دانلود فایل پاورپوینت مهارتهای ارتباطی والدین

قابل ویرایش
صفحه
تومان

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود

این همه قول و غزل تعبیه درمنقارش

خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد

بگذر ز عهد سست و سخن های سخت خویش

اسلاید ۲ :

هدف نهایی ارتباط:

  هدف نهایی ارتباط این است که ما بتوانیم خود را به عبارتی به صورت عامل موثر در بیاوریم که روی دیگران موثر باشیم

به بعبارتی دیگر طرفین در یک ارتباط بتوانند با یکدیگر مبادله افکار، عقاید داشته و یکدیگر را درک نمایند نتیجه اینکه هدف نهایی برقراری ارتباط رسیدن به هدفهای عالی انسانی است.

اسلاید ۳ :

اهداف ارتباط:

.۱شناخت و آگاهی از محیط اطراف خود

.۲شناخت خود و دیگران

.۳انتقال و بهره گیری اطلاعات، دانش و تجارب

.۴رفع نیازهای روانی، اجتماعی و جسمانی

.۵ادامه حیات فردی و اجتماعی

.۶رشد و شکوفایی توانائیها

.۷انجام مسئولیتهایی که از طرف جامعه به عهده افراد گذاشته می شود.

اسلاید ۴ :

عناصر تشکیل دهنده ارتباط:

ارتباط فرآیندی است شامل ۵ عنصر :

.۱فرستنده پیام

.۲گیرنده پیام

.۳پیام

.۴کانالهای ارتباطی

.۵بازخورد

اسلاید ۵ :

  ۱-فرستنده پیام (Sender): به معنای فردی که آغاز کننده و منبع ارتباط است.

  ۲-گیرنده پیام (Reciver): مخاطب یا فردی است که مقصود پیام است در ارتباط اهمیت گیرنده بیش از فرستنده است. زیرا اگر فرستنده پیامی را نفرستد ارتباط شروع نخواهد شد در حالیکه اگر گیرنده ، پیام را دریافت نکند ارتباط شروع اما برقرار نشده است . گیرنده و فرستنده پیام دارای ۵ خصوصیت مشترک می باشند:

۱-مهارتهای ارتباطی  ۲-گرایشها  ۳-دانش

  ۴-نظام اجتماعی  ۵-فرهنگ

اسلاید ۶ :

  ۳پیام Singnal: پیام شامل نظر و ایده ای است که توسط فرستنده فرستاده می شود و منظور همان محتوای پیام و عناصر تشکیل دهنده آن مانند تن صدا و لحن صدا

  ۴-کانالهای ارتباطی Canales: وسایلی هستند که پیام ها به وسیله آنها از فرستنده به گیرنده می رسند. کانالهای ارتباطی شامل دیدن، شنیدن، لمس، بوئیدن و چشیدن است.

  ۵-بازخوردFeed back: پاسخی را که از طرف گیرنده پیام فرستاده می شود و فرستنده آن را دریافت می کند، بازخورد یا فیدبک می نامند. بازخورد همان اثر پیام یا رفتار معینی است که دریافت کننده تحت تاثیر پیام از خود نشان می دهد.

اسلاید ۷ :

ارتباط غیر کلامی:

  تحقیقات نشان می دهد که ۶۵% ارتباط به صورت غیر کلامی انتقال پیدا می کند .  پیامهای غیر کلامی معمولا موثرتر و بهتر از پیامهای کلامی می باشد زیرا پیامهای غیر کلامی گویایی بیشتری از کلمات دارند مانند یک لبخند ساده که نشان دهنده احساس و علاقه است و کودک در ۷ سالگی معمولا ارتباط غیر کلامی را می آموزد.

اسلاید ۸ :

انواع پیامهای غیر کلامی:

.۱وضعیت بدن

.۲حالت چهره

.۳حالت نگاه

.۴آهنگ و تن صدا

.۵ظاهر فرد

.۶لمس

.۷سکوت

اسلاید ۹ :

ارتباطات یکطرفه و دو طرفه

ارتباط یک طرفه:

  اگر در ارتباط بازحورد نباشد یا واکنش به آنچه که ارتباط برقرار شده وجود نداشته باشد جریان اطلاعات در یک جهت است این نوع ارتباط یکطرفه است مانند سخنرانی ها، برنامه های تلویزیونی، رادیویی که مهمترین نوع ارتباطات یکطرفه است.

ارتباط دو طرفه:

  در این نوع ارتباط گیرنده به طور فعال در فرآیند ارتباط شرکت می کند و می تواند پیامهای بعدی را بر اساس جوابهای دریافتی (بازخورد) تغییر دهد ارتباط دو طرفه نیاز به انعطاف پذیری و گوش دادن فعال دارد.

اسلاید ۱۰ :

ارتباط افقی و عمودی:

  که در سطوح و سلسله مراتب سازمانی مطرح است. مانند ارتباطات افقی ارتباط از سطوح بالای سازمان به پائین و ارتباط از پایین به بالا.

  هدف از فرآیند ارتباطات در سطوح سازمانی جریانی است که طی می شود تا انتقال معنی صورت گیرد.

ارتباط رسمی و غیر رسمی:

  در ارتباطات غیر رسمی و تعاملات عاطفی و ارتباط عاطفی میان افراد وجود دارد. ارتباطات رسمی از طریق فرآیند سازمانی برقرار می شود.

ارتباط متقارن و مکمل:

  دو دوست، مادر و کودک، معلم و شاگرد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت تومان در صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد