مقالات رشته حقوق

اخرین مقالات رشته حقوق

تحقیق در مورد وکالت

word قابل ویرایش
15 صفحه
4900 تومان
وکالت مقدمهاگر نظام آفرينش را با دقت بررسي كنيم در مي يابيم كه خدا جهان را بر اساس حركت و كار قرار داده و سير تكاملي موجودات را بر اين پايه استوار فرموده است . از ذره تا خورشيد هر يك از موجودات كوچك و بزرگ اگر از فعاليت و كار باز ايستند به مقدار خويش به گو شه يي ...

تحقیق در مورد نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

word قابل ویرایش
12 صفحه
4900 تومان
نحوه طرح شكايت چكهاي بلامحل حقوقي در مراجع قضاييمقدمه :در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت عنوان ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجارتي معمول و متداول بوده ...

تحقیق در مورد ارث (sussession)

word قابل ویرایش
54 صفحه
4900 تومان
ارث (sussession)(تشيع) در قانون مدني مواد 861 الي 949 راجع به بحث ارث مي باشد و همين طور قانوت امور جسمي مواد 225 الي 259 دراين خصوص صحبت نموده است. طبق مذهب تشيع موجبات ارث دو امر است نسب و سبب. اما طبقات وارث طبق قانون مدني شامل موارد ذيل مي باشد. 1- پدر ومادر واولاد و اولاد اولاد. 2- ...