دانلود پاورپوینت هدایت (متاسفانه موجود نیست )

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
3000 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت هدایت (متاسفانه موجود نیست ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت هدایت (متاسفانه موجود نیست ) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 در پایان این کنفرانس دانشجو قادر خواهد بود:

۱)هدایت را از دیدگاههای مختلف تعریف کند.

۲) مراحل یا عناصر هدایت را بیان کرده و هر کدام را توضیح دهد.

۳) شیوه های هدایت در پرستاری را بیان کند.

۴) مدیریت بر مبنای هدف، مزایا و معایب آنرا بیان کند.

۵) موانع موجود بر سر راه مدیریت بر مبنای هدف را نام ببرد.

اسلاید ۲ :

تعریف

 هدایت عبارت است از واگذاری وظایف، دادن دستور به کارکنان، راهنمایی و نظارت به کار آنان است تا بتوانند جهت رسیدن به اهداف سازمانی به صورت هماهنگ و موثر فعالیت کنند. به عبارت دیگر در مدیریت مدرن صدور دستور و ایجاد هماهنگی بین فعالیتها را هدایت می نامند               

      هروآبادی، هدایت را برگردان استراتژیها به تاکتیک وعملیات دانسته ودربعد محدودتر آن را به نظارت و سرپرستی تشبیه کرده است.

اسلاید ۳ :

مراحل هدایت:

واگذاری کار یا تفویض اختیار

سرپرستی

هماهنگی

کنترل

از دیدی دیگر هدایت شامل :

رهبری

انگیزش

ارتباطات

اسلاید ۴ :

تفویض اختیار:

 عبارت است از کاهش و از بین بردن تمرکز اختیارات، محلول کردن کارها به پایین ترین سطح ممکن در سازمان، مشروط بر داشتن توان و مهارت در انجام کار واگذاری. کارکنان زمانی کارا شده و به بلوغ کاری و اجتماعی می رسند که مستقلا و به طور مستقیم قبول مسئولیت نمایند. رسیدن به این هدف میسر نیست مگر اینکه مدیر به توان کارکنان معتقد باشد، حجم کار واگذاری را در حد توان کارمند در نظر گرفته و با وسایل و روش های مختلف مانند نظارت و سرپرستی، کنترل و آموزش ضمن خدمت آنان را آماده ی قبول مسئولیت نماید.

اسلاید ۵ :

نظارت و سرپرستی:

 سرپرستی به منظور اطمینان از صحت انجام کار و در صورت لزوم ارائه آموزش به زیردستان بوده و در طی فرایند هدایت و نظارت صورت می گیرد. مدیری که از نزدیک به سرپرستی کارکنانش می پردازد از میزان کارایی او می کاهد زیرا اگر نظارت از حد اعتدال خارج شود، پیروی از قانون و مقررات شدت گرفته و در درجه ی نخست اهمیت قرار گیرد و قطعا تحقق اهداف سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. در این مواقع افراد به جای تلاش در جهت تحقق اهداف سعی می کنند خود را با نظام سازمانی و قوانین همساز نمایند. البته سرپرستی نزدیک همیشه با کاهش بهره وری همراه نیست، زیرا بعضی از جنبه های کار یا خصوصیات برخی کارکنان، نظارت نزدیک و مستقیم را می طلبد. نخستین مقصود از نظارت اطمینان از این است که نتیجه ها، بازده ها، یا فعالیت سازمانی – یعنی عملکرد کلی سازمان – با آنچه برای هر موقعیتی پیش بینی شده مطابقت دارد. نظارت شامل اندازه گیری نتایج عملی نسبت به استانداردها (نتایج پیش بینی شده) و در پیش گرفتن اقدام اصلاحی در صورت وجود انحراف است

اسلاید ۶ :

هماهنگی:

 عبارتست از اتخاذ تدابیری که با حداکثر استفاده از هر یک از فعالیت ها، بدون تکرار عملیات توسط واحدهای مختلف، کلیه کوشش ها و فعالیت های سازمان در توازن و ارتباط موثر با هم در جهت دستیابی به اهداف صورت پذیرد.

پایه و اساس هماهنگی جلب همکاری اعضای سازمان است.یعنی نقش ها، مهارتها و فعالیتها در سازمان می بایست در زمان و مکان و با نظم خاص طوری جریان پیدا کنندکه بتوان به وسیله آنها به اهداف سازمانی دست یافت.

اسلاید ۷ :

کنترل:

هر مدیری که تفویض اختیار می کند برایش این سوال پیش می آید که آیا کار واگذار شده به نحو مطلوب انجام می شود یا خیر؟ همین سوال کنترل را پیش می آورد.کنترل یعنی تنظیم کردن و منع کردن و یکی از وظایف مدیر محسوب می شود.

اسلاید ۸ :

رهبری:

تعاریف مختلفی از رهبری ارایه شده است از جمله: تحت تاثیر قرار دادن دیگران برای دستیابی به اهداف مشترک. توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه برای کسب اهداف گروهی و معین. هنر نفوذ درافراد به گونه ای که آنان داوطلبانه و مشتاقانه در راستای دستیابی به اهداف گروه تلاش کنند.

اگر رهبری، نفوذ در دیگران جهت کسب هدف باشد، مدیریت نفوذ در دیگران جهت کسب اهداف سازمانی است. در رهبری، اهداف می توانند گوناگون باشند ولی در مدیریت، اهداف سازمانی اولویت دارد. اگر فردی در یک سازمان بر تصمیم مدیر عالی اثر بگذارد، در آن صورت آن فرد ، در این مورد رهبر است و مدیر عالی پیرو. یعنی در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست و رهبر میتواند عضو سازمان هم نباشد.

اسلاید ۹ :

رهبری:

تعاریف مختلفی از رهبری ارایه شده است از جمله: تحت تاثیر قرار دادن دیگران برای دستیابی به اهداف مشترک. توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه برای کسب اهداف گروهی و معین. هنر نفوذ درافراد به گونه ای که آنان داوطلبانه و مشتاقانه در راستای دستیابی به اهداف گروه تلاش کنند.

اگر رهبری، نفوذ در دیگران جهت کسب هدف باشد، مدیریت نفوذ در دیگران جهت کسب اهداف سازمانی است. در رهبری، اهداف می توانند گوناگون باشند ولی در مدیریت، اهداف سازمانی اولویت دارد. اگر فردی در یک سازمان بر تصمیم مدیر عالی اثر بگذارد، در آن صورت آن فرد ، در این مورد رهبر است و مدیر عالی پیرو. یعنی در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست و رهبر میتواند عضو سازمان هم نباشد.

اسلاید ۱۰ :

انگیزش:

 یعنی تحریک افراد به انجام کار برای رسیدن به هدفهای مطلوب. گاهی انگیزه را با هدف اشتباه می کنند، لذا تشخیص آنها از یکدیگر ضرورت دارد. هدفها، بیرون از فرد قرار دارند و به عنوان نتایج مطلوب و مورد انتظار، افراد را بر انگیخته و به سوی خود جلب می کنند. یک هدف واحد، می تواند انگیزه های متنوعی را ارضاء کند. هدف دستیابی به تحصیلات دانشگاهی می تواند انگیزه های موفقیت، تامین معیشت و کسب احترام را ارضاء نماید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد