مقالات رشته زمین شناسی

اخرین مقالات رشته زمین شناسی

دانلود فایل پاورپوینت عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Seismic array: عکس العمل های زلزلوی يا سايزميکHas common time base (one clock) تمام آنها به اساس يک زمان مشترک اساس گذاشته شده اند Has common recording center دارای عين مرکز ثبت می باشند Waves remain coherent as they propagate across the array امواج در جريان پخش به صورت منسجم باقی ميمانند.اسلاید 2 : An array can be used ...

دانلود فایل پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   هدف کلی درس هدف اصلی درس ژئومورفولوژی ایران معرفی اشکال عمده ناهمواری در سرزمین ایران و چگونگی تحول آن وروندهای شکل زایی درونی و برونی زمین است. اسلاید 2 : فصل اول    کلیات ژئومورفولوژی ایران هدفهای مرحله ای وآموزشی دانشجویان محترم در این فصل ضمن آشنایی با پایگاه زمین ساختی و جغرافیایی ایران بستر های اولیه مورفوتکتونیکی ایران ...

دانلود فایل پاورپوینت Polymer Flooding

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : معادله زیرنشان می دهد که  mobi ity ratio را با ترکیبی از تغییرات نفوذ پذیری سنگ به سیالات تولیدی وتزریقی و/یا تغییرات ویسکوزیته می توان تغییر داد. M=(kw/µw)/(ko/µo ) از آنجا که تغییرخواص سیال تولیدی یا نفوذ پذیری سنگ به سیال تولیدی عملی نمی باشد٬اغلب فرایندهای mobi ity contro شامل افزودن chemica ها به سیالات تزریقی ...

دانلود فایل پاورپوینت هوا کره و آلودگی هوا

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هرچیزی که وجود مقدارزیادآن باعث آزارشود وسلامتی انسان ودیگرجانداران راتهدید کند وبه محیط زیست آسیب برساند. اسلاید 2 :   موضوع آلودگی هوابزگترین چالش زیست محیطی کشورمااست ومدتها است که ذهن همه ی اقشار جامعه را به خود مشغول کرده است. آیا تا به حال به تابلوهای گزارش آلودگی هوا در سطح معابر عمومی دقت کرده اید؟ üاین ...

دانلود فایل پاورپوینت پیل سوختی اسید فسفریک (PAFC)

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمهپیل سوختی اسید فسفریک اولين پيل‌سوختي تجاري مي باشد كه توسعه آن از اواسط دهه 1960 آغاز گشت و از سال 1970 در مرحله آزمايش قرار گرفت و همچنان در حال توسعه در زمينه افزايش پايداري و عملكرد و کاهش هزينه مي‌باشد. الکترولیت مورد استفاده در اين پيل‌سوختي اسيدفسفريك با غلظتي در حدود %100 ...

دانلود فایل پاورپوینت روش های برداشت از مخازن

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : روش‌های‌افزایش بهره برداری‌ازمخازن نفتی تزریق بخار تزریق بخار به صورت متناوب احتراق درجا تزریق موادسطحی وپلیمر تزریق پلیمر   تزریق کربن دی اکسید   تزریق گازبی اثر   تزریق امتزاجی هیدروکربن ها اسلاید 2 : احتراق درجا مکانیسم روش   احتراق‌‌‌ درجاعبارت است‌ازایجاد‌‌‌ یک ‌جبهه آتش درمخزن وپخش  این جبهه به وسیله تزریق هوا.   اسلاید 3 : احتراق درجا به دوروش صورت می گیرد     احتراق رو به جلو(که احتراق خشک هم نامیده می شود)     احتراق روبه عقب اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین

PowerPoint قابل ویرایش
6 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : گرمایش جهانی گرمایش جهانی یا گرم‌شدن زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده‌است. طی ۱۰۰ سال گذشته، کره زمین به طور غیرطبیعی حدود ۰٫۷۴ درجه سلسیوس گرم‌تر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده‌است.  برخی از دانشمندان معتقدند که دهه‌های پایانی قرن بیستم، گرم‌ترین سال‌های ۴۰۰ سال اخیر بوده‌است. گزارش‌ها حاکی ...

دانلود فایل پاورپوینت گردش آب و منابع آبی

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Water Diseases 80% of all illness in de eloping countries is caused by water related diseases. 90% of wastewater in de eloping countries is discharged directly into ri ers and streams without treatment. اسلاید 2 :استاندارد آب سالانه به ازاي هر نفرm32000 سرانه آب m31000-2000 در سال تنش آبي سرانه آب m3 500 در سال کمبود آب سرانه آب قابل ...

دانلود فایل پاورپوینت تکتونیک سیستان

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چينه شناسي عمومي ايالت ساختاري سيستان    بطور كلي از نظرچينه سنگي زون سيستان يك واحد آميزه اي – فليشي است كه به شدت خرد شده ودرهم ريخته مي باشد. بنابراين اين پهنه را ميتوان در دو گروه رسوبات فليشي – آذرآواري مشابه رسوبات حوضه هاي پيش كماني با دگرريختي شديد و منشورهاي بهم افزوده ...

دانلود فایل پاورپوینت ماه قمری

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ماه قمری   ـ ماه گره‌ای:  2122/ 27 روز متوسط ـ ماه آنومالی:  27/5546 روز متوسط اسلاید 2 : ـ ماه نجومی:    27/3217 روز متوسط ـ ماه هلالی:      29/5306 روز متوسط اسلاید 3 : تقویم قمری   تقویم قمری قراردادی     اسلاید 4 :   تقویم قمری شرعی   ـ تعداد روزهای هر ماه     اسلاید 5 : عوامل اختلاف در تقویم قمری شرعی!   .1انسانی بودن مسئلة رؤیت .2اوضاع جغرافیایی و جوّی .3عوامل نجومی مؤثر در ...

دانلود فایل پاورپوینت     خطوط لوله دریایی  

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اولين استفاده از خط لوله كه در تاريخ ثبت شده : است توسط چيني ها  و 900 سال قبل از ميلاد اولین ستفاده رسمي از خط لوله : سال 1821 در آمريكا – چوبی بود اولين خط لوله نفت : سال 1860در آمريكا - چوبی بود -  طول آن ده كيلومتر بود اولين خط لوله از جنس ...

دانلود فایل پاورپوینت زمین شناسی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
272 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :  هدفهای کلیآشنایی با پوسته اقیانوسی و قاره ای ومسائل زمین ساخت ایران فراگیری عوامل موثر درتقسیم بندی زمین شناسی ایران و انواع تقسیم بندیها فراگیری ویژگی های چینه شناسی پرکامبرین و پالئوزوئیک و فاز های کوهزایی مربوط به این دوران فراگیری ویژگی های چینه شناسی وسنگ شناسی دوران مزوزوئیک ایران وفرایند های دگرگونی و ماگماتیسم ناشی ...

دانلود فایل پاورپوینت چرخه سنگ

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعداد عناصر  قسمت های مختلف زمین 88 مهم ترین عناصر پوسته زمین 8عنصر اکسیژن،سیلیسم،آلومینیم،آهن،کلسیم،سدیم،پتاسیم و منیزیم 98/5 درصد اسلاید 2 : تعریف کانی چیست؟ کانی ها، مواد طبیعی، متبلور، و جامدی هستند که ترکیب شیمیایی نسبتا ثابتی دارند. اسلاید 3 : کانی ها از چه چیزهایی تشکیل شده اند؟ کانی ها از اجتماع اتم ها تشکیل شده اند. سنگ چیست؟ از تجمع کانی ها سنگ ساخته می شود. اسلاید 4 : آیا فراوانی ...

دانلود فایل پاورپوینت فرسایش خاک

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اگربه برخی ازنمود های آثارمنابع طبيعي نگاه کنیم به تاثیرات آن پی می بریم كه پوشش  گیاهی باعث حفظ آب وخاک و جلوگیری  و جلوگیری از سیل و رانش و همچنین موجب  ذخیره نزولات آسمانی یعنی غنی شدن سفره های آب زیرزمینی و از طرفی موجب تولید  اکسیژن و جذب گاز کربنیک و سایر آلاینده هایی که ...

دانلود فایل پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سخت افزاری ترين لايه شبکه است. مباحث مربوط به انتقال بيتهای خام را در بر می گيرد.     اسلاید 2 : بيت، سيگنالی است که از طريق خط ارتباطی منتقل می شود. سيگنال ممکن است به صورت تغيير ولتاژ و يا فرکانس باشد. مثال نمايش کد A (توسط اختلاف ولتاژ): 01100010 اسلاید 3 : :Baud Rate: تعداد نمونه (نماد) هايی که در هر ثانيه ساخته ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربرد روش های لرزه ای در اکتشاف منابع آب

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه هیدروژئوفیزیک هیدروژئوفیزیک که از دهه 1990 ظاهر شده ست، مبحثی چند رشته ای است که بر استفاده از روش های ژئوفیزیکی به منظور تعیین خصوصیات ساختارهای زیر زمین، تعیین خواص هیدروژئولوژیک، مانیتورینگ فرآیندهای خاک و آب زیرزمینی استفاده می شود. روش های هیدروژئوفیزیکی امکان تعیین دقیقتر خواص سفره های آب زیرزمینی را که قبلا از طریق ...

دانلود فایل پاورپوینت آزمایشهای خاک

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نمونه های خاکنمونه دست نخورده نمونه دست خوردهاسلاید 2 : آزمايشهای آزمايشگاهیآزمايشهای تعيين درصد رطوبت خاک، دانه بندی، حدود اتربرگ و وزن مخصوص ( آزمايشهای شناسايی ) آزمايشهای تراکم، تحکيم، سی بی آر (آزمايشهای تغييرات حجمی و فشردگی) آزمايشهای نفوذپذيری، تحکيم ( آزمايشهای آب در خاک ) تعيين يونهای سولفات، کلرايد ( آزمايشهای شيميايی ) آزمايشهای تک محوری، برش مستقيم، ...

دانلود فایل پاورپوینت سنگهای دگرگونی

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ¨دگرگوني را مي‌توان بر اساس عوامل مؤثر برآن، ميزان و وسعت پراكندگي و يا شكل ظاهري توده‌ي دگرگون شده به گروههاي مختلفي تقسيم نمود. برخي از مهمترين انواع دگرگوني عبارتند از دگرگوني مجاورتي، دگرگوني ناحيه‌اي، دگرگوني ديناميكي يا حركتي، دگرگوني تدفيني، دگرگوني ناحيه‌اي، دگرگوني هيدرونرمال و دگرگوني در زير كف اقيانوسها. كه هر يك ...

دانلود فایل پاورپوینت هواشناسی و عملکرد اداره کل هواشناسی استان زنجان

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : خدمات موثر سرعت پایش وپردازش وارائه اطلاعات در شبکه هواشناسی با ید سریعتر از تغییرات جوی باشد اسلاید 2 : پایش جو به صورت شبکه جهانی  است ورعایت استاندارد های جهانی  الزامی  می باشد تغییرات جو بسیار سریع و پیچیده است فرایند های جوی به صورت مستقل از مرز های سیاسی جغرافیایی عمل می کند جهت تولید اطلاعات کاربردی ...

دانلود فایل پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی

PowerPoint قابل ویرایش
91 صفحه
8900 تومان
اسلاید 1 : ژئومور فلوژی به معنا ی پیکر شناسی و یا ریخت شنا سی می باشد که هدف ا ز این علم مطالعه ی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی ناهمواریها ست . دامنه عبا رتند از: سطوح کم وبیش وسیعی که نا همواریها را به یکدیگر پیوند می دهد . که ویژگی مهم این عارضه در درجه ی اول شیب آ ن است ...

دانلود فایل پاورپوینت کمبود آب بحران ۲۰۲۵

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : كمبود آب بحران ۲۰۲۵اختلافی كه بین استان های یزد و اصفهان بر سر سرچشمه رود زاینده رود رخ داد، موضوعی فراتر از یك اختلاف منطقه ای و بین استانی است و به یك بحران بزرگ ملی و فراتر از آن بین المللی مربوط است. براساس گزارش سازمان ملل در آینده ای نزدیك ۳۱ كشور ...

دانلود فایل پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نظریه زمین ساخت ورقه ای از آغاز تا کنون از سال 1912 میلادی اولین نظریات در رابطه با جابه جایی قاره ها ارائه شد و تا 1968 کامل گردید. مجموعه تلاش های دانشمندان در این سال ها مبدل به یک نظریه جامع تر با عنوان زمین ساخت ورقه ای گردید.   اسلاید 2 : نظریه آلفرد وگنر در اوايل ...

دانلود فایل پاورپوینت سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تشخیص خصوصیات سنگ های اشتعالی یا آتشفشانی (Igneous rocks ) .Iسنگ های اشتعالی (Igneous rocks )  که  بنام سنگ های آتشفشانی نیز یاد میشوند این نوع صخره ها یا سنګ در  زیر زمین ویا هم در روی زمین تشکیل و ترکیب میشوند. .Aسنگ های اشتعالی زیر زمین زمانی تشکیل میشوند که مواد  ذوب شده (مگما) در ...