مقالات رشته حسابداری

اخرین مقالات رشته حسابداری

دانلود فایل پاورپوینت سمینار حسابداری و کنترل‌های مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عواملي كه استقرار سيستمهاي كنترل را در بنگاههاي اقتصادي ضروري ميسازد:            -تفويض اختيار گسترده به علت گستردگي وتنوع  فعاليتها        -اهميت تصميم گيريهاي سريع و به هنگام به علت تحولات        سريع محيطي       -ضرورت اطلاع يافتن مديريت از نتايج فعاليتهاووضعيت        رقبا اسلاید 2 : به منظور اطمينان از تحقق نيات و اهداف حياتي و استراتژيك بنگاه ، ...

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : دامنه کاربرد اين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود: فروش کالا، ارائه خدمات، و استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است. اسلاید 2 : در اين استاندارد، درآمد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نمي شود: سود سهام حاصل از ...

دانلود فایل پاورپوینت فصل یازده کتاب تئوری حسابداری مالی (۲)

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : بدهی های بلندمدت * در این فصل، ماهیت بدهی های بلندمدت را مورد بررسی قرار می دهیم. شیوه شناسیایی (ثبت) و گزارش کردن و تعیین ارزش رویدادهای مالی و غیر مالی، به عنوان بدهی مورد تاکید قرار می گیرد. اسلاید 2 : تعریف دارایی ها دارایی ها دارای منافع اقتصادی آینده هستند. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برای خرید دارایی ها منابه ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری شعب

PowerPoint قابل ویرایش
480 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شرکتها جهت دستيابی  به  يک بازار گسترده فروش و منابع مالی جديد سرمايه در نقاط مختلف وبا حتی خارج از کشور اقدام  به  ايجاد  شعبی  می نمايد . اسلاید 2 : شعبه : واحد  تجاری  يا  بازرگانی است  که  دور از مرکز با  اداره مرکزی  قرار دارد  وطبق دستورالعمل های صادره از سوی اداره  مرکزی  نسبت به ...

دانلود فایل پاورپوینت کیفیت سود Earnings quality

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه گزارش‌هاي مالي، از مهم‌ترين فرآورده‌هاي سيستم حسابداري است كه از اهداف عمده آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري بنگاه اقتصادي است. يكي از اقلام حسابداري كه در گزارشهاي مالي (صورت سود و زيان) تهيه و ارائه مي‌شود سود خالص است كه كاربردهاي متفاوتي دارد.    معمولا سود به عنوان مبنايي براي ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول حسابداری

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سند حسابداری: هان ثبت بدهکار بستانکار است. دفتر روزنامه: اطلاعات سند های حسابداری در دفتر روزنام ثبت می شود دفتر کل: اطلاعات دفاتر روزان به دفتر کل وارد می شود تراز آزمایشی: به منظور حصول اطمینان نسبی از ثبت و انتقال صحیح اطلاعات به صورت دوره ای (مثلا در پایان هفته یا ماه) از مانده حسابهای دفتر ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دارایی های ثابت مشهود دارایی های ثابت مشهود به دارایی مشهودی اطلاق می شود که:   الف. به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالا یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهدای می شود ، و ب. انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. اسلاید 2 : اجزای ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری اجاره ها

قابل ویرایش
صفحه
تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نخستین رویکردحرفه ای مربوط به اجاره بلند مدت درسال 1949باانتشاربولتن پژوهشهای حسابداری ش 38میباشدبعد آن انجمن حسابداری آمریکادرسال 1962باانتشاربررسی های پژوهشی حسابداری شماره 5،هیات تدوین اصول حسابداری باانتشاربیانیه شماره 5درسال 1973،SECباصدوردستورالعمل 147( تبصره ای بربیانیه 31هیات تدوین اصول حسابداری)همگی درجهت بهبود گزارشگری اجاره بلندمدت کوشیدند. سرانجام درسال 1976FASBبیانیه شماره 13خورد رادرمورد اجاره ها منتشرکرد ویکسال ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری اجاره ها

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نخستین رویکردحرفه ای مربوط به اجاره بلند مدت درسال 1949باانتشاربولتن پژوهشهای حسابداری ش 38میباشدبعد آن انجمن حسابداری آمریکادرسال 1962باانتشاربررسی های پژوهشی حسابداری شماره 5،هیات تدوین اصول حسابداری باانتشاربیانیه شماره 5درسال 1973،SECباصدوردستورالعمل 147( تبصره ای بربیانیه 31هیات تدوین اصول حسابداری)همگی درجهت بهبود گزارشگری اجاره بلندمدت کوشیدند. سرانجام درسال 1976FASBبیانیه شماره 13خورد رادرمورد اجاره ها منتشرکرد ویکسال ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول حسابداری ۳

PowerPoint قابل ویرایش
482 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شرکتها جهت دستيابی  به  يک بازار گسترده فروش و منابع مالی جديد سرمايه در نقاط مختلف وبا حتی خارج از کشور اقدام  به  ايجاد  شعبی  می نمايد . اسلاید 2 : شعبه : واحد  تجاری  يا  بازرگانی است  که  دور از مرکز با  اداره مرکزی  قرار دارد  وطبق دستورالعمل های صادره از سوی اداره  مرکزی  نسبت به ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حسابداری در آمریکا استانداردهای حسابداری دولتی در آمریکا در دو بخش دولتهای محلی و ایالتی و دولت مرکزی تهیه می‌شوند. در آمریکا دو نهاد “GASB” (هیئت استانداردهای حسابداری دولتی) و “FASAB”  (هیئت استانداردهای حسابداری مالی) مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند. FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(۵۰۰۰) و مستند سازی(۲۳۰۰)

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی را طبق استاندارد های حسابرسی  مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری کاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود . در این مطلب، ویژگی اساسی کاربرگ ها ...

دانلود فایل پاورپوینت هماهنگ سازی حسابداری بین المللی با استفاده از دیدگاه های دیالکتیک هگل و قدرت فوکو

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : همسوسازی استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی، یکی از موضوعات مطرح در دهه های اخیر بوده است. در این مقاله ،از رویکرد فلسفی برای بررسی تعامل آرای اندیشمندان با موضوع هماهنگ سازی در حسابداری استفاده می شود. اعتقاد بر این است که کسب آگاهی از رویکردهای فلسفی می تواند بینش وسیع تری ...

دانلود فایل پاورپوینت اخلاق در حسابداری و اقتصاد

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حسابداری دانشی است ارزشمند و مولفه اصلی برای اقتصاد بازار است . هیچ فعالیت اقتصادی بدون اتکا به حسابداری امکان پذیر نیست . حسابداری به ارائه اطلاعاتی در رابطه با وضعیت مالی و میزان سود دهی میپردازد . این دانش مبنای نظام های مالی وپولی کشور است و نقشی کلیدی در نظارت در راستای ...

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دامنه کاربرد اين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود: فروش کالا، ارائه خدمات، و استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است. اسلاید 2 : در اين استاندارد، درآمد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نمي ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری شرکتها

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1-شرکتهای تضامنی 2-شرکتهای سهامی{عام وخاص} 3-شرکتهای تعاونی اسلاید 2 : الف-عملیات حسابداری ثبت سرمایه : 1.نقدی2.نقد وغیرنقدی3.ادغام4.با ارزیابی ارزش روز دارایی ها ب-تقسیم سود  1.سودوزیان به نسبت درج در شرکتنامه                            2.اکر در شرکتنامه درج نشده باشد به نسبت سرمایه تقسیم میشود.                            3.مانده ی حساب سودوزیان بقه حساب تقسیمسود منتقل میشود.                            4.سهم سود پس از منظورنمودن پاداش،حقوق وسود ...

دانلود فایل پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : استاندارد حسابداري شماره 17 حسابداري داراييهاي نامشهود (تجدیدنظر شده1386) اسلاید 2 : هدف استاندارد هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. موضوعات اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري (شامل‌ هزينه‌ استهلاك‌) و موارد افشاست. اسلاید 3 : دامنه کاربرد .1الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ نامشهود بكار گرفته‌ شود مگر در ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : انتظار می رود در پایان این ارائه بتوانیم به سوالات زیر پاسخ دهیم: فعالیتهایی که از لحاظ حسابداری و گزارشگری مالی باید به عنوان فعالیتهای تحقیق و توسعه شناسایی شوند چیست؟ مخارجی که باید به فعالیتهای تحقیق و توسعه تخصیص یابد چیست؟ حسابداری مخارج تحقیق و توسعه چگونه است ؟ مخارج تحقیق و توسعه در صورتهای مالی چگونه افشا می شود؟ اسلاید 2 : مقدمه ...

دانلود فایل پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اندیشه نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت زائیده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دولتی شد. از اختیارات مالی قوه مقننه نظارت بر اجرای درست بودجه بود. حق تصویب منابع و مخارج و نظارت بر بودجه دولت در سال 1807 در فرانسه در دوران حکومت ناپلئون بناپارت بود ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری زیست محیطی

PowerPoint قابل ویرایش
63 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :     مقدمه   دو مقوله توسعه پایدار و حفاظت و بهسازی در محیط زیست موضوعات اصلی هستند که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به منظور فقر زدایی تاثیر می گذارند همگام با رشد اقتصادی فشار بر سیستم های طبیعی و منابع کره زمین شدت می گیرد .  واقعیت تاسف بار این ...

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کنترل موجودي Ø Ø Break-Eve A alysis Ø PROCESS PLA I G        Ø ØOperatio s Ma ageme t اسلاید 2 : مقدمه صنعت I dustry)):  کار و فعاليت بر اساس مهارت و       دانشي خاص جهت ساختن توليد Productio )):  تبديل مواد خام به محصول با بهترين   روش ممکن    يا     چيزي را از چيز ديگر به وجود آوردن اسلاید 3 : چهار ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان
 اسلاید 1 : مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی » وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی اسلاید 2 : اهداف هر دو بیانیه FASB ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری پیشرفته(۲)

PowerPoint قابل ویرایش
81 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : روشهای حسابداری سرمايه‍گذاريها روش حسابداري قابل انتخاب براي سرمايه‌گذاري در سهام با حق‌راي ساير شركتها، بستگي : –به نيّت سرمايه‌گذار از خريد سهام دارد. سفته بازي و استفاده از تغييرات قيمت سهام ايجاد رابطه تجاري و استفاده از اين روابط اسلاید 2 : روشهای حسابداری سرمايه‍گذاريها روشهاي حسابداري سرمايه‌گذاري در سهام با حق‌راي: –در صورت كوتاهمدت بودن : استاندارد 15 سرمايه‌گذاريهاي سريع‌المعامله ( ...

دانلود فایل پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه      با توجه به توضیحات در فصول قبل، حسابداری دولتی در هر کشوری تحت تاثیر قوانین و مقررات مالی آن کشور قرار می گیرد. به عبارتی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در ساختار سیستم های حسابداری دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد، لذا آشنایی دقیق با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی هر کشور، اجرای اصل قابلیت های ...

دانلود فایل پاورپوینت گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه بخش 80 استانداردهای حسابرسی، شکل و محتوای گزارش حسابرس را درباره انواع حسابرسی موارد خاص، به شرح زیر تعیین می کند:   الف.  صورتهای مالی تهیه شده براساس سایر مبانی جامع حسابداری ، غیر از              استانداردهای حسابداری.    ب.  بعضی از حسابها یا اقلام بخصوص صورتهای مالی.    پ.  رعایت مفاد قراردادها.    ت.  صورتهای مالی خلاصه شده. بخش 80 استانداردهای حسابرسی در موارد ...