مقالات رشته مشاوره

اخرین مقالات رشته مشاوره

دانلود فایل پاورپوینت روابط بین ‌فردی موثر

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : هدف كلي:  آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر اهداف ويژه آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم روابط بين‌فردي مؤثر. توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه ايجاد روابط بين‌فردي مؤثر. اسلاید 2 : خود شناسي رواني اجتماعي خانوادگي هوشي اقتصادي فيزيكي اسلاید 3 : ديگري شناسي رواني اجتماعي خانوادگي هوشي اقتصادي فيزيكي اسلاید 4 : همتايي ويژگي‌ها ويژگي‌هاي مشابه 1) 2) 3) 4) 5) 6) ويژگي‌هاي مكمل 1) 2) 3) 4) 5) 6) اسلاید 5 : رابطه دوستانه اسلاید 6 : اعتماد خودگشايي فزاينده هر فرد در مقابل ديگري يقين حاصل كردن از اينكه رفتار شما در مقابل فرد ديگر همواره يكنواخت و ثابت ...

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل ارائه سخنرانی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ارائه سخنرانی: سه قانون یک سخنرانی عمومی عبارتند از: صریح بودن مختصر بودن روندی ثابت داشتن         اسلاید 2 : هنگامی که شروع به سخنرانی می کنید: از مسؤل جلسه یا شنوندگان تشکر نکنید. تلاش نکنید بگویید در آن جا بودن برای شما مسرت بخش است. سخن نباید سریع و تند ودر نتیجه نا مفهوم باشد بلکه با ید ﺁرام و با طمأنینه باشد. بیان ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت استرس امتحان

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : همه ما پيش از امتحان يا وقايع مهم ديگر ،درجاتي از نگراني يا تنش را تجربه مي كنيم . در واقع مقادير كم اضطراب ونگراني ما را بر مي انگيزد و به ما كمك مي كند ولي نگراني بيش از حد مي تواند مشكل ايجاد كند مخصوصا اگر در جريان آماده سازي و انجام امتحان‌ها مزاحمت ايجاد كند.برای مقابله ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با بازاریابی صنعتی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استراتژی محصول و ارائه محصول جدید اسلاید 2 : هدف: یک سازمان هنگام تدوین استراتژی های کالا باید دوهدف عمده را مد نظر داشته باشد: 1- حصول اطمینان نسبت به این مسئله که آمیخته کالا در راستای اهداف کلی شرکت و اهداف بازاریابی آن قرار دارد. 2- اراده رهنمودهای لازم برای مرور عملکرد کالاهای فعلی با ...

دانلود فایل پاورپوینت انگیزش شغلی

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چرا انگیزش شغلی مهم است؟ افزایش کیفیت نیازها انگیزش اسلاید 2 : نظریه های انگیزش شغلی اسلاید 3 : خودتعیین کنندگی و انگیزش شغلی اسلاید 4 : انگیزش پیشرفت و انگیزش شغلی اسلاید 5 : متغیرهای موثر بر انگیزش شغلی اسلاید 6 : پیشنهادهایی برای باانگیزه کردن کارکنان اسلاید 7 : پژوهش های انجام شده  

دانلود فایل پاورپوینت داستان زندگی استیو جابز

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : من امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغ التحصیلی شما که در یکی از بھترین دانشگاه ھاي دنیا درس می خوانید ھستم. من ھیچ وقت از دانشگاه فارغ التحصیل نشده ام. امروز می خواھم داستان زندگی ام را برایتان بگویم. خیلی طولانی نیست و سه تا داستان است... اسلاید 2 : اولین داستان: موفقیت اسلاید 3 : اولین داستان مربوط به ارتباط اتفاقات به ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مدیریت زمان

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : هدف كلي:  آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي مهارت مديريت زمان اهداف ويژه آشنا كردن دانشجويان با مفهوم مديريت زمان. توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه مهارت مديريت زمان. اسلاید 2 : مديريت زمان وسيله اي است براي : صرفه جويي در زمان آمادگي قبلي داشتن براي فعاليت هاي اجتماعي كاهش حجم كار نظارت بر روند پيشرفت كارها, تنظيم وقت اسلاید 3 : تعيين هدف اسلاید 4 : حوزه هاي مختلف هنري معنوي / نگرشي شغلي تحصيلي خانوادگي مالي جسمي تفريح عمومي اسلاید 5 : نكات مهم ...

دانلود فایل پاورپوینت فشار عصبی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :  فشار عصبی Stress                                      تعریف : فشار عصبی پاسخی است که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی به صورت رفتاری روانی یا جسمانی از خود بروز می دهد .  فشار عصبی عبارت است ازعکس العمل فرد برای سازگاری نسبت به محرکی که الزامات فیزیکی و روانی گسترده ...

دانلود فایل پاورپوینت امتحان زوال عقل – تست هوش

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : امتحان نهايي براي پي بدن به اينكه مغز شما از كار افتاده است! اسلاید 2 : امتحان زوال عقل در اينجا چهار سؤال معمولي و يك  سوال جايزه وجود دارد. شما بايد فوراً به آنها پاسخ دهيد. شما نبايد وقت زيادي تلف كنيد، به همة سوالات فوراً پاسخ دهيد.      قبوله؟ آماده؟ حركت!!! اسلاید 3 : سؤال اول: شما در يك مسابقة سرعت شركت كرده‌ايد. از نفر دوم سبقت ...

دانلود فایل پاورپوینت تعریف هوش

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ماهيت هوش هوش فعاليتي است كه زائيده تماميت وجود يك فرد است   ( خصوصاَ‌چين خارجي مغز نقش مهمي در اين وظيفه دارد )   اسلاید 2 : تعريف هوش هوش را به انواع مختلف تعريف كرده اند :   استنفورد بينه Stanford Bineh : تعريف هوش را جهت تطبيق با شرايط موجود انجام داده ترمن Terman  : هوش استعداد براي استعداد و ...

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری خودکشی

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اپيدميولوژي سالانه بیش از 20 تا 50 میلیون اقدام به خودکشی و بیش ازيک میلیون مرگ ناشی از خودکشی اتفاق می افتد. سازمان بهداشت جهانی تخمین میزند که در سال 2020 حدود 53/1 میلیون نفر بر اثر خودکشی خواهند مرد. اسلاید 2 : اپيدميولوژي در ایران üبراساس آمارمنتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...

دانلود فایل پاورپوینت راهنمای طراحی برنامه عملیاتی سالیانه

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : برنامه ریزی کلیه تدابیری که برای انجام صحیح و مؤثر یک ایده اندیشیده می شود تا هدف و غایتی خاص به نتیجه رسیده و محقق گردد. اسلاید 2 : مراحل برنامه ریزی پیش نیازها تشخیص کاستیها(نیاز سنجی) تدوین هدفها تدوین برنامه ها و فعالیتها تعیین منابع اجرا ارزشیابی اسلاید 3 : ضرورت برنامه ریزی توسط گروه های آموزشی هماهنگی با روند تمرکززدایی توجه به نیازهای بومی توسعه عرصه نظارت، کنترل ...

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل روابط بین فردی موثر

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : هدف كلي:  آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر اهداف ويژه آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم روابط بين‌فردي مؤثر. توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه ايجاد روابط بين‌فردي مؤثر. اسلاید 2 : خود شناسي رواني اجتماعي خانوادگي هوشي اقتصادي فيزيكي اسلاید 3 : ديگري شناسي رواني اجتماعي خانوادگي هوشي اقتصادي فيزيكي اسلاید 4 : همتايي ويژگي‌ها ويژگي‌هاي مشابه 1) 2) 3) 4) 5) 6) ويژگي‌هاي مكمل 1) 2) 3) 4) 5) 6) اسلاید 5 : رابطه دوستانه اسلاید 6 : اعتماد خودگشايي فزاينده هر فرد در مقابل ديگري يقين حاصل كردن از اينكه رفتار شما در مقابل فرد ديگر همواره يكنواخت و ثابت ...

دانلود فایل پاورپوینت مطالعه رفتار و رفتار درمانی

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : فصل اول:تعاریف —تعریف تغییر رفتار و رفتار درمانی: به مجموعه روش ها و فنونی گفته می شود که از یافته های روانشناسی آزمایشی، بویژه روانشناسی یادگیری استخراج شده اند و هدف آنها کمک به رفع مشکلات سازگاری افراد در موقعیت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است در واقع به تحلیل (روابط علی بین محیط و رفتار) وتغییر رفتار (ابداع واجرای ...

دانلود فایل پاورپوینت داشتن افکار مثبت

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : با توجه به اينكه كنترل (( كلام )) ، آسان تر از كنترل (( احساس ها )) و (( انديشه ها )) ست ، بنا براين ساده ترين راه براي شاداب ساختن خويشتن ، كنترل بيان و استفاده از كلمه هاي مثبت و شادي بخش است كه قادرند تاثير عميقي بر افكار ، و احساس هاي ما به جاي ...

دانلود فایل پاورپوینت مشورت مدرسه مبنا

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه                                                                          مشورت مدرسه مبنا برای ان دسته از کارکنان مدرسه است که در نظامهای اموزشی با معلمان ، دانش اموزان  والدین و مدیران کار می کنند. به احتمال زیاد مشاوران و روانشناسان مدرسه این نقش را بر عهده دارند. هر چهار گروه یاد شده، خدماتی را انتظار دارند و مشورت وسیله ی موثری برای رفع نیازهای انان است. اسلاید 2 ...

دانلود فایل پاورپوینت ( دوره آموزشی ) بلوغ و ویژگی های آن

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : بلوغ مهم ترین فصل زندگی هرکسی است بلوغ سه قسمت دارد بلوغ جسمی بلوغ روانی بلوغ اجتماعی اسلاید 2 : بلوغ جسمی بلوغ جسمی موضوعی دیدنی است بلوغ در هر فرد بر اساس ویژگی ها حادث می شود * اولین ویژگی بلوغ ، صفت ارثی آنست * دومین ویژگی بلوغ ، مکان جغرافیایی و چگونگی آب و هوای              منطقه زندگی فرد است * سومین ویژگی موثر در بلوغ ، تغذیه فرد ...

دانلود فایل پاورپوینت کارت امتیاز متوازن (BSC)

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استراتژي:  استراتژي به زبان ساده مشخص كننده اين است كه به چه مي خواهيد برسيد وچگونه مي خواهيد به آن برسيد برنامه ريزي استراتژيك :  فرايند مستمر ونظام مندي است كه اعضاء سازمان را كمك مي كند تا : درتعيين اهدافي كه به آينده مربوط مي شود هرچه بهتر تصميم گيري كند چگونگي رسيدن به اين اهداف را مشخص ...

دانلود فایل پاورپوینت نکاتی برای شاکربودن

PowerPoint قابل ویرایش
8 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : اگر امروز صبح سالم از خواب برخاستيد، قدر سلامتى خود را بدانيد زيرا يک ميليون نفر تا يک هفته ديگر زنده نخواهند بود. اسلاید 2 : اگر تاکنون از آسيب‌هاى، تنهايى در سلول زندان، عذاب شکنجه، يا گرسنگى در امان بوده‌ايد، وضعيت شما از وضعيت ٥٠٠ ميليون نفر در دنيا بهتر است. اسلاید 3 : اگر ...

دانلود فایل پاورپوینت مسائل اجتماعی وروحی روانی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عامل بیماریزا ناشناس باشد. عامل بیماریزا مقاوم باشد. راه  انتقال نامشخص باشد. راه انتقال غیر قابل پیشگیری باشد. قدرت تخریبی بیماری زیاد باشد. اسلاید 2 : @همراه بودن اين بيماري با مسائلي كه مرتبط با رفتارهاي پنهان انسان بوده، مقبوليت اجتماعي ندارد منجر به مخفي نگه داشته شدن ومحروم ماندن اين افراد از كليه خدمات آموزش، پيشگيري و درمان شده ...

دانلود فایل پاورپوینت آسیب شنا سی خانواده

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :  عدم آگاهی به اصول زندگی مشترک  سست شدن باورهای مذهبی  عدم صداقت و فریب  کاری عدم توجه به نیازهای همسر  ابهام و افراط در انتظارها دخالت دیگران مسائل اقتصادی مالی   موانع فرهنگی و طبقاتی  سوء تفاهم و سوء ارتباط  انتقام جویی و بهانه گیری  سلطه گری زن یا شوهر  بی نظمی و مسئولیت ناپذیری  نازایی و ناتوانی در مسائل جنسی    اسلاید 2 : خانواده  :   نزدیک ترین ...

دانلود فایل پاورپوینت تنظیم خانواده

PowerPoint قابل ویرایش
144 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدف كلي اين برنامه : تأمين سلامت مادران و كودكان و ايجاد هماهنگي بين رشد جمعيت و ابزار و عوامل توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نهايتاً برقراري عدالت اجتماعي است    ارتقائ کیفیت و کمیت خدمات تنظیم خانواده به منظور بهبود سلامت جامعه اسلاید 2 : روشهاي پيشگيري از ...

دانلود فایل پاورپوینت شیوع مشکلات روانی، خانوادگی و اجتماعی و بیماری ایدز

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه عفونت اچ. آی. وی برروی تمام جنبه های زندگی اعم از روانی، اجتماعی، جسمی و معنوی تاثیرمیگذارد و میتواند موجب ترس از زندگی با این عفونت شود. افراد خانواده و مراقبین این بیماران نیزممکن است تحت تاثیر این مشکل قرار بگیرند. این بیماران از نظرحمایت عمومی و مراقبتهای بهداشتی نیز مورد تبعیض قرار میگیرند. رفتارهای نامناسب وتحقیرآمیز موجب انزوای ...

دانلود فایل پاورپوینت نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری

PowerPoint قابل ویرایش
422 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پارادايم هاي تحقيق اسلاید 2 : اصالت تحصلي اسلاید 3 : پارادايم اثبات گرايي مفروضه اصلي آن است که واقعيت را مي توان از طريق عملياتي کردن فرايند عيني تحقيق، بدون آلوده شدن با ارزش هاي محيطي کشف کرد اسلاید 4 : پارادايم پسا اثبات گرايي ضمن اينکه مستقل بودن واقعيت از ارزش هاي پژوهشگر را مفروض مي دارد به اين ...

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : .Aسلامت چیست B . طیف سلامت - بیماری C.سالم بودن امروز و گذشته                                                   D  .دیدگاهای قدیمی در مورد سلامتی            1.قبل از قرون وسطی                         2.قرون وسطی                                3.رنسانس         .4 .قرن 19 دیدگاه زیستی- پزشکی اسلاید 2 :   5.قرن 20 نیاز به نقش روانشناسی سلامت : - شیوه زندگی و سلامتی               - شخصیت و سلامتی                    6.دهه 1970 پیدایش روانشناسی سلامت E.تعریف روانشناسی سلامت                   .Fدیدگاهای ...