تراکنش ناموفق

تراکنش شما ناموفق بود، لطفاً دوباره تلاش کنید یا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

در صورتی که از حساب شما مبلغی کم شد و مبلغ پس از چندین ساعت برگشت نخورد حتما تماس بگیرید . 

.

.

.

جهت خرید به صورت کارت به کارت ، لطفا مبلغ مقاله را به کارت زیر واریز کرده سپس نام مقاله و ادرس ایمیلتون و شماره تراکنش به شماره زیر اسمس کنید

۰۹۳۵۷۵۶۵۱۸۸

 

۶۱۰۴۳۳۷۸۶۶۵۵۵۶۴۰

بانک ملت . ابراهیمی