مقاله یک روش مسیریابی چندمسیر جهت بهبود تعادلبار برای شبکه های ادهاک بیسیم

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده شبکه هاي ادهاک بيسيم مجموعه اي از گره هاي توزيع شده اند که با همديگر به طور بيسيم ارتباط دارند، بنابراين در يک توپولوژي دلخواه شکل گرفته اند.تعادل بار و ازدحام شبکه از مشکلات عمده در شبکه هاي بيسيم ادهاک ميباشند که با انجام يک ساختار مسيريابي مناسب و انتخاب مسيرهاي مختلف با متريک مناسب در يک پروتکل مس ...

مقاله بررسی فضای سبز اهواز با استفاده از تصاویر ماهوارهای با کبفیت مکانی بالا ( ساحلی محله کیان پارس )

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده شهرها بهعنوان کانونهای تمرکز فعالیت وزندگی انسانها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چارهای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستمهای طبیعی ندارند و حفظ و نگهداری فضاهای سبز در شهرها کاری بسیار مهم تلقی میگردد. امروزه با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در علوم مختلف، میتوان در مدیریت فضاهای س ...

مقاله بررسی هارمونیکی بارهای غیرخطی و طراحی فیلترهای حذف هارمونیک با استفاده ازجبرانسازی توان راکتیو

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد خلاصه : در اين مقاله به شبيه سازي بارهاي غيرخطي شامل يک يکسوساز صنعتي مربوط به الکتروليز نمک طعام در مجتمع پتروشيمي بندر امام، کوره قوس الکتريکي سه فاز و لامپ فلورسنت به عنوان منابع توليد هارمونيک در سيستم هاي توزيع پرداخته شده است . سپس به طراحي فيلترهاي پسيو براي حذف ...

مقاله مدل یکپارچه مدیریت انرژی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده با توجه به اهميت روزافزون انرژي در جهان و کشور و همچنين افزايش هزينه حامل هاي انرژي، نياز به رويکردي جامع براي مواجهه مناسب با اين تغييرات در صنايع و سازمانها ضروري است . تاکنون در کشور ما بسياري از پروژه هاي مديريت انرژي (چه در بخش صنعت و چه در بخش ساختمان) به انجام يک مميزي انرژي خلاصه شده است . ممي ...

مقاله سیستم پشتیبان تصمیم گیر به منظور انتخاب روشهای مناسب بهسازی شبکه های فاضلاب

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده اهمیت و نقش زیرساختهاي زیرسطحی در مناطق شهري غیرقابل اغماض بوده و این شریانهايحیاتیِزندگیِ امروز نیازمند نگهداري و بهسازي جهت عملکرد بهینه میباشند. میتوان گفت این شبکه هاي زیرزمینی عموما از ابعاد مختلف مورد کمتوجهی واقع میشوند که از دلایل اصلی آن شاید بتوان به غیرقابل رویت بودن آنها اشاره کرد. در سیستم ...

مقاله مدیریت ریسک زیست محیطی محل دفن پسماندهای جزیره کیش با کاربرد AHP ، Entropy و RASCL

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده کيش جزيرهاي از توابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان در جنوب ايران است که مساحتي معادل٩٠ کيلومتر مربع و جمعيتي برابر با ٢٤٢٩٥ نفر جمعيت دائم و ١٩٢٧٦ نفر جمعيت غيردائم دارد .در اين جزيره روزانه ٥٠ تن پسماند توليد مي شود.با توجه به اينکه در دهه اخير در اين جزيره پروژههاي صنعتي متعددي احداث گرديده و هم ...

مقاله آزمایش پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه کاوش هاي صحرايي در ارزيابي ويژگي هاي خاک يا سـنگ يکـي از بخـش هـاي اصـلي پروسـه طراحـي ژئـوتکنيکي مـي باشـد کـه در تکميـل آزمايشات آزمايشگاهي جهت بدسـت آوردن پارامترهـاي مهندسـي خـاک اهميـت روز افزونـي پيـدا کـرده انـد .آزمايشـات صـحرائي دربررسـي ويژگيهاي خاک درپروسه مطالعات ژئوتکنيک ازاهميت ويژه اي ب ...

مقاله جایگاه گیاهان پرچین و هرسپذیر در طراحی و منظرسازی فضای سبز شهری

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: امروزه گیاهان پرچین و هرسپذیر بدلیل کاربردهاي بیشماري که در منظرسازي فضاي سبز شهري ایفاء میکنند، مورد توجه طراحان زیباسازي فضاي سبز می باشند. اگرچه بهره گیري از درختچه هاي پرچین در اغلب نواحی کشور منحصر به تعداد انگشت شماري از عناصر گیاهی معروف همچون "ترون"، "شمشاد" و "مورد" میباشد، با این حال بواسطه ...

مقاله بررسی تأثیر الیاف نخ تایر و آهک بر مقاومت فشاری خاک رسی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه هدف از انجام اين پژوهش بررسي امکان استفاده از الياف ضايعاتي لاستيک جهت تسليح خاک همراه با تثبيت با آهک جهت بهسازي خاک است . در پژوهش حاضر از نوعي خاکرسي با خواص خميري کم استفاده شده زيرا اين نوع خاک به دليل مقاومت کم همواره معضلي در برابر ساخت پروژه هاي عمراني از جمله جاده ها بوده است . به منظور بررسي ...

مقاله ساخت یک ابزار برنیشینگ و بررسی تجربی پارامترهای مؤثربر فرآیند برنیشینگ سطوح خارجی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده- رولربرنیشینگ روشی بسیار کارآمد و ساده براي پرداخت سطوح بدون براده برداري میباشد که با استفاده از ماشینهایی مانند دستگاه فرز، تراش، دریل و... مورد استفاده قرار میگیرد. این فرآیند علاوه بر صیقل دادن سطح، باعث افزایش استحکام، افزایش میکرو سختی، افزایش عمر خستگی و افزایش مقاومت در برابر خوردگی میشود که در ...

مقاله بررسی اثر افزودن هر یک از کمکذوبهای مورد استفاده در ذوب سرب ثانویه و بهینهسازی آن با استفاده از روش تاگوچی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده امروزه یکی از مهمترین منابع سرب بازیافتی باتریهای سرب-اسیدی هستند که به روش پیرومتالورژیکی مورد بازیابی قرار میگیرند. ذوب سرب در کورههای مختلفی انجام میگیرد که یکی از پرکاربردترین آنها کورههای گردان کوتاه هستند. فرمولاسیون بار ورودیاین نوع کورهها بسیار مهم بوده و در صورتی که شارژ ورودی کوره بهینه نباشد ...

مقاله بررسی نفقه از دیدگاه امامیه با نگاهی به فقه حنفیه

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از مهمترین مسایل حوزه خانواده، مسأله نفقه و تأمین مالی زوجه و خویشان میباشد که در فقه اسلامی و نظامهای حقوقی جوامع، همواره مورد توجه بوده است. نفقه بهمعنای تأمین هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندیهای متداول برای زندگی کسانی است که از راه زوجیت، قرابت یا ملکیت با انسان منتسب هستند. دلایل فقهی ...

مقاله بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در آستانه ازدواج از رابطه جنسی سالم و نیازهای آموزشی این حوزه

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده در اين مقاله تلاش شده ضمن نگاهي کلي به رابطه ي جنسي نرمال ، نقش عوامل بيروني و روان شناختي در تحريک جنسي ،تفاوت هاي روان شناختي دو جنس در اين زمينه و... به بررسي سطح اطاعات جنسي گروهي زوج جوان به عنوان نمونه پرداخته شود و با کمک پرسش نامه هاي جمع آوري شده پيشنهاداتي در زمينه ي آموزش مسائل جنسي ارائه گ ...

مقاله مسمومیت هیستامینی ناشی از مصرف ماهی ( مقاله مروری )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: گوشت آبزیان بسیار حساس بوده و در صورت شرایط نامناسب نگهداری به سرعت تحت تأثیر عوامل فساد قرار میگیرند و به تدریج کیفیت خود را از دست میدهند. هیستیدین به طور طبیعی به مقدار زیادی در بعضی از گونههای ماهیان وجود دارد که در اثر عمل آنزیمها تبدیل به هیستامین میشود. هیستامین، یک مولکول هیدروفیل بوده که از ی ...

مقاله بررسی فضای جادویی در هزارو یک شب

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه هزارو يک شب کتابي است که نه يک نويسنده دارد و نه در يک زمان خاص نوشته شده است هزارو يک شب بزرگترين کتاب ها و مختص به همه ي زمان هاست . اما آنچه مهم است ، هزار و يک شب است که در اروپا به شب هاي عربي مشهور شده و علت اين است که پس از غلبه عرب ، هزار و يک شب از فارسي به عربي ترجمه شد و بخشي از داستان هاي ...

مقاله استفاده مجدد از زهاب در کشاورزی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در مناطقی که با کمبود آب آبیاری مواجه هستند، استفاده از زهاب برای تکمیل منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این، استفاده مجدد از زهاب مشکلات ناشی از تخلیه زهابها را به حداقل می رساند. استفاده مجدد از زهاب برای مصارف آبیاری محصولات کشاورزی، مشکلات کلی آلودگی آب را نیز کاهش می دهد. موارد استفاد ...

مقاله ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح تصفیه خانه صفادشت به روش ماتریس پاستا کیا

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرحهاي فاضلاب شهري از اهميت ويژه اي برخوردار است . با توجه به وضعيت اقليمي ايران ، محدوديت منابع آب و افزايش چشمگير جمعيت شهرنشين و بالا رفتن سطح زندگي و رفاه ، ضروري است که در حفظ و نگهداري وضعيت کمي وکيفي منابع آب نهايت کوشش بعمل آيد. ارزيابي اثرات زيست محيطي با پيش بين ...

مقاله مدیریت و ایمنی پسماندهای آزمایشگاهی ( مطالعه مورد : آزمایشگاه های شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : مقدمه : پسماندهاي آزمايشگاهي ناشي ازفعاليتهاي آزمايشگاهي از قبيل آناليز مواد، تجهيزات آزمايشگاهي، دستگاههاي تمييز کننده و معرف ها ، رنگ ها و کيت هاي آزمايشگاهي و... مي باشد که نيازمند مديريت ويژه است . اين گونه مواد به دليل خاصيت خطرآفريني باعث مشکلات عديده اي مي گردند. همچنين چگونگي کنترل آلودگي ها ...

مقاله بررسی تأثیر فاضلاب شهر مسجدسلیمان بر کیفیت آب رودخانه تمبی بر اساس نظام شاخص کیفیت آب

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه رودخانه تمبي يکي از رودخانه هاي جاري در شهرستان مسجدسليمان در محدوده جغرافيايي ٤٨ درجه و ٥٥ دقيقه تا ٤٩ درجه و ٥٣ دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بين ٣١ درجه و ٤٢ دقيقه تا ٣٢ درجه و ٣٧ دقيقه عرض شمالي از خط استوا، در حاشيه شرقي استان خوزستان است . دبي ميانگين اين رودخانه ٥ مترمکعب بر ثانيه و ...

مقاله بررسی رفتار برشگیرهای ناودانی و گلمیخ و مقایسه مقادیر باربری برشگیرهای گلمیخ با مقادیر آئین نامه فولاد ایران

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه برشگیر ها برای انتقال نیروی برشی در سیستم های مختلط بتن و فولاد استفاده می شوند. در تحقیق حاضر به مطالعه رفتار برشگیرهای ناودانی و گلمیخ پرداخته شده است، برای این منظور برشگیرها با روش المان های محدود در بلوک بتنی مدل شده و تحت بارگذاری کنترل جابجایی در سطح مقطع بیرونی قرار می گیرند و ظرفیت باربری آنها ...

مقاله رویکردهای میان رشته ای در باستان شناسی و کاربرد آنها در چگونگی تحلیل مواد فرهنگی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از مباحثی که امروزه به باستانشناسان این اجازه را میدهد باستانشناسی را به عنوان یک علم معرفی کنند، تطابق روشهای علمی و اشتراک بین باستان شناسی با زیست شناسی، شیمی، تاریخ، جغرافیا، آمار و غیره در مطالعه انسان گذشته است. اگرچه استفاده از روشهای علمی به خودی خود یک موضوع را علمی نمیکند؛ باستان شناسی سع ...

مقاله نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری ( مطالعه موردی : منطقه 20 تهران )

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده منطقه 20تهران (شهرری) به لحاظ دار بودن سابقه و قدمت 6000 ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی ـ مذهبی و طبیعی، توانمندیهای فراوانی در زمینه گسترش توسعه صنعت گردشگری را داشته و این پتانسیلهای گردشگری در رشد و توسعه پای ...

مقاله بررسی نقش گزینش و مصاحبه های استخدامی بر اثربخشی اعضای سازمان آموزشی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود..از مهم ترين وظايف مديريت منابع انساني جذب و بکار گيري افرادي است که بهترين بازدهي را در مجموعه کاري داشته باشند بنابراين شناخت نيازها، انگيزه ها، تمايلات و عوامل مؤثر بر اثربخشي اعضاي سازمان نه تنها لازم است بلکه جهت ...

مقاله نقش مدیریت ارزش در سازمان های آموزشی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين پژوهش با هدف تعيين نقش مديريت ارزش در سازمان هاي آموزشي ميباشد. روش پژوهش ، اسنادي-تحليلي با استفاده از منابع چاپي و الکترونيکي ميباشد و يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است که مديريت ارزش فرايندي سامان يافته و نظام مند براي تصميم سازي است . اين فرايند با تعريف کارکردهاي مورد نياز براي دست يابي به ...

مقاله پارادایم های نوین در مدیریت تولید و عملیات برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : در دنیای رقابتی ، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند . محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است . در دهه اخیر ، نحوه تامین مواد اولیه و انتخاب تامین کنندگ ...