مقالات رشته آموزش ابتدایی

اخرین مقالات رشته آموزش ابتدایی

دانلود فایل پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
 اسلاید 1 : فهرست يادگيري نگرشهاي مختلف يادگيري نظريه سازنده نگري در يادگيري اصول نظريه سازنده نگري روشهاي تدريس انگيزش و تعليم و تربيت انواع انگيزه الگويي براي افزايش انگيزه ويژگي هاي معلم ويژگي هاي جو كلاس ويژگي هاي روش آموزش هوش و خلاقيت تعريف هوش نگرشهاي مختلف به هوش تقسيم بندي هوش چندگانه اصول آموزشي مرتبط با تقويت هوش خلاقيت انواع تفكر خصوصيات افراد خلاق آموزش و پرورش و خلاقيت تغييرات اساسي نظام آموزشي جهت پرورش خلاقيت اسلاید 2 : يادگيري انسان تنها با تعدادي ...

دانلود فایل پاورپوینت افت تحصیلی در دانش‌آموزان

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
 اسلاید 1 :     منظور از افت تحصیلی « کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است . افت تحصیلی به معنای دقیق آن ، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد. هم تکرار پایه های تحصیلی یک دوره و هم ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی طرح کارآفرینی احداث مهد کودک

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : قبل از ورود به بازارکسب و کار٬باید نقشه راه خود را ترسیم کنیم.ما برای شروع هر کاری به نقشه نیاز داریم وکسب و کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.باید یک طرح کسب  و کار خوب و جامع تهیه کنیم تا هم خود و هم دیگران٬بدانیم که می خواهیم چه چیزی را٬چگونه٬وبرای چه کسی ...

دانلود فایل پاورپوینت پروژه علمی دانش آموزان ابتدایی

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : تعریف پروژه علمی پروژه ی علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش‌آموزان درباره‌ی یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها و مهارت های علمی او را پیدا می‌کنند.  یعنی دانش‌آموزان سعی می‌کنند به دقت مشاهده کنند، سؤال بپرسند، جمع آوری اطلاعات کنند، فرضیه ...

دانلود فایل پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل های کتاب عدد نویسی و الگو ها آمار و احتمال اندازه گیری عدد های اعشاری تقارن و چند ضلعی ها نسبت ، تناسب و درصد کسر اسلاید 2 : فصل درس فرهنگ نوشتن فرهنگ خواندن مرور فصل اسلاید 3 : درس فعالیت(تدریس) کار در کلاس(تعمیق) تمرین تکلیف (منزل) اسلاید 4 : مرور فصل تمرین معما و سرگرمی در منزل اسلاید 5 : فرهنگ نوشتن قبل مرور درس هر چه را دانش آموز یاد گرفته به زبان خود بنویسد اسلاید 6 : فرهنگ خواندن آخر ...

دانلود فایل پاورپوینت کسر ریاضی چهارم ابتدایی

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : به این شکل با دقت نگاه کن مثل شکل قبل اما این بار به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ اسلاید 2 : به این شکل با دقت نگاه کن ! این بار شکل به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ اسلاید 3 : شکل زیر به چند قسمت مساوی تقسیم شده است ؟ کسر هر شکل را بگو ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت آموزش و پرورش پیش دبستانی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : هدف آرماني آموزش -تلاش در جهت پرورش انسان هايي كه در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي در راستاي هدف آرماني جامعه به رشد و شكوفايي مطلوبي نائل شوند و جامعه را در مسير آن هدف به پيش برانند. بازتاب بهره مندي ازهدف هاي روشن و آرماني: -ارتقاء كيفيت آموزش -ارتقاء سطح دانش فراگيران -رشد بالندگي آنان ...

دانلود مقاله بهبود کیفیت مدارس ابتدایی مبتنی بر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا :(()۴۰) موردی از مطالعه در مدرسه دولتی شهر تهران

word قابل ویرایش
21 صفحه
9700 تومان
مقدمهجهانی که در آن عمر گرانبهای خود را سپری مینمائیم، جهانی بسیار پیچیده و دارای دو ویژگی عمده و مهم شامل منابع محدود در اختیار و نیازهای نامحدود انسان می باشد. همین دوعامل، موجب توجه روز افزون انسان ها به بهره وری گردیده است. بهرهوری و یا بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان ها می تواند پشتیبان رشد و توسعه و ...

دانلود مقاله ادراک از وضعیت کارراهه شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی در میان معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مراغه

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
مقدمهکارراهه شغلی منابع خودشناسی ثبات در مسیر شغلی درونی فرد است. وقتی که افراد وارد یک رشته یـا حرفـه مـیشـوند آنهـا معمـولاً فقـط در معیارهای ترقی تعریف شده از لحاظ جایگاه بیرونی لنگر می اندازند، همچنـان کـه افـراد از طریـق نظـام آموزشـی و تجربـههـای حرفـهای اولیـه پیشـرفت می کنند، ذهنیت از خود را بر اساس تطبیق بازخور بیرونی و احساسات ...

دانلود مقاله بررسی تأثیرآموزش مهارتهای اجتماعی از طریق قصه های قرآن یبر کودکان

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
مقدمهبیتردید تربیت اسلامی یکی از اساسیترین بخشهاي معارف اسـلامی اسـت. ارائـه معـارف دینـی بـه کودکان، باید متناسب با ویژگیهاي رشدي آنان باشد. شناساندن این معارف، بخصوص به کودکـانی کـه هنوز به قابلیتهاي ذهنی دست نیافتهاند، از پیچیدگی و حساسیت خاصی برخـوردار اسـت. قصـههـاي قرآن، شامل مفاهیم ارزشمندي است که بر جوانب مختلف رشـد کودکـان تـأثیر دارد. چنانچـه انتخـاب قصه و ...

دانلود مقاله تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی – توصیفی دانش آموزان ابتدایی

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
مقدمهاضطراب به منزله بخشـی از زنـدگی هـر فـرد در همه جوامع به عنوان پاسـخ مناسـب و سـازگاری تلقی میشود. فقدان اضطراب یـا اضـطراب زیـاد ممکن است ما را بـا مشـکلات و خطـرات قابـل توجهی مواجه سازد. اضطراب در حـد متوسـط و سازنده ما را وا میدارد که برای انجام امور خـود، به موقع و مناسب تـلاش کـرده و بـدین ترتیـب ...

دانلود مقاله تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های تربیتی لقمان حکیم

word قابل ویرایش
17 صفحه
9700 تومان
چکیدههدف اصلی از این پژوهش ، تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های تربیتی لقمان حکیم می باشد. بدین منظور با بهره گیری از روش توصیفی و تکنیک تحلیل محتوا، مؤلفه های تربیتی لقمانکه در قرآن کریم به آن ها اشاره شده، در کتاب های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و مهارتهای ارتباطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
چکیدههدف از این مقاله، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی 93-94 انجام شده است. پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته (کمی و کیفی) و روش همبستگی است. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی محقق ساخته براساس الگوی کوئیندام و لیری متشکل از 45 سؤال و 6 مؤلفه میباشد. در روش ...

دانلود مقاله بررسی چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی _ توصیفی در مدارس ابتدایی خراسان رضوی

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
چکیدهیکی از نوآوریهای آموزشی در دهه حاضر در نظام آموزشی کشور، طرح ارزشیابی توصیفی میباشد. این طرح هماکنون در پایههای اول و دوم و سوم مدارس ابتدایی سراسر کشور در حال اجرا میباشد. هدف کلی این تحقیق بررسی چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس ابتدایی خراسان رضوی میباشد و با هدف بررسی چگونگی اجرای فهرست وارسی، مقیاس درجه بندی ...

دانلود مقاله هنجاریابی زیرمقیاسهای ارزشیابی آزمون تواناییهـای شـناختی میکـر در دانشآموزان کلاسهای سوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان*

word قابل ویرایش
28 صفحه
9700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر به منظور هنجاریابی زیر مقیاس های ارزشیابی آزمون میکر در دانش آموزان کلاس های سوم تا پنجم ابتدایی انجام شده است. نمونه پژوهش مشتمل بـر 292 دانـشآمـوز دختر و پسر است. آزمون توانایی های شناختی میکر دارای چهار زیرمقیاس ارزشیابی است که بر اساس الگوی چندعاملی4 و شناختهشده هوش گیلفورد 5(1959 )ساخته شده اسـت. نتـایج نشان داده که ...

دانلود مقاله بررسی میزان توجه به »آموزش صلح« در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت ، کارشناسان برنامهریزی درسی و معلمان دوره ابتدایی شهر تهران ۱

word قابل ویرایش
28 صفحه
9700 تومان
چکیدهتحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسیترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیـت و برنامـهریـزی درسی تحت عنوان »آموزش صلح« انجام شده که شاکله اصلی تحقیق را دو مسئله تـشکیل داده است. این دو مسأله عبارتند از شناسایی مفاهیم و مؤلفههای »آموزش صلح« و میزان توجه به این مفاهیم و مؤلفهها در برنامههای درسی مدارس دوره ابتدایی.در این تحقیق در ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی- تحلیلی شیوه انتخاب و سازماندهی محتـوای برنامـهدرسـی مطالعاتاجتماعی و آموزش شهروندی در مقطع آموزش ابتدایی ایران با سوئد۱

word قابل ویرایش
38 صفحه
9700 تومان
چکیدههدف این مقاله، شناخت شباهتها و تفاوت های میان شیوه های انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی و نحوۀ آموزش شهروندی در مقطع آموزش ابتدایی ایران با سوئد، به منظور ارائهی پیشنهادهای کاربردی در زمینه اصلاح برنامه درسی ایران است. برای نیل به این هدف، طرح تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی (اسنادی) بر پایهی روش تطبیقی انتخاب گردید. ...

دانلود مقاله بررسی مفهوم تربیت شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
چکیدهcmهدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم و ششم دوره ی ابتدایی در سال cm تحصیلی 91-92 از منظر مفاهیم تربیت شهروندی است . روش پژوهش تحلیل محتوا بود و با استفاده از چک لیستی از 3/5 مولفه های تربیت شهروندی از دیدگاه" دکتر کوروش فتحی واجارگاه" که شامل سه مفهوم ( شناخت ...

دانلود مقاله تحلیل عناصر برنامه درسی کتاب فارسی اول ابتدایی

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
چکیدهشروع به کارگیري علمی و عملی اصول و معیارهاي دانش برنامه ریزي درسی در سیري در یادگیري دانش آموزان محسوب می شود که یادگیري آنان را تسهیل می کند. طراحی ، اجرا ، ارزشیابی باعث تعمیق و توسعه منطقی محتواي مورد نظر می شود. علاوه بر موارد مذکور در یادگیري دروس دیگر از قبیل ریاضی،دینی،علوم و... نیز تأثیر بسزایی دارد. ...

دانلود مقاله هنجار یابی آزمون تشخیص ناتوانی یادگیری املا در دانش آموزان پایه دوم وسوم وچهارم شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲-۹۳

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
چکیدههدف از مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی ساختار آزمون تشخیص اختلالات املا نویسی در پایه هاي دوم و سوم و چهارم ابتدایی بوده است که طرح تحقیق به شیوه پژوهش از نوع آزمون سازي و هنجاریابی بوده و جامعه آماري در این پژوهش 60 نفر از دانش آموزان پایه دوم، سوم و چهارم مدارس اصفهان در سال تحصیلی 1392-93 ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ارزوییه

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
چکیدهاین مقاله در بین 200 نفر از دانش اموزان شهر ارزوییه در سال 94-93 وبه روش توصیفی و ازنوع همبستگی انجام شده است. براي گرداوري داده ها از دو پرسشنامه"پیشرفت تحصیلی هرمنس" و پرسشنامه"هوش معنوي" اسفاده شد . در گرداوري داده ها از امار تصیفی و امار استنباطی براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون و همبستگی پیرسون استفاده ...

دانلود مقاله تاثیر تدریس توام با نقاشی (درسهای ریاضی و علوم) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
چکیدهتحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر تدریس توام با نقاشی در درسهاي ریاضی و علوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم دوره ابتدایی در دبستان عترت، ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان ارومیه است. تحقیق حاضر از نوع شبه تجربی و به صورت اقدام پژوهی است. جامعه آماري تحقیق حاضر، کلیه دانش آموزان پایه دوم مدرسه ابتدایی عترت ناحیه ...

دانلود مقاله تحلیل محتوای کتاب ریاضی چهارم مقطع ابتدایی(چاپ سال (۱۳۹۳ بر اساس دیدگاه برنامه درسی جروم برونر

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
چکیده : در فرآیند برنامه درسی تهیه و تدوین محتوای آموزشی مناسب ، بخصوص در نظام آموزشی متمرکز در جایگاه ویژه ای برخوردار است . ریاضیات یکی از دروس مهم واساسی دوره ابتدایی است که متاسفانه با افت تحصیلی و نگرش منفی دانش آموزان روبرو شده است . از این روست که تهیه و تدوین محتوای کتاب های درسی ریاضی ...

دانلود مقاله موانع و مشکلات کلاسهای چندپایهی ابتدایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و مشکلات کلاس های چندپایه در فرآیند تدریس ،درسال تحصیلی1393-94 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن به لحاظ ماهیت و شیوه ی گرد آوری داده ها توصیفی ازنوع پیمایشی است . جامعه آماری متشکل ازکلیهمعلّمان مدارس چندپایه ی ابتدایی آموزش پرورش ناحیه 1 قزوین 85) نفر ) که بااستفاده ازجدول مورگان ...

دانلود مقاله بررسی مبانی فلسفی دیدگاه سازنده گرایی و اثربخشی آن در فرآیندهای یاددهی-یادگیری دانش آموزان دوره دبستان

word قابل ویرایش
17 صفحه
9700 تومان
چکیدهامروزه یکی از جدیدترین دیدگاه هایی که در زمینه ی یادگیری و آموزش مطرح می باشد، نظریه سازنده گرایی است. اگرچه دیدگاه سازنده گرایی در چند سال اخیر در زمینه های گوناگون رویکردهای یاددهی– یادگیری مطرح بوده است، اما این نظریه از سابقه ای طولانی برخوردار است. ریشه های اولیه این نظریه به آثار ارسطو، افلاطون، لاک، کانت و پستالوزی ...