دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمین

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمین توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمین قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آمای یعنی آراینده و آمایش اسم مصدر آمای، به معنی هنر یا فن جای دادن با نظم و ترتیب و آراسته کردن و همراه با آینده نگری انسانها، فعالیتها، زیر ساختها و وسایل ارتباطی در خدمت انسانها در فضای کشور با در نظر گرفتن الزامات طبیعی، انسانی و اقتصادی می باشد.

در معنای دیگر آمایش یعنی تخصیص جمعیت و فعالیت به نواحی گوناگون سرزمین که به عنوان هدف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان شده است.

اسلاید ۲ :

 
کلیسون منطقه برنامه‌ریزی را واجد شرایط زیر می‌داند:
– ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و فضایی همگن یا به هم پیوسته‌ای داشته باشد.
– دست کم واجد یک مرکز رشد باشد.
– در حل مشکلات اقتصادی و برنامه‌ریزی دارای وحدت رویه بوده و در اجرای تصمیمات و برنامه‌ها تمرکز داشته باشد.
– وسعت آن به حدی باشد که بتوان برنامه‌هایی برای سامان دادن توزیع انسانها و فعالیت‌ها، و اجرای طرح‌هایی در مقیاس وسیع اقتصادی تدوین و اجرا کرد.

اسلاید ۳ :

موضوع آمایش سرزمین در ایران در سال ۱۳۴۵ در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با نوشتن مقاله ای تحت عنوان “تنظیم فضای اقتصادی کشور” پایه ریزی شد و در سال ۱۳۵۳ مرکز آمایش سرزمین تاسیس گردید.
آمایش سرزمین از نوع برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی است
آمایش سرزمین به عنوان بالادست ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصی در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار است
به لحاظ مفهوم آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسی است، ضمن آنکه ظهور رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور ماحصل ضرورت هایی بود که از دیرباز در نظام برنامه ریزی احساس می شد.

اسلاید ۴ :

آمایش به معنی آمیختن و آراسته کردن و منظور بهره وری منطقی و مطلوب از امکانات بالقوه هر سرزمین و نظم دادن به فضا و سرزمینی است که در آن زندگی می کنیم.
مشکلات زیست محیطی پیرامون ما نشان می دهد که در مدیریت و برنامه ریزی باید به نقش مکان و محیط جغرافیایی توجه بیشتری داشت و بی توجهی به بعد مکانی تصمیم گیریها سبب افزایش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و بر هم خوردن تعادل های منطقه ای می شود.
آمایش سرزمین در حال حاضر شامل سازماندهی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیط‌زیستی، به منظور تحقق آینده‌ای مطلوب پیشنهاد می‌شود

اسلاید ۵ :

علاوه بر روابط افقی که در ارتباط میان نظام برنامه‌ریزی و نظام اجرایی کشور در قالب سطوح مختلف برنامه (اعم از بلندمدت / میان مدت / کوتاه مدت) وجود دارد، وجود ارتباطاتی عمودی در درون نظام برنامه‌ریزی که جایگاه هریک از سطوح برنامه را تبیین نموده و چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این سطوح را از یکدیگر تشریح می‌نماید ضروری است 
براساس تقسیم‌بندی چهار سطح برنامه‌ریزی را می‌توان از هم تفکیک کرد:
     ۱ ـ خرد
۲ـ کلان
۳ـ توسعه
۴ـ آمایش

اسلاید ۶ :

توسعه : از قوه به فعل در آمدن استعدادها ، توانایی‌ها و جریانی چندبُعدی است . سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی که برای به فعل در آوردن استعدادها نیاز به برنامه‌ریزی است .
 
برنامه‌ریزی آموزشی شامل پیش‌بینی‌های کلان و کلی است که کل نظام آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد و جزیی از برنامه‌ی توسعه است
 
توسعه در مفهوم، حرکت به سمت بهبودی و تغییر شرایط از وضع کنونی به شرایطی مطلوبتر، در حقیقت، جنبه هدفمند آرمانی‌تری را به نمایش می‌گذارد 

اسلاید ۷ :

اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ریزیهای سطوح مختلف حاکی از جایگاه بالای آمایش بعنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامه‌ریزی است.
بهره‌وری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و محیطی سرزمین هدف اصلی آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، کلان و خرد را نیز در برمی‌گیرد در واقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت ۲۰ ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامه‌های ۵ ساله، سالانه، بخشی و منطقه‌ای است و ضروری است جهت‌گیری این برنامه‌ها در راستای اهداف آمایش صورت گیرد.

اسلاید ۸ :

سازماندهی مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین غایت اصلی تمام برنامه‌ریزیها در سطوح مختلف است. 
 
به عبارت دیگر فرایند برنامه‌ریزی صحیح و سلسله مراتبی از سطح آمایش ملی شروع و با تدوین برنامه‌های میان مدت توسعه‌ای و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی به سطح برنامه‌ریزی خرد منتهی می‌شود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایی شدن مطالعات کلان و بلندمدت کمک شایانی می‌کند بلکه روند توسعه کشور را منطقی، هماهنگ و پویا می‌سازد 
 
عناصر توسعه یک کشور همانند اجزاء یک سیستم یا اندامهای یک بدن دارای عملکردی تخصصی بوده و چارچوبهای توسعه مناطق و اهداف بلندمدت آنها متأثر از اهداف بلندمدت ملی بوده و برنامه‌ریزیهای محلی نیز از چارچوبهای توسعه منطقه‌ای پیروی خواهند کرد. 

اسلاید ۹ :

بنابراین در رویکردهای مختلف توسعه نگاه برنامه‌ریز به برنامه‌ریزی متفاوت خواهد بود.
ـ در نگاه خرد نگاه برنامه‌ریز فرایند تصمیم‌سازی کارگزاران منفرد اقتصادی است.
ـ درنگاه کلان ماحصل تعامل تصمیمات کارگزاران اقتصادی در سطح کل فعالیت اقتصادی است.
ـ در نگاه توسعه تعریف اثربخش شاخصهای توسعه‌یافتگی و رسیدن به آن در فرایند پایدار مدنظر می‌باشد.
-در نگاه آمایش مهندسی ترتیبات بهره‌وری بهینه از ظرفیتهای اجتماعی و طبیعی مدنظر می‌باشد.

 

اسلاید ۱۰ :

در برنامه‌ آمایش‌ سرزمین‌، ما با سه‌ پروسه‌ از رابطه‌ انسان‌، فضا و فعالیت‌ روبرو هستیم‌. با آن‌ که‌ هیچ‌ بخش‌ از فرایند توسعه‌ نباید جدای‌ از سایر بخش ها تحقق‌ یابد، ولی‌ در بخش‌ توسعه‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌، بیش‌ از هر چیز بر “توسعه‌ انسانی‌” تأکید شده‌ است‌. چرا که‌ انسان‌ است‌ که‌ محور چنان‌ توسعه‌ای‌ قرار می‌گیردکه در آن‌ تمامی ‌فرایندهای‌ پیشین‌ انسانی‌ را می‌بایست‌ دگرگون‌ ساخته‌ و توسعه‌ بخشد.
نخست‌ رابطه‌ انسان‌ با طبیعت‌ که‌ به ‌مرتفع‌ ساختن‌ نیازهای‌ زیستی‌ با حفظ زیست‌ بوم‌، محیط زیست‌ و میراث‌های‌ طبیعی‌ به‌ جا مانده‌ برای‌ ما منتهی ‌شود.
دوم‌ رابطه‌ انسان‌ با انسان‌ که‌ مشخصاً به‌ فرهنگ‌ و مسایل‌ اجتماعی‌ و نهادها و سازمان های‌ اجتماعی‌ از یک‌ طرف‌ و نیازهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و حقوق‌ اجتماعی (حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌) مربوط می‌شود.
سوم رابطه‌ انسان‌ با خود، که‌ به‌ توانایی‌های‌ خلاقه‌ انسانی‌، آزادی‌ و ارزش ها و هنجارهای‌ معنوی‌ از یک‌ سوی ‌و نیازها و حقوق‌ فردی‌ انسانی‌ از دیگر سوی‌ مربوط شده‌ که‌ در نهایت‌ به‌ خودآگاهی‌ منتهی‌ می‌گردد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد