارش بکار می روند. مجموعه ی اعداد طبیعی از عدد یک شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارد.این مجموعه با نمادN نمایش داده می شود. کوچکترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو ابتدا):عدد یکبزرگترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو انتها): تعریف نشده اسلاید 2 : مثال: اعداد اول کوچکتر از 30: 29و23و19و17و13و11و7و5و3و2 اسلاید 3 :تنها عدد اول زوج عدد 2 است. کوچکترین عدد اول ...

دانلود فایل پاورپوینت برآورد مدت زمان پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف : تخصيـص منـابع به فعـاليتها و تعييـن زمـان شروع و ختـم آنها را زمانبندي مي نامند. اسلاید 2 : هدف : بهبود مستمر برآوردها و كنترل عملكرد هنگام برآوردها برآوردها واقعيتها خطاي برآورد تعداد مشاهدات اسلاید 3 : يك فعاليت پروژه شامل توليد 25 واحد از يك قطعه الكترونيكي مي شود. فرض كنيد پس از توليد بيستمين قطعه, انتظار بهبودي در كارايي ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت ریاضیات

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سخن بزرگان :  1 - دوست داشتن ریاضی : اگر به شما گفتند فلانی ریاضی دوست ندارد ،باور نکنید . ریاضی را نمی توان دوست نداشت زیرا ریاضی هم در بیرون و هم در درون ماست . تنها می توان آن را یاد گرفت یا نگرفت . 2 – کارزندگی : زندگی تنها ...

دانلود فایل پاورپوینت جریان‌های اطراف دوکواره

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جريان لزج در مقابل جريان غير لزج براي جريان‌هاي اطراف دوكواره(ايرفويل‌ها)، مثل مقطع بال در شكل 1 نظريه جريان غير لزج مي‌تواند توزيع فشار و نيروي برا را برجسم به خوبي محاسبه كند و شكل صحيحي از خطوط جريان و ميدان جريان دور از جسم را ارائه دهد. اما چون اصطكاك(تنش برشي) يكي از منابع ...

دانلود فایل پاورپوینت درس ریاضی فیزیک۱

PowerPoint قابل ویرایش
435 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل اول : در اين فصل از جبر وآنالیز برداری وقضیه های مربوط به آنهاکه در شاخه های مختلف فیزیک چون مکانیک کوانتومی،الکترومغناطیس،مکانیک کلاسیک و اپتیک،وغیره کاربردهای اساسی دارند. 1- جمع و ضرب (برداری ونرده ای)وضربهای سه گانه 2- فرمول عملگر دیفرانسیل برداری      رادرمختصات دکارتی 3- تعريف شيب يک تابع عددي 4- تعريف واگرايي يا ديورژانس يک ميدان برداري 5- ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر نظریه صف

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تقسیم بندی ارائه اسلاید 2 : گام یک- معرفی مقاله اسلاید 3 : گام دوم- معرفی مدل در این مقاله، با استفاده از نظریه صف، مدلي براي ارائه يك برنامه تخصيص بافر بهينه (NOBAP)، به طور ويژه براي يك سلول بازتوليد، با بافرهاي محدود و سرورهاي غيرقابل اعتماد ارائه مي‌شود. تعریف سلول بازتولید: A remanufacturing cell is a self-reliant entity within which ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی الگوریتم های ترسیم خط

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در این مبحث ابتدا در باره اصول ومبانی خط بحث می شود سپس دو الگوریتم DDA و Bresenham مورد بررسی قرار می گیرند اسلاید 2 : ×در این مبحث دو الگوریتم رسم معرفی وبررسی می شوند .iDDA .iiBersenham اسلاید 3 : منظور از گام افزایش یعنی بین دو pixel در مرحله بعدی که  باید یک pixelرا انتخاب کنیم کدام یک شانس انتخاب ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضی عمومی ۲

PowerPoint قابل ویرایش
483 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : لازم به تذکـــــر است به جهت این که Font بکاربرده شده در اسلاید ها B Nnazanin  می باشد خواهشمندیم قبل از نمایش اسلایـــدها  به نصب Font مذکور که در CD موجود می باشد اقدام نمایید. اسلاید 2 : نــام درس:   رياضی عمومی (2)     تعداد واحد:    4 واحد منبع درس:    کتاب رياضی عمومی (2) مؤلـف:          محمد جلوداری ممقانی  تهيه کننده:    محسن ...

دانلود فایل پاورپوینت رابطه پاره خط ها

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پاره‌خط در هندسه به جزئی از خط گفته می‌شود که به دو نقطه انتهایی محدود شده، و تمامی نقاط مابین آندو را در بر بگیرد. در مورد چندضلعیها، پاره‌خط را ضلع می‌نامند هرگاه که دو نقطهٔ انتهایی آن در حکم دو رأس مجاور چندضلعی باشد، و در غیر این صورت، به آن قطر گفته ...

دانلود فایل پاورپوینت رابطه پاره خط ها

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پاره‌خط در هندسه به جزئی از خط گفته می‌شود که به دو نقطه انتهایی محدود شده، و تمامی نقاط مابین آندو را در بر بگیرد. در مورد چندضلعیها، پاره‌خط را ضلع می‌نامند هرگاه که دو نقطهٔ انتهایی آن در حکم دو رأس مجاور چندضلعی باشد، و در غیر این صورت، به آن قطر گفته ...

دانلود فایل پاورپوینت توابع ریاضی پاسکال

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عبارتهای ریاضی lعبارتهای شامل چند نوع داده: Integer به همراه Real X := 3 * Y / 27 + 65; X := 3 * Y div 27 + 65; X := 14 div (21 / 7);                    نادرست   lعبارت شامل چند عملگر Y := a * Sqr(x) + b * x + c; Y := Sin(X2) – Sin(X1) / X2 – X1; اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت بازی با تقسیم مربع ها

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : به تصوير مقابل به دقت نگاه كنيد حالا من در مورد اين مربع 4 سئوال مي پرسم آماده اي؟ اسلاید 2 : Q 1 بخش سفيد مربع ناحيه A را به دو قسمت مساوي تقسيم كن اسلاید 3 : بخش سفيد مربع ناحيه A را به دو قسمت مساوي تقسيم كن جواب ! اسلاید 4 : بخش سفيد مربع ناحيه A را به دو قسمت مساوي ...

داتلود فایل پاورپوینت مزداهیک ریاضیات در رنسانس

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1- فیلپو برونل لسکی 2- پی یر دلا فرانجسکا – پروسپکتیو اپینجندی 3- گرهارد مرکاتور 4- راینرگما فرسیوس 5- گیورک فوئرباخ 6- ائوناردو فیبوناچی 7- لوکا پاچولی 8- شیپیونه دل فرو 9- نیکولو تارتالیا 10- کاردانو 11- رافائل بمبلی 12- سیمون استه وین 13- میکا اشتیفل 14- فرانسوا وی یت 15- دکارت 16- فرما 17- پاسکال 18- نیوتن 19- لایب نیتس 20- برنوئیلی اسلاید 2 : 21- اولر 22- لاگرانژ 23- لاپلاس 24- مونژ  و  فوریه 25- پونسله 26- گائوس 27- ...

دانلود فایل پاورپوینت زندگی نامه ویلفردو پارتو

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ویلفردو پارتو در سال 1848 در پاریس متولد شد. وی فرزند یک تبعیدی از ایتالیا بود. او تحصیلات خود را در فرانسه آغاز كرد؛ ولی آن‌را در ایتالیا ادامه داد و در ریاضیات و ادبیات كلاسیك تخصص یافت. پارتو در سال 1869 از دانشكده فنی تورین فارغ‌التحصیل شد و سپس حدود 20 سالی را ...