مقالات رشته مدیریت

اخرین مقالات رشته مدیریت

دانلود فایل پاورپوینت ساختار شکست کار در مدیریت پروژه ها

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----  اسلاید 1 :چرخه مديريت پروژه بر اساس استاندارد(PMBOK) اسلاید 2 :فعاليت پروژه اسلاید 3 :فرآيند تعيين فعاليتهاي پروژه .1تعيين ساختار اقلام و موضوعات پروژه  (PCWBS) .2تعيين ساختار اعمال (عمليات )  پروژه (FWBS) .3تعيين ساختار رابطه بين اعمال و موضوعات پروژه (RWBS) .4استخراج و تدوين فعاليت هاي پروژه اسلاید 4 :WBS تاکنون برای انجام کارها و فعالیت های روز آینده خود آنها را دسته بندی کرده اید ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعات مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
71 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : A high level analysis of a business area to determine whether a system can cost effectively support the business requirements Technical - is the project technically possible? Financial - can the business afford to carry out the project? Organizational - will the new system be compatible with existing practices? Ethical - is the impact of ...

دانلود فایل پاورپوینت قضاوت های انسانی بر رفتارهای سازمانی مدیران و کارکنان

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : رفتار افراد عمدتاً بر اساس ادراکشان از واقعيت شكل مي گيرد؛ نه الزاماً بر اساس خود واقعيت؛ ادراك انسان از واقعيت ها داراي محدوديت هاي فراواني مي باشد.؛ ممکن است برخي از پيش فرضها و قضاوت هاي مديران و کارکنان بر اساس ادراكاتي باشند كه الزاماً صحيح نباشند. نکته مهم اينست که برخي از قضاوتهاي سريع ما ...

دانلود فایل پاورپوینت کلیات مدیریت استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----  اسلاید 1 :تعريف مديريت استراتژيک هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه‌اي چندگانه که سازمان را قادر مي‌سازد به اهداف بلندمدت خود برسد. —هنر و علم —تدوين، اجرا و ارزيابي —تصميمات وظيفه‌اي چندگانه —رسيدن به اهداف بلندمدت — اسلاید 2 :توصيف مديريت استراتژيک روش منطقي، عيني و سيستماتيک براي اتخاذ تصميمات بزرگ در يک سازمان اسلاید 3 :مراحل مديريت استراتژيک —تدوين formulation   تعيين ماموريت شركت، ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی مدیریت کیفیت در صنایع جهان

PowerPoint قابل ویرایش
78 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :تحول در ديدگاه‌هاي كيفي nديد‌گاه كنترل كيفي : ـ اعمال كنترل بر فعاليت‌ها (طراحي، توليد، ....) ـ مقايسه مغايرت‌ها و استخراج انحرافات از انتظارات يا استانداردها ـ اقدامات اصلاحي در مورد مغايرت‌ها ـ دستيابي به استانداردها يا انتظارات nهدف از كنترل رسيدن به استانداردهاي از پيش تعيين شده است كه از قبل در محصول و فرايند جاسازي شده است. اسلاید 2 ...

دانلود فایل پاوررپوینت متدولوژی شش سیگما

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شش سیگما یک فلسفه مديريتی بر اساس نزديک شدن به خواست مشتری ، کاهش هزينه ها و بهبود اعتبار تولید کنندگان است. شش سيگما یک متدولوژی است با مجموعه ای از ابزارهای آماری در راه رسیدن به تعداد عيب کمتر از 3.4 در ميليون. اسلاید 2 : تعریف تعداد زیادی پروژه بهبود کیفیت و اختصاص وقت ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت و اهداف مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
241 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :اهداف كلي فصل اول .1اهميت واهداف مديريت منابع انساني .2تعاريف و مفاهيم مديريت منابع انساني .3وظايف و مسؤليتهاي مديريت منابع انساني .4 نقش سازمان امور اداري و وزارت كار و امور اجتماعي در مديريت منابع انساني ايران اسلاید 2 :فصل اول: ماهيت مديريت منابع انساني اسلاید 3 :مقدمه üبا يك نگرش سيستمي به سازمان و مديريت در مي ياببم كه موفقيت هر گروه ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم مدیریت استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
239 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تجزيه و تحليل موردي در مدیریت استراتژیک مراحلي كه در تجزيه و تحليل موردي جامع و كتبي بايد انجام داد پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي برنامه ريزي استراتژيك يا راهبردي ورود مفهوم استراتژی و سیر تحول آن درعرصه سازمان و مدیریت ویژگیهای تفکر استراتژیک جایگاه استراتژی اسلاید 2 : در تجزيه و تحليل موردي مدیریت استراتژیک وضع داخلي ...

دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :تدوين استراتژي براي كاركرد نگهداري منابع‌انساني براي نگهداري استراتژيك منابع انساني به معناي ماندن در سازمان با وفاداري و دلبستگي نياز به تدوين استراتژي‌هاي منطقي و توجه به عوامل مؤثر در وفاداري كاركنان است جهت تدوين مجموعه استراتژي‌هاي مورد نياز براي نگهداري كاركنان بهتر است از روش تهيه ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (1) ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول جوشکاری لیزر

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کلمه لیزر laser) ) در واقع از حروف نخست کلما ت Light Amplification by stimulated Emission of Radiation که به معنی تقویت نور توسط گسیل القایی تابش است، گرفته شده است. انیشتین در 1917 میلادی نظریه گسیل القایی را بیان داشت و روابط مشهور جذب و نشر را به جهان عرضه نمود. بر پایه این ...

دانلود فایل پاورپوینت کلیات اصول مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
8900 تومان
اسلاید 1 :سازمان: امروزه بخش عمده زندگي انسانها در سازمانها و يا درارتباط با آن سپري مي شود. در يکي کار مي کنيم و از خدمات و توليدات آن ديگري استفاده مي کنيم.   برخي از اين سازمانها کوچک و ساده اند و برخي بزرگ و پيچيده.   هر سازمان براي خود هدفهايي دارد و به تبع آن وظايفي را انجام مي دهد. اسلاید 2 :مطالعه سازمان ...

دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
8900 تومان
اسلاید 1 :نقطه شروع nتعريف nاستراتژيهاي تعريف: nتعريف به تعريف nتعريف به انواع(مصداق) nتعريف به ماهيت nتعريف به جايگاه nتعريف به ويژگي nتعريف به اجزاء اسلاید 2 :ويژگيهاي مديريت استراتژيك nعلم  است nهنر است nشهود معتبر است nهم منطق برنولي ، هم منطق فازي nهم استقراء ،هم قياس nهم قطعيت ،هم نسبيت nهم كمي ،هم كيفي nهم منطق رياضي،هم منطق علوم اجتماعي اسلاید 3 :ويژگيهاي مديريت استراتژيك nهم يك سيستم ،هم جزئي از يك سيستم nفرايند است nقانون نيست بلكه قاعده است nارگانيك است nتابع ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی مدیریت کلاسیک

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آغاز مكتب كلاسيك را در سيستمهاي توليدي و تاسيس كارخانه هايي مي دانند كه در قرن هجدهم در انگلستان به صورت سازمانهاي پيچيده اقتصادي به وجود آمدند و در نتيجه رشته علمي مديريت توليد شد . اسلاید 2 : ــ هدف از موجوديت سازمان تامين هدفهاي اقتصادي است ــ تنها يك راه به عنوان بهترين راه سازماندهي ...

دانلود فایل پاورپوینت توسعه منابع انسانی و توانمند سازی کارکنان

PowerPoint قابل ویرایش
77 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : كاركنان مديران / رهبران مشتريان عرضه كنندگان و خريداران شركاي هم پيمان جامعه اسلاید 2 :بخش محوري و اساسي در سازمان هاي يادگيرنـده، افراد هستند، چون تنها افراد هستند كه مي توانند ياد بگيرند. ) People are the Pivotal Part of Learning Organizations because only people, in fact, learn.(اسلاید 3 : انسـانها هستند كه داده ها را دريـافت مـي كنند، آن را تغيير ...

دانلود فایل پاورپوینت الگوی جامع مدیریت استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :تعريف استراتژي استراتژي يعني هنر برنامه ريزي و هدايت عملياتي و براي اينکه از تاکتيک متمايز شود بايد داراي 3 ويژگي باشد : گستره عملياتي بيشتري دارد دوره زماني بلند تري دارد جابجائي انبوه نيروها هنري مينتزبرگ : برنامه ريزي استراتژيک به معني PLAN برنامه ، تمهيد ، الگو ، وضعيت ، ديدگاه مي باشد . گروه مشاوران بوستون : ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت دانش در سازمان های بزرگ ایرانی

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :تحليلي از وضعيت موجود اسلاید 2 :ظهور و بروز مشكلات ناشي از نگاه نادرست به مديريت دانش سازماني اسلاید 3 :نگاهي به پروژه‌هاي انجام شده مديريت دانش در سطح كشور  و وضعيت فعلي مديريت دانش  نشان مي‌دهد در حال حاضر در بسياري از سازمان‌ها، دركي از مديريت دانش شكل گرفته  است! اسلاید 4 :وضعيت كنوني پس از حدود يك دهه، ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت فرآیندهای کسب و کار

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :معرفی و تاریخچه Business  Process  Management اسلاید 2 :تاريخچه اکوسیستم هاي کسب وکار با توجه به روند تغییرات محیط های کسب وکار، تمرکز اکوسیستم های کسب وکار را می توان به صورت زیر تقسیم نمود: Øتولید بیشتر (تعداد)، دهه 1960 Øتولید ارزان (هزینه)، دهه 1970 Øتولید بهتر (کیفیت) ، دهه 1980 Øتولید سریعتر (زمان)، دهه 1990 Øتنوع تولید بیشتر (سرویس)، قرن 21 اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت بر مبانی هدف

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انعطاف پذيري كنترل مأموريتهاي سازماني در تمام سطوح برقراري توازن كاري در كليه سطوح سازماني تحقق عدالت بين كاركنان تخصيص بهينه منابع پايداري در مقابل بحرانها توسعه فرهنگ مشاركت ايجاد هارموني كاري در فضاي سازماني اعمال مديريت مؤثر بر تمامي سطوح سازماني اسلاید 2 : هدف مشخصات كلي يك هدف صحيح پارامترهاي اصلي در تدوين اهداف خصوصيات اهداف سياست استراتژي برنامه مأموريت بودجه برنامه اياستاندارد سازماندهي …  

دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی زیرساخت های سازمانی

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پروژه های BI طی شش مرحله اساسی مهندسی می شوند : مرحله توجیه و دلیل مرحله برنامه ریزی مرحله تحلیل تجارت مرحله طراحی مرحله ساخت مرحله استقرار در مرحله دوم ، دو گام انجام می شود : گام ارزیابی زیرساخت انترپرایز گام برنامه ریزی پروژه اسلاید 2 : دومولفه اصلی زیرساخت انترپرایز زیر ساخت تکنیکی ، مانند : سخت افزار ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
8900 تومان
اسلاید 1 :چرایی مدیریت اندازه گیری عملکرد وقتی شرکتی آنقدر ازنظر اندازه بزرگ می شود که, یک نفر مدیر تنها نمی تواند وضعیت تلاشهای نهاد تحت نظرخودرابه تنهایی پیگری کند, نیاز به نظام مدیریت ارزیابی عملکردی دارد که, جایگزین چشمان و گوشهای وی شود. امروزه بدیهی است که نظام های مدیریت ارزیابی عملکرد نقشی حیاتی در سازمانها ایفا کرده و آشکار می سازند ...

دانلود فایل پاورپوینت رضایت شغلی و راه های رضایتمندی کارکنان

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :تعاريف يكي از نخستين تعاريف مربوط به رضايت شغلي متعلق به هرزبرگ (1959) و همكاران اوست. به اعتقاد هرزبرگ، رضايت شغلي داراي دو بعد جداگانه است. يكي از اين ابعاد كه به عامل بهداشت معروف است دربردارنده ويژگيهاي محيطي شغل و جنبه هاي بيروني مانند سرپرستي، حقوق، روابط بين فردي، شرايط و موقعيتهاي كاري است. ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض

PowerPoint قابل ویرایش
58 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دیباچه جایگاه تعارض در مطالعات سازمانی دیدگاههای تعارض گونه های تعارض مراحل تعارض مزایا و معایب تعارض مدیریت تعارض سبکهای مدیریت تعارض راهبردهای ایجاد تعارض سازنده در سازمان فنون و راهبردهای مدیریت تعارض روشهای حل تعارض اسلاید 2 : مدیریت تعارض-مری جو هچ- ترجمه دکتر حسن دانایی فر مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد پست مدرنیسم-دکتر علیرضا امیر کبیری می توان در مورد همه چیز مذاکره کرد-هرب کوهن مدیریت رفتار ...

دانلود فایل پاورپوینت گزینش و جذب نیرو

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه نیرویابی، جذب و گزینش به دو علت در سازمانها ضرورت می یابند؛ یکی توسعه اهداف سازمانها و دیگری ضایعات پرسنلی. توسعه هدفها معلول توسعه نیازهای جوامع است و ضایعات پرسنلی کاهشی است که به دلایل گوناگون، از قبیل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفا، فوت، اخراج و یا انتقال کارکنان، در تعداد نیروی انسانی پدیدار می شود. ...

دانلود فایل پاورپوینت الزامات شغلی و مشارکت کارکنان

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----اسلاید 1 :فهرست ارتباط نیازمندی های شغلی با وظایف مدیریت منابع انسانی تجزیه و تحلیل شغل شرح وظایف  طراحی شغل انگیزش و رضایت خلاصه ترجمه مقاله پایان اسلاید 2 :ارتباط نیازمندی های شغلی با وظایف مدیریت منابع انسانی اعلام نیاز گزینش آموزش ارزیابی عملکرد مدیریت پاداش اسلاید 3 :ü اعلام ویژگی های افراد مورد نیاز سازمان در روزنامه ها ، مؤسسات کاریابی و یا تابلوی اعلانات ü ü ü پاسخ افراد واجد شرایط به ...