تحقیق در مورد معماری سیک رومان

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مالیات بر درآمد اجاره املاک

اجراه نامه رسمی داشته باشد در دفتر اسناد رسمی اجاره نامه را درست کند در غیر اینصورت ارزش اجاره ایدرنظر گرفته می شود.
کمیسیون از کارمندان دارایی و امور صنفی و شوراها هستند که در خیابانی یک مغازه اجاره آن به صرفه تر می باشد مثلاً ارگ مغازه ای ۱۰ متر باشد اجاره آن ۰۰۰/۵۱ تومان می باشد مالیات آن ۰۰۰/۵۰ می باشد اگر اجاره نامه ای داشته باشد که بیشتر از ۰۰۰/۵۰ تومان باشد آن را دریافت می کنیم. مالیات را سالیانه درنظر می گیریم. = ۱۲ × ۰۰۰/۵۰ ، ۲۵% معافیت بابت استهلاک ساختمان مثلاً نقاشی ساختمان ۷۵% باقیمانده این درآمد ۱۵% مالیات اگر درآمد به چند غیر

از حقوق بازنشستگی معافیت تعلق می گیرد مالیاتی در سالها متفاوت می باشد ۲۲۷ کم می شود اگر باقی ماند برگشت ۲۵% درصد اگر باقی نماند معاف قانون ۵۲ در مورد اجاره تا ماده ۸۰ .

اگر کسی بخواهد خانه خود را بفروشد از طرف اسناد رسمی از طرف ارزش معادلاتی مالیات آن را حساب می کند چند متر زمین و بنادارد طبق ارزش معاملاتی حساب می شود (شهرداریها و اصناف تشکیل می شود ارزش ملک را تعیین می کند اختلاف آن زیاد می باشد زمینی ۲۰۰ متر می باشد متری ۰۰۰/۵ زمین بنا ۱۰۰ متر ارزش گذاری جمع آن را ضربدر ۵% می کنیم به عنوان مالیات درنظر گرفته می شود. ۰۰۰/۵۰ ارزش مالیاتی آن . علاوه برمالیات سرقفلی به زمین روز مغازه حساب می شود ۲% به عنوان مالیات درنظر گرفته می شود. ارزش مغازه را حساب می کنیم و ۲% می کنیم مالیات بدست میآید . تکالیفی که مغازه را فروخته اند ظرف مدت ۱ ماه ،به دارایی مافیز تا توسط دارایی رسیدگی شود.

اگر از طرف اداره باشد احتیاجی به صایحه نامه ندارد.
پرداخت مالیات
مالیات حق واگذاری (سرقفلی)مالیاتی بدست می آیدطبق ارزش روز حساب میشود وارزش روز هم طبق تحقیات به دست آمده، توسط ماموران .
اجاره نامه رسمی :

از روی سند اجاره نامه رسمی تنظیم می شود .
املاک مسکونی در سایر شهرستانها تا زیر بنای زیر ۱۲۰۰ متر از مالیات معاف می باشند در تهران ۱۵۰ متر، معافیت بر هر نفر مثلاً اگر یک نفر چند واحد مسکونی داشته باشد فقط به دیگر محل سکونت پدر و مادر و فرزند همسر یا اجداد اجاری محسوب نمی شوند اگر متراژ آنها بالای ۲۰۰ متر باشد مالیات تعلق نمی گیرد.

مغازه اگر همسر آن برود در آن کارکند به آن مالیات تعلق می گیرد.
اگر کسی که در آن نداشته باشد از معافیت استفاده می کند.
کسی که خودش در جایی خانه ای داشته باشد اجاره دهد و جای دیگر مستأجر است پرداخت می کنند و اجاره می گیرد که کم می کنند و آن را در خانۀ سازمانی باشد آن را از حقوق آن کم می کند. در آمد نداشته باشند باید اظهار نامه پر کند مأموران رسیدگی می کنند. اگر مشخص شود که دروغ می گوید جریمه تعلق می گیرد هم مالیات می گیرند و هم ۱ برابر آن جریمه گرفته می شود.

کسی که مغازه فروخته باید ظرف ۱ ماه به دارایی بگوید ۱۰% مالیات و ۵/۲ درصد برای ماه دیر کرد تعلق می گیرد، باید پرداخت کند.
در مورد نقل و انتقال : اگر منزل نوساز باشد عمر بنای ساختمان بیش از ۲ سال نباشد مالیات نوسازی هم گرفته می شود. ۱۰% طبق ماده ۷۷ آن هم ۱ بار اتفاق می افتد و مثلاً اگر کسی چند بار این کار را انجام دهد دیگر این مالیات به او تعلق نمی گیرد.
مسأله :

شخصی دارای ۳ واحد آپارتمان مسکونی است که یک واحد آن محل سکونت فرزندش می باشد و یک واحد آن که دارای یک باب مغازه بوده و در سال ۸۷ واگذار می نماید. که مساحت آن ۲۰۰ متر و مساحت اعیانی ( بنا ) آن ۹۰ متر بوده است و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ۵۰ هزار ریال و اعیان ۰۰۰/۱۰۰ ریال و ارزش سرقفلی ۱۵۰ میلیون ریال بوده است و یک واحد که زیر بنای مفید آن ۲۵۰ متر مربع بوده با اجاره نامه رسمی ماهیانه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به اجاره واگذار نموده است. ۱۰/۱/۸۶ تا ۲۹/۱۲/۸۶ اجاره بود، مالیات متعلقه را محاسبه نمایید؟

درآمد داشته معافیت صورت نمی گیرد.
محل سکونت فرزند معاف از مالیات می باشد.
۰۰۰/۰۰۰/۱۰ = ۰۰۰/۵۰ × ۲۰۰
ارزش مبلمان ریال ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ = ۰۰۰/۱۰۰ × ۹۰
ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ = ۰۰۰/۰۰۰/۹ + ۰۰۰/۰۰۰/۱۰
مالیات نقل و انتقال ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ = ۵% × ۰۰۰/۰۰۰/۱۹
مالیات حق واگذاری ریال ۰۰۰/۰۰۰/۳ = ۲% × ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰
مشمول مالیات متر ۵۰ = ۲۰۰ – ۲۵۰
۰۰۰/۰۰۰/۶ = ۱۲ (ماه) × ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰
درآمد مشمول مالیات ۰۰۰/۵۰۰/۴ = ۷۵% × ۰۰۰/۰۰۰/۶
مالیات ساختمان ۰۰۰/۶۷۵ = ۱۵% × ۵۰۰/۴
کل مالیات = ۰۰۰/۰۰۰/۳ + ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ + ۰۰۰/۶۷۵
اگر واحد اجاری فاقد اجاره نامه رسمی بود، و متراژ و ارزش اجاری هر متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می باشد مالیات اجاره بر املاک را حساب کنید ؟
متر ۵۰ = ۲۰۰ – ۲۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۵ = ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ × ۵۰
۰۰۰/۰۰۰/۴۵ = ۷۵% × ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ (ریال) = ۱۲ (ماه) × ۰۰۰/۰۰۰/۵
۰۰۰/۰۰۰/۴۵ تا ۰۰۰/۰۰۰/۳  ۱۵% مالیات بقیه آن ۲۰% می باشد
۰۰۰/۰۰۰/۳ = ۲۰% × ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ = ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۴۵
۰۰۰/۵۰۰/۷ = ۰۰۰/۰۰۰/۳ + ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ = ۱۵% × ۰۰۰/۰۰۰/۳

مالیات بر اجاره املاک :
ارزش معاملاتی ارزش اجاری توسط : کمسیونی متشکل از ۷ عصر ۱ نماینده سازمان امور مالیاتی ۲ نماینده وزارتخانه های مسکن و شهر سازی ۳ جهاد کشاورزی ۴ نماینده ثبت و اسناد و املاک ۳ الی ۵ نفر معتمد محل از شوراهای شهر انتخاب می شوند.
مادۀ ۷۰ ساختمانها یا املاکی که توسط شهرداریها خریداری می شود برای احداث جاده یا تعویض خیابانها از مالیات معاف می باشد. راه آهن، لوله کشی آب و نفت و گاز.

اظهار نامه مربوط به در امد حق واگذاری محل ( سرقفلی )
۱۵% نرخ مالیات بر درآمد اشخاص ( اجاره املاک یا مشاغل طبق ماده ۱۳۱ به نرخ ۱۵% حساب می شوند.)
تا میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ به ۱۵% نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ۲۰% می باشد و نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال ۲۵% می باشد.

(مالیات بر مشاغل یا حقوق ) :
مالیات بر درآمد مشاغل : در امدی که شخص ضعیفی در مورد ( کسبه ها، افراد زیر مجامع و صنفی می باشند ) پس از کسر معافیت قانونی مشمول مالیات بردر آمد مشاغل می باشند. صاحبان مشاغل به ۳ دسته تقسیم می شوند بند الف وب، ج

الف ) مکلفند به نگهداری دفاتر قانئنی هستند ( دفتر روزنامه، دفتر کل، … ) بند الف تشکیل شده است طبق ماده ۹۶ دارندگان کارت بازرگانی ( وارد شده و صادر شده ) صاحبان کارخانه و تولید کنندگان کسانی که جواز خود را به عنوان پروانه بهره برداری استفاده می کنند بهره برداران معادن، صاحبان مؤسسات حسابرسی و حسابداری، صاحبان مراکز آموزشی و صاحبان بیمارستانها و درمانگاهها خانه های سالمندان صاحبان هتل ها و هتل های ۳ ستاره و بالاتر، عمده فروشان نبک داران مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی

ب ) مکلف به نگهداری دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه می باشد ) که این دفتر درآمد و هزینه را باید از ادارۀ امور مالیاتی تهیه کنیم ادارۀ ثبت باید دفتر روزنامه را مهر و امضاء نمایند دفتر مشاغل باید خود دارایی آن را تهیه کند و پامپ و مهر و موم کند و حسابها را در آن ثبت کند کسانی که مشمول بند ب هستند : صاحبان کارگاههای صنعتی ( قالیبافان ) صاحبان مشاغل ساختمانی ( مهندسین ) چاپ خانه داران وکلا، کارشناسان پژوهشگران کارشناسان آزاد، دلالان حق العمل کاران هتل بنگاههای املاک مثلاً کسی که نمایندگی بیمه دارد حق العمل کار است. صاحبان سینماها و مکانهای تفریحی و ورزشی، کلیه پزشکان و دندان پزشکان آزمایشگاهها و رادیولوژی و… مسافرخانه ها، تالارها و رستونها، دفاتر اسناد رسمی، نمایشگاههای اتومبیل بنگاههای املاک آژانس کرایه اتومبیل سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر فروشندگان آهن و آلات.

ج ) صاحبان مشاغلی که نیاز به نگهداری دفاتر قانونی و دفاتر مشاغل نیستند مکلفند خلاصه درآمد و وضیف خود را طبق فرمهایی که از اداره امور مالیاتی دریافت می کنند پر کنند. تکالیف اشخاص مشاغل الف و ب و ج : ۱ ظرف ۴ ماه از افتتاح محل کسی کتباً به ادراره امور مالیاتی اطلاع دهند اگر کسی مغازه باز می کند باید ظرف ۴ ماه اطلاع دهد.

۲ اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان تیرماه هر سال به دارایی به واحد مالیاتی تسلیم نمایند و اشخاص مشمول ( الف و ب ) علاوه بر اظهار نامه تراز نامه و حساب سود و زیان هم ارائه نمایند.

سال مالیاتی ک از اول فروردین هر سال آغاز تا پایان اسفند ماه ۱ سال مالی
اظهار نامه ) میزان درآمد و فعالیت هر شخص می باشد که در یک سال مالیاتی بدست آورده و در اظهار نامه قید نموده است.
یک مغازه از بند الف : نحوۀ تشخیص مالیات :

آموزشگاه زیان ابتدا اظهار نامه ای را مورد بررسی قرار داده وسپس دعوت نامه بند ۲ ماده ۹۷ به صاحب آموزشگاه ابلاغ می شود تا پس از ۷ روز برای رسیدگی به دفاتر قانونی توسط مأمورین مالیاتی به عمل آموزشگاه انجام می گیرد. صاحب مؤسسه مکلف می باشد دفاتر قانونی خود را در دسترس مأموران مالیاتی قرار دهد. و اگر دفاتر قانونی بر اساس اصول حسابداری ثبت شده باشد مالیات متعلقه از روی مدارک حسابداری و دفاتر قانونی محاسبه می شود (به نرخ مادۀ ۱۳۱ پس از کسر معافیت ) هر شخص از یک معافیت که مقدار آن همه سال توسط امور مالیاتی اعلام می شود استفاده می نماید به طور مثال معافیت سال ۸۶ برابر است با ۰۰۰/۲۴۰/۲۷ ریال اگر دفاتر مورد قبول واحد معاملاتی نباشد مالیات آن مؤسسه برابر اسناد و مدراک مشبه از طرف علی الراس تعیین می شود.
بند ب، مثل بند الف

بند ج، دفاتر ندارند به دلیل نداشتن دفاتر درآمد آنها از روی خاصه ثبت شدۀ درآمد و هزینه محاسبه می شود و اگر خلاصۀ در آمد مورد قبول واحد معاملاتی نباشد از طریق علی الرأس تشخیص داده می شود.
تشویقات و جرایم مالیاتی :

۱۹۰۰ کسانی که اظهار نامه خود را در مؤد معقر تسلیم می نماید و مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند از مالیات برای هر ماه به عنوان جایزه خوش حسابی از مالیات آنها کم می شود کسانی که مالیات خود را به موقع پرداخت نمی کنند ۵/۲ درصد برای هر ماه دیر کرد تعلق می گیرد.
مادۀ ۱۹۳ کسانی که اشخاص مشمولین بند الف و ب دفاتر قانونی و تراز نامه و حساب سود وزیان به واحد مالیاتی ارائه ندهند برای هر کدام مشمول ۲۰% جریمه تعلق می گیرد.

طبق ماده ۱۹۲ اشخاص مشمولین بند الف و ب اگر اظهار نامه نداده باشند ۴۰% مالیات به عنوان جریمه عدم تسلیم اظهار نامه تعلق می گیرد اشخاص مشمولین بند (ج) در صورت ندادن اظهار نامه ۱۰% مالیات جریمه تعلق می گیرد و کسانی که اظهار نامه نداده باشند نیز از معافیت سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ برخوردار نخواهند بود.

و کسانی که طبق ماده ۱۷۷ ظرف ۴ ماه شروع به کار خود را به دارایی اطلاع ندهد از معافیت برخوردار نبوده و ۱۰۰% جریمه واردات نیز تعلق می گیرد.
تبصرۀ ۱ مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهار نامه یا تراز نامه و حساب به سود و زیان حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در مورد مذکور دربارۀ (۲۳۹ ) این قانون هرگاه برگ تشخیصی مالیاتی صادره را قبول یا با ادراه امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کند از ۸۰% جرایم مورد در این قانون معافند همچنین اگر این مؤدیان ظرف ۱ ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از ۴۰% جرایم مقرر از این قانون نمایند.

اگر فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از سال ۱ سال تجاوز نماید جریمه ۵/۲ درصد در ماه نوع این ماده نسبت به مدت زمان پیش از ۱ سال تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از طوری نخواهد بود سازمان امور مالیاتی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن شوندگان و اکثر تا ۱ سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض انان صورت پذیرد.

تبصره ) عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند الف و ب مادۀ ۹۵ این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی می شود دوم تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دورۀ معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. اگر دفتر سود و زیان یا تراز نامه ارائه شواهد دفاتر جریمه ای مهادل ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد دفتر مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات خواهند بود.

اگر رقم مذکور از طرف مؤدی بیش از ۱۵% اختلاف داشته باشد تا ۳ ستل از معافیت و بخشودن مالیات در قانون مالیات مردم خواهد شد.
ماده جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد