مقاله گردشگری و امنیت شهری

word قابل ویرایش
24 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
امروزه «امنیت » به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری کشور های جهان بشمار می رود. صنعت گردشگری ارتباط تنگاتنگ با برقراری امنیت همه جانبه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی داشته و هرگونه بروز نا امنی و بی نظمی و بکارگیری خشونت در سطوح مختلف ، زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می سازد. توسعه گردشگری می تواند برای کشورمان ، درآمد زا و اشتغال زا باشد از طریق افزایش شغل ، مفاسد اجتماعی که در نتیجه بیکاری گریبان گیر جامعه ما شده است را از ببرد. محدوده مورد مطالعه تحقیق حاضر دراستان فارس ، شهر شیراز(به طور موردی: دروازه قرآن ، آرامگاه حافظ ، سعدی، ارگ کریم خانی و امامزاده سید علاالدین حسین ) می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از مطالعات میدانی و جمع آوری داده از طریق بررسی های اسنادی ، کتابخانه ای و مشاهده ای انجام شده است . یافته ها نشان داد علی رغم برخورداری از امنیت و وجود گشت و ایستگاه های مخصوص پلیس و نیروی انتظامی در مناطق مذکور به غیر از مناطق اطراف امامزاده سید علاالدین حسین مابقی مکان ها دارای امنیت و در شرایط مطلوبی برای گردشگران می باشند. از راهکارها ی مهم تاثیر گذاربر ایجاد امنیت در توسعه گردشگری شهر شیراز که پیشنهاد شده می توان به افزایش ایستگاه های پلیس ، افزایش نورپردازی فضاهای عمومی و گردشگری و تشکیل پلیس گردشگری، متشکل از مجموعه ای از نیروهای کارآمد، آموزش دیده ، مسلط به زبان انگلیسی و افرادی که تخصص خاص مربوط به امور اطلاعاتی را دیده اند وآشنا به مناطق جذب گردشگری باشند، تا از بروز خشونت و جرم علیه گردشگران ، کشف سریع جرم ، کنترل هرچه بیشتر جهانگردان در خصوص عدم ارتکاب به جرائم سوء امنیتی فعالیت کنند، اشاره کرد.
کلید واژه : صنعت گردشگری ، امنیت گردشگری، امنیت شهری، پلیس گردشگری، شیراز
مقدمه :
امنیت شاخص ترین عامل گسترش صنعت جهانگردی است بازنگری در ارتباط ارگانیک صنعت توریسم و امنیت ملی یک ضرورت است . امنیت در معنای گسترده یکی از مهمترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران و هر کشور دیگر تاثیر گذار است . همگام با گسترش صنعت جهانگردی در برهه کنونی ارتباطات ارگانیک این صنعت با مولفه هایی چون امنیت داخلی و ملی، صنایع حمل و نقل ، خدمات ، رسانه ، جامعه و … وارد فاز جدیدی شده است . امروزه یکی از فضاهای گردشگری که مورد توجه گردشگران قرار گرفته است ، فضاهای عمومی شهر است . گردشگری دارای ماهیت دوگانه است ، به این معنا که از یک سو شهر به معنای اصلی ترین مبدا گردشگران به شمار می آید و دوم این که شهر به عنوان مقصد گردشگری مد نظر دارد و در واقع ، هدف از ورود گردشگر به فضای شهری، یعنی شهر بعنوان مقصد گردشگری است و به قصد بازدید از جاذبه های گردشگری شهر وارد فضای آن می شود(راهنمایی، ١٣٨۶ ، ٢٠).
هم اکنون صنعت گردشگری اهمیت فراوانی برای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه دارد مزایای صنعت گردشگری که اهمیت و ارزش آن انکار ناپذیر است را می توان با توجه به چشم انداز های مختلف و ابعاد و زوایای آن را بررسی کرد که البته جهانگردی بیشتر پدیده ای سیاسی است . یکی از مواردی که می بایست در گردشگری قویا مورد تاکید قرار گیرد امنیت می باشد، آسایش ، راحتی و امنیت از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جلب می کند(ابرار،١٣٨۵).
گسترش شهرنشینی از علل مهم شکل گیری گردشگری قلمداد می گردد و تکامل و تراکم شهرها، تگناها و محدودیت های خاصی را برای ساکنانش به وجود آورده و ادامه چنین روندی باعث می گردد که انسانها به دنبال گریزگاهی باشند که خود را برای مدتی از معضلات دست و پاگیر زندگی شهری رها ساخته و زمانی را به تفریح و تفرج و ترمیم قوای تحلیل رفته اختصاص دهند. ساکنان شهرها به دلایل متعدد از جمله یکنواختی فیزیکی و فضایی شهرها با بافت نامتجانس و نامانوس طبیعی آنها و نیز انواع افسار گسیختگی ها و فشارهای روحی و روانی و آلودگی های صوتی و زیست محیطی به اتخاذ تصمیماتی در زمینه گذران اوقات فراغت وادار می گردند(کارگر،١٣٨۶، ۵).
امنیت و گردشگری در تعامل دوجانبه هم می توانند تاثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تاثیر کاهشی. طی سال های گذشته ، صنعت گردشگری به دلیل کاهش رشد ایمنی و امنیت ، به شدت تحت تاثیر این دو عامل قرار گرفته است . از سویی پنج عامل جرم ، تروریسم ، ایمنی و بهداشت ، غذا، مباحث مرتبط با سلامتی و و حوادث و بلایای طبیعی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر صنعت گردشگری در هزاره جدید شناخته می شوند. توجه به این مباحث پس از حوادث تروریستی یازده سپتامبر و در میان ده مبحث مهم گردشگری بین المللی مطرح شده است (منسفلد، ١٣٨٨ ، ٣۴٨).
امنیت و گردشگری، پارامتر های یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. در واقع همانطور که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است ، اصولا تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری، بیهوده خواهد بود. با این وجود صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، لذا ملاک امنیت در گردشگری، احساس امنیت توسط گردشگران است . جهانگردی از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین ، تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی و فرهنگی و اداب و رسوم به وجود اورده است . بررسی وضعیت نواحی و سرزمین هایی که همه ساله و در فصل های مختلف مورد بازدید جهانگردان قرار می گیرند نشان می دهد تغییرات ناشی از جهانگردی در انها بسیار چشمگیر تر و مهم تر از تغییراتی است که ناشی از گسترش سایر فعالیت های اقتصادی است (محلاتی١٣٨٠، ٢٠).
در مجموع یکی از مهمترین عواملی که می تواند باعث افول صنعت توریسم در هر کشوری شود، فقدان امنیت در آن کشور است .
ناگفته پیداست با افزایش امنیت در کشور در هر بعد مرزی و داخلی بر میزان تمایل جهانگردان افزوده خواهد شد(فائقی، ١٣٩٠).
البته لازم به ذکر است که یکی از مسائل قابل توجه در دامن زدن به این بی امنی ها که بر وجهه بین المللی ایران نیز تاثیر منفی گذارده است ، تبلیغات سو رسانه های بیگانه در خصوص فقدان امنیت برای گردشگران در ایران است . این مساله باعث شده که کشورمان علی رغم توانایی های بسیار بالا، و جاذبه های گردشگری، نسبت به سایر کشورها در سطح بین المللی، وضعیت رضایت بخشی نداشته باشد. براساس بررسی های به عمل آمده ، ثابت شده است که سیاست ایران در زمینه گردشگری در سطح جهانی، ضعیف بوده و پدیده جهانی شدن ، این ضعف را نمایان تر ساخته است (تولایی،٢٠٠۶ ، ٧).
به طور کلی ملاک امنیت در گردشگری، احساس امنیت توسط گردشگران است . در این پژوهش درصدد هستیم ضمن بررسی عناصر تاثیر گذار بر امنیت درک شده (ایستگاه های پلیس و نورپردازی)توسط گردشگران ، راهکار های مناسبی برای افزایش نظم و امنیت در سطح کلی و جزئی ارائه که پیرو آن می توانیم شاهد افزایش توسعه گردشگری در کشورمان و به خصوص در شهرمان ، شیراز باشیم .
پیشینه پژوهش :
بر طبق مطالعات انجام شده در زمینه گردشگری، به وضوح شاهد اهمیت این صنعت در کشورمان بوده ایم به طوری که توجه صاحب نظران و برنامه ریزان بسیاری را به خود جلب کرده است . در این بخش با توجه به موضوع بررسی، به مطالعاتی که در زمینه گردشگری و امنیت انجام شده است اشاره می گردد:
لطفی فر و یغفوری در همایش ملی توسعه سواحل که در بهمن ماه ٩١ برگزار گردید، مقاله ای تحت عنوان نقش امنیت در توسعه گردشگری، مورد شناسی:چابهار، ارائه نموده اند که در آن ضمن بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، به این نتیجه رسیدند که امنیت فاکتوری تعیین کننده در توسعه گردشگری چابهار می باشد و در نهایت نیز به بررسی مشکلات و موانع این امر در شهرستان چابهار پرداخته و راهکارهایی را در زمینه ارتقا صنعت گردشگری ارئه می دهند.
در پژوهش مشابه دیگری که ربانی و همکارانش در سال ١٣٩٠، با موضوع نقش پلیس در تامین امنیت و جذب گردشگری نمونه موردی:شهر اصفهان انجام دادند، به بالا بودن میزان رضایتمندی گردشگران خارجی از امنیت در شهر اصفهان اشاره کردند، که البته در این میان از نحوه اطلاع رسانی پلیس ، نظارت پلیس بر عملکرد(هتل ها و رستوران ها و آژانس های مسافرتی) و همچنین تراکم زیاد در برخی برخی از مراکز گردشگری، رضایت کمتری داشته اند ولی با این حال در مجموع گردشگران خارجی تمایل داشته اند، دوباره به این شهر مسافرت کنند و یا آن را به سایر دوستان و آشنایان جهت سفر معرفی نمایند. در این پژوهش رابطه بین حضور فیزیکی زیاد پلیس در فضاهای گردشگری و میزان احساس امنیت روانی گردشگر خارجی ، معنادار نبوده و رد گردید. هزار جریبی در تابستان ١٣٩٠ در مقاله ای با موضوع احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه که با هدف شناخت میزان احساس امنیت و تعاملات مردم با گردشگران خارجی صورت پذیرفت به این نتیجه رسید که بین احساس امنیت و گردشگری رابطه مثبت و مسقیمی وجود دارد. به عبارتی هر مقدار احساس امنیت اجتماعی از منظر گردشگران افزایش یابد به همان اندازه تمایل آنان به اقامت در ایران و حتی سفر مجدد، بیشتر است . امنیت اجتماعی از منظر گردشگران خارجی برای سفر به ایران حاکی از آن است که گردشگران آفریقایی بیشترین احساس امنیت و گردشگران اروپایی کمترین احساس امنیت را داشته اند.
صیدایی و هدایتی مقدم نیز در پژوهشی با هدف بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری که در سال ١٣٨٩ انجام گرفت ، ضمن تاکید بر لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار، یکی از مهمترین عوامل دستیابی به این مهم را امنیت گردشگران و مقاصد گردشگری عنوان کردند و به این نتیجه دسته یافتند که میان گردشگری، ثبات ، توسعه و امنیت ، رابطه ای تعریف شده وجود دارد نویسندگان ضمن بررسی اهمیت گردشگری و نقش امنیت در توسعه گردشگری پایدار به بررسی موانع توسعه جهانگردی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای این صنعت پرداخته اند.
هال در مقاله ای به بررسی وضعیت گردشگری درکشورهای جهان سوم و برخی از مهمترین مشکلات گردشگری این کشورها از جمله نبود امنیت روانی و جانی پرداخته و بر لزوم توجه دولت های جهان سوم در جهت از بین بردن این معضلات از طریق ایجاد پلیس گردشگری تأکید نموده است (٢٠٠٨ ,HALL).
خسروی نیز در سال ١٣٨٩در پژوهشی که در مورد رابطه بین امنیت و گردشگری انجام داد، به این نتیجه رسید که یک کشور با سرمایه گذاری در بخش گردشگری می توان بانی حذف برخی از مهمترین انگیزش های مجرمانه باشد و به این ترتیب به تضمین نسبی امنیت منجر گردد.
زارعی، سال ١٣٨۵در مطالعه ای که بر روی تاثیر امنیت روانی بر توسعه صنعت توریسم در استان های بوشهر و فارس داشته ، به بررسی شناخت عوامل موثر بر ایجاد گردشگران و تعیین درجه اهمیت هر کدام از آنها پرداخته است .
مواد و روش :
این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است . جمع آوری دادها از طریق بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و برداشت های میدانی نگارنده صورت گرفته است . با استفاده از مطالعات میدانی نگارنده در سطح شهر شیراز به طور موردی: دروازه قرآن ، آرامگاه حافظ ، سعدی، ارگ کریم خانی و امامزاده سید علاالدین حسین انتخاب و به دلیل گستردگی و تعدد جاذبه های گردشگری، ما در این پژوهش این پنج مکان را که بیشترین تعداد بازدید کننده نسبت به سایر جاذبه ها داشته اند، انتخاب نموده ایم . شیراز با دارا بودن ١٧۴٩٩٢۶نفر جمعیت پر جمعیت ترین شهر استان فارس به عنوان مرکز این استان و کلان شهر منطقه جنوب است . شیراز در جنوب غربی ایران قرار گرفته است و در حدود ٢٢٠کیلومتر مربع مساحت دارد و در عرض شمالی ٢٩ درجه و ٣۵ دقیقه و طول شرقی ۵٢ درجه و ٣٠ دقیقه قرار گرفته است .ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا ١۵۴٠متر است . بافت تاریخی شهر شیراز حدود ٣۵٠ هکتار را به خود اختصاص داده که با اهمیت ترین و جذاب ترین جاذبه های گردشگری شیراز را در خود جای داده است .
شیراز به عنوان مرکز استان فارس ، قطب اصلی گردشگری استان است . شهر شیراز در عرصه ی ملی یکی از پنج شهر بزرگ فرهنگی و تاریخی محسوب می شود و جایگاه ارزنده ای در برنامه ی ملی توسعه گردشگری دارد. شیراز به عنوان قلب ایران و پارس مرکز پنجمین منطقه ی گردشگری کشور است و قلمرو توریستی منطقه ۵ با مرکزیت شیراز، شامل استان های اصفهان ، فارس ، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر است (طرح جامع جاذبه های گردشگری شیراز،١٣٨١، ۶١).
تصویر شماره یک : موقعیت جغرافیایی شهر شیراز
بحث اصلی:
امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هر گونه تهدید، یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها از آغاز زندگی بوده است . امنیت به این معنا پیوند عمیقی با ساختار های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه دارد. تعاریف لغوی امنیت در فرهنگ های لغت عبارت از در امان بودن ، آرامش ، حفاظت در مقابل خطر، احساس آزادی از ترس و رهایی از تهدید بر اساس نگرش های جدید امنیت به همان اندازه که مقوله های فیزیکی است یک مقوله روانی نیز محسوب می شود(هزار جریبی،١٣٨٩، .(۲
از امنیت در فرهنگ لغات با معانی مختلفی بکار رفته است . در فرهنگ معین ، امنیت به معنای ایمن شدن و در امان ماندن تعریف شده (فرهنگ معین ، ١٣٨١، ٣۵٢) و در فرهنگ عمید، به ایمنی و آرامش و آسودگی یاد گردیده (فرهنگ عمید، ١٣٨١، ٢٣٣) البته لازم به ذکر است امنیت مفهومی کلی است که شامل وضعیت سلامت و آرامش و رفاه و ثبات جامعه می شود و در حقیقت محفوظ ماندن از آسیب ، توسط دیگران است . در مجموع امنیت اجتماعی فضایی است که شامل دو بعد عینی و ذهنی است . در بعد عینی، امنیت اجتماعی به معنای شرایط و موقعیت ایمن و حفظ و گسترش آن برای افراد جامعه در مقابل عوامل بیرونی است . مانند ناآرامی های شهری، جرم و … و بعد ذهنی امنیت اجتماعی به معنای احساس امنیت و آرامش است (ماندل ، ١٣٧٧ ، ٢٢).
شهرهای پر جمعیت و محیط های بزرگ اجتماعی، ناهنجاری ها و آسیب های فراوانی را به همراه داشته است و بستری برای ایجاد اختلال و ناامنی را در این گونه جوامع به وجود آورده است . عواملی مانند: رشد حاشیه نشینی، افزایش یأس اجتماعی، گسترش جرم و جنایت ، چند پارگی فرهنگی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و… در بین گرو ههای شهری امنیت اجتماعی را به شدت کاهش می دهد(گروسی، ١٣٨۶، ٢۶).
منظور از امنیت ایجاد شرایطی است که فرد بتواند در آن آزادانه رشد کند و هیچ گونه ترسی از عوامل بیرونی زمان حال و آینده نداشته باشد. به عبارت دیگر ارضای نیاز به حفاظت از خود در حال و آینده ؛ نیاز رهایی از وحشت و اضطراب ؛ تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی برای فرد ایجاد امنیت می کند(رضائیان ،١٣٧٢، ۴٢).
از عوامل ایجاد نظم و امنیت در جامعه ، قانو نگرایی و پرهیز از قانون گریزی است . امام خمینی(ره )، حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی مبتنی برقانون عدل الهی دانسته و به اعتقاد ایشان همه در سایه ی قانون با امنیت کامل به سر می برند وهیچ حاکمی حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر، قدمی بردارد(امام خمینی، ١٣٧٣، ۶٢).
امام خمینی (ره ) امنیت را بهترین وسیله ی جلب اعتماد مردم و موفقیت دولت ها می دانند و می فرمایند: هدف بعثت ها به طورکلی این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعی عادلانه ، نظم و ترتیب پیدا کرده ، قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است ، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم (ص ) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند(امام خمینی،١٣٧٣، ۵٩).
استاد شهید مرتضی مطهری حکومت را تدبیر امور اجتماعی به منظورتحقق نظم ، امنیت ، رفاه و برقراری عدالت اجتماعی می داند.
ایجاد امنیت تنها کار پلیس یا نیروی انتظامی یا نیروی اطلاعاتی و امثال آ نها نیست ، تمام دستگاه های فرهنگی و تبلیغی از آموزش و پرورش و دانشگاه ها گرفته تا رسانه های گروهی، همه و همه باید دست به دست هم بدهند تا نظم ، انضباط و احترام به قانون به یک ارزش تبدیل شود، به طوری که اگر یک فرد از اعضای خانواده کارخلافی انجام داد، نتواند آن را برای خانواده ی خود نقل کند؛ هنوز متأسفانه در فرهنگ جامعه ، بسیاری از کارهای خلاف ، نوعی زرنگی تلقی می شود! این امر مستلزم یک تحول عمیق فرهنگی است .
در سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق ١۴٠۴ هجری شمسی، به امنیت نیز اشاره شده است . در یکی از بند های آن چنین آمده است : جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی را خواهد داشت : امن ، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه با مردم و حکومت ، توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. طرح چنین موضوعی در سند چشم انداز بر اهمیت آن می افزاید و توجه مسئولان مربوط را به امنیت اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند.
امنیت هم مساله های عینی و ذهنی است . در بهد عینی آن گونه که ولفرز معتقد است امنیت یعنی نبود تهدید، برای ارزش های کسب شده و در بعد ذهنی عبارت است از فقدان هراس از حمله به ارزش های مزبور(کولمان ، ٢٠٠٢). امنیت در حالت عمومی در بر گیرنده امنیت جانی و مالی مسافران و گردشگران که از وظایف اولیه و اساسی دولت محسوب می شود. یکی از مسائل مهم در زمینه امنیت گردشگری، آگاهی و اشراف به جرائم ارتکابی علیه گردشگران و تهیه نقشه مناطق جرم خیز است ، که این آگاهی نیاز به جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مرتبط با جرائم رخ داده و مکان های ارتکاب جرم در گذشته دارد. خوشبختانه نیروی انتظامی شیراز با در دست داشتن کارشناسان خبره و نرم افزارها و زیر ساخت های لازم ، در این زمینه دارای اطلاعات و امکانات به روزی است .
امنیت گردشگری
گردشگری بزرگترین و پر رونق ترین صنعت جهان است ، انتظار می رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده و سر صعودی آن ادامه یابد. جهانگردی یک قدرت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بزرگ و البته پدیده های بسیار سیاسی است و بنابر عقیده پک و لپی طبیعت جهانگردی در هر جامعه ای، متاثر از عوامل پیچیده و در هم بافته سیاسی و همچنین ویژگی های جغرافیایی است که دیگران را مجذوب خود می کند(پاپلی و سقایی، ١٣٨۵).
از مهمترین عواملی موثر در صنعت توریسم در هر کشور، میزان امنیت یا میزان احساس امنیت گردشگران در آن کشور است .
بنابراین گام اول در بهبود صنعت توریسم در ایران برقراری و تضمین امنیت فراگیر، هم در بعد خارجی و هم در بعد داخلی و ملی آن است . به منظور تحقق این هدف لازم است ضمن ارتقای امنیت با به کارگیری وسایل ارتباطی و د رسانه های بین المللی، وجود امنیت کامل در کشور را به سمع و نظر عموم و جهانگردان همه کشور های جهان رساند تا تصویر نادرست فقدان امنیت در کشور، مانع از رشد و توسعه صنعت توریسم نشود(الوانی، ١٣٧٩، ۴۵).
گردشگری دانشی است چند رشته ای که اگر بدون انجام تجزیه و تحلیل های امنیتی و سیاسی دقیق توسعه و تکامل یابد قطعا کامل نخواهد بود(سلطانی، ١٣٨٨، ١٠٢) در توسعه گردشگری عوامل متعددی تاثیر گذار هستند که امنیت شاخص ترین عامل گسترش گردشگری است (بشیری،١٣٨٧ ، ٧٩) حضور مستقیم بازدید کنندگان و گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصاد و تبادلات فرهنگی، آن کشور را بعنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می کند تا آنجا که امنیت در معنای گسترده یکی از مهمترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران برای سفر تاثیر گذار است (عندلیب ،١٣٨٠، ١١۶).

آنچه امنیت گردشگری نامیده می شود تنها حفاظت او از شر دزدان و تبهکاران نیست ، تلفات جاده ای، سقوط هواپیما، بوروکراسی در تشریفات روادید و بیمه ، نحوه برخورد نیروی انتظامی، نحوه فعالیت کسبه ، محدود بودن ساعات کسب کار کسبه در ارتباط با گردشگری به دلیل نداشتن امنیت پس از ساعت مقرر است ، در صورتی که بسیاری از درآمدهای گردشگری از طریق تفریحات شبانه مانند کنسرت های موسیقی، تئاتر، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری بدست می آید. در غیر این صورت گردشگرانی که به این گونه مناطق سفر می کنند و هزینه های سنگینی را برای دیدار از این مناطق متقبل می شوند چاره ای ندارند جز اینکه نیمی از وقت خود را در اتاق های هتل سپری کنند، زیرا نیروی انتظامی امنیت ساعات نیمه شب را تضمین نمی کند. نیاز گردشگر در استفاده بهینه از روزهای سفر تنها در سایه امنیت میسر است (کاکاوند، ١٣٨۶).
بسیاری از گردشگران ، قبل از سفر به ایران انتظار داشته اند امنیت جانی و یا مالی شان به خطر افتد. علاوه بر تبلیغات منفی بروز برخی از حوادث امنیتی که برای گردشگران در ایران اتفاق افتاده ، ماننده دزدیده شدن گردشگران توسط رانندگان تاکسی، دزدی و غارت اموال آنها توسط اراذل و اوباش ، کیف قاپی توسط موتور سواران ، جیب بری در بازار ها و ترمینال های اتوبوسرانی، بیهوش کردن گردشگر توسط قرص های خواب آور ، عدم رعایت قوانین راهنمایی و خطراتی که ممکن است در اثر تصادفات برای گردشگران اتفاق افتد، سوانح هوایی و عدم اطمینان به پرواز های هوایی ایران ، حضور معتادین در ترمینال ها، فردوگاه ها، خیابان های اصلی شهر و غیره ، باعث شده در برخی از موارد به تبلیغات منفی عدم امنیت در ایران دامن زند. بنابراین این مساله ضرورت توجه به نظارت بیشتر در تامین امنیت گردشگران می طلبد(ربانی و همکاران ، ١٣٩٠، ۴٢) در واقع امنیت و حفظ و جان و مال گردشگر در هر کشور جز لاینفک یک سفر به حساب می آیدو تا حدی که هرچه گردشگران در یک محل ، از ضریب امنیتی بالاتری برخوردار باشند، تمایل بیشتری به سفر دارند و در نتیجه باعث توسعه گردشگری می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 24 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد