whatsapp call admin

مقالات رشته مدیریت

اخرین مقالات رشته مدیریت

دانلود فایل پاورپوینت تئوری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Key Elements: People: Managers, knowledge workers, data workers, production or service workers Structure: Organization chart , groups of specialists, products, geography اسلاید 2 : Operating procedures: Standard operating procedures (SOP, rules for action) Politics: Power to persuade, get things done Culture: Customs of behavior   اسلاید 3 : Levels: Senior managers: make long-range strategic decisions about products and services Middle managers: Carry out the programs ...

دانلود فایل پاوپوینت سازمان های چتر

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : علم مديريت علم چگونگي ايجاد تحول از طريق اعمال مجموعه وظايفي (مانند كنترل, سازماندهي، ...) در اركان و عوامل تشكيل دهنده سازمان (مانند ساختار و تشكيلات، مقررات و دستورالعمل، منابع مادي و انساني، سيستمها و روشها، ...) در جهت بهره وري بيشتر . اسلاید 2 : ساز وکارهای حمایت ازویژگیهای استراتژیک 1. ساختارهای ارگانیکی وغیر مسطح 2. مهارتها ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با قانون پارتو

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : لزوم دسته بندی و مفهوم طبقه بندی ارزشی تاریخچه پیدایش قانون پارتو مفهوم قانون 80/20 پارتو در کنترل و مدیریت موجودی ABCاستفاده از آنالیز ABCیک مثال ساده از آنالیز سیستم های کنترلی مورد استفاده برای A,B,C مزایا و معایب ABCکلاسیک تعمیم گروه بندی ABC به ABCDOFZ روش های مختلف دسته بندی با معیارهای چندگانه آنالیز تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارائه ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمانی

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه در گذشته يك فرضيه عمومي مطرح بود كه تعارض را به عنوان يك نيروي ويرانگر تلقي مي كرد و مديريت سازمان بايد با واكنشهاي منفي خود آن را از بين مي برد. اما پيشرفتهاي جديد در علوم رفتاري نشان داد كه تعارض پيامد منطقي و بديهي هر سازماني است چرا كه افراد مختلفي ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی اصول سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
79 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سازمان ها در زندگي انسان نقش مهمي ايفا مي کنند سازمان ها در جهت ساختن آينده اي مطلوب گام برمي دارند سازمان ها افراد را با گذشته خود مرتبط مي سازند اسلاید 2 : کارايي يعني انجام دادن کارها به نحو شايسته و درست اثر بخشي يعني انجام دادن کارهاي درست و مناسب اسلاید 3 : برنامه ريزي سازمان دهي رهبري کنترل اسلاید 4 : تعيين مسير کاهش ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم رهبری در رفتار سازمانی

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : رهبری چیست؟”توانایی اعمال نفوذ بر گروه در راستای اهداف آن“ فرق رهبری با مدیریت در نوع قدرت درنوع رابطه در نگاه به هدف در شیوه تصمیم گیری در سبک مدیریتی اسلاید 2 : دلایل عدم توفیق نظریه های شخصیتی رهبری عدم توجه به نیازهای پیروان مشخص نبودن اهمیت نسبی ویژگی ها ر روابط علت و معلولی آنها نسبت به هم عدم توجه ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نظارت و كنترل دقيق بر فعاليتهاي سازمان كاهش حدس وگمان در تصميم گيريها امكان برنامه ريزي استراتژيك فيدبك از نتايج تصميمات كاهش سطوح مديريت كاهش هزينه اسلاید 2 : سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پردازش را در يك زمان و يا زمانهاي مختلف را انجام ميدهند تا ستاده مورد ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
248 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ارزشها – جامعه سازماني سازمان اجتماعي سازمان رسمي هنجارها اسلاید 2 : سازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه براي تحقق هدف يا منظور مشتركي از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي به طور مستمر فعاليت مي كنند. اسلاید 3 : 1- سازمانها هدف دارند .يعني براي دستيابي به هدفها و مقاصد ...

دانلود فایل پاورپوینت نظام اداری سازمان ها

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سازمان به مثابه ماشین سازمان همچون زندان روح سازمان پدیده ای دگرگون شونده و متغیر سازمان همسان مغز سازمان همچون موجودی زنده اسلاید 2 : رقبا دولت محيط كاركنان مشتريان اسلاید 3 : كنترل شديد تغيير در حقوق ومزايا دوره آموزشي تعويض مديران تغيير كارشناسان اسلاید 4 : ابزارهای اسیب شناسی درسازمان؟ موضوعات مورد توجه در اسیب شناسی سازمان؟ اسلاید 5 : تعداد و ترکیب کارکنان انگیزه مدیران و کارکنان ساختار نحوه انتخاب و انتصاب مدیران نحوه ارائه خدمات ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستم مدیریت گردش کار (WfMS)

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیستم مدیریت گردش کار ( WfMS ) روشی است که قادر به تعریف جزئیات کار در سازمان می باشد. اسلاید 2 : روند شکل گیری و ارتباط مفاهیم مدیریت سازمانی و سیستم های فن آوری اطلاعات اسلاید 3 : TQM (Total Quality Management) ERP (Enterprise Resource Planning) BPR (Business Process Reengineering) WfMS (Workflow Management System) EAI (Enterprise Application Integration) BPM (Business Process ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول حاکم بر نظام جبران خدمات

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جبران خدمات به معاني مختلف تعبير ميگردد.اغلب افراد جبران خدمات را به حقوقی که بابت کار دريافت می گردد تعبير می نمايند . مديران دو ديدگاه در مورد جبران خدمات دارند : 1- جبران خدمات يک نوع هزينه عملياتی است. 2- جبران خدمات عاملی برای بهره وری بيشتر است . اگر پرداخت به صورت غير عادلانه اعمال شود ...

دانلود فایل پاورپوینت نرم افزارهای مدیریت پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نرم افزارهایی که در دنیا با آنها امورات برنامه ریزی و کنترل پروژه می چرخد بسیارند ولی در ایران عمدتاً دو نرم افزار پریماورا و مایکروسافت پروجکت در پروژه ها (بسته به بزرگی و کوچکی آنها) بکار می روند اسلاید 2 : این نرم افزار کاملترین و قدرتمندترین ابزار مدیریت پروژه در جهان شناخته شده ...

دانلود فایل پاورپوینت نیازمندی های پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سازمان به چه نوع اطلاعاتی نیاز دارد؟ امروز به چه سوالاتی نمیتوانیم پاسخ دهیم؟ چرا؟ چه گزارشهایی نیاز داریم؟ کدام داده ها مهم تر است؟ چه عملیاتی، روی چه داده هایی باید انجام شود؟ داده های چند سال پیش را باید نگهداری کرد؟ میزان دسترسی به اطلاعات در طول روز چقدر است؟ و ... اسلاید 2 : نیازمندی های عمومی کسب و کار در ...

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی و نظاره پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مشاركت همه عوامل رويكرد حل مسئله مرحله سازي استاندارد سازي برخورد با سيستم به عنوان سرمايه بازبيني حوزه مسئله جزء نمودن ساخت سيستم با توجه به رشد آن و تغييرات احتمالي اسلاید 2 : از وظايف مدير پروژه و با همكاري مهندسين نرم‌افزار است. محصول اين فعاليت ارائه يك جدول زماني كاري پويا در طول حيان ...

دانلود فایل پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ارتباطات ، کانون و هسته مرکزی فعالیت های یک فرد در سازمان برای انجام وظایفش می باشد . این امر سبب ایجاد نیاز به شناخت بیشتر و قدرت تحلیل هر یک از سبک ها و شیوه های ارتباطی که مورد استفاده قرار می گیرد، می شود . به منظور آن که بتوان رفتار های ارتباطی ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مدیریت عمومی

PowerPoint قابل ویرایش
160 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تبيين تفاوتهاي بين مديران و كاركنان عملياتي تشريح مفهوم مديريت تبيين تفاوت بين كارايي و اثر بخشي تبيين چهار وظيفه اصلي مديران تبيين سه سطح مديريت و وظايف هر سطح تبيين نقش هاي مديران چهار مهارت لازم براي مدير بودن تبيين ضرورت مطالعه مديريت تبيين نگرش هاي فرآيندي سيستمي و اقتضائي اسلاید 2 : سازمان يك سامانه نظام مند كه گروهي از مردم را براي ...

دانلود فایل پاورپوینت همسویی استراتژی و عملکرد سازمان با مدیریت سبد پروژه ها

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استراتژي: مجموعه تصميمات، جهت دادن به حركات رقابتي و برنامه ريزي درازمدت سازمان پروژه: تلاشي موقت جهت رسيدن به محصول و نتايج خاص توسط گروهي در مهلت و بودجه معين اسلاید 2 : سازمان پروژه محور مديريت پروژه محور توسعه پروژه محور كارآفريني پروژه محور توسعه پروژه محور استراتژي پروژه محور پروژه = تغيير استراتژي = تغيير  

دانلود فایل پاورپوینت سرمایه های فکری در مدیریت دانش

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : الف)مروری بر مدیریت دانش و برخی اهداف آن A: KM review & some it's objectives ب) توصیف سرمایه های تفکری B: Intellectual capital description ج) نقش سرمایه های تفکری در تحقق اهداف دانش C: The IC role for meeting KM objectives اسلاید 2 : ابتدای قرن بیست و یکم Beginning 21 century. ماورای مهندسی مجدد Beyond reengineering! در موج سوم و منحنی دوم In third ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مدیریت جانشین پروری در سازمان ها

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : خدایا به من آرامشی بده تا آنچه را نمی توانم تغییر دهم بپذیرم,و شجاعتی که آنچه را در توانم هست عوض کنم,و عقل کافی برای فهم تمایز این دو را به من عطا فرما اسلاید 2 : فقدان دانش در اثر بازنشستگي، ارتقا و سايش کمبود مهارت ها و استعدادها حفظ استعدادها تداوم بقای سازمان به داشتن بهترین افراد, در ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
271 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهداف درس در اين درس برخي از مهم‌ترين مباحث مديريتي که در فعاليت‌هاي مهندسي کاربرد دارند به شکل فشرده مرور مي‌شوند: تئوري سازمان و طراحي ساختار اصول مديريت، مديريت منابع انساني، مديريت فناوري، مديريت بازاريابي و فروش، مديريت کيفيت و استانداردها مديريت پروژه، کنترل پروژه، بودجه‌ريزي پروژه‌ها سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت بهره‌وري ارگونومي اخلاق مهندسي و حقوق و مقررات مهندسي(کار، ماليات و ...) اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بر اساس مدل لوتانز که مباحث مرتبط با سازمان را از لحاظ قرار گرفتن آنها در یکی از دو حوزه نظری وعملی و نیز با توجه به سطح تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح خرد وکلان تقسیم بندی کرده است، دانش رفتار سازمانی در حوزه نظری وسطح خرد این تقسیم بندی قرارمی گیرد. اسلاید 2 : اما ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
327 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهداف کلی : 1-اهمیت و اهداف مدیریت منابع انسانی 2-تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی 3-وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی 4-نقش سازمان امور اداری و وزارت کار وامور اجتماعی در مدیریت منابع انسانی در ايران اسلاید 2 : هدف های رفتاری : 1-فلسفه مدیریت منابع انسانی را به خوبی شرح دهید. 2-سیرتکوینی مدیریت منابع انسانی در سازمان را به خوبی ...

دانلود فایل پاورپوینت یادگیری الکترونیکی در سازمان ها

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : learning و تفاوت های آن با training انواع یادگیری یادگیری سازمانی و سازمانهای یاد گیرنده یادگیری الکترونیکی یادگیری الکترونیکی در سازمان ها اسلاید 2 : Learning فرآیند پیوسته ی تبدیل اطلاعات و تجربیات به دانش، مهارت ها، رفتارها، گرایش ها می تواند هدایت شده باشد یا نباشد.می تواند ارادی باشدیانباشد. ... Training اکتساب دانش یا مهارت فنی و شغلی در نتیجه ی آموزش ... اسلاید 3 : مشاهده ای: ...

دانلود فایل پاورپوینت نوآوری مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نوآوری مدیریت چیست؟چرا این قدر مهم است؟ چگونه سازمانها می توانند بیاموزند نوآورانی در عرصه مدیریت شوند؟ اسلاید 2 : شرکتها عموماً روشهایی رسمی را برای نوآوری در محصول دارند ولی شرکتهای زیادی نیستند که برای نوآوری مدیریتی دارای برنامه باشند. در مقام مقایسه، نوآوری در محصول و فناوری مزیتهای کوچکتری نسبت به نوآوری در مدیریت فراهم می ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمات پژوهش در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تحقیق چیست ؟ جست و جو یا بررسی سازمان یافته، منظّم، متّکی به داده ها، نقّادانه، علمی در زمینه ای مشخّص با هدف یافتن پاسخ و راه حل مناسب اسلاید 2 : تحقیق چیست ؟ Inquiry (noun) A systematic search for the truth or facts about something Synonyms delving, disquisition, examine, examination, exploration, inquest, inquisition, probation, probe, probing, research, study Investigate(verb) To ...