whatsapp call admin

مقالات رشته علوم تربیتی

اخرین مقالات رشته علوم تربیتی

تحقیق در مورد آموزش بزرگسالان در هندوستان

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
آموزش بزرگسالان در هندوستانتاريخچهتا اواخر جنگ جهاني اول، پيشرفت ناچيزي در حوزه آموزش بزرگسالان هند رخ داده و تنها به مدارس شبانه كلان شهرهاي كشور محدود گرديده بود. در همين اثنا برخي از شاهزادگان روشن فكر هندي متعلق به ايالات Baroda، Travancore و Mysore به افزايش حمايت هاي مالي خود از مدارس شبانه مبادرت نمودند. آن ها همچنين به احداث ...