مقالات رشته مدیریت

اخرین مقالات رشته مدیریت

دانلود فایل پاورپوینت تاثیر مدرنیسم بر نظریه سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مدرنیسم ریشه در روشنفکری فلسفه اروپایی قرن هفدهم و هجدهم دارد که منتسب به دکارت،لاک و کانت است.   روشنفکری که غالبا بعنوان (عصر خرد) توصیف می شد،در پی جایگزینی علوم عقلی بجای فئودالیسم و موهوم پرستی بود.   نگاه مدرنیست بر این باور است که "واقعیت عینی و فیزیکی" مورد بحث ما است و در نتیجه هر ...

دانلود فایل پاورپوینت تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی

PowerPoint قابل ویرایش
81 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد . اسلاید 2 : اصل 1. شرط معکوسی (Reciprocal Condition) اصل ...

دانلود فایل پاورپوینت انگیزه و کار کارمندان در سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   رضايت كاركنان يك پديده كوتاه مدت                                                                           عميق تر و با ثبات تر                    ...

دانلود فایل پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه: دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در عین کارآیی یا به عبارت بهتر، افزایش بهره وری در هر سازمان در گرو اجرای فرآیندهای مختلف است. بدیهی است هر چه سازمان وسیع تر باشد، تعداد فرآیندهای آن نیز به همان نسبت افزایش خواهند یافت. با توجه به محدودیت منابع شناسایی فرآيندهايی که نسبت به سایرین ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مدل مبنا

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مفهوم فاکتورهاي بحراني موفقيت (CSF) را شرح دهيد. تمايز ميان فاکتورهاي بحراني موفقيت سازماني و عملياتي را تشريح کنيد. انواع منابع ايجادکننده فاکتورهاي بحراني موفقيت را تشريح کنيد. مدل کاربردي براي شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت سازمان‌ها تشريح کنيد اسلاید 2 : ساير تعاريف استاندارد: فاکتورهاي بحراني موفقيت، فعاليت‌هاي بادوامي را تعريف مي‌کنند که سازمان بايد در طول زمان به ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد

PowerPoint قابل ویرایش
75 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   There are three types of people in the world: Those who make things happen.      Those who watch things happen.    And those who ask - "What happened?"    اسلاید 2 : مدیریت عملکرد فرآیند سیستماتیکی است که بر طرحریزی یا planning ، مربیگری یا coaching و بازنگری یا review تاکید جدی دارد اسلاید 3 : ویژگیها و توانائیها مشخص بودن و مقبولیت نقش ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مدیریت پروژه نرم افزاری هنر متوازن ساختن اهداف رقابتی ، مدیریت ریسک و غلبه بر محدودیت ها برای تحویل موفقیت آمیز محصولی است که هم نیاز مشتریان و هم نیاز کاربران را برآورده کند . اسلاید 2 : اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه عبارتند از : فراهم کردن یک چارچوب برای مدیریت پروزه های صرفاً نرم افزاری ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم هوش استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
73 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهداف هر سازمان فلسفه وجودي آن سازمان محسوب مي شود. اثر بخشي و كارايي به عنوان دو هدف مهم در همه سازمانها نيازمند تدابيري است كه مديران آنها را اتخاذ مي كنند، از طرفي محدوديت منابع و تغييرات محيطي در عرصه هاي مختلف داخلي و خارجي اهميت مديريت را بيش از پيش مشخص مي ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مدیریت استراتژیک شامل « مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت سازمان را از طریق فرآیند بررسی محیطی، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل تعیین می کند». (هانگرو وین) اسلاید 2 : مزایای مدیریت استراتژیک: امکان خلاقیت و نوآوری را برای سازمان فراهم می کند. به سازمان کمک می کند استراتژی مناسبی را ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم برنامه ریزی برای مدیران

PowerPoint قابل ویرایش
91 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : * هر فرآیند که دارای سلسله مراتب در یک ارگانیسم که بتواند نظم و ترادف اجرایی را کنترل کند برنامه نام می گیرد ( میلر ) * نمایش منظم و بارعایت سلسله مراتب فعالیت های مربوط به هم و مربوط به یک رشته تصمیمات منظم و مرتبط برحسب دوره های زمانی. * نمایش منظم و بارعایت ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Key Elements: People: Managers, knowledge workers, data workers, production or service workers Structure: Organization chart , groups of specialists, products, geography اسلاید 2 : Operating procedures: Standard operating procedures (SOP, rules for action) Politics: Power to persuade, get things done Culture: Customs of behavior   اسلاید 3 : Levels: Senior managers: make long-range strategic decisions about products and services Middle managers: Carry out the programs ...

دانلود فایل پاوپوینت سازمان های چتر

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : علم مديريت علم چگونگي ايجاد تحول از طريق اعمال مجموعه وظايفي (مانند كنترل, سازماندهي، ...) در اركان و عوامل تشكيل دهنده سازمان (مانند ساختار و تشكيلات، مقررات و دستورالعمل، منابع مادي و انساني، سيستمها و روشها، ...) در جهت بهره وري بيشتر . اسلاید 2 : ساز وکارهای حمایت ازویژگیهای استراتژیک 1. ساختارهای ارگانیکی وغیر مسطح 2. مهارتها ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با قانون پارتو

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : لزوم دسته بندی و مفهوم طبقه بندی ارزشی تاریخچه پیدایش قانون پارتو مفهوم قانون 80/20 پارتو در کنترل و مدیریت موجودی ABCاستفاده از آنالیز ABCیک مثال ساده از آنالیز سیستم های کنترلی مورد استفاده برای A,B,C مزایا و معایب ABCکلاسیک تعمیم گروه بندی ABC به ABCDOFZ روش های مختلف دسته بندی با معیارهای چندگانه آنالیز تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارائه ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمانی

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه در گذشته يك فرضيه عمومي مطرح بود كه تعارض را به عنوان يك نيروي ويرانگر تلقي مي كرد و مديريت سازمان بايد با واكنشهاي منفي خود آن را از بين مي برد. اما پيشرفتهاي جديد در علوم رفتاري نشان داد كه تعارض پيامد منطقي و بديهي هر سازماني است چرا كه افراد مختلفي ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی اصول سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
79 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سازمان ها در زندگي انسان نقش مهمي ايفا مي کنند سازمان ها در جهت ساختن آينده اي مطلوب گام برمي دارند سازمان ها افراد را با گذشته خود مرتبط مي سازند اسلاید 2 : کارايي يعني انجام دادن کارها به نحو شايسته و درست اثر بخشي يعني انجام دادن کارهاي درست و مناسب اسلاید 3 : برنامه ريزي سازمان دهي رهبري کنترل اسلاید 4 : تعيين مسير کاهش ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم رهبری در رفتار سازمانی

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : رهبری چیست؟”توانایی اعمال نفوذ بر گروه در راستای اهداف آن“ فرق رهبری با مدیریت در نوع قدرت درنوع رابطه در نگاه به هدف در شیوه تصمیم گیری در سبک مدیریتی اسلاید 2 : دلایل عدم توفیق نظریه های شخصیتی رهبری عدم توجه به نیازهای پیروان مشخص نبودن اهمیت نسبی ویژگی ها ر روابط علت و معلولی آنها نسبت به هم عدم توجه ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نظارت و كنترل دقيق بر فعاليتهاي سازمان كاهش حدس وگمان در تصميم گيريها امكان برنامه ريزي استراتژيك فيدبك از نتايج تصميمات كاهش سطوح مديريت كاهش هزينه اسلاید 2 : سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پردازش را در يك زمان و يا زمانهاي مختلف را انجام ميدهند تا ستاده مورد ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
248 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ارزشها – جامعه سازماني سازمان اجتماعي سازمان رسمي هنجارها اسلاید 2 : سازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه براي تحقق هدف يا منظور مشتركي از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي به طور مستمر فعاليت مي كنند. اسلاید 3 : 1- سازمانها هدف دارند .يعني براي دستيابي به هدفها و مقاصد ...

دانلود فایل پاورپوینت نظام اداری سازمان ها

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سازمان به مثابه ماشین سازمان همچون زندان روح سازمان پدیده ای دگرگون شونده و متغیر سازمان همسان مغز سازمان همچون موجودی زنده اسلاید 2 : رقبا دولت محيط كاركنان مشتريان اسلاید 3 : كنترل شديد تغيير در حقوق ومزايا دوره آموزشي تعويض مديران تغيير كارشناسان اسلاید 4 : ابزارهای اسیب شناسی درسازمان؟ موضوعات مورد توجه در اسیب شناسی سازمان؟ اسلاید 5 : تعداد و ترکیب کارکنان انگیزه مدیران و کارکنان ساختار نحوه انتخاب و انتصاب مدیران نحوه ارائه خدمات ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستم مدیریت گردش کار (WfMS)

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیستم مدیریت گردش کار ( WfMS ) روشی است که قادر به تعریف جزئیات کار در سازمان می باشد. اسلاید 2 : روند شکل گیری و ارتباط مفاهیم مدیریت سازمانی و سیستم های فن آوری اطلاعات اسلاید 3 : TQM (Total Quality Management) ERP (Enterprise Resource Planning) BPR (Business Process Reengineering) WfMS (Workflow Management System) EAI (Enterprise Application Integration) BPM (Business Process ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول حاکم بر نظام جبران خدمات

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جبران خدمات به معاني مختلف تعبير ميگردد.اغلب افراد جبران خدمات را به حقوقی که بابت کار دريافت می گردد تعبير می نمايند . مديران دو ديدگاه در مورد جبران خدمات دارند : 1- جبران خدمات يک نوع هزينه عملياتی است. 2- جبران خدمات عاملی برای بهره وری بيشتر است . اگر پرداخت به صورت غير عادلانه اعمال شود ...

دانلود فایل پاورپوینت نرم افزارهای مدیریت پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نرم افزارهایی که در دنیا با آنها امورات برنامه ریزی و کنترل پروژه می چرخد بسیارند ولی در ایران عمدتاً دو نرم افزار پریماورا و مایکروسافت پروجکت در پروژه ها (بسته به بزرگی و کوچکی آنها) بکار می روند اسلاید 2 : این نرم افزار کاملترین و قدرتمندترین ابزار مدیریت پروژه در جهان شناخته شده ...

دانلود فایل پاورپوینت نیازمندی های پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سازمان به چه نوع اطلاعاتی نیاز دارد؟ امروز به چه سوالاتی نمیتوانیم پاسخ دهیم؟ چرا؟ چه گزارشهایی نیاز داریم؟ کدام داده ها مهم تر است؟ چه عملیاتی، روی چه داده هایی باید انجام شود؟ داده های چند سال پیش را باید نگهداری کرد؟ میزان دسترسی به اطلاعات در طول روز چقدر است؟ و ... اسلاید 2 : نیازمندی های عمومی کسب و کار در ...

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی و نظاره پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مشاركت همه عوامل رويكرد حل مسئله مرحله سازي استاندارد سازي برخورد با سيستم به عنوان سرمايه بازبيني حوزه مسئله جزء نمودن ساخت سيستم با توجه به رشد آن و تغييرات احتمالي اسلاید 2 : از وظايف مدير پروژه و با همكاري مهندسين نرم‌افزار است. محصول اين فعاليت ارائه يك جدول زماني كاري پويا در طول حيان ...

دانلود فایل پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ارتباطات ، کانون و هسته مرکزی فعالیت های یک فرد در سازمان برای انجام وظایفش می باشد . این امر سبب ایجاد نیاز به شناخت بیشتر و قدرت تحلیل هر یک از سبک ها و شیوه های ارتباطی که مورد استفاده قرار می گیرد، می شود . به منظور آن که بتوان رفتار های ارتباطی ...