مقاله تأثیر بحران های هویتی به گسترش سلفی گری در خاورمیانه

فرمت pdf
20 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: منطقه ی خاورمیانه بیش از هر چیز یادآور»بحران« و »منازعه« است. رشد چشمگیر بنیاد گرایی اسلامی باعث به شده که منطقه ی خاورمیانه تداعی کننده ی درگیری ها و بحران ها گردد. ظهور جریانات سلفی گری در منطقه نه تنها صلح و ثبات و امنیت را به چالش کشیده، بلکه باعث تزلزل ایدئولوژیکی و هویت ...

مقاله تأثیر بیماری فاسیولوزیس بر بازده تولید مثلی در گوسفند و گاو

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در رابطه با اثرات منفی انگل ها بر تولیدات دامی، شاید مهمترین حوزه ی تحقیقاتی مورد غفلت قرار گرفته، بازده تولید مثلی باشد. فاسیولوزیس یک بیماری انگلی با گسترش جهانی و دارای اهمیت اقتصادی و بهداشتی است که بازده تولید مثلی در گوسفند و گاو را کاهش می دهد. این بیماری ممکن است نرخ های باروری، آبستنی، بره ز ...

مقاله تأثیر بکارگیری طبقه فوقانی جداسازی شده ( AIUF ) ، بر تغییرمکان هدف سازه های فولادی مرتفع دارای خرپای کمربندی

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این تحقیق که بر روی سازه های مرتفع مجهز به سیستم کمربند خرپایی انجام گرفته است، مدلهای سه بعدی 20 الی 60 طبقه مجهز به خرپای کمربندی در قابهای پیرامونی آنها مدلسازی شده و بتفکیک نوع زمین و شتاب مبنای طرح، بر اساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 تحلیل و طراحی شده اند. در مرحله بعد بر روی بام هر کدام از ...

مقاله تأثیر تاکتیک های مدیریت تصویر پردازی برعملکرد کارکنان سازمان های ورزشی

فرمت pdf
15 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده         هدف کلی این تحقیق، تأثیر تاکتیک های مدیریت تصویرپردازی بر عملکرد کارکنان سازمان ورزش صنایع دفاع می باشد. تحقیق   حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که دادهها از طریق پرسشنامه و به روش میدانی گردآوری شد. جامعۀ آماری این تحقیق  شامل تمام کارمندا ...

مقاله تأثیر پذیری مثنوی از کلیله و دمنه

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده جلال الدین محمد مولوی یکی از بزرگترین وپرکارترین شاعران زبان فارسی می باشد که مثنوی معنوی او اثری جاودانه در ادبیات عرفانی جهان به شمار می رود اما او در این کتاب عظیم مطالب ومواردی را از شاعران ونویسندگان قبل از خود اخذ نموده وبا بیانی زیباتر وجذاب تر در خدمت اندیشه های عرفانی خود قرارداده است که یکی ...

مقاله تأثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص های لیپیدی خون زنان دیابتی نوع 2

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: امروزه با افزایش بیتحرکی در جامعه، بروز بیماریهای وابسته به سبک زندگی نیز رو به افزایش است. از جمله بیماریهایی که شیوع روزافزونی دارد، بیماری دیابت نوع 2 میباشد. تغییر سبک زندگی و انجام پیادهروی منظم یکی از روشهای بهبود این بیماران به شمار میرود. با توجه به شیوع بالای دیابت نوع 2، هدف از این پژوهش ب ...

مقاله تأثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر فشار خون زنان دیابتی نوع 2 استان کرمانشاه

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پیادهروی منظم به مدت 3 ماه بر فشار خون زنان دیابتی نوع 2 استان کرمانشاه بود.100 زن مبتلا به دیابت نوع 2 تصادفی به 2 گروه پیادهروی منظم و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه اول به مدت 3 ماه پیادهروی منظم را بین ساعات 7 تا 10 صبح به مدت 30 دقیقه انجام دادند. هر دو گروه روزانه 500 می ...

مقاله تأثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص های گلیسمیک دیابتی نوع 2

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده برای کمک به کنترل قند خون و نیز کاهش عوامل خطر قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، انجام فعالیتهای ورزشی توصیه میشود. پیادهروی منظم به عنوان یک فعالیت بدنی میتواند تأثیر مثبتی بر سلامت این بیماران داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پیادهروی منظم به مدت 3 ماه بر برخی شاخصهای گلیسمیک زنان د ...

مقاله تأثیر آموزه های دین اسلام بر استحکام و تعالی نهاد خانواده

فرمت pdf
14 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده  خانواده و عوامل مؤثر در استحکام آن از مباحثی است که در آموزههای دینی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در متون دینی توصیههای اخلاقی واعتقادی و عبادی زیادی وجود دارد که التزام به آنها باعث تقویت و استحکام خانواده میشود. یکی از دلایل لغزش در خانواده های ایرانی، کمرنگ شدن آموزه های دینی و نادیده گرفتن ...

مقاله تأثیر ازدواج بر خودشناسی بارویکرد اخلاقی

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: ازدواج و تشکیل خانواده از مهمترین ظرفیت هایی است که انسان را بیشتر از همیشه به خود می شناساند ؛ این خودشناسی از ابعاد مختلف حائز اهمیت است ؛ شناخت توانمندیهای جسمی و روحی یکی از ابعاد آن است باری خودشناسی اخلاقی مهم ترین ثمره ازدواج و تشکیل خانواده است در پرتو چنین خودشناسی انسان به نقاط ضعف و قوت ا ...

مقاله تأثیر AlphaGo بر آینده ی هوش مصنوعی

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله ضمن بررسی مروری بر تاریخچه و توسعه ی بازی Go یا شطرنج تبتی، برنامه ی کاربردی بازی AlphaGo را که توسط ماشین هوش مصنوعی گوگل - Google Minder - توسعه داده شد، مورد ارزیابی قرار می دهیم. رویکردها و فناوری مورد استفاده در آن تشریح شده و به عنوان یکی از دستاوردهای نوین هوش مصنوعی بررسی شده ا ...

مقاله تأثیر ابرجاذب و رژیم آبیاری بر صفات مورفولوژیک کدو

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده با توجه به منابع آبی محدود در ایران و کاهش بارندگیهای اخیر، استفاده بهینه از این مایع حیات امری ضروری تلقی میگردد، که می-توان با اعمال روشهای مدیریتی صحیح و به کارگیری مواد اصلاح کننده باعث افزایش کارایی مصرف آب و حفظ و نگهداری آن در خاک شد. بدین منظور این تحقیق با هدف بررسی اثر سطوح مختلف سوپرجاذب و ...

مقاله تأثیر پومیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم در برابر حملات اسیدی ، کربناتاسیون و محیط های دریایی

فرمت pdf
17 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بتن خود تراکم به دلیل روانی و سادگی استفادة آن داراي مزایاي غیرقابل انکاري می باشد. از آنجائیکه در مطالعات بیبلیوگرافی به رفتار بتن خود تراکم حاوي پومیس و یا زئولیت در برابر محیطهاي مخرب همچون حملات اسیدي و کربنا تاسیون کمتر پرداخته شده است، لذا هدف اصلی این پروژه تحقیقاتی تمرکز بر روي این مقوله می ب ...

مقاله تأثیر آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی – رفتاری – عاطفی ، بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری اجتماعی

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از این پژوهش ، بررسی تأثیر آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی - رفتاری - عاطفی ، بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر سال اولِ متوسطه دوم شهر ساری است . این پژوهش ، از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش ، شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است&n ...

مقاله تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت های تجاری ( کوچک و متوسط )

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده شرکت ها همواره جهت بقاء می بایست روش ها و تکنیک هایی را جهت ایجاد فضایی مناسب برای یادگیری به کار بگیرند، تا یادگیری در شرکت توسعه یابد. در همین راستا در این پژوهش تلاش شده است تا چگونگی تأثیر گذاری هر یک از ابعاد روشهای یادگیری استراتژیک بر تعهد کارکنان بررسی شود، که فرضیه اصلی تحقیق هم بر همین&nbsp ...

مقاله تأثیر باورهای مذهبی در ادبیات فارسی با تأکید بر شاهنامه ی فردوسی

فرمت pdf
27 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از راه های آشنایی با آداب، سنن و مذاهب ملت ها خوانش و بررسی کتب گذشتگان آنان است. طی قرن های نخستین، دین اسلام و فرهنگ عرب به سبب کشورگشایی اعراب در تعامل و تقابل با فرهنگ های مختلف قرار گرفت و مسلمانان درمقام پاسخ گویی به سوالات نوظهور، به چالش کشیده شدند. این چالش ها زمینه را برای پیدایی نحله ه ...

مقاله تأثیر آیات قرآن کریم بر ابیات همام تبریزی

فرمت pdf
22 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بخش عظیمی از دریافت معانی و مفاهیم، درک ظرایف و دقایق، نیز بهره مندی از التذاد معنوی در هر اثر ادبی همانا درگروِ فهم اشارات و تلمیحات آن است. بی هیچ تردید، هرچه در این خصوص آشنایی بیشتر و عمیق تری حاصل شده باشد، خواننده ی اثر هم لذت بیشتری خواهد برد و تناسبات گونه گون میان کلمات و معانی را بهتر در خو ...

مقاله تأثیر آیات قرآن کریم بر ابیات عطار نیشابوری

فرمت pdf
17 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فهم اشارات و تلمیحات بخصوص اصطلاحات علمی،عقلی و عرفانی منجر به دریافت ظرایف د دقایق متون ادبی و در نتیجه التذاذ ادبی می شود.بخصوص در آثار عطار که یکی از شاعران طراز اول و بلند آوازه ی زبان فارسی و آگاه از علوم و فنون مختلف ادبی،حکمت،کلام،نجوم است و همچنین احاطه او بر علوم دینی به ویژه تفسیر و روایت ا ...

مقاله تأثیر ابعاد کمی سرمایه انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی در ایران

فرمت pdf
13 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از انجام این تحقیق ،پیدا کردن چگونگی تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی بر روی رشد اقتصادی در ایران می باشد . آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق بانک مرکزی جمع آوری شده است .به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد نیاز استفاده شده است . و سپس با استفاده از فرمول & ...

مقاله تأثیر اسرائیلیات در تفسیر داستان حضرت داوود ( ع ) و انعکاس آن درادبیات فارسی

فرمت pdf
15 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده از بحث برانگیزترین مسائل در تفسیر قرآن موضوع نفوذ اسرائیلیات در تفاسیر قرآن است. اسرائیلیات در اصطلاح، داستان ها، روایات و افسانه هایی است که از منابع غیر اسلامی - بویژه یهود و نصارا - وارد فرهنگ اسلامی شده است و نفوذ گستردهای در تفاسیر قرآن و مجموعاً فرهنگ اسلامی یافته است. در داستان زندگی ...

مقاله تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب ورزشی در آب بر سطح شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن مردان چاق و دارای اضافه وزن شهر گچساران

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
-1 مقدمه :پیشرفتهای شگرف در فناوری باعث برخورداری از یک زندگی ماشینی و کاسته شدن از میزان تحرک و فعالیت بدنی در اجرای کارهای روزمره از خانه داری تا مشاغل بسیار سنگین شده است که شاید مهترین آنها از نظر تندرستی، فقر حرکتی و شیوه زندگی غیر فعال و در پی آن چاقی باشد. چاقی یکی از شایع ترین بیماریهای قرن حاضر می با ...

مقاله تأثیر تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه از سراسر جهان

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر اقتصادی فراهم کرده است، لذااین مقاله به بررسی ...

مقاله تأثیر بکارگیری بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان در بانک ملی استان آذربایجان غربی

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در روندهای کسب و کاری جدید، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان ها به خود اختصاص داده است .پژوهش حاضر با هدف تأثیر بکارگیری بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان در بانک ملی استان آذربایجان غربی صورت گرفته است که بدین منظور 4 فرضیه طراحی شد و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتر ...

مقاله تأثیر آزاد سازی اقتصادی بر رشد اقتصادی بر مبنای وقفههای مالیاتی در ایران

فرمت pdf
20 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده آزادسازی اقتصادی مجموعهای از اقدامات برای تفویض اختیارات بخش عمومی به بخش خصوصی از طریق حداقلکردن دخالت دولت در بازار و تقویت مکانیسم بازار است. حذف موانع بازارهای مالی، آزادسازی قیمتهای تحت کنترل، کاهش یارانههای مستقیم و غیرمستقیم، گرایش به نظام ارزی شناور، آزادسازی تجارت خارجی و حذف تعرفه های تجاری ...

مقاله تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پژوهش حاضر با هدف تأثیر بکارگیري بانکداري الکترونیکی بر رضایت مشتریان در بانک ملی استان آذربایجان غربی صورت گرفته است که بدین منظور 4 فرضیه طراحی شد و جامعه آماري تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک ملی شعبه شهرستان بوکان است، که تعداد 267 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که انتخا ...